Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen utan beskattning till en ideell organisation. Sidan 3 PLACERING. Ambitionen med de diskretionära portföljerna var hög när de kom i fjol. Men hur har det gått och framför allt - hur ser framtiden ut? Martin Hagman på Swedbank Robur berättar om investeringsfilosofin och hur portföljerna ska utvecklas positivt framöver. Sidan 2 Merbjudande I full galopp Med tjänsten Mer kan du njuta av den västgötska naturen från hästryggen. Sidan 6 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 7 Kvittningsreglerna kan skapa huvudbry SKATT. I deklarationstider gäller det att ha tungan rätt i mun. Jurist Magnus Kårén reder ut de krångliga kvittningsreglerna vid värdepappersförluster. Sidan 4 Analyschefen ger sin syn på Eurokrisen EKONOMI. Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln på Swedbank, ger sin syn på ekonomiska utvecklingen och affärsklimatet i Sverige och Europa för det kommande året. Sidan 5 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Positiv utveckling för spännande portföljer Förra året startade Private Banking en diskretionär tjänst som möjliggör investeringar i många spännande tillgångsslag. Portföljerna heter Safe, Core och Edge och är exklusivt framtagna för Private Bankings kunder. De har hittills haft en mycket positiv utveckling. Safe, Core och Edge är tre separata portföljer. Det som framför allt skiljer dem åt är risknivån. Safe har lägst risk och Edge högst. Det är du, tillsammans med din rådgivare, som utifrån en noggrann behovsanalys beslutar vilken portfölj som passar bäst. Portföljerna startade i maj förra året. I augusti och september sattes de på prov när börskurserna världen runt föll kraftigt. De tre portföljerna gick dock bara ned några få procent. Sedan starten den 1 juni förra året till den sista februari i år har Safe gått upp 3 procent, Core 3,5 procent och Edge 3,8 procent. Ökad efterfrågan Efterfrågan på den här typen av placeringsalternativ har ökat bland Private Bankingkunder efter de stora svängningarna på finansmarknaderna under 2000-talet. Investeringsfilosofin och konstruktionen av portföljerna har mottagits mycket positivt. Den här placeringstjänsten fyller uppenbarligen ett stort behov, säger Martin Hagman på Swedbank Robur. Ambitionsnivån med de här portföljerna är mycket hög. Genom Safe, Core och Edge får kunderna tillgång till många spännande tillgångsslag och världsledande förvaltare som genom aktiv förvaltning fångar upp de stora marknadsrörelserna. På försommaren förra året hade vi inte mycket aktier och andra riskfyllda tillgångar i portföljerna, eftersom vi bedömde att riskerna ökade till följd av politiska utmaningar i USA och Europa. Under hösten ökades risken i portföljerna i takt med att finansiella tillgångar föll och en del av utmaningarna adresserades av politikerna. Störst har ökningen varit i europeiska aktier som vi anser är de fortsatt intressantaste på de traditionella utvecklade marknaderna. Ny hedgefond En nykomling i portföljerna är Brummer & Partners hedgefond Lynx som är världsledande när det gäller investeringar i börsnoterade terminskontrakt på aktieindex, räntor, valutor och råvaror. Lynx har haft en mycket bra historisk avkastning. Den här typen av fonder har ofta mycket liten samvariation med aktiemarknaderna. Därför skapar den en bättre avkastningsdynamik i portföljerna. Lynx handlas med fördröjd kurs, vilket gör att kurssättningen kommer förskjutas något från april och framåt, en kompromiss som vi har gjort för att kunna få bästa möjliga avkastning, säger Martin Hagman. Måns Widman Vi har aldrig tidigare haft portföljer med en sådan här hög ambitionsnivå, säger Martin Hagman på Swedbank Robur. Fakta om portföljerna Som en följd av investeringen i hedgefonden Lynx kommer kurssättningen och portföljrapporten att senareläggas några dagar från april och framåt. De diskretionära portföljerna Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking Edge investerar i följande: Aktier (svenska, globala och tillväxmarknadsaktier) Obligationer (svenska, globala och tillväxtmarknadsobligationer) Alternativa investeringar (till exempel hedgefonder och fastigheter) Risknivå: Safe har en indikativ årlig standardavvikelse på 3 11 procent, riskklass 5, Core på 5 6 procent, riskklass 6, Edge på 7 22 procent, riskklass 7, på en sjugradig riskskala. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Så donerar du skattefritt Möjligheten att skänka aktieutdelningen till ideella föreningar utan beskattning har funnits i några år. Men förvånansvärt få vet om detta. Det anser Christine von Sydow på Friviligorganisationernas insamlingsråd som här förklarar hur du donerar i praktiken. Företag delar ut en del av sin vinst som aktieutdelning. Sedan 2007 är det möjligt för privatpersoner att ge bort hela eller delar av denna utdelning från noterade bolag skattefritt. Under 2011 fick våra organisationer in cirka 20 miljoner på detta sätt. Men få vet om möjligheten och det finns en otrolig potential. Svenskar skänker varje år 5 miljarder kronor, säger Christine von Sydow, generalsekreterare på FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Skattefri donation Fördelen med donationer på utdelningen är att den är skattefri. Kortfattat innebär det att den som får kronor i aktieutdelning måste först betala skatt på 30 procent, kronor. Därmed kan hon eller han enbart ge bort kronor. Den som i stället anmält att hon eller han vill skänka bort aktieutdelningen ger då bort kronor. De organisationer som du kan skänka pengar till är ideella organisationer eller stiftelser med allmännyttigt ändamål, till exempel Rädda Barnen, Cancerfonden eller Hjärt- Lungfonden. Du kan skänka hela eller delar av utdelningen. Kriterier för att du ska få ge bort utdelningen är att du äger svenska börsnoterade aktier, är bosatt i Sverige och inte har tidigare skatteskulder. Stöd till ideella organisationer Andrée Lundin, chef för Private Banking på Varbergs Sparbank, ser mycket positivt på att skänka pengar genom utdelning. Många av våra kunder vill hjälpa organisationer med goda ändamål och det ser vi positivt på och uppmuntrar. Att skänka utdelningen är ett mycket bra och effektivt sätt att stödja ideella organisationer, säger han. Du behöver inte redovisa bortskänkt utdelning i deklarationen. Under Övriga upplysningar skriver du att utdelningen har skänkts bort. Kom ihåg att spara kvittot från överföringen och bifoga det i deklarationen. Jag tror att denna typ av skattefria donationer kommer att öka avsevärt framöver, säger Christine von Sydow, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Gåva - steg för steg Skriv ut gåvoblanketten på aktiegåvan.se Fyll i blanketten och kontakta Swedbank. Se till att blanketten hanteras av banken eller fondkommissionären senast en vecka före det aktuella aktiebolagets bolagsstämma. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Kvittning som ger lägre beskattning När privatpersoner och aktiebolag gör förluster på värdepapper bör dessa kvittas mot inkomster i så stor utsträckning som möjligt för att beskattningen inte ska bli för hög. Men det gäller att följa reglerna. Kvittningsreglerna för privatpersoner är ganska gamla och krångliga. Vi på bankerna och Skatteverket tycker att regeringen ska förenkla dem, säger Magnus Kårén, jurist på Varbergs Sparbank. Har du som privatperson förluster på noterade aktier, aktiefonder och/eller liknande noterade värdepapper, så kallade delägarrätter, får du kvitta dem fullt ut mot vinster på motsvarande värdepapper, vilket innebär att dessa vinster inte beskattas. Om förlusterna överstiger vinsterna får den överstigande delen av förlusterna bara dras av till 70 procent mot andra typer av kapitalinkomster, till exempel ränta, utdelning eller vinst vid försäljning av andra värdepapper eller fastigheter. Flera typer av värdepapper Du kan ha andra typer av värdepapper, till exempel noterade räntefonder. Om du som privatperson får en förlust på sådana fungerar den som en ränteutgift. Den kan dras av helt mot andra kapitalinkomster, säger Magnus Kårén För onoterade värdepapper, som onoterade fonder och premieobligationer, kan en förlust aldrig kvittas rakt av mot andra vinster. Endast 70 procent av förlusten kan privatpersonen dra av mot andra kapitalinkomster. Om det inte finns några kapitalinkomster alls att kvitta mot, går det att till viss del utnyttja förlusten och minska skatten på till exempel tjänsteinkomst (se faktarutan bredvid). För aktiebolag som äger värdepapper i kapitalplaceringssyfte gäller att vinsterna är skattepliktiga i sin helhet. De beskattas med vanlig bolagsskatt på 26,3 procent. Om bolaget gör förlust på värdepapper får dessa, om de är delägarrätter, bara kvittas mot vinster på motsvarande värdepapper. De får alltså inte dras av mot inkomster i den ordinarie verksamheten. Men bolaget kan rulla förlusterna framåt till nästa år och det kan de göra hur många år som helst tills de får vinster att kvitta mot. Att man inte får dra av förluster mot ordinarie inkomster i näringsverksamheten kallas aktiefållan. Förluster på obligationer däremot kan dras av mot inkomsterna i verksamheten, eftersom de inte är delägarrätter, säger Magnus Kårén.. De här kvittningsreglerna är ganska gamla och krångliga. Regeringen borde göra något för att förenkla dem, säger Magnus Kårén, jurist på Varbergs Sparbank. Kvittning mot tjänsteinkomst Här är ett räkneexempel: Om du säljer aktier med en förlust på till exempel kronor blir kapitalunderskottet 70 procent av detta belopp, det vill säga kronor. På underskott av kapital upp till kronor får du skattereduktion med 30 procent, det vill säga kronor. Till detta kommer 21 procent av den del av underskottet som överstiger kronor, det vill säga kronor i det här exemplet kronor dras av mot skatten på din tjänsteinkomst. FOTNOT: Private Banking-avgiften är avdragsgill med 40 procent för dig som är privatkund och 100 procent för dig som är företagskund. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Räntevalutor Det mest akuta skedet i eurokrisen har vi förmodligen passerat. Men det finns stora strukturella problem i många av de krisdrabbade länderna, vilket skapar fortsatt osäkerhet. Men svenska företag kan räkna med fortsatt låga räntor och en förhållandevis god efterfrågan både här hemma och i våra grannländer. Den slutsatsen drar Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln på Swedbank, när hon ger sin syn på ekonomiska utvecklingen och affärsklimatet för det kommande året. Optimistisk syn på konjunjkturläget i Sverige Sammanfattningsvis kan den inhemska ekonomiska situationen beskrivas som ganska positiv, men med vissa orosmoment. När det gäller konjunkturläget i Sverige så menar Cecilia Skingsley att det visserligen ser något svagare ut i år men att hon tror på en starkare utveckling Swedbanks prognos visar en BNP-tillväxt kring 2 procent nästa år, vilket är att betrakta som en normal tillväxt. I år förväntas tillväxten stanna på strax under 1 procent. Vi ser att hushållen blivit något mer optimistiska, främst när det handlar om sysselsättningen, och de har ett ganska högt sparande. Samtidigt är räntorna låga, vilket talar för en något högre konsumtion under 2013, säger Cecilia Skingsley. Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln, Swedbank Fortsatt låga räntor När det gäller det inhemska ränteläget så räknar Swedbanks analyschef med fortsatt låga räntor i Sverige, även om prognoserna visar på en svag ränteuppgång. Riksbanken är inte bekväm med dagens låga nivå på reporäntan, säger Cecilia Skingsley, som visserligen tror på ytterligare en sänkning av reporäntan från dagens 1,5 procent, men att Riksbanken kommer att börja höja räntan i början av nästa år. Men någon dramatisk uppgång är det alltså inte frågan om, och huvudscenariot är att inflationen ligger kvar på en förhållandevis låg och stabil nivå. Sammantaget talar det för en förhållandevis god utveckling när det gäller den inhemska efterfrågan. Fortastt osäkert ute i Europa Men det här ganska positiva scenariot för Sverige förutsätter att vi inte ser några dramatiska störningar i ekonomin. Och enligt Cecilia Skingsley så är läget i omvärlden, och främst då inom euroområdet, fortsatt osäkert. Det akuta hotet att Grekland skulle tvingas till en okontrollerad betalningsinställelse är avvärjt. Men vi ser att Grekland och andra sydeuropeiska länder har stora strukturella problem som bland annat kännetecknas av en hög kostnadsutveckling och svag tillväxtkraft. De strukturella reformer som krävs i dessa länder är både smärtsamma och tar lång tid, säger Cecilia Skingsley. Samtidigt bör det påpekas att läget i våra granländer, vilka många också är Sveriges viktigaste handelspartners, är förhållandevis stabilt. I länder som Tyskland och de andra nordiska länderna ligger den ekonomiska aktiviteten på en jämförelsevis hög nivå. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Njut av naturen från hästryggen Med tjänsten Mer kan du bland annat njuta av naturen i Västergötland med ridning på islandshästar. Runt Kyrkekvarn och utmed Tidans vackra ådal i Västergötland är naturen perfekt för ridning på islandshästar. Med 40 härliga hästar i stallet finns det alltid en häst som passar dig, oavsett om du är ridvan eller nybörjare. Och för barn finns ett antal shetlandsponnyer att rida på. Och efter en dag i sadeln kan du exempelvis sjunka ner i en het badtunna eller i en fåtölj och sedan njuta av god mat. Här är erbjudandena: - Erbjudande 1 natt En natt i stuga med hotellservice, bäddade sängar, sänglinne och slutstädning, grillbuffé på kvällen, två timmars guidad turridning, bad i vedeldad tunna på kvällen och frukost på morgonen, lån av ridhjälm och regnställ. Tänk på att ta med bekväma kläder och skor eller stövlar. Ditt Mer-pris: 950 kronor per person (ordinarie pris kr per person) - Erbjudande 2 nätter Två nätter i stuga med hotellservice, bäddade sängar, sänglinne och slutstädning, grillbuffé andra kvällen, fyra timmars långritt inklusive lunch, bad i vedeldad tunna andra kvällen och frukost båda dagarna, lån av ridhjälm och regnställ. Tänk på att ta med bekväma kläder och skor eller stövlar. Aktivitets- och konferensanläggningen ligger vid natursköna Kyrkekvarn. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Ditt Mer-pris: kronor per person (ordinarie pris: kr per person) Erbjudandet gäller: 1/4 21/6 samt 29/8 30/ , alla dagar i veckan. Bokas för minst fyra personer. Bokning: Görs på telefonnummer eller Uppge bokningskod Mer1 för Erbjudande 1 och Mer2 för Erbjudande 2. Läs gärna mer på : Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Månadsrapport april 2012 Private Banking I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för april månad. Analys Trender & Makroekonomi Efter flera månaders generell börsuppgång blev utvecklingen i mars mer varierad. Orsaken är en ökad oro för att det höga oljepriset slår negativt på återhämtningen av den globala ekonomin. Dessutom syns fler tecken på att den kinesiska ekonomin inte växer lika snabbt som tidigare samtidigt som politiska osäkerheten i Kina stigit inför höstens stora förändringar i den kommunistiska ledningen. Tillväxtmarknader har generellt sett en något mer negativ utveckling än utvecklade marknader. Oljepriset har stabiliserats på en hög nivå och börser som är starkt korrelerade med olja, till exempel Ryssland, har gjort detsamma. Global makrostatistik har varit blandad. Grekland har till slut fått sina pengar, men euroområdet är fortfarande svagt. Den återhämtning som man har kunnat skönja är bräcklig. Amerikansk data har varit desto bättre och marknadens förväntningar på ekonomin har skruvats upp ytterligare. Den positiva amerikansk statistiken gjorde att amerikanska statsräntor steg kraftigt i mitten av mars. Även långa tyska och svenska räntor har stigit och det finns risk att de stiger ytterligare eftersom de fortfarande ligger på extremt låga nivåer. Centralbanker generellt bibehåller sina låga styrräntor och ingen stor ränteuppgång för långa räntor väntas i år USA Arbetslösheten minskar Makrodata fortsätter att överraska Makrodata fortsätter att överraska enligt marknadsbedömare. Regionala inköpschefsindex pekar på ökad orderingång och fortsatt återhämtning av industrin. Sysselsättningen har ökat stadigt med cirka nya jobb per månad de senaste månaderna. Arbetslösheten ligger på 8.3 procent och är i en gradvis minskande trend. En starkare arbetsmarknad är viktigt för att få igång ekonomin och för att komma till rätta med landets stora budgetunderskott. Federal Reserve har inga planer på att ändra sin stimulerande penningpolitik. Europa Marknaden tvivlar på Grekland Svag konjunktur i euroområdet Ett stödpaket till Grekland på 130 miljarder euro godkändes i mitten av mars. Det ska garantera landets finansiering fram till år Trots det tvivlar marknaden på att landet kommer att klara sig utan ytterligare nödlån och räntorna på grekiska 10-års obligationer ligger kvar på över 20 procent. Ett orosmoln är vårens parlamentsval och risken för att en ny regering är mer fientligt inställd till eurozonens och IMF:s krav på åtstramningar. Konjunkturen i euroområdet forsätter att vara svag. Bilförsäljningen föll ytterligare i mars efter en svag försäljning även i februari. Det var också en besvikelse att sentimentet inom industrin gick ner förra månaden till den lägsta nivån sedan november På den positiva sidan finns euroområdets bankutlåning som steg i januari efter ett kraftigt fall i december. Den europeiska centralbanken skrev ner sin BNP- prognos för 2012 till -0,1 procent från +0,3 procent, men höll motsvarande reporänta oför-ändrad på 1,0 procent vid sitt marsmöte. ECB:s chef Mario Draghi gav inga tecken på att ett nytt treårslån kan vara på väg senare i år och kommenterade att det värsta av krisen skulle vara bakom oss. Han var också försiktigt optimistisk om den europiska konjunkturen framåt. Sverige Låg inflationstakt i trots rekordhöga bensinpriser. Svensk BNP var som väntat svag det fjärde kvartalet 2011 och ökade med 1 procent jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten minskade lite i februari till 7,5 procent och industriproduktion gick upp kraftigt i januari efter svag utveckling andra halvåret Orderin-gången på hemmamarknaden är inte lika svag längre, medan exportorderingången viker. Framförallt är Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks lagen om och värdepappersmarknaden Sparbankernas eller lagen Private om finansiell Banking-kunder rådgivning till konsumenter. Mottagare och ges av dokumentet ut tio bör gånger vara uppmärksam per på år. uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. medgivande. Projektledare: Swedbank påminner Helena om att investeringar Skarin. på kapitalmarknaden, Redaktör: bl a sådana Hans som nämns Strömberg. på denna sida, är Produktion: förenade med ekonomiska Redaktörerna. risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7 1

8 Månadsrapport april 2012 Investment Center det transportmedelsindustrins exportorderingång som har minskat. Detaljhandelsförsäljningen återhämtas långsamt, men den inhemska efterfrågan är fortfarande måttlig. Detta speglas i låg inflationstakt, 1,2 procent i februari, trots rekordhöga bensinpriser. förbättrats något under månaden, men påverkar inte stödet för aktier. I april börjar rapportsäsongen för första kvartalet, vilket kommer att visa om de positiva vinstrevideringarna vi ändå sett varit befogade. Japan Positiv tillväxtutsikt Det finns tecken på att sentiment bland japanska bolag är på väg upp tack vare mer stimulans från centralbanken, en svagare valuta och snabbare rekonstruktionsarbete efter förra årets jordbävning. Både industrin och tjänstesektorn väntas visa god tillväxt under det första kvartalet. Tillväxtmarknader Ökat politisk osäkerhet i Kina Ett fall i Kinas inköpschefsindex för industrin kom som en överraskning och ökar risken för konjunkturen. Dock är det troligt att Kina kommer att försöka motverka avmattningen med nya stimulanser framöver. Det var också negativt att den politiska osäkerheten steg efter att en av Kinas ledande politiker, Bo Xilai, avsattes i mitten av mars. En maktkamp pågår inför hösten, när sju av nio medlemmar i politbyråns ständiga utskott, Kinas mäktigaste organ, väntas bytas ut. Indiens industriproduktion var upp nästan 7 procent i januari, mycket starkare än väntat. Detaljer visar dock att styrkan var koncentrerad till en enda sektor (icke-varaktiga varor). Det betyder att produktionen kan falla tillbaka snabbt. Indien planerar att minska sitt budgetunderskott till 5,1 procent under de kommande 12 månaderna från dagens 5,9 procent. Optimistiska antaganden om vissa utgifter och intäkter från privatiseringar gör dock att det finns tvivel att regeringen lyckas med förbättringen av budgeten. Brasiliens centralbank sänkte i mars styrräntan med 0,75 procent till 9,75 procent. Beslutet togs efter svaga siffror för industriproduktion och en förstärkning av valutan. Ytterligare räntesänkningar väntas de kommande månaderna. Vi väljer därför att ändra vår fördelning för april månad till neutral efter att ha varit överviktade under inledningen av året. Om det blir tillfälligt eller om det finns skäl att reducera aktievikten ytterligare får vi anledning att återkomma till.marknadsklimat Marknadsklimatet försvagas något i april. Det är räntekomponenten som går tillbaka efter att tidigare gett stöd till aktier. Vinstrevideringarna har Analys Ränteutveckling Mars har visat sig vara en mycket händelserik månad, framförallt på räntemarknaden. Initialt hade vi en stark utveckling på räntor och var nere på låga nivåer. Till exempel var en svensk 10-års statsobligation nere på 1,75 procent. Detta var i samband med att riskaptiten var mindre under några dagar och börsen hade en nedåtgående trend. Sedan vände riskaptiten på grund av något starkare makrodata. Det satte tryck uppåt framförallt på amerikanska långa räntor. Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan var faktiskt uppe på 2.37 procent, en nivå vi inte sett sedan oktober En stor anledning till att räntorna går upp är att man börjar tvivla på att det kan komma ytterligare kvantitativa åtgärder från Federal Reserve. En kraftig ränterörelse uppåt är inte vad Federal Reserve vill ha och har sedan dess försökt prata ner räntorna. Det har lyckats och räntorna har stannat upp något. En svensk 10-årsobligation handlas strax över 2 procent, vilket vi anser vara för lågt, framförallt med tanke på att vi har mycket högre korta räntor än de flesta andra länder i västvärlden. Det finns en viss tveksamhet till att Riksbanken sänker räntan i april. Vi tror dock att den dåliga BNP siffran för fjärde kvartalet gör att Riksbanken sänker ytterligare en gång. Spread produkter som säkerställda obligationer, krediter etc. handlas mycket starkt jämfört med statsobligationer. ECB:s LTRO, (lånefacilitietsprogram) fortsätter att gynna dessa tillgångsklasser och det är svårt att stå vid sidan av. Vi anser att en stor del av resan är gjord på den korta delen av räntekurvan och att de längre säkerställda obligationerna ser attraktiva ut. Vi är framförallt positiva till obligationer utgivna av Swedbank Hypotek, där kunden får en extra avkastning Generellt kan man konstatera att det är mindre fokus på den europeiska skuldkrisen just nu. Grekland har fått sina pengar och nu är det politikerna som måste fortsätta jobbet. Vi tror att detta kan påverka räntor fortsatt uppåt under de närmaste en till två månaderna. Vi anser att 10-årsobligationsräntan kan gå upp till ungefär 2,5 procent. 2 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Sparbankernas Swedbank påminner om Private att investeringar Banking-kunder på kapitalmarknaden, bl a och sådana ges som nämns ut tio på denna gånger sida, är förenade per år. med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport april 2012 Investment Center mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD De relativt starkare tillväxtutsikterna i USA jämfört med eurozonen och Japan har omsatts i en högre USD/JPY medan EUR/USD har hållit sig inom ett brett intervall, 1,30 till 1,33. Inte ens ett fall under 50 i inköpschefsindex för de stora länderna Tyskland och Europa har satt några större spår i euro-kursen. Istället har euron fortsatt att vara stabil i ljuset av den allmänt gynnsamma riskaptiten och de stabilt fallande riskpremierna i bland annat italienska statspapper. Under senare tid har de positiva överraskningarna gällande amerikansk tillväxt mattats något, inte minst till följd av att marknaden reviderat upp sina förväntningar. Den amerikanska centralbankschefen, Ben Bernanke, har dessutom ifrågasatt om återhämtningen på arbetsmarknaden är uthållig och det inte bara är så att företagen nu återanställer personal som sades upp under krisen. Enligt honom matchar inte tillväxten den sysselsättningsökning som skett och Federal Reserve kommer därför inte lägga om den ultraexpansiva penningpolitiken i första taget. Centralbankschefens kommentar ger stöd till fortsatt styrka för börser och råvaror, men är på marginalen negativ för dollarn. Vår tro är dock att långa USA-räntor kan fortsätta att stiga sakta och ge dollarn visst stöd. Den amerikanska ekonomin kommer att växa snabbare än eurozonen. Det gäller inte minst mot bakgrund av de finanspolitiska åtstramningar som väntas i södra Europa. Även om ECB vid nästa räntemöte inte kommer att utöka den redan rikliga eurolikviditeten med nya långa lån (LTRO:s) blir budskapet att nedåt-riskerna på tillväxten i eurozonen kvarstår. Sammantaget har vi inte ändrat vår syn på EUR/ USD i stort utan vi håller kvar en EUR/USD prognos runt 1,28 på tre månaders sikt. Prognosen på USD/SEK blir därmed 6,80. EUR/SEK Kronan försvagades i början av mars, men har under större delen av månaden handlat utan riktning runt 8,90 mot euron. En svag BNP-siffra för fjärde kvartalet, -1,1 procent jämfört med föregående kvartal, bidrar till att marknaden nu tror att Riksbanken, i motsats till sin prognos, kommer att sänka räntan igen. Detta trots att statistik från första kvartalet visat på en tydlig förbätt-ring i utsikterna. Om Riksbanken sänker räntan i april blir det enligt vår mening sannolikt den sista sänkningen för denna gång. Vi noterar också att kronan utvecklas svagare än Riksbankens senaste prognos. Skulle utveckling fortgå fram till räntemötet i april ökar risken för att räntan förblir oförändrad. Något som talar för en svagare krona på kort sikt är temporära valutautflöden under april kopp-lade till aktieutdelningar till utlandet, men också i form av svenska fonders annonserade omallokeringar från svenska till utländska aktier. Historiskt sett har dock kronan stärks mellan mars och april trots återkommande utdelningsflöden. Vår tro är att ett fortsatt gynnsamt börsklimat och att våra viktiga exportmarknader (Tyskland, USA, Norge) hålls uppe talar för en viss förstärkning av kronan på tre månaders sikt till cirka 8,70 mot euron. Denna bedömning utgår från att Riksbanken har sänkt klart räntan i april och nästa steg som prissätts blir en höjning. I eurozonen kommer dock styrräntan att förbli låg en lång tid. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa 3

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer