Månadsrapport september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport september 2012"

Transkript

1 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor I september justeras aktievikten upp från undervikt till neutral. Aktiemarknaderna fortsatte stiga i augusti om än med en del bakslag på vägen. Även om vissa parametrar talar för en övervikt för aktier är det inte motiverat under rådande nervösa marknadsläge. I september ska det hållas en hel del viktiga möten angående penningpolitik i USA och vägen framåt för EMU-samarbetet. Vi kan därför vänta oss fortsatt stora svängningar på aktiemarknaden. Räntor 50% Aktier 50% Sverige 18 % (0 %) Europa 4 % (-5%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Nordeuropa BAS SPAX USA BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Trender & Makroekonomi USA Stigande industriproduktion Fortsatt återhämtning på husmarknaden Europa och Sverige Fortsatt osäkerhet om den europeiska skuldkrisen Krisen påverkar svensk industri Japan Exportefterfrågan avtar USA 14% (+5%) Asien 9 % (0%) Tillväxtmarknader 5 % (0%) Tillväxtmarknader Tecken på stabilisering på Kinas fastighetsmarknad Inflation stiger i både Brasilien och Indien Ränte- och valutautveckling Stark svensk makrostatistik gör att marknaden har små förväntningar på att Riksbanken kommer att sänka styrräntan vid septembermötet. Riksbanken kan förväntas vara fortsatt avvaktande till den senaste tidens kronförstärkning, men med reservationen att en räntesänkning kan aktualiseras om kronan stärks ytterligare. Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,86 1,00 1,30 2,00 10 år 1,41 1,60 2,00 2,60 Stibor 3 mån 1,93 2,00 2,10 2,50 Stibor 6 mån 2,15 2,30 2,30 2,50 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,80 3,90 3,95 4,20 2 år 3,57 3,72 3,89 4,19 5 år 3,70 3,90 4,10 4,40 10 år 4,22 4,42 4,57 4,82 Vår tro är att kronan kan väntas blir kvar på historiskt starka nivåer mot euron. Prognosen på tre månader är 8,35 och på 6-12 månader 8,50. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi Efter den snabba börsuppgången under juni och juli har börserna globalt ökat i långsammare takt under augusti. Europa steg mest i augusti medan den svenska börsen har backat tillbaka. En viss misstänksamhet mot euron har orsakat en flykt till säkra valutor under sommaren, bland annat till svenska kronor. I augusti har kronan varit mer stabil mot euron medan kronförstärkningen mot amerikanska dollar har fortsatt. I länder där statspapper anses som säkra, till exempel USA, Tyskland och Sverige, har de långa räntorna legat kvar på låga nivåer. Signaler från den europeiska centralbanken om att de ska göra vad som krävs för att rädda euron har gjort att räntor i skuldtyngda europeiska länder har gått ner. Oljepriset har fortsatt stiga i augusti medan livsmedelspriserna har stabiliserats. Risken för att inflationstakten kortsiktigt kan vända upp har ökat även om underliggande inflation är måttlig. USA Stigande industriproduktion Fortsatt återhämtning på husmarknaden Amerikansk statistik har varit blandad. Industriproduktionen har stigit under sommaren och företagsförtroendet som helhet är på en stabil nivå. För större kapitalvaror har företag inom flyg och försvar sett en mycket stark orderingång under, sommaren medan övrig industri tappat fart. Inhemska satsningar och global konjunkturavmattning är troligen bidragande orsaker. Den amerikanska konsumenten mår allt bättre ekonomiskt sett. Detaljhandelsförsäljningen ökade i juli och den gradvisa återhämtningen på husmarknaden fortsätter. Konsumentförtroendet är dock lågt och bensinpriserna har ökat i linje med det globala oljepriset, vilket äter upp en del köpkraft. Den amerikanska ekonomin växer just nu med drygt två procent i årstakt. Trots det har flera ledamöter på den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, börjat luta åt nya åtgärder för att främja ekonomin och sysselsättningen. Europa Fortsatt osäkerhet om den europeiska skuldkrisen Krisen påverkar svensk industri Den europeiska centralbankens löfte om att göra vad som krävs för att försvara euron har minskat pessimismen på finansmarknaderna kring en möjlig lösning på skuldkrisen. Konjunkturnedgången i de krisdrabbade länderna fortsätter dock och Spanien närmar sig ett stödpaket. Enligt flera källor kan landet komma att be om hjälp de närmaste månaderna. Recessionen i landet har lett till fallande skatteintäkter och målet att minska budget-underskottet till 4,5 procent av BNP 2012 är väl optimistiskt. Trots att Pourtugal har gjort framsteg vad gäller reformer och långivarna väntas vara flexibla kan landet komma att behöva mer finansiellt stöd Grekland har försökt få mer tid på sig att genomföra sitt sparpaket, men den tyska regeringen har meddelat att Grekland måste hålla sina löften. Nästa rapport från den internationella långivartrojkan (ECB/EU/IMF) om utvecklingen för Greklands åtgärdsprogram kommer att presenteras i september eller oktober. Under september kommer fokus att vara på resultatet av parlamentsvalet i Holland där ett euroskeptiskt parti kan komma att delta i en koalitionsregering. En annan nyckelfråga för euroområdet är Tysklands författningsdomstols beslut om huruvida den europeiska stabiliseringsmekanismen, ESM (den tänkta permanenta ersättningen av EU:s stabiliseringsfond EFSF), är förenlig med landets grundlag. Svensk ekonomi har hållit emot krisen förvånansvärt väl. Både tjänste- och industriproduktionen var stark under sommarmånaderna. Indikatorer pekar dock på att industriproduktionen kan utvecklas svagare den närmaste tiden medan tjänsteföretagen är mer positiva. Efter sommarens kronförstärkning har kursen nu stabiliserats. En stark krona och svag europeisk efterfrågan utgör en risk för svenska exportbolag under hösten. Detaljhandelsförsäljningen har varit oförändrad de senaste månaderna. Hushållen är positiva gällande den egna ekonomin, vilket är positivt. Byggbranschen är den bransch som drabbats hårdast och förtroendet är klart negativt. Huspriserna hålls uppe och det finns inga tecken på en bostadskrasch. Även om det finns globala risker har svensk statistik inte varit så svag att det motiverar Riksbanken att sänka räntan i september. 2

3 Japan Exportefterfrågan avtar Exportsiffrorna i juli var svagare än befarat, ner nästan 5 procent i årstakt. Det var en bred nedgång både i termer av destinationer och produkter. Vikande export och blandade signaler om konsumtion pekar på en konjunkturavmattning resten av året. Japans centralbank, Bank of Japan, har meddelat att penningpolitiken kommer att fortsätta vara mycket lätt och att man är medveten om den negativa effekten av en stark yen. Tillväxtmarknader Tecken på stabilisering på Kinas fastighetsmarknad Inflationen stiger i Brasilien och Indien Enligt en enkät bland Kinas inköpschefer var industrin svag i augusti, främst på grund av fallande exportorder. Enkäten visade att lager av färdiga produkter har ökat, vilket pekar på en mer måttlig produktionsutveckling de närmaste månaderna. Två räntesänkningar de sista månaderna och stöd för förstagångköpare och köpare av mindre lägenheter har skapat tecken på en stabilisering på fastighetsmarknaden. Både huspriser och omsättning steg i de flesta städer i juli. I Brasilien finns det tecken på en återhämtning av konsumtionen. Detta tillsammans med högre än förväntad inflation, pekar på begränsat utrymme för ytterligare räntesänkningar. Indiens centralbank har meddelat att höga livsmedels- och energipriser gör att inflation är den största risken framöver och inte låg tillväxt. Ytterligare räntesänkningar är därför osannolika. Rysslands ekonomi har vuxit snabbt det senaste året tack vare stark konsumtion. Statistik för bilförsäljning och utlåning pekar dock på att en konsumtionsavmattning skett under sommaren. Måttligare tillväxt är inte nödvändigtvis negativt med tanke på de tecken på överhettning som syns inom till exempel detaljhandeln. Fördelning Aktier & Räntor Fördelningen är neutral mellan aktier och räntor under september månad. Aktiemarknaderna fortsatte stiga i augusti om än med en del bakslag på vägen. Även om vissa parametrar talar för en övervikt för aktier är det inte motiverat under rådande nervösa marknadsläge. I september ska det hållas en hel del viktiga möten angående penningpolitik i USA och vägen framåt för EMUsamarbetet. Vi kan därför vänta oss fortsatt stora svängningar på aktiemarknaden. Marknadsklimat Amerikanska bolag överraskade positivt i den senaste rapportsäsongen. Prisutvecklingen ger fortsatt stöd till aktier liksom det låga ränteläget. Likviditet Likviditeten fortsätter att förbättras. En något tidig prognos visar att vi nådde lägstapunkten i likviditetsflöde under sommaren och att likviditeten kommer att stärkas framöver. Den fortsatta ökningen av likviditet ger dock inte utslag i vår modell och flödena ser ännu svaga ut jämfört med historien. Värdering Stigande kurser gjorde aktier något mindre billiga i augusti. Högre utdelningar och fortsatt låga realräntor verkar dock åt andra hållet och vi ser aktier som fortsatt billiga. Makroallokering Trots stigande oljepriser får vi här ett positivt utslag för aktier. Det som ger modellen styrka är förväntningar om räntesänkningar och stigande optimism inom industrisektorn. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner Vi behåller övervikten i USA samtidigt som vi stänger undervikten i Tillväxtmarknader och underviktar Europa. Den neutrala vikten i Sverige och Asien kvarstår. Vi väljer samtidigt en neutral vikt mellan tillväxt- och värdebolag samt mellan stora- och små bolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 18% (0%) Europa 4% (-5%) USA 14% (+5%) Asien 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien (Japan, Singaport och Honkong) och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Vinstutsikterna i USA fortsätter att förbättras efter de starka kvartalsrapporter som bolagen levererade i juli och augusti. Förra månadens styrka i Japan faller tillbaka. Europa gynnas av en positiv marknadssyn. Tillväxtmarknadernas pristrend jämfört med övriga världen förbättrades i augusti. Likviditet De japanska och europeiska centralbankerna är fortfarande tämligen ensamma om att stödja marknaderna. För övriga ser vi att flödet stabiliseras och ökar något, dock syns inga tydliga förbättringar. Värdering September bjuder inte på några förändringar i den inbördes värderingsordningen mellan länder och regioner. Europa är den billigaste regionen och Asien den dyraste. Makroallokering Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik. USA:s industri förväntas få ett bättre industriklimat framöver. Japan är den region som mest saknar konjunkturstöd till aktier. Analys Ränteutveckling Ränterörelserna har under den senaste månaden varit förhållandevis stora, men sett över hela månaden har rörelsen varit sidledes till svagt upp för räntorna. Förväntningarna på centralbankerna är fortsatt höga och marknaden väntar på detaljer om eventuella obligationsköp från den europeiska centralbanken, ECB. Den amerikanska centralbanken visar sig vara närmare ytterligare stimulanser än vad marknaden tidigare förväntat sig. Centralbankens protokoll som presenterades föregående vecka, visade att många ansåg det motiverat med mer stimulanser om utsikterna för den amerikanska ekonomin försämras ytterligare. Den svenska Riksbanken har inte gjort något utspel utan håller dörrarna öppna inför mötet den 6 september. Marknaden har små förväntningar på att Riksbanken kommer att sänka styrräntan med tanke på att svensk makrostatistik har kommit in starkt. Ränteskillnaden mellan Sverige och Tyskland är stora vad gäller korta räntor. Vi anser det vara befogat och tror att det kan komma att fortsätta. Långa räntor handlas parallellt med rörelserna i utlandet. Sverige ligger ungefär på samma nivå som Tyskland. Fallande räntor betyder oftast att olika slags krediter gynnas. Detta är fallet denna gång och säkerställda bostadsobligationer har utvecklats bra. Vi anser att rörelsen har varit så stor att det inte längre motiverar en position i långa bostadsobligationer. Det finns små intjäningsmöjligheter i den korta delen av bostadskurvan och i den långa är de nästan obefintliga. För första gången sedan hösten 2010 anser vi att investerare ska ta det lite lugnt med att addera positioner i svenska bostadsobligationer. De närmaste veckorna blir intressanta. Förhoppningsvis får vi mer klarhet angående ECB:s eventuella obligationsköp den 6 september då ECB har sitt nästa möte. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,86 1,00 1,30 2,00 10 år 1,41 1,60 2,00 2,60 Stibor 3 mån 1,93 2,00 2,10 2,50 Stibor 6 mån 2,15 2,30 2,30 2,50 EMU Reporänta 0,75 0,50 0,50 0,50 2 år 0,00 0,10 0,20 0,40 10 år 1,37 1,50 1,80 2,00 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,30 0,50 0,80 10 år 1,64 1,9 2,10 2,20 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har återhämtat sig mot den amerikanska dollarn från 1.20 mot den amerikanska dollarn i början av juli till som högst 1.25 i augusti. Efter att ECB:s chef Mario Draghi uttalat sig om att centralbanken stod redo att försvara euron till varje pris och försäkrade att man hade medel för detta stärktes euron mot de flesta valutor. ECB har därefter deklarerat att de är beredda att stödköpa spanska korta obligationer som ett led i att se till att penningpolitiken får de genomslag som var avsett. Eventuella stödköp är dock beroende av att Spanien söker stöd hos nödfonden (ESM) och fullföljer sitt åtstramningspaket. Vi förväntar oss att Spanien kommer att söka stöd när väl detaljerna kring ECB:s interventioner är kända. Marknaden har redan pressat ned spanska korträntor och i mindre utsträckning de långa räntorna, vilket minskat riskpremien i euron. Å andra sidan talar mycket för att ECB inte kommer att dra in den likviditet som skapas när man börjar köpa spanska statspapper. Mer utbud av euro talar i sig för en ännu svagare euro. Detsamma gäller det faktum att tillväxtutsikterna för eurozonen gradvis har försämrats och att fler styrräntesänkningar är att vänta. Federal Reserve har att beakta något bättre makrostatistik under senare tid. Centralbankens signaler är dock fortsatt mjuka. Man menar att sysselsättningstillväxten är för svag för rådande arbetsutbud och att ytterligare stimulanser kan vara nödvändiga. Vår tro är dock att ytterligare kvantitativa lättnader kommer att ske stegvis och med mindre omfattning än tidigare. Sammantaget ser vi en risk för EUR/USD upp mot 1.27 på kort sikt i ljuset av initierade ECB/ ESM obligationsköp. Därefter tror vi dock att en relativ tillväxtfördel och penningpolitik kommer att tala till dollarns fördel. Prognosen på EUR/USD är 1.20 på tre månaders sikt. Denna prognos är dock betingad av att den amerikanska kongressen efter valet den 6 november kommer att hitta en kompromiss kring finanspolitiken. Således föreligger omfattande politiska risker även framöver, vilket gör prognoserna mer osäkra än vanligt. EUR/SEK Kronan har stärkts kraftigt på bred front under sommaren. Vi har sedan en tid förutsett en gradvis kronförstärkning mot euron mot 8.60 på basis av relativa fundamenta som statsfinanser och tillväxtutsikter. Att förstärkningen kommit så snabbt och så kraftigt är en funktion av överraskande stark svensk BNP-data för andra kvartalet och en bild av svensk ekonomi som står stark trots inbromsningen i flera viktiga exportmarknader. En viktig förklaring till den starka kronan är Sveriges AAA-kreditbetyg och att centralbanker och andra långsiktiga placerare söker en trygg hamn i svenska statsobligationer med kronköp som följd. Vår grundsyn är att dessa flöden är relativt ränteokänsliga, det vill säga räntesänkningar från Riksbanken för att motverka kronförstärkningen är sannolikt relativt verkningslösa. Det finns dock omfattande spekulativa långa kronpositioner som kan komma att stängas om det kommer indikationer om sämre exportefterfrågan och försämrad konkurrenskraft. Riksbanken kan förväntas vara fortsatt avvaktande till den senaste tidens kronförstärkning, men med reservationen att en räntesänkning kan aktualiseras om kronan stärks ytterligare. När vi väger ihop dessa faktorer landar vi i en tro att EUR/SEK kommer att finna en botten under detta kvartal, men att kronan kan väntas förbli kvar på historiskt starka nivåer mot euron. Prognosen på tre månader är 8.35 och på 6-12 månader Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY

6 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Asien Swedbank Robur Japanfond Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en hög indikativ kupong på 5,5-7,5. procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX USA 5 ÅR SPAX USA är kopplad till utvecklingen för ett amerikanskt aktieindex. Indexurvalet är baserat på de bolag med minst kursrörelser och som ingår i ett välkänt amerikanskt aktieindex. Index målsättning är undvika kraftiga kursfall och höja den riskjusterade avkastningen. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 18,0% -1,84% Swedbank Robur Europafond 9,0% -0,46% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% -1,06% Swedbank Robur Japanfond 9,0% -1,02% Swedbank RoburAccess Emerging Markets 12,0% 0,10% Fasträntekonto 28,0% 0,09% JP Morgan Systematic Alpha 10,0% 0,29% Totalt 100% -0,54% Kommentar till avkastning Portföljen har under augusti månad haft en avkastning på -0,54 procent vilket var i nivå med jämförelseindex. Aktier som tillgångsslag avkastade -1 procent över perioden medan räntor rörde sig sidledes. En undervikt i aktier som tillgångsslag och tillväxtmarknader bland regioner gav ett positivt bidrag till performance. Produktvalen avkastade dock något sämre än sina respektive jämförelseindex. 6

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer