Månadsrapport mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport mars 2012"

Transkript

1 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är aktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank väljer att behålla övervikten i aktier för mars månad. Uppgången på börsen i början på året ser ut att fortsätta även under mars månad och vi ser fortsatta förbättringar sedan årsskiftet i marknadsklimat och likviditet. Det finns dock saker att oroa sig för. Krisen i Grekland och Europa är inte slut och den senaste tiden har oljepriset stigit kraftigt till följd av krigsoro i Iran. Vi bevakar naturligtvis sådana hädelseutvecklingar, men känner oss trygga med valet av övervikt av aktier för kommande månad. Räntor 45% (-5%) Aktier 55% (+5%) Trender & Makroekonomi USA Återhämtning pågår men dyr olja dämpar takten Politikerna tar tag i skuldproblemet efter valet Europa och Sverige Nytt nödlån till Grekland Svag svensk ekonomi med tecken på återhämtning Japan Bank of Japan inför inflationsmål Sverige 21% (+2%) Europa 12% (+2%) USA10 % (±0%) Asien 8 % (-2%) Tillväxtmarknader 4 % (-2%) Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kinas ekonomi Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX Global Konsumtion BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Ränte- och valutautveckling Riksbanken sänkte i februari reporäntan till 1,50 procent, vilket var i linje med våra och marknadens förväntningar. I sin nya reporäntebana signalerar Riksbanken att de kommer ligga kvar på nuvarande nivå till andra kvartalet Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,25 1,00 1,00 2 år 1,13 1,3 1,3 1,3 10 år 1,86 2,0 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,36 1,9 1,7 1,7 Stibor 6 mån 2,54 2,4 2,1 1,7 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,20 3,95 3,70 3,60 2 år 3,85 4,01 4,01 4,01 5 år 4,09 4,17 4,27 4,27 10 år 4,70 4,83 4,93 5,03 Den snabba nedgången i USD/SEK innebär att kronan nu börjar stärkas något. I förlängningen kan det innebära att Riksbanken ändå får hålla dörren öppen för en räntesänkning. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK faller till 8,65 (8,70 ). Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,66 6,65 6,77 6,77 EUR/SEK 8,82 8,65 8,60 8,80 1

2 Analys Trender & Makroekonomi Även om börsutvecklingen i februari inte blev lika stark som i januari så steg aktieindex generellt. Japan är den börs som har gått bäst i lokal valuta, men då yenen även har försvagats har större delen av denna uppgång inte kommit svenska placerare till del. Global data har fortsatt att komma in bra. Centralbanker gör vad de kan för att stimulera och rapportsäsongen för fjärde kvartalet blev inte så illa som investerare befarade i höstas. Ledande indikatorer har börjat vända uppåt, vilket syns tydligast i USA. Statsskuldsproblemen i Europa och USA är dock inte löst även om de omedelbara problemen i Grekland tycks kunna skjutas på framtiden. Oljepriset har stigit kraftigt och gynnat börser i oljeländer, till exempel Ryssland. Även om långa statsräntor har stigit i Sverige är nivån, liksom i Tyskland och USA, på låga nivåer. Italienska statsräntor har börjat stabiliseras efter tidigare fall, medan oron för räntorna Grekland och Portugal finns kvar. USA Återhämtning pågår men dyr olja dämpar takten Politikerna tar tag i skuldproblemet efter valet Data i USA tyder på att återhämtningen fortgår. Företagsförtroendet är på relativt höga nivåer. Industriproduktionen har ökat snabbt de senaste månaderna där tillverknings- och fordonsindustrin drivit på utvecklingen. Hushållen är allt mindre pessimistiska och den visserligen ännu svaga bostadsmarknaden återhämtar sig sakta. Positivt är att arbetsmarknaden stärks gradvis och att arbetslösheten är i en sjunkande trend. Ökade inkomster till hushållen kompenserar delvis för de höga energipriserna. USA har stor privat konsumtion som andel av BNP, drygt 70 procent, samt låga skatter. Prishöjningar på olja får därför ofta mer negativ effekt på tillväxten än i till exempel Europa eller i energieffektiva Japan. Amerikanska centralbanken Federal Reserve är långsiktiga och ser både globala risker och problem med hur det amerikanska skuldberget ska minskas de närmaste åren. De avser att behålla styrräntan på en extremt låg nivå långt in i De inkomstskattelättnader som skulle löpa ut den 1 mars har förlängts och den omedelbara risken för bakslag i ekonomin har minskat. Ekonomin kommer att vara i fokus inför presidentvalet i november. Europa Nytt nödlån till Grekland Euroområdets finansministrar har sagt ja till att ge nya nödlån till Grekland sedan privata långivare gått med på ytterligare skuldnedskrivningar. Paketet kräver stora uppoffringar av Grekland. Trots det är det fortfarande oklart om landet kan undvika statsbankrutt i det långa loppet. Problemet är bland annat fallande tillväxt som gör skuldbördan ohållbar. BNP har minskat över 17 procent sedan Det finns också tvivel kring den grekiska viljan och förmågan att fortsätta genomföra hårda ekonomiska reformer under flera år. I de andra krisdrabbade länderna har statslåneräntorna visat endast mindre förändringar under februari efter stora fall i januari. Det är positivt att stressen i det europeiska banksystemet fortsätter att minska. Ett nytt erbjudande från den Europeiska centralbanken på obegränsade lån med tre års löptid till fast ränta på 1 procent väntas minska stressen ytterligare. Makrostatistik i euroområdet har varit blandad den senaste månaden med positiva signaler från industribolag och konsumenter i Tyskland, men med tecken på en ytterligare försämring av konjunkturen i södra Europa, särskilt i Grekland och Portugal. Generellt tror vi på en fortsatt svag utveckling i euroområdet och den snabba uppgången av oljepriset de senaste veckorna skapar nya nedåtrisker för ekominin. Oljepriset i euro har stigit över 20 procent jämfört med förra året och ligger nu på nya rekordnivåer, runt 94 euro per fat. Sverige Svag svensk ekonomi med tecken på återhämtning Svensk aktivitet var mycket svag i fjärde kvartalet BNP föll 1.1 procent jämfört med det tredje kvartalet. Den svaga efterfrågan har bidragit till att arbetslösheten stigit något, trots den redan höga nivån. Företagsförtroendet har dock börjat stiga vilket tyder på att industriproduktionen kan återhämta sig. En varm höst har gynnat byggindustrin, men i februari föll förtroendet kraftigt i denna sektor. Mycket tyder på att orderingången har minskat och att många byggföretag har svårare att finansiera sig. Detaljhandeln som varit svag det senaste året har visat bättre försäljning. Trots rekordhöga bensinpriser i februari förväntas inflationen falla tillbaka framöver, vilket ger tillbaka köpkraft till hushållen. Riksbanken sänkte reporäntan i februari, vilket också ger visst stöd till köpkrafen. Generellt gäller att svenska statsfinanser är starka och utrymme finns för regeringen att stimulera, även om inga större stimulanspaket är att vänta i år. 2

3 Japan Bank of Japan inför inflationsmål Bank of Japan överraskade analytikerna med en ökning av sitt köpprogram av statsobligationer och införandet av ett inflationsmål (+1 procent). Ekonomin har haft deflation, det vill säga fallande priser, de senaste åren och centralbanken kommer att behöva lätta på penningpolitiken betydligt för att nå inflationsmålet. Japans ekonomi var svagare än väntat under de sista tre månaderna av 2011, men flera indikatorer pekar på en relativt stark inledning av Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kinas Ekonomiska siffror i Kina har varit blandade med stigande optimism bland industribolag, men också tecken på att aktiviteten i byggsektorn har dämpats ytterligare. Kinas centralbank sänkte reservkraven för banker med 0,5 procent till 20,5 procent. Sänkningen bidrar till att frigöra likviditet och tillåta bankerna att ge ut mer lån. Sydkoreas export är en tidig indikator på global handel och det var positivt att exporten rekylerade upp kraftigt i februari efter flera svaga månader. Brasilien har sett starka kapitalinflöden under februari och centralbanken var tvungen att intervenera för att försvaga valutan, det vill säga sälja den Brasilianska realen. Ekonomin har återhämtat sig efter en svag period förra året och det finns tecken på accelererande konsumtion de senaste månaderna. Produktionen är dock fortfarande svag på grund av kraftigt övervärderad valuta som gör det billigare att importera varor. I Indien har inflationen fallit till under 7 procent, men underliggande pristryck finns kvar och inflationen väntas stiga tillbaka till 7-8 procent under kommande månader. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank väljer att behålla övervikten i aktier för mars månad. Uppgången på börsen i början på året ser ut att fortsätta även under mars månad. Vi ser fortsatta förbättringar sedan årsskiftet i marknadsklimat och likviditet. Det finns dock saker att oroa sig för. Krisen i Grekland och Europa är inte slut och den senaste tiden har oljepriset stigit kraftigt till följd av krigsoro i Iran. Vi bevakar naturligtvis sådana händelseutvecklingar, men känner oss trygga med valet av övervikt i aktier för kommande månad. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat positivt för aktier i mars. Förra månaden förbättrades den viktiga räntekomponenten som gynnats av fallande räntor. Vinstsäsongen för fjärde kvartalet 2011 är till stor del bakom oss. Bolagen lyckades slå förväntningarna. Däremot övertygade inte deras förväntningar om framtiden och analytikernas vinstrevideringar fortsätter att vara negativa. Likviditet Likviditetsflödet är oförändrat i mars efter att ha stannat av de senaste månaderna. Detta ger ett neutralt utslag mellan aktier och räntor. Värdering Aktier kvarstår som billiga även i mars. Vinsterna för 2012 fortsätter att revideras ned. Makroallokering Den ökade geopolitiska oron, framförallt gällande oro mellan Iran och omvärlden, påverkar konjunkturen genom ett kraftigt högre oljepris. Industriklimatet motverkar och ger stöd till aktier. Det sammantagna budskapet är ett svagare konjunkturstöd jämfört med förra månaden. Förändringen är inte tillräcklig för att inte fortsätta övervikta aktier. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Övervikten för Europa behålls i mars för både passiva och aktiva kunder. Det är framförallt attraktiv värdering och starkt tillflöde av likviditet som gör att Europa framstår som mer attraktivt än övriga regioner. För aktiva kunder behålls även övervikten i Sverige. Vi fortsätter att undervikta Asien och ändrar till att ta även undervikta tillväxtmarknader. För passiva kunder tas en mindre undervikt i alla övriga regioner. För tillväxt-/värdebolag förblir vi neutrala. Vi behåller övervikten för små bolag för passiva kunder, och förblir neutrala för aktiva kunder. 3

4 Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 18,5 %(-0,5%) 21% (+2%) Europa 12% (+2%) 12% (+2%) USA 9,5% (-0,5%) 10% (0%) Asien 9,5% (-0,5%) 8% (-2%) Tillväxtmarknader 5,5% (-0,5%) 4% (-2%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonderr Marknadsklimat Marknadsklimatet fortsätter stärkas i Europa som nu är topprankat bland regionerna. I Japan faller vinstrevideringarna dramatiskt inför deras finansiella årsskifte den 31 mars. Likviditet Euroområdets likviditetsflöde stärks ytterligare och är det högsta sedan februari 2009, då marknaden bottnade efter finanskrisen. Sverige tappar något i rankingen och USA förbättras till neutralt. Värdering Värderingsskillnaderna förändras inte den här månaden. USA och Europa är billigare än Asien och Sverige. behjälpligt och de korta bostadsobligationerna har gynnats av ECB:s 3-åriga lånefaciliteter. Vi ser mer värde i bostadsobligationer än statspapper och rekommenderar fortfarande en övervikt dessa. I Europa har läget varit lite mer avvaktande. Spanska och Italienska obligationsräntor har inte fallit gentemot Tysklands i samma utsträckning som under januari. Detta mot bakgrund av fortsatta problem i Grekland som återigen verkar blivit räddat från konkurs med ett andra stödpaket på 130 miljarder euro. Tyvärr verkar detta bara vara en tillfällig respit och vägen är fortfarande lång och kantad av otaliga problem med långa kravlistor som Grekland måste uppfylla. Utöver Grekland var fokus under februari på Europeiska Centralbankens (ECB) andra treårs lån. Totalt lånade ECB ut 529,5 miljarder euro, vilket är något högre än det första lånet i december 2011, som uppgick till 489 miljarder euro. Detta är i linje med marknadens förväntningar och de direkta marknadseffekterna var ganska begränsade. Vidare ökade antalet deltagande institutioner från 523 till 800. Det kan delvis förklaras av att tidigare exkluderade institutioner nu hade möjlighet att delta. Överlag är dock ECB:s nya treårslån, till en ränta på 1 procent, mycket positivt eftersom det ökar stabiliteten och minskar riskerna för att banksystemet ska hamna i likviditetsproblem. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA medan den japanska utvecklingen släpar efter något. Analys Ränteutveckling Börsen fortsatte att stärkas kraftigt under februari. Detta bidrog till stigande räntor på hela avkastningskurvan. Riksbanken sänkte reporäntan till 1,5 procent, vilket var i linje med våra och marknadens förväntningar. I sin nya reporäntebana signalerar Riksbanken att de kommer ligga kvar på nuvarande nivå till andra kvartalet Vi föredrar även fortsättningsvis en kortare duration och ser lite mer värde i det kortare segmentet av kurvan. På bostadsmarknaden har spreadarna fortsatt att falla även om tendensen har mattats av en del under den sista tiden då utbudet av bostadsobligationer ökat. Man kan konstatera att de längre bostadsobligationerna är billiga jämfört med de korta. Återigen har det positiva aktieklimatet varit Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,25 1,00 1,00 2 år 1,13 1,3 1,3 1,3 10 år 1,86 2,0 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,36 1,9 1,7 1,7 Stibor 6 mån 2,54 2,4 2,1 1,7 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,18 0,3 0,4 0,6 10 år 1,83 2,1 2,2 2,5 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,29 0,3 0,5 0,6 10 år 2,01 2,1 2,2 2,5 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har fortsatt att stärkas under februari, från cirka 1,29 till nära 1,35, vilket är stick i stäv mot de flesta prognosmakares förväntningar. Eurons återhämtning hänger samman med att omfattande korta europositioner har fortsatt att stängas i kölvattnet av ECB:s treåriga lån från december som använts av spanska och italienska banker för att köpa spanska och italienska statspapper. Risken för att eurokrisen ska eskalera i form av skenande räntekostnader och finansieringsproblem har således minskat påtagligt i och med denna lånefacilitet. En ytterligare förklaring är att Italiens expeditionsministär, ledd av Mario Monti, fortsätter att bygga trovärdighet kring saneringen av Italiens statsfinanser samt att ett andra stödpaket till Grekland efter många om och men är säkrat. Fortfarande återstår dock att se huruvida ECB:s stödlån till bankerna kommer att användas till annat än obligationsköp och att refinansiera sig själv. Det blir mycket viktigt att utläsa hur det andra lånet som ECB ger ut i slutet av denna månad faller ut i termer av vem som tar det och hur det kommer att användas. Det är med andra ord ännu för tidigt att se om möjligheten för att den kreditåtstramning som präglade fjärde kvartalet 2011 kommer att försvinna. Några fler räntesänkningar från ECB är dock inte att räkna med den närmaste tiden. Det allmänna riskklimatet är klart mer stabilt nu jämfört med i november förra året. Det handlar inte enbart om minskad risk för en eurokrasch, den amerikanska ekonomin har också visat allt tydligare tecken på en blygsam återhämtning. Samtidigt har Kina signalerat en mjukare penningpolitik. Den amerikanska centralbanken vidhåller dock att återhämtningen i USA är mycket svag och har förbryllat marknaden med att förlänga utsikterna för nollränta till På kort sikt har det gynnat euron, men på längre sikt tror vi att de amerikanska räntorna kan stiga något och ge dollarn ett visst stöd mot euron, men kanske främst mot yenen. Att euron skulle börja stärkas mer uthålligt mot dollarn känns mindre troligt med anledning av de svaga tillväxtutsikterna i eurozonen, åtstramningen i finanspolitiken och den redan svaga konkurrenssituation som råder för de sydeuropeiska länderna i jämförelse med Tyskland. Vår EUR/USD-prognos på tre månader är uppreviderad till 1,30 från 1,25 medan prognosen för USD/SEK är 6,65 på 3 månader sikt. På kort sikt är risken för en högre EUR/USD från dagens nivå runt 1,35 påtaglig. EUR/SEK Kronan har fortsatt handlas i ett intervall mot euron mellan 8,90 och 8,76 under fallande kursrörelser. Det finns egentligen inget som på kort sikt pekar mot att dessa nivåer ska brytas. I takt med att följdriskerna från eurozonen har avtagit och ledande indikatorer pekat på en viss global återhämtning i tillväxten har marknaden prisat bort en del av de förväntade räntesänkningarna från Riksbanken. Kronan har dock inte fullt ut tagit intryck av detta. Fjärde kvartalets BNP-tillväxt i Sverige, som var klart svagare än väntat, håller tillbaka ränteuppgången och kronan. Enligt vår tro kan överraskningspotentialen i svensk makrodata nu snarare vara något på uppsidan framöver i relation till makroekonomernas nedreviderade prognoser. Då kronan är att betrakta som en procyklisk valuta finns förutsättningarna för en lägre EUR/SEK-kurs på sikt. Den snabba nedgången i USD/SEK innebär att kronan nu börjar stärkas något. I förlängningen kan det innebära att Riksbanken ändå får hålla dörren öppen för en räntesänkning. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK faller till 8,65 (8,70 ). Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,66 6,65 6,77 6,77 EUR/SEK 8,82 8,65 8,60 8,80 NOK/SEK 1,19 1,15 1,15 1,16 GBP/SEK 10,60 10,30 10,49 10,35 JPY/SEK 8,17 8,02 7,97 7,96 CHF/SEK 7,32 6,92 6,77 6,77 EUR/USD 1,33 1,30 1,27 1,30 USD/JPY 81,47 83,00 85,00 85,00 5

6 Produktförslag Nedanstående produktförslag riktar sig till kunder som är aktiva i sina placeringar. Storlek: Neutral vikt mellan små och stora bolag i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan tillväxt- och värdebolag i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Bra ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Global Konsumtion BAS SPAX Global konsumtion är kopplad till utvecklingen för globalt verksamma konsumtionsbolag och representerar både cykliska och icke-cykliska företag. Bolagen gynnas av en stigande konsumtionsandel i tillväxtländerna och en återhämtning inom OECD-området. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har tre underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. De underliggande strategierna är, Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/ Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång i de enskilda aktierna. Saknar rating av Morningstar Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för aktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 23,0% 2,65% Swedbank Robur Indexfond Europa 12,0% 0,96% Swedbank Robur Amerikafond 11,0% -0,49% Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY 8,0% 1,66% Swedbank Robur Access Emerging Markets 6,0% 0,82% Fasträntekonto 30,0% 0,19% JPMorgan Systematic Alpha A (acc) 10,0% 0,94% Totalt 100% 1,00% Kommentar till avkastning Tillgångsslaget aktier har fortsatt att utvecklas positivt under februari, dock inte lika starkt som under januari. Modellportföljen i sig har under samma period haft en absolut avkastning på +1,00 procent och jämfört med benchmark uppvisar portföljen +0,67 procent. Den positiva relativavkastningen kommer till största del från valet av produkter. 6

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer