sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen > > <

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500"

Transkript

1 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller <. > > < Vilket tal kommer närmast före och närmast efter? Vilket är platsvärdet? avrundning med stora tal Avrunda till miljon, hundratusental, tiotusental och tusental. -tal -tal -tal -tal Formulera slutsatser utifrån mönster. Vilka tal kommer sedan? Beskriv talmönstret. ökar med Skriv färdigt bokstavsraden. V B V B B V B B B V B B B B V B B B B B V Beskriv bokstavsmönstret. B ökar med Förstå och använda koordinatsystem. Markera koordinaterna. A = (,) B = (,7) C = (,) D = (,) E = (7,) F = (9,) 9 7 y B C D A E F x Guldspiran Diagnos

2 Namn: Förstå och skriva tal i decimalform i tusendelar Vilka tal pekar pilarna på?,,,,,7,7 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.,,,,,,,,,, avrunda tal i decimalform till tiondelar och hundradelar Avrunda till tiondelar. 9,7 9,,,,, 7, 7, Avrunda till hundradelar. 9, 9,,7,7,,,, skriva längdenheter i decimalform Omvandla längdenheterna. km m =, km m mm =, m m =, km,7 km = km 7 m 7, m = 7 m mm, m = m mm symmetri och spegla i koordinatsystem y Skriv femhörningens koordinater. Rita figuren. Spegla femhörningen i x-axeln. Skriv sedan koordinaterna. A = (,) D = (,) F = (,-) I = B = (,) E = (,) G = (,-) J = C = (,) H = (,-) (,-) (,-) C D B A E F J - G - - H I x Mer om addition och subtraktion med tal i decimalform Addera och subtrahera., +, =, +, =, +, =, -,, -,7,,,, -,,, -, 7, 7 Guldspiran Diagnos 7

3 Namn: Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal i båda faktorerna Multiplicera. = + = + = = + = + = skriva viktenheter och volymenheter i tusendelar Skriv som kg. Skriv som g. 7 g g kg 7 g, kg, kg, kg,7 kg, kg,7 kg g g g Skriv som l. Skriv som ml. 7 ml ml ml, l, l, l,7 l, l, l ml ml ml Förstå grunden för binära tal Skriv namnen. Räkna potensen. Skriv multiplikationen. talbas exponent = = 7 = = = = Skriv de binära talen i tabellen och räkna ut decimaltalen. Binära tal Decimaltal Mer om vinklar och rotationssymmetri t.ex. Rita in en spetsig vinkel, en trubbig vinkel och en rät vinkel i cirklarna. Markera yttervinklarna. Rotera bokstaven E fyra gånger E E E E E Är E en rotationssymmetrisk bokstav? nej 7 Guldspiran Diagnos

4 Namn: Förstå räknesättens prioritering Beräkna följande uttryck. + = + = - = + - = - ( ) = - ( + ) = 9 ( + ) = Mer om bråk och del av antal Hur mycket är det? av av = av = av av = av = av av = av = av av = av = av av / av = / av = av / av = / av = / av = / av = Räkna ut sidovinklar och vertikalvinklar Hur stora är sidovinklarna? Mät med gradskiva. a b a b a 7 b Räkna ut den andra sidovinkeln. 9 9 Mät vertikalvinklarna. Räkna ut triangelns area Mät basen och höjden i triangeln. Räkna ut arean. Basen =, cm Basen = cm Höjden = cm Höjden = cm Arean =, = Arean =, cm =, cm Guldspiran Diagnos 7

5 Namn: Multiplikation och division av decimaltal med, och Multiplicera decimaltalen med, och., =,,9 = 9, =, =,9 = 9, =, =,9 = 9,, =,, Ett doftljus väger, hg. Skriv ett uttryck och beräkna hur mycket en låda med ljus väger. Uttryck:, hg = hg ljus väger kg Dividera. = 7, =,7 = 7 =, =,7, Tipsvinsten på kr ska delas på personer. Skriv ett uttryck och beräkna vad var och en får. Uttryck: / =, var och en får kr Mer om addition och subtraktion av bråk Addera och subtrahera. Svara i blandad form. + = / = / - = 9/ - / = / + 7 = / = / - = / - = 9 7/9 - = 7 7 /7 - /7 = /7-7 = / - 7/ = 7/ Rita likformiga figurer i skala Figuren är ritad i skala : Rita en likformig figur med sidorna i skala :. skala : skala : Mer om tredimensionella objekt Hur många sidoytor, kanter och hörn har objekten? Antal hörn: Antal sidoytor: Antal kanter: 7 Guldspiran Diagnos

6 Namn: Räkna ut arean av sammansatta figurer +, = +, =, Arean =, cm Arean = + ( ) = + = cm Växla areaenheter m = dm m = cm dm = cm m = dm m = cm dm = cm dm =, m cm =, m cm =, dm addera och subtrahera bråk med olika nämnare Förläng bråken så att de får nämnaren. = = = = = = Förläng bråken så att de får en gemensam nämnare. Addera sedan. + = + = + = + = + = + = Räkna ut rätblockets volym Räkna ut lådornas volym. cm cm cm cm cm, cm =, = 9 Volymen = cm Volymen = 9 cm Guldspiran Diagnos 77

7 Namn: Mer om procent som del av antal Hur mycket är %? Hur mycket är %? kr kr kr 7 kr 9 kr kr 7 kr kr kr kr kr kr Hur mycket är 7 %? Hur mycket är %? kr kr kr kr / = 9 / = / = 9 / = 9 = 7 kr = 7 kr 9 = 7 kr = kr Hur mycket salt innehåller påsen med jordnötter uttryckt i gram? % av = = Den innehåller g salt. Multiplicera och dividera tal i bråkform Multiplicera och skriv produkten i blandad och enklaste form. = / = / = / = / = / = / = / = / Förläng först och dividera sedan. = 7 = = 7 = = = = 9 = = 9 skriva numeriska och algebraiska uttryck Skriv som ett numeriskt uttryck. Skriv som ett algebraiskt uttryck. mer än + mer än x x + 7 mindre än mindre än y y - 7 dubbelt dubbelt z z Beräkna värdet av uttrycken. x = y = z = x y = = z - x = 9 - = 7 y + z = / + = Räkna ut median och typvärde Längden på fem av barnen i klassen är cm, cm, 7 cm, cm och cm. Räkna ut medianen. Vilket är typvärdet? Medianen = cm cm cm cm 7 cm cm Typvärdet är cm. 7 Guldspiran Diagnos 7 7

8 Namn: Räkna med procent som andel Hur stor andel i procent är det? av 7 av av / = / = % 7/ = / = % / = / = % I en klass är 7 av elever flickor. Hur stor andel i procent är flickor? 7/ = / = % % är flickor. Räkna med sannolikhet som bråk I en låda finns röda, gula och blå vantar. Hur stor är sannolikheten att ta dessa vantar? röd vante gul vante blå vante blå eller gul vante / = / chans / = / chans / = / chans / = / chans Hur stor är sannolikheten att med en tärning med talen -9 få dessa tal? ett jämnt tal tal mindre än tal större än 7 / = / chans / = / chans / = / chans se samband mellan kombinatorik och sannolikhet Gör klart träddiagrammen. Skal Smaker strut choklad bägare jordgubbe hallon Hur många olika kombinationer finns det? strut bägare choklad jordgubbe hallon choklad jordgubbe hallon = Det finns kombinationer. Vilken är sannolikheten att någon väljer jordgubbsglass? / = / / chans lösa ekvationer Skriv tal så att det blir en likhet. Lös ekvationerna. + = + x + = 7 = x + = x = x = x = x = Guldspiran Diagnos 79

9 Namn: Räkna med sannolikhet som procent Hur stor är sannolikheten i procent att detta händer för dig i dag? spelar dataspel vinner en miljon kronor har matematik Syskonen bråkar och drar därför lott om markeringspennorna. Hur stor är chansen i procent att få dessa pennor? en gul penna en gul eller blå penna / = % / = % Rita en bild som visar att man har procents chans att vinna något. Mer om sambandet kombinatorik och sannolikhet Carol vill ha glass. Hon kan välja på strut eller bägare och en kula av vanilj, hallon, lakrits eller choklad. Hur många kombinationer blir det? Skriv multiplikationen. = Vilken är sannolikheten att hon väljer kombinationen strut och hallon? / chans Räkna med förhållande Förhållandet mellan vita och bruna ägg i kartongen är :. Hur många bruna ägg finns det i kartongerna? bruna bruna bruna bruna Beskriv förhållandet mellan runda och fyrkantiga pärlor. : : Räkna med funktionssamband och funktionsvärde Rita en funktion till händelsen. Du är ute och cyklar. Efter en halvtimme stannar du och köper glass. Efter en kvart cyklar du vidare. Sträcka i km Tid i min Guldspiran Diagnos 9 9

10 Namn: Räkna ut cirkelns omkrets Mät cirklarnas diameter. Räkna sedan ut omkretsen. Använd π. Diametern = cm Diametern =, cm Diametern = cm Omkretsen = cm Omkretsen, =, cm Omkretsen = 9 cm Räkna ut cirklarnas area Mät cirklarnas radie och räkna ut arean. Använd π. Radien = cm Radien =, cm Radien = Arean = cm Arean,, =,7 cm Arean cm = cm läsa av och rita cirkeldiagram elever i klass A är på utflykt. Hur många deltar i aktiviteterna? spelar badminton % elever simmar % elever spelar minigolf % elever simning badminton minigolf Mer om talmönster Fortsätt talmönstren Guldspiran Diagnos

11 Läxa Skriv talet i utvecklad form Vilket är platsvärdet? 7 7 Skriv talet med siffror. etthundratre miljoner tvåhundrafemtiosjutusen trehundrafjorton 7 Avrunda till miljon, hundratusental, tiotusental och tusental. miljon hundratusental tiotusental tusental Hur mycket väger en liten påse? Hur mycket är x? x x x x x x x x = g x = g x = g x = g x = 9 /x = x = 9 x = - x = 7, + x = x = x =, Läxa Lägg en kvadrat med stickor. Lägg nästa kvadrat så att en sida är gemensam. Detta kan man beskriva som en summa av stickor: + = 7. Hur många stickor behövs till dessa figurer? kvadrater kvadrater 7 kvadrater Antal stickor: Antal stickor: Antal stickor: Hur många kvadrater får du av stickor? kvadrater Skriv de markerade talen. Använd > eller <. - - > > - - < - y Gradera x- och y-axeln. Markera sedan fyra koordinater och skriv dem. A = B = 7 C = D = x Guldspiran läxor

12 Öka med två tusendelar. Minska med tusendelar.,97,99,,,,999 Läxa Skriv i utvecklad form., = +, +, +, Skriv i tusendelar., =,, =,, =,, =, Avrunda till tiondelar. Avrunda till hundradelar., =, 7, = 7,, =,, =, Omvandla längdenheterna. km m =, km km m =, km,7 m = m 7 mm Shinkansentåget har sittplatser i vagnar. En tredjedel av platserna är lediga. Hur många platser är lediga? / = platser är lediga. Rita en triangel i det skuggade området. Skriv koordinaterna. A = B = C = y Läxa Spegla triangeln i x-axeln. Skriv koordinaterna. D = E = F = Spegla figuren i symmetrilinjen x Lägg fisken med stickor. Flytta tre stickor så att fisken simmar åt andra hållet. Rita lösningen. Kyoto har, miljoner invånare. bor i stadsdelen Fushimiku. Hur många bor i övriga områden? - = =, miljoner Det blir, miljoner invånare i övriga områden. Guldspiran läxor

13 Läxa Multiplicera Dividera med överslag. Dividera med miniräknare. Avrunda till tiondelar. 9 = = 9 79, 7 Vilka flaskor har lika stor volym? Dra streck. Vilka påsar har lika stor vikt? Dra streck., l 7 ml, kg g 7 ml ml g g,7 l 7, l, kg, kg Räkna med talbas och exponenter. = = 9 = = = 7 = = = Läxa Skriv i blandad form. Skriv i bråkform. 7 = = 9 / = 7 /7 / = = = 7 7 Hur stor är den yttre vinkeln? Hur stor är den inre vinkeln? 9 I verkligheten är flaggstången m lång. Hur lång är den på en bild som är ritad i skala :? cm Skriv ditt namn med stora bokstäver. Ringa in de bokstäver som är rotationssymmetriska. Guldspiran läxor

14 Beräkna följande uttryck. + = + = = ( - ) = 7 - ( - ) = - ( + ) = Läxa 7 Beräkna följande uttryck... av. av. av 7. av 7 9 av. av. av. av 7 9 Räkna ut sidovinklarna. 7 Räkna ut sidovinklar och vertikalvinklar. Avståndet från Melbourne till Sidney är 7 km. Paul har åkt 9 av sträckan. Hur långt har han åkt? 7/9 = = 9 Han har åkt 9 km. Räkna ut arean. Läxa cm dm m cm dm m cm cm = cm dm dm = 9 dm m m = m Arean = cm Arean = 9 dm Arean = m Mät och räkna ut arean. = = Arean = cm Arean = cm Arean =, = cm Vimpeln har formen av en triangel. Basen är dm och höjden cm. Hur stor är arean? = Arean är cm ( dm ) Guldspiran läxor

15 Läxa 9 Multiplicera och dividera. 7, = 7, = 9,7 = 9 7 7, = 7 79 = 7,9 =, =, =, Skriv i blandad form. Skriv i bråkform. 9 = = / / = /9 9 = = 7 = Addera och subtrahera i blandad form. + = ( ) ( ) ( ) 7 - = - = + = Ta ett mjölkpaket och rita av det. Vilket objekt är paketet? rätblock Hur många? sidoytor kanter hörn Hur stor basyta har mjölkpaketet? Avrunda måtten till heltal. Läxa Klipp ut två kongruenta figurer i ett papper. Varför kallas figurerna kongruenta? Figurerna har exakt samma form och storlek. Klistra in dem här. Dra streck mellan de figurer som är likformiga. Varför kallas de likformiga? Figurerna har exakt samma form, men är olika stora. Vilka tredimensionella objekt finns hemma hos dig? Rita två av dem och benämn dem. Guldspiran läxor

16 Hur stor area har figurerna? Läxa + Arean = = 7, cm + Arean = = cm Omvandla enheterna. m = dm dm = cm m = cm m dm cm Skriv som kvadratmeter. dm =, m dm =, m dm =, m Skriv tre olika namn för bråken. Förläng bråken så att de får nämnaren.. = =. = =. = =... I butiken är halsband och ringar. Finns det flest ringar eller halsband? Det finns flest halsband (/). Förkorta bråken så att de får nämnaren. Läxa Rita bilder till bråken och addera = Rita bilder till bråken och subtrahera.. - =. - 9 = 9. - =. 7 - = Förläng så att bråken får en gemensam nämnare. Addera eller subtrahera Räkna ut volymen. Ett rätblock har volymen cm. cm Hur långa är sidorna? cm cm cm cm cm = cm cm cm cm = cm Volymen = cm cm, cm och cm Guldspiran läxor 7

17 Läxa I varuhuset Fynda sänkte man priset på varorna. Räkna ut priset på varorna i de olika avdelningarna. kr kr kr 9 kr kr kr t-shirt sandaler boll dvd paraply bälte % % % % % 7 % Rabatt: kr kr kr 7 kr kr 7 kr Nya priset: kr kr kr kr 9 kr kr Räkna ut volymen av lådan. m m m = 7 m m Volymen är 7 m. m m Tre syskon tar / var av en chokladkaka. Beskriv händelsen med multiplikation. / = 9/ = / Hur många bitar blir kvar? Tre bitar blir kvar. Läxa Förenkla numeriska uttryck. Förenkla algebraiska uttryck = - = x + x + x + x + x + x = x + = + = y + y + y = y Skriv det algebraiska uttrycket för kostnaden. Polter och Varulven a + b Polter och Skogsspelen a + c a kr b kr c kr Skriv det algebraiska uttrycket. Varulven kostar hälften av boken om Polter. 9/ = b Skriv åldern på alla i din familj. Vilket blir medelvärdet? Vilket blir typvärdet? Vilken blir medianen? Guldspiran läxor 7

18 Läxa Välj lämplig strategi och räkna ut., +, =,, -,9 =,, +, +,7 =,, +,7 =,,7 +, =,9, -,97 =, Räkna ut., =, = 9, =, =, 7 = 7, = 7, =, =, =, =, =, = Perdita möter cyklister på vägen. Åtta av dem har cykelhjälm. Hur stor andel i procent har cykelhjälm? / = / = % % har hjälm. Perdita äter sex empanadas. Då har hon ätit % av dem som låg på fatet från början. Hur många empanadas låg det på fatet från början? = Det låg empanadas på fatet. På hur många sätt kan man kombinera mobil, skal och hörlurar? Skriv multiplikationen. Rita ett träddiagram. Läxa = 7 m m m s s s s s s s s s h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Hur stor är sannolikheten att få en viss kombination? /7 Gör en egen uppgift med kombinatorik. I kiosken kan man välja två olika bröd och fyra olika dressingar till hamburgaren. Rita ett träddiagram med alla olika kombinationer. Hur många kombinationer finns det? Vilken är sannolikheten för en viss kombination? Lös ekvationerna. = / + x = 7 x = x + = x - = 9 x = x = x = x = x = x = x = Guldspiran läxor 9

19 Läxa 7 Dividera. = 9, 7, =, =,7 = 9, I kartongen finns fem bakelser. Jespers favorit är chokladbakelser. Hur stor är sannolikheten i procent att Jesper får dessa bakelser? Chokladbakelsen Napoleonbakelsen Prinsessbakelsen % % % En tresiffrig kod går till din dator. Siffrorna får bara användas en gång. Vilka siffror väljer du? Skriv alla kombinationerna. Skriv multiplikationen. = Förhållande mellan choklad och mjölk ska vara tsk till dl mjölk. Hur många tsk choklad ska du ta om du har så här mycket mjölk? dl mjölk dl mjölk dl mjölk dl mjölk tsk tsk tsk tsk Läxa Hur långt är avståndet mellan två platser i verkligheten om den är ritad i skala : och avståndet på kartan är så här långt? cm cm cm cm m m m m Sträcka i m t.ex. Rita en funktion till händelsen: Kalle cyklar i rask takt till skolan. Efter m stannar han och väntar på Alex. Det tar minuter. Sen fortsätter pojkarna till skolan, som ligger km bort. 9 Tid i min Skriv talet som efterfrågas och ekvationen till talgåtorna. Om man dividerar ett tal med får Om man adderar 7 till talet 7 får man x. man kvoten. talet ekvationen talet ekvationen x = = x 9 Guldspiran läxor 9

20 Räkna ut cirklarnas omkrets. Använd π. Läxa 9 Diametern = cm Diametern = dm Diametern = m Omkretsen = cm Omkretsen = dm Omkretsen = 9 m Badpoolen har radien, m. Vilken är omkretsen? Omkretsen = 9 m Planteringen har radien m. Vilken är omkretsen? Omkretsen = m Armringens omkrets är cm. Vilken är diametern? Diametern / = cm Rita tre cirklar i räknehäftet. Beräkna omkretsen. Räkna ut cirklarnas area. Använd π. Läxa Radien = cm Radien = m Radien = 7 m = = 7 7 = 7 Arean cm Arean m Arean 7 m Spisplattans diameter är cm. Hur stor är arean ungefär? Arean = cm Cirkeldiagrammet visar vad eleverna i en årskurs med elever gör vid ett speciellt tillfälle. Hur många gör de olika aktiviteterna? arbetar vid datorn % elever arbetar i par % elever arbetar i boken % elever får hjälp av läraren % elever Fortsätt talmönstret. arbetar i boken får hjälp av läraren arbetar vid datorn arbetar i par Guldspiran läxor 9

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

delbart med fler tal än sig själv och 1. b) Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. REPETITIONSUPPGIFTER 2 1 a) B b) D och E c) A och C

delbart med fler tal än sig själv och 1. b) Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. REPETITIONSUPPGIFTER 2 1 a) B b) D och E c) A och C epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Kängurutävlingen Matematikens hopp

Kängurutävlingen Matematikens hopp Kängurutävlingen Matematikens hopp Junior 2010 Här följer svar, rättningsmall och redovisningsblanketter. Förutom svar ger vi också några olika lösningsförslag. De flesta problem kan lösas på flera sätt

Läs mer

868-797= 737-688= 558-475= 5 675-5 598= +3 +3 6. 1 927-697 8. 967-498. Silverspiran Grundbok B FACIT, KAPITEL 6

868-797= 737-688= 558-475= 5 675-5 598= +3 +3 6. 1 927-697 8. 967-498. Silverspiran Grundbok B FACIT, KAPITEL 6 Subtrahera. Räkna framåt på tallinjen. 90 00 0 0 0 8-99= 9 0 0 0 0 0-8= Subtrahera. -9= - 099= - 96= - 99= 9 6 9 6 868-797= 77-688= 8-7= 67-98= 7 9 8 77 6-87= 0-= 76-97= -89= 78 79 6 Subtrahera. Öka termerna

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: Matematik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

fredag den 11 april 2014 POOL BYGGE

fredag den 11 april 2014 POOL BYGGE POOL BYGGE KLADD Såhär ser min kladd ut: På min kladd så bestämde jag mig för vilken form poolen skulle ha och ritade ut den. På min kladd har jag även skrivit ut måtten som min pool skulle vara i. Proportionerna

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med?

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med? 7? 9!? 2 Brilk OCkpfOC Förlänga och förkorta G 2/3 av rektangeln är hia. 8/2 av rektangeln är röd. Lika stora delar av rektanglarna är färgade vilket betyder att 2/3 = 8/2. 2 2 8 Vi har förlängt 2/3 med.

Läs mer

Fira Pi-dagen med Liber!

Fira Pi-dagen med Liber! Fira Pi-dagen med Liber! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Kul-diagram o Geometri med färg UPPDRAG: MATTE Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! Den 14 mars är det Pi-dagen (3.14). Det är värt att uppmärksammas

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Geometri. G. Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna behärskar grundläggande geometriska begrepp och metoder.

Geometri. G. Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna behärskar grundläggande geometriska begrepp och metoder. . G Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna behärskar grundläggande geometriska begrepp och metoder. Området består av följande tre (fyra) delområden: MGF Förberedande mätning och geometri

Läs mer

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 4 2009-10-24 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 7 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2015-03-28 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del j Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning),

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2 Algebra & Ekvationer Algebra & Ekvationer Parenteser En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Förenkla uttrycket 42 9. 42 9 4 2 4 9 8 36

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Räkna med tusental. Addera. Subtrahera. Använd > eller <.

Räkna med tusental. Addera. Subtrahera. Använd > eller <. Räkna 00 i taget. 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kr Räkna med tusental. 00+000= 000 000-000= 000 000+000= 000 000-000= 000 000+ 000 = 000 000 +000= 000 000+ 000 = 000 000-000 =000 000-00

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Högskoleprovet Så presterar du bättre

Högskoleprovet Så presterar du bättre Högskoleprovet Så presterar du bättre I det här lilla häftet kommer du att få information om hur högskoleprovet går till rent praktiskt, vad du skall tänka på under själva provdagen och tips för att du

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Halvera 4. 89 000-47 000 5. 35 000-6 000 6. 63 000-7 000. Silverspiran Grundbok A FACIT, KAPITEL 1

Halvera 4. 89 000-47 000 5. 35 000-6 000 6. 63 000-7 000. Silverspiran Grundbok A FACIT, KAPITEL 1 Fyll i talraderna. Räkna med i taget. 9 9 Addera och subtrahera. + = 9 - = + = - = + = -9 = Öka talserien med i taget. 9 Minska talserien med i taget. Dubblera Halvera Dubblera 9 Beräkna följande uttryck..

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

M=matte - Handledning

M=matte - Handledning Fingris Fingerräkning Grunden för matematik är taluppfattning. I detta spel parar du ihop tal med fingrarnas antal. Finns det fler fingrar än talet anger? Eller färre? Lika många? Det finns många frågor

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov NOG 2005-04-09 Högskoleverket Delprov NOG 2005-04-09 1. Eva, Pia och Linus köpte totalt 18 frukter. Hur många frukter köpte Eva? (1) Eva och Linus köpte sammanlagt dubbelt så många frukter som Pia. (2) Pia köpte tre

Läs mer

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden =

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden = Enheter och skala I det här kapitlet kan du lära dig mer om hastighet att skriva minuter som del av timme att räkna om km/h till m/s något om hastigheter till sjöss om volymenheterna cm 3, dm 3 och m 3

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-68-4 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26 Högskoleverket Delprov NOG 2002-10-26 1. Det ordinarie priset på en skjorta, som såldes på rea, var 600 kr. Inför slutrean sänktes priset till halva ursprungliga reapriset. Vad var det ursprungliga reapriset

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 2014 Student sida 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal.

Läs mer

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper?

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper? Procent betyder hundradel. 00 00 = 00 % = Hur många procent av cirkeln är röd? 0 % 0 % 0 % % 90 % 0 % 80 % 7 % Studera cirklarna. Landet Sydafrika har drygt 0 miljoner invånare. Hur många procent är kvinnor?

Läs mer

0,799 0,801 0,8 0,719 0,78. c) 005, du betalar 2 495 kr kontant när du hämtar den och resten enligt erbjudandet i annonsen?

0,799 0,801 0,8 0,719 0,78. c) 005, du betalar 2 495 kr kontant när du hämtar den och resten enligt erbjudandet i annonsen? .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Beräkna med huvudräkning a) 106 9 b) 998 + 15 c) 100 100 d) 10 0,1 e) 1 200 / 6 f) 8,7 + 3,3 95 kr 2 Hanna köper sex stolar. Hur mycket får hon tillbaka när

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2013-04-06 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del h Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematisk problemlösning), KV

Läs mer

Mål Likformighet, Funktioner och Algebra år 9

Mål Likformighet, Funktioner och Algebra år 9 Mål Likformighet, Funktioner och Algebra år 9 Provet omfattar s. 102-135 (kap 4) och s.183-186, 189, 191, 193, 200-215. Repetition: Repetitionsuppgifter 4, läa 13-16 (s. 255 260) samt andra övningsuppgifter

Läs mer