Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år"

Transkript

1 Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Här förklarar hon varför. Sidan 2 Bra läge att sänka skatten SKATT. Stirra dig inte blind på deklarationsdatumet. Inför årsskiftet har du goda möjligheter att sänka skatten. Här är tänkvärda råd för både privatpersoner och företagare. Sidan 3 En värld med två hastigheter UTBLICK. Skuldkrisen i Europa och USA påskyndar utvecklingen. Det dröjer inte särskilt länge förrän Kina blir den största ekonomin i världen, tror experterna. Sidan 4 Merbjudande Jordnära glitter Med tjänsten Mer får du rabatt på silversmycken i naturliga former. sidan 8 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 9 Reglerna för kontot är äntligen klara PLACERING. Förutsättningarna för investeringssparkontot är nu satta. För 2012 blir schabloninkomsten låg 1,65 procent, konstaterar Peter Isberg på Varbergs Sparbank. Sidan 5 Ny fond som kan sprida riskerna FONDTORGET. Fredrik von Ahn på Investment Center ser att den nya hedgefonden JPM Systematic Alpha kan vara ett bra komplement i portföljen av flera anledningar. Sidan 6 Trend Så kan hemsidan vässa dina affärer Vissa företag har bättre webbplatser än andra. Men vad gör en hemsida så bra, egentligen? Experten Christoffer Luthman ger dig verktygen. Sidan 7 Sidan 1

2 Finanspolitiska stimulanser kan gynna tillväxten Såväl den svenska som den globala ekonomin tappar fart nästa år. Men jämfört med många andra länder har Sverige ett bra utgångsläge med överskott i statsbudgeten, ett överskott som kan användas till finanspolitiska stimulansåtgärder. I höstas bedömde EU-kommissionen att Sverige är ett av få länder i EU som väntas ha överskott i statsbudgeten nästa år. I prognosen för nästa år bedömer Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, att Sveriges ekonomi växer. Läget är mycket osäkert. Men i vår prognos bedömer vi att den svenska ekonomin kommer att tappa fart jämfört med i år. Trots det blir tillväxten troligen svagt positiv, vilket bland annat beror på att svenska exportmarknader i norra Europa, inklusive Tyskland, går relativt bra, säger Cecilia Hermansson. Statliga stimulanser Sveriges goda statsfinanser öppnar för finanspolitiska stimulanser nästa år, enligt Cecilia Hermansson. Regeringen bör stimulera ekonomin om vi får en väsentlig försämring med omfattande arbetslöshet. Penningpolitiken kommer då inte att räcka till för att få fart på ekonomin. Bland euroländerna är läget mest kritiskt för Grekland följt av de andra så kallade PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien). Denna osäkerhet har bidragit till fallande börser. Marknaderna oroar sig för att problemen ska sprida sig till större länder som Frankrike. Den oron kommer att gäcka finansmarknaderna under en längre tid. Huruvida aktiemarknaderna kommer att stiga eller falla är svårt att sia om, enligt Cecilia Hermansson. Risken att skuldkrisen sprider sig till stora länder inverkar negativt liksom avmattningen i den globala ekonomin. Samtidigt är förväntningarna på företagens vinstutveckling lågt ställda. Om den globala ekonomin utvecklas bättre än väntat kan det gynna aktiemarknaderna. Bostadsräntorna stiger Cecilia Hermansson bedömer att Riksbanken håller sin styrränta oförändrad i december, men att räntesänkningar kan bli aktuella nästa år. Däremot kan nya regelverk för banksektorn, i kombination med stigande riskpremier, ändå innebära att bostadsräntorna kan komma att stiga. Sverige är ett av få länder som inte har haft en kraftig nedgång på fastighetsmarknaden sedan finanskrisen slog till Under hösten har dock priserna börjat falla. Bostadspriserna kan minska med 5 till 10 procent på riksnivå med regionala skillnader. Men för att det ska ske en större nedgång krävs en högre arbetslöshet och ett högre ränteläge än vad vi räknar med, säger Cecilia Hermansson. Henrik Norberg En viss tillväxt nästa år beror bland annat på att svenska exportmarknader i norra Europa går relativt bra, säger Cecilia Hermansson. Så blir ekonomin 2012 Svensk ekonomi tappar fart, men tillväxten förväntas ändå bli svagt positiv. Statsbudgeten ger utrymme för finanspolitiska stimulanser. Oro för att skuldkrisen ska sprida sig till större länder som Frankrike. Långsiktigt högre bostadsräntor på grund av nya regelverk och högre riskpremier. Bostadspriserna kan minska med 5 10 procent. Större prisfall mindre troligt. Sidan 2

3 Nyttiga skatteråd inför årsskiftet Möjligheten att sänka skatten kan vara lika stor eller större nu inför årsskiftet som när det är dags att deklarera i vår. Andrée Lundin, chef för Private Banking på Varbergs Sparbank, råder hur du som privatperson och företagare kan agera. I år har Stockholmsbörsen fallit med cirka 20 procent och utvecklingen på många andra marknader har också varit negativ. Denna utveckling har medfört att många sitter med orealiserade förluster i sina portföljer, förluster som kan användas för att kvitta bort hela eller delar av vinster. För dem som har sålt värdepapper med vinst under året kan det vara en god idé att sälja förlustaktier och fonder strax före årsskiftet i stället för nästa år. Men det är viktigt att tänka på att om förlusterna på noterade värdepapper är större än vinsterna så är enbart 70 procent av förlusten avdragsgill, säger Andrée Lundin. Utnyttja kapitalförlusten Men det finns även lösningar för dem som inte har vinster att kvitta förluster mot. I stället för att sälja värdepapper i år med förlust kan de föras över till investeringssparkontot, ISK, under nästa år. Det uppstår då en kapitalförlust som kan kvittas mot den schablonintäkt som tas ut på ISK. Tillsammans med Private Banking-rådgivaren kan man diskutera vad som är den bästa lösningen, säger Andrée Lundin. Den som vill sälja fonder och föra över dem till det nya investeringssparkontot drabbas av en dubbelbeskattning om man inte agerar före årsskiftet. Anledningen är att det efter årsskiftet införs en ny schablonskatt på vanligt fondsparande. Den skatten räknas fram på värdet av fondkontot vid början av året men är relativt låg (120 kronor i skatt per kronor i fondvärde). ISK beskattas löpande. Det innebär att den som säljer en fond efter årsskiftet, och sätter in kapitalet på ett investeringssparkonto, får betala skatt två gånger. Den som enbart av skatteskäl väljer att sälja sina fonder före årsskiftet för att spara skatt måste tänka på att det går lätt att förlora lika mycket eller mer på att ligga utanför marknaden under dessa oroliga tider, säger Andrée Lundin. Många företagare vill ha så stor aktieutdelning till 20 procents beskattning som möjligt. Det är den totala lönen som bolaget har betalat ut som styr hur stort detta belopp blir. För aktiva delägare i fåmansbolag är det hög tid att kontrollera att tillräckligt stor lön har betalats ut. Har man missat att plocka ut tillräcklig lön är man hänvisad till schablonbeloppet som nästa år ligger på drygt kronor. Det är självklart trist för en företagare med många anställda och stora löneunderlag, säger Andrée Lundin Den som pensionssparar ska se till att ha satt av maximalt belopp innan 2011 är till ända, det vill säga kronor. Makar som har ett gemensamt betalningsansvar för ett banklån behöver inte dra av hälften var av räntan. Se i stället till att ränteutgifterna fördelas på ett optimalt sätt. Skatteavdraget är 30 procent på ränteutgifter upp till kronor men endast 21 procent på ränteutgifter över kronor. För många kan det vara en god idé att agera före årsskiftet, i stället för nästa år, säger Andrée Lundin. Tips till företagaren För en aktiv delägare i ett fåmansföretag är det dags att kontrollera att tillräcklig lön tagits ut från bolaget. Den totala lön som delägaren tagit ut ur bolaget under 2011 avgör hur stor utdelning med 20 procent skatt som kan tas ut under Ju större ägarens och de anställdas löner är desto mer utdelning kan ägaren ta ut till låg skatt. Här är räkneexemplet: Om löner betalats ut till anställda på exempelvis kronor under 2011 kan en ensam delägare plocka ut cirka kronor i utdelning till 20 procent skatt. Vill man inte plocka ut hela utdelningen ett visst år går den att spara och utnyttja vid framtida utdelningar eller en försäljning. En förutsättning för att utnyttja den här möjligheten är att ägaren eller närstående tar ut en viss minsta lön från företaget. Lönen ska för att uppfylla detta krav uppgå till lägst kronor med tillägg av 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget eller kronor (beloppen gäller för 2011). Har ägaren tagit ut för lite lön från bolaget får han/hon bara plocka ut ett schablonberäknat belopp till 20 procent skatt. Nästa år är schablonbeloppet kronor. Sidan 3

4 Därför går Kina snart om USA Den starka tillväxten i Asien och den pågående skuldkrisen i väst har skapat en polariserad ekonomisk värld med två olika hastigheter. Snart är Kina på väg att bli den största ekonomin i världen. Världen står enligt flera experter inför ett historiskt paradigmskifte. På grund av skuldkriserna i Europa och USA, och de åtstramningsåtgärder som de framtvingar, får den utvecklade världen en långsammare tillväxttakt. Kina, Indien, Brasilien och Ryssland rycker fram med allt starkare ekonomier, samtidigt som USA:s dominerande roll i världen tenderar att upphöra. Enligt Asgeir Thordarson, Nordenchef på Fidelity Worldwide Investment, kommer Kina med stor sannolikhet att bli den största ekonomin i världen under nästa decennium. I dag är tillväxten i Kina till stor del självgenererande till skillnad från för tio år sedan då landet exporterade billiga varor till väst. Förutom en starkare export så växer en stor medelklass fram i Kina som får en allt starkare köpkraft. Sammantaget gör detta att ekonomin växer och utvecklas ännu mer, säger han. Individuella behov styr En värld med två hastigheter påverkar även investerarna. Asgeir Thordarson betonar att alla placerare bör utgå från sina individuella behov. Men han tycker att det kan vara klokt att kombinera defensiva investeringar i till exempel obligationer med en långsiktig investering på exempelvis den kinesiska marknaden. Måns Widman Kina kommer med stor sannolikhet bli den största ekonomin i världen under nästa decennium, säger Asgeir Thordarson på Fidelity. Fidelity i siffror Fidelity är ett av de fondbolag vars fonder du hittar på Swedbanks Fondtorg. Fidelity Worldwide Investment är en av världens ledande fondförvaltare med verksamhet i Europa, Mellanöstern, Sydamerika och Asien. Företaget har över anställda i 24 länder. Det förvaltar tillgångar på miljarder kronor åt cirka 7 miljoner placerare. Sidan 4

5 Nya kontot får en attraktiv beskattning Riksdagen har nu antagit lagen om investeringssparkonto. Samtidigt har den statslåneränta som genererar 2012 års schabloninkomst på sparandet fastställts till mycket låga 1,65 procent. Det konstaterar Peter Isberg på Varbergs Sparbank som här ger förutsättningarna. Efter årsskiftet kan privatpersoner placera sitt kapital inom ramen för den nya sparformen investeringssparkonto. På ett investeringssparkonto kan man spara i kontanta medel, fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument utan att behöva skatta och deklarera för varje affär. Under 2012 kommer sparandet beskattas som om avkastningen blir 1,65 procent, oavsett om placeringarna går upp eller ned i värde. Historiskt låg ränta Beskattningen av investeringssparkontot baseras på en schablonmässigt antagen avkastning som för varje år bestäms av statslåneräntan den 30 november året innan. Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och avspeglar riskfri lång marknadsränta. Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2011 till historiskt låga 1,65 procent. De senaste åren har den svenska statsskulden minskat till drygt en tredjedel av BNP, och Sverige bedöms även vid en mer negativ internationell utveckling ha starkare statsfinanser än många andra länder. Sverige bör därför ha goda förutsättningar att finansiera sin statsskuld till låga räntekostnader, vilket i sin tur betyder att statslåneräntan under de närmaste åren sannolikt kommer att vara låg. Schablonbeskattat sparande kommer vara högintressant de kommande åren, menar Peter Isberg, specialist på Varbergs Sparbank. Den nya schablonskattemodellen med en årlig skattebelastning på cirka 0,5 procent framstår som mycket attraktiv, säger Peter Isberg på Varbergs Sparbank. Här är fördelarna Ingen deklaration av enskilda affärer. Ingen kapitalvinstskatt ska betalas. Fria uttag av kontanter. Här är räkneexempel Den som i genomsnitt har kronor på sitt investeringssparkonto under 2012 kommer att beskattas för en schabloninkomst på (1,65 % x =) kr. Vinst, utdelning och ränta på investeringssparkontot liksom uttag från kontot blir skattefria. Med en skattesats i inkomstslaget kapital på 30 procent motsvarar detta en effektiv skatt på (1,65 % x 30 % =) 0,495 procent av kapitalets värde, eller 495 kr per kronor. Sidan 5

6 Hedgefonden som kan sprida risken i portföljen Fonden JPM Systematic Alpha lanseras inom kort på Fondtorget. Den placerar på aktiemarknaden världen över och har lägre risk än en ren aktiefond, men högre än en lång räntefond. Hedgefonden kan vara ett bra komplement i portföljen för att bland annat öka riskspridningen, anser Fredrik von Ahn på Swedbank. JPM Systematic Alpha förvaltas av det amerikanska fondbolaget J.P. Morgan Asset Management. Fonden startade den 1 juli Vi screenar marknaden kontinuerligt och denna fond bedömer vi har förutsättningar att leverera bra avkastning i förhållande till den risk som fonden tar, säger Fredrik von Ahn, Portfolio Manager på Investment Center. Enligt Fredrik von Ahn har Systematic Alpha lägre risk än en renodlad aktiefond, men högre än en lång räntefond. Fonden lämpar sig för de som har en traditionell investeringsportfölj bestående av aktier och räntor. Genom att sprida investeringarna till andra tillgångsslag som vissa hedgefonder kan riskspridningen förbättras ytterligare och avkastningspotentialen öka, säger Fredrik von Ahn. Består av tre strategier Fonden placerar i aktier, terminer och i likvida medel. Förvaltaren arbetar efter tre strategier: Den första är att fonden kan ta både långa och korta positioner. En lång position innebär att fonden tjänar pengar om aktierna stiger i värde. En kort position, att blanka, innebär att fonden får avkastning om de blankade aktierna faller i värde. Denna strategi grundas på våra kvantitativa modeller. Fonden köper de aktier som modellen visar är topprankade och blankar de som har lägst ranking, säger Yazann Romahi som förvaltar fonden. Den andra strategin är en så kallad global makrostrategi. Den tredje, fusionsarbitrage, innebär att fonden placerar i aktier som gynnas när bolag går samman. Genom att kombinera dessa tre strategier diversifierar vi placeringarna och minskar risken, säger Yazann Romahi. Enligt Yazann Romahi är målet att fonden ska stiga med 4 5 procent per år, före avgifter. Fonden handlas dagligen och är hedgad mot svenska kronor för att minska valutarisken. Henrik Norberg Genom att sprida investeringarna till flera tillgångsslag kan riskspridningen i portföjljen förbättras och avkastningspotentialen öka, säger Fredrik von Ahn på Swedbank. Enligt förvaltaren Yazann Romahi är målet att fonden ska stiga med 4 5 procent per år, före avgifter. Glöm ej riskbilden Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Kontakta gärna din rådgivare för mer information om fonden. Sidan 6

7 Här blir webben din kassako Många webbplatser ser snygga ut. Men för att skapa en bra hemsida är det allra viktigaste att den har ett tydligt syfte som följer företagets affärsmål. Webbanalytikern Christoffer Luthman berättar här hur du lyckas. I dag är det relativt enkelt att göra en hemsida som ser bra och snygg ut. Men utmaningen är att skapa en hemsida som riktar sig till och attraherar företagets nuvarande och blivande kunder. Grunden är att har tydliga målsättningar och klart uttalade syften med hemsidan, säger Christoffer Luthman, webbanalytiker och en av grundarna till Inuse Insights AB. Han fortsätter: Först måste du fråga dig hur hemsidan kan hjälpa dig att nå verksamhetsmålen. Du behöver även sätta dig in i varför besökarna ska kolla just på din hemsida. Besökarna ska fås att komma dit i det syfte företaget har, inte av några andra skäl, säger han. Två sätt att locka läsare Enligt Christoffer Luthman finns det framför allt två vägar för att locka in besökare på hemsidan. Det underlättar förstås om du har en marknadsföringsbudget som ger möjlighet att marknadsföra webbplatsen i andra kanaler. Ett annat sätt att locka in besökare är att ge dem ett unikt erbjudande som gör att de hittar fram till rätt webbplats, säger han. När hemsidan rullar på är det minst lika viktigt att kontinuerligt utvärdera vad besöken resulterar i, vilka effekter hemsidan ger. Det är inte bara antalet besökare som räknas. Man måste se till att det blir så effektivt som möjligt genom att analysera vad varje besök ger för kommersiell nytta, säger Christoffer Luthman. Nära samarbete Ibland är det för långt mellan företagets ledning och webbmakarna. De bör ha nära kontakt så att webbplatsen fungerar optimalt och används på rätt sätt. Man bör också fråga sig vilka hinder och svagheter det finns på webbplatsen. Det ska vara lätt att besöka hemsidan från alla webbläsare. De problem besökarna kan stöta på måste minimeras och åtgärdas regelbundet, till exempel varje månad. Finns det då några inom e-handeln som utmärker sig genom sina webbplatser? Det finns många företag som gör bra hemsidor, men jag vill lyfta fram rese- och spelbranschen som har mycket av sin verksamhet onlinebaserad. De är extremt konkurrensutsatta och måste vara duktiga för att överleva, säger Christoffer Luthman. Grunden är att har ett tydligt syften med hemsidan, säger webbanalytiker Christoffer Luthman. Så vässar du hemsidan Skapa en lockande startsida är kanske det allra viktigaste på hemsidan. Den ger besökarna det första och viktigaste intrycket. Utgå från vad besökaren vill ha för information och service. Strukturera hemsidan utifrån besökaren och inte utifrån din organisation. Försök att sätta er in i hur kunderna tänker. Utforma hemsidan så att besökarna vill stanna kvar. Hemsidan ska uppfattas som relevant, begriplig, matnyttig och den ska vara lätt att hitta. Utvärdera och följ upp besöken på hemsidan löpande. Uppdatera, uppdatera och åter uppdatera. Hemsidan måste kännas aktuell och fräsch. Utveckla hemsidan kontinuerligt, såväl tekniskt som informationsmässigt. Tio i Topp Tidningen Internetworld har nyligen tagit fram en lista över Sveriges 100 bästa webbplatser. Lagom till julen så listar vi de bästa inom kategorin e-handel: Halens Bokia Ellos Gudrun Sjödén Junkyard.com Lindex Mathem Nelly.com Pocket Shop Zoovillage Sidan 7

8 Naturlig design Med tjänsten Mer kan du bland annat ta del av formgivaren Eva E Erikssons tidlösa och naturnära silversmycken. Smyckesformgivaren och silversmeden Eva E Eriksson arbetar med ett rent och enkelt formspråk. Hennes ledord i skapandet är svensk, tidlös och naturlig design. Inspirationen till den senaste kollektionen, A unique piece of nature, kommer från naturens vackra former och är en flirt med årstidernas primörer, blommor och blad. Alla tre berlockerna kan bäras ensamma, och det lilla ekbladet kan man dessutom bära som berlock i armband. Nuvarande erbjudande, som gäller till och med december, innebär 15 procents rabatt på samtliga utvalda produkter. Utvalda smycken: Ekollon 795 kronor Ekollon med kulkedja kort kronor Ekollon med kulkedja kort + små ekblad kronor Ekollon med kulkedja lång kronor Ekollon med kulkedja lång + små ekblad kronor Små ekblad 395 kronor Små ekblad med kort kedja 650 kronor Stora ekblad 595 kronor Stora ekblad med kort kedja 850 kronor Stora ekblad med lång kedja 995 kronor Kontaktuppgifter: På Evas hemsida kan du se bilder på hela kollektionen: Beställ: Smycken med inspiration från naturens former. Vem får mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Sidan 8

9 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är högaktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank ökar aktievikten för december månad och rekommenderar neutral fördelning mellan aktier och räntor för hög- och lågaktiva kunder. Trots att våra indikatorer förordar en undervikt i aktier väljer vi neutral vikt. Anledning är att världens centralbanker nyligen har signalerat till marknaderna att de är beredda att ge stöd för att kompensera för rådande politisk osäkerhet. Tillsammans med de senaste månadernas kraftiga börsfall kan detta förorsaka en rekyl på börsen. Räntor 50% (0%) Aktier 50% (0%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX ALPHA Alternativa placeringar Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond Trender & Makroekonomi Sverige15% (-3%) USA Positiva konjunktursignaler i USA Superkommittén misslyckades Europa och Sverige Krisen i Euroområdet stressar marknaden Svensk ekonomi bromsar in Japan Förväntade penningpolitiska lättnader Tillväxtmarknader Svagare konjunktursignaler från Kina Europa 6% (-3%) Asien 9% (0%) USA 15% (+6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och Valutautveckling Även om svensk ekonomi bromsar in så är utgångspunkten ändå relativt god med stark BNP. Det innebär att Riksbanken inte behöver ha någon panik med att sänka räntan vid räntemötet den 20 december. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,60 4,47 4,27 4,07 2 år 4,39 4,43 4,48 4,48 5 år 4,84 4,89 4,99 5,04 10 år 5,28 5,36 5,46 5,56 Svenska banker har relativt starka balansräkningar med få exponeringar mot problemländerna i eurozonen. Vår prognos på tre månaders sikt är att EUR/SEK fortsätter att handlas i intervaller runt 9,15 och på 6 månaders sikt ligger runt 9,00. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. risker. Projektledare: Mångfaldigad av Sparbankerna, Helena Stockholm Skarin Adress: Redaktör: Swedbank, Brunkebergstorg Hans Strömberg. 8, SE Stockholm. Produktion: Redaktörerna. Sidan 9

10 Månadsrappor december 2011 Investment Center Analys Trender & Makroekonomi Marknadsoron har inte släppt, trots att konjunkturstatistiken globalt har varit i linje med förväntningarna eller till och med lite bättre. Besluten som fattades av europeiska statschefer i slutet av oktober för att bemöta skuldkrisen har endast haft en tillfälligt positiv effekt på marknaderna. Investerarna är fortfarande mycket skeptiska till en hållbar skuldutveckling i de krisdrabbade länderna och oroas även av läget i banksektorn. De har sett föreslagna krislösningar som otillräckliga och ser även negativa konsekvenser av de höjda kapitaltäckningskraven i form av minskad utlåning inom och utanför euroområdet. I slutet av november steg marknadsräntorna och det blev även dyrare för främst europeiska banker att finansiera sig. Världens stora centralbanker beslutade därför i en gemensam aktion att underlätta tillgången på dollar. Den initiala effekten på marknaderna var positiv. Att motverka att finanskrisen sprider sig och att underlätta tillgången till likviditet i systemet är viktigt, även om effekterna av just denna åtgärd inte ska överdrivas. USA Positiva konjunktursignaler i USA Superkommittén misslyckades I USA har konjunktursignalerna fortsatt att vara något bättre än många väntat. Hushållens tillförsikt har stärkts något, detaljhandeln går överraskande bra och orderingången i industrin hålls uppe. De politiska problemen fortsätter dock. Den så kallade superkommittén, bestående av sex republikaner och sex demokrater, misslyckades med att komma överens om nedskärningar för att förbättra de offentliga finanserna kommande 10-årsperiod. Alternativet är att ett automatiskt besparingspaket motsvarande 1200 miljarder dollar, också under en 10-års period, träder i kraft med start Dessutom blir det ytterligare en åtstramning 2012 om inte kongressen lyckas enas om att förlänga de tillfälliga inkomstskattelättnaderna och arbetslöshetsförsäkringen. Detta måste ske innan 16 december. Europa Krisen i euroområdet stressar marknaden Besluten som fattades av europeiska statschefer i slutet av oktober för att stoppa kreditkrisen hade endast en tillfälligt positiv effekt på obligationsmarknaden. Investerarna är fortfarande mycket skeptiska till en hållbar skuldutveckling i de krisdrabbade länderna. Misstron har fortsatt trots att nya regeringar i Grekland, Italien och Spanien har lovat ytterligare åtstramning av finanspolitiken för att minska budgetunderskotten.räntan på franska och tyska obligationer har också stigit de sista veckorna i takt med tilltagande oro för en kollaps av hela eurosamarbetet. Nu förekommer spekulationer om att den europeiska centralbanken (ECB) ska öka stödköpen av obligationer samtidigt som politiker kommer överens om att kraftigt öka EU:s inflytande över nationella budgetar och finanspolitik. Motståndet i Tyskland till både storskaliga köp från ECB eller en gemensam så kallad euroobligation är fortfarande stort. Fokus ligger nu på nästa EU-toppmöte den 9 december. Europakonjunkturen är nu mycket svag, vilket också bekräftas av den senaste tidens data. Tillväxt är mycket viktigt för en hållbar utveckling av statsskulderna i de krisdrabbade länderna och ett fall i BNP kommer att försvåra vägen mot balanserade statsfinanser. Konjunkturförsvagningen betyder att styrräntan i euroområdet kommer att sänkas ytterligare. Sverige Svensk ekonomi bromsar in Svensk BNP steg mer än väntat under tredje kvartalet, främst på grund av stark utrikeshandel. Exporten ökade, men samtidigt hölls importen tillbaka av svag inhemsk efterfrågan. Det sistnämnda återspeglades i fallande privat konsumtion och detalj- och partihandeln har sett en ofrivillig lageruppbyggnad efter sommaren. På grund av oron i Euroområdet, Sveriges viktigaste handelspartner, lär vi se svagare export framöver. Ledande indikatorer pekar på att det är främst industrin som tappar fart. Riksbanken väntas därför sänka styrräntan under Räntesänkning och minskad inflationstakt ger tillbaka lite köpkraft till hushållen nästa år. Även om allt pekar på att svensk ekonomi bromsar in räknar vi inte med en långvarig svacka. Sverige har goda statsfinanser och utrymme finns att stötta ekonomin ytterligare utöver redan annonserade reformer. Japan Förväntade penningpolitiska lättnader. Japans tillväxt var stark under sommaren med en uppgång i BNP på 1,5 procent jämfört med föregående kvartal. Tyvärr finns det tecken att konjunkturen har dämpats markant under hösten. Till exempel har både industriproduktion och export varit svaga. Följdeffekterna av översvämningarna i Thailand och fallande efterfrågan från Europa pekar på måttlig tillväxt framöver. Bank of Japans chef Shirakawa har uttalat en stark oro över europeiska skuldkrisen och ytterligare lättnader på penningpolitiken kan väntas. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 Sidan 10

11 Månadsrappor december 2011 Investment Center Tillväxtmarknader Svagare konjunktursignaler från Kina Företagsförtroendet i den kinesiska tillverkningssektorn vände ner i november och produktionsutvecklingen blev svagare. Data visar också på ett stort fall för nya order, vilket betyder att konjunkturen kan vara svag även de kommande månaderna. På den positiva sidan kan vi se att den kinesiska centralbanken börjat att försiktigt lätta på penningpolitiken och mer stimulans är att vänta framöver. Konjunkturläget i tillväxtländerna generellt är starkt, men har dämpats. En svagare efterfrågan i Europa kommer att synas i tillväxtländernas exportsiffror framöver. Det finns en risk att kraven på de europeiska bankerna att se över sina balansräkningar får till följd att det blir svårare för företag i tillväxtländerna att få tillgång till handelskrediter. Här finns dock en potential för amerikanska banker att ta marknadsandelar samt för myndigheter att agera för att säkerställa kreditflödet. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank ökar aktievikten för december månad och rekommenderar neutral fördelning mellan aktier och räntor för hög- och lågaktiva kunder. Trots att våra indikatorer förordar en undervikt i aktier väljer vi neutral vikt. Anledning är att världens centralbanker nyligen har signalerat till marknaderna att de är beredda att ge stöd för att kompensera för rådande politisk osäkerhet. Tillsammans med de senaste månadernas kraftiga börsfall kan detta förorsaka en rekyl på börsen. Marknadsklimat Vinstrevideringarna är inte lika negativa nu som för en månad sedan. Prisrörelserna har däremot varit tydligt nedåt. Likviditet Likviditeten har de senaste månaderna uppvisat ömsom förstärkningar och försvagningar. Denna månad ger förstärkningen ett positivt utslag i modellen. Den underliggande trenden är dock mot lägre likviditetsflöde. Orsaken till detta är, som tidigare, den japanska centralbankens normalisering av penningmängden allt eftersom ekonomin återhämtar sig från jordbävningen i mars. Vår bedömning att detta påverkar den reala ekonomin mer än den finansiella kvarstår. Värdering Aktiemarknaderna blev något billigare i november. Fallande priser samtidigt som nedrevideringarna av vinster har avstannat, bidrar till förbättringar av värdering. Makroallokering Konjunkturmodellen ger ökat stöd denna månad och ser ut att kunna ge stöd till aktier även nästa kvartal. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner För lågaktiva kunder fortsätter vi att vara neutrala i länderfördelningen denna månad. För högaktiva kunder fortsätter vi att övervikta USA och undervikta Sverige och Europa som har utvecklats mycket sämre än USA hela året och kan fortsätta att att göra detta. Dock har likviditetsflödet från ECB tagit rejäl fart på sistone, medan det fortfarande är svagt i Sverige. Marknadsklimatet är fortfarande svagt både i Sverige och Europa. Fördelningen är åter neutral mellan små och stora bolag på grund av ökad kreditrisk och svagare ledande indikatorer. I valet mellan värdebolag och tillväxtbolag fortsätter vi vara neutrala i december. Vinstutsikterna förbättras i USA medan de är svaga i Europa. Detta är en följd både av en stark rapportsäsong i USA och ekonomisk oro i Europa. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 18% (0%) 15% (-3%) Europa 9% (0%) 6% (-3%) USA 9% (0%) 15% (+6%) Asien 9% (0%) 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa 3 Sidan 11

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Premiepensionen ingen flopp Experten: Hållbarhetsfonder vinner i längden FONDER. Köper du hållbarhetsfonder med hjärtat eller av finansiella skäl? Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar.

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Här är de bästa aktierna för 2010 Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Sidan 3 Risk för ny bobubbla

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer