Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012"

Transkript

1 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs sparbank. Här pekar han ut marknaderna du bör ha koll på under året. Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 8 Sidan 2 Räntan ligger still men hur länge? RÄNTAN. Riksbanken avvaktar men Cecilia Skingsley på Swedbank tror att reporäntan kommer att sänkas under Här förklarar hon hur det påverkar dina bolåneräntor och placeringar framöver. Sidan 3 Positiva tankar föder tillväxt PSYKOLOGI. Penning- och finanspolitik i all ära. Men det är människors förväntningar som styr den reala ekonomiska utvecklingen. Här är faktorerna som påverkar. Sidan 4 Samhällsansvar som lyfter affären ETIK OCH MILJÖ. Näringslivets samhällsengagemang tar nya former. Varbergs Sparbanks Andrée Lundin berättar hur du kan satsa på samhället och affärerna samtidigt. Sidan 5 Trend Här är de hetaste fjällstugorna Under 2012 väntas suget på fjällstugor i Sverige öka igen. De senaste stugtrenderna och de mest eftertraktade platserna visar var du får mest för pengarna. Sidan 6 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Här är våra bästa börsråd I fjol tappade Stockholmsbörsen rejält i värde. I år ser det ljusare ut, där börsen kan stiga med hela procent. Men då krävs det att två orosmoln lättar, anser aktiemäklaren Hannes Bernéus på Varbergs Sparbank. Här ger han sina bästa börsråd för Fjolårets kräftgång på Stockholmsbörsen har medfört att det finns en värderingspotential på minst 20 procent, säger Hannes Bernéus på Varbergs Sparbank. Men resan dit kommer långt ifrån att vara spikrak. Hannes Bernéus bedömer att börsen utvecklas sidledes under årets första månader. Anledningen är att den osäkerhet som präglade marknaden under 2011 håller i sig. Under våren kan dock optimismen öka, vilket banar väg för stigande aktiekurser. Men för att börsen ska stiga ordentligt måste två problem finna sin lösning, enligt Hannes Bernéus. Det måste komma tecken på att eurokrisen går in i ett mindre akut skede. Då kan utlåningen mellan banker börja fungera bättre, vilket ökar riskvilligheten generellt. Den andra punkten handlar om tillståndet i världsekonomin. Det måste komma tecken på att den globala ekonomin börjar vända upp. Jag tror att ledande indikatorer bottnar och börjar vända upp under våren. Och när de första tecknen på tillväxt kommer brukar investerare reagera positivt med stigande aktiemarknader som följd. Bra källor att ha koll på Inköpschefsindex och OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) index för ledande indikatorer är bra källor att hålla ögonen på för den intresserade, enligt Hannes Bernéus. Under 2011 föll den svenska börsen med cirka 20 procent. Defensiva sektorer (ej konjunkturkänsliga) som till exempel läkemedel klarade sig dock relativt väl. Exempelvis steg medicinteknikbolaget Getinge omkring 20 procent och Astra Zeneca med 2 procent. Däremot var det tuffare för cykliska sektorer och aktier där Volvos aktie föll med nästan 40 procent. Om optimismen återvänder bör konjunkturkänsliga aktier som Volvo, Atlas Copco och SKF utvecklas bättre än andra. I ett sådant klimat kommer defensiva aktier inte att utvecklas lika väl, säger Hannes Bernéus. Den aktiva placeraren bör således dels hålla koll på om eurokrisen lättar, dels om världsekonomin vänder upp. Om så sker talar mycket för att cykliska aktier och sektorer kommer att utvecklas bäst. Värderingspotentialen på börsen är stor. Men även om det går bra, så kommer resan dit inte vara spikrak, säger Hannes Bernéus Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Räkna inte med lägre bolåneränta Riksbanken fortsätter troligtvis att sänka reporäntan under Men trots sänkningarna är det osäkert om bolåneräntorna kommer att följa med ned lika mycket, menar Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandel på Swedbank. I slutet av december i fjol sänkte Riksbanken reporäntan med 25 punkter till 1,75 procent. Sänkningen hade sin grund i tre orsaker: försämrade konjunkturutsikter i omvärlden, att svensk ekonomi bromsar och ett lågt inflationstryck. Vi bedömer att Riksbanken fortsätter med sina räntesänkningar så att reporäntan sänks ned mot 1 procent under 2012, säger Cecilia Skingsley. Hon anser att den svenska tillväxten kommer att bromsa in mer än vad Riksbanken tror. Även ute i Europa ser det relativt mörkt ut framöver. Företagen blir försiktigare och skjuter på investeringar eftersom osäkerheten om den globala konjunkturen är stor. Eurosamarbetet avgörande Cecilia Skingsleys prognos lyder att den svenska ekonomin växer med maximalt 1 procent under Under 2013 förväntas tillväxten landa på 2 procent. Prognoserna bygger på att inget radikalt inträffar, som att exempelvis något land går ur eurosamarbetet. Om något sådant skulle ske kommer tillväxten att bli väsentligt sämre, säger Cecilia Skingsley. En lägre reporänta bör leda till lägre rörliga bolåneräntor. Men de rörliga bolåneräntorna har inte fallit den senaste tiden. Det förklaras dels av att den EMU- relaterade osäkerheten fördyrat kapital allmänt, dels av att bankerna anpassar sig till nya regelverk som kräver ett högt eget kapital och mer långsiktig finansiering av utlåningen. Jag tror inte att de rörliga boräntorna kommer att falla lika mycket som reporäntan. Priset på kapital kommer att förbli högt framöver. Bostadsobligationer gynnas mer Låga räntor innebär låg avkastning på räntefonder. Men det finns räntefonder som kan utvecklas bättre än andra. Vi tror att fonder som har stora inslag med bostadsobligationer kan utvecklas bättre än statsobligationsfonder. Anledningen är att avkastningen på bostadsobligationer generellt sett ligger högre. Den som är beredd att ta mer risk kan även placera i fonder som köper företagsobligationer. Fonder som riktar in sig på europeiska företag har en högre förväntad avkastning, men även högre risk, än nordiska dito, enligt Cecilia Skingsley. Jag tror inte att de rörliga boräntorna kommer att falla lika mycket som reporäntan, säger Cecilia Skingsley på Swedbank. Så utvecklas räntan Riksbanken fortsätter att sänka reporäntan under Svensk ekonomin förväntas växa med maximalt 1 procent under 2012 och 2 procent Osäkerheten är dock stor. Prognoserna förutsätter att inget dramatiskt inträffar som att eurosamarbetet fallerar. Fonder med stor andel bostadsobligationer, samt företagsobligationsfonder kan utvecklas bättre än rena statsobligationsfonder. Henrik Norberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Förväntningarna styr tillväxten Att sia om den ekonomiska utvecklingen är svårt, vilket inte minst finanskrisen och den nuvarande skuldkrisen i Europa är exempel på. En viktig anledning till att prognoser slår fel är att människors förväntningar styr den reala ekonomiska utvecklingen. Så här fungerar det psykologiska spelet. Ett land vars befolkning växer kommer allt annat lika att uppvisa ekonomisk tillväxt. Ett lands ekonomiska tillväxt kommer från fyra håll: privat konsumtion, offentlig konsumtion, investeringar och nettoexport (skillnaden mellan export och import). I Sverige står den privata konsumtionen för cirka 50 procent av BNP. I USA är motsvarande siffra ungefär 70 procent. Oavsett om det gäller den egna privatekonomin eller företagets så styr människors förväntningar mycket hur den reala ekonomin kommer att utvecklas, säger Martin Bolander, strateg på Investment Center, och fortsätter. Med andra ord blir förväntningarna självuppfyllande, ungefär som ett självspelande piano. Tror man på sämre tider, som fallet är nu, drar man åt svångremmen. Det leder i sin tur till lägre ekonomisk tillväxt och på sikt högre arbetslöshet. Inte tagna ur tomma intet Människors förväntningar är dock inte tagna ur tomma intet. När finanskrisen slog till 2008 blev bankerna rädda och slutade låna ut pengar till varandra. Anledningen var att de förväntade sig att fler banker än Lehman Brothers skulle gå omkull. Därefter gick stater in och räddade banksektorn, tidigarelade en hel del investeringar, vilket i kombination med svag ekonomisk tillväxt bidrog till att statsskulderna i många ekonomier sköt i höjden. Sedan ville inte marknaden låna ut mer pengar till dessa länder på de räntenivåer som då gällde utan krävde kompensation i form av högre räntor. Anledningen: allt fler förväntade sig att länderna skulle få svårt att klara av att betala tillbaka. Därmed var skuldkrisen ett faktum. Den statsfinansiella skuldkrisen är en förlängning av finanskrisen. För att få ordning på torpet är det viktigt att sänka statsskulderna, ha balanserade budgetar och på sikt även att de visar överskott. Men man får inte spara så mycket att man motverkar ekonomisk tillväxt. Dessutom måste EMU- och EU-länderna komma med en hållbar lösning som människor känner förtroende för, säger Martin Bolander. Människors förväntningar är många gånger självuppfyllande. Vid sämre tider drar man åt svångremmen, vilket leder till lägre ekonomisk tillväxt, säger Martin Bolander på Swedbank. Foto: Kristina Sahlén Redskapen som påverkar ekonomin Penning- och finanspolitik är två redskap som används för att påverka en ekonomi. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken och har sänkt räntan ett antal gånger, senast den 20 december. Finanspolitiken är regeringens verktyg för att styra ekonomin genom den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Förhoppningsvis kommer en lägre reporänta och finanspolitiska stimulanser att bidra till att förtroendet återkommer och att människor åter börjar förvänta sig en positiv utveckling, säger Martin Bolander. Henrik Norberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Så kan ökat samhällsansvar driva affären Allt fler försöker koppla företagets samhällsengagemang till sina affärer och sina kunder. Det konstaterar Andrée Lundin, chef för Private Banking i Varbergs Sparbank, som här berättar om hur Varbergs Sparbank arbetar med frågorna. Samhällets och näringslivets intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor har ökat på senare tid. Tidigare har stora företag främst samarbetat med vissa ideella organisationer och gett dem sponsorbidrag en eller ett par gånger om året. Under de senaste åren har företag i högre grad försökt koppla samhällsengagemang och hållbarhetsarbete till sina affärer, kunder, leverantörer och affärsprocesser. Det innebär att företagen i allt större utsträckning arbetar med de här frågorna som med vilket annat strategiskt affärsområde som helst, säger Andrée Lundin Starka traditioner Varbergs Sparbank har starka traditioner kring samhällsansvar och etik genom sina rötter i sparbanksrörelsen och Föreningsbanken. Redan när den Första Sparbanken startade 1820 var syftet att hjälpa fattiga att spara pengar för att kunna skapa trygghet och framtidstro. Samhällsengagemanget och hållbarhetsarbetet sker framför allt där banken har de största möjligheterna att påverka: i själva affärsverksamheten. Inom fondförvaltningen gör vi hållbarhetsanalyser innan vi investerar i ett företag. Vi har även ideella fonder där våra kunder kan ge 1 2 procent av sitt fondkapital till en av sjuttiotalet anslutna ideella organisationer. Hållbara placeringar Varbergs Sparbank och Swedbank Robur stöder sedan ett antal år även Principles of Responsible Investment (PRI), principer som går ut på att hållbarhetsaspekterna ska inkluderas i all typ av förvaltning. I kreditgivningen görs en hållbarhetsanalys som en naturlig del av kreditgivningsprocessen för alla nya företagskrediter på över kronor. Kan vi som bank bidra till en utveckling mot ett framtida hållbart samhälle, så bidrar vi även till vår egen plattform för att driva en framtida konkurrenskraftig bank, säger Andrée Lundin. Genom att ta ett tydligt samhällsansvar kan företaget bli ännu mer konkurrenkraftigt, säger Andrée Lundin på Private Banking. Tre ideella fonder Här är tre exempel på Swedbanks ideella fonder som kombinerar både samhällsansvar och affärer: Banco Humanfonden är en bred ideell aktiefond som huvudsakligen placerar i Sverige. Två procent av fondens värde delas årligen ut till anslutna valda ideella organisationer som är inriktade på bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter och forskning. Banco Hjälp är en bred aktiefond som huvudsakligen placerar i Sverige. En procent av fondens värde delas årligen ut till anslutna valda ideella organisationer som är inriktade på bland annat bistånd, forskning och mission. Banco Ideell Miljö är en ideell aktiefond som huvudsakligen placerar i Sverige och i företag som bedöms bli vinnare i ett framtida miljöanpassat kretsloppssamhälle. En procent av fondens värde delas årligen ut till anslutna valda ideella organisationer som är inriktade på miljö och natur. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Fjällstugan med utsikt lockar mest Den osäkra konjunkturen ligger som en trög sirap över skidorternas bostadsmarknader. Men 2012 väntas fler kunna förverkliga sin dröm om en egen fjällstuga. Anna Sjögren Andersson på Fastighetsbyrån i Sälen beskriver de senaste stugtrenderna. Drömmen om en egen fjällstuga lever och frodas i svenskarnas hjärtan. Allra helst vill vi ha en riktig timmerstuga, med vacker utsikt och maximal mysfaktor. På senare år har den trenden växt sig allt starkare. Många prioriterar utsikt och mysighet framför närhet till skidliftarna, säger Anna Sjögren Andersson, chef på Fastighetsbyrån i Sälen, som är Sveriges mest besökta skidort. För somliga kan detta bli ett dilemma. För enligt Anna Sjögren Andersson är det många som gärna hyr ut bostaden för att finansiera sina fjälldrömmar. Och fjällstugor som ligger avsides kan nämligen vara svåra att hyra ut. Barnfamiljer som bara är i Sälen i en vecka vill i de flesta fall ha nära till liftar, restauranger och andra nöjen. Hälften av våra kunder planerar att hyra ut sitt boende, och de har störst chans att få hyresgäster om de kan erbjuda något nära liftarna, där det mest finns bostadsrättslägenheter, säger hon. Samtidigt poängterar hon att det finns förstklassiga drömstugor i Sälen med både vacker utsikt och närhet till liftarna. Då kostar dessa stugor (som den på bilden här intill) uppåt tio miljoner kronor. Högre omsättning under 2012 Den osäkra konjunkturen gör marknaden för fjällstugor trögare än vanligt. Många håller lite hårdare i plånboken och avvaktar med större investeringar. Men vi räknar med en stabilisering under 2012, med högre omsättning vid skidorterna, bedömer Andreas Larsson, regionchef Norr på Fastighetsbyrån. Barnfamiljer är ett givet inslag i den svenska fjällvärlden. De som brukar resa till Alperna på vintersemestrarna håller sig i högre grad inom landets gränser när de fått barn. Vi ser ofta att två-tre familjer går ihop och köper en stuga tillsammans, säger han. Sälen är fortsatt populärt, men relativt få affärer görs upp just nu. Problemet är oenighet om priserna. Många säljare accepterar inte den prissänkning som många spekulanter förväntar sig och låter helt enkelt bli att sälja. Den senaste tiden har det dock sett bättre ut, delvis tack vare vädret, säger Anna Sjögren Andersson, någon vecka innan jul. Trenden är att många prioriterar utsikt och mysighet framför närhet till skidliftarna, säger Anna Sjögren Andersson på Fastighetsbyrån. Stugor med både vacker utsikt och närhet till skidliftarna är dyrast och kostar närmare tio miljoner kronor. Fortsättning nästa sida» Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 » Fortsättning från förra sidan Närmare en halv meter snö pryder nu Sälens många backar, och ryktet om att den långa hösten äntligen är över har spritt sig. Nu väntar hon bara på ett tunt snötäcke i resten av landet; ett sådant får oss svenskar att längta efter mer av den vita varan. Men är det mycket snö i de södra delarna av Sverige, som de senaste två vintrarna, minskar intresset för fjällstugor, säger hon. Dyrast i Sälen och Åre Anders Wikberg På listan här nedan ser du de tolv mest omtyckta skidområdena i Sverige, rankade efter stugpriser. Listan, som är sammanställd av Sveriges största mäklarkedja Fastighetsbyrån, är från mars 2010, men ger ändå en god fingervisning av förhållandena. Att Sveriges mest exklusiva skidort Åre hamnar först på andra plats beror på att enbart stugor ingår i listan. (Prisuppgifterna på listan gäller A- respektive B-lägen.) 1. Sälen (Dalarna) 3,0 mkr 2,1 mkr 2. Åre (Jämtland) 2,8 mkr 1,5 mkr 3. Idre Fjäll (Dalarna) 2,3 mkr 1,1 mkr 4. Funäsdalen (Härjedalen) 2,0 mkr 1,0 mkr 5. Vemdalen (Härjedalen) 2,0 mkr 1,0 mkr 6. Lofsdalen (Härjedalen) 1,8 mkr 1,0 mkr 6. Orsa Grönklitt (Dalarna) 1,8 mkr 1,0 mkr 8. Hemavan (Västerbotten) 1,5 mkr 0.8 mkr Råd inför bostadsköpet Anna Sjögren Andersson, chef på Fastighetsbyrån i Sälen, ger sex råd till dig som ska köpa fjällstuga. Fundera noga på vilka behov du och dina närstående har, och köp inte första bästa stuga eller lägenhet som känns bra. Köp aldrig en fastighet över telefon, vilket en del faktiskt gör. Risken är stor att du köper grisen i säcken. Även i Sverige finns det bostäder av låg kvalitet. Om du planerar att hyra ut den bostad du köper, för kortare eller längre perioder, så ta reda på vilka lägen som är mest attraktiva för uthyrning. Ta reda på så mycket som möjligt om den fastighet du planerar att köpa. Läs besiktningsprotokoll och hör dig för om dess historia. Bostäder i fjällen kan lätt drabbas av fuktskador. Var extra uppmärksam på grunden i hus med torpargrund och på taket i alla sorters hus. Stora snömängder kan orsaka sprickor. Tänker du använda bostaden även sommartid, vilket allt fler gör, bör du se till att besöka det aktuella området även den årstiden. En bostad som är perfekt på vintern kanske inte alls är det på sommaren. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är högaktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank väljer en fortsatt neutral fördelning mellan aktier och räntor för hög- och lågaktiva kunder i januari. Detta trots att försvagad likviditet och negativa kortsiktiga indikatorer talar för en undervikt i aktier. Förra månaden togs undervikten i aktier bort då världens centralbanker tydligt signalerat att de är beredda att stötta med likviditet för att kompensera för den rådande politiska osäkerheten. Denna starka signal föll i skymundan bakom en rad nya politiska misslyckanden i Europa under december. Vi anser ändå att det finns skäl att fortsätta ta hänsyn till detta och väljer att behålla portföljens neutrala aktievikt i januari. Räntor 50% (0%) Aktier 50% (0%) Sverige14% (-4%) Trender & Makroekonomi Europa 7% (-2%) USA Tillväxtförväntningarna justeras upp igen Stimulanser förlängda till februari Europa och Sverige ECB underlättar bankernas finansiering Inbromsning får Riksbanken att sänka räntan Japan Japanska företag tappar tillförsikt USA 15% (+6%) Asien 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Tillväxtmarknader Kreditkrisen i Europa påverkar andra delar av världen Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX ALPHA BAS Alternativa placeringar Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond Ränte- och Valutautveckling Den svaga riskaptiten i november byttes i december mot svag optimism. Både ECB, Norges centralbank och Riksbanken sänkte sina styrräntor i december. Swedbank förutspår att Riksbanken sänker räntan till en procent under första halvan av Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,75 1,50 1,25 1,00 2 år 0,93 1,0 1,1 1,1 10 år 1,71 1,9 2,1 2,2 Stibor 3 mån 2,65 2,2 1,8 1,6 Stibor 6 mån 2,72 2,4 2,1 1,7 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,45 4,25 3,95 3,75 2 år 4,05 4,12 4,22 4,22 5 år 4,54 4,54 4,74 4,84 10 år 4,95 5,14 5,34 5,44 Tillväxten i USA har överraskat positivt. Prognosen för USD/SEK är 7,20 på tre månader. Kronan har stärkts mot euron i december och det fortsätter på sikt. Prognosen är nu att EUR/SEK handlas runt 9,00 jämfört med 9,15 tidigare. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport januari 2012 Investment Center Analys Trender & Makroekonomi Marknadsoron har inte släppt, trots att konjunkturstatistiken globalt har överträffat förväntningarna de senaste månaderna. Den europeiska skuldkrisen fortsätter att vara i fokus. USA Tillväxtförväntningarna justeras upp igen Stimulanser förlängda till februari Konjunkturstyrkan i USA under hösten har överraskat många bedömare och nu börjar prognosmakarna att justera upp sina prognoser för Den svaga arbetsmarknaden har förbättrats något och industrin håller uppe samtidigt som det syns en förbättring i bostadssektorn. Ett osäkerhetsmoment för tillväxten 2012 har varit vad som ska hända med vissa stimulansprogram som var satta att löpa ut vid årsskiftet. Med bara åtta dagar kvar godkände kongressen en två månaders förlängning av inkomstskattelättnaden och av den utvidgade arbetslöshetsförsäkringen. Vad som händer med inkomstskattelättnaden efter de två månaderna är oklart då oenigheten mellan republikaner och demokrater är stor när det gäller hur inkomstskatterna ska påverka olika inkomstskikt. Skulle båda programmen ha löpt ut för gott vid årskiftet, hade det inneburit en åtstramning på cirka 1 procent av BNP Det kan fortfarande bli en åtstramning i mars, men huvudscenariot är attman enas om en förlängning av dessa åtgärder för resten av 2012 och att diskussionen kring skattestrukturen fokuseras på skatterna 2013 och framåt. Europa ECB underlättar bankernas finansiering Inför EUs toppmöte i början av december steg förväntningarna om att mötet skulle resultera i långtgående planer på finanspolitisk integration. Investerare hoppades att detta skulle göra den Europeiska Centralbanken, ECB, mer villig att öka sina köp av statsobligationer och därigenom minska riskerna för en kollaps i det finansiella systemet. Dessa förhoppningar kom delvis på skam. Resultatet av mötet utesluter visserligen inte ovan nämnda steg, men gav ingen förvissning om att det finansiella systemet står stabilt tills dess att länder med stora problem genomfört sina reformer. En förändring är att Tyskland verkarvara mindre angeläget än tidigare att driva frågan om att den privata sektorn ska vara med och ta förluster på sina innehav av statsobligationer. Tysklands tidigare linje bidrog starkt till att investerare sökte sig bort från spanska och italienska statspapper. ECB har valt att inte ge löften om att öka sina köp av statsobligationer, men står heller inte overksam. I december beslöt ECB att återigen sänka sin styrränta med 0,25 procentenheter till 1 procent och att vid två tillfällen (dec och feb) erbjuda bankerna tillgång till obegränsad likviditet till låg ränta med hela tre års löptid. Dessutom har ECB beslutat att acceptera flera sorters säkerheter i utbyte mot centralbankslikviditet. Det skapar möjligheter för bankerna att få tillgång till ECB:s likviditet. Åtgärderna följde på en styrräntesänkning i början på november och en sänkning av räntan på dollarlikviditet som gjordes tillsammans med andra stora centralbanker den sista november. Genom åtgärderna får bankerna en penningpolitisk lättnad både i euro och i dollar. Det återstår att se hur mycket av de penningpolitiska lättnaderna som når hela vägen fram till slutkunden i ett läge när bankerna behöver möta striktare kapitaltäckningskrav. ECB:s åtgärder lär hur som helst inte förhindra att BNP faller i euroområdet under kommande kvartal. Sverige Inbromsning får Riksbanken att sänka räntan Svensk ekonomi har bromsat in. Inköpschefsindex har fallit mycket i år och antal varsel av personal ökar. Exportorderingången mattas också, vilket får en tydlig effekt på BNP. Det blir en klart svagare tillväxttakt 2012 än de senaste två årens höga tal. Riksbanken sänkte därför reporäntan till 1,75 procent i december. Ytterligare sänkning lär komma första halvåret 2012 eftersom inflationstrycket är lågt. Trots den tydliga inbromsningen i ekonomin kommer de offentliga finanserna att vara nära balans Svenska statsfinanser fortsätter att tillhöra toppen i Europa och utrymme finns därfö för regeringen att stimulera ekonomin. Japan Japanska företag tappar tillförsikt Aktivitetsnivån i den japanska ekonomin ökade efter tappet i samband med jordbävningen förra våren, men har sedan hållits tillbaka på grund av komponentbrist efter översvämningarna i Thailand. Denna effekt klingar nu av och det borde ge en skjuts åt tillverkningsindustrin tillsammans med återuppbyggnaden efter den egna jordbävningen. Den kvartalsvisa Tankanenkäten visar dock att företagarna ser mindre positivt på tillvaron och att de stora företagen justerar ned sina investeringsplaner, så bilden är inte entydig. Tillväxtmarknader Kreditkrisen i Europa påverkar andra delar av världen Eurokrisen kommer att sätta avtryck även på tillväxtekonomierna. OECDs ledande indikator faller i Indien och Brasilien och stiger bara marginellt i Ryssland. Inköpschefsindex för industrin ligger under 50 eller bara strax över i Brasilien och Kina. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt 2 lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Sparbankernas Swedbank påminner om att Private investeringar Banking-kunder på kapitalmarknaden, bl a sådana och som ges nämns ut på tio denna gånger sida, är förenade per med år. ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Månadsrapport januari 2012 Investment Center Euroområdets banker har varit aktiva på dessa marknader och denna del i deras bankaffär lär också påverkas av rådande förhållanden i euroområdets finansiella system. Krediter blir mer svårtillgängliga när bankerna ser över sina balansräkningar. Det är tillväxtmarknaderna i Östeuropa som har den största skuldsättningen gentemot euroområdets banker och i förhållande till det egna landets BNP är det Ungern och Rumänien som har störst skuldsättning mot dessa banker. I de två länderna har det dessutom varit folkliga protester den senaste månaden. I Ungern riktades portesterna mot reformer som bland annat inskränker mediafriheten och i Ryssland var orsaken misstänkt valfusk i det senaste parlamentsvalet. Makroallokering Konjunkturmodellen fortsätter att ge stöd till aktier in i nästa kvartal. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Fördelning Aktier & Räntor Swedbank föreslår en fortsatt neutral fördelning mellan aktier och räntor för hög- och lågaktiva kunder i januari. Detta trots att försvagad likviditet och negativa kortsiktiga indikatorer talar för en undervikt i aktier. Förra månaden togs undervikten i aktier bort då världens centralbanker tydligt signalerat att de är beredda att stötta med likviditet för att kompensera för den rådande politiska osäkerheten. Denna starka signal föll i skymundan bakom en rad nya politiska misslyckanden i Europa under december. Vi anser ändå att det finns skäl att fortsätta ta hänsyn till detta och väljer att behålla portföljens neutrala aktievikt i januari. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat negativt. Aktierörelser och vinstförväntningar visar inga tecken på förbättring. Likviditet Likviditeten har de senaste månaderna uppvisat ett sicksackmönster med ömsom förstärkningar och försvagningar. Denna månad ger försvagningen ett negativt utslag. Den underliggande trenden pekar mot lägre likviditetsflöde. Källan till detta är den japanska centralbankens normalisering av penningmängden allt eftersom ekonomin återhämtar sig från jordbävningen i mars. Vår bedömning att detta påverkar den reala ekonomin mer än den finansiella kvarstår. Värdering Aktiemarknaderna är fortsatt billiga i december. Vinsterna fortsätter revideras ned för Aktier Fördelning regioner Den här månaden överviktas USA medan Sverige och Asien, exklusive Japan, underviktas. För aktiva kunder behålls även undervikten i Europa på grund av skuldproblemen och de politiska risker som fortfarande präglar många europeiska länder. Positivt för USA är framförallt marknadsklimat och till viss del värdering. Både Asien och Sverige präglas av svagt likviditetsflöde och negativt marknadsklimat. Fördelningen mellan små och stora bolag förblir neutral på grund av ökad kreditrisk och svagare ledande indikatorer. För januari föresrpråkas tillväxtbolag framför värdebolag för passiva kunder. Valet mellan tillväxt- och värdebolag för aktiva kunder förblir neutralt. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 17% (-1%) 14% (-4%) Europa 9% (0%) 7% (-2%) USA 11% (2%) 15% (+6%) Asien 8% (-1%) 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder Marknadsklimat Vinstutsikterna försvagas generellt denna månad, framförallt i Asien. Likviditet Euroområdets likviditetsflöde blir starkare på bekostnad av Asien. Det är tydligt att ECB i högsta grad ger stöd till de europeiska ekonomierna från att tidigare under året ha förhållit sig passiva. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt 3 lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha andra Adress: tjänster Swedbank, Brunkebergstorg och villkor. 8, SE-105 Kontakta 34 Stockholm. din bank för mer information. Sidan 10

11 Månadsrapport januari 2012 Investment Center Värdering Europa är den billigaste regionen och Japan och Asien de dyraste. Det sker ingen inbördes förändring denna månad. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA. Detta visar att aktieutvecklingen inte bara beror på politisk oro även om denna dominerat under förra årets andra hälft. Analys Ränteutveckling Den svaga riskaptiten under november förbyttes i december till svag optimism. På räntemarknaden har det inneburit att takten för nedgången för räntorna i kärneuropa har avtagit och att uppgången i räntorna för de mer perifera europeiska länderna stabiliserats. I förekommande fall har räntorna även sjunkit, till exempel i Spanien. Bakom det något förbättrade marknadsklimatet ligger en rad orsaker såsom fortsatta tecken på att återhämtningen i USA fortsätter, vissa politiska genombrott i Europa och centralbanker som återigen börjat bedriva en mer expansiv penningpolitik. Amerikansk makrodata har under december fortsatt att indikera att återhämtningen sakta men säkert fortskrider. Bland annat indikerar inköpschefsindex att ekonomin växer och vi har samtidigt fått signaler från den amerikanska arbetsmarknaden som pekar på att återhämtningen fortsätter. I Europa enades de 17 euroländerna vid EU-toppmötet i början av december om bland annat hårdare budgetdisciplin samt att skjuta till 200 miljarder euro till IMF för vidareutlåning till krisländer. Även om mycket av de praktiska detaljerna i överenskommelsen samt själva verkställandet återstår var detta ett litet steg framåt i den för övrigt tröga politiska processen i Europa. I början av december sänkte ECB för andra mötet i rad styrräntan med 25 punkter till 1 procent. I samband med räntesänkningen annonserade ECB att säkerhetskraven för lån i ECB sänks och att bankerna skulle erbjudas treåriga lån till rådande styrränta. Den första omgången av dessa treåriga lån genomfördes senare under månaden och tilldrog sig mycket stort intresse. Totalt lånade 523 banker 489,2 miljarder euro, motsvarande cirka miljarder kronor, vilket var klart mer än väntat. Hur stor del av dessa pengar som kommer att användas för att köpa statspapper i de mer skulddrabbade länderna, vilket var en av förhoppningarna, är än så länge för tidigt att säga men det bör vara positivt för möjligheterna att få dessa räntor att sjunka. Både Italien och Spanien har emitterat statsobligationer under december.emissionerna harfallit väl ut, generellt till lägre räntor än vad man sett under den senaste tiden. I december sänkte Norges centralbank sin styrränta med 50 punkter och svenska Riksbanken följde efter med en sänkning på 25 punkter av reporäntan till 1,75 procent. Riksbankens agerande tolkades som något mindre duvaktigt än vad marknadens prissättning indikerade, men marknadens förväntningar på ytterligare räntesänkningar har bara påverkats marginellt. Swedbank förutspår att Riksbanken sänker räntan till 1 procent under första halvan av Svenska statsräntor har bland annat som en konsekvens av ökad efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar utvecklats sämre än tyska räntor från mitten av december. Tyska räntor har kommit ned sedan den relativt sett kraftiga uppgången i slutet av november vilket har fått ränteskillnaden mellan Sverige och Tyskland att gå tillbaka till ett historiskt normalläge i december jämfört med november. I USA har räntorna utvecklats sidledes till något ned under månaden. Bostadsobligationer fortsätter att utvecklas bra trots den oro som funnits i omvärlden. Avkastningen är så pass bra att vi tror detta kan fortsätta. Kreditmarknaden präglas alltjämnt av höga ränteskillnader, dock har de kommit ihop något under december. En del i detta är sannolikt de treåriga lånefaciliteterna från ECB som hjälpt till att stabilisera situationen på finansmarknaden något. Genom att säkra bankernas finansiering har emissionerna av säkerställda obligationer kommit igång vilket är ett positivt tecken. Vi ser nu en möjlighet för att ränteskillnaderna kan komma att gå ihop något framöver, om än långsamt och med tillfälliga bakslag mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,75 1,50 1,25 1,00 2 år 0,93 1,0 1,1 1,1 10 år 1,30 1,3 1,5 1,6 Stibor 3 mån 1,71 1,9 2,1 2,2 Stibor 6 mån 2,65 2,2 1,8 1,6 EMU Reporänta 1,25 0,75 0,75 0,75 2 år 0,24 0,5 0,6 0,8 10 år 1,95 2,3 2,4 2,5 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,28 0,3 0,5 0,6 10 år 1,94 2,2 2,3 2,4 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks risker. och Mångfaldigad Sparbankernas av Sparbankerna, Stockholm Private Banking-kunder Adress: Swedbank, Brunkebergstorg och ges 8, SE-105 ut 34 tio Stockholm. gånger per år. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11 4

12 Månadsrapport januari 2012 Investment Center Analys Valutautveckling EUR/USD Euron fortsatte att backa mot dollarn under december från 1,35 till 1,2850 som lägst hittills. EUtoppmötet i mitten av december lyckades inte få med sig hela EU på att införa en fiskal pakt med tuffa sanktioner mot de länder som inte sköter sig. Det innebär att en osäkerhet kvarstår kring i vilken omfattning EU-rätten kan användas som instans för att utvärdera och sanktionera länder som missköter sina statsfinanser. Förväntningarna var att ECB skulle mjukna i sin linje om att inte utöka sina köp av italienska statspapper när länderna inom eurozonen beslutade om nya finanspolitiska regelverk och Italien genomför trovärdiga budgetnedskärningar. ECB:s nye chef Mario Draghi grusade dock dessa förhoppningar och stod fast vid att sådana köp skulle strida mot EU:s fördrag, att centralbanken inte får finansiera länders budgetar via sedelpressen. Detta fick eurons försvagning att ta ny fart. Samtidigt som ECB åter sänkte räntan med 25 punkter annonserade man treåriga lån till eurozonens banker till den löpande styrräntan. Detta är ett sätt att stödja och säkerställa bankernas likviditet och möjlighet att hålla kreditmarknaden igång. Bankerna i Italien och Spanien väntas dock delvis använda lånen till att köpa korfristiga statspapper i sina länder och på så sätt tjäna en säker ränteskillnad. För eurons del är oron allt annat än över. Italien ska refinansiera drygt 100 mdr EUR i förfallande statspapper under det första kvartalet. Det är inte säkert att marknaden har aptit att köpa mer långfristiga statspapper från Italien. Vid rådande 7 procent ränta som den italienska 10-åriga statsobligationen handlas till, finns det i allra högsta grad risk för en negativ skuldspiral. Tillväxtutsikterna på kort sikt är svaga och de åtgärder som genomförs för att höja tillväxten ger inte någon effekt förrän på längre sikt. Tillväxtdata i USA har överraskat positivt och det finns vissa tecken på att den amerikanska arbetsmarknaden också börjar vakna till liv. Det lär dock inte få Federal Reserve att ändra sina ränteutsikter i första taget. Däremot talar det för att amerikanska tillgångar kan fortsätta att prestera bättre än sina europeiska motsvarigheter, vilket på marginalen stödjer kapitalflöden till dollar. Vi har reviderat ned vår EUR/USD-progos till 1,25 på tre månader (1,30 tidigare) och till 1,22 på sex månader. Vår USD/SEK-prognos på tre månader är 7,20. EUR/SEK Den svenska kronan har stärkts under december från 9,20 mot euron till i skrivande stund dryga 8,90. Förstärkningen har kommit snabbare än vi förväntat oss men bakgrunden till kronans styrka är inte överraskande, de relativt starka statsfinanserna och solida banker. Att svensk export och tillväxt nu bromsar in och att Riksbanken har beaktat detta genom att sänka sin styrränta 25 punkter i december har sedan länge varit mer än prissatt i räntemarknaden och därmed indirekt i EUR/SEK. Det bör också noteras i sammanhanget att viktiga svenska exportmarknader som USA, Tyskland och i viss mån Kina visar tecken på stabilisering. I nuläget prissätter marknaden cirka tre räntesänkningar till från Riksbanken under 2012, vilket i stort sett är i linje med Swedbanks vy. ECB har sänkt räntan med 50 punkter både i november och i december. De allt svagare tillväxtutsikterna pekar mot fler sänkningar i närtid och risker för att ECB tom på sikt kan tvingas till kvantitativa lättnader. Sammantaget ser vi framför oss att kronan fortsätter att vara stabil till att stärkas något mot euron på sikt Vår prognos är nu att EUR/SEK handlas i intervaller runt en lägre nivå, 9,00 jämfört med 9,15 tidigare, och att EUR/SEK på 6 till 12 månaders sikt ligger runt 8,90. Riskbilden till denna prognos är något på nedsidan. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks Detta dokument och Sparbankernas är framställt av Swedbank Private för allmän distribution. Banking-kunder Dokumentet är framställt och i ges informationssyfte. ut tio gånger Innehållet per i dokumentet år. utgör inte individuell rådgivning enligt 5 lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. förenade Projektledare: med osäkerhet och rekommenderas Helena att Skarin. komplettera Redaktör: sitt beslutsunderlag Hans med det Strömberg. material som bedöms Produktion: som nödvändigt. Materialet Redaktörerna. får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha Adress: andra Swedbank, tjänster Brunkebergstorg och villkor. 8, SE Kontakta Stockholm. din bank för mer information. Sidan 12

13 Månadsrapport januari 2012 Investment Center Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Stora bolag (Large Cap) och Små bolag (Small Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regionen. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. Observera att fasträntekonto inte går att ha i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto som rekommenderas till många kunder. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer avkastningen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. Dessa företag har stabila hemmamarknader och dessutom en viss övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. SPAX ALPHA BAS SPAX ALPHA är kopplat till kursutvecklingen för ett strategibaserat råvaruindex. Index målsättning är att investera i råvaror på ett effektivare sätt än vad traditionella råvaruindex gör. På så sätt skapas en stabil avkastning över tid i såväl stigande som sjunkande råvarupriser. Alternativa placeringar Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond I avvaktan på nya intressant placeringsmöjligheter väljer vi att lägga den här delen av portföljen i en likviditetsfond Rating av Morningstar: Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för högaktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 16,0% 2,83% Swedbank Robur Indexfond Europa 7,0% 2,06% Swedbank Robur Amerikafond 16,0% 2,89% Fidelity Japan Advantage 10,0% 2,10% Swedbank Robur Access Em 6,0% -2,42% Fasträntekonto 35,0% 0,19% Aktie-Ansvar Graal Total 10,0% 0,14% Totalt 100% 1,20% Kommentar till avkastning Aktiemarknaden utvecklades något positivt relativt räntor över mätperioden. Modellportföljen avkastade 1,20 procent vilket är i paritet med benchmark. Varken taktiska vikter inom regionsallokering eller produktval har påverkat relativavkastningen. SPAX föreslås som en del av räntefördel-ningen i kundportföljerna. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 13 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 6

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer