Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10"

Transkript

1 Namn: Hela och halva tusental till Addera och subtrahera = = = = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd Addera och subtrahera inom talområdet Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 9+90= = 99 -= 9 - = 9 Addera och subtrahera med uppställning Förstå del av helhet och del av antal Hur stor del av figuren är målad? 0 Hur mycket är / av muggarna? 0 muggar 0 muggar 0 muggar 0 muggar 0 = st 0 = st 0 = st 0 = st Förstå begreppet skala :0 000 och : A B C D E Skala : Hur långa är sträckorna AB BC CD DE på kartan i verkligheten cm cm cm cm km km km km Silverspiran DIAGNOS

2 Namn: Talområde Öka talraderna med tre i taget Vilket är platsvärdet? Mer om avrundning Avrunda till närmaste tiotal hundratal tusental tiotusental Multiplikation med två övergångar Multiplicera. 9 0 Använda gradskiva och mäta vinklar Läs av gradtalen. Hur många grader är vinklarna? Mer om bråk och del av antal Hur många? av = = av 0 = 0 = av 0 = 0 = av = = av = = 9 av = = Silverspiran DIAGNOS 9

3 Namn: Talområdet Skriv talet före. Skriv talet efter. Använd <, > eller = < > < Växla från bråkform till blandad form Skriv i bråkform och blandad form. bråkform blandad form = = Addera och subtrahera bråk Addera och subtrahera. + = + = - = - = = + = - = - = Kort division med minnessiffra Dividera. 9 = = 9 = = = = 9 = = = = Rita vinklar och räkna ut vinkelsumman Rita vinklarna. Mät vinklarna och räkna ut vinkelsumman. C A = 0 00º 0º A B = B C = Vinkelsumman = Silverspiran DIAGNOS

4 Namn: Tal som innehåller miljoner och veta deras talvärde Skriv i utvecklad och sammandragen form. = = Räkna inom talområdet upp till en miljon Addera och subtrahera Känna igen månghörningar och deras egenskaper Rita en triangel, en parallellogram, en rektangel, en romb och en kvadrat. Använd linjal. Multiplicera och dividera tal med flera nollor Multiplicera och dividera. 0.0 = = 000 = = 00 9 Kort division med två minnessiffror Dividera. = 0 9 = = = = Förstå begreppen positiva och negativa tal Markera talen på tallinjen X X X X X -0 0 Silverspiran DIAGNOS

5 Namn: Huvudräkningsstrategier Lägg till och dra ifrån på två sätt. t.ex. 9+= + = eller 9+= + = = 0 + = eller +9= + 0 = Börja med tal som hör ihop. Subtrahera = = 0 -= 9 -= Känna igen och rita olika typer av trianglar Dra streck. liksidig triangel likbent triangel rätvinklig triangel Beskriva cirkelns delar och rita cirklar med passare Skriv namnen på cirkelns olika delar. diameter medelpunkt cirkelbåge Förstå vad kombinatorik är På hur många sätt kan du kombinera? radie Skriv multiplikationen. = Hur lång är diametern? Hur lång är radien? cm cm vanilj choklad jordgubbe vanilj choklad jordgubbe Rita en cirkel med radien cm. vanilj choklad jordgubbe Läsa av Venndiagram Tennis Badminton Studera Venndiagrammet och svara på frågorna. Vilken sport tycker flest om? badminton Hur många tycker bara om tennis? st Sofia Eleni Teo Demi Helena Catarina Iannis Silverspiran DIAGNOS

6 Namn: Förstå och skriva tal i decimalform i hela och tiondelar Skriv decimaltal med tiondelar. Ordna dina tal i storleksordning. Börja med det största. Skriv decimaltal så att det stämmer. <,< <,9 < <, < Skriva längdenheter i decimalform Skriv längderna i decimalform. Skriv enheterna. km = 0, mil dm = 0, m cm = 0, dm mm = 0, cm mil km =, mil m dm =, m dm cm =, dm cm och mm =, cm, mil = mil km, m = m dm, dm = dm cm 9, cm = 9 cm mm Räkna ut arean i cm och m. Räkna ut arean på följande figurer. Arean = cm Arean = cm Räkna ut arean. Skriv areaenheten. Sidorna är cm. Arean = Bredden är m och längden m. Arean = cm m Silverspiran DIAGNOS

7 Namn: Förstå och skriva tal i decimalform och hundradelar Markera talen på tallinjen.,,,,99 X X X X Skriv talen i utvecklad form., = 0 hundratal tiotal ental tiondelar hundradelar 0, = hundratal 0 tiotal ental tiondelar hundradelar Skriva längd-, vikt- och volymenheter i decimalform Omvandla enheterna. hg g =, hg 0 hg g = 0,0 hg m cm =, m m cm =,0 m cl =, cl =,0, hg = hg g, m = m cm, l = cl,0 hg = hg g,0 m = m cm,0 l = cl Lösa enkla ekvationer Lös ekvationerna. Lös ekvationerna där X=. + X = X = X = X = 9 (+X) = 0 X + = X = X = X = X + 0 = X = 0 X = X - = X = 0 0 X = X = X = X = Räkna ut parallellogrammens area. Mät och räkna ut parallellogrammens area. Arean = cm Arean = 9 cm Räkna ut medelvärde Räkna ut medelvärdet för temperaturen under veckan. Dag må ti on to fr lö sö Temp 0º C º C º C º C º C º C º C Medelvärdet = = = C Silverspiran DIAGNOS

8 Namn: Jämföra tal i bråkform och decimalform Skriv följande bråk i decimalform. = 0 0, = 0 = 00 = 00 0, 0,0 0,0 Skriv följande tal i bråkform. 0, = 0, = 0,0 = 0,0 = 0,0 = Avrunda tal i decimalform till hela tal Avrunda till hela tal.,,,,,9 9,99 0 Hur mycket väger påsarna ungefär?, kg kg, hg hg Addera och subtrahera tal i decimalform tiondelar + tiondelar = tiondelar = hel tiondelar =,, +,,, 9 +,,, +, 9, 0, -,, 9 0, -,, 9 0, -,, hundradelar + 9 hundradelar = hundradelar = tiondelar hundradelar = 0,, +,, 9, +,, 0 0, +, 9, 0 0, -, 9, 0 0 0, -,, Förstå vad sannolikhet är Dra pilar och placera dessa begrepp på rätt plats på tallinjen. inte sannolikt ganska sannolikt 0 lite sannolikt helt sannolikt Silverspiran DIAGNOS

9 Namn: Multiplicera tal i decimalform Multiplicera 0, =, 0, =, 0,0 = 0, 9 0,09 = 0, Multiplicera med uppställning.,,,, 9,, 0,,,,,,, 0, 9, Räkna ut sannolikhet Hur stor är sannolikheten att pilen stannar på hjärta? = chans klöver? = chans ruter? = chans Rita ett lyckohjul där det är helt sannolikt att pilen stannar på ett hjärta. Jämföra bråktal och procent Skriv som bråk och procent. = 0 % = % = % = 00 % Räkna med procent Hur mycket är 0 % av? = Hur mycket är 0 % av? = Hur mycket är 0 % av? = Hur mycket är 0 % av? = Hur mycket är % av? = Hur mycket är % av? = 9 Hur mycket är % av? = 0 Hur mycket är % av 0? = 9 Silverspiran DIAGNOS 9 9

10 Namn: Dividera tal i decimalform Dividera., =, =,,, =, =, 0, =, = 0, =, = 9, =,,,0,,0,9 =,, Räkna procent Hur mycket är 0 % av 0 cm? 0 = 0 cm Hur mycket är % av 00 kr? kr Hur mycket är 0 % av 0 kg? 0 = kg Hur mycket är % av 00 kr? 0 Hur mycket är 0 % av 0 m? 0 = 0 m Hur mycket är 0 % av 0 hg? 0 = hg kr Cirkeldiagram och procent Fritidsklubben serverar frukt. I gruppen finns barn. Hur många äter banan? 9 barn Hur många äter äpplen? barn banan = % = % äpple 0 = % Hur många äter päron? 9 barn päron Förstå och rita funktioner Solrosen växer cm per dag. Fyll i tabellen och rita funktionssambandet. Längden i cm Antal dagar Antal cm 0 0 Antal dagar Silverspiran DIAGNOS 0 0

11 Läxa Skriv talen. = = 0 = = Räkna ut. += - = = 000 += 9-9 = = 00 Hur stor del är färgad? Hur många tredjedelar är det? en hel hela hela 9 Penti slutar skolan.. Det är h och 0 min kvar av skoldagen. Hur mycket är klockan?, Läxa Måla. Måla. Hur mycket är av björklöven? Hur mycket är av björklöven? löv = löv löv = löv löv = löv löv = löv Hur långa är sträckorna i verkligheten? skala :0 000 cm = 00 m cm = 000 m = km cm = 00 m = km 00 m Penti köper två likadana glassar. Han betalar med en femtiolapp och får kr tillbaka. Hur mycket kostar en glass? kr Silverspiran LÄXOR

12 Öka med. 9 9 Minska med Läxa Avrunda till närmaste tiotal hundratal tusental tiotusental Multiplicera med uppställning Inför Spanienresan köper familjen snorklar à kr och par simfötter à kr. Hur mycket betalar de? kr Titta hemma efter föremål som har följande vinklar. Rita föremålen så att man ser vinkeln. Läxa en rak vinkel en trubbig vinkel en spetsig vinkel en rät vinkel Hur många fjärdedelar är det? Vilket bråk är minst.? Ringa in. två hela fyra hela fem hela 0 Hur många? av = = av = = av = = Silverspiran LÄXOR 9

13 Läxa Skriv talen i storleksordning Hur många tredjedelar? = = = = 9= Skriv i bråkform och blandad form. bråkform = blandad form = Addera bråken. Subtrahera bråken. + = = - = - 9 = Paula springer 000 m varje dag. Sammanlagt springer hon km. Hur många dagar springer hon? dagar Läxa Dividera med kort division. 0 = 9 = 0 0 = = 0 = = = = = = Mät vinklarna med gradskiva och skriv gradtalen. Hur stor är vinkel B och C i trianglarna? Skriv förslag. A B C En glass kostar zloty. Hur många glassar räcker zloty till. glassar 0 Silverspiran LÄXOR

14 Skriv talet i utvecklad form. Läxa 9= Räkna med uppställning Dra streck från namn till rätt figur. romb parallelltrapets kvadrat rektangel parallellogram Multiplicera och dividera. Läxa 0.90= = = = = = Multiplicera med uppställning. Avskilj nollorna med ett streck Dividera. = 9 = 9 = 9 = = 9 Sätt 0 på mitten av tallinjen. Skriv sedan talen - -, -,,, på rätt plats Silverspiran LÄXOR

15 Läxa 9 Addera och subtrahera. 9+= += = 00 -= 9 -= = 900 Subtrahera med uppställning Dra streck från namn till rätt figur. rätvinklig triangel liksidig triangel likbent triangel I kiosken har man sålt entrébiljetter för 90 euro. Biljetterna kostar euro stycket. Hur många biljetter har sålts? 0 st Läxa 0 Hur lång är diametern? Radien: cm cm cm 9 cm Diametern: cm cm cm cm Gör klart träddiagrammen. vanilj citron vanilj Skriv multiplikationen. = citron vanilj cintron Dra slutsatser av Venndiagrammet. Moa Mikael Mia David Kim Erik Sofia Peter Lina Leo Karin Skolgården har formen av en kvadrat. Omkretsen är 9 m. Hur lång är sidan? m Silverspiran LÄXOR

16 Subtrahera. Öka termerna med samma tal. t.ex. t.ex. -9 = - 0 = -= - 0 = Läxa Öka med tiondel.,,,,,,,9,0 Dra streck mellan tal med lika värde. m dm m dm 9 dm 0 m dm, m 0,9 m, m 0, m Skriv som dm. Skriv som cm. dm cm dm cm, dm cm mm cm mm, dm, cm, cm Titta på en klocka. Hur mycket är klockan just nu? Skriv digitala tider. Läxa Hur mycket var klockan för minuter sedan? Hur mycket är klockan om minuter? Mät arean på tre föremål hemma. Skriv vilka föremål du valt. Avrunda till hela centimeter. Föremål är Arean = Föremål är Arean = Föremål är Arean = Skriv de romerska siffrorna från 0. I II III IV V VI VII VIII IX X Silverspiran LÄXOR

17 Läxa Skriv talen. A =,09 B =, C =,9 D =, A B C D X X X X Skriv talen i sammandragen och utvecklad form. hel tiondelar hundradelar =, hela och hundradelar =,, = 0 hundratal tiotal ental tiondelar hundradelar Omvandla enheterna. m cm =, m hg g =,0 hg cl =,0 Vilken sträcka är längst? Ringa in.,0 m 0 cm 0, m m cm,0 m m cm Talet har tre siffror. Entalssiffran är dubbelt så mycket värd som tiondelssiffran. Hundradelssiffran är hälften så mycket värd som tiondelssiffran. Tiondelssiffran är. Vilket är talet?, Läxa Beräkna uttrycken. X= X - + = X = X - 0 = 0 0 X = 0 - X = + X - 0 = + 0 X = X - = + X = X = X + Parallellogrammens area = cm. Höjden är cm. Hur lång är basen? cm Räkna ut bilarnas medelhastighet. 0 km/h 90 km/h 0 km/h 0 km/h Medelhastigheten = = 0 = 0 km/h Silverspiran LÄXOR

18 Skriv talen i hundradelar i decimalform. Skriv talen i tiondelar i decimalform. 0, = 0,0 0, = 0,0 0,0 = 0, 0,0 = 0, Läxa Skriv talen i decimalform och bråkform. 0 = 0, = 0,0 0, = 0 0,90 = Skriv bråktalen i procentform. = = = = 0 % 0 % 0 % 0 % = 00 % Ta reda på priset på tre saker som din familj köper, t.ex. ost, ägg och mjölk. Vad kostar varorna exakt och hur rundar affären av priserna? Skriv eller rita varorna i rutorna. Pris: Avrundat pris: Pris: Avrundat pris: Pris: Avrundat pris: Läxa Skriv talen i utvecklad form. tiondelar = hel tiondelar hundradelar = tiondelar hundradelar Addera och subtrahera med uppställning., +,,9 +,, +,, -,, -, , +,,, 9 +,,, +,, 9, -,, 9, -,, Heike köper en rulle med rosa band. Rullen innehåller,0 m. När Heike klippt av så mycket som hon behöver är det 0, m kvar på rullen. Hur mycket rosa band klippte Heike av?, m Hur sannolikt är det att du ska göra detta imorgon? Dra streck. gå till skolan bada en elefant laga mat göra en läxa inte sannolikt lite sannolikt ganska sannolikt helt sannolikt Silverspiran LÄXOR

19 Läxa Multiplicera 0, =, 0, = 0, = 0, 0,0 = 0, 0,0 = 0,0 0,0 = 0,0 9, = 9 +, + 0,09 = 0,9, = +, + 0,0 = 0, Det finns en fribiljett. Sex elever drar lott om vem som ska få den. Vilken är sannolikheten att få fribiljett? chans Hur stor är sannolikheten att du får? Hur stor är sannolikheten att du får? Hur stor är sannolikheten att du får? eller eller eller John drack en tredjedel av läsken. Han drack 0, liter. Hur mycket läsk var det kvar i flaskan? en liter Läxa Hur stor del är färgad? Måla % av blommorna röda. Måla 0 % av blommorna gula. Bråkform Procent % Måla resten i vilken färg du vill. Bråkform Procent % grön röd grön 0 % av elever är sjuka. Hur många är sjuka? = elever % av glassar är kvar. Hur många glassar är kvar? = glassar röd grön grön röd grön grön I frukostrummet ska gäster äta frukost. Det är fler som har ätit än som inte har ätit. Hur många har ätit? gäster Silverspiran LÄXOR 9

20 Dividera., =,9 0, =,, 9,,9 =,9 =, =, Läxa 9 Skriv det nya priset under. 0 % rabatt 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 % rabatt kr kr 00 kr 0 kr 0 kr 0 kr 00 kr 0 kr Hur mycket är % av 00 = 00 % av 000 = = 000 = = 00 = 00 0 Kalles 00 legobitar ligger över hela golvet. % av bitarna försvinner i dammsugaren. Hur många är det? legobitar Läxa 0 Pelle tjänar 0 kr i veckan på gräsklippning. Rita funktionssambandet. Kr vecka veckor veckor veckor veckor Hur mycket har Pelle tjänat efter veckor? Hur många veckor måste han arbeta för att få 0 kr? Om han jobbade en vecka till hur mycket skulle han då få? 0 kr veckor 900 kr Silverspiran LÄXOR 0

21 Räkna ut. 0 % av = 0 % av 0 = 0 0 % av = 0 % av = 0 % av 0 = 0 0 % av = % av = % av = % av = % av = % av = % av = 0 % av = 0 % av 0 = 0 % av = 0 % av = 0 % av = 9 0 % av 0 = 0 % av 0 = 0 % av 00 = 0 0 % av 0 = 0 % av 0 = 0 % av 00 = 0 0 % av 0 = Räkna ut. % av 00 = % av 00 = % av 00 = % av 00 = % av 00 = % av 00 = 9 % av 00 = % av 00 = % av 00 = 0 0 % av 900 = 9 % av 00 = % av 00 = % av 900 = % av 00 = 9 % av 00 = % av 900 = 99 % av 00 = 0 % av 00 = 9 % av 000 = 0 % av 000 = 0 % av 000 = % av 000 = 0 9 % av 000 = 0 % av 000 = % av 000 = 0 % av 000 = 0 % av 000 = % av 00 = % av 00 = % av 00 = % av 00 = 0 % av 00 = % av 00 = % av 00 = 0 % av 00 = 0 % av 00 = 0 0 Silverspiran RÄKNA PROCENT

22 Addera med uppställning., +,, +,, +,9, +,, + 9,, +,,, +,, +,, +,,9 +,, +,9, +, 9 9,, +, 9, 0, +, 9, 9, +, 9,, +, 9, 0, +,,, 9 +, 0,, + 9,,, +, 9, 9, + 9,9 9, +,, +,,9 +,, + 0,, 9,,, 9, + 9, 9 +, +, +, + 0, 9, 0, 0 9, 0, 0 9, 0 Beräkna uttrycken. 0,., +, 9,., +,9 9., +, 0,,0,., +,., +, 0.,9 +,,, 9,., +,., +,. 99, + 0,,,,., +, 9. 9, +,9., +,9 Subtrahera med uppställning., -, 9, -,, -,9, -,, -,9, -,,, -,9, -,9, -,, -,,90 -,9, -, 9, , -,, 9 0, -, 9, 0, -, 9 0,, -,, 0, -,,, -,, 0, -, 9 0,, 9 0 -, 9 9, 0, -, 9, -,9, -,9, -,9 9, -, , 9,,, 9, -, -, 9 -, 9 -, 9 -, 9, 0 0,, 9 0, 0, Beräkna uttrycken.,9., - 9,0,. 9, -,9,., -,9 00,,0 0,. 0, - 9,. 9, -, 0. 0, - 9, 0,,0,9., -,9. 9, -,., - 9,0 0,9,,9., - 9, 9. 0,9-9,., -,9 Silverspiran RÄKNA MED DECIMALTAL

23 Multiplicera med uppställning Beräkna uttrycken Multiplicera med uppställning Beräkna uttrycken Silverspiran RÄKNESÄTTEN: MULTIPLIKATION MED UPPSTÄLLNING

24 Dividera med kort division. 999 = = = 9 = = 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 = 0 = 09 = 0 = 0 0 = rest 0 = rest = rest = 9 rest 9 9 = rest = rest 9 = = 9 = = 0 = = = 9 = = 9 = 9 = = 9 = = = 9 9 = = = = = 9 = 9 = 9 9 = = 0 = 9 = = = 9 = = 9 Silverspiran RÄKNESÄTTEN: KORT DIVISION 9

25 Beräkna uttrycken , +, 0,,, -,9,0 -,0 0,, +,, 0,0 + 0,0,0, - 0,9,, +,9,,09 -,9, 9,, +,, -,9,, +,, 99, - 0,99 9,9, +,9,, -,9,, 0,9, +, 09, -,, +,99 9,, -,9,9, - 9, 9,, +, 9, 9,, 9,0 9, 9,,, 0,90, 9,0,,,,,,,,,,,, 9 9,,99,,,,,90 9,0 9,,, 9,99, 9,,, 9,9, = = 0 = = Silverspiran DE FYRA RÄKNESÄTTEN

26 .=.=.9=.=.= 9.= 0.=.9=.9= 9.=.= 9.=.= 0.0= 00 0.= 0.= 9.=.= 0.=.=.9=.=.=.=.0= 0.=.= 9.=.9= 9.=.0= 0.= 0.= 0.=.= 9.0=.= 0 0.= 0.=.=.=.= 0.= 0 9.=.=.=.=.= = 0.=.= 0.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 0.=.=.0= 0.=.9= 9.9=.= 0 9.= 9.=.0= 9.=.=.= 0.=.9=.=.0= 0 0.9=.=.0= 0 9.=.=.=.= 0.= 0.=.=.=.=.0=.=.=.0= 0.= 0.= 0.=.9= 9.= Silverspiran MULTIPLIKATIONSTABELLER 9

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2015-03-28 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del j Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning),

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

en väg till begåvningsstöd Del II av II

en väg till begåvningsstöd Del II av II Grepp om livet en väg till begåvningsstöd Del II av II Formulär Grepp om livet en väg till begåvningsstöd Innehåll Formulär 1. SKATTNING AV SJÄLVSTÄNDIGHET 4 Vad tycker personen själv? Hemma (1:1 1:8)

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2012-10-27 Provpass 4 Svarshäfte nr. Högskoleprovet Kvantitativ del e Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematik), KV (kvantitativa jämförelser),

Läs mer

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag?

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Det här är 500 gram frukt och grönsaker till frukt och grönsaker hör: frukt, bär, torkad frukt och juice grönsaker och rotfrukter, men inte potatis torkade

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer