Månadsrapport december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport december 2009"

Transkript

1 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För december månad överviktas aktier över räntor. Inom aktier överviktas Sverige och. För låg- och medelaktiva kunder rekommenderas undervikt i, medan Asien underviktas för högaktiva kunder. Världens positiva makroekonomiska återhämtning och bättre kreditklimat fortsätter att stödja tillväxtmarknader. Svenska företag har haft en stark vinstutveckling senaste rapportperioden och den starka likviditeten till följd av låga räntor bidrar positivt till aktiemarknaden. Räntor 45% Aktier 55% (-5%) (+5%) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Marknaderna skakades om i slutet på november av betalningsproblem hos ett statligt byggbolag i Dubai, frågetecken kring Greklands stora budgetunderskott samt behov av statlig hjälp till en tysk sparbank. Återhämtningen i konjunkturen fortsätter dock och företagen är i bättre skick än på länge. Stabiliserande arbetslöshetstakt Ökat intresse att köpa hus Europa och Sverige Återhämtningen fortsätter Inflationstakten stiger de närmaste månaderna Japan Exporten stiger kraftigt och stödjer konjunkturen Ingen avmattning av konjunkturen i Asien Stimulansen ligger kvar i Kina 6% (+1%) Asien 8% (-2%) 10% (+/-0%) Europa 10% (+/-0%) Sverige 21% (+1%) Produktförslag december Läs mer på sid 4 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa Swedbank Robur Amerikafond JP Morgan JF Pacific Equity Blackrock Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto Max SPAX Guldstrategi, 4 år SPAX Råvarustrategi, 5 år Alternativa placeringar Catella Hedgefond Swedbank Cross Markets Fond Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 Framöver förutses fortsatt bättre statistik över aktiviteten i ekonomin samt stigande tillgångspriser på de finansiella marknaderna verka som ett golv för fortsatt fallande långa räntor. Dock syns inga drivkrafter för högre långräntor i närtid. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,75 2 år 0,45 0,8 1,2 1,9 10 år 3,28 3,4 3,5 3,7 Stibor 3 mån 0,48 0,5 0,5 1,5 Stibor 6 mån 0,68 0,7 0,8 1,8 Kronan väntas fortsatt att handlas i ett relativt snävt intervall mot euron på 10,15 till 10,45 fram till årsskiftet. Detta sker i ljuset av en Riksbank som fortsätter upprepa att räntehöjningar inte står på agendan förrän andra halvåret 2010 och Premiepensionsflöden som skapar valutautflöden. Den extrema globala policystimulansen som gynnar svensk ekonomi bidrar även till en positiv förväntan på kronan. Valutaprognoser USD/SEK 6,98 6,86 6,90 7,04 EUR/SEK 10,39 10,15 9,80 9,50 NOK/SEK 1,23 1,25 1,21 1,19 GBP/SEK 11,48 11,67 11,53 11,59 JPY/SEK 7,77 7,30 6,90 6,70 CHF/SEK 6,87 6,63 6,24 5,90

2 Analys - Trender & Makroekonomi Marknaderna skakades om i slutet på november av betalningsproblem hos ett statligt byggbolag i Dubai, frågetecken kring Greklands stora budgetunderskott samt behov av statlig hjälp till en tysk sparbank. Återhämtningen i konjunkturen fortsätter dock och företagen är i bättre skick än på länge. Expansiv politik från regeringar och centralbanker ger stöd till konjunkturen även nästa år. Stabiliserande arbetslöshetstakt Ökat intresse att köpa hus Amerikansk konjunkturstatistik har varit blandad under månaden. Orderingången på kapitalvaror var svag i oktober och industrins inköpschefsindex för november föll mer än bedömarna väntat, nivån tyder ändå på en fortsatt återhämtning. Arbetslösheten minskade till 10 procent i november och arbetsmarknaden har utvecklats bättre än väntat, Bolagsrapporterna för kvartal tre var starkare än väntat och i många fall var även försäljningsvolymerna bättre än väntat. Företagen har dock kapat sina kostnader. Företagen kommer att behöva nyanställa och även öka sina investeringar något under Ansökningar om arbetslöshetsunderstöd minskar nu snabbt, vilket tyder på en fortsatt stabilisering av arbetslösheten. Husförsäljningen har varit stark de senaste månaderna och huspriserna stiger sakta. Regeringen har valt att utvidga och förlänga den skatterabatt som ges vid vissa husköp. Fortfarande är ekonomin beroende av stimulanser och Fed kommer att behålla en låg styrränta större delen av Europa och Sverige Återhämtningen fortsätter Inflationstakten stiger de närmaste månaderna Företagsförtroendet i euroområdet fortsätter att stiga gradvis, vilket pekar på en positiv konjunkturutveckling framöver. Industriorderingången är fortfarande mycket under nivån innan krisen, men har stigit med över 10 procent från botten. Arbetsmarknaden har varit starkare än väntat och arbetslösheten i Tyskland har fallit något sedan i somras. Inflationstakten steg oväntat i Euroområdet i november, beroende på stigande energi- och matpriser. Styrräntan ligger kvar på 1 procent, men den Europeiska centralbanken kommer nästa år att börja minska likviditeten i systemet genom att ta bort vissa extraordinära åtgärder som vidtogs efter Lehmans kollaps. En påminnelse om att bankproblemen inte är över är att Berlin fått skjuta till 4 miljarder euro till den tyska sparbanken WestLB. Grekland har hamnat i blåsväder och riskpremien på deras statsobligationer har ökat markant. Ministerrådet anser att landet har fortsatt att föra en alltför lätt finanspolitik och budgetunderskottet bör stiga till nästan 13 procent av BNP i år (offentlig skuld ligger på 120 procent av BNP). Nya åtgärder för att minska budgetunderskottet väntas, men en snabb lösning på problemet är inte sannolik. Huvuddelen av konjunkturdatan för Storbritannien har fortsatt att överträffa förväntningarna även om industrins inköpschefsindex för november var en besvikelse. Trots en svag arbetsmarknad och måttliga löneökningar ökar detaljhandelsförsäljningen och huspriserna. Förväntningarna är dock mycket lågt ställda och industriproduktionen är fortfarande svag. Utsikterna är ändå rätt goda. Inköpschefsindex ligger över tillväxtsnivån 50 och företagens produktionsplaner har justerats upp. Det svaga pundet och en allt starkare global efterfrågan kommer att gynna exporten. Inflationsrisker gör att Bank of England slutar köpa statsobligationer första kvartalet och gradvis börjar strama åt penningpolitiken till sommaren. Svensk ekonomi är svag, men tecknen på återhämtning blir allt tydligare. Tillväxten ökade med måttliga 0,2 procent under tredje kvartalet och BNP har fallit med 5 procent senaste året. Främst är investeringar och export svaga medan privat och offentlig konsumtion ökar. Antalet konkurser har minskat snabbt efter sommaren och hushålls- och företagsförtroendet förbättras. Detaljhandeln och tjänstenäringarna ser starka ut och industrin gynnas av en ökad exportorderingång. Byggsektorn är däremot fortsatt svag och en stor del av byggföretagen har finansieringsproblem. Konsumentpriserna har dragits ner kraftigt senaste året av fallande räntekostnader. Inflationstakten i oktober var -1,5 procent men om räntekostnader exkluderas syns en ökning på 1,9 procent. Inflationstakten stiger snabbt närmaste månaderna, men den svaga arbetsmarknaden och det låga resursutnyttjande gör att Riksbanken avvaktar till andra halvåret 2010 med att höja reporäntan. Japan Exporten stiger kraftigt och stödjer konjunkturen Japans ekonomi får stöd av den starka tillväxten i resten av Asien och trots den starka yenen har exportvolymen återhämtat över hälften av fallet som kom förra året. På hemmaplan har japanska regeringen ökat trycket på Bank of Japan att bekämpa deflationen och vi tror att finanspolitiken kommer att fortsätta vara lätt trots stort budgetunderskott och stigande skuld. Ingen avmattning av konjunkturen i Asien Stimulansen ligger kvar i Kina Asien har varit den regionen som har återhämtat sig snabbast från krisen och en liten avmattning av tillväxten skulle vara naturlig nu. Dock är tillväxtsiffrorna fortsatt starka. Till exempel växte Indiens ekonomi nästan 8 procent under sommaren jämfört med samma period förra året, väl över förväntan. Indiens inhemska efterfrågan har accelererat och räntehöjningar för att dämpa inflationen är sannolika. Kinas tillväxt ligger över trend och både detaljhandel och industriproduktion har överraskat positivt i november. Trots risker för en bubbla i fastighetssektorn finns det inga planer om en generell åtstramning av finans- eller penningpolitiken enligt landets högsta ledning i Beijing. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Samtliga fyra hörnpelare i allokeringsprocessen stödjer aktiemarknaden och med en stärkt tro på att aktiemarknaden har mer att ge behålls portföljens aktieövervikt i december. Likviditeten och marknadsklimatet har förbättrats sedan förra månadsskiftet medan Makroallokering framöver ser något svagare ut. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55% (+5%) 55% (+5%) Räntor 50% 45% (-5%) 45% (-5%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner För december månad överviktas Sverige och. För låg- och medelaktiva kunder rekommenderas undervikt i, medan Asien underviktas för högaktiva kunder. har en positiv pristrend samtidigt som världens positiva makroekonomiska återhämtning och bättre kreditklimat fortsätter att stödja tillväxtmarknader. Svenska företag har haft en stark vinstutveckling senaste rapportperioden och den starka likviditeten till följd av låga räntor bidrar positivt till aktiemarknaden. Tidigare övervikt i Europa tas bort då marknadsklimatet försämrats något. Förra månadens rekommendation att övervikta stora bolag föll ut väl och övervikten behålls denna månad. Långa räntor har under november rört sig sidledes. En svensk 10-årig statsobligation handlades mellan 3,22 och 3,36. Även långräntor utomlands uppvisade låg volatilitet och räntenivåerna ligger nu nära nedre delen av det intervall som räntorna rört sig inom sedan i våras. Framöver förutses fortsatt bättre statistik över aktiviteten i ekonomin samt stigande tillgångspriser på de finansiella marknaderna innebär ett golv för fortsatt fallande långa räntor. Dock syns inga drivkrafter för högre långräntor i närtid. Överlikviditet i det finansiella systemet, passiva centralbanker samt ett behov att städa i balansräkningarna inför årsskiftet gör att den svenska 10-årsräntan väntas fortsätta att handlas i nedre delen av intervallet 3,20 procent till 3,80 procent. Mot denna bakgrund är svenska statsräntor dyra medan bostäder och företagskrediter är köpvärda. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,75 2 år 0,45 0,8 1,2 1,9 10 år 3,28 3,4 3,5 3,7 Stibor 3 mån 0,48 0,5 0,5 1,5 Stibor 6 mån 0,68 0,7 0,8 1,8 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 1,38 1,4 1,7 2,3 10 år 3,22 3,1 3,1 3,3 Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,75 2 år 0,85 1,4 2,1 3,3 10 år 3,47 3,8 4,2 4,5 Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 21% (+1%) 21% (+1%) Europa 10% (+/-0%) 10% (+/-0%) 8% (-2%) 10% (+/-0%) Asien 10% (+/-0%) 8% (-2%) Tillväxtmarkn. 6% (+1%) 6% (+1%) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur tillgångslaget aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i relation till andra är överviktad. Analys - Ränteutveckling Under november minskade förväntningar om styrräntehöjningar både i Sverige och utomlands. Räntan på en svensk 2-årig statsobligation sjönk med cirka 15 räntepunkter. Anledningen till de sjunkande korträntorna var främst uttalanden från centralbanker, inte minst Federal Reserve, om att höjningar av styrräntorna ligger längre bort i tiden än vad marknaden prissatt. Förväntningen är fortsatt att Riksbanken höjer räntan först i september Analys - Valutautveckling 3 är förenade Detta med osäkerhet material och är rekommenderas Swedbanks egendom att komplettera och är sitt endast beslutsunderlag avsett för med bankens det material interna som bruk. bedöms Materialet som nödvändigt. får ej spridas, Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. kopieras eller Swedbank på annat påminner sätt mångfaldigas om att investeringar till annat på kapitalmarknaden, än anställda i banken bl a sådana utan som bankens nämns skriftliga på denna godkännande. sida, USD Den svaga dollartrenden är intakt. Förklaringen är att den globala konjunkturvändningen tycks hålla i sig och ett återvändande till mer riskfyllda placeringar fortsätter mot bakgrund av den flödande likviditeten. Det medför att dollarns roll som finansieringsvaluta i så kallade carry trades har stärkts. I det korta perspektivet finns ingenting som stödjer en vändning i det svaga dollarsentimentet. Under loppet av början av nästa år ökar dock risken med korta dollarpositioner. Signaler om en starkare arbetsmarknad kan få Fed att ompröva sin hållning om låga räntor för en lång tid framöver. Dollarn stärks troligt, utifrån förväntningar om stigande amerikanska korträntor under loppet av Tidpunkten för att börja bygga upp exponering för en starkare dollar är dock ännu inte mogen. EURO Euron har fortsatt att stärkas som följd av den svaga dollarn samt på grund av att eurozonen generellt sett visat på starkare återhämtning än många bedömare förväntat sig. ECB tros vara snabbare än Fed att börja dra bort den extrema likviditet, på cirka 600 miljarder euro som banken lånat ut till banksystemet. Ett återtåg av likviditet har potential att driva upp de korta interbankräntorna i Eurozonen och hjälpa euron mot nya höjder. Fortfarande är dock drivkrafterna för eurozonens

4 tillväxt kopplade till nettoexporten och en fortsatt euroförstärkning mot 1,60 i EUR/USD kommer inte ses som uthållig. Även påtagliga budgetproblem i bland annat Grekland och Irland har potential att skaka om euron på sikt. Sammantaget väntas en gradvis försvagning av euron en bit in på nästa år. SEK Kronans väntas fortsatt att handla i ett relativt snävt intervall mot euron på 10,15 till 10,45 fram till årsskiftet. Detta sker i ljuset av en Riksbank som fortsätter upprepa att räntehöjningar inte står på agendan förrän andra halvåret 2010 och Premiepensionsflöden som skapar valutautflöden. Den extrema globala policystimulansen som gynnar svensk ekonomi bidrar även till en positiv förväntan på kronan. Risker kopplade till utvecklingen i Baltikum kvarstår men får anses avta med tiden som den globala återhämtningen fortsätter. Nivåer uppemot 10,45 i EUR/SEK bör utnyttjas för långsiktiga aktörer med naturliga säljintressen i EUR/SEK. Valutaprognoser USD/SEK 6,98 6,86 6,90 7,04 EUR/SEK 10,39 10,15 9,80 9,50 NOK/SEK 1,23 1,25 1,21 1,19 GBP/SEK 11,48 11,67 11,53 11,59 JPY/SEK 7,77 7,30 6,90 6,70 CHF/SEK 6,87 6,63 6,24 5,90 EUR/USD 1,49 1,48 1,42 1,35 USD/JPY 89,82 94,00 100,00 105,00 på cirka 0,5 procent per år de senaste fem åren. Fonden överensstämmer med vår stil-/storleksrekommendation med huvuddelen av placeringar i stora bolag samt en mix av tillväxt och värderingsbolag. Asien Vanligt sparande: JP Morgan JF Pacific Equity. Fondens länderfördelning ger en bred exponering mot hela regionen. Fonden placerar ungefär 50 procent i Japan och 50 procent i Pacificregionen, där även en råvaruexponering uppnås genom att fonden placerar runt 10 procent i Australien. Pensionssparande: Hälften vardera i Swedbank Robur Pacificfond och Swedbank Robur Japanfond. Pacificfonden placerar i hela regionen utom Japan. Vanligt sparande: Black Rock Emerging Markets. Fonden placerar i likhet med vår rekommenderade regionsfördelning där tillväxtmarknaderna i Europa överviktas i förhållande till Asien. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Räntefond Sverige (löptid 2,10 år) då den bästa avkastningen förväntas i 2-2,50 års löptider. Produktförslag december Storlek: Stora bolag rekommenderas framför Små bolag. Stil: Neutral rekommendation mellan Tillväxt och Värderingsbolag. Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på cirka 1 procent per år de senaste fem åren. Fonden överensstämmer med vår stil-/storleksrekommendation med huvuddelen av placeringar i stora bolag samt en mix av tillväxt och värderingsbolag. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning som har gett resultat både i absoluta tal och riskjusterad avkastning. Pensionssparande: Swedbank Robur Indexfond Europa. Fonden ger en kostnadseffektiv exponering mot marknaden. Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index Alternativa placeringar Vanligt sparande: Catella Hedgefond 50 procent och Swedbank Cross Markets Fond 50 procent. Catella Hedge är en hedgefond som växlar mellan olika strategier. Investeringarna baseras framförallt på fundamental analys men som komplement används även kvantitativ analys med stort fokus på riskanalysen. Fonden har med en låg risk levererat bra avkastning under både uppåt- och nedåtgående marknad. Swedbank Cross Markets Fond skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. Fonden har med låg risk lyckats skapa en bra avkastning den senaste tiden. Strukturerade produkter SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna eftersom risken i produkten är låg. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. För december månad väljs strukturerade produkter som erbjuder komplement till traditionellt sparande. De produkter som valts är aktiva strategier mot råvarumarknaden som kan tjäna pengar både i uppåtgående och nedåtgående marknad. SPAX Guldstrategi, 4 år följer ett aktivt index för prisutvecklingen på guld. Detta innebär att SPAX Guldstrategi kan ge avkastning vid såväl stigande som sjunkande guldpris, vilket är en gynnsam egenskap då guldpriset ligger nära historiska 4

5 toppnivåer. SPAX Guldstrategi passar bra som ett komplement i kundportföljerna med exponeringen mot råvarumarknaden. SPAX Råvarustrategi BAS & MAX, 5 år följer ett brett råvaruindex. Indexet är konstruerat på ett sätt som möjliggör en anpassning till de 19 ingående råvarornas olika priscykler. Därmed kan detta index ge avkastning vid både stigande och fallande priser i de ingående råvarorna. SPAX Råvarustrategi passar bra som ett komplement i kundportföljerna med exponeringen mot råvarumarknaden. Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under november. Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Sverigefond 22 % 3,2 % 0,7 % Storebrand Delphi Europa 16 % 4,4 % 0,7 % Amerikafond 5 % 2,6 % 0,1 % Japanfond 5 % 1,3 % 0,1 % Pacificfond 5 % 2,3 % 0,1 % JPMF Emerg Markets Equity 8 % 4,6 % 0,4 % Framtidskonto MAX 30 % 0,2 % 0,1 % Catella Hedgefond 10 % 1,2 % 0,1 % Totalt 2,3 % Benchmark/jmf.index 1,9 % Kommentar till avkastning Under mätperioden har både aktie- och räntemarknaden utvecklats positivt. Portföljen har haft en uppgång på 2,3 procent under månaden. Övervikten i aktier och val av produkter har påverkat portföljens relativavkastning positivt medan regionfördelningen bidrog negativt. Den amerikanska aktiemarknaden, tillsammans med tillväxtmarknader, utvecklades bäst under mätperioden samtidigt som den var underviktad i kundportföljen. Portföljen avkastade 0,3 procent bättre än jämförelseindex under perioden. 5

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 New Yorkbörserna Torsdagens Federal Reserve-besked om bland annat bostadspappersköp på 40 miljarder dollar per månad ledde till kraftiga uppgångar på New York-börserna

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v 6 9 februari 2010 Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, NOK/SEK 7 Osäkert för euron 8 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare.

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För VG: 18 Antal frågor:

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Nr 7. SÄRSKILT PROTOKOLL från direktionens sammanträde 2001-05-30

Nr 7. SÄRSKILT PROTOKOLL från direktionens sammanträde 2001-05-30 Nr 7 SÄRSKILT PROTOKOLL från direktionens sammanträde 2001-05-30 Närvarande: Urban Bäckström, ordförande Lars Heikensten Eva Srejber Villy Bergström Lars Nyberg Kristina Persson - Sven Hulterström, fullmäktiges

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Sidan 3 Svagare konjunktur men inget ras. Sidan 4 Fördröjd ränteuppgång. Sidan 7 Osäkert och oroligt i omvärlden

Sidan 3 Svagare konjunktur men inget ras. Sidan 4 Fördröjd ränteuppgång. Sidan 7 Osäkert och oroligt i omvärlden Konjunktur och räntor Nummer 3 3 augusti Sidan 3 Svagare konjunktur men inget ras Sidan Fördröjd ränteuppgång Sidan 7 Osäkert och oroligt i omvärlden Sidan Sverige: förändrad politikmix Sidan 15 Stabilisering

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer