Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym"

Transkript

1 Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram, hektogram och gram. Uppgifterna är främst utformade för att öva på att växla mellan olika enheter och kunna göra jämförelser. Det passar utmärkt att studera olika förpackningar i närmiljön och reflektera över i vilken enhet innehållet anges när man arbetar med kapitlet. Borggården sidan 98 Diagnos sidan 111 Rustkammare sidan 112 Tornet sidan 118 Sammanfattning sidan 125 Utmaning sidan 126 Arbetsblad 4:1 Liter och deciliter 4:2 Liter, deciliter och centiliter 4:3 Decimaltal med liter 1 4:4 Decimaltal med liter 2 4:5 Kilogram och hektogram 4:6 Kilogram, hektogram och gram 4:7 Kilogram som decimaltal 4:8 Mer vikt och volym 4:9 Träna mer på vikt och volym 4:10 Guldruschen 4:11 Min utvärdering Läxboken Läxa 10 efter sidan 104 Läxa11 efter sidan 107 Läxa 12 efter sidan Vikt och volym

2 Sid Uppslaget handlar om volym och enheterna liter, deciliter och centiliter. Gemensam introduktion till sidan 8 Här behövs: Litermått och dl-mått Gör första uppgiften tillsammans. Skriv en spalt för 1 liter, mindre än 1 liter och mer än 1 liter. Prova hur många dl-mått med vatten det behövs för att fylla litermåttet. Be eleverna tillsammans hitta några olika kärl och prova praktiskt om de rymmer mindre, precis eller mer än 1 liter. I rutan på sidan 100 förklaras begreppet volym som ett mått på hur mycket något rymmer eller innehåller. De två begreppen kan vara svåra att skilja åt, rymmer talar om hur mycket som kan få plats i en förpackning medan innehåller mer syftar till den mängd som just nu finns i förpackningen. Det förklarar varför vi växlar mellan de olika begreppen i kapitlet. Gör eleverna uppmärksamma på förkortningarna för enheterna så de börjar använda dem (liter är inte alltid förkortat i boken för att det i tryckt stil är lätt att missta bokstaven l för siffran ett). På sidan 101 tillkommer enheten centiliter. I uppgift 13 får eleverna lära sig att en läskburk innehåller ungefär 3 dl, ett mått som de kan relatera till i vardagssituationer. I uppgift 14 får eleverna visa om de skaffat sig en uppfattning om storleken på de olika enheterna. Om någon elev har svårt för uppgiften bör man arbeta mer laborativt innan man går vidare. > > Arbetsblad 4:1 och 4:2 Sid Uppslaget tar upp hur man kan skriva deciliter och centiliter som decimaltal i liter. Eleverna får på uppslaget arbeta med att skriva volymer med decimaltal t.ex. att 1,5 liter betyder 1 liter och 5 deciliter och det omvända, att 1 liter och 2 dl kan skrivas 1,2 l. I rutorna finns prefixen deci och centi förklarade som tiondels och hundradels liter. Gör gärna även kopplingen till längdenheterna där samma ord återfinns. I uppgifterna och gör vi kopplingen från heltal i a-uppgiften (25 cl +? = 1 liter) till decimaltal i b-uppgiften (0,25 liter +? = 1 liter). Sambandet bör hjälpa eleverna att hitta det decimaltal som saknas. Gemensam introduktion till sidan 102 Här behövs: En 1,5 liters flaska, liter/dl mått och tratt Eleverna gissar och skriver ner hur mycket flaskan rymmer. Testa praktiskt och upptäck tillsammans att den rymmer en och en halv liter. Använd först skrivsättet 1 liter 5 dl. Fråga eleverna om man kan skriva det i liter som ett decimaltal (1,5 l) och konstatera att ni nu har hittat två skrivsätt för en och en halv liter. Gemensam introduktion till sidan 103 Här behövs: En 33 cl burk, dl/cl mått och tratt Eleverna gissar och skriver ner hur mycket burken rymmer. Testa praktiskt och upptäck tillsammans att den rymmer 33 cl, lite mer än 3 dl. Använd först skrivsättet 3 dl 3 cl. Fråga eleverna om man kan skriva det i liter som ett decimaltal (0,33 l) och konstatera att ni nu har hittat två skrivsätt för trettiotre centiliter. > > Arbetsblad 4:3 och 4:4 > > Läxa Vikt och volym

3 Sid Uppslaget innehåller uppgifter om volym där eleverna omvandlar enheter, jämför volymer samt gör enkla additioner och subtraktioner. Gemensam introduktion Här behövs: Förpackningar där innehållet anges med volymenhet Rada upp tomma förpackningar som vanligtvis finns i ett kylskåp och be eleverna gissa och skriva ner hur mycket de rymmer. Finns det några som innehåller lika mycket? Kan eleverna storleksordna förpackningarna från den som rymmer mest till den som rymmer minst? Vilken volymenhet har tillverkaren av förpackningen angett innehållet med? Här får eleverna arbeta med blandade uppgifter om volym och använda de kunskaper de lärt sig i kapitlet. Det handlar om jämförelser och omvandling mellan enheter, men här finns även enkla additioner och subtraktioner. Mätetalen till enheterna på uppslaget står ibland som heltal och ibland som decimaltal. Som extrauppgift kan eleverna skriva egna uppgifter till bilden på sidan 104. Sid Uppslaget handlar om vikt och enheterna kilogram, hektogram och gram. Gemensam introduktion Här behövs: Balansvåg och 1 kg-vikt Gör första uppgiften tillsammans. Skriv en spalt för ungefär 1 kg, mindre än 1 kg och mer än 1 kg. Be eleverna tillsammans hitta några olika föremål och prova praktiskt på balansvågen om de väger mindre, precis eller mer än 1 kg. Begreppet vikt är ofta enklare för eleverna än volym. Sidan 106 handlar om kilogram och hektogram. Gör eleverna uppmärksamma på hur man skriver förkortningarna av enheterna så de använder dem. Uppgifterna 40 och 41 kan med fördel göras praktiskt om man har tillgång till våg, hekto- och kilovikter. På sidan 107 tillkommer enheten gram. Här finns betydelsen av prefixen kilo och hekto som tusen och hundra förklarade. Uppgift 52 visar om eleverna skaffat sig en uppfattning om storleken på de olika viktenheterna. > > Arbetsblad 4:5 och 4:6 > > Läxa Vikt och volym

4 Sid Uppslaget kopplar ihop decimaltal med viktenheterna. Gemensam introduktion Rita två säckar på tavlan och skriv 5,4 kg respektive g på dem. Peka på en av dem och säg: Den här väger mest. Be eleverna tänka till om du har rätt eller fel och be dem motivera sina svar. Fortsätt med t.ex. 1,7 kg och g eller 6,3 kg och g. Eleverna har tidigare lärt sig att 1 kg = g och att 4 hg = 400 g. Med hjälp av det ska eleverna kunna skriva 1,4 kg som g. Eftersom gram skulle innebära tusendelar om det omvandlas till kilogram så tränas bara omvandling från kilogram till gram här. I vissa uppgifter får eleverna göra jämförelser av föremål där vikterna är angivna i olika enheter (decimaltal och heltal). Diskutera gärna Arrax lilla gåta längst ner på sidan 109. Även om olika material i sig kan upplevas olika tunga är 1 kg alltid 1 kg. > > Arbetsblad 4:7, 4:8, 4,9 och 4:10 Sid Uppslaget kopplar ihop decimaltal med viktenheterna. På sidan 110 finns en Arbeta tillsammans uppgift som passar att lösa i par eller grupp. För att lösa upgifterna i Arbeta tillsammans underlättar det om eleverna använder sig av strategierna rita en bild och prova dig fram som de lärt sig i kapitel 1. Sant eller falskt kan eleverna göra enskilt, i par eller i helklass. > > Läxa 12 Facit till diagnos 4 1 a) liter b) deciliter c) centiliter d) liter (67, 72) 2 a) 4 l b) 3 l c) 0,25 l (62 66, 68 71, 76 78) 3 3 liter 7 dl (73 75) 4 75 cl (76 78) 5 a) hg b) g c) g d) kg (91) 6 a) 6 kg b) 7 kg c) 3,8 kg (79 89) 7 A och C (92 95) 8 6 kg (85 90) Om diagnosen gått bra fortsätter eleven arbeta i Tornet på sidan 118. Elever som behöver träna mer går vidare till Rustkammaren på nästa sida. Parenteserna i facit visar vilka uppgifter i Rustkammaren som eleven kan öva på respektive moment. 88 Vikt och volym

5 Rustkammaren Sid På sidan 112 arbetar eleverna med liter och deciliter. I rutan visas hur många decilitermått som motsvarar 1 liter. Uppmärksamma eleverna på hur man förkortar enheterna. Elever som arbetar med dessa uppgifter vinner oftast på att få göra dem laborativt. Det finns arbetsblad som erbjuder mer träning på växling mellan volymenheter. Sid Sidan 114 handlar om hur man skriver deciliter och centiliter som liter och att det då blir ett decimaltal. En och en halv liter kan skrivas 1,5 liter eller 1 liter 5 dl. 0,33 liter är det samma som 33 cl. Sid Här tillkommer viktenheten gram. Eleverna övar på att växla mellan enheterna. Tornet Sid Sid Temat fortsätter med förberedelserna hemma hos Sabine inför årsmötet. Uppgifterna 115 och 116 kan eleverna arbeta vidare med genom att själva välja ut föremål och olika sifferuppgifter (enhet saknas) som ska paras ihop. Sid Det som kan kännas nytt för eleverna är uppgifterna 119 och 121. De innehåller additioner med talen skrivna i olika enheter och som ger övergångar t.ex. 34 kg 5 hg + 6 kg 7 hg. Uppgifterna kan lösas på olika sätt: Antingen genom att man lägger ihop varje enhet för sig, 40 kg 12 hg vilket är 41 kg 2 hg eller så skriver man talen i decimalform 34,5 kg + 6,7 kg = 41,2 kg. Enheten centiliter tillkommer på sidan 113 men det görs enbart jämförelser mellan liter och centiliter. Här blir det ineffektivt att arbeta laborativt så här gäller det att eleverna inser att 1 liter är lika mycket som 100 cl. På sidan 115 lär sig eleverna om kilogram och hektogram. Uppmärksamma eleverna på hur man förkortar enheterna. Arbeta gärna laborativt med en balansvåg. Det finns arbetsblad som erbjuder mer träning på växling mellan viktenheter. På sidan 117 får eleverna lära sig att 1,5 kg är det samma som 1 kg 5 hg. Eleverna har lärt sig att 1 kg = g och att 5 hg = 500 g. Med hjälp av detta kan man skriva 1,5 kg som g g = g. Temat för Tornet är agenternas årsmöte och börjar på första uppslaget med resan dit. Här gäller det att vara observant eftersom uppgifter med vikt och volym blandas om vartannat genom hela Tornet. Uppgifterna innehåller additioner av flera termer. Subtraktion med två termer finns också med och kan med fördel räknas som addition, genom att tänka: Hur mycket fattas till? I uppgift 122 kan eleverna tänka att 0,5 liter är en halv liter. En liter dricka räcker till 2 gäster och således 128 liter behövs. Uppgift 124 och 125 kan göras laborativt om man ersätter mjölet och nötterna med vatten. 2 I uppgift 126 inträffar det som ofta händer i verkligheten att man måste köpa mer än det man behöver för att förpackningarna har en viss storlek. 90 Vikt och volym

6 Sid På sidan 124 är uppgifterna klurigare än tidigare. I uppgifterna ska eleverna med hjälp av jämnviktsläget på vågarna komma på dels hur mycket de omärkta vikterna väger och dels hur mycket portföljen/boken/ skrinet väger. Sammanfattningen finns på sidan 125 och kan användas tillsammans med Arbetsblad 4:12 som en utvärdering av kapitlet. > > Arbetsblad 4:12 Utmaningen Sid Uppgift 1 4 bygger alla på bilden med de fyra mjölpåsarna och att eleverna kan växla mellan de olika volym enheterna som står på påsarna. I uppgift 3 blir det som det ofta är i verkligheten att det blir lite över i ett mått som alltså inte går att fylla helt. Uppgift 4 kan lösas med hjälp av uteslutningsmetoden. Lösningen underlättas om eleverna först omvandlar och skriver ner påsarnas vikt i en och samma enhet. I uppgift 5 kan man använda sig av lösningsstrategin prova dig fram och göra en tabell. Om agent X hittar en ledtråd, hur många kan då Y och Z ha hittat? Även uppgift 6 8 kan lösas med strategin prova dig fram i en tabell. Uppgift 9 och 10 passar att lösa genom att rita en bild. I uppgift 11 förstår man av jämnviktsläget på vågen att två röda burkar väger lika mycket som de fyra gula tillsammans. Vikt och volym 91

7 Gemensamma aktiviteter Gissa vikten Här behövs: 4 föremål med olika vikt, våg, papper, penna Läraren ställer fram fyra föremål, A, B, C och D. Två elever kommer fram och ska genom att känna och jämföra föremålens vikter storleksordna dem. De skriver först bokstaven på det föremål som väger minst och därefter föremålen i storleksordning. Läraren skriver de fyra faktiska vikterna, gärna i olika enheter, på tavlan och diskuterar tillsammans med eleverna hur storleksordningen av föremålen blir. Sedan kan eleverna arbeta i grupp och välja fyra andra föremål, väga dem och skriva vikten på en lapp. En annan grupp får sedan känna på föremålen, para ihop dem med rätt vikt och storleksordna dem. 4 hörn Här behövs: Papper och penna Varje elev skriver en volym större än 100 cl, men mindre än 500 cl. Uppmana eleverna att skriva sin volym i enheten liter eller deciliter. Fyra hörn i klassrummet får var sin skylt: 200 cl 400 cl, 401 cl 600 cl, 601 cl 800 cl och 801 cl 999 cl. Eleverna parar ihop sig med en kompis, adderar sina volymer och ställer sig i rätt hörn. Sedan får elever i samma hörn storleksordna sina volymer. Vilken väger mest? Här behövs: Stenar, våg Leta reda på två stenar, känn på vikten och bestäm vilken som väger mest. Hitta en tredje sten, storleksordna de tre. Hitta en fjärde sten att placera i storleksordningen osv. Låt även eleverna gissa stenarnas vikt och kontrollväg med hjälp av en digital köksvåg eller annan lämplig våg. Hinken ute Här behövs: Papper och penna, lappar med olika volymer, t.ex. 3 liter, 5 liter, 4,2 liter osv, en lapp för varje grupp Skriv olika volymer på tavlan, t.ex. 1,5 liter, 7 dl, 23 dl, 80 cl, 200 cl. Eleverna arbetar i grupp. Varje grupp får en låtsashink, dvs. en lapp där det står hur mycket hinken rymmer. Gruppen väljer vilka av volymerna på tavlan de ska använda för att fylla sin hink så mycket som möjligt. Låt sedan varje grupp redovisa och diskutera gemensamt om gruppen hittat den bästa lösningen. 92 Vikt och volym

8 arbetsblad 4:1 Liter och deciliter > > Hur många deciliter behövs för att fylla kannan? 1 dl 1 L 1 dl 4 L 1 dl 5 L dl = 1 liter dl = 4 liter dl = 5 liter > > Vad ska stå på strecket? 2 dl + dl = 1 liter 5 dl + dl = 1 liter 6 dl + dl = 1 liter 9 dl + dl = 1 liter 7 dl + dl = 1 liter 8 dl + dl = 1 liter > > Skriv som liter. 10 dl = 30 dl = 50 dl = 40 dl = 60 dl = 80 dl = > > Skriv som deciliter. 2 liter = 5 liter = 8 liter = 9 liter = 3 liter = 6 liter = > > Dra streck mellan de volymmått som är lika stora. 70 dl 40 dl 50 dl 8 liter 6 liter 7 liter 4 liter 5 liter 80 dl 60 dl Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 93

9 arbetsblad 4:2 Liter, deciliter och centiliter > > Hur många centiliter innehåller förpackningarna? 1 liter cl 4 liter cl 5 liter cl 3 dl cl 5 dl cl 15 dl cl > > Skriv som centiliter. 2 liter = 3 liter = 6 liter = 7 liter = 9 liter = 8 liter = 2 dl = 4 dl = 6 dl = 9 dl = 8 dl = 17 dl = > > Skriv som liter. 100 cl = 400 cl = 900 cl = > > Dra streck mellan de volymer som är lika stora. 300 cl 5 liter 3 dl 15 dl 2 liter 150 cl 30 cl 200 cl 3 liter 500 cl 94 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

10 arbetsblad 4:3 Decimaltal med liter 1 > > Skriv som liter och deciliter. 1,3 liter= 2,9 liter = 3,2 liter = 4,8 liter = 5,7 liter = 6,4 liter = > > Skriv som liter. 1 liter 4 dl= 2 liter 5 dl = 3 liter 8 dl= 4 liter 7 dl = 5 liter 3 dl = 6 liter 9 dl = 5 dl = 2 dl = 3 dl = 7 dl = 4 dl = 8 dl = > > På kannorna står det hur mycket de innehåller. Måla så många mått som du kan fylla om du häller ut hela innehållet. 0,3 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 0,5 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 0,7 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl > > Vad ska stå på strecket? 2 dl + dl = 1 liter 6 dl + dl = 1 liter 0,2 liter + liter = 1 liter 0,6 liter + liter = 1 liter 0,7 liter + liter = 1 liter 0,5 liter + liter = 1 liter 0,4 liter + liter = 1 liter 0,9 liter + liter = 1 liter Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 95

11 arbetsblad 4:4 Decimaltal med liter 2 > > Skriv som liter. 65 cl = 15 cl = 85 cl = 26 cl = 47 cl = 33 cl = 5 cl = 3 cl = 9 cl = > > Skriv som centiliter. 0,33 liter = 0,45 liter = 0,25 liter = 0,56 liter = 0,88 liter = 0,72 liter = 0,04 liter = 0,08 liter = 0,02 liter = > > Måla rutorna med de volymer som är lika mycket i samma färg. 45 cl 0,45 liter 450 cl 0,55 liter 550 cl 55 cl 650 cl 65 cl 0,65 liter > > Vad ska stå på strecket? 75 cl + cl = 1 liter 33 cl + cl = 1 liter 0,75 liter + liter = 1 liter 0,33 liter + liter = 1 liter 58 cl + cl = 1 liter 65 cl + cl = 1 liter 0,58 liter + liter = 1 liter 0,65 liter + liter = 1 liter 15 cl + cl = 1 liter 79 cl + cl = 1 liter 0,15 liter + liter = 1 liter 0,79 liter + liter = 1 liter 96 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

12 arbetsblad 4:5 Kilogram och hektogram > > Hur många hektogram behövs för att vågen ska väga jämnt? Skriv på raden vid vikten. 1 kg 3 hg 1 kg 6 hg > > Vad ska stå på strecket? 7 hg + hg = 1 kg 5 hg + hg = 1 kg 2 hg + hg = 1 kg 4 hg + hg = 1 kg > > Skriv som hektogram. 2 kg = 4 kg = 6 kg = 8 kg = 5 kg = 7 kg = > > Skriv som kilogram. 10 hg = 30 hg = 50 hg = 90 hg = 60 hg = 80 hg = > > Sätt ett kryss under den låda som väger mest. Ringa in den som väger minst. 20 hg 3 kg 30 hg 5 kg 10 hg 4 kg Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 97

13 arbetsblad 4:6 Kilogram, hektogram och gram > > Skriv som gram. 5 kg = 3 kg = 7 kg = 2 kg = 8 kg = 9 kg = 3 hg = 4 hg = 6 hg = 8 hg = 1 hg = 9 hg = > > Skriv som kilogram g = g = g = g = g = g = > > Vad ska stå på strecket? 300 g + g = 1 kg 500 g + g = 1 kg 600 g + g = 1 kg 800 g + g = 1 kg 100 g + g = 1 kg 700 g + g = 1 kg > > Måla de säckar som väger lika mycket i samma färg g 300 g 6 hg 3 kg 600 g 6 kg 98 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

14 arbetsblad 4:7 Kilogram som decimaltal > > Skriv som kilogram och hektogram. 8,5 kg = 2,7 kg = 3,1 kg = 4,6 kg = 9,4 kg = 5,3 kg = > > Skriv som kilogram. 1 kg 7 hg = 2 kg 3 hg = 6 kg 9 hg = 5 kg 8 hg = 3 kg 5 hg = 7 kg 2 hg = > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 1,2 kg. 120 g g g 12 g > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 3,5 kg. 35 g 350 g g 305 g > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 6,8 kg. > > Hur många gram är g 680 g g 68 g 2,5 kg = 3,7 kg = 8,5 kg = 1,4 kg = 5,6 kg = 9,2 kg = > > Ringa in den vikt som är tyngst g eller 5,6 kg g eller 5,7 kg g eller 3,8 kg g eller 4,2 kg g eller 2,3 kg g eller 9,5 kg Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 99

15 arbetsblad 4:9 Träna mer på vikt och volym > > Fyll i kannorna så de innehåller lika mycket som det står. 0,2 liter 0,5 liter 0,7 liter 0,3 liter > > Fyll i kannorna så de innehåller lika mycket som det står. Svara på frågorna. Hur många liter och deciliter innehåller de sammanlagt? 8 dl 4 dl Skriv i liter hur mycket de innehåller sammanlagt. Hur många liter och deciliter innehåller de sammanlagt? 6 dl 9 dl Skriv i liter hur mycket de innehåller sammanlagt. > > Rita vikter på vågen så det stämmer med vad vågen visar. De här vikterna kan du använda: 1 kg 1 kg 0,5 kg 0,5 kg 4 hg 4 hg 4 hg 2 hg 2 hg KG 2.5 KG KG KG 1.8 KG KG KG 2.6 KG KG Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 101

16 arbetsblad 4:10 Guldruschen Minst 2 deltagare Ni behöver en tärning, varsin spelpjäs, penna och papper. Du och dina kompisar ska ut och vaska guld. Börja i startrutan. När ni hamnar på en grå ring läser ni texten. Om du slår en sexa får du inte slå om. När ni börjar resan har alla 3 liter vatten. Längs vägen kommer ni att förlora vatten och hitta guld. Om ditt vatten tar slut måste du börja om från start. Den som har vatten kvar och mest guld med sig i mål vinner. 3 Nybörjartur! Slå tärningen. Du vaskar fram lika många hg guld som prickarna på tärningen visar. 5 Solen steker. Du dricker upp 1,2 liter av ditt vatten. 6 Vid strandkanten hittar du en guldklimp som väger 0,5 kg. Ta med den! 7 Oj! Du tappar vattenflaskan och 8 dl rinner ut. 10 Det glimmar av guldkorn i din sil. Slå tärningen tre gånger. Lika många gram som prickar hittar du. 12 Aj! Du får ett skrapsår på knäet som du rengör med 5 dl vatten. 14 Fantastiskt! Du hittar en guldklimp som väger 6 hg. 17 Du har fått solsting! Drick genast 2 liter vatten. 18 Slå tärningen. Du vaskar fram lika många hg guld som prickarna på tärningen visar. 19 Svetten rinner. Drick 1 liter av ditt vatten. 21 Din kompis är ledsen för att han inte hittat något guld. Du ger honom 100 g av ditt guld. 24 Snart är du framme. Drick upp det vatten du har kvar. 26 Hål i fickan! 200 g guld är borta. 27 Du har fått kåda på fingrarna och sköljer bort den med 7 dl vatten. 28 Ännu mera guld! Slå tärningen. Du får lika många gram som prickarna på tärningen visar. 29 En tjuv lurar i buskarna. Han snor åt sig 1 kg av ditt guld! 102 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

17 arbetsblad 4:11 Min utvärdering Kapitel 4: Vikt och volym MatteBorgen 5A Datum: När jag ska: skriva hur många liter 30 dl är känner jag mig: Säker Ganska säker Osäker skriva hur många liter 400 cl är dela upp 1,5 liter i liter och deciliter veta hur många centiliter 0,65 liter är skriva hur många kilogram 80 hg är skriva hur många kilogram g är dela upp 5,7 kg i kilogram och hektogram veta om 3,8 kg är mer än g Vad i kapitlet var roligast och varför? Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 103

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Uttryck med alla räknesätt

Uttryck med alla räknesätt Här får du lära dig att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser om negativa tal multiplikation och division av decimaltal att göra beräkningar med vikt och volym 'MEM "MU Kulramen, eller abakusen

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen LENNART SKOOGH Det finns ingen kungsväg då det gäller att skaffa sig grundläggande färdigheter i matematik. Det behövs hårt och målmedvetet arbete. Men och det är ett viktigt men detta arbete kan göras

Läs mer

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden =

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden = Enheter och skala I det här kapitlet kan du lära dig mer om hastighet att skriva minuter som del av timme att räkna om km/h till m/s något om hastigheter till sjöss om volymenheterna cm 3, dm 3 och m 3

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO

Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO Per Johansson Lärare i Ma/Idh/NO Handledare matematiklyftet Navets skola - Örebro kommun Navets språkklass Navet språkklass blogg Språk och kunskap

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Anneli Weiland Matematik åk 2 Problemlösning 1 Tor hade sjutton gamla bilar i sitt rum. Nu fick han tre nya. Hur många har han då? 17+3=20 Tor har 20 bilar nu.

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleven skall laborativt kunna lösa en algebraisk ekvation med en obekant. Koppling till strävansmål: - Att eleven

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

Mål. > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000. A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att

Mål. > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000. A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att Sid. 6 7 Stora tal Mål Matteord När du har arbetat med kapitlet ska du kunna tiotusental hundratusental rimligt romerska siffror > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000 Kapitel 1 Stora tal I

Läs mer

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1 A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in Vikning - ritning 2 Tabell - stapeldiagram 3 Mäklaren - Att hyra 4 Problem 1: Mått 5 Problem 2: Renovera 6 Problem 3: Öppna

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18 Veckobrev för Opalen 1 v 16-18!!! Hej alla barn och föräldrar! 23 april 2015 Så underbart att våren är här! Det är härligt att se hur glada barnen är ute på rasterna när det inte regnar eller blåser. Det

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker nog

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

868-797= 737-688= 558-475= 5 675-5 598= +3 +3 6. 1 927-697 8. 967-498. Silverspiran Grundbok B FACIT, KAPITEL 6

868-797= 737-688= 558-475= 5 675-5 598= +3 +3 6. 1 927-697 8. 967-498. Silverspiran Grundbok B FACIT, KAPITEL 6 Subtrahera. Räkna framåt på tallinjen. 90 00 0 0 0 8-99= 9 0 0 0 0 0-8= Subtrahera. -9= - 099= - 96= - 99= 9 6 9 6 868-797= 77-688= 8-7= 67-98= 7 9 8 77 6-87= 0-= 76-97= -89= 78 79 6 Subtrahera. Öka termerna

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent?

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent? 3-4 Procent Namn: Inledning Du har kommit i kontakt med begreppet procent i många sammanhang tidigare. Kan du nämna några? Visst, det finns hur mycket som helst. Prisökningar, rabatter, arbetslöshet, partisympatier

Läs mer

Instruktion SKOLBARNS KOSTVANOR

Instruktion SKOLBARNS KOSTVANOR Bilaga 14 Instruktion SKOLBARNS KOSTVANOR Kontrollera att du i denna mapp har fått: 1. 1 ex av matdagboken 2. 1 ex av Matmallen 3. 1 ex av enkäten 4. Skriftlig information till rektor / föräldrar Övrigt

Läs mer

Följ med på Kattresan. Hej enfärgade katt. Följ med på Kattresan. Hej lång-svansade katt. Följ med på Kattresan. Hej gula katt. Följ med på Kattresan

Följ med på Kattresan. Hej enfärgade katt. Följ med på Kattresan. Hej lång-svansade katt. Följ med på Kattresan. Hej gula katt. Följ med på Kattresan blad 1 Kattresan - resekort Hej lilla katt Hej kort-svansade katt Hej röda katt Hej gula katt Hej prickiga katt Hej lång-svansade katt Hej stora katt Hej enfärgade katt juli 2010 ASKUNGE www.askunge.se

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

delbart med fler tal än sig själv och 1. b) Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. REPETITIONSUPPGIFTER 2 1 a) B b) D och E c) A och C

delbart med fler tal än sig själv och 1. b) Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. REPETITIONSUPPGIFTER 2 1 a) B b) D och E c) A och C epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

innehåll Vi handlar... 16 Våra saker... 4 Hur lång tid?... 17 I affären... 5 Bloggen... 18 Mäta... 6 Klassens show... 20 Godispåsar...

innehåll Vi handlar... 16 Våra saker... 4 Hur lång tid?... 17 I affären... 5 Bloggen... 18 Mäta... 6 Klassens show... 20 Godispåsar... innehåll Doris och Dante........ Vi handlar............ Våra saker............. Hr lång tid?.......... I affären............... Bloggen.............. Mäta................. Klassens show......... 0 Godispåsar............

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 höst Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen Chans och risk ål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förklara vad som menas med begreppet sannolikhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa känna till hur sannolikhet

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

7-2 Sammansatta händelser.

7-2 Sammansatta händelser. Namn: 7-2 Sammansatta händelser. Inledning Du vet nu vad som menas med sannolikhet. Det lärde du dig i kapitlet om just sannolikhet. Nu skall du tränga lite djupare i sannolikhetens underbara värld och

Läs mer

Matte på riktigt! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte. o Matematikens ABC o Hur många ryms i en dinosauriemage? o Massor av suddiga tal

Matte på riktigt! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte. o Matematikens ABC o Hur många ryms i en dinosauriemage? o Massor av suddiga tal Matte på riktigt! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Matematikens ABC o Hur många ryms i en dinosauriemage? o Massor av suddiga tal uppdrag: matte Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! I vårt nya grundläromedel

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b

BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b ALLMÄNT Som botten för meddelandedagböckerna har vi använt den kommunikationsdagbok, som Räddningsinstitutet använder. Den ursprungliga blanketten

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer