RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA"

Transkript

1 RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

2 SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken. Det ökar trycket på Riksbanken att sänka reporäntan. Därför räknar de flesta bedömare med att räntan sänks från 0,75 procent till 0,5 procent i samband med räntemötet den 2 juli (offentliggörs dagen därpå). Den svenska inflationen har legat långt under Riksbankens inflationsmål under mycket lång tid, vilket nu börjar synas i inflationsförväntningarna. För att minska risken för att trovärdigheten för penningpolitiken ska urholkas, kommer Riksbanken att prioritera inflationsmålet högre än tidigare och lämna ansvaret för hanteringen av eventuella problem med hushållens skulder åt Finansinspektionen. Av det skälet räknar vi med att reporäntan sänks till 0,25 procent i höst. Svag återhämtning i omvärlden, lågt resursutnyttjande och låga löneökningar gör att Riksbanken sänker sin prognos för framtida ränteförändringar ganska mycket. En höjning av reporäntan blir inte aktuell förrän framåt hösten Höjningstakten därefter blir långsam. Den lättare penningpolitiken får stort genomslag på marknadsräntorna. Det finns med andra ord inga starka ekonomiska argument för att binda räntan på längre tider. För bolånetagaren är den korta 3-månadersräntan därmed det bästa alternativet i dagsläget. Reporäntan Bolåneräntor 3 mån 2 år 5 år jul-14 0,5 2,40 2,55 3,20 dec-14 0,25 2,35 2,85 3,55 dec-15 0,75 2,60 3,30 4,50 Räntefokus är namnet på Fastighetsägarnas återkommande ränteanalyser. Analysen fokuserar främst på penningpolitikens utveckling samt den övergripande ekonomiska utvecklingens konsekvenser för räntorna på bostadslån.

3 INGET DRAG I VÄRLDSEKONOMIN Återhämtningen i världsekonomin går långsamt framåt. USA visade visserligen negativ BNP-tillväxt mellan fjärde kvartalet i fjol och första kvartalet i år, men det berodde troligen främst på att den kalla vintern minskade den ekonomiska aktiviteten. Det mesta tyder på att den amerikanska ekonomin växer i hyfsad takt. Samma sak gäller en del andra viktiga svenska exportmarknader som Storbritannien, Kina och, i mindre grad, våra nordiska grannar Norge och Danmark. Det innebär dock inte det blir något kraftigt drag världsekonomin och i den svenska exportsektorn. Många länder i eurozonen utvecklas nämligen mycket svagt eller t.o.m. negativt. Återhämtningen i dessa länder kommer att gå mycket trögt efter som de sitter fast i den gemensamma valutans rävsax. Utan möjlighet att låta valutan anpassa sig till de enskilda ländernas ekonomiska behov, krävs en intern anpassning för att skapa konkurrenskraft i de krisande länderna i valutaunionens periferi. Eftersom inflationen är mycket låg, även i de euroländer som har en bättre utveckling, kräver en sådan anpassning att lönerna måste minska i nominella termer. Det ser vi också ske, men vägen dit har gått, och fortsätter alltjämt att gå, via mycket hög arbetslöshet. Det håller tillbaka den inhemska konsumtionen. Utan något riktigt drag i den globala ekonomin, pekar allt därför på att tillväxten kommer att vara fortsatt låg i dessa länder under lång tid. ÖKAD PRESS PÅ RIKSBANKEN För undvika regelrätt deflation i unionen sänkte den europeiska centralbanken, ECB, nyligen sin styrränta till 0,15 procent samtidigt som den lanserade ett omfattande låneprogram till de banker som är beredda att låna vidare till mindre företag. Enligt Internationella valutafonden, IMF, kommer detta inte att räcka. Fonden uppmanar därför ECB att genomföra kvantitativa lättnader, d.v.s. köpa obligationer i stor skala för nytryckta pengar i syfte att stödja tillgångsmarknader och öka inflationen. Vi räknar med att ECB kommer att återkomma med ytterligare åtgärder senare i år. Utveckligen i eurozonen sätter ytterligar press på Riksbanken, som förväntas sänka reporäntan från 0,75 procent till 0,5 procent i samband med räntemötet den 2 juli (beskedet offentliggörs dagen därpå). Men mycket talar för att det kan bli ytterligare en sänkning tidigt i höst till 0,25 procent. Alternativt sänks den till den nivån redan i juli. Sannolikheten för det är dock mycket liten, trots att det är motiverat givet inflationsläget i ekonomin. Precis som i eurozonen är pristrycket nämligen farligt lågt även i Sverige och har varit så under lång tid. Den långvarigt låga inflationen har tryckt ned inflationsförväntningarna, vilket framgår av Prosperas senaste mätning. På ett års sikt väntas inflationen landa på 0,8 procent, på två års sikt på 1,3 procent och på fem års sikt på 1,8 procent. Det är säkerligen besvärande läsning för Riksbanksledningen, som nu måste ta sitt uppdrag avseende inflationen på större allvar om inte trovärdigheten för penningpolitiken ska urholkas. Hittills har oron för hushållens skulder använts som argument för att åsidosätta inflationsmålet, vilket framstår som alltmer orimligt, i synnerhet sedan Finansinspektionen fått huvudansvaret för makrotillsynen som innefattar eventuella risker med hushållens skuldsättning. LÄGRE RÄNTEBANA De signaler som kommit från Riksbanken är blandade, men det är uppenbart att den låga

4 inflationen fått högre prioritet hos ledningen. Därför räknar vi med att Riksbanken, utöver en sänkning av räntan, även sänker räntebanan (prognosen för framtida ränteförändringar). Vi räknar med att den kommer att öppna för en sänkning i september och att den första räntehöjningen skjuts på framtiden hösten 2015). Den mer expansiva penningpolitiken kommer sannolikt att få ett ganska stort genomslag på marknadsräntorna. Det finns med andra ord inga starka ekonomiska argument för att binda räntan på längre tider. För bolånetagaren är den korta 3-månadersräntan därmed det bästa alternativet i dagsläget. Den slutsatsen har hushållen uppenbarligen redan dragit. Enligt SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder, valde 77 procent av låntagarna tremånadersränta under maj. Det var en uppgång med 2 procentenheter sedan föregående månad. Den andelen har sannolikt ökat i juni. För mer information kontakta: Tomas Ernhagen, chefekonom Telefon: , e-post: Låst läge mycket oroande

5 Utdelningsadress: Box 16132, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm Telefon: Fax: Webbplats: E-post:

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind De senaste årens penningpolitik leaning against the wind LARS E O SVENSSON är affilierad professor vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var vice riksbankschef

Läs mer

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Claes Berg, Kerstin Hallsten, Virginia Queijo von Heideken och Ulf Söderström Claes Berg är filosofie doktor i nationalekonomi och senior rådgivare

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Johanna Eklund och Per Åsberg Sommar* I denna artikel används statistik över genomförda transaktioner från Riksbankens

Läs mer

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen?

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:11epa Martin Flodén* Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Sammanfattning Den europeiska skuldkrisen beror främst på obalanser som

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan

n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan Kerstin Hallsten och Sara Tägtström 1 Författarna är verksamma vid avdelningen för penningpolitik. Kerstin Hallsten

Läs mer

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:9epa Lars Calmfors* Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Sammanfattning Artikeln diskuterar hur hanteringen av statsskuldkriserna

Läs mer

Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan

Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan Swedbank Östersjöanalys Nr 27 18 November 21 Ukraina Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan Den ekonomiska nedgången till följd av den internationella finanskrisen

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Penningpolitik med inflationsmål erfarenheter från 20 länder

Penningpolitik med inflationsmål erfarenheter från 20 länder Penningpolitik med inflationsmål erfarenheter från 20 länder AV CLAES BERG Claes Berg är rådgivare till riksbankschefen. Jag är tacksam för synpunkter från Mikael Apel, Kerstin Mitlid, Stefan Palmqvist,

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Lånar hushållen för mycket?

Lånar hushållen för mycket? Konjunkturläget juni 213 31 FÖRDJUPNING Lånar hushållen för mycket? Bostadspriserna och hushållens skulder har stigit snabbt sedan mitten av 199-talet, mycket snabbare än tidigare. Det finns en oro för

Läs mer

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Per Lundborg, Juhana Vartiainen och Göran Zettergren SPECIALSTUDIE NR 11, JANUARI 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

den svenska devalveringscykeln en mycket

den svenska devalveringscykeln en mycket ULF JAKOBSSON Den svenska devalveringscykeln * I de kraftiga svängningar som varit typiska för den svenska ekonomin under de senaste decennierna har samspelet mellan växelkursförändringar och förändringar

Läs mer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 71 Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Hur står sig Skandinavien ekonomiskt?

Hur står sig Skandinavien ekonomiskt? Sidan 1 av 13 Hur står sig Skandinavien ekonomiskt? Föreningen Fritt Norden Tomas Larsson, Stockholm -e:/rapport skandinavisk ekonomi- 2 Innehållsförteckning sid Sammanfattning 3 Inledning 3 Bruttonationalprodukt

Läs mer