Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen utan beskattning till en ideell organisation. Sidan 3 PLACERING. Ambitionen med de diskretionära portföljerna var hög när de kom i fjol. Men hur har det gått och framför allt - hur ser framtiden ut? Martin Hagman på Swedbank Robur berättar om investeringsfilosofin och hur portföljerna ska utvecklas positivt framöver. Sidan 2 Merbjudande I full galopp Med tjänsten Mer kan du njuta av den västgötska naturen från hästryggen. Sidan 6 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 7 Kvittningsreglerna kan skapa huvudbry SKATT. I deklarationstider gäller det att ha tungan rätt i mun. Jurist Magnus Kårén reder ut de krångliga kvittningsreglerna vid värdepappersförluster. Sidan 4 Analyschefen ger sin syn på Eurokrisen EKONOMI. Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln på Swedbank, ger sin syn på ekonomiska utvecklingen och affärsklimatet i Sverige och Europa för det kommande året. Sidan 5 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Positiv utveckling för spännande portföljer Förra året startade Private Banking en diskretionär tjänst som möjliggör investeringar i många spännande tillgångsslag. Portföljerna heter Safe, Core och Edge och är exklusivt framtagna för Private Bankings kunder. De har hittills haft en mycket positiv utveckling. Safe, Core och Edge är tre separata portföljer. Det som framför allt skiljer dem åt är risknivån. Safe har lägst risk och Edge högst. Det är du, tillsammans med din rådgivare, som utifrån en noggrann behovsanalys beslutar vilken portfölj som passar bäst. Portföljerna startade i maj förra året. I augusti och september sattes de på prov när börskurserna världen runt föll kraftigt. De tre portföljerna gick dock bara ned några få procent. Sedan starten den 1 juni förra året till den sista februari i år har Safe gått upp 3 procent, Core 3,5 procent och Edge 3,8 procent. Ökad efterfrågan Efterfrågan på den här typen av placeringsalternativ har ökat bland Private Bankingkunder efter de stora svängningarna på finansmarknaderna under 2000-talet. Investeringsfilosofin och konstruktionen av portföljerna har mottagits mycket positivt. Den här placeringstjänsten fyller uppenbarligen ett stort behov, säger Martin Hagman på Swedbank Robur. Ambitionsnivån med de här portföljerna är mycket hög. Genom Safe, Core och Edge får kunderna tillgång till många spännande tillgångsslag och världsledande förvaltare som genom aktiv förvaltning fångar upp de stora marknadsrörelserna. På försommaren förra året hade vi inte mycket aktier och andra riskfyllda tillgångar i portföljerna, eftersom vi bedömde att riskerna ökade till följd av politiska utmaningar i USA och Europa. Under hösten ökades risken i portföljerna i takt med att finansiella tillgångar föll och en del av utmaningarna adresserades av politikerna. Störst har ökningen varit i europeiska aktier som vi anser är de fortsatt intressantaste på de traditionella utvecklade marknaderna. Ny hedgefond En nykomling i portföljerna är Brummer & Partners hedgefond Lynx som är världsledande när det gäller investeringar i börsnoterade terminskontrakt på aktieindex, räntor, valutor och råvaror. Lynx har haft en mycket bra historisk avkastning. Den här typen av fonder har ofta mycket liten samvariation med aktiemarknaderna. Därför skapar den en bättre avkastningsdynamik i portföljerna. Lynx handlas med fördröjd kurs, vilket gör att kurssättningen kommer förskjutas något från april och framåt, en kompromiss som vi har gjort för att kunna få bästa möjliga avkastning, säger Martin Hagman. Måns Widman Vi har aldrig tidigare haft portföljer med en sådan här hög ambitionsnivå, säger Martin Hagman på Swedbank Robur. Fakta om portföljerna Som en följd av investeringen i hedgefonden Lynx kommer kurssättningen och portföljrapporten att senareläggas några dagar från april och framåt. De diskretionära portföljerna Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking Edge investerar i följande: Aktier (svenska, globala och tillväxmarknadsaktier) Obligationer (svenska, globala och tillväxtmarknadsobligationer) Alternativa investeringar (till exempel hedgefonder och fastigheter) Risknivå: Safe har en indikativ årlig standardavvikelse på 3 11 procent, riskklass 5, Core på 5 6 procent, riskklass 6, Edge på 7 22 procent, riskklass 7, på en sjugradig riskskala. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Så donerar du skattefritt Möjligheten att skänka aktieutdelningen till ideella föreningar utan beskattning har funnits i några år. Men förvånansvärt få vet om detta. Det anser Christine von Sydow på Friviligorganisationernas insamlingsråd som här förklarar hur du donerar i praktiken. Företag delar ut en del av sin vinst som aktieutdelning. Sedan 2007 är det möjligt för privatpersoner att ge bort hela eller delar av denna utdelning från noterade bolag skattefritt. Under 2011 fick våra organisationer in cirka 20 miljoner på detta sätt. Men få vet om möjligheten och det finns en otrolig potential. Svenskar skänker varje år 5 miljarder kronor, säger Christine von Sydow, generalsekreterare på FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Skattefri donation Fördelen med donationer på utdelningen är att den är skattefri. Kortfattat innebär det att den som får kronor i aktieutdelning måste först betala skatt på 30 procent, kronor. Därmed kan hon eller han enbart ge bort kronor. Den som i stället anmält att hon eller han vill skänka bort aktieutdelningen ger då bort kronor. De organisationer som du kan skänka pengar till är ideella organisationer eller stiftelser med allmännyttigt ändamål, till exempel Rädda Barnen, Cancerfonden eller Hjärt- Lungfonden. Du kan skänka hela eller delar av utdelningen. Kriterier för att du ska få ge bort utdelningen är att du äger svenska börsnoterade aktier, är bosatt i Sverige och inte har tidigare skatteskulder. Stöd till ideella organisationer Andrée Lundin, chef för Private Banking på Varbergs Sparbank, ser mycket positivt på att skänka pengar genom utdelning. Många av våra kunder vill hjälpa organisationer med goda ändamål och det ser vi positivt på och uppmuntrar. Att skänka utdelningen är ett mycket bra och effektivt sätt att stödja ideella organisationer, säger han. Du behöver inte redovisa bortskänkt utdelning i deklarationen. Under Övriga upplysningar skriver du att utdelningen har skänkts bort. Kom ihåg att spara kvittot från överföringen och bifoga det i deklarationen. Jag tror att denna typ av skattefria donationer kommer att öka avsevärt framöver, säger Christine von Sydow, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Gåva - steg för steg Skriv ut gåvoblanketten på aktiegåvan.se Fyll i blanketten och kontakta Swedbank. Se till att blanketten hanteras av banken eller fondkommissionären senast en vecka före det aktuella aktiebolagets bolagsstämma. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Kvittning som ger lägre beskattning När privatpersoner och aktiebolag gör förluster på värdepapper bör dessa kvittas mot inkomster i så stor utsträckning som möjligt för att beskattningen inte ska bli för hög. Men det gäller att följa reglerna. Kvittningsreglerna för privatpersoner är ganska gamla och krångliga. Vi på bankerna och Skatteverket tycker att regeringen ska förenkla dem, säger Magnus Kårén, jurist på Varbergs Sparbank. Har du som privatperson förluster på noterade aktier, aktiefonder och/eller liknande noterade värdepapper, så kallade delägarrätter, får du kvitta dem fullt ut mot vinster på motsvarande värdepapper, vilket innebär att dessa vinster inte beskattas. Om förlusterna överstiger vinsterna får den överstigande delen av förlusterna bara dras av till 70 procent mot andra typer av kapitalinkomster, till exempel ränta, utdelning eller vinst vid försäljning av andra värdepapper eller fastigheter. Flera typer av värdepapper Du kan ha andra typer av värdepapper, till exempel noterade räntefonder. Om du som privatperson får en förlust på sådana fungerar den som en ränteutgift. Den kan dras av helt mot andra kapitalinkomster, säger Magnus Kårén För onoterade värdepapper, som onoterade fonder och premieobligationer, kan en förlust aldrig kvittas rakt av mot andra vinster. Endast 70 procent av förlusten kan privatpersonen dra av mot andra kapitalinkomster. Om det inte finns några kapitalinkomster alls att kvitta mot, går det att till viss del utnyttja förlusten och minska skatten på till exempel tjänsteinkomst (se faktarutan bredvid). För aktiebolag som äger värdepapper i kapitalplaceringssyfte gäller att vinsterna är skattepliktiga i sin helhet. De beskattas med vanlig bolagsskatt på 26,3 procent. Om bolaget gör förlust på värdepapper får dessa, om de är delägarrätter, bara kvittas mot vinster på motsvarande värdepapper. De får alltså inte dras av mot inkomster i den ordinarie verksamheten. Men bolaget kan rulla förlusterna framåt till nästa år och det kan de göra hur många år som helst tills de får vinster att kvitta mot. Att man inte får dra av förluster mot ordinarie inkomster i näringsverksamheten kallas aktiefållan. Förluster på obligationer däremot kan dras av mot inkomsterna i verksamheten, eftersom de inte är delägarrätter, säger Magnus Kårén.. De här kvittningsreglerna är ganska gamla och krångliga. Regeringen borde göra något för att förenkla dem, säger Magnus Kårén, jurist på Varbergs Sparbank. Kvittning mot tjänsteinkomst Här är ett räkneexempel: Om du säljer aktier med en förlust på till exempel kronor blir kapitalunderskottet 70 procent av detta belopp, det vill säga kronor. På underskott av kapital upp till kronor får du skattereduktion med 30 procent, det vill säga kronor. Till detta kommer 21 procent av den del av underskottet som överstiger kronor, det vill säga kronor i det här exemplet kronor dras av mot skatten på din tjänsteinkomst. FOTNOT: Private Banking-avgiften är avdragsgill med 40 procent för dig som är privatkund och 100 procent för dig som är företagskund. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Räntevalutor Det mest akuta skedet i eurokrisen har vi förmodligen passerat. Men det finns stora strukturella problem i många av de krisdrabbade länderna, vilket skapar fortsatt osäkerhet. Men svenska företag kan räkna med fortsatt låga räntor och en förhållandevis god efterfrågan både här hemma och i våra grannländer. Den slutsatsen drar Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln på Swedbank, när hon ger sin syn på ekonomiska utvecklingen och affärsklimatet för det kommande året. Optimistisk syn på konjunjkturläget i Sverige Sammanfattningsvis kan den inhemska ekonomiska situationen beskrivas som ganska positiv, men med vissa orosmoment. När det gäller konjunkturläget i Sverige så menar Cecilia Skingsley att det visserligen ser något svagare ut i år men att hon tror på en starkare utveckling Swedbanks prognos visar en BNP-tillväxt kring 2 procent nästa år, vilket är att betrakta som en normal tillväxt. I år förväntas tillväxten stanna på strax under 1 procent. Vi ser att hushållen blivit något mer optimistiska, främst när det handlar om sysselsättningen, och de har ett ganska högt sparande. Samtidigt är räntorna låga, vilket talar för en något högre konsumtion under 2013, säger Cecilia Skingsley. Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln, Swedbank Fortsatt låga räntor När det gäller det inhemska ränteläget så räknar Swedbanks analyschef med fortsatt låga räntor i Sverige, även om prognoserna visar på en svag ränteuppgång. Riksbanken är inte bekväm med dagens låga nivå på reporäntan, säger Cecilia Skingsley, som visserligen tror på ytterligare en sänkning av reporäntan från dagens 1,5 procent, men att Riksbanken kommer att börja höja räntan i början av nästa år. Men någon dramatisk uppgång är det alltså inte frågan om, och huvudscenariot är att inflationen ligger kvar på en förhållandevis låg och stabil nivå. Sammantaget talar det för en förhållandevis god utveckling när det gäller den inhemska efterfrågan. Fortastt osäkert ute i Europa Men det här ganska positiva scenariot för Sverige förutsätter att vi inte ser några dramatiska störningar i ekonomin. Och enligt Cecilia Skingsley så är läget i omvärlden, och främst då inom euroområdet, fortsatt osäkert. Det akuta hotet att Grekland skulle tvingas till en okontrollerad betalningsinställelse är avvärjt. Men vi ser att Grekland och andra sydeuropeiska länder har stora strukturella problem som bland annat kännetecknas av en hög kostnadsutveckling och svag tillväxtkraft. De strukturella reformer som krävs i dessa länder är både smärtsamma och tar lång tid, säger Cecilia Skingsley. Samtidigt bör det påpekas att läget i våra granländer, vilka många också är Sveriges viktigaste handelspartners, är förhållandevis stabilt. I länder som Tyskland och de andra nordiska länderna ligger den ekonomiska aktiviteten på en jämförelsevis hög nivå. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Njut av naturen från hästryggen Med tjänsten Mer kan du bland annat njuta av naturen i Västergötland med ridning på islandshästar. Runt Kyrkekvarn och utmed Tidans vackra ådal i Västergötland är naturen perfekt för ridning på islandshästar. Med 40 härliga hästar i stallet finns det alltid en häst som passar dig, oavsett om du är ridvan eller nybörjare. Och för barn finns ett antal shetlandsponnyer att rida på. Och efter en dag i sadeln kan du exempelvis sjunka ner i en het badtunna eller i en fåtölj och sedan njuta av god mat. Här är erbjudandena: - Erbjudande 1 natt En natt i stuga med hotellservice, bäddade sängar, sänglinne och slutstädning, grillbuffé på kvällen, två timmars guidad turridning, bad i vedeldad tunna på kvällen och frukost på morgonen, lån av ridhjälm och regnställ. Tänk på att ta med bekväma kläder och skor eller stövlar. Ditt Mer-pris: 950 kronor per person (ordinarie pris kr per person) - Erbjudande 2 nätter Två nätter i stuga med hotellservice, bäddade sängar, sänglinne och slutstädning, grillbuffé andra kvällen, fyra timmars långritt inklusive lunch, bad i vedeldad tunna andra kvällen och frukost båda dagarna, lån av ridhjälm och regnställ. Tänk på att ta med bekväma kläder och skor eller stövlar. Aktivitets- och konferensanläggningen ligger vid natursköna Kyrkekvarn. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Ditt Mer-pris: kronor per person (ordinarie pris: kr per person) Erbjudandet gäller: 1/4 21/6 samt 29/8 30/ , alla dagar i veckan. Bokas för minst fyra personer. Bokning: Görs på telefonnummer eller Uppge bokningskod Mer1 för Erbjudande 1 och Mer2 för Erbjudande 2. Läs gärna mer på : Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Månadsrapport april 2012 Private Banking I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för april månad. Analys Trender & Makroekonomi Efter flera månaders generell börsuppgång blev utvecklingen i mars mer varierad. Orsaken är en ökad oro för att det höga oljepriset slår negativt på återhämtningen av den globala ekonomin. Dessutom syns fler tecken på att den kinesiska ekonomin inte växer lika snabbt som tidigare samtidigt som politiska osäkerheten i Kina stigit inför höstens stora förändringar i den kommunistiska ledningen. Tillväxtmarknader har generellt sett en något mer negativ utveckling än utvecklade marknader. Oljepriset har stabiliserats på en hög nivå och börser som är starkt korrelerade med olja, till exempel Ryssland, har gjort detsamma. Global makrostatistik har varit blandad. Grekland har till slut fått sina pengar, men euroområdet är fortfarande svagt. Den återhämtning som man har kunnat skönja är bräcklig. Amerikansk data har varit desto bättre och marknadens förväntningar på ekonomin har skruvats upp ytterligare. Den positiva amerikansk statistiken gjorde att amerikanska statsräntor steg kraftigt i mitten av mars. Även långa tyska och svenska räntor har stigit och det finns risk att de stiger ytterligare eftersom de fortfarande ligger på extremt låga nivåer. Centralbanker generellt bibehåller sina låga styrräntor och ingen stor ränteuppgång för långa räntor väntas i år USA Arbetslösheten minskar Makrodata fortsätter att överraska Makrodata fortsätter att överraska enligt marknadsbedömare. Regionala inköpschefsindex pekar på ökad orderingång och fortsatt återhämtning av industrin. Sysselsättningen har ökat stadigt med cirka nya jobb per månad de senaste månaderna. Arbetslösheten ligger på 8.3 procent och är i en gradvis minskande trend. En starkare arbetsmarknad är viktigt för att få igång ekonomin och för att komma till rätta med landets stora budgetunderskott. Federal Reserve har inga planer på att ändra sin stimulerande penningpolitik. Europa Marknaden tvivlar på Grekland Svag konjunktur i euroområdet Ett stödpaket till Grekland på 130 miljarder euro godkändes i mitten av mars. Det ska garantera landets finansiering fram till år Trots det tvivlar marknaden på att landet kommer att klara sig utan ytterligare nödlån och räntorna på grekiska 10-års obligationer ligger kvar på över 20 procent. Ett orosmoln är vårens parlamentsval och risken för att en ny regering är mer fientligt inställd till eurozonens och IMF:s krav på åtstramningar. Konjunkturen i euroområdet forsätter att vara svag. Bilförsäljningen föll ytterligare i mars efter en svag försäljning även i februari. Det var också en besvikelse att sentimentet inom industrin gick ner förra månaden till den lägsta nivån sedan november På den positiva sidan finns euroområdets bankutlåning som steg i januari efter ett kraftigt fall i december. Den europeiska centralbanken skrev ner sin BNP- prognos för 2012 till -0,1 procent från +0,3 procent, men höll motsvarande reporänta oför-ändrad på 1,0 procent vid sitt marsmöte. ECB:s chef Mario Draghi gav inga tecken på att ett nytt treårslån kan vara på väg senare i år och kommenterade att det värsta av krisen skulle vara bakom oss. Han var också försiktigt optimistisk om den europiska konjunkturen framåt. Sverige Låg inflationstakt i trots rekordhöga bensinpriser. Svensk BNP var som väntat svag det fjärde kvartalet 2011 och ökade med 1 procent jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten minskade lite i februari till 7,5 procent och industriproduktion gick upp kraftigt i januari efter svag utveckling andra halvåret Orderin-gången på hemmamarknaden är inte lika svag längre, medan exportorderingången viker. Framförallt är Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks lagen om och värdepappersmarknaden Sparbankernas eller lagen Private om finansiell Banking-kunder rådgivning till konsumenter. Mottagare och ges av dokumentet ut tio bör gånger vara uppmärksam per på år. uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. medgivande. Projektledare: Swedbank påminner Helena om att investeringar Skarin. på kapitalmarknaden, Redaktör: bl a sådana Hans som nämns Strömberg. på denna sida, är Produktion: förenade med ekonomiska Redaktörerna. risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7 1

8 Månadsrapport april 2012 Investment Center det transportmedelsindustrins exportorderingång som har minskat. Detaljhandelsförsäljningen återhämtas långsamt, men den inhemska efterfrågan är fortfarande måttlig. Detta speglas i låg inflationstakt, 1,2 procent i februari, trots rekordhöga bensinpriser. förbättrats något under månaden, men påverkar inte stödet för aktier. I april börjar rapportsäsongen för första kvartalet, vilket kommer att visa om de positiva vinstrevideringarna vi ändå sett varit befogade. Japan Positiv tillväxtutsikt Det finns tecken på att sentiment bland japanska bolag är på väg upp tack vare mer stimulans från centralbanken, en svagare valuta och snabbare rekonstruktionsarbete efter förra årets jordbävning. Både industrin och tjänstesektorn väntas visa god tillväxt under det första kvartalet. Tillväxtmarknader Ökat politisk osäkerhet i Kina Ett fall i Kinas inköpschefsindex för industrin kom som en överraskning och ökar risken för konjunkturen. Dock är det troligt att Kina kommer att försöka motverka avmattningen med nya stimulanser framöver. Det var också negativt att den politiska osäkerheten steg efter att en av Kinas ledande politiker, Bo Xilai, avsattes i mitten av mars. En maktkamp pågår inför hösten, när sju av nio medlemmar i politbyråns ständiga utskott, Kinas mäktigaste organ, väntas bytas ut. Indiens industriproduktion var upp nästan 7 procent i januari, mycket starkare än väntat. Detaljer visar dock att styrkan var koncentrerad till en enda sektor (icke-varaktiga varor). Det betyder att produktionen kan falla tillbaka snabbt. Indien planerar att minska sitt budgetunderskott till 5,1 procent under de kommande 12 månaderna från dagens 5,9 procent. Optimistiska antaganden om vissa utgifter och intäkter från privatiseringar gör dock att det finns tvivel att regeringen lyckas med förbättringen av budgeten. Brasiliens centralbank sänkte i mars styrräntan med 0,75 procent till 9,75 procent. Beslutet togs efter svaga siffror för industriproduktion och en förstärkning av valutan. Ytterligare räntesänkningar väntas de kommande månaderna. Vi väljer därför att ändra vår fördelning för april månad till neutral efter att ha varit överviktade under inledningen av året. Om det blir tillfälligt eller om det finns skäl att reducera aktievikten ytterligare får vi anledning att återkomma till.marknadsklimat Marknadsklimatet försvagas något i april. Det är räntekomponenten som går tillbaka efter att tidigare gett stöd till aktier. Vinstrevideringarna har Analys Ränteutveckling Mars har visat sig vara en mycket händelserik månad, framförallt på räntemarknaden. Initialt hade vi en stark utveckling på räntor och var nere på låga nivåer. Till exempel var en svensk 10-års statsobligation nere på 1,75 procent. Detta var i samband med att riskaptiten var mindre under några dagar och börsen hade en nedåtgående trend. Sedan vände riskaptiten på grund av något starkare makrodata. Det satte tryck uppåt framförallt på amerikanska långa räntor. Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan var faktiskt uppe på 2.37 procent, en nivå vi inte sett sedan oktober En stor anledning till att räntorna går upp är att man börjar tvivla på att det kan komma ytterligare kvantitativa åtgärder från Federal Reserve. En kraftig ränterörelse uppåt är inte vad Federal Reserve vill ha och har sedan dess försökt prata ner räntorna. Det har lyckats och räntorna har stannat upp något. En svensk 10-årsobligation handlas strax över 2 procent, vilket vi anser vara för lågt, framförallt med tanke på att vi har mycket högre korta räntor än de flesta andra länder i västvärlden. Det finns en viss tveksamhet till att Riksbanken sänker räntan i april. Vi tror dock att den dåliga BNP siffran för fjärde kvartalet gör att Riksbanken sänker ytterligare en gång. Spread produkter som säkerställda obligationer, krediter etc. handlas mycket starkt jämfört med statsobligationer. ECB:s LTRO, (lånefacilitietsprogram) fortsätter att gynna dessa tillgångsklasser och det är svårt att stå vid sidan av. Vi anser att en stor del av resan är gjord på den korta delen av räntekurvan och att de längre säkerställda obligationerna ser attraktiva ut. Vi är framförallt positiva till obligationer utgivna av Swedbank Hypotek, där kunden får en extra avkastning Generellt kan man konstatera att det är mindre fokus på den europeiska skuldkrisen just nu. Grekland har fått sina pengar och nu är det politikerna som måste fortsätta jobbet. Vi tror att detta kan påverka räntor fortsatt uppåt under de närmaste en till två månaderna. Vi anser att 10-årsobligationsräntan kan gå upp till ungefär 2,5 procent. 2 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Sparbankernas Swedbank påminner om Private att investeringar Banking-kunder på kapitalmarknaden, bl a och sådana ges som nämns ut tio på denna gånger sida, är förenade per år. med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport april 2012 Investment Center mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD De relativt starkare tillväxtutsikterna i USA jämfört med eurozonen och Japan har omsatts i en högre USD/JPY medan EUR/USD har hållit sig inom ett brett intervall, 1,30 till 1,33. Inte ens ett fall under 50 i inköpschefsindex för de stora länderna Tyskland och Europa har satt några större spår i euro-kursen. Istället har euron fortsatt att vara stabil i ljuset av den allmänt gynnsamma riskaptiten och de stabilt fallande riskpremierna i bland annat italienska statspapper. Under senare tid har de positiva överraskningarna gällande amerikansk tillväxt mattats något, inte minst till följd av att marknaden reviderat upp sina förväntningar. Den amerikanska centralbankschefen, Ben Bernanke, har dessutom ifrågasatt om återhämtningen på arbetsmarknaden är uthållig och det inte bara är så att företagen nu återanställer personal som sades upp under krisen. Enligt honom matchar inte tillväxten den sysselsättningsökning som skett och Federal Reserve kommer därför inte lägga om den ultraexpansiva penningpolitiken i första taget. Centralbankschefens kommentar ger stöd till fortsatt styrka för börser och råvaror, men är på marginalen negativ för dollarn. Vår tro är dock att långa USA-räntor kan fortsätta att stiga sakta och ge dollarn visst stöd. Den amerikanska ekonomin kommer att växa snabbare än eurozonen. Det gäller inte minst mot bakgrund av de finanspolitiska åtstramningar som väntas i södra Europa. Även om ECB vid nästa räntemöte inte kommer att utöka den redan rikliga eurolikviditeten med nya långa lån (LTRO:s) blir budskapet att nedåt-riskerna på tillväxten i eurozonen kvarstår. Sammantaget har vi inte ändrat vår syn på EUR/ USD i stort utan vi håller kvar en EUR/USD prognos runt 1,28 på tre månaders sikt. Prognosen på USD/SEK blir därmed 6,80. EUR/SEK Kronan försvagades i början av mars, men har under större delen av månaden handlat utan riktning runt 8,90 mot euron. En svag BNP-siffra för fjärde kvartalet, -1,1 procent jämfört med föregående kvartal, bidrar till att marknaden nu tror att Riksbanken, i motsats till sin prognos, kommer att sänka räntan igen. Detta trots att statistik från första kvartalet visat på en tydlig förbätt-ring i utsikterna. Om Riksbanken sänker räntan i april blir det enligt vår mening sannolikt den sista sänkningen för denna gång. Vi noterar också att kronan utvecklas svagare än Riksbankens senaste prognos. Skulle utveckling fortgå fram till räntemötet i april ökar risken för att räntan förblir oförändrad. Något som talar för en svagare krona på kort sikt är temporära valutautflöden under april kopp-lade till aktieutdelningar till utlandet, men också i form av svenska fonders annonserade omallokeringar från svenska till utländska aktier. Historiskt sett har dock kronan stärks mellan mars och april trots återkommande utdelningsflöden. Vår tro är att ett fortsatt gynnsamt börsklimat och att våra viktiga exportmarknader (Tyskland, USA, Norge) hålls uppe talar för en viss förstärkning av kronan på tre månaders sikt till cirka 8,70 mot euron. Denna bedömning utgår från att Riksbanken har sänkt klart räntan i april och nästa steg som prissätts blir en höjning. I eurozonen kommer dock styrräntan att förbli låg en lång tid. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa 3

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Premiepensionen ingen flopp Experten: Hållbarhetsfonder vinner i längden FONDER. Köper du hållbarhetsfonder med hjärtat eller av finansiella skäl? Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur,

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar.

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Här är de bästa aktierna för 2010 Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Sidan 3 Risk för ny bobubbla

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer