Månadsrapport april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport april 2012"

Transkript

1 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag. Fördelning aktier & räntor Swedbank minskar övervikten i aktier i april och går till neutral fördelningen mellan aktier och räntor. Anledningen är att aktier kan få svårare att fortsätta stiga i april. Även marknadsklimatet har försämrats något. Vi väljer därför att ändra vår fördelning för april månad till neutral efter att ha varit överviktade under inledningen av året. Om det blir tillfälligt eller om det finns skäl att reducera aktievikten ytterligare får vi anledning att återkomma till. Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Nordeuropa BAS SPAX Global Konsumtion BAS Räntor 50% Aktier 50% Sverige 21% (+3%) Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Europa 12% (+3%) USA 9 % (±0%) Asien 7 % (-2%) Tillväxtmarknader 1 % (-4%) Ränte- och valutautveckling Det finns en viss tveksamhet till att Riksbanken sänker räntan i april. Vi tror dock att den dåliga BNP siffran för fjärde kvartalet gör att Riksbanken sänker ytterligare en gång. Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån Trender & Makroekonomi USA Arbetslösheten minskar Makrodata fortsätter att överraska Europa och Sverige Fortsatt misstro om Grekland Svag konjunktur i euroområdet Japan Positiv tillväxtutsikt Tillväxtmarknader Ökad politisk osäkerhet i Kina Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,15 4,05 3,95 3,90 2 år 3,90 3,96 4,06 4,26 5 år 4,24 4,34 4,44 4,64 10 år 4,80 5,01 5,21 5,61 Vår tro är att ett fortsatt relativt gynnsamt börsklimat talar för en viss förstärkning av kronan på tre månaders sikt till cirka 8,70 mot euron. Vi ändrar inte vår syn på EUR/USD i stort, utan håller kvar en prognos runt 1,28 på tre månaders sikt och USD/SEK på 6,80. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi Efter flera månaders generell börsuppgång blev utvecklingen i mars mer varierad. Orsaken är en ökad oro för att det höga oljepriset slår negativt på återhämtningen av den globala ekonomin. Dessutom syns fler tecken på att den kinesiska ekonomin inte växer lika snabbt som tidigare samtidigt som politiska osäkerheten i Kina stigit inför höstens stora förändringar i den kommunistiska ledningen. Tillväxtmarknader har generellt sett en något mer negativ utveckling än utvecklade marknader. Oljepriset har stabiliserats på en hög nivå och börser som är starkt korrelerade med olja, till exempel Ryssland, har gjort detsamma. Global makrostatistik har varit blandad. Grekland har till slut fått sina pengar, men euroområdet är fortfarande svagt. Den återhämtning som man har kunnat skönja är bräcklig. Amerikansk data har varit desto bättre och marknadens förväntningar på ekonomin har skruvats upp ytterligare. Den positiva amerikansk statistiken gjorde att amerikanska statsräntor steg kraftigt i mitten av mars. Även långa tyska och svenska räntor har stigit och det finns risk att de stiger ytterligare eftersom de fortfarande ligger på extremt låga nivåer. Centralbanker generellt bibehåller sina låga styrräntor och ingen stor ränteuppgång för långa räntor väntas i år USA Arbetslösheten minskar Makrodata fortsätter att överraska positivt Makrodata fortsätter att överraska positivt enligt marknadsbedömare. Regionala inköpschefsindex pekar på ökad orderingång och fortsatt återhämtning av industrin. Sysselsättningen har ökat stadigt med cirka nya jobb per månad de senaste månaderna. Arbetslösheten ligger på 8.3 procent och är i en gradvis minskande trend. En starkare arbetsmarknad är viktigt för att få igång ekonomin och för att komma till rätta med landets stora budgetunderskott. Federal Reserve har inga planer på att ändra sin stimulerande penningpolitik. Europa Marknaden tvivlar på Grekland Svag konjunktur i euroområdet Ett stödpaket till Grekland på 130 miljarder euro godkändes i mitten av mars. Det ska garantera landets finansiering fram till år Trots det tvivlar marknaden på att landet kommer att klara sig utan ytterligare nödlån och räntorna på grekiska 10-års obligationer ligger kvar på över 20 procent. Ett orosmoln är vårens parlamentsval och risken för att en ny regering är mer fientligt inställd till eurozonens och IMF:s krav på åtstramningar. Konjunkturen i euroområdet forsätter att vara svag. Bilförsäljningen föll ytterligare i mars efter en svag försäljning även i februari. Det var också en besvikelse att sentimentet inom industrin gick ner förra månaden till den lägsta nivån sedan november På den positiva sidan finns euroområdets bankutlåning som steg i januari efter ett kraftigt fall i december. Den europeiska centralbanken skrev ner sin BNP- prognos för 2012 till -0,1 procent från +0,3 procent, men höll motsvarande reporänta oförändrad på 1,0 procent vid sitt marsmöte. ECB:s chef Mario Draghi gav inga tecken på att ett nytt treårslån kan vara på väg senare i år och kommenterade att det värsta av krisen skulle vara bakom oss. Han var också försiktigt optimistisk om den europiska konjunkturen framåt. Sverige Låg inflationstakt trots rekordhöga bensinpriser Svensk BNP var som väntat svag det fjärde kvartalet 2011 och ökade med 1 procent jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten minskade lite i februari till 7,5 procent och industriproduktion gick upp kraftigt i januari efter svag utveckling andra halvåret Orderingången på hemmamarknaden är inte lika svag längre, medan exportorderingången viker. Framförallt är det transportmedelsindustrins exportorderingång som har minskat. Detaljhandelsförsäljningen återhämtas långsamt, men den inhemska efterfrågan är fortfarande måttlig. Detta speglas i låg inflationstakt, 1,2 procent i februari, trots rekordhöga bensinpriser. Japan Positiv tillväxtutsikt Det finns tecken på att sentiment bland japanska bolag är på väg upp tack vare mer stimulans från centralbanken, en svagare valuta och snabbare rekonstruktionsarbete efter förra årets jordbävning. Både industrin och tjänstesektorn väntas visa god tillväxt under det första kvartalet. 2

3 Tillväxtmarknader Ökat politisk osäkerhet i Kina Ett fall i Kinas inköpschefsindex för industrin kom som en överraskning och ökar risken för konjunkturen. Dock är det troligt att Kina kommer att försöka motverka avmattningen med nya stimulanser framöver. Det var också negativt att den politiska osäkerheten steg efter att en av Kinas ledande politiker, Bo Xilai, avsattes i mitten av mars. En maktkamp pågår inför hösten, när sju av nio medlemmar i politbyråns ständiga utskott, Kinas mäktigaste organ, väntas bytas ut. Indiens industriproduktion var upp nästan 7 procent i januari, mycket starkare än väntat. Detaljer visar dock att styrkan var koncentrerad till en enda sektor (icke-varaktiga varor). Det betyder att produktionen kan falla tillbaka snabbt. Indien planerar att minska sitt budgetunderskott till 5,1 procent under de kommande 12 månaderna från dagens 5,9 procent. Optimistiska antaganden om vissa utgifter och intäkter från privatiseringar gör dock att det finns tvivel att regeringen lyckas med förbättringen av budgeten. Brasiliens centralbank sänkte i mars styrräntan med 0,75 procent till 9,75 procent. Beslutet togs efter svaga siffror för industriproduktion och en förstärkning av valutan. Ytterligare räntesänkningar väntas de kommande månaderna. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank minskar övervikten i aktier i april och går till neutral fördelningen mellan aktier och räntor. Anledningen är att aktier kan få svårare att fortsätta stiga i april. Även marknadsklimatet har försämrats något under månaden. Vi väljer därför att ändra vår fördelning för april månad till neutral efter att ha varit överviktade under inledningen av året. Om det blir tillfälligt eller om det finns skäl att reducera aktievikten ytterligare får vi anledning att återkomma till. Marknadsklimat Marknadsklimatet försvagas något i april. Det är räntekomponenten som går tillbaka efter att tidigare gett stöd till aktier. Vinstrevideringarna har förbättrats något under månaden, men påverkar inte stödet för aktier. I april börjar rapportsäsongen för första kvartalet, vilket kommer att visa om de positiva vinstrevideringarna vi ändå sett varit befogade. marknaden med likviditet. Centralbankerna i USA, Japan och Kina är väldigt återhållsamma med nya pengar för närvarande. Värdering Både vinster och utdelningar befinner sig i en stigande trend sedan två år tillbaka. Detta innebär att stigande aktiekurser inte nödvändigtvis påverkar våra värderingsmodeller negativt. Även inför april månad är aktiemarknaderna billiga. Makroallokering Oljepriset har legat still under månaden efter att ha stigit kraftigt i början av året. Vår konjunkturmodell bibehåller därmed sitt stöd till aktier även om vi ser en marginell försämring till följd av att ökningstakten för ledande indikatorer justeras. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Vi behåller övervikten för Europa. Det är framförallt attraktiv värdering och starkt tillflöde av likviditet som gör att Europa framstår som mer attraktivt än övriga regioner. Vi behåller också övervikten i Sverige samt undervikten i Asien och tillväxtmarknader. Då vi minskar risken i tillgångsfördelningen väljer vi att ta större risk i länderfördelningen. Vi tar ingen ökad tillväxtexponering Vi väljer att fortsätta vara neutrala mellan små och stora bolag Fördelning för lågaktiva kunder Aktuell fördelning i fonderna för lågaktiva kunder, Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid, finns i respektive fonds månadsrapport på Likviditet Det syns en tydlig försvagning i det globala likviditetsflödet den senaste månaden. I stort är det bara de europeiska centralbankerna som förser 3

4 Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 21 % (+3%) Europa 12 % (+3%) USA 9 % (±0%) Asien 7 % (-2%) Tillväxtmarknader 1 % (-4%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad Marknadsklimat Marknadsklimatet förbättras i Asien till följd av starka vinstrevideringar. För Japan syns en dramatisk förbättring jämfört med förra månaden. Däremot minskar vinstoptimismen betydligt i USA och Europa. Likviditet Euroområdets flöde stärks ytterligare och är det högsta sedan februari 2009 då marknaden bottnade efter finanskrisen. Europeiska centralbanken och engelska centralbanken är de enda som stimulerar ekonomin denna månad. I Asien och USA håller centralbankerna betydligt hårdare i plånboken. Gapet mellan utvecklade- och utvecklingsländer i form av likviditetsflöde är det största på 20 år till de utvecklade ländernas fördel. Värdering Värderingsskillnaderna är marginella den här månaden. Japan blir lite dyrare och Europa lite billigare. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA, medan den japanska utvecklingen släpar efter något. Analys Ränteutveckling Mars har visat sig vara en mycket händelserik månad, framförallt på räntemarknaden. Initialt hade vi en stark utveckling på räntor och var nere på låga nivåer. Till exempel var en svensk 10-års statsobligation nere på 1,75 procent. Detta var i samband med att riskaptiten var mindre under några dagar och börsen hade en nedåtgående trend. Sedan vände riskaptiten på grund av något starkare makrodata. Det satte tryck uppåt framförallt på amerikanska långa räntor. Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan var faktiskt uppe på 2.37 procent, en nivå vi inte sett sedan oktober En stor anledning till att räntorna går upp är att man börjar tvivla på att det kan komma ytterligare kvantitativa åtgärder från Federal Reserve. En kraftig ränterörelse uppåt är inte vad Federal Reserve vill ha och har sedan dess försökt prata ner räntorna. Det har lyckats och räntorna har stannat upp något. En svensk 10-årsobligation handlas strax över 2 procent, vilket vi anser vara för lågt, framförallt med tanke på att vi har mycket högre korta räntor än de flesta andra länder i västvärlden. Det finns en viss tveksamhet till att Riksbanken sänker räntan i april. Vi tror dock att den dåliga BNP siffran för fjärde kvartalet gör att Riksbanken sänker ytterligare en gång. Spread produkter som säkerställda obligationer, krediter etc. handlas mycket starkt jämfört med statsobligationer. ECB:s LTRO, (lånefacilitietsprogram) fortsätter att gynna dessa tillgångsklasser och det är svårt att stå vid sidan av. Vi anser att en stor del av resan är gjord på den korta delen av räntekurvan och att de längre säkerställda obligationerna ser attraktiva ut. Vi är framförallt positiva till obligationer utgivna av Swedbank Hypotek, där kunden får en extra avkastning Generellt kan man konstatera att det är mindre fokus på den europeiska skuldkrisen just nu. Grekland har fått sina pengar och nu är det politikerna som måste fortsätta jobbet. Vi tror att detta kan påverka räntor fortsatt uppåt under de närmaste en till två månaderna. Vi anser att 10-årsobligationsräntan kan gå upp till ungefär 2,5 procent. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år

5 Analys Valutautveckling EUR/USD De relativt starkare tillväxtutsikterna i USA jämfört med eurozonen och Japan har omsatts i en högre USD/JPY medan EUR/USD har hållit sig inom ett brett intervall, 1,30 till 1,33. Inte ens ett fall under 50 i inköpschefsindex för de stora länderna Tyskland och Europa har satt några större spår i euro-kursen. Istället har euron fortsatt att vara stabil i ljuset av den allmänt gynnsamma riskaptiten och de stabilt fallande riskpremierna i bland annat italienska statspapper. Under senare tid har de positiva överraskningarna gällande amerikansk tillväxt mattats något, inte minst till följd av att marknaden reviderat upp sina förväntningar. Den amerikanska centralbankschefen, Ben Bernanke, har dessutom ifrågasatt om återhämtningen på arbetsmarknaden är uthållig och det inte bara är så att företagen nu återanställer personal som sades upp under krisen. Enligt honom matchar inte tillväxten den sysselsättningsökning som skett och Federal Reserve kommer därför inte lägga om den ultraexpansiva penningpolitiken i första taget. Centralbankschefens kommentar ger stöd till fortsatt styrka för börser och råvaror, men är på marginalen negativ för dollarn. Vår tro är dock att långa USA-räntor kan fortsätta att stiga sakta och ge dollarn visst stöd. Den amerikanska ekonomin kommer att växa snabbare än eurozonen. Det gäller inte minst mot bakgrund av de finanspolitiska åtstramningar som väntas i södra Europa. Även om ECB vid nästa räntemöte inte kommer att utöka den redan rikliga eurolikviditeten med nya långa lån (LTRO:s) blir budskapet att nedåtriskerna på tillväxten i eurozonen kvarstår. Sammantaget har vi inte ändrat vår syn på EUR/USD i stort utan vi håller kvar en EUR/USD prognos runt 1,28 på tre månaders sikt. Prognosen på USD/SEK blir därmed 6,80. EUR/SEK Kronan försvagades i början av mars, men har under större delen av månaden handlat utan riktning runt 8,90 mot euron. En svag BNP-siffra för fjärde kvartalet, -1,1 procent jämfört med föregående kvartal, bidrar till att marknaden nu tror att Riksbanken, i motsats till sin prognos, kommer att sänka räntan igen. Detta trots att statistik från första kvartalet visat på en tydlig förbättring i utsikterna. Om Riksbanken sänker räntan i april blir det enligt vår mening sannolikt den sista sänkningen för denna gång. Vi noterar också att kronan utvecklas svagare än Riksbankens senaste prognos. Skulle utveckling fortgå fram till räntemötet i april ökar risken för att räntan förblir oförändrad. Något som talar för en svagare krona på kort sikt är temporära valutautflöden under april kopplade till aktieutdelningar till utlandet, men också i form av svenska fonders annonserade omallokeringar från svenska till utländska aktier. Historiskt sett har dock kronan stärks mellan mars och april trots återkommande utdelningsflöden. Vår tro är att ett fortsatt gynnsamt börsklimat och att våra viktiga exportmarknader (Tyskland, USA, Norge) hålls uppe talar för en viss förstärkning av kronan på tre månaders sikt till cirka 8,70 mot euron. Denna bedömning utgår från att Riksbanken har sänkt klart räntan i april och nästa steg som prissätts blir en höjning. I eurozonen kommer dock styrräntan att förbli låg en lång tid. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan små och stora bolag i samtliga regioner. Stil: Neural vikt mellan tillväxt- och värdebolag i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: 5

6 USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Bra ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Valutaintervall Stering BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en hög indikativ kupong på 7-9 procent SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har tre underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. De underliggande strategierna är, Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/ Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång i de enskilda aktierna. Saknar rating av Morningstar Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 24,0% 0,29% Swedbank Robur Indexfond Europa 13,0% 1,26% Swedbank Robur Amerikafond 11,0% 2,43% Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY 8,0% 2,90% Swedbank Robur Access Emerging Markets 4,0% -0,90% Fasträntekonto 30,0% 0,18% JPMorgan Systematic Alpha A (acc) 10,0% 0,15% Totalt 100% 0,77% Kommentar till avkastning Mars månad har visat fortsatt positiv utveckling för aktier och modellportföljen gav en absolutavkastning på +0,77 procent. Jämfört med Benchmark överavkastade portföljen +0,11 procent. Över månaden var det tillgångsallokeringen som bidrog till en positiv utveckling relativt Benchmark. SPAX Global Konsumtion BAS SPAX Global konsumtion är kopplad till utvecklingen för globalt verksamma konsumtionsbolag och representerar både cykliska och icke-cykliska företag. Bolagen gynnas av en stigande konsumtionsandel i tillväxtländerna och en återhämtning inom OECD-området. 6

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadsanalys Juni 2013

Månadsanalys Juni 2013 Månadsanalys Juni 2013 Minskad potential på aktiemarknaden I SLUTET AV maj presenterade vi vår uppdaterade marknadssyn och konstaterade då att inledningen av året har bjudit på en god start för de globala

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer