Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym"

Transkript

1 Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram, hektogram och gram. Uppgifterna är främst utformade för att öva på att växla mellan olika enheter och kunna göra jämförelser. Det passar utmärkt att studera olika förpackningar i närmiljön och reflektera över i vilken enhet innehållet anges när man arbetar med kapitlet. Borggården sidan 98 Diagnos sidan 111 Rustkammare sidan 112 Tornet sidan 118 Sammanfattning sidan 125 Utmaning sidan 126 Arbetsblad 4:1 Liter och deciliter 4:2 Liter, deciliter och centiliter 4:3 Decimaltal med liter 1 4:4 Decimaltal med liter 2 4:5 Kilogram och hektogram 4:6 Kilogram, hektogram och gram 4:7 Kilogram som decimaltal 4:8 Mer vikt och volym 4:9 Träna mer på vikt och volym 4:10 Guldruschen 4:11 Min utvärdering Läxboken Läxa 10 efter sidan 104 Läxa11 efter sidan 107 Läxa 12 efter sidan Vikt och volym

2 Sid Uppslaget handlar om volym och enheterna liter, deciliter och centiliter. Gemensam introduktion till sidan 8 Här behövs: Litermått och dl-mått Gör första uppgiften tillsammans. Skriv en spalt för 1 liter, mindre än 1 liter och mer än 1 liter. Prova hur många dl-mått med vatten det behövs för att fylla litermåttet. Be eleverna tillsammans hitta några olika kärl och prova praktiskt om de rymmer mindre, precis eller mer än 1 liter. I rutan på sidan 100 förklaras begreppet volym som ett mått på hur mycket något rymmer eller innehåller. De två begreppen kan vara svåra att skilja åt, rymmer talar om hur mycket som kan få plats i en förpackning medan innehåller mer syftar till den mängd som just nu finns i förpackningen. Det förklarar varför vi växlar mellan de olika begreppen i kapitlet. Gör eleverna uppmärksamma på förkortningarna för enheterna så de börjar använda dem (liter är inte alltid förkortat i boken för att det i tryckt stil är lätt att missta bokstaven l för siffran ett). På sidan 101 tillkommer enheten centiliter. I uppgift 13 får eleverna lära sig att en läskburk innehåller ungefär 3 dl, ett mått som de kan relatera till i vardagssituationer. I uppgift 14 får eleverna visa om de skaffat sig en uppfattning om storleken på de olika enheterna. Om någon elev har svårt för uppgiften bör man arbeta mer laborativt innan man går vidare. > > Arbetsblad 4:1 och 4:2 Sid Uppslaget tar upp hur man kan skriva deciliter och centiliter som decimaltal i liter. Eleverna får på uppslaget arbeta med att skriva volymer med decimaltal t.ex. att 1,5 liter betyder 1 liter och 5 deciliter och det omvända, att 1 liter och 2 dl kan skrivas 1,2 l. I rutorna finns prefixen deci och centi förklarade som tiondels och hundradels liter. Gör gärna även kopplingen till längdenheterna där samma ord återfinns. I uppgifterna och gör vi kopplingen från heltal i a-uppgiften (25 cl +? = 1 liter) till decimaltal i b-uppgiften (0,25 liter +? = 1 liter). Sambandet bör hjälpa eleverna att hitta det decimaltal som saknas. Gemensam introduktion till sidan 102 Här behövs: En 1,5 liters flaska, liter/dl mått och tratt Eleverna gissar och skriver ner hur mycket flaskan rymmer. Testa praktiskt och upptäck tillsammans att den rymmer en och en halv liter. Använd först skrivsättet 1 liter 5 dl. Fråga eleverna om man kan skriva det i liter som ett decimaltal (1,5 l) och konstatera att ni nu har hittat två skrivsätt för en och en halv liter. Gemensam introduktion till sidan 103 Här behövs: En 33 cl burk, dl/cl mått och tratt Eleverna gissar och skriver ner hur mycket burken rymmer. Testa praktiskt och upptäck tillsammans att den rymmer 33 cl, lite mer än 3 dl. Använd först skrivsättet 3 dl 3 cl. Fråga eleverna om man kan skriva det i liter som ett decimaltal (0,33 l) och konstatera att ni nu har hittat två skrivsätt för trettiotre centiliter. > > Arbetsblad 4:3 och 4:4 > > Läxa Vikt och volym

3 Sid Uppslaget innehåller uppgifter om volym där eleverna omvandlar enheter, jämför volymer samt gör enkla additioner och subtraktioner. Gemensam introduktion Här behövs: Förpackningar där innehållet anges med volymenhet Rada upp tomma förpackningar som vanligtvis finns i ett kylskåp och be eleverna gissa och skriva ner hur mycket de rymmer. Finns det några som innehåller lika mycket? Kan eleverna storleksordna förpackningarna från den som rymmer mest till den som rymmer minst? Vilken volymenhet har tillverkaren av förpackningen angett innehållet med? Här får eleverna arbeta med blandade uppgifter om volym och använda de kunskaper de lärt sig i kapitlet. Det handlar om jämförelser och omvandling mellan enheter, men här finns även enkla additioner och subtraktioner. Mätetalen till enheterna på uppslaget står ibland som heltal och ibland som decimaltal. Som extrauppgift kan eleverna skriva egna uppgifter till bilden på sidan 104. Sid Uppslaget handlar om vikt och enheterna kilogram, hektogram och gram. Gemensam introduktion Här behövs: Balansvåg och 1 kg-vikt Gör första uppgiften tillsammans. Skriv en spalt för ungefär 1 kg, mindre än 1 kg och mer än 1 kg. Be eleverna tillsammans hitta några olika föremål och prova praktiskt på balansvågen om de väger mindre, precis eller mer än 1 kg. Begreppet vikt är ofta enklare för eleverna än volym. Sidan 106 handlar om kilogram och hektogram. Gör eleverna uppmärksamma på hur man skriver förkortningarna av enheterna så de använder dem. Uppgifterna 40 och 41 kan med fördel göras praktiskt om man har tillgång till våg, hekto- och kilovikter. På sidan 107 tillkommer enheten gram. Här finns betydelsen av prefixen kilo och hekto som tusen och hundra förklarade. Uppgift 52 visar om eleverna skaffat sig en uppfattning om storleken på de olika viktenheterna. > > Arbetsblad 4:5 och 4:6 > > Läxa Vikt och volym

4 Sid Uppslaget kopplar ihop decimaltal med viktenheterna. Gemensam introduktion Rita två säckar på tavlan och skriv 5,4 kg respektive g på dem. Peka på en av dem och säg: Den här väger mest. Be eleverna tänka till om du har rätt eller fel och be dem motivera sina svar. Fortsätt med t.ex. 1,7 kg och g eller 6,3 kg och g. Eleverna har tidigare lärt sig att 1 kg = g och att 4 hg = 400 g. Med hjälp av det ska eleverna kunna skriva 1,4 kg som g. Eftersom gram skulle innebära tusendelar om det omvandlas till kilogram så tränas bara omvandling från kilogram till gram här. I vissa uppgifter får eleverna göra jämförelser av föremål där vikterna är angivna i olika enheter (decimaltal och heltal). Diskutera gärna Arrax lilla gåta längst ner på sidan 109. Även om olika material i sig kan upplevas olika tunga är 1 kg alltid 1 kg. > > Arbetsblad 4:7, 4:8, 4,9 och 4:10 Sid Uppslaget kopplar ihop decimaltal med viktenheterna. På sidan 110 finns en Arbeta tillsammans uppgift som passar att lösa i par eller grupp. För att lösa upgifterna i Arbeta tillsammans underlättar det om eleverna använder sig av strategierna rita en bild och prova dig fram som de lärt sig i kapitel 1. Sant eller falskt kan eleverna göra enskilt, i par eller i helklass. > > Läxa 12 Facit till diagnos 4 1 a) liter b) deciliter c) centiliter d) liter (67, 72) 2 a) 4 l b) 3 l c) 0,25 l (62 66, 68 71, 76 78) 3 3 liter 7 dl (73 75) 4 75 cl (76 78) 5 a) hg b) g c) g d) kg (91) 6 a) 6 kg b) 7 kg c) 3,8 kg (79 89) 7 A och C (92 95) 8 6 kg (85 90) Om diagnosen gått bra fortsätter eleven arbeta i Tornet på sidan 118. Elever som behöver träna mer går vidare till Rustkammaren på nästa sida. Parenteserna i facit visar vilka uppgifter i Rustkammaren som eleven kan öva på respektive moment. 88 Vikt och volym

5 Rustkammaren Sid På sidan 112 arbetar eleverna med liter och deciliter. I rutan visas hur många decilitermått som motsvarar 1 liter. Uppmärksamma eleverna på hur man förkortar enheterna. Elever som arbetar med dessa uppgifter vinner oftast på att få göra dem laborativt. Det finns arbetsblad som erbjuder mer träning på växling mellan volymenheter. Sid Sidan 114 handlar om hur man skriver deciliter och centiliter som liter och att det då blir ett decimaltal. En och en halv liter kan skrivas 1,5 liter eller 1 liter 5 dl. 0,33 liter är det samma som 33 cl. Sid Här tillkommer viktenheten gram. Eleverna övar på att växla mellan enheterna. Tornet Sid Sid Temat fortsätter med förberedelserna hemma hos Sabine inför årsmötet. Uppgifterna 115 och 116 kan eleverna arbeta vidare med genom att själva välja ut föremål och olika sifferuppgifter (enhet saknas) som ska paras ihop. Sid Det som kan kännas nytt för eleverna är uppgifterna 119 och 121. De innehåller additioner med talen skrivna i olika enheter och som ger övergångar t.ex. 34 kg 5 hg + 6 kg 7 hg. Uppgifterna kan lösas på olika sätt: Antingen genom att man lägger ihop varje enhet för sig, 40 kg 12 hg vilket är 41 kg 2 hg eller så skriver man talen i decimalform 34,5 kg + 6,7 kg = 41,2 kg. Enheten centiliter tillkommer på sidan 113 men det görs enbart jämförelser mellan liter och centiliter. Här blir det ineffektivt att arbeta laborativt så här gäller det att eleverna inser att 1 liter är lika mycket som 100 cl. På sidan 115 lär sig eleverna om kilogram och hektogram. Uppmärksamma eleverna på hur man förkortar enheterna. Arbeta gärna laborativt med en balansvåg. Det finns arbetsblad som erbjuder mer träning på växling mellan viktenheter. På sidan 117 får eleverna lära sig att 1,5 kg är det samma som 1 kg 5 hg. Eleverna har lärt sig att 1 kg = g och att 5 hg = 500 g. Med hjälp av detta kan man skriva 1,5 kg som g g = g. Temat för Tornet är agenternas årsmöte och börjar på första uppslaget med resan dit. Här gäller det att vara observant eftersom uppgifter med vikt och volym blandas om vartannat genom hela Tornet. Uppgifterna innehåller additioner av flera termer. Subtraktion med två termer finns också med och kan med fördel räknas som addition, genom att tänka: Hur mycket fattas till? I uppgift 122 kan eleverna tänka att 0,5 liter är en halv liter. En liter dricka räcker till 2 gäster och således 128 liter behövs. Uppgift 124 och 125 kan göras laborativt om man ersätter mjölet och nötterna med vatten. 2 I uppgift 126 inträffar det som ofta händer i verkligheten att man måste köpa mer än det man behöver för att förpackningarna har en viss storlek. 90 Vikt och volym

6 Sid På sidan 124 är uppgifterna klurigare än tidigare. I uppgifterna ska eleverna med hjälp av jämnviktsläget på vågarna komma på dels hur mycket de omärkta vikterna väger och dels hur mycket portföljen/boken/ skrinet väger. Sammanfattningen finns på sidan 125 och kan användas tillsammans med Arbetsblad 4:12 som en utvärdering av kapitlet. > > Arbetsblad 4:12 Utmaningen Sid Uppgift 1 4 bygger alla på bilden med de fyra mjölpåsarna och att eleverna kan växla mellan de olika volym enheterna som står på påsarna. I uppgift 3 blir det som det ofta är i verkligheten att det blir lite över i ett mått som alltså inte går att fylla helt. Uppgift 4 kan lösas med hjälp av uteslutningsmetoden. Lösningen underlättas om eleverna först omvandlar och skriver ner påsarnas vikt i en och samma enhet. I uppgift 5 kan man använda sig av lösningsstrategin prova dig fram och göra en tabell. Om agent X hittar en ledtråd, hur många kan då Y och Z ha hittat? Även uppgift 6 8 kan lösas med strategin prova dig fram i en tabell. Uppgift 9 och 10 passar att lösa genom att rita en bild. I uppgift 11 förstår man av jämnviktsläget på vågen att två röda burkar väger lika mycket som de fyra gula tillsammans. Vikt och volym 91

7 Gemensamma aktiviteter Gissa vikten Här behövs: 4 föremål med olika vikt, våg, papper, penna Läraren ställer fram fyra föremål, A, B, C och D. Två elever kommer fram och ska genom att känna och jämföra föremålens vikter storleksordna dem. De skriver först bokstaven på det föremål som väger minst och därefter föremålen i storleksordning. Läraren skriver de fyra faktiska vikterna, gärna i olika enheter, på tavlan och diskuterar tillsammans med eleverna hur storleksordningen av föremålen blir. Sedan kan eleverna arbeta i grupp och välja fyra andra föremål, väga dem och skriva vikten på en lapp. En annan grupp får sedan känna på föremålen, para ihop dem med rätt vikt och storleksordna dem. 4 hörn Här behövs: Papper och penna Varje elev skriver en volym större än 100 cl, men mindre än 500 cl. Uppmana eleverna att skriva sin volym i enheten liter eller deciliter. Fyra hörn i klassrummet får var sin skylt: 200 cl 400 cl, 401 cl 600 cl, 601 cl 800 cl och 801 cl 999 cl. Eleverna parar ihop sig med en kompis, adderar sina volymer och ställer sig i rätt hörn. Sedan får elever i samma hörn storleksordna sina volymer. Vilken väger mest? Här behövs: Stenar, våg Leta reda på två stenar, känn på vikten och bestäm vilken som väger mest. Hitta en tredje sten, storleksordna de tre. Hitta en fjärde sten att placera i storleksordningen osv. Låt även eleverna gissa stenarnas vikt och kontrollväg med hjälp av en digital köksvåg eller annan lämplig våg. Hinken ute Här behövs: Papper och penna, lappar med olika volymer, t.ex. 3 liter, 5 liter, 4,2 liter osv, en lapp för varje grupp Skriv olika volymer på tavlan, t.ex. 1,5 liter, 7 dl, 23 dl, 80 cl, 200 cl. Eleverna arbetar i grupp. Varje grupp får en låtsashink, dvs. en lapp där det står hur mycket hinken rymmer. Gruppen väljer vilka av volymerna på tavlan de ska använda för att fylla sin hink så mycket som möjligt. Låt sedan varje grupp redovisa och diskutera gemensamt om gruppen hittat den bästa lösningen. 92 Vikt och volym

8 arbetsblad 4:1 Liter och deciliter > > Hur många deciliter behövs för att fylla kannan? 1 dl 1 L 1 dl 4 L 1 dl 5 L dl = 1 liter dl = 4 liter dl = 5 liter > > Vad ska stå på strecket? 2 dl + dl = 1 liter 5 dl + dl = 1 liter 6 dl + dl = 1 liter 9 dl + dl = 1 liter 7 dl + dl = 1 liter 8 dl + dl = 1 liter > > Skriv som liter. 10 dl = 30 dl = 50 dl = 40 dl = 60 dl = 80 dl = > > Skriv som deciliter. 2 liter = 5 liter = 8 liter = 9 liter = 3 liter = 6 liter = > > Dra streck mellan de volymmått som är lika stora. 70 dl 40 dl 50 dl 8 liter 6 liter 7 liter 4 liter 5 liter 80 dl 60 dl Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 93

9 arbetsblad 4:2 Liter, deciliter och centiliter > > Hur många centiliter innehåller förpackningarna? 1 liter cl 4 liter cl 5 liter cl 3 dl cl 5 dl cl 15 dl cl > > Skriv som centiliter. 2 liter = 3 liter = 6 liter = 7 liter = 9 liter = 8 liter = 2 dl = 4 dl = 6 dl = 9 dl = 8 dl = 17 dl = > > Skriv som liter. 100 cl = 400 cl = 900 cl = > > Dra streck mellan de volymer som är lika stora. 300 cl 5 liter 3 dl 15 dl 2 liter 150 cl 30 cl 200 cl 3 liter 500 cl 94 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

10 arbetsblad 4:3 Decimaltal med liter 1 > > Skriv som liter och deciliter. 1,3 liter= 2,9 liter = 3,2 liter = 4,8 liter = 5,7 liter = 6,4 liter = > > Skriv som liter. 1 liter 4 dl= 2 liter 5 dl = 3 liter 8 dl= 4 liter 7 dl = 5 liter 3 dl = 6 liter 9 dl = 5 dl = 2 dl = 3 dl = 7 dl = 4 dl = 8 dl = > > På kannorna står det hur mycket de innehåller. Måla så många mått som du kan fylla om du häller ut hela innehållet. 0,3 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 0,5 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 0,7 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl > > Vad ska stå på strecket? 2 dl + dl = 1 liter 6 dl + dl = 1 liter 0,2 liter + liter = 1 liter 0,6 liter + liter = 1 liter 0,7 liter + liter = 1 liter 0,5 liter + liter = 1 liter 0,4 liter + liter = 1 liter 0,9 liter + liter = 1 liter Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 95

11 arbetsblad 4:4 Decimaltal med liter 2 > > Skriv som liter. 65 cl = 15 cl = 85 cl = 26 cl = 47 cl = 33 cl = 5 cl = 3 cl = 9 cl = > > Skriv som centiliter. 0,33 liter = 0,45 liter = 0,25 liter = 0,56 liter = 0,88 liter = 0,72 liter = 0,04 liter = 0,08 liter = 0,02 liter = > > Måla rutorna med de volymer som är lika mycket i samma färg. 45 cl 0,45 liter 450 cl 0,55 liter 550 cl 55 cl 650 cl 65 cl 0,65 liter > > Vad ska stå på strecket? 75 cl + cl = 1 liter 33 cl + cl = 1 liter 0,75 liter + liter = 1 liter 0,33 liter + liter = 1 liter 58 cl + cl = 1 liter 65 cl + cl = 1 liter 0,58 liter + liter = 1 liter 0,65 liter + liter = 1 liter 15 cl + cl = 1 liter 79 cl + cl = 1 liter 0,15 liter + liter = 1 liter 0,79 liter + liter = 1 liter 96 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

12 arbetsblad 4:5 Kilogram och hektogram > > Hur många hektogram behövs för att vågen ska väga jämnt? Skriv på raden vid vikten. 1 kg 3 hg 1 kg 6 hg > > Vad ska stå på strecket? 7 hg + hg = 1 kg 5 hg + hg = 1 kg 2 hg + hg = 1 kg 4 hg + hg = 1 kg > > Skriv som hektogram. 2 kg = 4 kg = 6 kg = 8 kg = 5 kg = 7 kg = > > Skriv som kilogram. 10 hg = 30 hg = 50 hg = 90 hg = 60 hg = 80 hg = > > Sätt ett kryss under den låda som väger mest. Ringa in den som väger minst. 20 hg 3 kg 30 hg 5 kg 10 hg 4 kg Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 97

13 arbetsblad 4:6 Kilogram, hektogram och gram > > Skriv som gram. 5 kg = 3 kg = 7 kg = 2 kg = 8 kg = 9 kg = 3 hg = 4 hg = 6 hg = 8 hg = 1 hg = 9 hg = > > Skriv som kilogram g = g = g = g = g = g = > > Vad ska stå på strecket? 300 g + g = 1 kg 500 g + g = 1 kg 600 g + g = 1 kg 800 g + g = 1 kg 100 g + g = 1 kg 700 g + g = 1 kg > > Måla de säckar som väger lika mycket i samma färg g 300 g 6 hg 3 kg 600 g 6 kg 98 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

14 arbetsblad 4:7 Kilogram som decimaltal > > Skriv som kilogram och hektogram. 8,5 kg = 2,7 kg = 3,1 kg = 4,6 kg = 9,4 kg = 5,3 kg = > > Skriv som kilogram. 1 kg 7 hg = 2 kg 3 hg = 6 kg 9 hg = 5 kg 8 hg = 3 kg 5 hg = 7 kg 2 hg = > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 1,2 kg. 120 g g g 12 g > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 3,5 kg. 35 g 350 g g 305 g > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 6,8 kg. > > Hur många gram är g 680 g g 68 g 2,5 kg = 3,7 kg = 8,5 kg = 1,4 kg = 5,6 kg = 9,2 kg = > > Ringa in den vikt som är tyngst g eller 5,6 kg g eller 5,7 kg g eller 3,8 kg g eller 4,2 kg g eller 2,3 kg g eller 9,5 kg Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 99

15 arbetsblad 4:9 Träna mer på vikt och volym > > Fyll i kannorna så de innehåller lika mycket som det står. 0,2 liter 0,5 liter 0,7 liter 0,3 liter > > Fyll i kannorna så de innehåller lika mycket som det står. Svara på frågorna. Hur många liter och deciliter innehåller de sammanlagt? 8 dl 4 dl Skriv i liter hur mycket de innehåller sammanlagt. Hur många liter och deciliter innehåller de sammanlagt? 6 dl 9 dl Skriv i liter hur mycket de innehåller sammanlagt. > > Rita vikter på vågen så det stämmer med vad vågen visar. De här vikterna kan du använda: 1 kg 1 kg 0,5 kg 0,5 kg 4 hg 4 hg 4 hg 2 hg 2 hg KG 2.5 KG KG KG 1.8 KG KG KG 2.6 KG KG Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 101

16 arbetsblad 4:10 Guldruschen Minst 2 deltagare Ni behöver en tärning, varsin spelpjäs, penna och papper. Du och dina kompisar ska ut och vaska guld. Börja i startrutan. När ni hamnar på en grå ring läser ni texten. Om du slår en sexa får du inte slå om. När ni börjar resan har alla 3 liter vatten. Längs vägen kommer ni att förlora vatten och hitta guld. Om ditt vatten tar slut måste du börja om från start. Den som har vatten kvar och mest guld med sig i mål vinner. 3 Nybörjartur! Slå tärningen. Du vaskar fram lika många hg guld som prickarna på tärningen visar. 5 Solen steker. Du dricker upp 1,2 liter av ditt vatten. 6 Vid strandkanten hittar du en guldklimp som väger 0,5 kg. Ta med den! 7 Oj! Du tappar vattenflaskan och 8 dl rinner ut. 10 Det glimmar av guldkorn i din sil. Slå tärningen tre gånger. Lika många gram som prickar hittar du. 12 Aj! Du får ett skrapsår på knäet som du rengör med 5 dl vatten. 14 Fantastiskt! Du hittar en guldklimp som väger 6 hg. 17 Du har fått solsting! Drick genast 2 liter vatten. 18 Slå tärningen. Du vaskar fram lika många hg guld som prickarna på tärningen visar. 19 Svetten rinner. Drick 1 liter av ditt vatten. 21 Din kompis är ledsen för att han inte hittat något guld. Du ger honom 100 g av ditt guld. 24 Snart är du framme. Drick upp det vatten du har kvar. 26 Hål i fickan! 200 g guld är borta. 27 Du har fått kåda på fingrarna och sköljer bort den med 7 dl vatten. 28 Ännu mera guld! Slå tärningen. Du får lika många gram som prickarna på tärningen visar. 29 En tjuv lurar i buskarna. Han snor åt sig 1 kg av ditt guld! 102 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

17 arbetsblad 4:11 Min utvärdering Kapitel 4: Vikt och volym MatteBorgen 5A Datum: När jag ska: skriva hur många liter 30 dl är känner jag mig: Säker Ganska säker Osäker skriva hur många liter 400 cl är dela upp 1,5 liter i liter och deciliter veta hur många centiliter 0,65 liter är skriva hur många kilogram 80 hg är skriva hur många kilogram g är dela upp 5,7 kg i kilogram och hektogram veta om 3,8 kg är mer än g Vad i kapitlet var roligast och varför? Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 103

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer