Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet"

Transkript

1 Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta placeringsmöjligheter. Det anser Rikard Forssmed, förvaltare på Swedbank Robur Råvarufond. Sidan 2 Månadsrapporten för maj 2011 l Trender & makroekonomi l Analys av ränteutvecklingen l Förslag på aktieplaceringar sidan 9 Spara rätt när räntan stiger RÄNTAN. Inflationen håller på att ta fart och Riksbanken forsätter att höja styrräntan. Men hur påverkas egentligen räntefonderna? Swedbanks experter förklarar sambanden och vad man som investerare bör tänka på för att optimera avkastningen. Sidan 3 Här är fritidshusen exklusivast i landet BOSTAD. Prisutvecklingen på fritidshus vid sjönära lägen har varit explosiv. Det gäller inte minst på vissa platser vid västkusten. Här finns de dyraste fritidshusen. Sidan 5 Inte enkelt att bli kändis över en natt ELITIDROTTARE. Att bli ett affischnamn över en natt kräver mer stöd än enbart ekonomisk rådgivning. Det vet Per Elofsson, världsmästare på längdskidor och ansvarig för Private Banking Pro. Sidan 7 Trend Här får du proffsets bästa trädgårdsråd Trädgårdsexperten Bosse Rappne gillar när det finns en tanke med trädgården. Samtidigt bör ett hörn vara riktigt vildvuxet. Här förklarar han varför. Sidan 8 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Rätt läge att satsa på råvarufonder? På sikt tror experterna att oljepriset kommer att stiga ytterligare. Dyrare olja kan i sin tur innebära högre levnadskostnader och sämre tillväxt i världen. Samtidigt skapar det intressanta placeringsmöjligheter, menar Rikard Forssmed som förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. Det är svårt att avgöra vilken effekt det högre oljepriset får på den ekonomiska tillväxten. Men om oroligheterna sprider sig till fler länder i Mellanöstern som exempelvis Saudiarabien kommer oljepriset att stiga ytterligare. En sådan utveckling kommer med all sannolikhet att påverka såväl Sveriges som övriga länders ekonomier negativt, säger Rikard Forssmed som förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. Enligt Rikard Forssmed har oroligheterna i Mellanöstern, och då framför allt kriget i Libyen, medfört att oljepriset stigit med 10 till 15 USD. Blir det lugnt i regionen kommer priset troligen att falla tillbaka med motsvarande summa. I alla fall temporärt. Tillväxtländerna ökar sin efterfrågan på olja samtidigt som all lätthittad olja redan är exploaterad. På sikt talar mycket för att oljepriset kan stiga ytterligare, säger Rikard Forssmed. Stigit med 18 procent Det råder ingen brist på olja. Men att utvinna olja ur exempelvis oljesand är dyrare och för att det ska bli lönsamt krävs ett oljepris på cirka 90 USD/ fat. Sedan årsskiftet har ett brett globalt energiindex, där oljeproducerande bolag utgör cirka 75 procent, stigit med 11 procent. Under samma period har oljepriset stigit med cirka 18 procent, allt räknat i USD. På den svenska börsen har exempelvis Lundin Petroleums aktiekurs ökat med knappt 3 procent i år. Sparare som tror på fortsatta prisökningar har flera alternativ. Att placera direkt i aktier är en möjlighet. Men som exemplet ovan visar behöver inte aktiekurserna stiga i takt med oljepriset. Oljepriset är en av flera faktorer som påverkar kursen. Även den amerikanska dollarn är en viktig faktor, säger Rikard Forssmed. Ett annat sätt är att investera i råvarufonder som i sin tur placerar i oljebolag, anser han. Därtill går det att köpa olika sorters derivat som kan ge en mer direkt exponering mot oljepriset, men ofta till relativt hög risk. Henrik Norberg Att placera direkt i aktier är en möjlighet. Ett annat sätt är att investera i råvarufonder som i sin tur placerar i oljebolag, säger Rikard Forssmed som förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. Foto: Kristina Sahlén Flera sätt att placera Sedan årsskiftet har oljepriset stigit med 18 procent i USD. Att uppgången inte är lika hög räknat i kronor beror på valutaeffekten, det vill säga att den svenska kronan har stärkts. Placerare som vill få en exponering mot det höga oljepriset kan till exempel placera i råvarufonder, köpa aktier i bolag inom oljesektorn eller köpa olika sorters derivat eller Exchange Traded Funds där investeraren får en ren exponering mot oljepriset. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Så påverkar räntehöjningarna ditt sparande Riksbanken kommer att fortsätta att höja styrränta, därom är de allra flesta överens. Men hur påverkar det avkastningen på räntefonder? Swedbanks experter förklarar konsekvenserna samt vad man som investerare bör tänka på. Under finanskrisen sjönk både de långa och korta räntorna som stenar. Centralbanker sänkte sina styrräntor till runt nollstrecket. Och de långa räntorna föll när placerare flyttade kapital från mer riskfyllda tillgångar som aktier till statsobligationer. Den utvecklingen har sedan en tid brutits. I eurozonen ligger den faktiska inflationen över ECB:s mål och i Sverige har vi relativt hög inflation. Därför kommer både den svenska och många utländska centralbanker att fortsätta med sina räntehöjningar, säger Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandel på Swedbank. Räntefonder påverkas Alla som sparar i räntefonder, både korta och långa, påverkas när räntan ändras. Avkastningen i vår korta räntefond kommer att gynnas av att den korta räntan stiger. Anledningen är att vi gör omplaceringar och på så sätt får del av de högre räntorna, säger Rikard Kull, ränteförvaltare på Swedbank Robur. Avkastningen i obligationsfonder (långa räntefonder) är mer känsliga för ränteändringar än korta. Tumregeln lyder att dessa fonder gynnas när räntan faller och missgynnas av räntehöjningar. De långa räntorna styrs framför allt av inflationsförväntningarna. Sedan sommaren 2010 har till exempel femårsräntan stigit från omkring 2 procent till drygt 3 procent. Att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan är fullt ut förväntat på marknaden. Höjningarna behöver därför inte leda till stigande obligationsräntor. Troligen har vi den största ränteuppgången bakom oss, säger Rikard Kull. Företagsobligationsfonder kan gynnas Swedbank Robur Företagsobligationsfond är en räntefond som placerar i globala företagsobligationer med fokus på Europa. Med tanke på företagens starka balansräkningar och den goda tillväxten är vårt huvudscenario en fortsatt minskning av den så kallade spreaden mot statsobligationsräntan på företagsobligationer, vilket är positivt för fonden. Kortfristiga fluktuationer kan dock uppstå, därför är det viktigt att vara långsiktig med sitt sparande, säger Christian Leonhard som förvaltar fonden Henrik Norberg Forts. på nästa sida Troligtvis kommer både den svenska och många utländska centralbanker att fortsätta med sina räntehöjningar, säger Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandel på Swedbank. Foto: Kristina Sahlén Så funkar räntefonder Korta räntefonder benämns även som penningmarknads- och likviditetsfonder. De placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid som inte överstiger ett år. Avkastningen är relativt stabil, exempelvis har Swedbank Roburs Penning marknadsfond inte ett enda kvartal med negativ avkastning. Den som placerar i korta räntefonder kan ha en kort placeringshorisont. Långa räntefonder benämns även som obligationsfonder. De placerar i räntebärande värdepapper med en återstående löptid från ett år och uppåt. Risknivån är högre än för korta räntefonder, därför bör placeringshorisonten vara minst två år. Företagsobligationsfonder placerar i obligationer som företag ger ut för att finansiera sin verksamhet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Forts. från föregående sida Swedbank Investment Center råder Hur gör man en bra ränteplacering i en värld med stigande styrräntor? Vi behöver först skilja på korta och långa räntor, där styrräntan påverkar direkt de korta räntorna. I dagsläget finns det en stor ränteskillnad mellan korta och långa räntor, där du alltså kan få en bra ränta om du köper längre räntor. Vi tror samtidigt att de längre räntorna kommer att röra sig betydligt mindre än de korta räntorna och det mesta av kommande räntehöjningar från Riksbanken är redan inprisat i de längre räntorna, säger Mikael Wik på Investment Center. Ett alternativ för att erhålla de högre räntorna på de längre räntorna är att köpa en längre placering och hålla den till förfall. Om du köper en obligation och håller den till slutdagen har du ingen ränterisk utan vet vilken ränta som placeringen ska ge. Ett enkelt alternativ för detta är ett konto med fast ränta, så kallat fasträntekonto. I dagsläget kan du få mycket bra räntor på placeringar när du binder räntan, då får du tillgång till de högre räntorna på längre placeringar, men slipper ränterisken i placeringen, säger han. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Därför är västkusten fortfarande dyrast De senaste fem åren har priserna på fritidshus stigit med 43 procent i Sverige. Billiga hus har stigit mest procentuellt sett, men även exklusiva objekt i mångmiljonklassen har ökat kraftigt. Särskilt på västkusten där köpstarka norrmän driver upp prisnivån. Historiskt sett är några av de hetaste områdena på västkusten Fjällbacka och Fiskebäckskil. Här har länge de bäst betalda objekten funnits och priserna är fortsatt höga. Men på senare år har priserna ökat kraftigt även på öarna Gullholmen och Käringön, som ligger strax utanför Orust. På många exklusiva sjönära lägen har prisutvecklingen varit explosiv. Hus som för bara några år sedan kostade 7-8 miljoner kronor kan i dag säljas för runt 15 miljoner kronor. Räntorna har varit låga länge och det finns mer pengar i samhället i dag, vilket driver upp priserna. På västkusten är många av köparna norrmän och hemvändande utlandssvenskar, som båda är mycket kapitalstarka grupper, säger Johan Vesterberg på Fastighetsbyrån. Under de senaste åren har prisutvecklingen på hus vid Gullholmen utanför Orust stigit rejält. Inte minst tack vare alla norrmän och hemvändande utlandssvenskar som vill bo nära havet. En bra investering Många inom Private Banking är varken ränte- eller konjunkturkänsliga. Fastigheter med sjönära läge har också ofta visat sig vara en god investering. De som köper de mest exklusiva objekten betalar till stor del kontant. Det viktigaste är att hitta ett lämpligt hus i ett exklusivt område, gärna med sjötomt, säger han. Enligt Johan Vesterberg finns de norska köparna numera längs hela västkusten. De började i Strömstad och har rört sig söderut mot Göteborgstrakten. Det norska kapitalet påverkar prisbilden uppåt och gör att fler hus kommer ut på marknaden. När folk ser att grannen fick mellan 10 och 20 miljoner kronor för huset så blir fler sugna på att sälja och ta hem vinsten såldes relativt många objekt i dessa prisklasser och i år finns ännu fler hus med liknande prislappar, säger han. Stefan Hällberg Forts. på nästa sida Under 2010 såldes relativt många fritidshus i prisklassen 10 till 20 miljoner kronor och i år finns ännu fler hus med liknande prislappar, säger Johan Vesterberg på Fastighetsbyrån. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Forts. från föregående sida Fritidshusmarknaden Statistiken är framtagen av Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på fritidshusförsäljning gjorda med samma period 2010/2011. Vinnare, län Förlorare, län Västernorrland, +69% Kronoberg, +8% Dalarna, +63% Västmanland, +23% Gävleborg, +55% Östergötland, +35% Västra Götaland, +54% Halland, +38% Kalmar, +52% Blekinge, +38% Vinnare, kommun Förlorare, kommun Smedjebacken, +207% Motala, -17% Laholm, +176% Vaxholm, -11% Rättvik, +136% Enköping, -10% Alingsås, +133% Kristinehamn, -7% Storuman, +131% Örkelljunga, +4% Ränteutvecklingen Vi räknar med att Riksbanken höjer reporäntan tre gånger till i år och att den i slutet av året ligger på 2,5 procent. Höjningen fortsätter 2012, men i måttligare takt och vi tror att räntan hamnar på drygt 3 procent i slutet av nästa år, säger Cecilia Skingsley, ränteanalytiker på Swedbank. Däremot tror hon inte att de fasta boräntorna, med 5 till 10 års bindningstid, kommer att stiga så mycket fram till slutet av Den stora rörelsen blir rörliga räntor som kommer att stiga ungefär i takt med Riksbankens höjningar, säger Cecilia Skingsley. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Även en stjärna behöver en hjälpande hand Idrott på elitnivå ställer inte bara hårda krav på fysik, teknik och prestationer. Det handlar om att få ihop pusslet med karriären. Det kan handla om att förvalta stora inkomster under toppåren. Men även unga talanger som tränar för genombrottet har många frågor att ta ställning till. Vi jobbar med toppskiktet av svenska idrottsstjärnor men också med unga talanger som den dag de slår igenom kommer att behöva stöd och rådgivning, säger Per Elofsson, flerfaldig världsmästare på längdskidor och ansvarig för Private Banking Pro. Förutom Private Banking har elitidrottare i Pro-konceptet ett antal kompletterande tjänster som anpassas efter deras speciella situation. Det handlar till exempel om utbildningsfrågor, varumärkesbyggande och kommersialisering av varumärket, idrottsförsäkringar, avtalsjuridik och inte minst planering för livet efter avslutad idrottskarriär. Tjänsterna som har med ekonomi och förvaltning att göra finns redan i banken. I Pro adderar vi kvalitetssäkrade externa experter inom andra områden, säger Håkan Bergkvist, ansvarig för Pro. Stödjer idrottsstjärnor och talanger För att lyckas inte bara i idrottskarriären utan även ekonomiskt krävs långsiktighet. Oavsett var i karriären idrottaren befinner sig finns hjälp och stöd att få. För en talang kan det handla om vardagstjänster i bank, uppbackning när det gäller till exempel avtalsjuridik och förhandlingsfrågor. Fördelen med Pro är att när väl genombrottet sker så finns allting redan på plats. Ett smörgåsbord av möjligheter och tjänster att användas när det blir aktuellt. Det är värt mycket för elitidrottaren, säger Per Elofsson. Ett genombrott kan gå väldigt fort och tillvaron för en talang kan förändras totalt över en natt. Att gå från att arbeta med en handfull lokala sponsorer till att bli en stor idrottsstjärna och ett av Sveriges mest attraktiva affischnamn är omtumlande. Något Per Elofsson själv var med om när han tog sin första världscupseger Att i det läget snabbt bygga upp nätverket runt omkring sig är nästan omöjligt. Risken finns att man hamnar hos fel personer. Mitt råd till idrottsmän och idrottskvinnor är därför att ha så mycket som möjlig klart i förväg. Det ger mer tid till att fokusera, och därmed bli ännu bättre på idrotten, säger Per Elofsson. Att bli känd idrottsman eller idrottskvinna över en natt är inte helt enkelt. Med Private Banking Pro kan övergången bli enklare och smidigare, säger Per Elofsson, världsmästare på längdskidor och ansvarig för Swedbank Private Banking Pro. Stödjer idrottskarriären Private Banking Pro är öppen för alla som står inför, är mitt uppe i eller håller på att avsluta en idrottskarriär. Här ingår skräddarsydda tjänster för ekonomiska frågor men också planering för hela idrottskarriären. Dessutom kan Pro hjälpa till med att komma igång med nästa karriär efter idrotten. Mikael Gianuzzi Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Släpp trädgården loss, det är vår! Våga ha en vildvuxen del i trädgården. Det är ett av trädgårdsexperten Bosse Rappnes råd för en grönare och skönare sommar. Här förklarar han varför. Bosse Rappne är trädgårdsexpert i TV4:s succéprogram Äntligen hemma och har ägnat sig åt trädgårdar i hela sitt liv. Han växte upp i en trädgårdsmästarfamilj och är vd på Slottsträdgården Ulriksdal i Solna sedan Bosses viktigaste råd gäller både i trädgården och i blomkrukan. Ta hand om jorden! Då får du alltid lättskötta växter. Det är bättre att köpa dyr jord och billiga blommor än tvärtom, säger han. Varje vår ska man jordförbättra, genom att lägga 2-3 centimeter kompostjord och/eller kogödsel i sina rabatter och trädgårdsland. Gräsmattan behöver man normalt inte gödsla, den klarar sig utmärkt med det gödsel den får av att låta gräsklippet ligga kvar. Det senare är det dock få som gör. Bosse Rappne tycker att kardinalfelet i svenska trädgårdar är att de är alltför välansade och välstädade. Många tycks bekymra sig över vad grannarna ska tycka. Gör inte det, det är din trädgård och den mår mycket bättre om du låter naturen ha sin gång. Bosse tycker att man ska låta ett hörn i trädgården vara vildvuxet, så att fåglar och insekter kan bygga bo. Och en kompost är ett måste, den ger gratis gödsel och är bra för den ekologiska balansen. Du behöver ingen svart plastsäck för trädgårdsskräpet. Lägg det i komposten i stället, säger han. Våren är här och trädgården pockar på uppmärksamhet. En av landets ledande trädgårdsexpert Bosse Rappne ger tio goda trädgårdsråd. Här följer hans tio bästa trädgårdsråd: 1. Jordförbättra varje vår, med 2-3 centimeter kompostjord eller kogödsel i dina rabatter och trädgårdsland. 2. När du klippt gräsmattan, låt gräsklippet ligga kvar och bli gödsel till gräsmattan. 3. Klipp inte gräsmattan för kort, då blir gräsindividerna svaga och risken för mossa ökar. 4. Använd inte konstgödsel, mossdödande kemikalier och liknande. Det är både dyrt och miljöskadligt. 5. Skaffa en kompost, där du lägger alla bortrensade växtdelar. 6. Låt ett hörn av trädgården vara vildvuxet, där fåglar och insekter kan bygga bo. 7. Gräv ner plattjärn/kantjärn i jorden, så förhindrar du att gräsmattan växer in i rabatten. 8. Lägg gamla dagstidningar omlott på jorden i rabatten och täck över dem med barkmylla/täckbark. Då slipper du flerårigt ogräs och slipper rensa. 9. Prioritera jorden till dina blomkrukor och blomlådor, och byt jord varje år. 10. Ta dig tid att njuta av din trädgård, betrakta den inte som ett arbetsläger. Anders Wikberg Det är bättre att köpa dyr jord och billiga blommor än tvärtom, säger Bosse Rappne som bland annat är trädgårdsexpert i tvprogrammet Äntligen hemma. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport maj 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För maj månad väljer väljer vi en neutral tillgångsfördelning för högaktiva kunder och undervikt i aktier för lågaktiva kunder. Maj månads regionfördelning består av övervikt för USA mot en undervikt i Europa. Tidigare övervikt för små bolag byts till en övervikt i stora bolag. Räntor 50% Aktier 50% Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 USA Investeringarna kommer tillbaka Politisk oenighet Europa och Sverige Ökat fokus på statsskuldsproblemen i södra Europa Global tillväxt gynnar tysk och svensk ekonomi Japan Regeringen tillför extra medel för återuppbyggnad Återuppbyggnaden gynnar ekonomin längre fram Tillväxtmarknader Sverige18 % (0%) Europa 5% (-4%) USA 13% (4%) Asien 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Oron i Nordafrika/Mellanöstern håller oljepriset uppe Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa BNP Paribas Equity USA Growth Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX USA PLUS SPAX ASIEN PLUS Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) HSBC Global Macro (50%) Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Svensk räntemarknad präglas just nu av låg aktivitet med fokus på mer på handel med säkerställda bostadsobligationer, det vill säga lägre ränta. Riksbanken fortsätter att leverera höjningar och höjde 25 punkter till 1,75 procent i april, den femte höjningen i rad. Marknaden förväntar sig ytterligare tre höjningar under Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,75 2,00 2,50 2,75 2 år 2,78 3,02 3,10 3,17 10 år 3,21 3,32 3,34 3,37 Stibor 3 mån 2,45 2,83 3,15 3,45 Stibor 6 mån 2,61 3,03 3,26 3,57 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 månader 3,78 4,16 4,48 4,78 2 år 4,39 4,63 4,71 4,88 5 år 5,29 5,38 5,42 5,56 10 år 5,73 5,84 5,86 5,99 Då svensk tillväxt tycks tappa lite fart och ECB kommer att höja räntan den närmaste tiden, tror vi på en mer sidledes utveckling i EUR/SEK på kort sikt. På en till tre månaders sikt ser vi EUR/SEK i intervallet 8,80 till 9,10. På sex månaders sikt förutser vi att SEK:s positiva korträntedifferens mot EUR och Sveriges relativt starka statsfinanser leder EUR/SEK ned ytterligare något mot 8,70. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,11 6,02 6,35 6,92 EUR/SEK 8,92 8,85 8,70 9,00 NOK/SEK 1,15 1,15 1,13 1,17 GBP/SEK 10,06 10,17 10,24 10,98 JPY/SEK 7,40 7,08 7,30 7,69 CHF/SEK 6,94 6,81 6,54 6,67 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 1

10 Månadsrapport maj Investment Center Analys - Trender & Makroekonomi Tidigare orosmoment ligger kvar. Den politiska oron i Nordafrika och Mellanöstern har fortsatt, konsekvenserna av jordbävningen i Japan är fortfarande oklara och frågetecknen kring den statsfinansiella hälsan i vissa euroländer har inte rätats ut. Ytterligare ett orosmoment är det politiska läget i USA. Marknaderna har gått förvånansvärt bra, mycket tack vare starka bolagsrapporter. USA Investeringarna kommer tillbaka Politisk oenighet I USA har investeringarna varit ganska dämpade de senaste kvartalen. Det finns emellertid tecken på att de snart är igång igen. Företagen är troligtvis bara i början av en längre investeringscykel och bolagsrapporterna för första kvartalet har också varit mycket positiva. Hushållen kan dra fördel av en fallande arbetslöshet, men drabbas nu hårt av de högre bensinpriserna. Det politiska läget är ansträngt i USA. Demokrater och republikaner kan inte enas om vad som är det bästa sättet att komma till rätta med de offentliga finanserna. Det gör att det finns en viss risk att USA slår i sitt självpåtagna skuldtak i vår eller i sommar. Då skulle inte statsskulden öka mer och USA skulle riskera att inte kunna betala räntan på sina lån. Detta kommer troligtvis att undvikas, men det kan bli stökigt på vägen. Periodvis kommer misstro mot politikerna att göra sig gällande. Amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) kommer fortsätta att köpa statsobligationer som planerat första halvåret. En räntehöjning dröjer då den inhemska efterfrågan fortfarande är svag, särskilt på husmarknaden. Europa Ökat fokus på statsskuldsproblemen i södra Europa Global tillväxt gynnar tysk och svensk ekonomi Marknadsaktörerna verkar nu vara i det närmaste säkra på att Grekland kommer att behöva skriva ner och omstrukturera sina lån. Oron för Irland och Portugal har ökat ytterligare under april. Grekland och Irland är redan med i EU och IMF:s hjälpprogram och nu har även Portugal ansökt om stöd. Spanien har inte lika stora problem och har inte straffats lika hårt på marknaden, även om vissa farhågor finns. Aktiviteten i norra Europa är starkare med Tyskland som draglok. De tyska industriföretagens förtroende stärktes överraskande mycket i april, trots en redan stor optimism. Orderingången och produktionen ökar snabbt och gynnas av en allt starkare global efterfrågan. I Frankrike är det tjänstesektorn som sticker ut och visar överraskande styrka. God tillväxt och högre energi- och livsmedelpriser har tryckt upp inflationstakten mycket. Även om underliggande inflationstakt är måttlig har också den ökat snabbare. Den europeiska centralbanken, ECB, ser inflationsrisker och höjde därför nyligen styrräntan för första gången efter finanskrisen. Ytterligare en räntehöjning lär komma under tredje kvartalet i år. Storbritanniens ekonomi är kluven med en stark industri som gynnas av hög efterfrågan globalt. Statsfinanserna är däremot svaga och regeringen genomför därför ett kraftigt sparpaket, som dock lär hålla tillbaka den inhemska efterfrågan de närmaste åren. Det svaga pundet och höga råvarupriser har tryckt upp inflationen till över fyra procent, vilket är ett bekymmer för den brittiska centralbanken. Direktionen är splittrad, men har flaggat för att räntehöjningar kan komma framöver. Sverige Kvartalsrapporterna från svenska verkstadsbolag visade höga vinster och stark efterfrågan. Den globala efterfrågan är fortfarande bra, vilket även märkts på att svensk export ökar i god takt. Företagsförtroendet är högt, men har dämpats något under april. Marknadspriset på el har kommit ned från vinterns höga nivåer, men bensinpriset har däremot stigit till nya rekordnivåer. Samtidigt har räntekostnaderna ökat ytterligare på grund av Riksbankens räntehöjning. Den underliggande inflationen är däremot fortsatt måttlig, men det hindrar inte Riksbanken från att höja reporäntan ytterligare. Även om den svenska tillväxten förväntas dämpas i år är den ännu stark och styrräntenivån kan under rådande förutsättningar inte anses vara hög. Japan Regeringen tillför extra medel för återuppbyggnad Återuppbyggnaden gynnar ekonomin längre fram Företagsförtroendet föll kraftigt i samband med jordbävningen. Den första statistiken bekräftar nu att ekonomin också drabbats hårt. Till exempel minskade industriproduktionen och detaljhandels- och bilförsäljningen kraftigt i mars. Regeringen har annonserat extrapengar på en procent av BNP som stöd till återuppbyggnaden. Ofta överskattar man de långsiktiga negativa effekterna av en naturkatastrof. Det initiala bortfallet i produktion kompenseras efter hand av kraftigt ökat produktions- och konsumtionsbehov i samband med återuppbyggnaden. Tillväxtmarknader Oron i Nordafrika/Mellanöstern håller oljepriset uppe Oron i Mellanöstern och Nordafrika finns kvar och oljepriset har stigit ytterligare i april. Osäkerheten är fortfarande stor kring den framtida utvecklingen. Kinesisk statistik i mars var stark. Likviditeten i ekonomin är fortsatt mycket stor och tillväxten är hög. Inflationsrisker finns, samtidigt som bostadsmarknaden är övervärderad i vissa områden. Centralbanken har därför höjt räntan ytterligare. Även andra åtgärder är att vänta, till exempel att höja bankernas reservkrav ytterligare och att fortsätta låta valutan gradvis stärkas mot dollarn. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och 2 Nyhetsbrevet vänder rekommenderas sig till Swedbanks att komplettera och sitt beslutsunderlag Sparbankernas med det material Private som bedöms Banking-kunder som nödvändigt. Materialet och ges får inte ut tio mångfaldigas gånger utan per Swedbanks år. medgivande. Swedbank påminner om att Ansvarig utgivare: investeringar Pernilla på Lyander. kapitalmarknaden, Projektledare: bl a sådana som nämns Helena på denna Skarin. sida, är förenade Redaktör: med ekonomiska Hans risker. Strömberg. Kunden ansvarar Produktion: själv för dessa risker. Redaktörerna. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Månadsrapport maj Investment Center Modellportfölj - Aktier & Räntor För maj månad väljer vi en neutral tillgångsfördelning för högaktiva kunder och undervikt i aktier för lågaktiva kunder. Från föregående månad kvarstår politisk oro i Nordafrika och Mellanöstern, kärnkraftsproblem i Japan och förnyade statsfinansiella problem i Europa. Utslaget från vårt modellramverk ändras åter och blir negativt till aktier i maj. Trots risker i marknaden väljer vi för högaktiva kunder att inte ta någon aktiv avvikelse utan låter portföljen ha kvar sitt utgångsläge vad gäller vikten i aktier. Modellportfölj - Fördelning regioner Maj månads regionfördelning består av övervikt i USA mot en undervikt i Europa. Anledningen till detta är att marknadsklimat och likviditet är betydligt starkare i USA än i Europa. Tidigare övervikt för små bolag byts i maj till en övervikt i stora bolag. Detta beror på att den ökade likviditeten i kombination med fortsatt lägre kreditrisker och fallande inköpsindex bör gynna större bolag kommande månad. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt Låg * Aktier 50% 45 % 50 % Räntor 50% 55 % 50 % Aktuell vikt Hög Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljerna för låg- respektive högaktiva kunder. *Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Låg** Aktuell vikt * Hög Sverige 16% ( 0%) 18% (0%) Europa 6% ( -2%) 5% (-4%) USA 10% (2%) 13% (4%) Asien 8% (0%) 9% (0%) Tillväxtmarkn. 5% (0%) 5% (0%) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, -2 värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Marknadsklimat Prismomentum försvagas något men är fortfarande positivt. Räntetrenden förblir negativ för aktier även i maj. Vinstrevideringarna försvagas något och blir neutrala. Svagheten kommer framförallt från Japan och beror på de justeringar analytiker gjort efter leveransproblem och förstörda fabriker. I USA har rapportsäsongen för första kvartalets vinster börjat starkt. Likviditet Likviditetsflödet stärks tydligt denna månad och modellutslaget förblir positivt. Månadens ökning kan till stor del förklaras av att Bank of Japan ökat utbudet av pengar för att mildra jordbävningseffekterna på betalningssystemet. De mekanismer som driver vår modell, att ökad likviditet medför ökad efterfrågan på aktier, kan kortsiktigt påverkas av denna krishantering. Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt tillväxtmarknader. * Aktuell vikt i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Marknadsklimat Marknadsklimatet stärktes betydlig i USA förra månaden. Vinstsäsongen har börjat starkt och de amerikanska bolagen lyckas öka sina marginaler genom framförallt lägre kostnader, men även ökad försäljning. Vinstförväntningarna på den japanska börsen föll som väntat dramatiskt i april. Likviditet Likviditetsläget är fortsatt stramt i Europa som nu är inne i en fas av penningpolitisk återhållsamhet. USA för en betydligt mer expansiv penningpolitik och har signalerat att man kommer att göra så ett bra tag framöver. Efter jordbävningen öppnade den japanska centralbanken rejält på penningkranarna. Vi bedömer dock inte att detta kommer att få någon märkbar effekt på aktiemarknaden. Likvidiseringen har ett tydligt syfte att säkerställa betalningssystemets funktion i ett krisläge. Värdering USA och Asien blir något billigare i maj på bekostnad av Sverige och Europa. Makroallokering Penningpolitisk åtstramning håller tillbaka Europa och Japan drabbas av ett bakslag i tillväxten som ligger kvar åtminstone kommande tre månader. Värdering Överlag sker inga större förändringar i värderingen av aktier denna månad. Makroallokering Tre faktorer i vår allokeringsmodell håller nere potentialen för aktier. Dessa är bestående högt oljepris, nedgång i ledande indikatorer och styrräntehöjningar. Dessa tre faktorer i samverkan tar bort det makroekonomiska stödet för aktier kommande tre månader. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Ansvarig utgivare: Pernilla Adress: Swedbank, Lyander. Brunkebergstorg Projektledare: 8, SE Helena Stockholm. Skarin. Redaktör: Hans Strömberg. Produktion: Redaktörerna. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11 3

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer