Nya stimulanser på väg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya stimulanser på väg"

Transkript

1 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter att tappa fart och inflationen ligger långt under den europeiska centralbankens (ECB) inflationsmål. Med Mario Draghi i spetsen gör sig ECB redo för ytterligare stimulansåtgärder. De finansiella marknaderna väntar sig att ECB kommer att köpa europeiska statspapper i storleksordningen av cirka 500 miljarder euro. Vi fruktar att den slutgiltiga effekten av dessa åtgärder på den ekonomiska tillväxten och inflationen kommer att vara begränsad, om inte försumbar och att mer kommer krävas framöver för att tillfredsställa de finansiella marknaderna. Även finanspolitiken i Europa behöver bli mer expansiv för att vända den negativa trenden. Anelis Redzic FÖRVALTARE Anelis Redzic arbetar som förvaltare och makrostrateg på Allra Asset Management. Anelis har studerat teknisk fysik med inriktning mot finansiell modellering och har arbetat med analys av makroekonomiska samband i sju år. Anelis Redzic har många års erfarenhet av fondförvaltning och stort intresse för ekonomisk och politisk analys. Vill du veta mer! Tveka inte, vi finns här för att vägleda dig, i stort som smått. Så har du funderingar om tjänsten eller annat som rör pension, ring på eller skicka e-post till

2 2/5 Deflationsoro Tillväxten i Europa är positiv men tillväxttakten är återigen nära nollstrecket. Recessionsoron är påtaglig samtidigt som inflationen (se graf nedan) och inflationsförväntningarna i Europa, och även globalt, fortsätter att sjunka. Mot bakgrund av detta stiger förväntningarna på ECB att även börja köpa europeiska statspapper i en större skala. Köp av statspapper och andra finansiella tillgångar från en centralbank är ingen nyhet utan har använts tidigare av både ECB och andra centralbanker världen över. Detta okonventionella verktyg kallas för kvantitativa lättnader och ska i teorin bidra till lägre räntor och ett större risktagande bland investerare. 7,0 5,0 Inflationen på väg ned USA Japan Sverige Storbritannien Kina Eurozonen Tyskland Italien 3,0 - -3,0 dec-08 jul-09 feb-10 sep-10 apr-11 nov-11 jun-12 jan-13 aug-13 mar-14 okt-14 Logiska stimulansåtgärder Redan idag bedriver ECB en form av kvantitativa lättnader. I oktober 2014 började banken köpa så kallade säkerställda obligationer (covered bonds), som skapas från olika typer av lån med underliggande säkerheter, som exempelvis bostadslån. I november 2014 började centralbanken även köpa värdepapper som består av skuldebrev med bakomliggande tillgångar (asset backed securites). Utöver detta erbjuder ECB redan billig refinansiering till bankerna via längre låneprogram. Alla dessa åtgärder ingår i termen kvantitativa lättnader och rationaliteten bakom dem har varit att underlätta och främja utlåningen till den privata sektorn för att på så sätt få igång investeringar, konsumtion och därmed tillväxten. Eftersom de flesta bolag i Europa finansierar sin verksamhet via banker istället för att gå via de finansiella marknaderna (så som fallet är i USA) har dessa penningpolitiska åtgärder varit logiska. Effekten av dessa åtgärder bör synas allteftersom tiden går. Det är däremot betydligt svårare att påvisa den positiva effekten som eventuella köp av statspapper skulle ha på den europeiska tillväxten och inflationen. Framförallt med tanke på att räntorna i många av de europeiska länderna redan ligger på rekordlåga nivåer (se graf på nästa sida).

3 3/5 8,0 7,0 6,0 Italiensk 10-årig obligationsränta [%] Spansk 10-årig obligationsränta [%] Tysk 10-årig obligationsränta [%] 5,0 4,0 3,0 2,0 0, Högt ställda förväntningar Vi har hela tiden bedömt att det skulle dröja betydligt längre innan ECB påbörjade ett större köpprogram av europeiska statspapper. Skälen för denna bedömning har varit och är fortfarande att de politiska och legala komplikationerna som ett sådant program skulle innebära i en valutaunion i nuläget inte är värt mödan. Framförallt med tanke på den försumbara effekten ett sådant program har på tillväxten och inflationen (se nästa stycke). Istället bör ECB avvakta några månader för att se om de åtgärder som redan införts har den eftersökta effekten på tillväxten och inflationen. Det är fortfarande möjligt att ECB väntar med att påbörja storskaliga köp av statspapper men de senaste kommentarerna från Mario Draghi pekar på ett definitivt agerande vid bankens nästkommande möte den 22 januari. ECB har målat in sig i ett hörn eftersom marknadsförväntningarna är tydliga. Det som fortfarande debatteras är storleken på lättnadsprogrammet, tidsperioden under vilken köpen kommer att göras, hur köpen kommer att fördelas mellan de olika EMU-länderna samt detaljer om huruvida förlusterna vid en eventuell skuldnedskrivning i någon av EMU-länderna kommer att fördelas mellan ECB och den privata sektorn. Många frågetecken återstår och vår uppfattning är att marknadsförväntningarna på ECB i nuläget är alldeles för höga. Köp av statspapper kommer att annonseras men lättnadsprogrammet kommer sannolikt att vara mindre i storlek och mer begränsat än vad marknaden väntat sig. Begränsad effekt Investmentbanken Morgan Stanley har i en rapport undersökt vilken effekten som ett kvantitativt lättnadsprogram från ECB skulle ha på tillväxten och inflationen. Enligt studien skulle ett lättnadsprogram på en triljon euro lyfta tillväxten och inflationen med 0,4 procentenheter. Lägre räntor, fallande växelkurs och kreditspreadar är bidragande faktorer till det positiva tillskottet enligt studien. ECB har i en egen studie kommit fram till att om dess balansräkning växer med tio procent har det en motsvarande stimulerande effekt som en räntesänkning på 0,25 procent skulle ha. Eftersom räntorna redan ligger på rekordlåga nivåer och växelkursen fallit betydligt under det senaste halvåret (se graf på nästa sida) är det idag svårt att se värde av att

4 4/5 ytterligare utöka lättnadsprogrammet. Dessutom kommer en svagare euro inte att hjälpa handeln som sker mellan länderna inom EMU, vilken utgör den övervägande delen av den europeiska handeln. Vi ska inte heller glömma den negativa räntan som centralbanken införde på bankernas reserver hos centralbanken. Ett kvantitativt lättnadsprogram går hand i hand med stigande bankreserver och en negativ ränta på dessa reserver är en kostnad för banksystemet. Därmed urholkas en del av den positiva effekten som ett kvantitativt lättnadsprogram har. 1,7 1,6 1,5 EUR/USD 252 per. Mov. Avg. (EUR/USD) 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 0, Ett grundläggande problem Samtidigt som ECB gör sig redo för att vidta ytterligare stimulansåtgärder upptar Grekland återigen nyhetssidorna. Hotet om ett utträde ur EMU hänger över de finansiella marknaderna. Vi ställer oss frågan varför eurokrisen fortfarande lever kvar och hotar den globala återhämtningen? Det grundläggande problemet i Europa är relativt enkelt. Lösningen på problemet är allt annat än enkelt. USA är ett jämförbart exempel. Förenta staterna kan som namnet antyder liknas vid en union. Unionen har en gemensam valuta, som trycks och kontrolleras av den federala regeringen via den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Det som däremot inte är särskilt välkänt är att det existerar stora obalanser inom handeln mellan de olika staterna ( 1 ) i likhet med de obalanser som återfinns inom EMU. Skillnaden är att de stater i USA som driver stora återkommande handelsunderskott också får återkommande fiskal hjälp från den federala regeringen. Den hjälpen kommer indirekt från de stater som driver handelsöverskott och det är just denna omfördelning av pengar som är den enda lösningen för Europa i det långa loppet. Omfördelningen kan ske på många sätt men ett är att den europeiska centralbanken gör allt för att öka de behövande ländernas finansieringsmöjligheter via kvantitativa lättnader. För att uppnå en långsiktig ekonomisk stabilitet måste dock detta ske tillsammans med en expansiv finanspolitik, särskilt i de länder som är produktiva med stora handelsöverskott. Vi får inte glömma att en expansiv penningpolitik i USA hela tiden gått hand i hand med en expansiv finanspolitik. ¹The Red and Black Ink, The Economist, August, 2011

5 5/5 Marknaden tvekar ECB kommer med största sannolikhet att utöka sitt kvantitativa lättnadsprogram och inkludera statsobligationer i sitt köpprogram. Nästa centralbanksmöte hålls den 22 januari och då får vi förhoppningsvis svaret på många återstående frågor gällande de närmare villkoren för sådana åtgärder. De finansiella marknaderna har inte reagerat särskilt positivt ännu. Inflationsförväntningarna fortsätter att falla och ligger på historiskt låga nivåer. Samtidigt har de globala aktiemarknaderna haft svårt att klättra vidare och volatiliteten har stigit något. Det verkar som att fler än vi på Allra är skeptiska till vilken effekt köp av statsobligationer kommer att ha på tillväxten i Europa MSCI World

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

Penningpolitisk rapport. April 2015

Penningpolitisk rapport. April 2015 Penningpolitisk rapport April 215 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras sex gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012 Marknadsbrev Ceteri Perspektiv Detta är ett exempel på det månatliga marknadsbrev som kunder i Ceteri Kapitalförvaltning erhåller. Marknadsbrevet syftar till att beskriva och reflektera över händelser

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Thematic Outlook. I väntan på Fed

Thematic Outlook. I väntan på Fed Thematic Outlook April 2015 I väntan på Fed Negativ börssyn på ett års sikt Feds räntehöjningar bidrar Försiktig inställning till delar av tillväxtmarknaderna Fortsatt fallande räntor i Sverige och eurozonen

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer