Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet"

Transkript

1 Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta placeringsmöjligheter. Det anser Rikard Forssmed, förvaltare på Swedbank Robur Råvarufond. Sidan 2 Månadsrapporten för maj 2011 l Trender & makroekonomi l Analys av ränteutvecklingen l Förslag på aktieplaceringar sidan 9 Spara rätt när räntan stiger RÄNTAN. Inflationen håller på att ta fart och Riksbanken forsätter att höja styrräntan. Men hur påverkas egentligen räntefonderna? Swedbanks experter förklarar sambanden och vad man som investerare bör tänka på för att optimera avkastningen. Sidan 3 Här är fritidshusen exklusivast i landet BOSTAD. Prisutvecklingen på fritidshus vid sjönära lägen har varit explosiv. Det gäller inte minst på vissa platser vid västkusten. Här finns de dyraste fritidshusen. Sidan 5 Inte enkelt att bli kändis över en natt ELITIDROTTARE. Att bli ett affischnamn över en natt kräver mer stöd än enbart ekonomisk rådgivning. Det vet Per Elofsson, världsmästare på längdskidor och ansvarig för Private Banking Pro. Sidan 7 Trend Här får du proffsets bästa trädgårdsråd Trädgårdsexperten Bosse Rappne gillar när det finns en tanke med trädgården. Samtidigt bör ett hörn vara riktigt vildvuxet. Här förklarar han varför. Sidan 8 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Rätt läge att satsa på råvarufonder? På sikt tror experterna att oljepriset kommer att stiga ytterligare. Dyrare olja kan i sin tur innebära högre levnadskostnader och sämre tillväxt i världen. Samtidigt skapar det intressanta placeringsmöjligheter, menar Rikard Forssmed som förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. Det är svårt att avgöra vilken effekt det högre oljepriset får på den ekonomiska tillväxten. Men om oroligheterna sprider sig till fler länder i Mellanöstern som exempelvis Saudiarabien kommer oljepriset att stiga ytterligare. En sådan utveckling kommer med all sannolikhet att påverka såväl Sveriges som övriga länders ekonomier negativt, säger Rikard Forssmed som förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. Enligt Rikard Forssmed har oroligheterna i Mellanöstern, och då framför allt kriget i Libyen, medfört att oljepriset stigit med 10 till 15 USD. Blir det lugnt i regionen kommer priset troligen att falla tillbaka med motsvarande summa. I alla fall temporärt. Tillväxtländerna ökar sin efterfrågan på olja samtidigt som all lätthittad olja redan är exploaterad. På sikt talar mycket för att oljepriset kan stiga ytterligare, säger Rikard Forssmed. Stigit med 18 procent Det råder ingen brist på olja. Men att utvinna olja ur exempelvis oljesand är dyrare och för att det ska bli lönsamt krävs ett oljepris på cirka 90 USD/ fat. Sedan årsskiftet har ett brett globalt energiindex, där oljeproducerande bolag utgör cirka 75 procent, stigit med 11 procent. Under samma period har oljepriset stigit med cirka 18 procent, allt räknat i USD. På den svenska börsen har exempelvis Lundin Petroleums aktiekurs ökat med knappt 3 procent i år. Sparare som tror på fortsatta prisökningar har flera alternativ. Att placera direkt i aktier är en möjlighet. Men som exemplet ovan visar behöver inte aktiekurserna stiga i takt med oljepriset. Oljepriset är en av flera faktorer som påverkar kursen. Även den amerikanska dollarn är en viktig faktor, säger Rikard Forssmed. Ett annat sätt är att investera i råvarufonder som i sin tur placerar i oljebolag, anser han. Därtill går det att köpa olika sorters derivat som kan ge en mer direkt exponering mot oljepriset, men ofta till relativt hög risk. Henrik Norberg Att placera direkt i aktier är en möjlighet. Ett annat sätt är att investera i råvarufonder som i sin tur placerar i oljebolag, säger Rikard Forssmed som förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. Foto: Kristina Sahlén Flera sätt att placera Sedan årsskiftet har oljepriset stigit med 18 procent i USD. Att uppgången inte är lika hög räknat i kronor beror på valutaeffekten, det vill säga att den svenska kronan har stärkts. Placerare som vill få en exponering mot det höga oljepriset kan till exempel placera i råvarufonder, köpa aktier i bolag inom oljesektorn eller köpa olika sorters derivat eller Exchange Traded Funds där investeraren får en ren exponering mot oljepriset. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Så påverkar räntehöjningarna ditt sparande Riksbanken kommer att fortsätta att höja styrränta, därom är de allra flesta överens. Men hur påverkar det avkastningen på räntefonder? Swedbanks experter förklarar konsekvenserna samt vad man som investerare bör tänka på. Under finanskrisen sjönk både de långa och korta räntorna som stenar. Centralbanker sänkte sina styrräntor till runt nollstrecket. Och de långa räntorna föll när placerare flyttade kapital från mer riskfyllda tillgångar som aktier till statsobligationer. Den utvecklingen har sedan en tid brutits. I eurozonen ligger den faktiska inflationen över ECB:s mål och i Sverige har vi relativt hög inflation. Därför kommer både den svenska och många utländska centralbanker att fortsätta med sina räntehöjningar, säger Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandel på Swedbank. Räntefonder påverkas Alla som sparar i räntefonder, både korta och långa, påverkas när räntan ändras. Avkastningen i vår korta räntefond kommer att gynnas av att den korta räntan stiger. Anledningen är att vi gör omplaceringar och på så sätt får del av de högre räntorna, säger Rikard Kull, ränteförvaltare på Swedbank Robur. Avkastningen i obligationsfonder (långa räntefonder) är mer känsliga för ränteändringar än korta. Tumregeln lyder att dessa fonder gynnas när räntan faller och missgynnas av räntehöjningar. De långa räntorna styrs framför allt av inflationsförväntningarna. Sedan sommaren 2010 har till exempel femårsräntan stigit från omkring 2 procent till drygt 3 procent. Att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan är fullt ut förväntat på marknaden. Höjningarna behöver därför inte leda till stigande obligationsräntor. Troligen har vi den största ränteuppgången bakom oss, säger Rikard Kull. Företagsobligationsfonder kan gynnas Swedbank Robur Företagsobligationsfond är en räntefond som placerar i globala företagsobligationer med fokus på Europa. Med tanke på företagens starka balansräkningar och den goda tillväxten är vårt huvudscenario en fortsatt minskning av den så kallade spreaden mot statsobligationsräntan på företagsobligationer, vilket är positivt för fonden. Kortfristiga fluktuationer kan dock uppstå, därför är det viktigt att vara långsiktig med sitt sparande, säger Christian Leonhard som förvaltar fonden Henrik Norberg Forts. på nästa sida Troligtvis kommer både den svenska och många utländska centralbanker att fortsätta med sina räntehöjningar, säger Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandel på Swedbank. Foto: Kristina Sahlén Så funkar räntefonder Korta räntefonder benämns även som penningmarknads- och likviditetsfonder. De placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid som inte överstiger ett år. Avkastningen är relativt stabil, exempelvis har Swedbank Roburs Penning marknadsfond inte ett enda kvartal med negativ avkastning. Den som placerar i korta räntefonder kan ha en kort placeringshorisont. Långa räntefonder benämns även som obligationsfonder. De placerar i räntebärande värdepapper med en återstående löptid från ett år och uppåt. Risknivån är högre än för korta räntefonder, därför bör placeringshorisonten vara minst två år. Företagsobligationsfonder placerar i obligationer som företag ger ut för att finansiera sin verksamhet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Forts. från föregående sida Swedbank Investment Center råder Hur gör man en bra ränteplacering i en värld med stigande styrräntor? Vi behöver först skilja på korta och långa räntor, där styrräntan påverkar direkt de korta räntorna. I dagsläget finns det en stor ränteskillnad mellan korta och långa räntor, där du alltså kan få en bra ränta om du köper längre räntor. Vi tror samtidigt att de längre räntorna kommer att röra sig betydligt mindre än de korta räntorna och det mesta av kommande räntehöjningar från Riksbanken är redan inprisat i de längre räntorna, säger Mikael Wik på Investment Center. Ett alternativ för att erhålla de högre räntorna på de längre räntorna är att köpa en längre placering och hålla den till förfall. Om du köper en obligation och håller den till slutdagen har du ingen ränterisk utan vet vilken ränta som placeringen ska ge. Ett enkelt alternativ för detta är ett konto med fast ränta, så kallat fasträntekonto. I dagsläget kan du få mycket bra räntor på placeringar när du binder räntan, då får du tillgång till de högre räntorna på längre placeringar, men slipper ränterisken i placeringen, säger han. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Därför är västkusten fortfarande dyrast De senaste fem åren har priserna på fritidshus stigit med 43 procent i Sverige. Billiga hus har stigit mest procentuellt sett, men även exklusiva objekt i mångmiljonklassen har ökat kraftigt. Särskilt på västkusten där köpstarka norrmän driver upp prisnivån. Historiskt sett är några av de hetaste områdena på västkusten Fjällbacka och Fiskebäckskil. Här har länge de bäst betalda objekten funnits och priserna är fortsatt höga. Men på senare år har priserna ökat kraftigt även på öarna Gullholmen och Käringön, som ligger strax utanför Orust. På många exklusiva sjönära lägen har prisutvecklingen varit explosiv. Hus som för bara några år sedan kostade 7-8 miljoner kronor kan i dag säljas för runt 15 miljoner kronor. Räntorna har varit låga länge och det finns mer pengar i samhället i dag, vilket driver upp priserna. På västkusten är många av köparna norrmän och hemvändande utlandssvenskar, som båda är mycket kapitalstarka grupper, säger Johan Vesterberg på Fastighetsbyrån. Under de senaste åren har prisutvecklingen på hus vid Gullholmen utanför Orust stigit rejält. Inte minst tack vare alla norrmän och hemvändande utlandssvenskar som vill bo nära havet. En bra investering Många inom Private Banking är varken ränte- eller konjunkturkänsliga. Fastigheter med sjönära läge har också ofta visat sig vara en god investering. De som köper de mest exklusiva objekten betalar till stor del kontant. Det viktigaste är att hitta ett lämpligt hus i ett exklusivt område, gärna med sjötomt, säger han. Enligt Johan Vesterberg finns de norska köparna numera längs hela västkusten. De började i Strömstad och har rört sig söderut mot Göteborgstrakten. Det norska kapitalet påverkar prisbilden uppåt och gör att fler hus kommer ut på marknaden. När folk ser att grannen fick mellan 10 och 20 miljoner kronor för huset så blir fler sugna på att sälja och ta hem vinsten såldes relativt många objekt i dessa prisklasser och i år finns ännu fler hus med liknande prislappar, säger han. Stefan Hällberg Forts. på nästa sida Under 2010 såldes relativt många fritidshus i prisklassen 10 till 20 miljoner kronor och i år finns ännu fler hus med liknande prislappar, säger Johan Vesterberg på Fastighetsbyrån. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Forts. från föregående sida Fritidshusmarknaden Statistiken är framtagen av Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på fritidshusförsäljning gjorda med samma period 2010/2011. Vinnare, län Förlorare, län Västernorrland, +69% Kronoberg, +8% Dalarna, +63% Västmanland, +23% Gävleborg, +55% Östergötland, +35% Västra Götaland, +54% Halland, +38% Kalmar, +52% Blekinge, +38% Vinnare, kommun Förlorare, kommun Smedjebacken, +207% Motala, -17% Laholm, +176% Vaxholm, -11% Rättvik, +136% Enköping, -10% Alingsås, +133% Kristinehamn, -7% Storuman, +131% Örkelljunga, +4% Ränteutvecklingen Vi räknar med att Riksbanken höjer reporäntan tre gånger till i år och att den i slutet av året ligger på 2,5 procent. Höjningen fortsätter 2012, men i måttligare takt och vi tror att räntan hamnar på drygt 3 procent i slutet av nästa år, säger Cecilia Skingsley, ränteanalytiker på Swedbank. Däremot tror hon inte att de fasta boräntorna, med 5 till 10 års bindningstid, kommer att stiga så mycket fram till slutet av Den stora rörelsen blir rörliga räntor som kommer att stiga ungefär i takt med Riksbankens höjningar, säger Cecilia Skingsley. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Även en stjärna behöver en hjälpande hand Idrott på elitnivå ställer inte bara hårda krav på fysik, teknik och prestationer. Det handlar om att få ihop pusslet med karriären. Det kan handla om att förvalta stora inkomster under toppåren. Men även unga talanger som tränar för genombrottet har många frågor att ta ställning till. Vi jobbar med toppskiktet av svenska idrottsstjärnor men också med unga talanger som den dag de slår igenom kommer att behöva stöd och rådgivning, säger Per Elofsson, flerfaldig världsmästare på längdskidor och ansvarig för Private Banking Pro. Förutom Private Banking har elitidrottare i Pro-konceptet ett antal kompletterande tjänster som anpassas efter deras speciella situation. Det handlar till exempel om utbildningsfrågor, varumärkesbyggande och kommersialisering av varumärket, idrottsförsäkringar, avtalsjuridik och inte minst planering för livet efter avslutad idrottskarriär. Tjänsterna som har med ekonomi och förvaltning att göra finns redan i banken. I Pro adderar vi kvalitetssäkrade externa experter inom andra områden, säger Håkan Bergkvist, ansvarig för Pro. Stödjer idrottsstjärnor och talanger För att lyckas inte bara i idrottskarriären utan även ekonomiskt krävs långsiktighet. Oavsett var i karriären idrottaren befinner sig finns hjälp och stöd att få. För en talang kan det handla om vardagstjänster i bank, uppbackning när det gäller till exempel avtalsjuridik och förhandlingsfrågor. Fördelen med Pro är att när väl genombrottet sker så finns allting redan på plats. Ett smörgåsbord av möjligheter och tjänster att användas när det blir aktuellt. Det är värt mycket för elitidrottaren, säger Per Elofsson. Ett genombrott kan gå väldigt fort och tillvaron för en talang kan förändras totalt över en natt. Att gå från att arbeta med en handfull lokala sponsorer till att bli en stor idrottsstjärna och ett av Sveriges mest attraktiva affischnamn är omtumlande. Något Per Elofsson själv var med om när han tog sin första världscupseger Att i det läget snabbt bygga upp nätverket runt omkring sig är nästan omöjligt. Risken finns att man hamnar hos fel personer. Mitt råd till idrottsmän och idrottskvinnor är därför att ha så mycket som möjlig klart i förväg. Det ger mer tid till att fokusera, och därmed bli ännu bättre på idrotten, säger Per Elofsson. Att bli känd idrottsman eller idrottskvinna över en natt är inte helt enkelt. Med Private Banking Pro kan övergången bli enklare och smidigare, säger Per Elofsson, världsmästare på längdskidor och ansvarig för Swedbank Private Banking Pro. Stödjer idrottskarriären Private Banking Pro är öppen för alla som står inför, är mitt uppe i eller håller på att avsluta en idrottskarriär. Här ingår skräddarsydda tjänster för ekonomiska frågor men också planering för hela idrottskarriären. Dessutom kan Pro hjälpa till med att komma igång med nästa karriär efter idrotten. Mikael Gianuzzi Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Släpp trädgården loss, det är vår! Våga ha en vildvuxen del i trädgården. Det är ett av trädgårdsexperten Bosse Rappnes råd för en grönare och skönare sommar. Här förklarar han varför. Bosse Rappne är trädgårdsexpert i TV4:s succéprogram Äntligen hemma och har ägnat sig åt trädgårdar i hela sitt liv. Han växte upp i en trädgårdsmästarfamilj och är vd på Slottsträdgården Ulriksdal i Solna sedan Bosses viktigaste råd gäller både i trädgården och i blomkrukan. Ta hand om jorden! Då får du alltid lättskötta växter. Det är bättre att köpa dyr jord och billiga blommor än tvärtom, säger han. Varje vår ska man jordförbättra, genom att lägga 2-3 centimeter kompostjord och/eller kogödsel i sina rabatter och trädgårdsland. Gräsmattan behöver man normalt inte gödsla, den klarar sig utmärkt med det gödsel den får av att låta gräsklippet ligga kvar. Det senare är det dock få som gör. Bosse Rappne tycker att kardinalfelet i svenska trädgårdar är att de är alltför välansade och välstädade. Många tycks bekymra sig över vad grannarna ska tycka. Gör inte det, det är din trädgård och den mår mycket bättre om du låter naturen ha sin gång. Bosse tycker att man ska låta ett hörn i trädgården vara vildvuxet, så att fåglar och insekter kan bygga bo. Och en kompost är ett måste, den ger gratis gödsel och är bra för den ekologiska balansen. Du behöver ingen svart plastsäck för trädgårdsskräpet. Lägg det i komposten i stället, säger han. Våren är här och trädgården pockar på uppmärksamhet. En av landets ledande trädgårdsexpert Bosse Rappne ger tio goda trädgårdsråd. Här följer hans tio bästa trädgårdsråd: 1. Jordförbättra varje vår, med 2-3 centimeter kompostjord eller kogödsel i dina rabatter och trädgårdsland. 2. När du klippt gräsmattan, låt gräsklippet ligga kvar och bli gödsel till gräsmattan. 3. Klipp inte gräsmattan för kort, då blir gräsindividerna svaga och risken för mossa ökar. 4. Använd inte konstgödsel, mossdödande kemikalier och liknande. Det är både dyrt och miljöskadligt. 5. Skaffa en kompost, där du lägger alla bortrensade växtdelar. 6. Låt ett hörn av trädgården vara vildvuxet, där fåglar och insekter kan bygga bo. 7. Gräv ner plattjärn/kantjärn i jorden, så förhindrar du att gräsmattan växer in i rabatten. 8. Lägg gamla dagstidningar omlott på jorden i rabatten och täck över dem med barkmylla/täckbark. Då slipper du flerårigt ogräs och slipper rensa. 9. Prioritera jorden till dina blomkrukor och blomlådor, och byt jord varje år. 10. Ta dig tid att njuta av din trädgård, betrakta den inte som ett arbetsläger. Anders Wikberg Det är bättre att köpa dyr jord och billiga blommor än tvärtom, säger Bosse Rappne som bland annat är trädgårdsexpert i tvprogrammet Äntligen hemma. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport maj 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För maj månad väljer väljer vi en neutral tillgångsfördelning för högaktiva kunder och undervikt i aktier för lågaktiva kunder. Maj månads regionfördelning består av övervikt för USA mot en undervikt i Europa. Tidigare övervikt för små bolag byts till en övervikt i stora bolag. Räntor 50% Aktier 50% Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 USA Investeringarna kommer tillbaka Politisk oenighet Europa och Sverige Ökat fokus på statsskuldsproblemen i södra Europa Global tillväxt gynnar tysk och svensk ekonomi Japan Regeringen tillför extra medel för återuppbyggnad Återuppbyggnaden gynnar ekonomin längre fram Tillväxtmarknader Sverige18 % (0%) Europa 5% (-4%) USA 13% (4%) Asien 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Oron i Nordafrika/Mellanöstern håller oljepriset uppe Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa BNP Paribas Equity USA Growth Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX USA PLUS SPAX ASIEN PLUS Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) HSBC Global Macro (50%) Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Svensk räntemarknad präglas just nu av låg aktivitet med fokus på mer på handel med säkerställda bostadsobligationer, det vill säga lägre ränta. Riksbanken fortsätter att leverera höjningar och höjde 25 punkter till 1,75 procent i april, den femte höjningen i rad. Marknaden förväntar sig ytterligare tre höjningar under Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,75 2,00 2,50 2,75 2 år 2,78 3,02 3,10 3,17 10 år 3,21 3,32 3,34 3,37 Stibor 3 mån 2,45 2,83 3,15 3,45 Stibor 6 mån 2,61 3,03 3,26 3,57 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 månader 3,78 4,16 4,48 4,78 2 år 4,39 4,63 4,71 4,88 5 år 5,29 5,38 5,42 5,56 10 år 5,73 5,84 5,86 5,99 Då svensk tillväxt tycks tappa lite fart och ECB kommer att höja räntan den närmaste tiden, tror vi på en mer sidledes utveckling i EUR/SEK på kort sikt. På en till tre månaders sikt ser vi EUR/SEK i intervallet 8,80 till 9,10. På sex månaders sikt förutser vi att SEK:s positiva korträntedifferens mot EUR och Sveriges relativt starka statsfinanser leder EUR/SEK ned ytterligare något mot 8,70. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,11 6,02 6,35 6,92 EUR/SEK 8,92 8,85 8,70 9,00 NOK/SEK 1,15 1,15 1,13 1,17 GBP/SEK 10,06 10,17 10,24 10,98 JPY/SEK 7,40 7,08 7,30 7,69 CHF/SEK 6,94 6,81 6,54 6,67 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 1

10 Månadsrapport maj Investment Center Analys - Trender & Makroekonomi Tidigare orosmoment ligger kvar. Den politiska oron i Nordafrika och Mellanöstern har fortsatt, konsekvenserna av jordbävningen i Japan är fortfarande oklara och frågetecknen kring den statsfinansiella hälsan i vissa euroländer har inte rätats ut. Ytterligare ett orosmoment är det politiska läget i USA. Marknaderna har gått förvånansvärt bra, mycket tack vare starka bolagsrapporter. USA Investeringarna kommer tillbaka Politisk oenighet I USA har investeringarna varit ganska dämpade de senaste kvartalen. Det finns emellertid tecken på att de snart är igång igen. Företagen är troligtvis bara i början av en längre investeringscykel och bolagsrapporterna för första kvartalet har också varit mycket positiva. Hushållen kan dra fördel av en fallande arbetslöshet, men drabbas nu hårt av de högre bensinpriserna. Det politiska läget är ansträngt i USA. Demokrater och republikaner kan inte enas om vad som är det bästa sättet att komma till rätta med de offentliga finanserna. Det gör att det finns en viss risk att USA slår i sitt självpåtagna skuldtak i vår eller i sommar. Då skulle inte statsskulden öka mer och USA skulle riskera att inte kunna betala räntan på sina lån. Detta kommer troligtvis att undvikas, men det kan bli stökigt på vägen. Periodvis kommer misstro mot politikerna att göra sig gällande. Amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) kommer fortsätta att köpa statsobligationer som planerat första halvåret. En räntehöjning dröjer då den inhemska efterfrågan fortfarande är svag, särskilt på husmarknaden. Europa Ökat fokus på statsskuldsproblemen i södra Europa Global tillväxt gynnar tysk och svensk ekonomi Marknadsaktörerna verkar nu vara i det närmaste säkra på att Grekland kommer att behöva skriva ner och omstrukturera sina lån. Oron för Irland och Portugal har ökat ytterligare under april. Grekland och Irland är redan med i EU och IMF:s hjälpprogram och nu har även Portugal ansökt om stöd. Spanien har inte lika stora problem och har inte straffats lika hårt på marknaden, även om vissa farhågor finns. Aktiviteten i norra Europa är starkare med Tyskland som draglok. De tyska industriföretagens förtroende stärktes överraskande mycket i april, trots en redan stor optimism. Orderingången och produktionen ökar snabbt och gynnas av en allt starkare global efterfrågan. I Frankrike är det tjänstesektorn som sticker ut och visar överraskande styrka. God tillväxt och högre energi- och livsmedelpriser har tryckt upp inflationstakten mycket. Även om underliggande inflationstakt är måttlig har också den ökat snabbare. Den europeiska centralbanken, ECB, ser inflationsrisker och höjde därför nyligen styrräntan för första gången efter finanskrisen. Ytterligare en räntehöjning lär komma under tredje kvartalet i år. Storbritanniens ekonomi är kluven med en stark industri som gynnas av hög efterfrågan globalt. Statsfinanserna är däremot svaga och regeringen genomför därför ett kraftigt sparpaket, som dock lär hålla tillbaka den inhemska efterfrågan de närmaste åren. Det svaga pundet och höga råvarupriser har tryckt upp inflationen till över fyra procent, vilket är ett bekymmer för den brittiska centralbanken. Direktionen är splittrad, men har flaggat för att räntehöjningar kan komma framöver. Sverige Kvartalsrapporterna från svenska verkstadsbolag visade höga vinster och stark efterfrågan. Den globala efterfrågan är fortfarande bra, vilket även märkts på att svensk export ökar i god takt. Företagsförtroendet är högt, men har dämpats något under april. Marknadspriset på el har kommit ned från vinterns höga nivåer, men bensinpriset har däremot stigit till nya rekordnivåer. Samtidigt har räntekostnaderna ökat ytterligare på grund av Riksbankens räntehöjning. Den underliggande inflationen är däremot fortsatt måttlig, men det hindrar inte Riksbanken från att höja reporäntan ytterligare. Även om den svenska tillväxten förväntas dämpas i år är den ännu stark och styrräntenivån kan under rådande förutsättningar inte anses vara hög. Japan Regeringen tillför extra medel för återuppbyggnad Återuppbyggnaden gynnar ekonomin längre fram Företagsförtroendet föll kraftigt i samband med jordbävningen. Den första statistiken bekräftar nu att ekonomin också drabbats hårt. Till exempel minskade industriproduktionen och detaljhandels- och bilförsäljningen kraftigt i mars. Regeringen har annonserat extrapengar på en procent av BNP som stöd till återuppbyggnaden. Ofta överskattar man de långsiktiga negativa effekterna av en naturkatastrof. Det initiala bortfallet i produktion kompenseras efter hand av kraftigt ökat produktions- och konsumtionsbehov i samband med återuppbyggnaden. Tillväxtmarknader Oron i Nordafrika/Mellanöstern håller oljepriset uppe Oron i Mellanöstern och Nordafrika finns kvar och oljepriset har stigit ytterligare i april. Osäkerheten är fortfarande stor kring den framtida utvecklingen. Kinesisk statistik i mars var stark. Likviditeten i ekonomin är fortsatt mycket stor och tillväxten är hög. Inflationsrisker finns, samtidigt som bostadsmarknaden är övervärderad i vissa områden. Centralbanken har därför höjt räntan ytterligare. Även andra åtgärder är att vänta, till exempel att höja bankernas reservkrav ytterligare och att fortsätta låta valutan gradvis stärkas mot dollarn. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och 2 Nyhetsbrevet vänder rekommenderas sig till Swedbanks att komplettera och sitt beslutsunderlag Sparbankernas med det material Private som bedöms Banking-kunder som nödvändigt. Materialet och ges får inte ut tio mångfaldigas gånger utan per Swedbanks år. medgivande. Swedbank påminner om att Ansvarig utgivare: investeringar Pernilla på Lyander. kapitalmarknaden, Projektledare: bl a sådana som nämns Helena på denna Skarin. sida, är förenade Redaktör: med ekonomiska Hans risker. Strömberg. Kunden ansvarar Produktion: själv för dessa risker. Redaktörerna. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Månadsrapport maj Investment Center Modellportfölj - Aktier & Räntor För maj månad väljer vi en neutral tillgångsfördelning för högaktiva kunder och undervikt i aktier för lågaktiva kunder. Från föregående månad kvarstår politisk oro i Nordafrika och Mellanöstern, kärnkraftsproblem i Japan och förnyade statsfinansiella problem i Europa. Utslaget från vårt modellramverk ändras åter och blir negativt till aktier i maj. Trots risker i marknaden väljer vi för högaktiva kunder att inte ta någon aktiv avvikelse utan låter portföljen ha kvar sitt utgångsläge vad gäller vikten i aktier. Modellportfölj - Fördelning regioner Maj månads regionfördelning består av övervikt i USA mot en undervikt i Europa. Anledningen till detta är att marknadsklimat och likviditet är betydligt starkare i USA än i Europa. Tidigare övervikt för små bolag byts i maj till en övervikt i stora bolag. Detta beror på att den ökade likviditeten i kombination med fortsatt lägre kreditrisker och fallande inköpsindex bör gynna större bolag kommande månad. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt Låg * Aktier 50% 45 % 50 % Räntor 50% 55 % 50 % Aktuell vikt Hög Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljerna för låg- respektive högaktiva kunder. *Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Låg** Aktuell vikt * Hög Sverige 16% ( 0%) 18% (0%) Europa 6% ( -2%) 5% (-4%) USA 10% (2%) 13% (4%) Asien 8% (0%) 9% (0%) Tillväxtmarkn. 5% (0%) 5% (0%) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, -2 värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Marknadsklimat Prismomentum försvagas något men är fortfarande positivt. Räntetrenden förblir negativ för aktier även i maj. Vinstrevideringarna försvagas något och blir neutrala. Svagheten kommer framförallt från Japan och beror på de justeringar analytiker gjort efter leveransproblem och förstörda fabriker. I USA har rapportsäsongen för första kvartalets vinster börjat starkt. Likviditet Likviditetsflödet stärks tydligt denna månad och modellutslaget förblir positivt. Månadens ökning kan till stor del förklaras av att Bank of Japan ökat utbudet av pengar för att mildra jordbävningseffekterna på betalningssystemet. De mekanismer som driver vår modell, att ökad likviditet medför ökad efterfrågan på aktier, kan kortsiktigt påverkas av denna krishantering. Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt tillväxtmarknader. * Aktuell vikt i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Marknadsklimat Marknadsklimatet stärktes betydlig i USA förra månaden. Vinstsäsongen har börjat starkt och de amerikanska bolagen lyckas öka sina marginaler genom framförallt lägre kostnader, men även ökad försäljning. Vinstförväntningarna på den japanska börsen föll som väntat dramatiskt i april. Likviditet Likviditetsläget är fortsatt stramt i Europa som nu är inne i en fas av penningpolitisk återhållsamhet. USA för en betydligt mer expansiv penningpolitik och har signalerat att man kommer att göra så ett bra tag framöver. Efter jordbävningen öppnade den japanska centralbanken rejält på penningkranarna. Vi bedömer dock inte att detta kommer att få någon märkbar effekt på aktiemarknaden. Likvidiseringen har ett tydligt syfte att säkerställa betalningssystemets funktion i ett krisläge. Värdering USA och Asien blir något billigare i maj på bekostnad av Sverige och Europa. Makroallokering Penningpolitisk åtstramning håller tillbaka Europa och Japan drabbas av ett bakslag i tillväxten som ligger kvar åtminstone kommande tre månader. Värdering Överlag sker inga större förändringar i värderingen av aktier denna månad. Makroallokering Tre faktorer i vår allokeringsmodell håller nere potentialen för aktier. Dessa är bestående högt oljepris, nedgång i ledande indikatorer och styrräntehöjningar. Dessa tre faktorer i samverkan tar bort det makroekonomiska stödet för aktier kommande tre månader. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Ansvarig utgivare: Pernilla Adress: Swedbank, Lyander. Brunkebergstorg Projektledare: 8, SE Helena Stockholm. Skarin. Redaktör: Hans Strömberg. Produktion: Redaktörerna. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11 3

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer