MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA"

Transkript

1 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så är krafterna som motverkar större bakslag starka och samstämmiga. USA kommer fortsätta vara draglok i den globala tillväxten. Den amerikanska centralbanken förväntas höja räntan som ett resultat av att ekonomin tuffar på och att arbetsmarknaden stärkts ordentligt. Centralbankerna i Europa, Japan och Kina är däremot redo att fortsätta på den stimulativa vägen. De flesta delar av den globala ekonomin får dessutom extra skjuts av det låga oljepriset. Givetvis finns det farhågor om hur lågt det ska gå och de negativa effekter som det även skapar. Generellt sett ser vi iallafall relativt ljust på den ekonomiska utvecklingen och att den kommer vara stödjande för risktillgångar under 2015.

2 Centralbankerna går åt olika håll 2014 var på många sätt ett händelserikt år ur ett ekonomiskt perspektiv. Det syntes även på de finansiella marknaderna. Räntor föll på många håll ner till rekordlåga nivåer samtidigt som många aktiemarknader fortsatte klättra uppåt. Vi fick också känna av att det finansiella sentimentet (stämningen) kan svänga väldigt snabbt och kraftigt kommer sannolikt bli ett nytt händelserikt ekonomiskt år och med det kommer även många möjligheter på de finansiella marknaderna. Den globala ekonomin kommer antagligen att växa lite snabbare under året än vad den gjorde förra året tack vare att det skapas fler arbeten i framförallt USA och Asien. Detta är givetvis positivt men det innebär också att marknaderna kommer att oro sig för högre räntor och vad det kommer att innebära kommer bli ett spännande år i termer av att världens viktigaste centralbanker med största sannolikhet kommer gå åt helt motsatta håll. Först de tre bilderna i det gröna fältet på s 1 uppifrån och ner och sen kommer de i den följd som vi körde förra veckan. Ingen förändring till vilka bilder eller rubriker alltså. 10-åriga räntor Först de tre bilderna i det gröna fältet på s 1 uppifrån och ner och sen kommer de i den följd som vi körde förra veckan. Ingen förändring till vilka bilder eller rubriker alltså. OMXS30 index Den amerikanska centralbanken Fed kommer antagligen höja räntan medan dess europeiska motsvarighet ECB kommer behöva fortsätta fullskaliga stimulanser för att förhindra en ny recession och undvika deflation. Japans centralbank, BOJ, har en tydligt stimulativ hållning men är lite osäker på nästa steg då ekonomin har svängt mycket fram och tillbaka. PBOC, centralbanken i Kina, har lite av samma bekymmer. Det finns klara behov av stimulanser för att stödja en inbromsande ekonomi men samtidigt så vore Först en avkylning de tre bilderna av i den det gröna skulddrivna fältet på s finanssektorn 1 uppifrån och ner önskvärd. och sen kommer Sannolikt de i den vinner följd som vi körde stimulansspåret. förra veckan. Ingen förändring till vilka bilder eller rubriker alltså. Att USA startar året starkt och antagligen fortsätter så är de flesta överrens om. Det stämmer även för bilden om att Asien går hyfsat och att Europa knappt går alls. Det är just det sista som därför skulle kunna bli den stora överraskningen för Att Europa skulle börja gå lite snabbare är det knappt ingen som vågar tro och det skulle därför bli ett eko på marknaden om så blir fallet. Först de tre bilderna i det gröna fältet på s 1 uppifrån och ner och sen kommer de i den följd som vi körde förra veckan. Ingen förändring till vilka bilder eller rubriker alltså. Volatilitet på S&P 500 Makro överraskningsindex (tal >0 = bättre data än förväntat) Och nu nedan alltså bilderna till själva texten i korrekt ordning: Och nu nedan alltså bilderna till själva texten i korrekt ordning: Källa: SGP, Macrobond, index från Citigroup

3 Dragloket USA tuffar vidare Den amerikanska återhämtningen efter den senaste krisen har varit den svagaste under efterkrigstiden. Samtidigt har USA fått agera draglok för övriga världen som saknat egen styrka och tillväxt. Många industribarometrar hoppade snabbt tillbaka när konjunkturförhoppningarna återkom till marknaden våren De har sedan svängt en del men i det stora hela har de varit på höga nivåer och många företag fick snabbt tillbaka stark lönsamhet. De mindre bolagen var dock generellt sett hårdare drabbade av den kreditkris som uppkommit och efterdyningarna av denna. Detta är en av anledningarna till att det tog så lång tid för arbetsmarknaden i USA att ta fart på riktigt. Den senaste noteringen på NFIB småbolagsindex var dock den högsta på över åtta år. Det skapas många nya arbetstillfällen i USA nu och nivåerna är helt i linje med en fullfjädrad högkonjunktur. Under 2014 skapades mer än 2.5 miljoner nya jobb i USA och det är rimligt att förvänta sig att minst den siffran kommer att upprepas under Stödet från arbetsmarkanden i kombination med det lägre oljepriset öppnar upp för en stark konsumtionstillväxt vilket är helt avgörande för styrkan i amerikansk ekonomi. Först de tre bilderna i det gröna fältet på s 1 uppifrån och ner och sen kommer de i den följd som vi körde Först de förra tre veckan. bilderna Inge i det gröna fältet på s 1 uppifrån och ner och sen kommer de i den följd som vi Företagsbarometrar körde förra veckan. Inge Arbetsmarknad Källa: SGP, Macrobond

4 medan Europa kanske kan överaska under året Ekonomin i euroland är mer eller mindre stillastående och risken för deflation är överhängande. Europeiska Centralbanken har utökat sina stimulanser och är beredd på att göra mer. Signalerna från Europas motor Tyskland är lite blandade. Den dåliga ryska relationen har satt sina spår i det allmänna affärshumöret i Tyskland. Dollarförstärkningen ger dock välbehövligt stöd till exportföretagen och det lägre oljepriset hjälper inte bara företagen utan ger även konsumenten mer pengar kvar i plånboken. Tyskland är egentligen i toppform och borde mycket väl kunna dra nytta av det. I kombination med ovan situation samt de rekordlåga räntorna så skulle det kunna bli en stor positiv överraskning. Utöver detta har vissa av de riktiga krisländerna, såsom Spanien, börjat visa bättre tillväxt igen då arbetslösheten faller. Det behövs inte mycket positivt för att flertalet av krisländerna ska vända det väldigt mörka till något lite ljusare. Det är framförallt industrisektorn som går trögt medan konsumeten generellt sett blivit lite mer optimistisk i Europa. Utöver tillväxtfrågan riktas mycket fokus i Europa just nu mot valet i Grekland den 25 januari. Skulle det populistiska vänsterpartiet Syriza vinna kan det få enorma konsekvenser för Grekland som land men vi har svårt att se världens finansmarknader skulle bry sig om det något nämnvärt. I dagsläget så ligger den absolut största delen av Greklands skulder hos EU och IMF vilket minimerar risken för större effekter på det finansiella systemet av en eventuell betalningsinställelse. Sverige har under en längre tid stuckit ut från övriga europeiska länder. Sverige klarade den ekonomiska krisen betydligt bättre och de senaste åren har det varit lite av två olika världar. Med en god inhemsk efterfrågan och nollräntor ser den interna situationen god ut även framöver. Exporten har varit svag men bör gynnas av den låga kronkursen. Tyskt IFO affärssentiment

5 Oljepris Källa: SGP, Macrobond BRIC Vi tror att rädslan för en vida spridd systematisk kris i tillväxtmarknader (TM) generellt sett är överdriven även om man givetvis inte skall underskatta kraften av det finansiella sentimentet när det slår till. När oljan faller och dollarn stärks kan dessa krafter bli starka och då slår det i regel kraftigt mot TM. Det finns även en oro för vad som kommer hända när Fed börja höja räntan, vilket antagligen sker under H I detta sammanhang är det viktigt att notera att marknaden är väl förbredd på detta och att det inte finns något historiskt samband mellan att Fed höjer räntan och att valutor på TM försvagas. Nedan tittar vi kort på de respektive BRIC länderna. Vi kan konstatera att vi känner oss relativt komfortabla med den ekonomiska förväntansbilden gällande BIC, medan den politiska situationen i Ryssland gör situation mycket svårbedömd. Det är rätt svårt att prata om BRIC som en enhet i dagsläget. Situationen i de olika länderna skiljer sig kraftigt åt och förutsättningarna för framtiden går inte heller att generalisera över. Tillväxten i Kina fortsätter att vara klart lägre än tidigare år och vi skall räkna med att så förblir fallet. Det är sannolikt att Kina kommer att växa på lägre nivåer framöver men med bättre kvalitet med mer hållbara investeringar, lägre inflation och lägre arbetslöshet. Den lägre tillväxten och det lägre oljepriset gör det dessutom sannolikt att centralbanken kommer att fortsätta sänka räntan och stimulera ekonomin när inflationen är låg.

6 Kinesisk BNP-tillväxt på lägre nivåer Källa: SGP, Macrobond Indien är ett land som gynnas kraftigt av det lägre oljepriset och även här är det sannolikt att räntan sänks under året. Reformarbetet har dock inte riktigt kommit igång på det sätt som många hoppats men grunden för att det snart skall börja slå igenom finns på plats. Vid valet tidigare i år fick ett parti egen majoritet för första gången sedan Detta borde vara en bra förutsättning för att reformtakten kan skruvas upp. Den brasilianska realen är antagligen en valuta som kan försvagas då Fed höjer räntan. Detta med tanke på dagens värdering och även landets beroende av utländsk kort upplåning. Ur ett valuta- och kostnadsperspektiv har Brasilien tappat global konkurrenskraft över de senaste åren och kapacitetsbegränsningar har tryckt upp inflationen. Brasilien har höjt räntan i försök att få inflationen under kontroll. Den brasilianska ekonomin verkar dock ha stabiliserat sig även om utsikterna inte är så ljusa. Dessutom är förtroendet för den omvalda presidenten Rousseff lågt. Man kan sätta ett visst hopp till att den marknadsvänlige nyutsedde finansministern, som har ett förflutet inom den privata finanssektorn, kan hjälpa till att få landet tillbaka till en starkare tillväxt. En växande bred medelklass och de stora råvarutillgångarna bör även givetvis vara positivt givet en högre global tillväxt framöver. Den ryska bilden präglas naturligt av den rysk-ukrainska konflikten som inte ser ut att finna någon lösning i närtid. Sanktionerna mot Ryssland har varit kännbara och risken för att Ryssland faller in recession är uppenbar. Rubeln har fallit kraftigt och importerade varor har stigit markant i pris. Den ryska centralbanken har försökt motverka detta och höjde i slutet av 2014 räntan från 10.5% till 17.0%. Utöver detta så tyngs ekonomin kraftigt av det kollapsade oljepriset som har en avsevärt negativ effekt på landets tillväxtmöjligheter.

7 Slutsatser Ovan kortfattade beskrivning av nuläget i världsekonomin kan öppna upp många intressanta möjligheter på de finansiella marknaderna. Men å andra sidan kan det även bli en ganska skakig och svängig resa. Den första och kanske tydligast slutsatsen är att det råder brist på tillgångsslag som kan anses ge någon form av positiv förväntad avkastning. Under hösten har vi sett hur snabbt marknaden går från risk på till risk av. Aktiemarknader kan på nästan ingen tid röra sig 10-15%. Trampar man fel åt ena hållet är det lätt att sen snabbt göra det åt andra hållet också och snabbt har det blivit ett dubbelfel. Detta belyser vikten av att man måste försöka blicka lite längre än de kortsiktiga och starka sentimentssvängningarna som ofta uppkommer på de finansiella marknaderna. Detta betyder i generella ordalag att aktiemarknaden ser intressant ut för den som har lite längre tidsperspektiv. Svängningarna riskerar dock som sagt att kunna vara både stora och snabba så det gäller att fundera på hur man vill exponera sig mot aktiemarknaden och om man vill skydda sig på något sätt. Den största möjliga överraskningspotentialen ligger nog i exponering mot ett starkare Europa samt ett återhämtningsscenario mot de marknader som fallit mycket på grund av oljeprisfallet. En något säkrare och kanske stabilare exponering borde vara den amerikanska aktiemarknaden. Makro- och marknadsöverblick USA Europa (Eurozonen) Sverige Kina Senaste Datum Senaste Datum Senaste Datum Senaste Datum Inköpshefsindex 55, , , , Industriproduktion 4,9% ,4% ,1% ,2% BNP (årstakt) 2,2% ,8% ,3% ,7% Inflation 1,3% ,2% ,2% ,5% Arbetslöshet 5,6% ,5% ,8% ,1% Styrränta 0,25% ,05% ,00% ,60% årsränta 1,8% ,5% ,8% ,6% S&P 500 Euro Stoxx 50 OMX STOCKHOLM 30 HSCEI Aktiemarknad 1D 1,3% ,4% ,8% ,2% Aktiemarknad 1M -2,5% ,9% ,1% ,7% Aktiemarknad YTD -1,9% ,8% ,3% ,5% Aktiemarknad 3Y 53,6% ,5% ,5% ,6% P/E 17, , , , P/E (fwd) 16, , , , P/B 2, , , , Källa: SGP, Bloomberg

8 Exceeds makro & marknadsbrev utarbetas av SGP Svenska Garantiprodukter AB. Makro & Marknadsbrevet ska endast betraktas som allmän information och utgör inte en rekommendation om att köpa, sälja eller behålla finansiella instrument eller andra investeringar. I de fall Makro & Marknadsbrevet innehåller hänvisningar till investeringsanalyser bör du även ta del av dessa. Investeringar i fonder och strukturerade produkter samt andra finansiella insturmemnt är förkippat med risker. Fondandelar (investeringsfonder): Investeringsfonder kan delas in i två typer, värdepappersfonder samt specialfonder. Reglerna för hur värdepappersfonder får placera är gemensamma för alla länder i EU och de följer ett EU-direktiv som kallas UCIT:s. Reglerna för hur en Specialfond får placera bestäms av varje medlemsstat för sig. Specialfonder har normalt sett vidare placeringsinriktning än värdepappersfonder. En specialfond kan exempelvis, i större omfattning än värdepappersfonder, koncentrera sitt innehav till ett enskilt bolag. Specialfondernas vidare placeringsinriktning kan medföra högre risk i fonden. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. Fondandelarnas värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. Strukturerade Produkter/Garantiprodukter: Emittentrisk: Såväl det eventuella kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling: Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast på den ordinarie förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om investeraren väljer att sälja obligationerna före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan leda till att investeraren inte kan sälja sin obligationen alls. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om risker med olika finansiella instrument hänvisas till Bolagets hemsida, Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och det är därför viktigt att du noga tar del av den information som framgår av förköpsinformation/broschyr/fondfaktablad eller motsvarande handling samt information om de avgifter, skattekonsekvenser och risker som en viss transaktion medför. Din rådgivare hos Exceed kan erbjuda dig individuellt anpassad rådgivning inför dina investeringsbeslut.