Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år"

Transkript

1 Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Här förklarar hon varför. Sidan 2 Bra läge att sänka skatten SKATT. Stirra dig inte blind på deklarationsdatumet. Inför årsskiftet har du goda möjligheter att sänka skatten. Här är tänkvärda råd för både privatpersoner och företagare. Sidan 3 En värld med två hastigheter UTBLICK. Skuldkrisen i Europa och USA påskyndar utvecklingen. Det dröjer inte särskilt länge förrän Kina blir den största ekonomin i världen, tror experterna. Sidan 4 Merbjudande Jordnära glitter Med tjänsten Mer får du rabatt på silversmycken i naturliga former. sidan 8 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 9 Reglerna för kontot är äntligen klara PLACERING. Förutsättningarna för investeringssparkontot är nu satta. För 2012 blir schabloninkomsten låg 1,65 procent, konstaterar Peter Isberg på Varbergs Sparbank. Sidan 5 Ny fond som kan sprida riskerna FONDTORGET. Fredrik von Ahn på Investment Center ser att den nya hedgefonden JPM Systematic Alpha kan vara ett bra komplement i portföljen av flera anledningar. Sidan 6 Trend Så kan hemsidan vässa dina affärer Vissa företag har bättre webbplatser än andra. Men vad gör en hemsida så bra, egentligen? Experten Christoffer Luthman ger dig verktygen. Sidan 7 Sidan 1

2 Finanspolitiska stimulanser kan gynna tillväxten Såväl den svenska som den globala ekonomin tappar fart nästa år. Men jämfört med många andra länder har Sverige ett bra utgångsläge med överskott i statsbudgeten, ett överskott som kan användas till finanspolitiska stimulansåtgärder. I höstas bedömde EU-kommissionen att Sverige är ett av få länder i EU som väntas ha överskott i statsbudgeten nästa år. I prognosen för nästa år bedömer Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, att Sveriges ekonomi växer. Läget är mycket osäkert. Men i vår prognos bedömer vi att den svenska ekonomin kommer att tappa fart jämfört med i år. Trots det blir tillväxten troligen svagt positiv, vilket bland annat beror på att svenska exportmarknader i norra Europa, inklusive Tyskland, går relativt bra, säger Cecilia Hermansson. Statliga stimulanser Sveriges goda statsfinanser öppnar för finanspolitiska stimulanser nästa år, enligt Cecilia Hermansson. Regeringen bör stimulera ekonomin om vi får en väsentlig försämring med omfattande arbetslöshet. Penningpolitiken kommer då inte att räcka till för att få fart på ekonomin. Bland euroländerna är läget mest kritiskt för Grekland följt av de andra så kallade PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien). Denna osäkerhet har bidragit till fallande börser. Marknaderna oroar sig för att problemen ska sprida sig till större länder som Frankrike. Den oron kommer att gäcka finansmarknaderna under en längre tid. Huruvida aktiemarknaderna kommer att stiga eller falla är svårt att sia om, enligt Cecilia Hermansson. Risken att skuldkrisen sprider sig till stora länder inverkar negativt liksom avmattningen i den globala ekonomin. Samtidigt är förväntningarna på företagens vinstutveckling lågt ställda. Om den globala ekonomin utvecklas bättre än väntat kan det gynna aktiemarknaderna. Bostadsräntorna stiger Cecilia Hermansson bedömer att Riksbanken håller sin styrränta oförändrad i december, men att räntesänkningar kan bli aktuella nästa år. Däremot kan nya regelverk för banksektorn, i kombination med stigande riskpremier, ändå innebära att bostadsräntorna kan komma att stiga. Sverige är ett av få länder som inte har haft en kraftig nedgång på fastighetsmarknaden sedan finanskrisen slog till Under hösten har dock priserna börjat falla. Bostadspriserna kan minska med 5 till 10 procent på riksnivå med regionala skillnader. Men för att det ska ske en större nedgång krävs en högre arbetslöshet och ett högre ränteläge än vad vi räknar med, säger Cecilia Hermansson. Henrik Norberg En viss tillväxt nästa år beror bland annat på att svenska exportmarknader i norra Europa går relativt bra, säger Cecilia Hermansson. Så blir ekonomin 2012 Svensk ekonomi tappar fart, men tillväxten förväntas ändå bli svagt positiv. Statsbudgeten ger utrymme för finanspolitiska stimulanser. Oro för att skuldkrisen ska sprida sig till större länder som Frankrike. Långsiktigt högre bostadsräntor på grund av nya regelverk och högre riskpremier. Bostadspriserna kan minska med 5 10 procent. Större prisfall mindre troligt. Sidan 2

3 Nyttiga skatteråd inför årsskiftet Möjligheten att sänka skatten kan vara lika stor eller större nu inför årsskiftet som när det är dags att deklarera i vår. Andrée Lundin, chef för Private Banking på Varbergs Sparbank, råder hur du som privatperson och företagare kan agera. I år har Stockholmsbörsen fallit med cirka 20 procent och utvecklingen på många andra marknader har också varit negativ. Denna utveckling har medfört att många sitter med orealiserade förluster i sina portföljer, förluster som kan användas för att kvitta bort hela eller delar av vinster. För dem som har sålt värdepapper med vinst under året kan det vara en god idé att sälja förlustaktier och fonder strax före årsskiftet i stället för nästa år. Men det är viktigt att tänka på att om förlusterna på noterade värdepapper är större än vinsterna så är enbart 70 procent av förlusten avdragsgill, säger Andrée Lundin. Utnyttja kapitalförlusten Men det finns även lösningar för dem som inte har vinster att kvitta förluster mot. I stället för att sälja värdepapper i år med förlust kan de föras över till investeringssparkontot, ISK, under nästa år. Det uppstår då en kapitalförlust som kan kvittas mot den schablonintäkt som tas ut på ISK. Tillsammans med Private Banking-rådgivaren kan man diskutera vad som är den bästa lösningen, säger Andrée Lundin. Den som vill sälja fonder och föra över dem till det nya investeringssparkontot drabbas av en dubbelbeskattning om man inte agerar före årsskiftet. Anledningen är att det efter årsskiftet införs en ny schablonskatt på vanligt fondsparande. Den skatten räknas fram på värdet av fondkontot vid början av året men är relativt låg (120 kronor i skatt per kronor i fondvärde). ISK beskattas löpande. Det innebär att den som säljer en fond efter årsskiftet, och sätter in kapitalet på ett investeringssparkonto, får betala skatt två gånger. Den som enbart av skatteskäl väljer att sälja sina fonder före årsskiftet för att spara skatt måste tänka på att det går lätt att förlora lika mycket eller mer på att ligga utanför marknaden under dessa oroliga tider, säger Andrée Lundin. Många företagare vill ha så stor aktieutdelning till 20 procents beskattning som möjligt. Det är den totala lönen som bolaget har betalat ut som styr hur stort detta belopp blir. För aktiva delägare i fåmansbolag är det hög tid att kontrollera att tillräckligt stor lön har betalats ut. Har man missat att plocka ut tillräcklig lön är man hänvisad till schablonbeloppet som nästa år ligger på drygt kronor. Det är självklart trist för en företagare med många anställda och stora löneunderlag, säger Andrée Lundin Den som pensionssparar ska se till att ha satt av maximalt belopp innan 2011 är till ända, det vill säga kronor. Makar som har ett gemensamt betalningsansvar för ett banklån behöver inte dra av hälften var av räntan. Se i stället till att ränteutgifterna fördelas på ett optimalt sätt. Skatteavdraget är 30 procent på ränteutgifter upp till kronor men endast 21 procent på ränteutgifter över kronor. För många kan det vara en god idé att agera före årsskiftet, i stället för nästa år, säger Andrée Lundin. Tips till företagaren För en aktiv delägare i ett fåmansföretag är det dags att kontrollera att tillräcklig lön tagits ut från bolaget. Den totala lön som delägaren tagit ut ur bolaget under 2011 avgör hur stor utdelning med 20 procent skatt som kan tas ut under Ju större ägarens och de anställdas löner är desto mer utdelning kan ägaren ta ut till låg skatt. Här är räkneexemplet: Om löner betalats ut till anställda på exempelvis kronor under 2011 kan en ensam delägare plocka ut cirka kronor i utdelning till 20 procent skatt. Vill man inte plocka ut hela utdelningen ett visst år går den att spara och utnyttja vid framtida utdelningar eller en försäljning. En förutsättning för att utnyttja den här möjligheten är att ägaren eller närstående tar ut en viss minsta lön från företaget. Lönen ska för att uppfylla detta krav uppgå till lägst kronor med tillägg av 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget eller kronor (beloppen gäller för 2011). Har ägaren tagit ut för lite lön från bolaget får han/hon bara plocka ut ett schablonberäknat belopp till 20 procent skatt. Nästa år är schablonbeloppet kronor. Sidan 3

4 Därför går Kina snart om USA Den starka tillväxten i Asien och den pågående skuldkrisen i väst har skapat en polariserad ekonomisk värld med två olika hastigheter. Snart är Kina på väg att bli den största ekonomin i världen. Världen står enligt flera experter inför ett historiskt paradigmskifte. På grund av skuldkriserna i Europa och USA, och de åtstramningsåtgärder som de framtvingar, får den utvecklade världen en långsammare tillväxttakt. Kina, Indien, Brasilien och Ryssland rycker fram med allt starkare ekonomier, samtidigt som USA:s dominerande roll i världen tenderar att upphöra. Enligt Asgeir Thordarson, Nordenchef på Fidelity Worldwide Investment, kommer Kina med stor sannolikhet att bli den största ekonomin i världen under nästa decennium. I dag är tillväxten i Kina till stor del självgenererande till skillnad från för tio år sedan då landet exporterade billiga varor till väst. Förutom en starkare export så växer en stor medelklass fram i Kina som får en allt starkare köpkraft. Sammantaget gör detta att ekonomin växer och utvecklas ännu mer, säger han. Individuella behov styr En värld med två hastigheter påverkar även investerarna. Asgeir Thordarson betonar att alla placerare bör utgå från sina individuella behov. Men han tycker att det kan vara klokt att kombinera defensiva investeringar i till exempel obligationer med en långsiktig investering på exempelvis den kinesiska marknaden. Måns Widman Kina kommer med stor sannolikhet bli den största ekonomin i världen under nästa decennium, säger Asgeir Thordarson på Fidelity. Fidelity i siffror Fidelity är ett av de fondbolag vars fonder du hittar på Swedbanks Fondtorg. Fidelity Worldwide Investment är en av världens ledande fondförvaltare med verksamhet i Europa, Mellanöstern, Sydamerika och Asien. Företaget har över anställda i 24 länder. Det förvaltar tillgångar på miljarder kronor åt cirka 7 miljoner placerare. Sidan 4

5 Nya kontot får en attraktiv beskattning Riksdagen har nu antagit lagen om investeringssparkonto. Samtidigt har den statslåneränta som genererar 2012 års schabloninkomst på sparandet fastställts till mycket låga 1,65 procent. Det konstaterar Peter Isberg på Varbergs Sparbank som här ger förutsättningarna. Efter årsskiftet kan privatpersoner placera sitt kapital inom ramen för den nya sparformen investeringssparkonto. På ett investeringssparkonto kan man spara i kontanta medel, fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument utan att behöva skatta och deklarera för varje affär. Under 2012 kommer sparandet beskattas som om avkastningen blir 1,65 procent, oavsett om placeringarna går upp eller ned i värde. Historiskt låg ränta Beskattningen av investeringssparkontot baseras på en schablonmässigt antagen avkastning som för varje år bestäms av statslåneräntan den 30 november året innan. Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och avspeglar riskfri lång marknadsränta. Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2011 till historiskt låga 1,65 procent. De senaste åren har den svenska statsskulden minskat till drygt en tredjedel av BNP, och Sverige bedöms även vid en mer negativ internationell utveckling ha starkare statsfinanser än många andra länder. Sverige bör därför ha goda förutsättningar att finansiera sin statsskuld till låga räntekostnader, vilket i sin tur betyder att statslåneräntan under de närmaste åren sannolikt kommer att vara låg. Schablonbeskattat sparande kommer vara högintressant de kommande åren, menar Peter Isberg, specialist på Varbergs Sparbank. Den nya schablonskattemodellen med en årlig skattebelastning på cirka 0,5 procent framstår som mycket attraktiv, säger Peter Isberg på Varbergs Sparbank. Här är fördelarna Ingen deklaration av enskilda affärer. Ingen kapitalvinstskatt ska betalas. Fria uttag av kontanter. Här är räkneexempel Den som i genomsnitt har kronor på sitt investeringssparkonto under 2012 kommer att beskattas för en schabloninkomst på (1,65 % x =) kr. Vinst, utdelning och ränta på investeringssparkontot liksom uttag från kontot blir skattefria. Med en skattesats i inkomstslaget kapital på 30 procent motsvarar detta en effektiv skatt på (1,65 % x 30 % =) 0,495 procent av kapitalets värde, eller 495 kr per kronor. Sidan 5

6 Hedgefonden som kan sprida risken i portföljen Fonden JPM Systematic Alpha lanseras inom kort på Fondtorget. Den placerar på aktiemarknaden världen över och har lägre risk än en ren aktiefond, men högre än en lång räntefond. Hedgefonden kan vara ett bra komplement i portföljen för att bland annat öka riskspridningen, anser Fredrik von Ahn på Swedbank. JPM Systematic Alpha förvaltas av det amerikanska fondbolaget J.P. Morgan Asset Management. Fonden startade den 1 juli Vi screenar marknaden kontinuerligt och denna fond bedömer vi har förutsättningar att leverera bra avkastning i förhållande till den risk som fonden tar, säger Fredrik von Ahn, Portfolio Manager på Investment Center. Enligt Fredrik von Ahn har Systematic Alpha lägre risk än en renodlad aktiefond, men högre än en lång räntefond. Fonden lämpar sig för de som har en traditionell investeringsportfölj bestående av aktier och räntor. Genom att sprida investeringarna till andra tillgångsslag som vissa hedgefonder kan riskspridningen förbättras ytterligare och avkastningspotentialen öka, säger Fredrik von Ahn. Består av tre strategier Fonden placerar i aktier, terminer och i likvida medel. Förvaltaren arbetar efter tre strategier: Den första är att fonden kan ta både långa och korta positioner. En lång position innebär att fonden tjänar pengar om aktierna stiger i värde. En kort position, att blanka, innebär att fonden får avkastning om de blankade aktierna faller i värde. Denna strategi grundas på våra kvantitativa modeller. Fonden köper de aktier som modellen visar är topprankade och blankar de som har lägst ranking, säger Yazann Romahi som förvaltar fonden. Den andra strategin är en så kallad global makrostrategi. Den tredje, fusionsarbitrage, innebär att fonden placerar i aktier som gynnas när bolag går samman. Genom att kombinera dessa tre strategier diversifierar vi placeringarna och minskar risken, säger Yazann Romahi. Enligt Yazann Romahi är målet att fonden ska stiga med 4 5 procent per år, före avgifter. Fonden handlas dagligen och är hedgad mot svenska kronor för att minska valutarisken. Henrik Norberg Genom att sprida investeringarna till flera tillgångsslag kan riskspridningen i portföjljen förbättras och avkastningspotentialen öka, säger Fredrik von Ahn på Swedbank. Enligt förvaltaren Yazann Romahi är målet att fonden ska stiga med 4 5 procent per år, före avgifter. Glöm ej riskbilden Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Kontakta gärna din rådgivare för mer information om fonden. Sidan 6

7 Här blir webben din kassako Många webbplatser ser snygga ut. Men för att skapa en bra hemsida är det allra viktigaste att den har ett tydligt syfte som följer företagets affärsmål. Webbanalytikern Christoffer Luthman berättar här hur du lyckas. I dag är det relativt enkelt att göra en hemsida som ser bra och snygg ut. Men utmaningen är att skapa en hemsida som riktar sig till och attraherar företagets nuvarande och blivande kunder. Grunden är att har tydliga målsättningar och klart uttalade syften med hemsidan, säger Christoffer Luthman, webbanalytiker och en av grundarna till Inuse Insights AB. Han fortsätter: Först måste du fråga dig hur hemsidan kan hjälpa dig att nå verksamhetsmålen. Du behöver även sätta dig in i varför besökarna ska kolla just på din hemsida. Besökarna ska fås att komma dit i det syfte företaget har, inte av några andra skäl, säger han. Två sätt att locka läsare Enligt Christoffer Luthman finns det framför allt två vägar för att locka in besökare på hemsidan. Det underlättar förstås om du har en marknadsföringsbudget som ger möjlighet att marknadsföra webbplatsen i andra kanaler. Ett annat sätt att locka in besökare är att ge dem ett unikt erbjudande som gör att de hittar fram till rätt webbplats, säger han. När hemsidan rullar på är det minst lika viktigt att kontinuerligt utvärdera vad besöken resulterar i, vilka effekter hemsidan ger. Det är inte bara antalet besökare som räknas. Man måste se till att det blir så effektivt som möjligt genom att analysera vad varje besök ger för kommersiell nytta, säger Christoffer Luthman. Nära samarbete Ibland är det för långt mellan företagets ledning och webbmakarna. De bör ha nära kontakt så att webbplatsen fungerar optimalt och används på rätt sätt. Man bör också fråga sig vilka hinder och svagheter det finns på webbplatsen. Det ska vara lätt att besöka hemsidan från alla webbläsare. De problem besökarna kan stöta på måste minimeras och åtgärdas regelbundet, till exempel varje månad. Finns det då några inom e-handeln som utmärker sig genom sina webbplatser? Det finns många företag som gör bra hemsidor, men jag vill lyfta fram rese- och spelbranschen som har mycket av sin verksamhet onlinebaserad. De är extremt konkurrensutsatta och måste vara duktiga för att överleva, säger Christoffer Luthman. Grunden är att har ett tydligt syften med hemsidan, säger webbanalytiker Christoffer Luthman. Så vässar du hemsidan Skapa en lockande startsida är kanske det allra viktigaste på hemsidan. Den ger besökarna det första och viktigaste intrycket. Utgå från vad besökaren vill ha för information och service. Strukturera hemsidan utifrån besökaren och inte utifrån din organisation. Försök att sätta er in i hur kunderna tänker. Utforma hemsidan så att besökarna vill stanna kvar. Hemsidan ska uppfattas som relevant, begriplig, matnyttig och den ska vara lätt att hitta. Utvärdera och följ upp besöken på hemsidan löpande. Uppdatera, uppdatera och åter uppdatera. Hemsidan måste kännas aktuell och fräsch. Utveckla hemsidan kontinuerligt, såväl tekniskt som informationsmässigt. Tio i Topp Tidningen Internetworld har nyligen tagit fram en lista över Sveriges 100 bästa webbplatser. Lagom till julen så listar vi de bästa inom kategorin e-handel: Halens Bokia Ellos Gudrun Sjödén Junkyard.com Lindex Mathem Nelly.com Pocket Shop Zoovillage Sidan 7

8 Naturlig design Med tjänsten Mer kan du bland annat ta del av formgivaren Eva E Erikssons tidlösa och naturnära silversmycken. Smyckesformgivaren och silversmeden Eva E Eriksson arbetar med ett rent och enkelt formspråk. Hennes ledord i skapandet är svensk, tidlös och naturlig design. Inspirationen till den senaste kollektionen, A unique piece of nature, kommer från naturens vackra former och är en flirt med årstidernas primörer, blommor och blad. Alla tre berlockerna kan bäras ensamma, och det lilla ekbladet kan man dessutom bära som berlock i armband. Nuvarande erbjudande, som gäller till och med december, innebär 15 procents rabatt på samtliga utvalda produkter. Utvalda smycken: Ekollon 795 kronor Ekollon med kulkedja kort kronor Ekollon med kulkedja kort + små ekblad kronor Ekollon med kulkedja lång kronor Ekollon med kulkedja lång + små ekblad kronor Små ekblad 395 kronor Små ekblad med kort kedja 650 kronor Stora ekblad 595 kronor Stora ekblad med kort kedja 850 kronor Stora ekblad med lång kedja 995 kronor Kontaktuppgifter: På Evas hemsida kan du se bilder på hela kollektionen: Beställ: Smycken med inspiration från naturens former. Vem får mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Sidan 8

9 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är högaktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank ökar aktievikten för december månad och rekommenderar neutral fördelning mellan aktier och räntor för hög- och lågaktiva kunder. Trots att våra indikatorer förordar en undervikt i aktier väljer vi neutral vikt. Anledning är att världens centralbanker nyligen har signalerat till marknaderna att de är beredda att ge stöd för att kompensera för rådande politisk osäkerhet. Tillsammans med de senaste månadernas kraftiga börsfall kan detta förorsaka en rekyl på börsen. Räntor 50% (0%) Aktier 50% (0%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX ALPHA Alternativa placeringar Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond Trender & Makroekonomi Sverige15% (-3%) USA Positiva konjunktursignaler i USA Superkommittén misslyckades Europa och Sverige Krisen i Euroområdet stressar marknaden Svensk ekonomi bromsar in Japan Förväntade penningpolitiska lättnader Tillväxtmarknader Svagare konjunktursignaler från Kina Europa 6% (-3%) Asien 9% (0%) USA 15% (+6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och Valutautveckling Även om svensk ekonomi bromsar in så är utgångspunkten ändå relativt god med stark BNP. Det innebär att Riksbanken inte behöver ha någon panik med att sänka räntan vid räntemötet den 20 december. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,60 4,47 4,27 4,07 2 år 4,39 4,43 4,48 4,48 5 år 4,84 4,89 4,99 5,04 10 år 5,28 5,36 5,46 5,56 Svenska banker har relativt starka balansräkningar med få exponeringar mot problemländerna i eurozonen. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK fortsätter att handlas i intervaller runt 9,15 och på 6 månaders sikt ligger runt 9,00. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. risker. Projektledare: Mångfaldigad av Sparbankerna, Helena Stockholm Skarin Adress: Redaktör: Swedbank, Brunkebergstorg Hans Strömberg. 8, SE Stockholm. Produktion: Redaktörerna. Sidan 9

10 Månadsrappor december 2011 Investment Center Analys Trender & Makroekonomi Marknadsoron har inte släppt, trots att konjunkturstatistiken globalt har varit i linje med förväntningarna eller till och med lite bättre. Besluten som fattades av europeiska statschefer i slutet av oktober för att bemöta skuldkrisen har endast haft en tillfälligt positiv effekt på marknaderna. Investerarna är fortfarande mycket skeptiska till en hållbar skuldutveckling i de krisdrabbade länderna och oroas även av läget i banksektorn. De har sett föreslagna krislösningar som otillräckliga och ser även negativa konsekvenser av de höjda kapitaltäckningskraven i form av minskad utlåning inom och utanför euroområdet. I slutet av november steg marknadsräntorna och det blev även dyrare för främst europeiska banker att finansiera sig. Världens stora centralbanker beslutade därför i en gemensam aktion att underlätta tillgången på dollar. Den initiala effekten på marknaderna var positiv. Att motverka att finanskrisen sprider sig och att underlätta tillgången till likviditet i systemet är viktigt, även om effekterna av just denna åtgärd inte ska överdrivas. USA Positiva konjunktursignaler i USA Superkommittén misslyckades I USA har konjunktursignalerna fortsatt att vara något bättre än många väntat. Hushållens tillförsikt har stärkts något, detaljhandeln går överraskande bra och orderingången i industrin hålls uppe. De politiska problemen fortsätter dock. Den så kallade superkommittén, bestående av sex republikaner och sex demokrater, misslyckades med att komma överens om nedskärningar för att förbättra de offentliga finanserna kommande 10-årsperiod. Alternativet är att ett automatiskt besparingspaket motsvarande 1200 miljarder dollar, också under en 10-års period, träder i kraft med start Dessutom blir det ytterligare en åtstramning 2012 om inte kongressen lyckas enas om att förlänga de tillfälliga inkomstskattelättnaderna och arbetslöshetsförsäkringen. Detta måste ske innan 16 december. Europa Krisen i euroområdet stressar marknaden Besluten som fattades av europeiska statschefer i slutet av oktober för att stoppa kreditkrisen hade endast en tillfälligt positiv effekt på obligationsmarknaden. Investerarna är fortfarande mycket skeptiska till en hållbar skuldutveckling i de krisdrabbade länderna. Misstron har fortsatt trots att nya regeringar i Grekland, Italien och Spanien har lovat ytterligare åtstramning av finanspolitiken för att minska budgetunderskotten.räntan på franska och tyska obligationer har också stigit de sista veckorna i takt med tilltagande oro för en kollaps av hela eurosamarbetet. Nu förekommer spekulationer om att den europeiska centralbanken (ECB) ska öka stödköpen av obligationer samtidigt som politiker kommer överens om att kraftigt öka EU:s inflytande över nationella budgetar och finanspolitik. Motståndet i Tyskland till både storskaliga köp från ECB eller en gemensam så kallad euroobligation är fortfarande stort. Fokus ligger nu på nästa EU-toppmöte den 9 december. Europakonjunkturen är nu mycket svag, vilket också bekräftas av den senaste tidens data. Tillväxt är mycket viktigt för en hållbar utveckling av statsskulderna i de krisdrabbade länderna och ett fall i BNP kommer att försvåra vägen mot balanserade statsfinanser. Konjunkturförsvagningen betyder att styrräntan i euroområdet kommer att sänkas ytterligare. Sverige Svensk ekonomi bromsar in Svensk BNP steg mer än väntat under tredje kvartalet, främst på grund av stark utrikeshandel. Exporten ökade, men samtidigt hölls importen tillbaka av svag inhemsk efterfrågan. Det sistnämnda återspeglades i fallande privat konsumtion och detalj- och partihandeln har sett en ofrivillig lageruppbyggnad efter sommaren. På grund av oron i Euroområdet, Sveriges viktigaste handelspartner, lär vi se svagare export framöver. Ledande indikatorer pekar på att det är främst industrin som tappar fart. Riksbanken väntas därför sänka styrräntan under Räntesänkning och minskad inflationstakt ger tillbaka lite köpkraft till hushållen nästa år. Även om allt pekar på att svensk ekonomi bromsar in räknar vi inte med en långvarig svacka. Sverige har goda statsfinanser och utrymme finns att stötta ekonomin ytterligare utöver redan annonserade reformer. Japan Förväntade penningpolitiska lättnader. Japans tillväxt var stark under sommaren med en uppgång i BNP på 1,5 procent jämfört med föregående kvartal. Tyvärr finns det tecken att konjunkturen har dämpats markant under hösten. Till exempel har både industriproduktion och export varit svaga. Följdeffekterna av översvämningarna i Thailand och fallande efterfrågan från Europa pekar på måttlig tillväxt framöver. Bank of Japans chef Shirakawa har uttalat en stark oro över europeiska skuldkrisen och ytterligare lättnader på penningpolitiken kan väntas. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 Sidan 10

11 Månadsrappor december 2011 Investment Center Tillväxtmarknader Svagare konjunktursignaler från Kina Företagsförtroendet i den kinesiska tillverkningssektorn vände ner i november och produktionsutvecklingen blev svagare. Data visar också på ett stort fall för nya order, vilket betyder att konjunkturen kan vara svag även de kommande månaderna. På den positiva sidan kan vi se att den kinesiska centralbanken börjat att försiktigt lätta på penningpolitiken och mer stimulans är att vänta framöver. Konjunkturläget i tillväxtländerna generellt är starkt, men har dämpats. En svagare efterfrågan i Europa kommer att synas i tillväxtländernas exportsiffror framöver. Det finns en risk att kraven på de europeiska bankerna att se över sina balansräkningar får till följd att det blir svårare för företag i tillväxtländerna att få tillgång till handelskrediter. Här finns dock en potential för amerikanska banker att ta marknadsandelar samt för myndigheter att agera för att säkerställa kreditflödet. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank ökar aktievikten för december månad och rekommenderar neutral fördelning mellan aktier och räntor för hög- och lågaktiva kunder. Trots att våra indikatorer förordar en undervikt i aktier väljer vi neutral vikt. Anledning är att världens centralbanker nyligen har signalerat till marknaderna att de är beredda att ge stöd för att kompensera för rådande politisk osäkerhet. Tillsammans med de senaste månadernas kraftiga börsfall kan detta förorsaka en rekyl på börsen. Marknadsklimat Vinstrevideringarna är inte lika negativa nu som för en månad sedan. Prisrörelserna har däremot varit tydligt nedåt. Likviditet Likviditeten har de senaste månaderna uppvisat ömsom förstärkningar och försvagningar. Denna månad ger förstärkningen ett positivt utslag i modellen. Den underliggande trenden är dock mot lägre likviditetsflöde. Orsaken till detta är, som tidigare, den japanska centralbankens normalisering av penningmängden allt eftersom ekonomin återhämtar sig från jordbävningen i mars. Vår bedömning att detta påverkar den reala ekonomin mer än den finansiella kvarstår. Värdering Aktiemarknaderna blev något billigare i november. Fallande priser samtidigt som nedrevideringarna av vinster har avstannat, bidrar till förbättringar av värdering. Makroallokering Konjunkturmodellen ger ökat stöd denna månad och ser ut att kunna ge stöd till aktier även nästa kvartal. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner För lågaktiva kunder fortsätter vi att vara neutrala i länderfördelningen denna månad. För högaktiva kunder fortsätter vi att övervikta USA och undervikta Sverige och Europa som har utvecklats mycket sämre än USA hela året och kan fortsätta att att göra detta. Dock har likviditetsflödet från ECB tagit rejäl fart på sistone, medan det fortfarande är svagt i Sverige. Marknadsklimatet är fortfarande svagt både i Sverige och Europa. Fördelningen är åter neutral mellan små och stora bolag på grund av ökad kreditrisk och svagare ledande indikatorer. I valet mellan värdebolag och tillväxtbolag fortsätter vi vara neutrala i december. Vinstutsikterna förbättras i USA medan de är svaga i Europa. Detta är en följd både av en stark rapportsäsong i USA och ekonomisk oro i Europa. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 18% (0%) 15% (-3%) Europa 9% (0%) 6% (-3%) USA 9% (0%) 15% (+6%) Asien 9% (0%) 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa 3 Sidan 11

12 Månadsrappor december 2011 Investment Center Marknadsklimat Vinstutsikterna förbättras i USA medan de är svaga i Europa. Detta är en följd både av stark rapportsäsong i USA och ekonomisk oro i Europa. Likviditet USA:s flöde försämras på Japans bekostnad. Europeisk likviditet är fortfarande relativt svag men det är tydligt att ECB slutat med sin tidigare åtstramning och nu i snabb takt levererar likviditet till marknaderna. Värdering Europa är den billigaste regionen och Japan och Asien de dyraste. Det sker inga inbördes förändringar denna månad. Makroallokering Konjunkturutvecklingen ger stöd till aktier i både Europa och USA. Detta visar att aktieutvecklingen inte bara beror på politisk oro även om detta dominerat så här långt under året. Analys Ränteutveckling November har visats sig vara en spegelbild mot oktober när det gäller riskfyllda investeringar. Börsen gick kraftigt ner och finansiella krediter har handlats mycket dåligt. Faktum är att kreditrisken på banker är på årshögsta. Alla dessa rörelser är naturligtvis knutna till den europeiska skuldkrisen och dess effekt på skuldsatta länders obligationsräntor. Italienska obligationer har varit i fokus under hela månaden och 10-årsräntan har nått nya högstanivåer på över 7 procent, vilket troligtvis är en ohållbar nivå. Stressen var enorm i slutet av månaden. Bland annat var det mycket svårt att få tag på USD lån för europiska institutioner. Det fick effekten att räntan för att låna USD gick upp till nivåer vi inte sett sedan 2008 när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Förväntan på att centralbanker ska sänka räntan är stor. ECB levererade oväntat en 25 punkters sänkning i början av november och förväntas fortsätta med minst en sänkning till. I Sverige förväntar sig räntemarknaden mer än 25 punkters räntesänkning av Riksbanken i december och en total sänkning på punkter ett år framöver. Med tanke på att makrodata från Sverige inte är så dålig är det, enligt oss, inte säkert med en sänkning i december. Problemet idag är att det inte finns något förtroende för europeiska politiker. Likviditet finns i mängder men ingen som lånar ut. Därför är det mer politiska åtgärder snarare än penningpolitiska som måste göras. Swedbanks uppfattning är dock att Riksbanken börjar sänka i februari Oroväckande var att investerare under den senare delen av november började sälja tyska och japanska statsobligationer. Denna marknadssignal är oroväckande. Differensen mellan svenska och tyska 10 års räntor är nu på -50 punkter. Under de senaste dagarna har det publicerats en del tidningsartiklar om att förhandlingarna mellan Merkel och Sarkozy går framåt och anses vara slagkraftiga. Förhandlingarna handlar om att bygga ett nytt Europa med en annan finanspolitisk union. I slutändan spekulerar man om att någon slags gemensam obligation kommer att introduceras. Dessa nyheter i kombination med något bättre italienska obligationsemissioner har lättat något på det negativa sentimentet. En låg inflationssiffra i Sverige fick investerare att söka sig till meravkastning genom svenska säkerställda bostadsobligationer. Bostadsobligationer har utvecklats bra trots den oro som funnits i omvärlden. Annars har kreditspreadar utvecklats mycket dåligt. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Euron backade kraftigt mot dollarn under november från över 1,40 till som lägst 1,32. Resultatet av EU-toppmötet i slutet av oktober lyckades inte lugna marknaderna även om det innehöll det mest utförliga räddningspaketet hittills. Paketet inkluderade bland annat åtaganden från euroländerna att genomföra tillväxtreformer och budgetåtstramningar samt krav på bankerna att förstärka sina balansräkningar. Det sistnämnda innebär dock i praktiken att bankerna måste dra Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 4 Sidan 12

13 Månadsrappor december 2011 Investment Center ned sina exponeringar. Bland annat italienska statsobligationer som i annat fall riskerar tynga deras tillgångssida och försämra kapitaltäckningsgraden när obligationsportföljerna ska marknadsvärderas. Teknokratledda, det vill säga specialistregeringar har tillsatts i både Grekland och Italien. I Spanien har socialistregeringen bytts ut mot en konservativ regering. De har samtliga annonserat om ytterligare reformer. På kort sikt tycks europolitikernas strategi dock vara otillräcklig för att bromsa eurokrisen och hoppet står nu till att den europeiska centralbanken, ECB, ska utöka sina obligationsköp. Detta skulle kunna bli fallet på sikt om ECB får en tydlig försäkran från EU-toppmötet den 9 december att ett nytt lagfäst regelverk är på väg att snabbt upprättas. Regelverket som skulle tvinga länderna i eurozonen att hålla sina budgetar i balans på sikt medför sanktioner och tvångsåtgärder om så inte är fallet. Vi förväntar oss att ECB sänker räntan i december och eventuellt inför 2-3-åriga likviditetslån till banker samt håller fast vid sin nuvarande form av marknadsvårdande köp av europeiska statspapper. Dessutom har de stora centralbankerna (FED, ECB med flera) sänkt priset på den säkerhetslina som finns att byta till sig USD mot Euro. Det har skapat en viss ökad trygghet kring att europeiska banker har tillgång på dollar till en rimlig kostnad. Sammantaget har detta minskat risken för ett brant fall i EUR/USD på kort sikt. Vi är dock inte övertygade om att det kommer att bli enkelt att fastställa regler och principer kring ett nytt lagverk kring statsfinanserna (även om det bara sker mellan EMU-länderna). I alla avseenden kommer budgetåtstramningar och svag tillväxt kräva en låg ränta och en svagare euro framöver. En ytterligare riskfaktor för euron är om den amerikanska kongressen inte kommer överens om mer långsiktiga förstärkningar av budgeten. Om det inte sker snarast är risken att skattesänkningar och arbetslösunderstöd inte förlängs in på nästa år, vilket kan tynga den amerikanska ekonomin. Det kan få den amerikanska börsen på dåligt humör, vilket i sin tur skulle medföra en flykt till säkra dollar från bland annat euro. Vi har reviderat ned vår EUR/USD-prognos till 1,30 på tre månader (1,35 tidigare) och till 1,25 (1,30) på 6 månader. Vår USD/SEK-prognos på tre månader är 7,05. EUR/SEK Den svenska kronan fortsätter att röra sig i ett brett intervall mot euron, mellan 9,00 och 9,30. En stigande trend bröts mot slutet av november efter en stark svensk BNP-siffra för tredje kvartalet. Även om svensk ekonomi bromsar in är utgångspunkten ändå relativt god. Det innebär att Riksbanken inte behöver ha någon panik med att sänka räntan vid räntemötet den 20 december. Det faktum att marknaden redan förväntar sig räntesänkningar om cirka 100 punkter med start i december och att Riksbanken enligt vår tro inte kommer att sänka redan då, kan på marginalen ge kronan stöd på sikt. Samtidigt utgör den accelererande eurokrisen en latent risk för kronan då Sverige är en liten exportinriktad ekonomi. På kort sikt väntas dessutom valutautflöden på cirka mdr SEK kopplade till Premiepensionsfonden. Vår bedömning kvarstår dock att kronan kommer att klara sig bättre under denna kris än 2008, bland annat på grund av Sveriges starka statsfinanser. Det bekräftas av att räntan på svenska 10-åriga obligationer nu är på rekordlåga 50 punkter under Tyskland samt att svenska banker nu har relativt starka balansräkningar med få exponeringar mot problemländerna i eurozonen. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK fortsätter att handlas i intervaller runt 9,15 och att EUR/SEK på 6 månaders sikt ligger runt 9,00. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha Adress: andra Swedbank, tjänster Brunkebergstorg och villkor. 8, SE Kontakta Stockholm. din bank för mer information. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa 5 Sidan 13

14 Månadsrappor december 2011 Investment Center Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Stora bolag (Large Cap) och Små bolag (Small Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regionen. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En aktivt förvaltad fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) från flera av världens främsta förvaltare Rating av Morningstar SPAX ALPHA SPAX ALPHA är kopplat till kursutvecklingen för ett strategibaserat råvaruindex. Index målsättning är att investera i råvaror på ett effektivare sätt än vad traditionella råvaruindex gör. På så sätt skapas en stabil avkastning över tid i såväl stigande som sjunkande råvarupriser. Alternativa placeringar Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond I avvaktan på nya intressant placeringsmöjligheter väljer vi att lägga den här delen av portföljen i en likviditetsfond Rating av Morningstar: Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för högaktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 14,0% -6,20% Swedbank Robur Indexfond Europa 6,0% -1,00% Swedbank Robur Amerikafond 16,0% 1,42% Fidelity Japan Advantage 9,0% 2,92% Swedbank Robur Access Em 5,0% -2,50% Fasträntekonto 40,0% 0,16% Aktie-Ansvar Graal Total 10,0% -1,32% Totalt 100,0% -0,63% Kommentar till avkastning Under perioden sjönk aktiemarknaden medan räntemarknaden steg något. Modellportföljen avkastade -0,63 procent då aktiemarknaden utvecklades negativt under perioden. Relativt benchmark har portföljen överpresterat 0,18 procentenheter, vilket beror på en undervikt i aktier som tillgångsslag och Sverige som region. Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer avkastningen för stora välkända företag i Norden och Tyskland samt Nederländerna. Dessa företag har stabila hemmamarknader och har dessutom en viss övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 6 Sidan 14

15 Månadsrappor november 2011 Investment Center Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa indexfond som ger en exponering mot den Europeiska börserna till en låg avgift Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En mycket aktiv fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden. Rating av Morningstar Ränteplaceringar Överskottslikvidtet Företag: Fasträntekonto med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer avkastningen för stora välkända företag i Norden och Tyskland samt Nederländerna. Dessa företag har stabila hemmamarknader och har dessutom en viss övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. SPAX ALPHA SPAX ALPHA är kopplat till kursutvecklingen för ett strategibaserat råvaruindex. Index målsättning är att investera i råvaror på ett effektivare sätt än vad traditionella råvaruindex gör. På så sätt skapas en stabil avkastning över tid i såväl stigande som sjunkande råvarupriser. Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total En absolutavkastande hedgefond. Fonden är en så kallad fond i fond med fyra underliggande fonder som i sin tur väger cirka 25 procent var i fonden. Varje underliggande fond har olika investeringsstrategier. Två stycken har en fundamental (kvalitativ) förvaltningsstrategi och de andra två har en så kallad modellstyrd (kvantitativ) förvaltningsstrategi. Fonden investerar i olika marknader globalt samt även i olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och valutor Rating enligt Morningstar saknas. Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för högaktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 22,0% 6,83% Swedbank Robur Indexfond Europa 13,0% 4,57% Swedbank Robur Amerikafond 4,0% 5,77% Fidelity Japan Advantage 10,0% -5,12% Swedbank Robur Access Em 6,0% 10,37% Fasträntekonto 35,0% 0,19% Aktie-Ansvar Graal Total 10,0% -1,41% Totalt 100% 2,36% Kommentar till avkastning Över mätperioden har aktiemarknaden haft sin starkaste månadsutveckling sedan mars 2010 medan räntemarknaden utvecklats neutralt. Modellportföljen avkastade +2,36 procent där aktiedelen står för det positiva bidraget. Jämfört mot benchmark har portföljen knappt underavkastat med -0,13 procent, vilket beror på en undervikt i USA. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 6 Sidan 15

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer