Månadsrapport juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juli 2012"

Transkript

1 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Vi behåller undervikten i aktier på fem procent för juli månad. Även om värderingen av aktier jämfört med räntor är attraktiv, ser vi svårigheter för aktiemarknaden att prestera under nuvarande marknadsklimat. Krisen i Europa skapar fortsatt ökad osäkerhet och därmed en sämre aktiemarknad. Situationen i Europa kommer att bidra till dagliga kurssvängningar även i juli. Även globalt sett har många ekonomier en tuff framtid med stora utmaningar framför sig och riskerna är inte enbart isolerade till Europa. Räntor 55% (+5%) Aktier 45% (-5%) Sverige 16 % (0 %) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Nordeuropa BAS SPAX Företagsobligationer BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Trender & Makroekonomi Blandade signaler från konjunkturen Lägre oljepriser dämpar inflation och gynnar hushåll Europa och Sverige Enighet om hjälp till europeiska banker Svensk konjunktur mattades andra kvartalet Japan Svagare export till Kina Europa 8 % (0%) 12% (+4%) Asien 8 % (0%) 1 % (-4%) Blandade signaler från tillväxtländer Ränte- och valutautveckling Marknaden signalerar en 50/50-chans till räntesänkning och det hänger på hur Riksbanken ser på situationen i Europa. Vi tror inte att Riksbanken sänker räntan i juli. Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 1,00 1,00 1,40 1,95 10 år 1,64 1,60 2,20 2,60 Stibor 3 mån 2,13 2,20 2,20 2,45 Stibor 6 mån 2,38 2,30 2,25 2,50 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,99 4,06 4,06 4,31 2 år 3,78 3,83 3,98 4,25 5 år 3,94 3,99 4,19 4,41 10 år 4,40 4,45 4,70 4,85 Om vårt huvudscenario slår in med oförändrad reporänta och framflyttade höjningar, torde kronan klara sig relativt bra, även om nivåer över 8.86 mot euron är rimligt. Vår prognos för EUR/USD är fortfarande 1.22 på tre månaders sikt. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,97 7,21 7,25 6,88 EUR/SEK 8,77 8,80 8,70 8,60 1

2 Analys Trender & Makroekonomi Global makrodata var svagare andra kvartalet. Industriindikatorer har dämpats generellt och förtroendet har minskat. Mycket europeisk ekonomisk statistik är negativ medan amerikansk data är mer blandad. Efter nedgången i maj steg börserna under större delen av juni innan förnyad oro för den europeiska situationen vände börserna nedåt. Grekland har en ny regering men problemen finns kvar och det är bara en tidsfråga innan mer stöd behövs. Spanien har ansökt om lån för att stötta skuldtyngda banker. Blandade signaler från konjunkturen Lägre oljepriser dämpar inflation och gynnar hushåll Amerikansk makrodata visar på en gradvis återhämtning av ekonomin. Husmarknaden har förbättrats och botten är nu passerad. De låga bostadsräntorna och den något starkare arbetsmarknaden börjar ge effekt på efterfrågan. Orderingången på kapitalvaror ökade i maj. Förtroendet inom industrin har dock backat i juni och den gradvisa nedgången av amerikansk arbetslöshet har stannat av. Under inledningen av året har konsumenter tagit av sitt sparande och hållit uppe konsumtionen. Inflationstakten faller tillbaka, delvis som en följd av den kraftiga tillbakagången i oljepriset och andra råvaror, vilket kommer att ge tillbaka viss köpkraft till hushållen. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, förväntar sig låg inflation och har inga problem att motivera sin penningpolitiska stimulans med tanke på de globala tillväxtrisker som finns. Europa Enighet om hjälp till europeiska banker Svensk konjunktur mattades andra kvartalet På EU-toppmötet i slutet på juni enades man om att räddningsfonden ESM ska få rekapitalisera europeiska banker direkt. Detta är positivt men politiska motsättningar i Europa är fortfarande stora: Tyskland betonar behovet av strukturreformer och budgetsanering men flera av krisländerna söker snabbare lösningar som kan stabilisera finansmarknaderna. Det är positivt att Grekland har kunnat skapa en ny regering men oklart om premiärminister Antonis Samaras tänker försöka omförhandla landets tuffa lånevillkor. Utrymmet för en omförhandling verkar vara litet. Spanien har sökt upp till 100 miljarder euro i europeiskt stöd till sina banker. Stödet kommer att ske i form av lån till villkor som är betydligt gynnsammare än marknadsvillkoren. Optimismen i euroområdets industrisektor föll marginellt i juni. Recessionen forsätter i de flesta länder men har inte försämrats ytterligare. Sverige är en liten öppen ekonomi och den svaga europeiska och globala efterfrågan slår nu mot ekonomin. Orderingången i industrin har minskat men företagen anser att lagernivåerna är under kontroll. Bland många tjänstenäringar ökar efterfrågan men förtroendet hos företagen har blivit något mindre positivt. Byggkonjunkturen har gradvis försämrats och företagen är återhållssamma i sina förväntningar. Detaljhandeln, som såg en återhämtning i försäljningen runt årsskiftet och under första kvartalet, har sett en avmattning under andra kvartalet. Försäljningen stiger men mindre än förväntat. Skillnaderna är stora mellan branscher; livsmedels- och elektronikhandeln är mest positiv medan fordonshandeln är mer pessimistisk. Energipriserna har fallit och inflationstakten ligger på bara runt en procent. Detta ger tillbaka köpkraft till hushållen. Riksbanken ser dock risker och låter styrräntan förbli låg under lång tid. Japan Svagare export till Kina Konjunkturbilden har blivit mer osäker även i Japan. Den inhemska efterfrågan växer tack vare statliga incitament till köp av miljöbilar och en ökning av offentliga byggarbeten. Det syns en försvagning på exportsidan som en följd av dämpad efterfrågan från tillväxtländer, särskilt Kina. Bank of Japan kommer att öka stimulansen för att stödja ekonomin men effekterna av detta blir begränsade. Blandade signaler från tillväxtländer Kinas centralbank sänkte sin styrränta med 0,25 procent till 6,31 procent och ytterligare sänkningar är troliga de närmaste månaderna. Konjunkturindikatorer har varit blandade. På den positiva sidan steg industriproduktion, bilförsäljning och bankutlåning i maj. Investeringar och företagsförtroendet inom industrin ligger dock kvar på en låg nivå. Indiens industriproduktion var svag i april och bekräftade att ekonomin har bromsat in. Trots en svagare konjunktur beslöt centralbanken att inte sänka styrränta på grund av inflationsrisker och en rekordsvag valuta. Det finns tecken på att Brasiliens konjunktur har stabiliserats i juni efter en svag period tidigare i år. Bilförsäljningen har stigit kraftigt de senaste veckorna och regeringen har ökat takten på offentliga investeringar. Det är också positivt att arbetsmarknaden fortfarande är stark och att hushållens inkomsttillväxt varit hög sedan början av året. 2

3 Fördelning Aktier & Räntor Vi behåller undervikten i aktier på fem procent för juli månad. Även om värderingen av aktier jämfört med räntor är attraktiv, ser vi svårigheter för aktiemarknaden att prestera under nuvarande marknadsklimat. Krisen i Europa skapar fortsatt ökad osäkerhet och därmed en sämre aktiemarknad. Situationen i Europa kommer att bidra till dagliga kurssvängningar även i juli. Även globalt sett har många ekonomier en tuff framtid med stora utmaningar framför sig och riskerna är inte enbart isolerade till Europa. Marknadsklimat Trenden på aktiemarknaden förbättrades förra månaden. Förväntningar på vinstutvecklingen har gått ned den senaste tiden vilket brukar leda till positiva överraskningar under rapportsäsongen som inleds i mitten av juli. Likviditet Likviditetsflödet globalt fortsätter att vara svagt. Vi bevakar händelseutvecklingen och tittar särskilt på om den uteblivna stimulansen dämpar den gryende tillväxten eller efterfrågan på aktier och obligationer. Aktier Fördelning regioner I juli är vi fortsatt överviktade i och underviktade i tillväxtmarknader. Denna månad väljer vi att ta bort undervikten i Asien. I siutationer som den vi har nu, med osäkerhet i världen och förväntningar om låg tillväxt de kommande åren, brukar gå bra relativt övriga världen. Många tillväxtmarknader ser lägre aktivitet i ekonomin och i dagsläget är det läge att dra ner vikten i tillväxtmarknader. Vi tror att kommer att ha en fortsatt högre avkastning än tillväxtmarknader. Den positiva synen på den amerikanska dollarn bidrar också till valet att övervikta i. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 16 % (0%) Europa 8 % (0%) 12 % (+4%) Asien 8 % (0%) 1 % (-4%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa,, Asien och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Värdering Stigande kurser gjorde aktier något mindre billiga i juni. Stigande utdelningar och fortsatt låga reala räntor verkar dock åt andra hållet och vi ser aktier som fortsatt billiga. Makroallokering I juni föll oljepriset med nära 20 dollar per fat. Billigare olja främjar framförallt konsumtion och varuförsäljning. Detta gynnar bolagens vinster och aktiekurser. Det positiva utslaget i konjunkturmodellen är kvar. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2. Marknadsklimat Vinstförväntningarna i Sverige faller tillbaka efter förra månadens kraftiga uppgång. Även i har vinstförväntningarna fallit tillbaka inför rapportsäsongen medan de stiger något i Europa. Likviditet Den amerikanska och den japanska centralbanken fortsätter att snåla med likviditeten även den här månaden. ECB kvarstår som ensam centralbank att stimulera ekonomin för tillfället. De har på ett halvår gått från extrem åtstramning till det högsta likviditetsflödet på 20 år. Värdering Europa och Sverige blev något dyrare under juni jämfört med och Asien. Makroallokering Det fortsätter att vara små skillnader mellan de olika regionerna gällande stödet för aktier från den makroekonomiska utvecklingen. Undantaget är Japan som halkar efter något i utvecklingen. 3

4 Analys Ränteutveckling Marknaden fortsätter att ha stort fokus på utvecklingen i södra Europa. Räntor i både Tyskland och Sverige har varit nere på extremt låga nivåer, runt 1,10 procent för en tioårig statsobligation. Det grekiska valet ledde till att en regering kunde bildas och att uppgörelsen med Trojkan (ECB, IMF och kommissionen) ligger fast. EMU har också erbjudit ett stödpaket på upp till 100 miljarder euro dedikerat speciellt till spanska banker. Effekterna på marknaden blev inte så stora, men långa räntor har stigit ungefär 0,50 procent från de lägsta nivåerna. Det är framförallt svenska och tyska räntor som har stigit. En anledning till att tyska räntor stiger från de extremt låga nivåerna, är att man börjar spekulera i att landets statsskuld kommer öka på grund av alla lån till andra länder. Dessa lån väntas få konsekvenser för Tysklands kreditvärdighet vilket i sin tur kommer att innebära högre obligationsräntor för landet. I juni lanserade den brittiska centralbanken, BoE, ytterligare likviditetsåtgärder som ska gynna utlåningen från banker till konsumenterna. Federal Reserve har förlängt sin så kallade operation twist till årskiftet. Detta innebär att man köper långa obligationer och säljer korta obligationer. Detta syftar till att minska risken i räntemarknaden och få fortsatt låga långa räntor. Den svenska Riksbanken har varit ganska återhållsamm under juni. Den första veckan i juli presenteras ett räntebesked, men det är högst osäkert vad det blir. Marknaden signalerar en 50/50-chans till räntesänkning och det hänger på hur Riksbanken ser på situationen i Europa. V tror inte att Riksbanken sänker räntan men att man kommer att ge en mycket mjuk signal om framtida ränteförändringar. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 1,00 1,00 1,40 1,95 10 år 1,64 1,60 2,20 2,60 Stibor 3 mån 2,13 2,20 2,20 2,45 Stibor 6 mån 2,38 2,30 2,25 2,50 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,16 0,10 0,20 0,40 10 år 1,64 1,60 1,80 2,00 Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,31 0,30 0,70 1,00 10 år 1,63 1,90 2,30 2,40 Analys Valutautveckling EUR/USD EUR/USD har handlat mellan 1,2280 och 1,2750 under juni drivet av den pågående eurokrisen. Euron återhämtade sig kortvarigt efter att Grekland bildat en samlingsregering. Stödpaketet på 100 miljarder euro till spanska banker som upplånas via den spanska staten fick ett svalt mottagande. Tioåriga spanska obligationsräntor har pressats upp mot 7,00 procent. Av betydelse är att det fortfarande finns stora motsättningar mellan Frankrike och Tyskland om hur man på lång sikt ska införa en gemensam så kallad euroobligation. Tyskland anser att det första steget måste vara att gå mot en finanspolitisk union, vilket Frankrike tycks motsätta sig. Indikatorer pekar på att :s husmarknad repar sig sakta. Vår tro är att den amerikanska centralbanken tills vidare nöjer sig med att förlänga löptiden på sina obligationer och avvaktar med mer kvantitativa lättnader, bortsett från förlängningen av Operation Twist. Vår prognos för EUR/USD är fortfarande 1,22 på tre månaders sikt. EUR/SEK Den svenska kronan har varit i stort sett oförändrad mot euron, 8,80-8,85. Starka statsfinanser, bättre tillväxtutsikter och en centralbank med en avvaktande hållning, har varit till den svenska kronans fördel. Marknaden prissätter en räntesänkning i juli eller september vilket kan flytta EUR/ SEK tillfälligt mot 8,90. Om vårt huvudscenario slår in med oförändrad reporänta och framflyttade höjningar, torde kronan klara sig relativt bra, även om nivåer över 8,86 mot euron är rimligt. Om Riksbanken lämnar såväl räntan som räntebanan oförändrad tror vi att EUR/SEK handlar vidare i intervallet 8,80-8,85. En starkare krona, som bland annat Riksbanken prognostiserar, kan därför dröja. Vår prognos i EUR/SEK på tre månader är nu 8,80 med uppåtrisker på kort sikt. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,97 7,21 7,25 6,88 EUR/SEK 8,77 8,80 8,70 8,60 NOK/SEK 1,16 1,17 1,18 1,16 GBP/SEK 10,91 11,00 10,88 11,03 JPY/SEK 8,76 9,02 8,84 8,09 CHF/SEK 7,30 7,33 7,25 6,62 EUR/USD 1,26 1,22 1,20 1,25 USD/JPY 79,58 80,00 82,00 85,00 4

5 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: Swedbank Robur Amerikafond Asien Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en hög indikativ kupong på 7-9 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. Utveckling kundportfölj Utveckling i kundportföljen fem år. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 17,0% 2,32% Swedbank Robur Europafond 9,0% 2,27% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 1,76% Swedbank Robur Japanfond 8,0% 3,05% Swedbank RoburAccess Emerging Markets 2,0% 1,59% Fasträntekonto 40,0% 0,18% JP Morgan Systematic Alpha 10,0% 0,16% Totalt 100% 1,21% Kommentar till avkastning Portföljen har under juni månad haft en absolut avkastning på +1,21 procent, något sämre än jämförelseindex som utvecklades +1,52 procent. Tillgångsslaget aktier har haft en bra utveckling under perioden men i portföljen är det produktval inom räntor som gett den största positiva relativavkastningen. 5

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer