MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa"

Transkript

1 MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att göra allt som behövs. Frågan är dock om åtgärderna kommer få önskad effekt och vad de eventuella sidoeffekterna kommer bli. De omedelbara effekterna blev i alla fall de man kan förvänta sig; långa räntor ner, aktier upp och försvagad krona. Den annonserade vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina togs emot positivt av de finansiella marknaderna även om stor osäkerheten består. Även i Grekland är frågetecknen många och akuta inför faktumet att landets räddningsstöd löper ut den siste februari. Intressant att notera är även att merparten av de ekonomiska siffrorna som kommer in från Europa överraskar positivt. Detta är något som vi tror kommer bli ett tema för Exceed Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Västerås Helsingborg Lund

2 MAKRO & MARKNAD Minusränta I veckan sänkte Sveriges Riksbank räntan till -0.10% samtidigt som de även annonserade så kallade kvantitativa lättnader. Innebörden av det senare är att Riksbanken kommer stödköpa obligationer. Initialt har banken sagt att man skall köpa SEK 10 mdr men denna nivå kan med kort varsel komma att ändras. Samtidigt säger Riksbankschef Ingves att han inte vill sätta någon nedre gräns för räntan. Däremot poängterade han att räntan kan komma att falla lägre om det behövs. De kvantitativa lättnaderna kommer ha effekt på hela räntekurvan men frågan är om det kommer hjälpa till att få fart på inflationen. Vi har lite svårt att se vad den här senaste sänkningen skall kunna åstadkomma för positivt. Snarare är vi lite oroliga för baksidan av dessa stimulanser. Den svenska ekonomin går ju trotsallt ganska bra samtidigt som vi har en om inte överhettad bostadsmarknad i alla fall en väldigt stark sådan. Detta i kombination med en hög absolut värdering av aktiemarknaden. Både bostadsmarknaden och aktiemarknaden får ju ofrånkomligen en extra skjuts av Riksbankens agerande. 10-åriga räntor OMXS30 index Aktiemarknaden hoppade till av glädje efter Riksbankens besked. OMXS30, steg 3% förra veckan och är nu upp hela 29% sedan senaste botten 15 oktober. Den svenska aktiemarknaden handlas på de högsta nivåerna någonsin. Ska man då vara orolig för dessa nivåer och den höga värderingen? Så länge allt tuffar på som det gör nu så finns det antagligen utrymme för vidare uppgångar. Sätter man värderingen i ett relativt perspektiv så finner man starkt stöd för aktier. Ställer man direktavkastningen på aktier i förhållande till den långa obligationsräntan så är det svårt att argumentera för något annat än att det ser bra ut för aktiemarknaden. Volatilitet på S&P 500 Svenska kronan fortsätter att försvagas Exceed Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Västerås Helsingborg Lund

3 Vapenvila och oro för Grexit Den annonserade vapenvillan i Ukraina fick ett tydligt avtryck på Moskvabörsen. Vad vapenvillan kommer att innebära är givetvis svårt att säga i dagsläget men man kan med all säkerhet konstatera att det inte är över. Grunderna i vapenvilan och hur den skall implementeras är i alla fall de fyra deltagande länderna; Ryssland, Ukraina, Tyskland och Frankrike, överrens om. Skulle detta vara ett första steg till en hållbar fred så är det sannolikt att riskpremien på Moskvabörsen faller tillbaka. Man skall dock ha klart för sig att ekonomin oavsett ovan har allvarliga strukturella problem. Men skulle de finansiella sanktionerna, som försvårar ryska bolags tillgång till de internationella kapitalmarknaderna, på sikt försvinna så klart det skulle vara positivt för Moskvabörsen. Ryska aktiemarknaden har startat året starkt

4 Mötena och samtalen kring den grekiska situationen har varit intensiva under veckan. Än så länge så finns dock ingen lösning på papper. Det pågående stödprogrammet löper ut vid månadsskiftet om två veckor. Det betyder att återbetalningsplanen för landets skulder till trojkan träder i kraft. Totalt handlar det om SEK 216 mdr som Grekland skall betala tillbaka under året. Tioårig grekisk ränta på höga nivåer Europa överraskar och oljan återhämtar sig Det skrivs mycket om USA som den drivande motorn i världsekonomin men inte lika mycket om Europa som den möjliga överraskningen. Vi är själva positiva till USA för året. Vi ser en bra grund för att den amerikanske konsumenten skall kunna uppvisa styrka framförallt som en följd av den starka arbetsmarknaden och det låga oljepriset. Just för stunden så kommer dock merparten av de ekonomiska siffrorna från USA in lite svagare än förväntat. Det mest intressanta är dock inte det utan att i Europa är det precis det motsatta förhållandet. Här kommer alltså de flesta siffror in bättre än väntat. Vi har pratat om den möjliga positiva överrasknigen från Europa ett tag och det är kanske nu vi börjar se den. Vi skall ha klart för oss att förväntansbilden är lågt ställd och då är det inte lika svårt att överraska. Man skall ha klart för sig att även om Europa överraskar för stunden och USA det motstatta, så är växer den senare betydligt mer i faktiska termer.

5 Europa överraskar positivt, medan USA lite svagare för stunden Avslutningsvis vill vi visa en bild på hur oljepriset har återhämtat sig. Vi ser en tydlig krok uppåt och priset har rusat 32% sedan den 13 januari. Vi är fortfarande av uppfattningen att oljepriset tog lite väl mycket stryk och att vi nu är tillbaka på mer rimliga nivåer. Fortsätter den globala ekonomin sin vandring norrut så är det också rimligt att förvänta sig att oljepriset följer efter. Oljepriset fortsätter återhämta sig

6 Makro- och marknadsöverblick USA Europa (Eurozonen) Sverige Kina Senaste Datum Senaste Datum Senaste Datum Senaste Datum Inköpshefsindex 53, , , Industriproduktion 4,9% ,2% ,8% ,9% BNP (årstakt) 2,4% ,9% ,3% ,4% Inflation 1,3% ,2% ,2% ,5% Arbetslöshet 5,7% ,4% ,9% ,1% Styrränta 0,25% ,05% ,00% ,60% årsränta 2,1% ,3% ,5% ,4% S&P 500 Euro Stoxx 50 OMX STOCKHOLM 30 HSCEI Aktiemarknad 1D 0,4% ,9% ,1% ,2% Aktiemarknad 1M 3,8% ,7% ,8% ,3% Aktiemarknad YTD 1,9% ,6% ,1% ,5% Aktiemarknad 3Y 54,4% ,5% ,9% ,0% P/E 18, , , , P/E (fwd) 17, , , , P/B 2, , , , Källa: SGP, Bloomberg Exceeds makro & marknadsbrev utarbetas av SGP Svenska Garantiprodukter AB. Makro & Marknadsbrevet ska endast betraktas som allmän information och utgör inte en rekommendation om att köpa, sälja eller behålla finansiella instrument eller andra investeringar. I de fall Makro & Marknadsbrevet innehåller hänvisningar till investeringsanalyser bör du även ta del av dessa. Investeringar i fonder och strukturerade produkter samt andra finansiella insturmemnt är förkippat med risker. Fondandelar (investeringsfonder): Investeringsfonder kan delas in i två typer, värdepappersfonder samt specialfonder. Reglerna för hur värdepappersfonder får placera är gemensamma för alla länder i EU och de följer ett EU-direktiv som kallas UCIT:s. Reglerna för hur en Specialfond får placera bestäms av varje medlemsstat för sig. Specialfonder har normalt sett vidare placeringsinriktning än värdepappersfonder. En specialfond kan exempelvis, i större omfattning än värdepappersfonder, koncentrera sitt innehav till ett enskilt bolag. Specialfondernas vidare placeringsinriktning kan medföra högre risk i fonden. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. Fondandelarnas värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. Strukturerade Produkter/Garantiprodukter: Emittentrisk: Såväl det eventuella kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling: Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast på den ordinarie förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om investeraren väljer att sälja obligationerna före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan leda till att investeraren inte kan sälja sin obligationen alls. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om risker med olika finansiella instrument hänvisas till Bolagets hemsida, Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och det är därför viktigt att du noga tar del av den information som framgår av förköpsinformation/broschyr/fondfaktablad eller motsvarande handling samt information om de avgifter, skattekonsekvenser och risker som en viss transaktion medför. Din rådgivare hos Exceed kan erbjuda dig individuellt anpassad rådgivning inför dina investeringsbeslut.

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer