Månadsrapport mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport mars 2012"

Transkript

1 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är aktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank väljer att behålla övervikten i aktier för mars månad. Uppgången på börsen i början på året ser ut att fortsätta även under mars månad och vi ser fortsatta förbättringar sedan årsskiftet i marknadsklimat och likviditet. Det finns dock saker att oroa sig för. Krisen i Grekland och Europa är inte slut och den senaste tiden har oljepriset stigit kraftigt till följd av krigsoro i Iran. Vi bevakar naturligtvis sådana hädelseutvecklingar, men känner oss trygga med valet av övervikt av aktier för kommande månad. Räntor 45% (-5%) Aktier 55% (+5%) Trender & Makroekonomi USA Återhämtning pågår men dyr olja dämpar takten Politikerna tar tag i skuldproblemet efter valet Europa och Sverige Nytt nödlån till Grekland Svag svensk ekonomi med tecken på återhämtning Japan Bank of Japan inför inflationsmål Sverige 21% (+2%) Europa 12% (+2%) USA10 % (±0%) Asien 8 % (-2%) Tillväxtmarknader 4 % (-2%) Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kinas ekonomi Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX Global Konsumtion BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Ränte- och valutautveckling Riksbanken sänkte i februari reporäntan till 1,50 procent, vilket var i linje med våra och marknadens förväntningar. I sin nya reporäntebana signalerar Riksbanken att de kommer ligga kvar på nuvarande nivå till andra kvartalet Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,25 1,00 1,00 2 år 1,13 1,3 1,3 1,3 10 år 1,86 2,0 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,36 1,9 1,7 1,7 Stibor 6 mån 2,54 2,4 2,1 1,7 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,20 3,95 3,70 3,60 2 år 3,85 4,01 4,01 4,01 5 år 4,09 4,17 4,27 4,27 10 år 4,70 4,83 4,93 5,03 Den snabba nedgången i USD/SEK innebär att kronan nu börjar stärkas något. I förlängningen kan det innebära att Riksbanken ändå får hålla dörren öppen för en räntesänkning. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK faller till 8,65 (8,70 ). Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,66 6,65 6,77 6,77 EUR/SEK 8,82 8,65 8,60 8,80 1

2 Analys Trender & Makroekonomi Även om börsutvecklingen i februari inte blev lika stark som i januari så steg aktieindex generellt. Japan är den börs som har gått bäst i lokal valuta, men då yenen även har försvagats har större delen av denna uppgång inte kommit svenska placerare till del. Global data har fortsatt att komma in bra. Centralbanker gör vad de kan för att stimulera och rapportsäsongen för fjärde kvartalet blev inte så illa som investerare befarade i höstas. Ledande indikatorer har börjat vända uppåt, vilket syns tydligast i USA. Statsskuldsproblemen i Europa och USA är dock inte löst även om de omedelbara problemen i Grekland tycks kunna skjutas på framtiden. Oljepriset har stigit kraftigt och gynnat börser i oljeländer, till exempel Ryssland. Även om långa statsräntor har stigit i Sverige är nivån, liksom i Tyskland och USA, på låga nivåer. Italienska statsräntor har börjat stabiliseras efter tidigare fall, medan oron för räntorna Grekland och Portugal finns kvar. USA Återhämtning pågår men dyr olja dämpar takten Politikerna tar tag i skuldproblemet efter valet Data i USA tyder på att återhämtningen fortgår. Företagsförtroendet är på relativt höga nivåer. Industriproduktionen har ökat snabbt de senaste månaderna där tillverknings- och fordonsindustrin drivit på utvecklingen. Hushållen är allt mindre pessimistiska och den visserligen ännu svaga bostadsmarknaden återhämtar sig sakta. Positivt är att arbetsmarknaden stärks gradvis och att arbetslösheten är i en sjunkande trend. Ökade inkomster till hushållen kompenserar delvis för de höga energipriserna. USA har stor privat konsumtion som andel av BNP, drygt 70 procent, samt låga skatter. Prishöjningar på olja får därför ofta mer negativ effekt på tillväxten än i till exempel Europa eller i energieffektiva Japan. Amerikanska centralbanken Federal Reserve är långsiktiga och ser både globala risker och problem med hur det amerikanska skuldberget ska minskas de närmaste åren. De avser att behålla styrräntan på en extremt låg nivå långt in i De inkomstskattelättnader som skulle löpa ut den 1 mars har förlängts och den omedelbara risken för bakslag i ekonomin har minskat. Ekonomin kommer att vara i fokus inför presidentvalet i november. Europa Nytt nödlån till Grekland Euroområdets finansministrar har sagt ja till att ge nya nödlån till Grekland sedan privata långivare gått med på ytterligare skuldnedskrivningar. Paketet kräver stora uppoffringar av Grekland. Trots det är det fortfarande oklart om landet kan undvika statsbankrutt i det långa loppet. Problemet är bland annat fallande tillväxt som gör skuldbördan ohållbar. BNP har minskat över 17 procent sedan Det finns också tvivel kring den grekiska viljan och förmågan att fortsätta genomföra hårda ekonomiska reformer under flera år. I de andra krisdrabbade länderna har statslåneräntorna visat endast mindre förändringar under februari efter stora fall i januari. Det är positivt att stressen i det europeiska banksystemet fortsätter att minska. Ett nytt erbjudande från den Europeiska centralbanken på obegränsade lån med tre års löptid till fast ränta på 1 procent väntas minska stressen ytterligare. Makrostatistik i euroområdet har varit blandad den senaste månaden med positiva signaler från industribolag och konsumenter i Tyskland, men med tecken på en ytterligare försämring av konjunkturen i södra Europa, särskilt i Grekland och Portugal. Generellt tror vi på en fortsatt svag utveckling i euroområdet och den snabba uppgången av oljepriset de senaste veckorna skapar nya nedåtrisker för ekominin. Oljepriset i euro har stigit över 20 procent jämfört med förra året och ligger nu på nya rekordnivåer, runt 94 euro per fat. Sverige Svag svensk ekonomi med tecken på återhämtning Svensk aktivitet var mycket svag i fjärde kvartalet BNP föll 1.1 procent jämfört med det tredje kvartalet. Den svaga efterfrågan har bidragit till att arbetslösheten stigit något, trots den redan höga nivån. Företagsförtroendet har dock börjat stiga vilket tyder på att industriproduktionen kan återhämta sig. En varm höst har gynnat byggindustrin, men i februari föll förtroendet kraftigt i denna sektor. Mycket tyder på att orderingången har minskat och att många byggföretag har svårare att finansiera sig. Detaljhandeln som varit svag det senaste året har visat bättre försäljning. Trots rekordhöga bensinpriser i februari förväntas inflationen falla tillbaka framöver, vilket ger tillbaka köpkraft till hushållen. Riksbanken sänkte reporäntan i februari, vilket också ger visst stöd till köpkrafen. Generellt gäller att svenska statsfinanser är starka och utrymme finns för regeringen att stimulera, även om inga större stimulanspaket är att vänta i år. 2

3 Japan Bank of Japan inför inflationsmål Bank of Japan överraskade analytikerna med en ökning av sitt köpprogram av statsobligationer och införandet av ett inflationsmål (+1 procent). Ekonomin har haft deflation, det vill säga fallande priser, de senaste åren och centralbanken kommer att behöva lätta på penningpolitiken betydligt för att nå inflationsmålet. Japans ekonomi var svagare än väntat under de sista tre månaderna av 2011, men flera indikatorer pekar på en relativt stark inledning av Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kinas Ekonomiska siffror i Kina har varit blandade med stigande optimism bland industribolag, men också tecken på att aktiviteten i byggsektorn har dämpats ytterligare. Kinas centralbank sänkte reservkraven för banker med 0,5 procent till 20,5 procent. Sänkningen bidrar till att frigöra likviditet och tillåta bankerna att ge ut mer lån. Sydkoreas export är en tidig indikator på global handel och det var positivt att exporten rekylerade upp kraftigt i februari efter flera svaga månader. Brasilien har sett starka kapitalinflöden under februari och centralbanken var tvungen att intervenera för att försvaga valutan, det vill säga sälja den Brasilianska realen. Ekonomin har återhämtat sig efter en svag period förra året och det finns tecken på accelererande konsumtion de senaste månaderna. Produktionen är dock fortfarande svag på grund av kraftigt övervärderad valuta som gör det billigare att importera varor. I Indien har inflationen fallit till under 7 procent, men underliggande pristryck finns kvar och inflationen väntas stiga tillbaka till 7-8 procent under kommande månader. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank väljer att behålla övervikten i aktier för mars månad. Uppgången på börsen i början på året ser ut att fortsätta även under mars månad. Vi ser fortsatta förbättringar sedan årsskiftet i marknadsklimat och likviditet. Det finns dock saker att oroa sig för. Krisen i Grekland och Europa är inte slut och den senaste tiden har oljepriset stigit kraftigt till följd av krigsoro i Iran. Vi bevakar naturligtvis sådana händelseutvecklingar, men känner oss trygga med valet av övervikt i aktier för kommande månad. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat positivt för aktier i mars. Förra månaden förbättrades den viktiga räntekomponenten som gynnats av fallande räntor. Vinstsäsongen för fjärde kvartalet 2011 är till stor del bakom oss. Bolagen lyckades slå förväntningarna. Däremot övertygade inte deras förväntningar om framtiden och analytikernas vinstrevideringar fortsätter att vara negativa. Likviditet Likviditetsflödet är oförändrat i mars efter att ha stannat av de senaste månaderna. Detta ger ett neutralt utslag mellan aktier och räntor. Värdering Aktier kvarstår som billiga även i mars. Vinsterna för 2012 fortsätter att revideras ned. Makroallokering Den ökade geopolitiska oron, framförallt gällande oro mellan Iran och omvärlden, påverkar konjunkturen genom ett kraftigt högre oljepris. Industriklimatet motverkar och ger stöd till aktier. Det sammantagna budskapet är ett svagare konjunkturstöd jämfört med förra månaden. Förändringen är inte tillräcklig för att inte fortsätta övervikta aktier. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Övervikten för Europa behålls i mars för både passiva och aktiva kunder. Det är framförallt attraktiv värdering och starkt tillflöde av likviditet som gör att Europa framstår som mer attraktivt än övriga regioner. För aktiva kunder behålls även övervikten i Sverige. Vi fortsätter att undervikta Asien och ändrar till att ta även undervikta tillväxtmarknader. För passiva kunder tas en mindre undervikt i alla övriga regioner. För tillväxt-/värdebolag förblir vi neutrala. Vi behåller övervikten för små bolag för passiva kunder, och förblir neutrala för aktiva kunder. 3

4 Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 18,5 %(-0,5%) 21% (+2%) Europa 12% (+2%) 12% (+2%) USA 9,5% (-0,5%) 10% (0%) Asien 9,5% (-0,5%) 8% (-2%) Tillväxtmarknader 5,5% (-0,5%) 4% (-2%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonderr Marknadsklimat Marknadsklimatet fortsätter stärkas i Europa som nu är topprankat bland regionerna. I Japan faller vinstrevideringarna dramatiskt inför deras finansiella årsskifte den 31 mars. Likviditet Euroområdets likviditetsflöde stärks ytterligare och är det högsta sedan februari 2009, då marknaden bottnade efter finanskrisen. Sverige tappar något i rankingen och USA förbättras till neutralt. Värdering Värderingsskillnaderna förändras inte den här månaden. USA och Europa är billigare än Asien och Sverige. behjälpligt och de korta bostadsobligationerna har gynnats av ECB:s 3-åriga lånefaciliteter. Vi ser mer värde i bostadsobligationer än statspapper och rekommenderar fortfarande en övervikt dessa. I Europa har läget varit lite mer avvaktande. Spanska och Italienska obligationsräntor har inte fallit gentemot Tysklands i samma utsträckning som under januari. Detta mot bakgrund av fortsatta problem i Grekland som återigen verkar blivit räddat från konkurs med ett andra stödpaket på 130 miljarder euro. Tyvärr verkar detta bara vara en tillfällig respit och vägen är fortfarande lång och kantad av otaliga problem med långa kravlistor som Grekland måste uppfylla. Utöver Grekland var fokus under februari på Europeiska Centralbankens (ECB) andra treårs lån. Totalt lånade ECB ut 529,5 miljarder euro, vilket är något högre än det första lånet i december 2011, som uppgick till 489 miljarder euro. Detta är i linje med marknadens förväntningar och de direkta marknadseffekterna var ganska begränsade. Vidare ökade antalet deltagande institutioner från 523 till 800. Det kan delvis förklaras av att tidigare exkluderade institutioner nu hade möjlighet att delta. Överlag är dock ECB:s nya treårslån, till en ränta på 1 procent, mycket positivt eftersom det ökar stabiliteten och minskar riskerna för att banksystemet ska hamna i likviditetsproblem. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA medan den japanska utvecklingen släpar efter något. Analys Ränteutveckling Börsen fortsatte att stärkas kraftigt under februari. Detta bidrog till stigande räntor på hela avkastningskurvan. Riksbanken sänkte reporäntan till 1,5 procent, vilket var i linje med våra och marknadens förväntningar. I sin nya reporäntebana signalerar Riksbanken att de kommer ligga kvar på nuvarande nivå till andra kvartalet Vi föredrar även fortsättningsvis en kortare duration och ser lite mer värde i det kortare segmentet av kurvan. På bostadsmarknaden har spreadarna fortsatt att falla även om tendensen har mattats av en del under den sista tiden då utbudet av bostadsobligationer ökat. Man kan konstatera att de längre bostadsobligationerna är billiga jämfört med de korta. Återigen har det positiva aktieklimatet varit Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,25 1,00 1,00 2 år 1,13 1,3 1,3 1,3 10 år 1,86 2,0 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,36 1,9 1,7 1,7 Stibor 6 mån 2,54 2,4 2,1 1,7 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,18 0,3 0,4 0,6 10 år 1,83 2,1 2,2 2,5 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,29 0,3 0,5 0,6 10 år 2,01 2,1 2,2 2,5 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har fortsatt att stärkas under februari, från cirka 1,29 till nära 1,35, vilket är stick i stäv mot de flesta prognosmakares förväntningar. Eurons återhämtning hänger samman med att omfattande korta europositioner har fortsatt att stängas i kölvattnet av ECB:s treåriga lån från december som använts av spanska och italienska banker för att köpa spanska och italienska statspapper. Risken för att eurokrisen ska eskalera i form av skenande räntekostnader och finansieringsproblem har således minskat påtagligt i och med denna lånefacilitet. En ytterligare förklaring är att Italiens expeditionsministär, ledd av Mario Monti, fortsätter att bygga trovärdighet kring saneringen av Italiens statsfinanser samt att ett andra stödpaket till Grekland efter många om och men är säkrat. Fortfarande återstår dock att se huruvida ECB:s stödlån till bankerna kommer att användas till annat än obligationsköp och att refinansiera sig själv. Det blir mycket viktigt att utläsa hur det andra lånet som ECB ger ut i slutet av denna månad faller ut i termer av vem som tar det och hur det kommer att användas. Det är med andra ord ännu för tidigt att se om möjligheten för att den kreditåtstramning som präglade fjärde kvartalet 2011 kommer att försvinna. Några fler räntesänkningar från ECB är dock inte att räkna med den närmaste tiden. Det allmänna riskklimatet är klart mer stabilt nu jämfört med i november förra året. Det handlar inte enbart om minskad risk för en eurokrasch, den amerikanska ekonomin har också visat allt tydligare tecken på en blygsam återhämtning. Samtidigt har Kina signalerat en mjukare penningpolitik. Den amerikanska centralbanken vidhåller dock att återhämtningen i USA är mycket svag och har förbryllat marknaden med att förlänga utsikterna för nollränta till På kort sikt har det gynnat euron, men på längre sikt tror vi att de amerikanska räntorna kan stiga något och ge dollarn ett visst stöd mot euron, men kanske främst mot yenen. Att euron skulle börja stärkas mer uthålligt mot dollarn känns mindre troligt med anledning av de svaga tillväxtutsikterna i eurozonen, åtstramningen i finanspolitiken och den redan svaga konkurrenssituation som råder för de sydeuropeiska länderna i jämförelse med Tyskland. Vår EUR/USD-prognos på tre månader är uppreviderad till 1,30 från 1,25 medan prognosen för USD/SEK är 6,65 på 3 månader sikt. På kort sikt är risken för en högre EUR/USD från dagens nivå runt 1,35 påtaglig. EUR/SEK Kronan har fortsatt handlas i ett intervall mot euron mellan 8,90 och 8,76 under fallande kursrörelser. Det finns egentligen inget som på kort sikt pekar mot att dessa nivåer ska brytas. I takt med att följdriskerna från eurozonen har avtagit och ledande indikatorer pekat på en viss global återhämtning i tillväxten har marknaden prisat bort en del av de förväntade räntesänkningarna från Riksbanken. Kronan har dock inte fullt ut tagit intryck av detta. Fjärde kvartalets BNP-tillväxt i Sverige, som var klart svagare än väntat, håller tillbaka ränteuppgången och kronan. Enligt vår tro kan överraskningspotentialen i svensk makrodata nu snarare vara något på uppsidan framöver i relation till makroekonomernas nedreviderade prognoser. Då kronan är att betrakta som en procyklisk valuta finns förutsättningarna för en lägre EUR/SEK-kurs på sikt. Den snabba nedgången i USD/SEK innebär att kronan nu börjar stärkas något. I förlängningen kan det innebära att Riksbanken ändå får hålla dörren öppen för en räntesänkning. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK faller till 8,65 (8,70 ). Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,66 6,65 6,77 6,77 EUR/SEK 8,82 8,65 8,60 8,80 NOK/SEK 1,19 1,15 1,15 1,16 GBP/SEK 10,60 10,30 10,49 10,35 JPY/SEK 8,17 8,02 7,97 7,96 CHF/SEK 7,32 6,92 6,77 6,77 EUR/USD 1,33 1,30 1,27 1,30 USD/JPY 81,47 83,00 85,00 85,00 5

6 Produktförslag Nedanstående produktförslag riktar sig till kunder som är aktiva i sina placeringar. Storlek: Neutral vikt mellan små och stora bolag i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan tillväxt- och värdebolag i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Bra ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Global Konsumtion BAS SPAX Global konsumtion är kopplad till utvecklingen för globalt verksamma konsumtionsbolag och representerar både cykliska och icke-cykliska företag. Bolagen gynnas av en stigande konsumtionsandel i tillväxtländerna och en återhämtning inom OECD-området. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har tre underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. De underliggande strategierna är, Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/ Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång i de enskilda aktierna. Saknar rating av Morningstar Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för aktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 23,0% 2,65% Swedbank Robur Indexfond Europa 12,0% 0,96% Swedbank Robur Amerikafond 11,0% -0,49% Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY 8,0% 1,66% Swedbank Robur Access Emerging Markets 6,0% 0,82% Fasträntekonto 30,0% 0,19% JPMorgan Systematic Alpha A (acc) 10,0% 0,94% Totalt 100% 1,00% Kommentar till avkastning Tillgångsslaget aktier har fortsatt att utvecklas positivt under februari, dock inte lika starkt som under januari. Modellportföljen i sig har under samma period haft en absolut avkastning på +1,00 procent och jämfört med benchmark uppvisar portföljen +0,67 procent. Den positiva relativavkastningen kommer till största del från valet av produkter. 6

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer