Månadsrapport mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport mars 2012"

Transkript

1 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är aktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank väljer att behålla övervikten i aktier för mars månad. Uppgången på börsen i början på året ser ut att fortsätta även under mars månad och vi ser fortsatta förbättringar sedan årsskiftet i marknadsklimat och likviditet. Det finns dock saker att oroa sig för. Krisen i Grekland och Europa är inte slut och den senaste tiden har oljepriset stigit kraftigt till följd av krigsoro i Iran. Vi bevakar naturligtvis sådana hädelseutvecklingar, men känner oss trygga med valet av övervikt av aktier för kommande månad. Räntor 45% (-5%) Aktier 55% (+5%) Trender & Makroekonomi USA Återhämtning pågår men dyr olja dämpar takten Politikerna tar tag i skuldproblemet efter valet Europa och Sverige Nytt nödlån till Grekland Svag svensk ekonomi med tecken på återhämtning Japan Bank of Japan inför inflationsmål Sverige 21% (+2%) Europa 12% (+2%) USA10 % (±0%) Asien 8 % (-2%) Tillväxtmarknader 4 % (-2%) Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kinas ekonomi Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX Global Konsumtion BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Ränte- och valutautveckling Riksbanken sänkte i februari reporäntan till 1,50 procent, vilket var i linje med våra och marknadens förväntningar. I sin nya reporäntebana signalerar Riksbanken att de kommer ligga kvar på nuvarande nivå till andra kvartalet Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,25 1,00 1,00 2 år 1,13 1,3 1,3 1,3 10 år 1,86 2,0 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,36 1,9 1,7 1,7 Stibor 6 mån 2,54 2,4 2,1 1,7 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,20 3,95 3,70 3,60 2 år 3,85 4,01 4,01 4,01 5 år 4,09 4,17 4,27 4,27 10 år 4,70 4,83 4,93 5,03 Den snabba nedgången i USD/SEK innebär att kronan nu börjar stärkas något. I förlängningen kan det innebära att Riksbanken ändå får hålla dörren öppen för en räntesänkning. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK faller till 8,65 (8,70 ). Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,66 6,65 6,77 6,77 EUR/SEK 8,82 8,65 8,60 8,80 1

2 Analys Trender & Makroekonomi Även om börsutvecklingen i februari inte blev lika stark som i januari så steg aktieindex generellt. Japan är den börs som har gått bäst i lokal valuta, men då yenen även har försvagats har större delen av denna uppgång inte kommit svenska placerare till del. Global data har fortsatt att komma in bra. Centralbanker gör vad de kan för att stimulera och rapportsäsongen för fjärde kvartalet blev inte så illa som investerare befarade i höstas. Ledande indikatorer har börjat vända uppåt, vilket syns tydligast i USA. Statsskuldsproblemen i Europa och USA är dock inte löst även om de omedelbara problemen i Grekland tycks kunna skjutas på framtiden. Oljepriset har stigit kraftigt och gynnat börser i oljeländer, till exempel Ryssland. Även om långa statsräntor har stigit i Sverige är nivån, liksom i Tyskland och USA, på låga nivåer. Italienska statsräntor har börjat stabiliseras efter tidigare fall, medan oron för räntorna Grekland och Portugal finns kvar. USA Återhämtning pågår men dyr olja dämpar takten Politikerna tar tag i skuldproblemet efter valet Data i USA tyder på att återhämtningen fortgår. Företagsförtroendet är på relativt höga nivåer. Industriproduktionen har ökat snabbt de senaste månaderna där tillverknings- och fordonsindustrin drivit på utvecklingen. Hushållen är allt mindre pessimistiska och den visserligen ännu svaga bostadsmarknaden återhämtar sig sakta. Positivt är att arbetsmarknaden stärks gradvis och att arbetslösheten är i en sjunkande trend. Ökade inkomster till hushållen kompenserar delvis för de höga energipriserna. USA har stor privat konsumtion som andel av BNP, drygt 70 procent, samt låga skatter. Prishöjningar på olja får därför ofta mer negativ effekt på tillväxten än i till exempel Europa eller i energieffektiva Japan. Amerikanska centralbanken Federal Reserve är långsiktiga och ser både globala risker och problem med hur det amerikanska skuldberget ska minskas de närmaste åren. De avser att behålla styrräntan på en extremt låg nivå långt in i De inkomstskattelättnader som skulle löpa ut den 1 mars har förlängts och den omedelbara risken för bakslag i ekonomin har minskat. Ekonomin kommer att vara i fokus inför presidentvalet i november. Europa Nytt nödlån till Grekland Euroområdets finansministrar har sagt ja till att ge nya nödlån till Grekland sedan privata långivare gått med på ytterligare skuldnedskrivningar. Paketet kräver stora uppoffringar av Grekland. Trots det är det fortfarande oklart om landet kan undvika statsbankrutt i det långa loppet. Problemet är bland annat fallande tillväxt som gör skuldbördan ohållbar. BNP har minskat över 17 procent sedan Det finns också tvivel kring den grekiska viljan och förmågan att fortsätta genomföra hårda ekonomiska reformer under flera år. I de andra krisdrabbade länderna har statslåneräntorna visat endast mindre förändringar under februari efter stora fall i januari. Det är positivt att stressen i det europeiska banksystemet fortsätter att minska. Ett nytt erbjudande från den Europeiska centralbanken på obegränsade lån med tre års löptid till fast ränta på 1 procent väntas minska stressen ytterligare. Makrostatistik i euroområdet har varit blandad den senaste månaden med positiva signaler från industribolag och konsumenter i Tyskland, men med tecken på en ytterligare försämring av konjunkturen i södra Europa, särskilt i Grekland och Portugal. Generellt tror vi på en fortsatt svag utveckling i euroområdet och den snabba uppgången av oljepriset de senaste veckorna skapar nya nedåtrisker för ekominin. Oljepriset i euro har stigit över 20 procent jämfört med förra året och ligger nu på nya rekordnivåer, runt 94 euro per fat. Sverige Svag svensk ekonomi med tecken på återhämtning Svensk aktivitet var mycket svag i fjärde kvartalet BNP föll 1.1 procent jämfört med det tredje kvartalet. Den svaga efterfrågan har bidragit till att arbetslösheten stigit något, trots den redan höga nivån. Företagsförtroendet har dock börjat stiga vilket tyder på att industriproduktionen kan återhämta sig. En varm höst har gynnat byggindustrin, men i februari föll förtroendet kraftigt i denna sektor. Mycket tyder på att orderingången har minskat och att många byggföretag har svårare att finansiera sig. Detaljhandeln som varit svag det senaste året har visat bättre försäljning. Trots rekordhöga bensinpriser i februari förväntas inflationen falla tillbaka framöver, vilket ger tillbaka köpkraft till hushållen. Riksbanken sänkte reporäntan i februari, vilket också ger visst stöd till köpkrafen. Generellt gäller att svenska statsfinanser är starka och utrymme finns för regeringen att stimulera, även om inga större stimulanspaket är att vänta i år. 2

3 Japan Bank of Japan inför inflationsmål Bank of Japan överraskade analytikerna med en ökning av sitt köpprogram av statsobligationer och införandet av ett inflationsmål (+1 procent). Ekonomin har haft deflation, det vill säga fallande priser, de senaste åren och centralbanken kommer att behöva lätta på penningpolitiken betydligt för att nå inflationsmålet. Japans ekonomi var svagare än väntat under de sista tre månaderna av 2011, men flera indikatorer pekar på en relativt stark inledning av Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kinas Ekonomiska siffror i Kina har varit blandade med stigande optimism bland industribolag, men också tecken på att aktiviteten i byggsektorn har dämpats ytterligare. Kinas centralbank sänkte reservkraven för banker med 0,5 procent till 20,5 procent. Sänkningen bidrar till att frigöra likviditet och tillåta bankerna att ge ut mer lån. Sydkoreas export är en tidig indikator på global handel och det var positivt att exporten rekylerade upp kraftigt i februari efter flera svaga månader. Brasilien har sett starka kapitalinflöden under februari och centralbanken var tvungen att intervenera för att försvaga valutan, det vill säga sälja den Brasilianska realen. Ekonomin har återhämtat sig efter en svag period förra året och det finns tecken på accelererande konsumtion de senaste månaderna. Produktionen är dock fortfarande svag på grund av kraftigt övervärderad valuta som gör det billigare att importera varor. I Indien har inflationen fallit till under 7 procent, men underliggande pristryck finns kvar och inflationen väntas stiga tillbaka till 7-8 procent under kommande månader. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank väljer att behålla övervikten i aktier för mars månad. Uppgången på börsen i början på året ser ut att fortsätta även under mars månad. Vi ser fortsatta förbättringar sedan årsskiftet i marknadsklimat och likviditet. Det finns dock saker att oroa sig för. Krisen i Grekland och Europa är inte slut och den senaste tiden har oljepriset stigit kraftigt till följd av krigsoro i Iran. Vi bevakar naturligtvis sådana händelseutvecklingar, men känner oss trygga med valet av övervikt i aktier för kommande månad. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat positivt för aktier i mars. Förra månaden förbättrades den viktiga räntekomponenten som gynnats av fallande räntor. Vinstsäsongen för fjärde kvartalet 2011 är till stor del bakom oss. Bolagen lyckades slå förväntningarna. Däremot övertygade inte deras förväntningar om framtiden och analytikernas vinstrevideringar fortsätter att vara negativa. Likviditet Likviditetsflödet är oförändrat i mars efter att ha stannat av de senaste månaderna. Detta ger ett neutralt utslag mellan aktier och räntor. Värdering Aktier kvarstår som billiga även i mars. Vinsterna för 2012 fortsätter att revideras ned. Makroallokering Den ökade geopolitiska oron, framförallt gällande oro mellan Iran och omvärlden, påverkar konjunkturen genom ett kraftigt högre oljepris. Industriklimatet motverkar och ger stöd till aktier. Det sammantagna budskapet är ett svagare konjunkturstöd jämfört med förra månaden. Förändringen är inte tillräcklig för att inte fortsätta övervikta aktier. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Övervikten för Europa behålls i mars för både passiva och aktiva kunder. Det är framförallt attraktiv värdering och starkt tillflöde av likviditet som gör att Europa framstår som mer attraktivt än övriga regioner. För aktiva kunder behålls även övervikten i Sverige. Vi fortsätter att undervikta Asien och ändrar till att ta även undervikta tillväxtmarknader. För passiva kunder tas en mindre undervikt i alla övriga regioner. För tillväxt-/värdebolag förblir vi neutrala. Vi behåller övervikten för små bolag för passiva kunder, och förblir neutrala för aktiva kunder. 3

4 Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 18,5 %(-0,5%) 21% (+2%) Europa 12% (+2%) 12% (+2%) USA 9,5% (-0,5%) 10% (0%) Asien 9,5% (-0,5%) 8% (-2%) Tillväxtmarknader 5,5% (-0,5%) 4% (-2%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonderr Marknadsklimat Marknadsklimatet fortsätter stärkas i Europa som nu är topprankat bland regionerna. I Japan faller vinstrevideringarna dramatiskt inför deras finansiella årsskifte den 31 mars. Likviditet Euroområdets likviditetsflöde stärks ytterligare och är det högsta sedan februari 2009, då marknaden bottnade efter finanskrisen. Sverige tappar något i rankingen och USA förbättras till neutralt. Värdering Värderingsskillnaderna förändras inte den här månaden. USA och Europa är billigare än Asien och Sverige. behjälpligt och de korta bostadsobligationerna har gynnats av ECB:s 3-åriga lånefaciliteter. Vi ser mer värde i bostadsobligationer än statspapper och rekommenderar fortfarande en övervikt dessa. I Europa har läget varit lite mer avvaktande. Spanska och Italienska obligationsräntor har inte fallit gentemot Tysklands i samma utsträckning som under januari. Detta mot bakgrund av fortsatta problem i Grekland som återigen verkar blivit räddat från konkurs med ett andra stödpaket på 130 miljarder euro. Tyvärr verkar detta bara vara en tillfällig respit och vägen är fortfarande lång och kantad av otaliga problem med långa kravlistor som Grekland måste uppfylla. Utöver Grekland var fokus under februari på Europeiska Centralbankens (ECB) andra treårs lån. Totalt lånade ECB ut 529,5 miljarder euro, vilket är något högre än det första lånet i december 2011, som uppgick till 489 miljarder euro. Detta är i linje med marknadens förväntningar och de direkta marknadseffekterna var ganska begränsade. Vidare ökade antalet deltagande institutioner från 523 till 800. Det kan delvis förklaras av att tidigare exkluderade institutioner nu hade möjlighet att delta. Överlag är dock ECB:s nya treårslån, till en ränta på 1 procent, mycket positivt eftersom det ökar stabiliteten och minskar riskerna för att banksystemet ska hamna i likviditetsproblem. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA medan den japanska utvecklingen släpar efter något. Analys Ränteutveckling Börsen fortsatte att stärkas kraftigt under februari. Detta bidrog till stigande räntor på hela avkastningskurvan. Riksbanken sänkte reporäntan till 1,5 procent, vilket var i linje med våra och marknadens förväntningar. I sin nya reporäntebana signalerar Riksbanken att de kommer ligga kvar på nuvarande nivå till andra kvartalet Vi föredrar även fortsättningsvis en kortare duration och ser lite mer värde i det kortare segmentet av kurvan. På bostadsmarknaden har spreadarna fortsatt att falla även om tendensen har mattats av en del under den sista tiden då utbudet av bostadsobligationer ökat. Man kan konstatera att de längre bostadsobligationerna är billiga jämfört med de korta. Återigen har det positiva aktieklimatet varit Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,25 1,00 1,00 2 år 1,13 1,3 1,3 1,3 10 år 1,86 2,0 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,36 1,9 1,7 1,7 Stibor 6 mån 2,54 2,4 2,1 1,7 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,18 0,3 0,4 0,6 10 år 1,83 2,1 2,2 2,5 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,29 0,3 0,5 0,6 10 år 2,01 2,1 2,2 2,5 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har fortsatt att stärkas under februari, från cirka 1,29 till nära 1,35, vilket är stick i stäv mot de flesta prognosmakares förväntningar. Eurons återhämtning hänger samman med att omfattande korta europositioner har fortsatt att stängas i kölvattnet av ECB:s treåriga lån från december som använts av spanska och italienska banker för att köpa spanska och italienska statspapper. Risken för att eurokrisen ska eskalera i form av skenande räntekostnader och finansieringsproblem har således minskat påtagligt i och med denna lånefacilitet. En ytterligare förklaring är att Italiens expeditionsministär, ledd av Mario Monti, fortsätter att bygga trovärdighet kring saneringen av Italiens statsfinanser samt att ett andra stödpaket till Grekland efter många om och men är säkrat. Fortfarande återstår dock att se huruvida ECB:s stödlån till bankerna kommer att användas till annat än obligationsköp och att refinansiera sig själv. Det blir mycket viktigt att utläsa hur det andra lånet som ECB ger ut i slutet av denna månad faller ut i termer av vem som tar det och hur det kommer att användas. Det är med andra ord ännu för tidigt att se om möjligheten för att den kreditåtstramning som präglade fjärde kvartalet 2011 kommer att försvinna. Några fler räntesänkningar från ECB är dock inte att räkna med den närmaste tiden. Det allmänna riskklimatet är klart mer stabilt nu jämfört med i november förra året. Det handlar inte enbart om minskad risk för en eurokrasch, den amerikanska ekonomin har också visat allt tydligare tecken på en blygsam återhämtning. Samtidigt har Kina signalerat en mjukare penningpolitik. Den amerikanska centralbanken vidhåller dock att återhämtningen i USA är mycket svag och har förbryllat marknaden med att förlänga utsikterna för nollränta till På kort sikt har det gynnat euron, men på längre sikt tror vi att de amerikanska räntorna kan stiga något och ge dollarn ett visst stöd mot euron, men kanske främst mot yenen. Att euron skulle börja stärkas mer uthålligt mot dollarn känns mindre troligt med anledning av de svaga tillväxtutsikterna i eurozonen, åtstramningen i finanspolitiken och den redan svaga konkurrenssituation som råder för de sydeuropeiska länderna i jämförelse med Tyskland. Vår EUR/USD-prognos på tre månader är uppreviderad till 1,30 från 1,25 medan prognosen för USD/SEK är 6,65 på 3 månader sikt. På kort sikt är risken för en högre EUR/USD från dagens nivå runt 1,35 påtaglig. EUR/SEK Kronan har fortsatt handlas i ett intervall mot euron mellan 8,90 och 8,76 under fallande kursrörelser. Det finns egentligen inget som på kort sikt pekar mot att dessa nivåer ska brytas. I takt med att följdriskerna från eurozonen har avtagit och ledande indikatorer pekat på en viss global återhämtning i tillväxten har marknaden prisat bort en del av de förväntade räntesänkningarna från Riksbanken. Kronan har dock inte fullt ut tagit intryck av detta. Fjärde kvartalets BNP-tillväxt i Sverige, som var klart svagare än väntat, håller tillbaka ränteuppgången och kronan. Enligt vår tro kan överraskningspotentialen i svensk makrodata nu snarare vara något på uppsidan framöver i relation till makroekonomernas nedreviderade prognoser. Då kronan är att betrakta som en procyklisk valuta finns förutsättningarna för en lägre EUR/SEK-kurs på sikt. Den snabba nedgången i USD/SEK innebär att kronan nu börjar stärkas något. I förlängningen kan det innebära att Riksbanken ändå får hålla dörren öppen för en räntesänkning. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK faller till 8,65 (8,70 ). Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,66 6,65 6,77 6,77 EUR/SEK 8,82 8,65 8,60 8,80 NOK/SEK 1,19 1,15 1,15 1,16 GBP/SEK 10,60 10,30 10,49 10,35 JPY/SEK 8,17 8,02 7,97 7,96 CHF/SEK 7,32 6,92 6,77 6,77 EUR/USD 1,33 1,30 1,27 1,30 USD/JPY 81,47 83,00 85,00 85,00 5

6 Produktförslag Nedanstående produktförslag riktar sig till kunder som är aktiva i sina placeringar. Storlek: Neutral vikt mellan små och stora bolag i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan tillväxt- och värdebolag i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Bra ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Global Konsumtion BAS SPAX Global konsumtion är kopplad till utvecklingen för globalt verksamma konsumtionsbolag och representerar både cykliska och icke-cykliska företag. Bolagen gynnas av en stigande konsumtionsandel i tillväxtländerna och en återhämtning inom OECD-området. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har tre underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. De underliggande strategierna är, Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/ Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång i de enskilda aktierna. Saknar rating av Morningstar Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för aktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 23,0% 2,65% Swedbank Robur Indexfond Europa 12,0% 0,96% Swedbank Robur Amerikafond 11,0% -0,49% Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY 8,0% 1,66% Swedbank Robur Access Emerging Markets 6,0% 0,82% Fasträntekonto 30,0% 0,19% JPMorgan Systematic Alpha A (acc) 10,0% 0,94% Totalt 100% 1,00% Kommentar till avkastning Tillgångsslaget aktier har fortsatt att utvecklas positivt under februari, dock inte lika starkt som under januari. Modellportföljen i sig har under samma period haft en absolut avkastning på +1,00 procent och jämfört med benchmark uppvisar portföljen +0,67 procent. Den positiva relativavkastningen kommer till största del från valet av produkter. 6

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Därför bör du se över dina räntepapper PLACERINGAR. I orostider är det många som blickar mot räntebärande instrument.men nu när Europakrisen verkar få en lösning, åtminstone på lite sikt, finns det flera

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer