TAL OCH RÄKNING HELTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAL OCH RÄKNING HELTAL"

Transkript

1 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot multiplikation negativt tal nämnare närmevärde positionssystem positivt tal prioriteringsregler produkt siffra subtraktion summa tal Slå upp i ordlistan tallinje på sidorna term tiopotens täljare överslagsräkning TAL OCH RÄKNING kan vara att a förstå hur vårt talsystem fungerar a avrunda tal och räkna med avrundade värden a räkna med de fyra räknesätten a räkna med negativa tal.

2 HELTAL VÅRT TALSYSTEM Vårt talsystem är ett positionssystem. Det betyder att en siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. Vi säger att siffrans position bestämmer värdet. TALLINJEN Vi kan visa alla tal på en tallinje. Ju längre till höger på tallinjen, desto större är talet Här är det 100 mellan varje streck på tallinjen. Vårt talsystem kallas också 10-systemet. Med våra 10 siffror kan vi skriva oändligt många tal. 7 tiotusental 8 tusental 3 tiotal = hundratusental tiotusental tusental hundratal tiotal ental 1400 > 700 Tecknet > betyder större än är större än < 2200 Tecknet < betyder mindre än är mindre än Gapet mot det största talet! Siffran 2 betyder 2 tiotusental = Siffran betyder tiotal = 0 Vilka tal pekar pilarna på? 8 A B C D Skriv talen med siffror. 1 a) tusental 6 hundratal 2 tiotal b) 7 tiotusental 7 tusental 7 ental 2 a) 8 hundratusental 4 hundratal ental b) 1 hundratusental 1 hundratal 1 ental 3 a) trettontusen trettio b) åttiotusen åtta a) A B C = d) D = A B C D a) A B C = d) D = 4 a) sjuttiotusen sjuhundra b) tvåhundratusen trehundra Skriv > eller < i rutan. Vilken siffra är tusentalssiffra i talen? 10 a) b) c) a) b) c) a) b) c) Vilken siffra är tiotusentalssiffra i talen? a) b) c) Vilka tal kommer sedan? 7 a) b) a) b) c) Rita först en tallinje från till Markera sedan talen 4 400, och 600 med pilar. 14 Rita en annan tallinje från till Markera talen 6 000, och med pilar. 6 7

3 MULTIPLICERA OCH DIVIDERA MED 10, 100 OCH POSITIVA OCH NEGATIVA TAL +20 När vi multiplicerar med 10, 100 och blir talet större = = = När vi dividerar med 10, 100 och blir talet mindre = = = = = 1700 tiotusental tusental tusental hundratal hundratal tiotal tiotal ental ental Negativa tal är mindre än 0. Positiva tal är större än Ju längre till höger på tallinjen, desto större är talet. 4 < 2 2 > 4 2 > 4 3 < 0 Skriv > eller < i rutan. negativa tal positiva tal 23 a) 1 3 b) 4 2 c) 0 24 a) 0 10 b) 1 c) 10 2 a) 3 8 b) 8 9 c) 20 2 plusgrader minusgrader Termometern visar minusgrader och plusgrader. 0 1 a) = 16 a) = Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet a) a) = = Vilket tal ligger mitt emellan? Skriv talet som saknas. Kontrollera sedan med miniräknare. a) 2 och 4 b) 3 och c) och 1 19 a) 10 x = 30 b) 27 x = a) 60 x = b) 20 x = a) 60 = 6 b) = a) = 37 b) = 2 30 Rita först en tallinje från till. Markera sedan talen 4, 1 och 3 med pilar. 31 Rita en annan tallinje från 10 till 0. Markera talen 9, 6 och 3 med pilar. Rita tallinjerna på ungefär samma sätt som i rutan överst på sidan. 8 9

4 AVRUNDNING Vi kan avrunda talet 14 3 på olika sätt: Talet 14 3 avrundat till tiotusental tusental hundratal tiotal Talet 14 3 är närmare än Tecknet betyder ungefär lika med. Talet 14 3 ligger mitt emellan och Då avrundar man alltid uppåt. ÖVERSLAGSRÄKNING Vid överslagsräkning avrundar man talen, så att man enklare kan räkna ut med huvudräkning = = = = Här avrundar jag bara det ena talet Avrunda till tiotusental. 32 a) b) c) a) b) c) Avrunda till tusental. 34 a) b) c) a) b) c) Avrunda till hundratal. 36 a) 43 b) c) a) b) c) Avrunda till tiotal. 38 a) 64 b) 48 c) a) b) c) Avrunda talet 7 3 till a) tusental b) hundratal c) tiotal 10 Räkna ut med överslagsräkning. 41 a) = b) = 42 a) = b) = 43 a) = b) = 44 a) = 4 a) b) = = Räkna ut med överslagsräkning. Välj själv lämplig avrundning. 46 a) b) c) Fem kompisar vann kr på Lotto. Ungefär hur mycket fick var och en om de delade vinsten lika? 48 Eva sprang en runda på 4 80 m varje dag under en hel vecka. Ungefär hur långt sprang hon den veckan? Svara i km. 11

5 TIOPOTENSER Stora tal kan vi skriva på ett kortare sätt med tiopotenser = = = = = = miljon = = miljoner = = miljard = = 10 9 miljarder = = 10 9 exponent 10 3 bas Vi säger tio upphöjt till tre. ANDRA BASER ÄN 10 Potenser finns med andra baser än = = 8 3 = = = 3 3 = 9 Exponenten 3 visar hur många gånger basen multipliceras med sig själv = = = 12 8 = = = = 8 = Du måste först räkna ut potenserna. Skriv talen på vanligt sätt utan potens. Skriv talen med hjälp av tiopotenser. Välj bland talen i rutan. 49 a) = Skriv talen på vanligt sätt utan potens. 0 a) = 1 a) = Skriv först talen med siffror på vanligt sätt och sedan med hjälp av tiopotenser miljoner = = miljoner = = 4 en halv miljon = = en halv miljard = = 6 3 miljarder = = miljarder = = a) 4 2 = 6 2 = = 9 a) 3 3 = 1 6 = = 60 a) 2 4 = 10 3 = = Skriv först talen utan potens. Räkna sedan ut svaret. 61 a) = = = 62 a) = 2 2 = = 63 b) = = = Skriv först talen utan potens. Räkna sedan ut svaret. 64 a) 10 3 = = = 6 a) = = = 66 a) = = = 2 67 a) = 2 1 = = 12 13

6 KVADRATROTEN UR Potensen 2 betyder multiplicerat med sig självt. 2 = = 2 Här säger vi upphöjt till 2 är 2 eller kvadraten på är 2. Uttrycket 2 betyder det tal som multiplicerat med sig självt blir 2. 2 = Eftersom = 2 Vi säger roten ur 2 är eller kvadratroten ur 2 är. Skriv = eller i rutan. 78 a) b) c) miljon 79 a) b) c) a) 49 7 b) c) KAN DU? HELTAL 1 Skriv talen med siffror. a) trettiotusen sjuhundratvå b) femtontusen åtta 2 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet. Tecknet betyder inte lika med. Välj bland svaren i rutan a) = 69 a) = 70 a) = Använd miniräknare och räkna ut svaret. 71 a) = 72 a) = 73 a) = 74 a) = = + = = = = + = På vissa räknare trycker du så här när du ska beräkna 2: 2 x och på andra trycker du 2. 3 a) b) c) a) b) c) Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet Avrunda talet 6 93 till a) tusental b) hundratal c) tiotal 7 Räkna ut med överslagsräkning. a) b) Räkna ut och skriv svaren med siffror på vanligt sätt. 8 a) 10 b) c) a) 100 b) 2 c) 16 Avrunda först. 14 1

7 BERÄKNINGAR MED HELTAL DE FYRA RÄKNESÄTTEN = = 18 term + term = summa term term = differens Räknesättet heter addition. Räknesättet heter subtraktion. Vi adderar termer. Vi subtraherar termer. ADDITION OCH SUBTRAKTION Addition och subtraktion hör ihop = = = = = = = = 467 Ser du mönstret? 7 8 = = 8 faktor faktor = produkt täljare nämnare = kvot Använd beräkningarna i rutorna när du räknar uppgifterna. 89 a) = = 732 Räknesättet heter multiplikation. Vi multiplicerar faktorer. Räknesättet heter division. Vi dividerar täljaren med nämnaren. c) = d) = = Använd talen i rutan. 20 a) Adderar vi talen är svaret och kallas. b) Subtraherar vi talen är svaret och kallas. c) Multiplicerar vi talen är svaret och kallas. d) Dividerar vi talen är svaret och kallas. 82 Du har termerna 34 och 13. Räkna ut a) summan b) differensen 83 Täljaren är 24. Kvoten är 8. Vilken är nämnaren? 84 Produkten är 32. Den ena faktorn är 8. Vilken är den andra faktorn? 8 Skriv en addition med tre termer. Räkna ut summan. 86 Skriv en multiplikation. Räkna ut produkten. 87 Skriv en subtraktion. Räkna ut differensen. 88 Skriv en division. Räkna ut kvoten. Begreppen är bra att lära sig. 90 a) = c) = d) = = a) = c) = d) = 92 a) = c) = d) = 93 a) = c) = d) = 94 Skriv en addition och en subtraktion. Använd beräkningen i rutan = = = 17

8 18 ADDITION MED UPPSTÄLLNING Börja addera entalen när du räknar med uppställning = 1 Ettan blir minnessiffra. 9 a) b) c) d) Vilka siffror fattas? Kontrollera med miniräknare. 96 a) b) c) Börja med entalen Räkna ut med uppställning. 97 a) b) c) a) b) c) Du har siffrorna 4, 6, 8 och 9. Skriv först det största 4-siffriga talet man kan med siffrorna. Skriv sedan det minsta 4-siffriga talet med samma siffror. Addera de båda talen. Vilken summa får du? SUBTRAKTION MED UPPSTÄLLNING Börja subtrahera entalen när du räknar med uppställning Ibland måste du växla. Växla ett tiotal till 10 ental. Här växlar du först ett hundratal till 10 tiotal och sedan ett tiotal till 10 ental. 100 a) b) c) d) a) b) c) d) Räkna ut med uppställning. 102 a) b) c) a) b) c) Du har siffrorna 2,, 3 och 7. Skriv först det största 4-siffriga talet man kan med siffrorna. Skriv sedan det minsta 4-siffriga talet med samma siffror. Subtrahera sedan det största talet med det minsta. Vilken differens får du? Räkna varje talsort för sig

9 MULTIPLIKATION MED UPPSTÄLLNING KORT DIVISION Börja multiplicera entalen när du räknar med uppställning = 30 Trean blir minnessiffra. Fortsätt med tiotalen och sedan hundratalen = = 1 Ettan blir minnessiffra = = Börja med hundratalen. Fortsätt med tiotalen. Sist entalen = = = 147 Så här tänker jag. i 7 går 1 gång. 2 kvar. i 23 går 4 gånger. 3 kvar. i 3 går 7 gånger. Kom ihåg minnessiffrorna. Räkna ut med kort division. 110 a) = 10 a) b) c) Vilka siffror fattas? Kontrollera med miniräknare. 106 a) b) c) a) a) a) a) = = 3 16 = = i 3 går inte. Då tar jag i 31. Det går 6 gånger. 1 kvar Faktorerna är 2 46 och 4. Vilken är produkten? 116 Täljaren är 6 20 och nämnaren är. Vilken är kvoten? Räkna ut med uppställning. 117 Linda köper fyra meter tyg för 80 kr. Vad kostar tyget per meter? 107 a) 1 73 b) c) a) b) c) Samuel köper tre böcker på rea för 89 kr/st. Hur mycket får han tillbaka på 300 kr? 118 Serna köper sju likadana fotbollar till sitt lag för kr. Hur mycket kostar en fotboll? TAL OCH RÄKNING BERÄKNINGAR MED HELTAL 21

10 FLERA RÄKNESÄTT I SAMMA UPPGIFT När det finns flera räknesätt i samma uppgift måste vi följa vissa regler. Vi räknar först multiplikation och division, sedan addition och subtraktion = = = 20 1 = = = a) = 120 a) = Det här är exempel på prioriteringsregler. Prioritera betyder gå före. RÄKNA MED PARENTESER Jämför de båda uträkningarna = = 17 3 ( + 2) = 3 7 = 21 Om det finns två parenteser, så räknar du först ut varje parentes för sig. (6 4) (3 + ) = 2 8 = 16 Räkna först ut det som står inuti parenteserna. 130 a) (2 + ) = 131 a) 6 4 (6 4) = 132 a) 6(6 + 4) (7 + 2) = 133 a) 7(8 4) 3(9 7) = Uttrycket 3 ( + 2) kan vi också skriva 3( + 2). 121 a) = 122 a) = 123 a) = 124 a) = 12 a) = 126 a) = 127 a) = Vilket tal ska stå i stället för rutan? 128 a) = 22 b) 2 6 = a) = 20 b) 24 2 = a) 2( + 4) 4(12 ) = 13 a) ( 2) ( + 2) (8 + 2) (7 + 3) = 136 a) (7 4) (8 3) (6 + 3) (1 0) = 137 a) (14 7) (10 ) (2 + 8) (9 8) = (2 24) + (2 26) ( ) Vilket uttryck passar till textuppgiften? Välj från rutan. Räkna sedan ut svaret. 138 Ahmed köper två koppar kaffe och två ostsmörgåsar. Hur mycket ska han betala? 139 Sara köper två ostsmörgåsar och betalar med en 100-lapp. Hur mycket får hon tillbaka? 140 Kostnaden för en kopp kaffe och två bullar

11 ADDITION OCH SUBTRAKTION MED NEGATIVA TAL MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED NEGATIVA TAL Termometern visar 4. Om temperaturen stiger med grader, så blir den = När man ska multiplicera eller dividera med negativa tal gäller viktiga teckenregler. 6 ( 3) = 18 ( 6) 3 = 18 Ha koll på tecknen! Om temperaturen i stället sjunker med grader, så blir den 9. 4 = 9 Om temperaturen är 18 inomhus och utomhus är skillnaden ( ) = 18 + = stiger med sjunker med Olika tecken på faktorerna ger en negativ produkt. 6 3 = 18 ( 6) ( 3) = 18 Lika tecken på faktorerna ger en positiv produkt = = 6 Olika tecken på täljaren och nämnaren ger en negativ kvot. Två minustecken efter varandra byter man mot ett plustecken = = 6 Lika tecken på täljaren och nämnaren ger en positiv kvot. 141 Temperaturen är 3. Hur mycket blir temperaturen om den a) stiger med 8 b) sjunker med Temperaturen är. Hur mycket blir temperaturen om den a) sjunker med 10 b) stiger med a) = 144 a) ( 9) = 14 a) 3 ( 4) ( 7) = 146 a) ( 12) = 147 a) ( 10) = 148 a) = a) 2 ( 9) ( 2) 9 ( 2) ( 9) = 10 a) 9 ( 3) ( 6) ( 6) ( 7) = 11 a) ( 9) 10 3 ( 8) ( 10) ( 10) = 12 a) 2 13 a) a) Du har talen 10 och 20. Räkna ut a) summan b) produkten 2 = 24 6 = 32 4 = 16 Täljaren är 20 och nämnaren är 10. Vilken är kvoten? 17 Vilket är mest, summan av och 6 eller produkten av och 6? 2

12 RÄKNA MER MED NEGATIVA TAL ( 4) = + 4 = 9 ( 4) ( ) = 20 + ( 4) = 4 = 1 4 ( ) = = = En sommardag var det 22 inomhus och 8 utomhus. Hur många grader varmare var det inomhus? 171 En vinterdag var det 22 inomhus och 8 utomhus. Hur många grader varmare var det inomhus? 172 I kylskåpet ska det vara + och i frysen ska det vara 18. Hur många grader kallare är det i frysen? Jag tänker så här: två lika tecken ger plus, olika tecken ger minus. KAN DU? BERÄKNINGAR MED HELTAL Räkna ut med uppställning. 1 a) b) a) ( 100) = 2 a) b) a) 70 ( 70) ( 400) = 160 a) = 161 a) = 3 Du har siffrorna 1, 8, och 7. Skriv först det största 4-siffriga talet man kan med siffrorna. Skriv sedan det minsta 4-siffriga talet med samma siffror. Subtrahera sedan det största talet med det minsta. Vilken differens får du? a) 20 ( 9) ( 6) ( 80) ( 4) 70 = 163 a) 900 ( 3) ( 60) ( 6) ( 60) = 164 a) a) Skriv = eller i rutan = = 166 a) b) ( 0) 167 a) 10 ( 4) 4 ( 10) b) ( ) 6 ( 3) ( 10) 4 Räkna ut med kort division. a) b) 6 13 a) b) a) (3 + 4) 2 b) (9 3) 7 a) b) 6 ( 7) 8 a) 6 ( ) b) En dag i februari var det +8 i Malmö och 16 i Kiruna. Hur många grader kallare var det i Kiruna den dagen? 168 a) a) 100 ( 2) b) b) TAL OCH RÄKNING BERÄKNINGAR MED HELTAL 27

13 KAPITELTEST 1 1 Skriv talen med siffror. a) nittiotusen trettiofem b) tvåhundrasjutusen åttahundra 2 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet Avrunda talet 6 4 till a) tiotusental b) tusental c) hundratal Räkna ut och skriv svaren med siffror på vanligt sätt. 4 a) 10 4 b) c) 2 a) 9 b) 36 c) Räkna ut med överslagsräkning. a) b) Avrunda först! 7 Arin köper en kaffemaskin för kr och en vattenkokare för 299 kr. Ungefär hur mycket ska han betala? 8 Räkna ut med uppställning. a) b) Räkna ut med kort division. a) 7 27 b) a) + 2 b) c) 6(3 + 4) 11 a) b) 3 7 c) ( 7) 12 Pia köpte en kopp kaffe för 21 kr, en läsk för 17 kr och två kanelbullar för 1 kr/st. Hur mycket fick hon tillbaka på en 100-lapp? 13 När Lena flög från Stockholm var det 8. Planet landade 3, timmar senare i Palma på Mallorca. Där var det 23 varmt. Hur många grader varmare var det i Palma än i Stockholm? TAL OCH RÄKNING KAPITELTEST

14 FACIT 1. TAL OCH RÄKNING 1 a) 620 b) a) b) a) b) a) b) a) 2 b) 0 c) 6 a) b) 6 c) 0 7 a) b) a) 80 b) 10 c) 20 d) a) 200 b) 800 c) d) a) > b) < c) < 11 a) < b) > c) < 12 a) < b) < c) > a) 130 b) c) a) b) c) a) 87 b) 6 c) 1 18 a) 11 b) 200 c) 7 19 a) 3 b) a) 100 b) a) 10 b) a) 100 b) a) > b) > c) < 24 a) > b) < c) > 2 a) < b) > c) < a) 1 b) 1 c) a) b) c) a) b) c) a) 000 b) c) a) b) c) a) 400 b) c) a) b) c) a) 60 b) 490 c) a) b) c) a) b) 7 00 c) a) b) a) b) FACIT 17

15 43 a) b) a) b) a) 100 b) a) b) (11 000) c) (11 000) kr 48 3 km 49 a) b) c) a) 100 b) c) a) 000 b) c) = = = = = = a) 16 b) 36 9 a) 27 b) 1 60 a) 16 b) a) 100 b) a) 16 b) 7 63 a) 11 b) 9 64 a) 000 b) a) 270 b) a) 4 b) 3 67 a) 10 b) 68 a) 3 b) 4 c) a) 2 b) c) 7 70 a) 9 b) 6 c) 8 71 a) 11 b) 1 72 a) 20 b) 2 73 a) 31 b) a) b) a) = b) c) = 79 a) b) c) 80 a) = b) c) = KAN DU? SID 1 1 a) b) a) b) c) a) 60 b) 87 c) a) b) c) a) b) a) b) c) 16 9 a) 10 b) c) 4 BERÄKNINGAR MED HELTAL 81 a) 2 summa b) 1 differens c) 100 produkt d) 4 kvot 82 a) 498 b) a) 49 b) 183 c) 732 d) a) 03 b) 03 c) 33 d) a) 366 b) 129 c) 666 d) a) 366 b) 337 c) 766 d) a) 866 b) 137 c) 866 d) FACIT

16 9 a) b) c) 2 d) a) b) c) 97 a) b) c) a) 9 33 b) c) a) 1 22 b) 3 06 c) d) a) b) c) d) a) b) c) a) 038 b) 4 42 c) a) b) c) a) b) c) a) 8 76 b) c) a) b) 012 c) kr 110 a) 24 b) 163 c) a) 116 b) 18 c) a) b) c) a) b) 2 46 c) a) 342 b) 234 c) kr kr 119 a) 23 b) a) 4 b) a) 10 b) a) 19 b) a) 2 b) a) 40 b) a) 2 b) a) 32 b) a) 33 b) a) 6 b) a) 2 b) a) 21 b) a) 26 b) a) 60 b) a) 28 b) a) 18 b) a) 21 b) a) 1 b) a) 3 b) (2 24) + (2 26) = 100 kr (2 26) = 48 kr (2 19) = 62 kr 141 a) 11 b) 19 FACIT

17 142 a) 1 b) 143 a) b) c) a) 3 b) 1 c) 1 14 a) 1 b) 3 c) a) 4 b) 20 c) a) 10 b) 12 c) a) 4 b) 1 c) a) 18 b) 18 c) a) 27 b) 30 c) a) 90 b) 24 c) a) b) c) 13 a) 4 b) 2 c) 4 14 a) 4 b) 4 c) 8 1 a) 10 b) produkten (30) 18 a) 0 b) 10 c) a) 0 b) 30 c) a) 40 b) a) 0 b) a) 180 b) 480 c) a) b) 300 c) a) 0 b) 00 c) 0 16 a) 40 b) 20 c) a) b) 167 a) = b) 168 a) = b) = 169 a) = b) KAN DU? SID 27 1 a) b) a) b) a) 214 b) a) 11 b) 20 6 a) 14 b) 30 7 a) 100 b) 1 8 a) 30 b) KAPITELTEST 1 1 a) b) a) b) c) a) b) c) 32 a) 3 b) 6 c) a) (7 000) b) (20 000) kr 8 a) 7 19 b) a) 1 4 b) a) 1 b) 21 c) a) 100 b) 10 c) kr FACIT

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller =

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller = n se ta l l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu + + 7 tiotusental tusental 7 tiotal 7 7 7 7 Ju längre till höger, desto större är talet. 7 > 7 Siffran betyder tiotusental

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 Arbetsblad 1:1 Tiondelar på tallinjen 1 Skriv rätt tal på pilarna. 0,9 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,8 0 1 2 3 5 1 2 3 4 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 0 1 7 Sätt ut pilar som pekar

Läs mer

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal TEORI Pixel 4A kapitel 1 Heltal Siffror 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tal skrivs med en eller flera siffror Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. Tallinje mindre färre sjunker -

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) a) b) c) d)

Arbetsblad 1:1. 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) a) b) c) d) Arbetsblad 1:1 Egyptiska och romerska talsystemet Skriv med vanliga siffror 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) Skriv med egyptiska talsymboler 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) 2 431 4 a) 111 111 b) 43 245 c) 402 000 d)

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna Arbetsblad 1:1 Hela tal på tallinjen 1 Skriv rätt tal på linjen. 55 0 50 100 2 0 10 20 3 0 100 200 300 100 200 5 1 000 2 000 6 50 000 60 000 7 100 000 200 000 Arbetsblad 1:2 Positionssystemet 1 Skriv talen

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson Potenser. Matematik 1A. Uppgift nr 10 Multiplicera

DOP-matematik Copyright Tord Persson Potenser. Matematik 1A. Uppgift nr 10 Multiplicera Potenser Uppgift nr Skriv 7 7 7 i potensform Uppgift nr 2 Vilket tal är exponent och vilket är bas i potensen 9 6? Uppgift nr 3 Beräkna värdet av potensen (-3) 2 Uppgift nr 4 Skriv talet 4 i potensform

Läs mer

Övning log, algebra, potenser med mera

Övning log, algebra, potenser med mera Övning log, algebra, potenser med mera Uppgift nr 1 Förenkla uttrycket x 3 + x 3 + x 3 + x 3 + x 3 Uppgift nr 2 Förenkla x x x+x x x Uppgift nr 3 Skriv på enklaste sätt x 2 x x x 8 x x x Uppgift nr 4 Förenkla

Läs mer

Blandade uppgifter om tal

Blandade uppgifter om tal Blandade uppgifter om tal Uppgift nr A/ Beräkna värdet av (-3) 2 B/ Beräkna värdet av - 3 2 Uppgift nr 2 Skriv (3x) 2 utan parentes Uppgift nr 3 Multiplicera de de två talen 2 0 4 och 4 0 med varandra.

Läs mer

Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9

Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9 Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9 Matematik Extrauppgifter för skolår 7-9 Pärm med kopieringsunderlag. Fri kopieringsrätt inom utbildningsenheten! Författare: Mikael Sandell Copyright 00 Sandell

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:.

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. 2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. Inledning I det här kapitlet skall du studera vad tal är för någonting och hur tal kan organiseras och sorteras efter storleksordning. Vad skall detta vara nödvändigt

Läs mer

Matematik klass 1. Vår-terminen

Matematik klass 1. Vår-terminen Matematik klass 1 Vår-terminen Rita din matematik-bild Skriv ditt namn i rutan Måla alla rutor där svaret blir 10 3+2 1+9 5+4 6+4 3+7 5+5 4-4 8+4 3+7 9+0 2+8 2+4 7+3 7-6 5+2 5+5 4+4 3+7 6-2 6+4 8+3 6+1

Läs mer

KW ht-17. Övningsuppgifter

KW ht-17. Övningsuppgifter Övningsuppgifter Ht-2017 1 Innehållsförteckning: Taluppfattning, positionssystem s. 3 4 Räkning, prioriteringsregler s. 4 6 Tvåbassystemet s. 6-7 Avrundning och noggrannhet s. 8-11 Bråk s. 12-17 Decimaltal

Läs mer

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Matematik klass 3 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Minns du från höstens bok? Räkna. Se upp med likhetstecknet, var finns det? 17-5= 16+ =19 18-2= 15-4= 19=12+ 19-3= 15+4= 20-9= 18=20- +16=20

Läs mer

DE FYRA RÄKNESÄTTEN (SID. 11) MA1C: AVRUNDNING

DE FYRA RÄKNESÄTTEN (SID. 11) MA1C: AVRUNDNING DE FYRA RÄKNESÄTTEN (SID. 11) 1. Benämn med korrekt terminologi talen som: adderas. subtraheras. multipliceras. divideras.. Addera 10 och. Dividera sedan med. Subtrahera 10 och. Multiplicera sedan med..

Läs mer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer Höstlov Uppgift nr 1 Ge en lösning till ekvationen 0 434,2-13x 3 Ange både exakt svar och avrundat till två decimalers noggrannhet. Uppgift nr 2 Huvudräkna lg20 + lg50 Uppgift nr 3 Ge en lösning till ekvationen

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Grunder i Matematik 1

Grunder i Matematik 1 Grunder i Matematik 1 version 017-07-31 Simon Fall 1 Tal 1.1 De fyra räknesätten När vi använder räknesätten har delarna och svaren speciella namn som är mycket viktiga att kunna: addition: subtraktion:

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 1

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 1 Här presenteras förslag på lösningar och tips till många uppgifter i läroboken Matematik 3000 kurs A som vi hoppas kommer att vara till hjälp när du arbetar dig framåt i kursen. Vi har valt att inte göra

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > <

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > < Arbetsblad : Arbeta tillsammans > < Poängkryss Materiel: Spelplan, 3 4 tärningar och penna. Antal deltagare: 2 4 st Utförande: Spelare nr slår alla tärningarna samtidigt. De tal som tärningarna visar ska

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Addition, subtraktion Dubbelt. Skriv. 2 + 2 = 5 + 5 = + = + = 6 8 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 = 8 6 2 Tiokamrater.

Läs mer

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Matematik klass 2 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Minns du från höstens bok? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+

Läs mer

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen Utveckling A Taluppfattning 0-100 Jag kan ramsräkna 0-100. Jag kan jämföra/storleksordna talen 0-100. Jag kan markera ut tal 0-100 på en tallinje. Jag förstår tiotal och ental för talen 0-100. B Taluppfattning

Läs mer

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013 Repetitionsuppgifter inför Matematik Matematiska institutionen Linköpings universitet 0 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Facit 4 Repetitionsuppgifter inför Matematik Repetitionsuppgifter

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Denna uppdelning är ovanlig i Sverige De hela talen (Både positiva och negativa) Irrationella tal (tal som ej går att skriva som bråk)

Denna uppdelning är ovanlig i Sverige De hela talen (Både positiva och negativa) Irrationella tal (tal som ej går att skriva som bråk) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Olof Johansson, Nina Rudälv 2006-10-24 SÄL 1-10p Avsnitt 1.1 Grundläggande begrepp Detta avsnitt behandlar de symboler som används

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

Tal Räknelagar Prioriteringsregler

Tal Räknelagar Prioriteringsregler Tal Räknelagar Prioriteringsregler Uttryck med flera räknesätt beräknas i följande ordning: 1. Parenteser 2. Exponenter. Multiplikation och division. Addition och subtraktion Exempel: Beräkna 10 5 7. 1.

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Jeff Linder, Daniel Spångberg, Emil Ohlander Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Potensform. Uppgift nr 10. Uppgift nr 11 Visa varför kan skrivas = 4 7

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Potensform. Uppgift nr 10. Uppgift nr 11 Visa varför kan skrivas = 4 7 Potensform Uppgift nr Vad menas i matematiken med skrivsättet 3 6? (Skall inte räknas ut.) Uppgift nr 2 värdet av potensen 3 2 Uppgift nr 3 Skriv 8 8 8 i potensform Uppgift nr 4 Skriv 4 3 som upprepad

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Daniel Spångberg Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var de olika siffrorna i ett tal

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

2-5 Decimaltal Namn: Inledning. Vad är ett decimaltal, och varför skall jag arbeta med dem?

2-5 Decimaltal Namn: Inledning. Vad är ett decimaltal, och varför skall jag arbeta med dem? 2-5 Decimaltal Namn: Inledning Tidigare har du jobbat en hel del med bråktal, lagt ihop bråk, tagit fram gemensamma nämnare mm. Bråktal var lite krångliga att arbeta med i och med att de hade en nämnare.

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Mattestegens matematik

Mattestegens matematik höst Decimaltal pengar kr 0 öre,0 kr Rita 0,0 kr på olika sätt. räkna,0,0 storleksordna decimaltal Sub för lite av två talsorter 7 00 0 tallinjer heltal 0 0 Add med tiotalsövergångar 0 7 00 0 Sub för lite

Läs mer

Facit följer uppgifternas placering i häftet.

Facit följer uppgifternas placering i häftet. Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Ringa in talet som är närmast en hel. 0,9 Skriv talet i decimalform. tre tiondelar 0,3 en tiondel 0,1 två tiondelar 0,2 sex tiondelar 0,6 sju tiondelar

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden.

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden. Volym Välj olika kärl. Uppskatta hur mycket du tror att varje kärl rymmer. Mät sedan kärlets volym. 1 :1 Mönster i talföljder Fortsätt talföljden. 1 -hopp. : Kärl Jag uppskattar kärlets volym Kärlets volym

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22 Arbetsblad 1:1 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen 1 1 Skriv rätt tal på linjen. 0,8 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,05 0 0,1 5 0,2 0,3 6 0,5 0,6 7 0,9 1 8 1,9 2 Arbetsblad 1:2 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen

Läs mer

Addition och subtraktion av bråk Multiplikation och division av bråk med heltal Multiplikation av bråk med bråk Division av bråk

Addition och subtraktion av bråk Multiplikation och division av bråk med heltal Multiplikation av bråk med bråk Division av bråk Innehåll Vårt talsystem... 4 Heltal till och med en miljon... 4 Decimaltal... 5 Heltal upp till en miljard... 6 Heltal upp till en kvadriljon... 6 Räknesätten... 7 Addition och subtraktion... 7 Addition

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

Ma C - Tek Exponentialekvationer, potensekvationer, logaritmlagar. Uppgift nr 10 Skriv lg4 + lg8 som en logaritm

Ma C - Tek Exponentialekvationer, potensekvationer, logaritmlagar. Uppgift nr 10 Skriv lg4 + lg8 som en logaritm Exponentialekvationer, potensekvationer, logaritmlagar Uppgift nr 1 10 z Uppgift nr 2 10 z = 0,0001 Uppgift nr 3 10 5y 000 Uppgift nr 4 10-4z Uppgift nr 5 Skriv talet 6,29 i potensform med 10 som bas.

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

PP i matematik år 2. Taluppfattning och tals användning.

PP i matematik år 2. Taluppfattning och tals användning. PP i matematik år 2. Taluppfattning och tals användning. Ord och begrepp siffra, tal tallinje, talrad, talsorter- ental, 10-tal, 100-tal, 1000-tal, addition, addera, term, summa, subtraktion, subtrahera,

Läs mer

Övningar i ekvationer

Övningar i ekvationer i ekvationer Innehåll A. Addition och subtraktion B. Multiplikation och division C. Blandade räknesätt - prioritet D. Enkla förenklingar E. Parenteser F. Tillämpningar Detta häfte är till dig som läser

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

PASS 2. POTENSRÄKNING. 2.1 Definition av en potens

PASS 2. POTENSRÄKNING. 2.1 Definition av en potens PASS. POTENSRÄKNING.1 Definition av en potens Typiskt för matematik är ett kort, lätt och vackert framställningssätt. Den upprepade additionen går att skriva kortare i formen där anger antalet upprepade

Läs mer

Snabbslumpade uppgifter från flera moment.

Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Ställ upp och dividera utan hjälp av miniräknare talet 48 med 2 Uppgift nr 2 Skriv talet 3 8 00 med hjälp av decimalkomma. Uppgift nr 3 Uppgift nr

Läs mer

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många?

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många? 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? Exempel a) 1 2 b) 4 5 a) b) c) c) 6 7 3. Hur många? 4. Beräkna. Exempel 1 + 2 = 3 a) 3 + 1 = 4 a) 4 b) 5 b) 4 + 2 = 6 c) 3 + 3 = 6 c) 3 d) 2 GILLA

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

Extra-bok nummer 3. i matematik

Extra-bok nummer 3. i matematik Extra-bok nummer 3 i matematik Anneli Weiland 1 Skriv vart femte tal i ordning. Börja från vänster och skriv alla siffror uppifrån så blir de fina. -70-65 -35-25 -20 0 25 75 Sätt ut < = eller > i rutan.

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Matematikboken. alfa. Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén

Matematikboken. alfa. Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Matematikboken alfa Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Matematikboken Alfa ISBN 978-91-47-10193-1 Författare: Lennart Undvall, Christina Melin och Jenny Ollén 2011 författarna och Liber AB Illustrationer:

Läs mer

1. TAL P PENGAR TILLBAKA. Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr.

1. TAL P PENGAR TILLBAKA. Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr. 1. TAL P PENGAR TILLBAKA Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr. K Vad får du tillbaka på en hundralapp? Avrunda svaret till närmsta heltal.

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Addition och subtraktion Tiokamrater Addition och subtraktion utan tiotalsövergång Tiokamrater är två tal som tillsammans är 0. 8 6 3 9 7 8 7 6 9 3 Sätt

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Talraden Skriv färdigt talraden. 195 196 197 393 394 395 397 597 598 600 996 997 999 Addition 199 + 1 = 299 + 1 = 999 + 1 = 199 + 3 = 298 + 3 = 998 + 2 = 599 + 3 = 598 + 4 = 999

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: MÅL Att välja räknesätt vid problemlösning. Milton är 0 år. Hans pappa är 45 år. Hur mycket äldre är hans pappa? Svar: Lena köper en bok som kostar 85 kronor och en penna för 24

Läs mer

Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg

Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg L ÄRARMAT E R I A L Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg Negativa tal Utför beräkningarna. Addera svaren i varje grupp till en kontrollsumma. Alla kontrollsummor ska bli lika. 2 5 13 + ( 2) 11

Läs mer

L ÄR ARHANDLEDNING. Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg

L ÄR ARHANDLEDNING. Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg L ÄR ARHANDLEDNING Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg Negativa tal Utför beräkningarna. Addera svaren i varje grupp till en kontrollsumma. Alla kontrollsummor ska bli lika. 2 5 13 + ( 2) 11

Läs mer

Om Favorit matematik för åk 4-6 och Lgr 11

Om Favorit matematik för åk 4-6 och Lgr 11 Om Favorit matematik för åk 4-6 och Lgr 11 Tydlig och medveten matematikundervisning Mera 4A Mera Favmoatremiattik 4A Favmoatremiattik En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning

Läs mer

TALSYSTEMET. Syfte Lgr 11

TALSYSTEMET. Syfte Lgr 11 TALSYSTEMET Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att formulera och lo sa problem med hja lp av matematik samt va rdera valda strategier och metoder,

Läs mer

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt.

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt. Steg 9 10 Numerisk räkning Godkänd 1 Beräkna. 15 + 5 3 Beräkna. ( 7) ( 13) 3 En januarimorgon var temperaturen. Under dagen steg temperaturen med fyra grader och till kvällen sjönk temperaturen med sex

Läs mer

Matematik repetition

Matematik repetition Matematik repetition Matematik repetition Fastighetsakademin, 03 Fjärde upplagen, rev. a Tryckt på Fastighetsakademin Fastighetsakademin J A Wettergrens gata 4, 4 30 Västra Frölunda www.fastighetsakademin.se

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

Matematik klass 3. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 HT 1

Matematik klass 3. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 HT 1 Matematik klass 3 Höstterminen Anneli Weiland Matematik åk 3 HT 1 Minns du från klass 2? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+ 10=6+

Läs mer

Att förstå bråk och decimaltal

Att förstå bråk och decimaltal Att förstå bråk och decimaltal Flera undersökningar som är gjorda visar att elever har svårt att förstå bråk. I undervisningen är det också vanligt att eleverna lär sig olika regler för bråk, men få förstår

Läs mer

Algebra, kvadreringsregler och konjugatregeln

Algebra, kvadreringsregler och konjugatregeln Algebra, kvadreringsregler och Uppgift nr 1 Multiplicera in i parentesen x(9 + 2y) Uppgift nr 2 Multiplicera in i parentesen 3x(7 + 5y) Uppgift nr 3 x² + 3x Uppgift nr 4 xy + yz Uppgift nr 5 5yz + 2xy

Läs mer

Block 1 - Mängder och tal

Block 1 - Mängder och tal Block 1 - Mängder och tal Mängder Mängder och element Venndiagram Delmängder och äkta delmängder Union och snittmängd Talmängder Heltalen Z Rationella talen Q Reella talen R Räkning med tal. Ordning av

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

Uppfriskande Sommarmatematik

Uppfriskande Sommarmatematik Uppfriskande Sommarmatematik Matematiklärarna på Bäckängsgymnasiet genom Johan Espenberg juni 206 Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet GRATTIS till din plats på Naturvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet!

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

addition och subtraktion

addition och subtraktion Svikten addition och subtraktion Innehåll Addition och subtraktion utan övergång Skriftliga räknemetoder Plus och minus hör ihop Addition med övergång skriftliga räknemetoder Subtraktion med övergång skriftliga

Läs mer

3-5 Miniräknaren Namn:

3-5 Miniräknaren Namn: 3-5 Miniräknaren Namn: Inledning Varför skall jag behöva jobba med en massa bråk, multiplikationstabeller och annat när det finns miniräknare som kan göra hela jobbet. Visst kan miniräknare göra mycket,

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

tal på tallinjen Ur det centrala innehållet Förmågor Problemlösning Metod

tal på tallinjen Ur det centrala innehållet Förmågor Problemlösning Metod taluppfattning Kapitlets innehåll Kapitlet inleds med ett avsnitt om potenser, det decimala och det binära. Därefter följer ett avsnitt om olika historiska talsystem. Sist får eleverna träna på olika sorters

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1 FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1 Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet Ger studiepoäng Kostnadsfritt Fortlöpande anmälan på wwwmathse Eftertryck förbjudet utan tillåtelse 2007 MATHSE

Läs mer

Rationella tal. R. Området består av följande tre delområden: Sambanden mellan delområden ser ut så här: RB Bråk. AG Grundläggande Aritmetik

Rationella tal. R. Området består av följande tre delområden: Sambanden mellan delområden ser ut så här: RB Bråk. AG Grundläggande Aritmetik . Diagnoserna i området avser att kartlägga elevernas förståelse och färdighet avseende tal i bråkform, tal i decimalform, proportionalitet och procent. Området består av följande tre delområden: B Bråk

Läs mer

5.6 MATEMATIK. Hänvisning till punkt 7.6 i Lpgr 16.1.2004

5.6 MATEMATIK. Hänvisning till punkt 7.6 i Lpgr 16.1.2004 5.6 MATEMATIK Hänvisning till punkt 7.6 i Lpgr 16.1.2004 Undervisningen i matematik skall hos eleverna utveckla det matematiska tänkandet, ge matematiska begrepp samt de mest använda lösningsmetoderna.

Läs mer