FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR"

Transkript

1 FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

2 Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt, tydliggör det svagheten i valutaunionen. Av de stor euroländerna är det bara Tyskland som, tack vare sin exportsektoren, visar någon form av styrka. Bidraget därifrån till övriga länder är litet. Den senaste statistiken tyder på att återhämtningen i USA har tappat fart. Dollarförstärkningen tynger exporten och bidrar till att dämpa investeringarna. Svag löneutvecklingen håller samtidigt tillbaka privatkonsumtionen. Allt fler tror att den amerikanska centralbanken väntar med den kommande räntehöjningen till hösten. Även tillväxtländerna går trögt då tillväxttakten i Kina växlar ner. Den svaga och osäkra utvecklingen i den globala ekonomin kommer att tynga den svenska exporten. Därmed är det privatkonsumtionen som kommer att fortsätta bära tillväxten på sina axlar. Inflationen förblir låg och Riksbanken kommer att sänka räntan till -0,5 procent i samband med räntemötet den 28 april. Alternativt delas sänkningen upp i två delar. Bankens program för köp av obligationer kommer sannolikt att utökas. En första räntehöjning blir inte aktuell förrän framåt årsskiftet 2016/2017. Vi räknar med att reporäntan blir positiv först under sommaren Den korta 3-månadersräntan ligger på rekordlåga nivåer, men har potential att minska ytterligare något. Detsamma gäller längre bolåneräntor. Risken för högre räntor bedöms som mycket liten i dagsläget. Skillnaden mellan korta och långa räntor är dock små, och utrymmet nedåt är rimligen begränsat. För den som vill ha en försäkring mot stigande räntor, hur osannolikt det än verkar just nu, kan det vara läge att binda räntan på längre tid. Reporäntan Bolåneräntor 3 mån 2 år 5 år 17 april ,25 % 2,00 % 2,05 % 2,30 % December ,50 % 1,90 % 2,00 % 2,45 % December ,50 % 2,40 % 3,00 % 3,70 % Räntefokus är namnet på Fastighetsägarnas återkommande ränteanalyser. Analysen fokuserar främst på penningpolitikens utveckling och den övergripande ekonomiska utvecklingens konsekvenser för räntorna på bostadslån.

3 Knappt styrfart Under förra årets sista kvartal växte ekonomin i eurozonen med lite drygt 1 procent i årstakt. I normalfallet skulle det ha uppfattats som ett svaghetsteken. Men nu är inte saker och ting normala. I stället för att klaga på den svaga tillväxten, kände många en lättnad över att ekonomin växte överhuvudtaget. Det är ju positivt att det rör sig åt rätt håll, men det är oroande att ekonomin knappt håller styrfart trots den mycket expansiva penningpolitiken. Valutaunionens samlade BNP-nivå ligger fortfarande en bra bit under de nivåer som rådde före krisutbrottet En närmare titt på de dominerande ekonomierna i valutaunionen visa att det bara är Tyskland som visar någon form av styrka. Det beror främst på att landets export gynnas av eurons kraftiga försvagning. Det är tyvärr ingen stor hjälp för unionens övriga länder. Såväl Frankrike som Italien (eurozonens nummer två och tre i termer av ekonomi) fortsätter sin kräftgång. Dessutom är risken för ihållande deflation i valutaunionen oroande stor. I flera länder, däribland Tyskland och Frankrike, är den redan ett faktum. Dragkampen med Grekland gör inte situationen ljusare. Tveksamt om USA Då ser det betydligt bättre ut på andra sidan Atlanten. Till skillnad från eurozonen har USA tagit igen hela BNP-tappet i samband med de senaste årens kris med råge. Idag är ekonomin nästa 10 procent större än den var före Det har gått så bra att det funnits en allmän förväntan om att centralbanken, Federal Reserve, ska börja höja sin ränta nu i sommar. Under de senaste månaderna har statistiken dock börjat blotta tveksamheter till kraften i den amerikanska ekonomin. Den kraftiga dollarförstärkningen tynger USA:s exportsektor. Den är visserligen relativt liten i USA, men de negativa signalerna bidrar till att dämpa näringslivets vilja att investera. Dessutom håller konsumenterna hårt i plånböckerna, trots att fallande olje- och bensinpriser har stärkt privatekonomin för många. Den ovanligt kalla vintern fick kanske en och en annan potentiell konsument att stanna hemma, men det räcker inte som förklaring. Lägger vi till löneutvecklingen är det lättare att förstå konsumenterna missmod. Trots de senaste årens ekonomiska tillväxt har nämligen lönerna mer eller mindre stått stilla, trots att arbetslösheten har minskat. Det beror sannolikt på att många är beredda att gå från del- till heltid. Dessutom räknar kanske företagen att det finns en arbetskraftsreserv som kan avtappas då människor som lämnat arbetskraften under krisen nu återvänder när det finns jobb att söka. Den försämrade arbetslöshetsförsäkringen kan också ha bidragit till den återhållsamma konsumtionen. Om den svaga statistiken är ett tecken på att ekonomin står inför en längre nedgång eller inte är osäkert, men det väcker frågor. Allt fler börjar tro att Federal Reserve skjuter sin första räntehöjning en bra bit in i höst. Till dessa svaghetstecken kan vi dessutom lägga de relativt dämpade förväntningarna på utvecklingen i tillväxtländerna. Enligt IMF:s senaste prognos väntas dessa länders ekonomier växa med 4,3 procent i år och med 4,7 procent Organisationen ser en fortsatt inbromsning i Kina. I år spås landet växa med 6,8 procent och nästa år med 6,3 procent. Tiden med dubbelsiffrig tillväxt tillhör numera historien. Riksbanken sänker igen Den svaga och osäkra utvecklingen i den globala ekonomin kommer att tynga den

4 svenska exporten. Det innebär att vi får fortsätta att förlita oss på privatkonsumtionen för att hålla uppe tillväxten. Det kan nog gå hyfsat, även om det finns delar i regeringens budgetproposition som minskar konsumtionsutrymmet. Även om privatkonsumtionen utvecklas bra, kommer den inte vara tillräcklig för att göra något större avtryck i inflationsutvecklingen. Därmed kommer penningpolitiken att fortsätta på den expansiva väg som Riksbanken slagit in på sedan dess chef, Stefan Ingves, gav upp kampen mot hushållens skulder. Riksbanken satsar nu allt på att få upp inflationsförväntningarna för att förhindra att inflationen ska fastna på alltför låga nivåer, eller kanske riskera att slå över i långvarig deflation. Då gäller det att visa allmänheten att man menar allvar med att nå inflationsmålet på 2 procent, och det är ganska bråttom om politiken ska lyckas göra något avtryck i den lönerörelse som nu sakta börjat komma igång. För att lyckas, har Riksbanken satt sitt hopp till kronan. Genom att försvaga den, hoppas Riksbanken att den inhemska inflationen ska få draghjälp av högre importpriser. Eftersom den Europeiska centralbanken (ECB) har samma strategi och därför dammsuger valutaunionen på obligationer (s.k. kvantitativa lättnader), måste även Riksbanken ta i ifrån tårna. Den nuvarande kronkursen bygger på att marknadsaktörerna räknar med att Riksbanken ska sänka i samband med räntemötet den 28 april. Därför lär det också bli just så. En utebliven sänkning skulle ju innebära att kronan stärks och det är det sista Riksbanken önskar just nu. på två tillfällen. Vi räknar även med att Riksbankens program för köp av obligationer utökas ytterligare. Vi lär få vänta länge innan reporäntan åter tar sig upp på plussidan. I sin senaste prognos räknade Riksbanken med att en första höjning kan bli aktuell under hösten Givet att ECB:s expansiva penningpolitik får effekt och att avmattning i USA inte är början på en mer långvarig nedgång, kan det vara en rimlig prognos. Vår bedömning är dock att det sker först vid årsskiftet 2016/2017. Höjningstakten därefter lär gå långsamt. Vi räknar med att räntan blir positiv först under sommaren Den korta 3-månadersräntan ligger på rekordlåga nivåer, men har nog potential att minska ytterligare något. Detsamma gäller de längre bolåneräntorna. Risken för högre räntor bedöms som mycket liten i dagsläget. Skillnaden mellan korta och långa räntor är dock små, och utrymmet nedåt är rimligen begränsat. För den som vill ha en försäkring mot stigande räntor, hur osannolikt det än verkar just nu, kan det vara läge att binda räntan på längre tid. Potential för lägre bolåneräntor Vår bedömning är därför att räntan sänks med 0,25 procentenheter i samband med mötet den 28 april. Alternativt delas sänkningen upp För mer information kontakta: Tomas Ernhagen, chefekonom Telefon: , e-post:

5 Utdelningsadress: Box 16132, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm Telefon: Fax: Webbplats: E-post:

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer