Sammanfattningar Matematikboken Y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattningar Matematikboken Y"

Transkript

1 Sammanfattningar Matematikboken Y

2 KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller en parentes, räknar man den först. a) 1 2 = 1 10 = b) 12 + (19 7) = = = 60 Negativa tal + 9 = Pilen startar vid och sträcker sig nio steg åt höger Multiplikation och När man multiplicerar eller dividerar ett tal med 10, 100 eller 1 000, division med så flyttar man decimaltecknet lika många steg som antalet nollor. 10, 100, Vid multiplikation flyttas decimaltecknet åt höger, vid division åt vänster. a) 100 2,7 = 27 b) 67, 0 = 6,7 c) ,2 = 20 Multiplikation med När man ska multiplicera med små tal är det enklast att först små tal multiplicera utan decimaler. Sen sätter man ut decimaltecknet. Om vi till exempel ska göra multiplikationen 0,7 0,0 så kan man tänka så här: 7 gånger är 21. Svaret ska ha tre decimaler. Svaret blir alltså 0,021. Multiplikation med När man ska multiplicera med stora tal kan man göra så här: stora tal ,08 = ,08 = 6 80 = 80 Men man kan också tänka så här: = Svaret ska ha två decimaler. Svaret blir alltså 80,00 = 80.

3 Division med När man ska dividera med tal som slutar på en eller flera nollor stora tal kan man börja med att förkorta med 10, 100 eller Division med 6 00 = 6 /00 00 / 00 = 0,6 = 0,1 När man ska dividera med tal i decimalform, kan man börja med små tal att förlänga med 10, 100 eller , = 7 0 = 70 0, 0 = Enheter för vikt Enheter för volym 1 ton = kg kg = 10 hg = g hg = 100 g g = mg 1 liter = 10 dl = 100 cl = ml dl = 10 cl = 100 ml cl = 10 ml

4 KAPitel 2 variabler och uttryck Uttryck med Ett exempel på uttryck med variabel är x +. variabel x betyder samma sak som x. Uttryckets värde Om vi i uttrycket x + ersätter x med så får vi + = 19. Vi säger då att uttryckets värde för x = är 19. Förenkling av uttryck Parenteser Multiplikation av en parentes Likformiga termer kan förenklas till en term. z 7 + 2z 2 = = z + 2z 7 2 = = 7z 9 Uttrycket innehåller två slag av likformiga termer, z-termer och siffertermer. Om det står ett plustecken framför en parentes, kan parentesen utan vidare tas bort. a + ( b + c) = a + b + c a + ( b c) = a + b c Om det står ett minustecken framför en parentes, måste tecknet inuti parentesen ändras när parentesen tas bort. a ( b + c) = a b c a ( b c) = a b + c Om man ska multiplicera en parentes ska alla termer inuti parentesen multipliceras med faktorn framför parentesen. a(b + c) = ab + ac

5 KAPitel bråk och potenser Bråkform Blandad form och och 7 är exempel på tal skrivna i bråkform. är exempel på tal i blandad form. Decimalform Ett tal i bråkform kan skrivas i decimalform genom att täljaren divideras med nämnaren. = 0,7 = 0, Förkortning Förlängning Jämföra tal När täljare och nämnare divideras med samma tal säger man att bråket förkortas. Vi får då ett bråk med samma värde som det ursprungliga. 6 = / 6 / = När täljare och nämnare multipliceras med samma tal, får man även då ett nytt bråk med samma värde. 6 = = När man ska jämföra storleken av två bråk med olika nämnare börjar man med att skriv bråken med samma nämnare, den minsta gemensamma nämnaren (mgn). Vilket tal är störst, 8 eller? Här har vi förkortat med. Här har vi förlängt med. = = 8 8 Bråken förlängs så att båda får nämnaren 2, den minsta gemensamma nämnaren. 8 6 = = 8 Vi ser att 2 är det största talet. Addition och subtraktion av bråk = = = + + = = Börja med att skriva om en av de två hela i tredjedelar. Skriv om alla tre bråken så att de får samma nämnare. I det här fallet är den minsta gemensamma nämnaren 8. Vi skriver svaret i blandad form. Ett alternativt sätt är att först skriva om termerna i decimalform. + 2 =,2 + 2, =,6

6 Multiplikation av bråk a) 7 b) a) = = = b) = = 0 När du multiplicerar två bråk med varandra multiplicerar du täljarna för sig och nämnarna för sig. Division av bråk a) / b) / c) / a) / = 6 / = 6 / = Förläng med 2, så får du en täljare som är jämnt delbar med 2. b) c) / = = = 0 8 / = = = = Invertera nämnaren och gör om divisionen till en multiplikation. Det inverterade värdet till 1 är. 1 Det inverterade värdet till är. Potenser Tiopotenser Grundpotensform Uttrycket kallas en potens där är potensens bas och dess exponent. Potenser med basen 10 kallas tiopotenser. När du skriver ett tal i grundpotensform multiplicerar du ett tal mellan 1 och 10 med en tiopotens. 000 =, = 1,

7 KAPitel procent och diagram Procent Procent betyder hundradelar. procentform bråkform decimalform 0 % = 0 % = % = 0 % = 7 % = 0 = 0,10 = 0,20 = 0,2 = 0,0 = 0,7 Så här beräknar vi procenttalet Procentuell förändring Frekvenstabell Variabel Frekvens 12 kr av 7 kr = 7 = 0,16 = 16 % När du ska beräkna hur många procent till exempel priset på en vara har höjts eller sänkts tecknar du förhållandet mellan höjningen (eller sänkningen) och priset från början. höjningen (sänkningen) förhållandet = priset från början Ett statistiskt material kan ofta sammanställas i en frekvenstabell. Tabellen visar att variabeln x kan anta värdena 1, 2,, och. Frekvensen (f) för till exempel observationen är. Antal x 1 2 Frekvens f n = 2 Observation Antalet observationer är 2. Relativ frekvens Den relativa frekvensen (f/n) anges ofta i procentform. Den relativa frekvensen för observationen är = = 20 %. Så här beräknar vi delen Ränta % av 60 kr = 0, 60 kr = 292,0 kr Om du sätter in pengar på en bank får du ränta på insatt kapital. Lånar du pengar får du betala ränta. Hur stor räntan blir beror på kapitalet, räntesatsen och tiden. 7

8 KAPitel geometri Enheter för längd Skala Omkrets Area 1 m = 10 dm = 100 cm = mm dm = 10 cm = 100 mm cm = 10 mm mil = 10 km = m km = m Om en karta är ritad i skala 1 : så innebär det att 1 cm på kartan motsvarar cm i verkligheten. Eftersom cm = 200 m kan man säga att 1 cm på kartan motsvarar 200 m i verkligheten. Kartan är en förminskning av verkligheten. Om skalan är 10 : 1 så är bilden en förstoring av verkligheten. Varje sträcka på bilden är 10 gånger så lång som i verkligheten. Omkretsen av till exempel en fyrhörning får man genom att addera sidornas längder. Så här beräknas arean av våra vanligaste månghörningar. A = b h höjd (h) A = s s s bas (b) s A = b h h A = b h h A = b h 2 h b b b Cirkeln En cirkels omkrets beräknas med formeln O = π d. En cirkels area beräknas med formeln A = π r r eller A = π r 2. (d = diametern, r = radie) diameter radie 8

9 Sidovinklar Vinklarna v 1 och v 2 är exempel på sidovinklar. Sidovinklar är tillsammans 180. v v 1 + v 2 = 180 v 1 v v 1 = v v 2 v 2 = v Vertikalvinklar Vinklarna v 1 och v är exempel på vertikalvinklar. Vinkelsumma I en triangel är summan av vinklarna 180. v 2 v 1 v v 1 + v 2 + v = 180 Vinkelsumman i en fyrhörning är 60. Cirkeldiagram I ett cirkeldiagram motsvaras det hela av hela cirkeln och delarna av cirkelsektorer. Hur stor en cirkelsektor ska vara beror på hur många procent av det hela som den delen är. Varje procent motsvaras av en medelpunktsvinkel på,6. m cirkelsektor m = medelpunktsvinkel 9

10 KAPitel 6 ekvationer Ekvationer När x-termen (eller y eller z) är ensam i ena ledet har man löst ekvationen. Många ekvationer kan enkelt lösas med pekfingermetoden. Svårare ekvationer löser man med göra lika - metoden. Lös ekvationen x = 19 Göra lika-metoden x = 19 x + = 19 + x = 2 x = x = 6 För att få bort lägger du till i vänstra ledet. Du måste då även lägga tilll högra ledet. Nu är x ensamt kvar i vänstra ledet. Sedan delar du båda leden med för att få x ensamt kvar i vänstra ledet. Pekfingermetoden x = 19 x = 19 x = 2 x = 6 Eftersom 2 = 19 så måste x vara lika med 2. Eftersom 6 = 2 så är x = 6. Kontroll: 6 = 2 = 19 Det stämmer. Svar: x = 6 Ekvationer med Lös ekvationerna a) 9x + 2 6x 8 = 9 b) 8y (y + 1) = 11 flera termer och parenteser a) 9x + 2 6x 8 = 9 x 6 = 9 Börja med att förenkla vänstra ledet. 9x 6x = x och 2 8 = 6 x = 1 x = Sedan löser du ekvationen på vanligt sätt. Använd göra lika-metoden eller pekfingermetoden. Kontroll: = = 9 Det stämmer. 10

11 b) 8y (y + 1) = 11 8y y 1 = 11 y 1 = 11 y = 12 y = Börja med att ta bort parantesen. Eftersom det står ett minustecken framför parentesen måste du ändra tecknet i parantesen. Sedan förenklar du och löser ekvationen på vanligt sätt. Kontroll: 8 ( + 1) = 2 (20 + 1) = 2 21 = 11 Det stämmer. Svar: a) x = b) y = Teckna egna ekvationer Anna och Mia har tillsammans 9 kr. Anna har 17 kr mer än Mia. Hur mycket har var och en? Antag att Mia har x kr. Då har Anna (x + 17) kr. x + (x + 17) = 9 x + x + 17 = 9 x + 17 = 9 Eftersom Anna har 17 kr mer än Mia så måste Anna ha (x + 17) kr. Mias x kr och Annas (x + 17) kr blir tillsammans 9 kr. Eftersom det är ett plustecken framför parentesen behöver du inte ändra tecken när du tar bort parentesen. Sedan löser du ekvationen på vanligt sätt. Använd göra lika-metoden eller pekfingermetoden. x = 78 x = 9 Mia har 9 kr. Anna har (9 +17) kr = 6 kr. Kontroll: (9 + 6) kr = 9 kr Det stämmer. Svar: Mia har 9 kr och Anna har 6 kr. 11

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012 Överbryggningskurs i matematik del I Teknik och Samhälle 0 Malmö 0 Förord och studietips Föreliggande kompendium i två delar är en överbryggning mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Målet

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Namn: 2 Du behöver en och en halv liter färg. [6] Hur många burkar måste du köpa om burkarna innehåller

Namn: 2 Du behöver en och en halv liter färg. [6] Hur många burkar måste du köpa om burkarna innehåller FÖRTEST Bråk och procent steg 9 1 I Mathildas klass går hälften så många flickor som pojkar. [7] Tre av pojkarna, vilket motsvarar en sjättedel av pojkarna, har bruna ögon. Hur många elever går i klassen?

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

a) 7 9 b) 320 / 4 c) 6 700 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 299 + 299 a) 7,9 eller 7,95 b) 3 eller 5 c) 7 eller 0 a b c d e f

a) 7 9 b) 320 / 4 c) 6 700 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 299 + 299 a) 7,9 eller 7,95 b) 3 eller 5 c) 7 eller 0 a b c d e f Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 Beräkna

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer