Månadsrapport maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport maj 2012"

Transkript

1 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Swedbank har, som ett resultat av de ökade riskerna på marknaden, dragit ned aktievikten och föreslår nu en undervikt på fem procent för våra aktiva kunder. I regionerna drar vi ner övervikten i Sverige och går till neutral vikt. Sverige är historiskt en marknad som drabbas hårt vid nedgångar på aktiemarknaden vilket föranleder att minska risken på den marknaden. Den neutrala vikten i Europa kvarstår, precis som övervikten i USA och undervikterna i Asien och Tillväxtmarknader Räntor 55% (+5%) Aktier 45% (-5%) Sverige 16 % (0 %) Trender & Makroekonomi Europa 8 % (0%) USA 12% (+4%) Asien 7 % (-1%) Tillväxtmarknader 2 % (-3%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Absolutavkastning PLUS SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Nordeuropa BAS SPAX Global Konsumtion BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Ränte- och valutautveckling Riksbanken lämnade räntan oförändrad på 1,5 procent. Marknaden förväntar sig forfarande sänkningar från Riksbanken. Swedbank tror dock att Riksbanken tar en paus med ränteförändringar. Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån USA Högre förväntningar efter positiv statistik Mindre positiva arbetsmarknadssignaler Europa och Sverige Konjunkturcykeln i euroområdet vänder ner Riksbanken tar paus i ränteändringarna Japan Ytterligare stimulans från Bank of Japan Tillväxtmarknader Räntesänkningar i Indien och Brasilien Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,99 3,99 4,03 4,33 2 år 3,80 4,02 4,12 4,32 5 år 4,14 4,34 4,54 4,74 10 år 4,70 4,99 5,49 5,79 Kronan kommer att stärkas mot euron på tre månader och prognosen är nu EUR/SEK 8,75. Prognosen för USD/SEK på tre månader sikt är 6,73 Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi Globalt sett har makrodata varit blandad. Många börser i Europa, inklusive den svenska börsen, har haft en negativ utveckling i april. Svaga inköpschefs-index har lett till en oro för att den tyska återhämtningen går för långsamt. Till detta kommer osäkerheten inför valen i Frankrike och Grekland samt oro för spansk tillväxt och budgetunderskott. Den kinesiska börsen steg något medan börserna på övriga tillväxtmarknader generellt sett har haft en negativ utveckling. Oljepriset har fallit tillbaka något, men ligger fortfarande på en hög nivå. Några centralbanker har sänkt sina styrräntor, bland annat Indien och Brasilien. Japan utökar sina kvantitativa stimulansåtgärder ytterligare. De stora centralbankerna håller styrräntorna låga och ingen stor uppgång på långa räntor är att vänta i år. USA Högre förväntningar efter positiv statistik Mindre positiva arbetsmarknadssignaler Förväntningarna på amerikansk makrodata har ökat den senste månaden och statistik har kommit in åt det starkare hållet. Inköpschefsindex, ISM, inom industrin steg till den högsta nivån på nio månader, tack vare en stark orderingång. Detaljhandelsförsäljningen är robust och problemområdena fordon och bostäder har förbättrats. Amerikanska banker har också lättat på sina kreditvillkor och efterfrågan på lån har stigit, om än från låga nivåer. På den negativa sidan är signalerna på arbetsmarknaden inte längre lika positiva. Arbetslösheten är dock i en fallande trend och det är inte ovanligt att data svänger när man kommit en bit in i återhämtningsfasen. Efterfrågan i ekonomin är svag generellt sett och Federal Reserve fortsätter att hålla räntorna på en låg nivå. Amerikansk BNP ökade preliminärt 2,2 procent det första kvartalet 2012 jämfört med föregående kvartal, uppräknat till årstakt. Det var mindre än väntat och även svagare än fjärde kvartalets 3 procent. Ökningen i fjärde kvartalet berodde till stor del på en lageruppbyggnad medan hela 2 procent av BNP-uppgången i årets första kvartal bestod av privat konsumtion. Europa Konjunkturcykeln i euroområdet vänder ner Riksbanken tar paus i ränteändringarna Inköpschefsindex, PMI, i euroområdet föll för tredje månaden i rad och ligger på den lägsta nivån sedan november förra året. Både industri och tjänstesektor har visat en försämring. Andra siffror för euroområdet är mindre negativa. Exporten fortsätter att stiga och en enkät bland de största bankerna i april visade att kreditvillkoren är mycket mindre strama jämfört med för tre månader sedan. Kreditratingsinstitutet Standard & Poor s har nedgraderat Spanien med två steg till BBB+. Landet har en statsskuld på cirka 70 procent av BNP, vilket är väl under de andra krisdrabbade länderna som ligger på över 100 procent av BNP. Spanien har ändå mycket att göra för att minska sitt budgetunderskott som förra året bara gick ner från 9,3 till 8,5 procent av BNP. Detta betyder att finansåtstramningen kommer att intensifieras med negativa konsekvenser för spansk tillväxt 2012 och Räntan på spanska 10-åriga obligationer har stigit till 6 procent, men kostnaderna är hanterbara med tanke på den relativt låga skulden och med tanke på att korta obligationer ligger på klart lägre nivåer. Till exempel ligger 2-årsräntan på 3,5 procent. Den Europeiska Centralbanken, ECB, lämnade styrräntan oförändrad och centralbankschefen Mario Draghi meddelade att konjunkturrisker finns kvar och penningpolitiken kommer därför fortsätta att vara mycket stimulativ. Draghi menar att diskussioner om en minskning av likviditeten i systemet är alltför tidiga. Fokus för euroområdet i maj kommer att ligga på resultaten av de franska och grekiska valen och dess implikationer på den europiska skuldkrisen. Ny statistik visade att Storbritanniens återhämtning tog stopp i höstas och landet är tillbaka i en recession, om än mild. Trots det forsätter inflationen att ligga på höga nivåer, (3,5 procent i mars), väl över centralbankens mål på 2 procent. Inflationsrisker tillsammans med tecken på att recessionen inte kommer att bli långvarig gör det osannolikt att Bank of England kommer att lätta på penningpolitiken mer genom att sänka räntan. I Sverige har det omslag som kunnat skönjas i konjunkturen nu även bekräftats av officiell statistik. Exporten har saktat in och följer bilden av svag europeisk efterfrågan väl. Samtidigt har den inhemska marknaden fortsatt att stärkas. 2

3 Hushållens optimism börjar komma tillbaka och detaljhandelsförsäljningen, som var svag större delen av 2011, har ökat påtagligt de senaste månaderna. Bostadsmarknaden har vaknat till liv igen och priserna på framförallt bostadsrätter har stigit. Arbetslösheten minskade från 7,5 till 7,3 procent mellan februari och mars. Positivt för utvecklingen framöver är att företag inom tjänstesektorn är mer optimistiska. Även handeln, industrin och byggsektorn är förhållandevis positiva. Därmed finns förutsättningar för en gradvis återhämtning av svensk ekonomi. Riksbanken valde också vid sitt aprilmöte att lämna styrräntan oförändrad på 1,5 procent. Japan Ytterligare stimulans från Bank of Japan Bank of Japan skrev i ett uttalande i april att det har blivit alltmer uppenbart att den inhemska ekonomin skiftar mot en fas med tilltagande tillväxt. Trots det, och på grund av kvarstående risker, väljer Japans centralbank att utöka sin stimulans via sin fond för tillgångsköp. Programmet förlängs dessutom med sex månader, till juni 2013 i ett försök att bekämpa deflation och stödja tillväxten. Tillväxtmarknader Räntesänkningar i Indien och Brasilien Centralbanken i Indien sänkte styrräntan med 0,5 procent till 8 procent, vilket var mer är väntat. Banken meddelade att vissa inflationsrisker finns kvar. Det betyder att det bli svårt att se ytterligare lättnader av penningpolitiken den närmaste tiden. Brasiliens centralbank sänkte styrräntan ytterligare i april med 0,75 procent till 9 procent. Centralbanken betonade nedåtrisker på konjunkturcykeln och öppnade för nya räntesänkningar de närmaste månaderna, trots att den senaste statistiken har varit lite bättre än förväntat. Tillväxten i Kina var upp 8 procent under första kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011, vilket var lite under förväntan. Dock pekar mars industriproduktion och detaljhandel på en starkare tillväxt i slutet av kvartalet. Det var också positivt för tillväxten att bankutlåningen i Kina steg mer än väntat i mars, ett möjligt tecken på att bankerna har fått grönt ljus för att öka stimulansen av ekonomin. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank har, som ett resultat av de ökade riskerna på marknaden, dragit ned aktievikten och föreslår nu en undervikt på fem procent för våra aktiva kunder. Marknadsklimat Rapportsäsongen för det första kvartalet har överraskat i styrka, vilket lägger en bra grund för en starkare börs även i maj. Vi förstärker tron på fortsatt uppgång efter en nedgång på börskurserna i april. Likviditet Den dramatiska försvagningen i likviditetsflödet fortsätter. Vi bevakar utvecklingen och tittar särskilt på om ytterligare likviditet tillförs och ökar efterfrågan på aktier. Värdering Både vinster och utdelningar befinner sig i en stigande trend sedan två år tillbaka. Detta innebär att stigande aktiekurser inte nödvändigtvis påverkar våra värderingsmodeller negativt. Fortfarande är aktiemarknaderna billiga. Makroallokering Fallande oljepriser hjälper till att förbättra utsikterna i vår konjunkturmodell. Andra bidragande faktorer är en vändning i Europa med sänkta räntor och stigande inköpschefsindex framöver. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner I regionerna drar vi ner övervikten i Sverige och går till neutral vikt. Sverige är historiskt en marknad som drabbas hårt vid nedgångar på aktiemarknaden vilket föranleder att minska risken på den marknaden. Den neutrala vikten i Europa kvarstår, precis som övervikten i USA och undervikterna i Asien och Tillväxtmarknader. Vi fortsätter att vara neutrala vad gäller stora- respektive små bolag samt mellan tillväxt- och värdebolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 16 % (0%) Europa 8 % (0%) USA 12 % (+4%) Asien 7 % (-1%) Tillväxtmarknader 2 % (-3%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Marknadsklimatet förbättras i Europa till följd av starkare vinstrevideringar och positiv aktiepotential. Asien försämras på motsvarande grunder jämfört med förra månaden. Likviditet Den japanska centralbanken stänger nästan helt av penningkranarna den här månaden. På så sätt sällar de sig till de flesta andra centralbanker runt om i världen. Numera återstår enbart ECB som på ett halvår gått från extrem åtstramning till det högsta flödet på 20 år. Värdering Europa blev något billigare i april till följd av en sämre prisutveckling. Förbättringen gäller främst relativt USA. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA medan den japanska utvecklingen fortsätter att släpa efter. Analys Ränteutveckling April började med oron över Spanien och den politiska viljan att införa åtgärder för att få landet på fötter igen. Marknaden går hårt åt Spanien och landets obligationsräntor steg kraftigt till nästan 6 procent för 10-åriga obligationer, vilket generellt anses som en krisnivå. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s nedgraderade Spaniens kreditbetyg från A till BBB+. Amerikanska och tyska räntor föll under april. Marknaden är uppdelad i två läger. Det finns de som anser att Federale Reserve måste initiera nya kvantitativa lättnader när deras nuvarande stödköp av obligationer avslutas i juni. Å andra sidan anser en hel del medlemmar inom Federal Reserve att läget i landet snarare motiverar en snabbare utfasning av de stimulativa åtgärder som finns idag. I Europa är det fortfarande ECB:s 3-års lån som är i fokus. Dess effekt på räntemarknaden är stor, som exempel handlar en 2-årig tysk statsobligation på en ränta runt 0.09 procent, vilket är väldigt lågt historiskt. Det är helt enkelt mycket pengar i omlopp som letar säkra placeringar och man måste placera pengarna någonstans. I Sverige har makrostatistiken fortsatt att överraska åt det positiva hållet. Detaljhandeln var mycket stark, vilket är i linje med vår syn på välmående konsumenter. Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på 1.5 procent. Marknadseffekterna blev inte så stora då globala räntor sjönk samma dag. Marknaden förväntar sig fortfarande sänkningar från Riksbanken, vilket är förvånande då makrostatistiken inte motiverar en sänkning av reporäntan. Svenska räntor ter sig höga om man jämför med tyska, men vi anser att det är rimligt med tanke på att Riksbanken troligtvis ligger kvar på sin reporänta medan det är fortsatt tryck på nersidan i Tyskland. Annars är det fortsatt en bra miljö för de flesta krediter med bra rating. Prisnivåerna är bra, framförallt på så kallade säkerställda obligationer i Sverige. Utbudet är begränsat och alternativen är få vilket borde gynna dessa obligationer. Vi tror fortsatt att dessa räntenivåer blir mer och mer ohållbara i Sverige. Det troliga är att globala räntor måste stiga för att få en större ränteuppgång i Sverige. 4

5 Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Den amerikanska tillväxten har tappat en del fart, men överträffar eurozonens utsikter med råge. I nuläget tycks eurozonen som helhet stå inför ytterligare ett kvartal med i stort sett nolltillväxt och den negativa spiralen med finanspolitisk åtstramning och svagare tillväxt tycks bara vara i sin linda. Trots det har EUR/USD-kursen varit stabil i det breda intervallet 1,30 till 1,34. Försöken att förklara eurons styrka har varit många och mer eller mindre rimliga. En del förklaringar går ut på att långsiktiga inhemska förvaltare som sålt sina euro nu trots allt återvänder till euron då refinansieringsriskerna för Spanien och Italien tycks kunna hanteras med ECB:s två stora 3-åriga lån. Andra förklaringar inriktar sig på att olika centralbanker och semiofficiella intressen håller EUR/USD inom ett relativt snävt intervall. Vi har inte ändrat vår syn att nästa steg är en svagare euro generellt. På kort sikt väntar marknaden på hur den förväntade segraren i det franska presidentvalet, socialisten Hollande, kommer att ställa sig till den nya finanspakten och dess strama budgetbalansmål samt den tidigare samsynen mellan Frankrike och Tyskland i strategin att klara eurokrisen. ECB kommer inom kort att revidera ned tillväxtutsikterna, men frågan är om man är beredd att sänka styrräntan ytterligare från nuvarande 1 procent. Den faktiska dagslåneräntan är redan betydligt lägre efter ECB:s massiva likviditetsåtgärder, cirka 0,35 procent. Långa obligationsräntor är dessutom redan mycket låga. Tysklands 10-åriga obligation på 1,66 procent pekar på att regelrätta obligationsköp inte skulle vara någon mirakelkur för en redan negativ realränta. Det som kan få euron att backa är snarare den relativa ränteutvecklingen. Vi förväntar oss att 2 till 5 åriga räntor i USA, Storbritannien med flera länder sakta kan dra sig uppåt under de närmaste 6 månaderna medan euroräntorna släpar efter. Vår prognos på EUR/ USD är något uppjusterad till 1,30 på tre månaders sikt medan prognosen på USD/SEK är 6,73. EUR/SEK Även den svenska kronan har fortsatt att handlas utan tydlig riktning mot både euron och dollarn i intervallen 8,78-8,94 respektive 6,60-6,80. Svensk makrostatistik har genomgående överraskat på den positiva sidan. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,5 procent och upprepade att räntebotten nu har nåtts. Det hindrar dock inte marknaden från att fortsätta förvänta sig ytterligare en räntesänkning. Under april har utflöden av svenska kronor kopplade till aktieutdelningar till utlandet, och i form av svenska fonders annonserade omallokeringar från svenska till utländska akter, bidragit till att hålla emot en makrodriven kronförstärkning. När dessa flöden ligger bakom oss bör det finnas möjlighet för kronan att stärkas något. När det gäller exportflöden är bilden dock fortsatt splittrad med en viss oro för att Tyskland, som är en av Sveriges viktigaste exportmarknader, nu tycks försämras. Vi håller dock fast vid att kronan kommer att stärkas på tre månader mot euron. Förstärkning väntas komma något senare och prognosen i EUR/SEK är nu 8,75. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY

6 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning. Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Europafond En aktivt förvaltad fond med möjlighet att hantera exponeringen mot de problemtyngda delarna av Europa. Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare. Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto/Absolutavkastning PLUS Produktförslaget beror på om sparandet sker inom kapitalförsäkring eller ISK (Absolutavkastning PLUS) eller som fritt sparande (Fasträntekonto). SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjigheter till en hög indikativ kupong på 7-9 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri- och energi. Sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Global konsumton BAS 5 år SPAX Global konsumtion BAS är kopplad till utvecklingen för globalt verksamma konsumtionsbolag och representanterar både cykliska och icke-cykliska företag. Bolagen gynnas både av en stigande konsumtionsandel i tllväxtländerna och en återhämtning inom OECD-området. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har tre underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. De underliggande strategierna är, Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång i de enskilda aktierna. Fonden saknar rating av Morningstar. Utveckling kundportfölj Utveckling i kundportföljen fem år. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 23,0% 0,13% Swedbank Robur Indexfond Europa 13,0% -0,50% Swedbank Robur Amerikafond 10,0% 0,88% Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY 8,0% -2,67% Swedbank Robur Access Emerging Markets 1,0% -0,74% Fastrantekonto 35,0% 0,25% JPM Systematic Alpha A (acc) - SEKH 10,0% 0,48% Totalt 100% -0,03% Kommentar till avkastning April har varit en mindre bra månad för aktier och avkastningen för portföljen hamnade på -0,03 procent. I jämförelse med jämförelseindex uppvisar portföljen dock en överavkastning på +0,28 procent. Under månaden är det produktfördelningen inom främst Sverige och Europa som bidragit till en positiv utveckling jämfört med jämförelseindex. 6

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer