Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym"

Transkript

1 Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram, hektogram och gram. Uppgifterna är främst utformade för att öva på att växla mellan olika enheter och kunna göra jämförelser. Det passar utmärkt att studera olika förpackningar i närmiljön och reflektera över i vilken enhet innehållet anges när man arbetar med kapitlet. Borggården sidan 98 Diagnos sidan 111 Rustkammare sidan 112 Tornet sidan 118 Sammanfattning sidan 125 Utmaning sidan 126 Arbetsblad 4:1 Liter och deciliter 4:2 Liter, deciliter och centiliter 4:3 Decimaltal med liter 1 4:4 Decimaltal med liter 2 4:5 Kilogram och hektogram 4:6 Kilogram, hektogram och gram 4:7 Kilogram som decimaltal 4:8 Mer vikt och volym 4:9 Träna mer på vikt och volym 4:10 Guldruschen 4:11 Min utvärdering Läxboken Läxa 10 efter sidan 104 Läxa11 efter sidan 107 Läxa 12 efter sidan Vikt och volym

2 Sid Uppslaget handlar om volym och enheterna liter, deciliter och centiliter. Gemensam introduktion till sidan 8 Här behövs: Litermått och dl-mått Gör första uppgiften tillsammans. Skriv en spalt för 1 liter, mindre än 1 liter och mer än 1 liter. Prova hur många dl-mått med vatten det behövs för att fylla litermåttet. Be eleverna tillsammans hitta några olika kärl och prova praktiskt om de rymmer mindre, precis eller mer än 1 liter. I rutan på sidan 100 förklaras begreppet volym som ett mått på hur mycket något rymmer eller innehåller. De två begreppen kan vara svåra att skilja åt, rymmer talar om hur mycket som kan få plats i en förpackning medan innehåller mer syftar till den mängd som just nu finns i förpackningen. Det förklarar varför vi växlar mellan de olika begreppen i kapitlet. Gör eleverna uppmärksamma på förkortningarna för enheterna så de börjar använda dem (liter är inte alltid förkortat i boken för att det i tryckt stil är lätt att missta bokstaven l för siffran ett). På sidan 101 tillkommer enheten centiliter. I uppgift 13 får eleverna lära sig att en läskburk innehåller ungefär 3 dl, ett mått som de kan relatera till i vardagssituationer. I uppgift 14 får eleverna visa om de skaffat sig en uppfattning om storleken på de olika enheterna. Om någon elev har svårt för uppgiften bör man arbeta mer laborativt innan man går vidare. > > Arbetsblad 4:1 och 4:2 Sid Uppslaget tar upp hur man kan skriva deciliter och centiliter som decimaltal i liter. Eleverna får på uppslaget arbeta med att skriva volymer med decimaltal t.ex. att 1,5 liter betyder 1 liter och 5 deciliter och det omvända, att 1 liter och 2 dl kan skrivas 1,2 l. I rutorna finns prefixen deci och centi förklarade som tiondels och hundradels liter. Gör gärna även kopplingen till längdenheterna där samma ord återfinns. I uppgifterna och gör vi kopplingen från heltal i a-uppgiften (25 cl +? = 1 liter) till decimaltal i b-uppgiften (0,25 liter +? = 1 liter). Sambandet bör hjälpa eleverna att hitta det decimaltal som saknas. Gemensam introduktion till sidan 102 Här behövs: En 1,5 liters flaska, liter/dl mått och tratt Eleverna gissar och skriver ner hur mycket flaskan rymmer. Testa praktiskt och upptäck tillsammans att den rymmer en och en halv liter. Använd först skrivsättet 1 liter 5 dl. Fråga eleverna om man kan skriva det i liter som ett decimaltal (1,5 l) och konstatera att ni nu har hittat två skrivsätt för en och en halv liter. Gemensam introduktion till sidan 103 Här behövs: En 33 cl burk, dl/cl mått och tratt Eleverna gissar och skriver ner hur mycket burken rymmer. Testa praktiskt och upptäck tillsammans att den rymmer 33 cl, lite mer än 3 dl. Använd först skrivsättet 3 dl 3 cl. Fråga eleverna om man kan skriva det i liter som ett decimaltal (0,33 l) och konstatera att ni nu har hittat två skrivsätt för trettiotre centiliter. > > Arbetsblad 4:3 och 4:4 > > Läxa Vikt och volym

3 Sid Uppslaget innehåller uppgifter om volym där eleverna omvandlar enheter, jämför volymer samt gör enkla additioner och subtraktioner. Gemensam introduktion Här behövs: Förpackningar där innehållet anges med volymenhet Rada upp tomma förpackningar som vanligtvis finns i ett kylskåp och be eleverna gissa och skriva ner hur mycket de rymmer. Finns det några som innehåller lika mycket? Kan eleverna storleksordna förpackningarna från den som rymmer mest till den som rymmer minst? Vilken volymenhet har tillverkaren av förpackningen angett innehållet med? Här får eleverna arbeta med blandade uppgifter om volym och använda de kunskaper de lärt sig i kapitlet. Det handlar om jämförelser och omvandling mellan enheter, men här finns även enkla additioner och subtraktioner. Mätetalen till enheterna på uppslaget står ibland som heltal och ibland som decimaltal. Som extrauppgift kan eleverna skriva egna uppgifter till bilden på sidan 104. Sid Uppslaget handlar om vikt och enheterna kilogram, hektogram och gram. Gemensam introduktion Här behövs: Balansvåg och 1 kg-vikt Gör första uppgiften tillsammans. Skriv en spalt för ungefär 1 kg, mindre än 1 kg och mer än 1 kg. Be eleverna tillsammans hitta några olika föremål och prova praktiskt på balansvågen om de väger mindre, precis eller mer än 1 kg. Begreppet vikt är ofta enklare för eleverna än volym. Sidan 106 handlar om kilogram och hektogram. Gör eleverna uppmärksamma på hur man skriver förkortningarna av enheterna så de använder dem. Uppgifterna 40 och 41 kan med fördel göras praktiskt om man har tillgång till våg, hekto- och kilovikter. På sidan 107 tillkommer enheten gram. Här finns betydelsen av prefixen kilo och hekto som tusen och hundra förklarade. Uppgift 52 visar om eleverna skaffat sig en uppfattning om storleken på de olika viktenheterna. > > Arbetsblad 4:5 och 4:6 > > Läxa Vikt och volym

4 Sid Uppslaget kopplar ihop decimaltal med viktenheterna. Gemensam introduktion Rita två säckar på tavlan och skriv 5,4 kg respektive g på dem. Peka på en av dem och säg: Den här väger mest. Be eleverna tänka till om du har rätt eller fel och be dem motivera sina svar. Fortsätt med t.ex. 1,7 kg och g eller 6,3 kg och g. Eleverna har tidigare lärt sig att 1 kg = g och att 4 hg = 400 g. Med hjälp av det ska eleverna kunna skriva 1,4 kg som g. Eftersom gram skulle innebära tusendelar om det omvandlas till kilogram så tränas bara omvandling från kilogram till gram här. I vissa uppgifter får eleverna göra jämförelser av föremål där vikterna är angivna i olika enheter (decimaltal och heltal). Diskutera gärna Arrax lilla gåta längst ner på sidan 109. Även om olika material i sig kan upplevas olika tunga är 1 kg alltid 1 kg. > > Arbetsblad 4:7, 4:8, 4,9 och 4:10 Sid Uppslaget kopplar ihop decimaltal med viktenheterna. På sidan 110 finns en Arbeta tillsammans uppgift som passar att lösa i par eller grupp. För att lösa upgifterna i Arbeta tillsammans underlättar det om eleverna använder sig av strategierna rita en bild och prova dig fram som de lärt sig i kapitel 1. Sant eller falskt kan eleverna göra enskilt, i par eller i helklass. > > Läxa 12 Facit till diagnos 4 1 a) liter b) deciliter c) centiliter d) liter (67, 72) 2 a) 4 l b) 3 l c) 0,25 l (62 66, 68 71, 76 78) 3 3 liter 7 dl (73 75) 4 75 cl (76 78) 5 a) hg b) g c) g d) kg (91) 6 a) 6 kg b) 7 kg c) 3,8 kg (79 89) 7 A och C (92 95) 8 6 kg (85 90) Om diagnosen gått bra fortsätter eleven arbeta i Tornet på sidan 118. Elever som behöver träna mer går vidare till Rustkammaren på nästa sida. Parenteserna i facit visar vilka uppgifter i Rustkammaren som eleven kan öva på respektive moment. 88 Vikt och volym

5 Rustkammaren Sid På sidan 112 arbetar eleverna med liter och deciliter. I rutan visas hur många decilitermått som motsvarar 1 liter. Uppmärksamma eleverna på hur man förkortar enheterna. Elever som arbetar med dessa uppgifter vinner oftast på att få göra dem laborativt. Det finns arbetsblad som erbjuder mer träning på växling mellan volymenheter. Sid Sidan 114 handlar om hur man skriver deciliter och centiliter som liter och att det då blir ett decimaltal. En och en halv liter kan skrivas 1,5 liter eller 1 liter 5 dl. 0,33 liter är det samma som 33 cl. Sid Här tillkommer viktenheten gram. Eleverna övar på att växla mellan enheterna. Tornet Sid Sid Temat fortsätter med förberedelserna hemma hos Sabine inför årsmötet. Uppgifterna 115 och 116 kan eleverna arbeta vidare med genom att själva välja ut föremål och olika sifferuppgifter (enhet saknas) som ska paras ihop. Sid Det som kan kännas nytt för eleverna är uppgifterna 119 och 121. De innehåller additioner med talen skrivna i olika enheter och som ger övergångar t.ex. 34 kg 5 hg + 6 kg 7 hg. Uppgifterna kan lösas på olika sätt: Antingen genom att man lägger ihop varje enhet för sig, 40 kg 12 hg vilket är 41 kg 2 hg eller så skriver man talen i decimalform 34,5 kg + 6,7 kg = 41,2 kg. Enheten centiliter tillkommer på sidan 113 men det görs enbart jämförelser mellan liter och centiliter. Här blir det ineffektivt att arbeta laborativt så här gäller det att eleverna inser att 1 liter är lika mycket som 100 cl. På sidan 115 lär sig eleverna om kilogram och hektogram. Uppmärksamma eleverna på hur man förkortar enheterna. Arbeta gärna laborativt med en balansvåg. Det finns arbetsblad som erbjuder mer träning på växling mellan viktenheter. På sidan 117 får eleverna lära sig att 1,5 kg är det samma som 1 kg 5 hg. Eleverna har lärt sig att 1 kg = g och att 5 hg = 500 g. Med hjälp av detta kan man skriva 1,5 kg som g g = g. Temat för Tornet är agenternas årsmöte och börjar på första uppslaget med resan dit. Här gäller det att vara observant eftersom uppgifter med vikt och volym blandas om vartannat genom hela Tornet. Uppgifterna innehåller additioner av flera termer. Subtraktion med två termer finns också med och kan med fördel räknas som addition, genom att tänka: Hur mycket fattas till? I uppgift 122 kan eleverna tänka att 0,5 liter är en halv liter. En liter dricka räcker till 2 gäster och således 128 liter behövs. Uppgift 124 och 125 kan göras laborativt om man ersätter mjölet och nötterna med vatten. 2 I uppgift 126 inträffar det som ofta händer i verkligheten att man måste köpa mer än det man behöver för att förpackningarna har en viss storlek. 90 Vikt och volym

6 Sid På sidan 124 är uppgifterna klurigare än tidigare. I uppgifterna ska eleverna med hjälp av jämnviktsläget på vågarna komma på dels hur mycket de omärkta vikterna väger och dels hur mycket portföljen/boken/ skrinet väger. Sammanfattningen finns på sidan 125 och kan användas tillsammans med Arbetsblad 4:12 som en utvärdering av kapitlet. > > Arbetsblad 4:12 Utmaningen Sid Uppgift 1 4 bygger alla på bilden med de fyra mjölpåsarna och att eleverna kan växla mellan de olika volym enheterna som står på påsarna. I uppgift 3 blir det som det ofta är i verkligheten att det blir lite över i ett mått som alltså inte går att fylla helt. Uppgift 4 kan lösas med hjälp av uteslutningsmetoden. Lösningen underlättas om eleverna först omvandlar och skriver ner påsarnas vikt i en och samma enhet. I uppgift 5 kan man använda sig av lösningsstrategin prova dig fram och göra en tabell. Om agent X hittar en ledtråd, hur många kan då Y och Z ha hittat? Även uppgift 6 8 kan lösas med strategin prova dig fram i en tabell. Uppgift 9 och 10 passar att lösa genom att rita en bild. I uppgift 11 förstår man av jämnviktsläget på vågen att två röda burkar väger lika mycket som de fyra gula tillsammans. Vikt och volym 91

7 Gemensamma aktiviteter Gissa vikten Här behövs: 4 föremål med olika vikt, våg, papper, penna Läraren ställer fram fyra föremål, A, B, C och D. Två elever kommer fram och ska genom att känna och jämföra föremålens vikter storleksordna dem. De skriver först bokstaven på det föremål som väger minst och därefter föremålen i storleksordning. Läraren skriver de fyra faktiska vikterna, gärna i olika enheter, på tavlan och diskuterar tillsammans med eleverna hur storleksordningen av föremålen blir. Sedan kan eleverna arbeta i grupp och välja fyra andra föremål, väga dem och skriva vikten på en lapp. En annan grupp får sedan känna på föremålen, para ihop dem med rätt vikt och storleksordna dem. 4 hörn Här behövs: Papper och penna Varje elev skriver en volym större än 100 cl, men mindre än 500 cl. Uppmana eleverna att skriva sin volym i enheten liter eller deciliter. Fyra hörn i klassrummet får var sin skylt: 200 cl 400 cl, 401 cl 600 cl, 601 cl 800 cl och 801 cl 999 cl. Eleverna parar ihop sig med en kompis, adderar sina volymer och ställer sig i rätt hörn. Sedan får elever i samma hörn storleksordna sina volymer. Vilken väger mest? Här behövs: Stenar, våg Leta reda på två stenar, känn på vikten och bestäm vilken som väger mest. Hitta en tredje sten, storleksordna de tre. Hitta en fjärde sten att placera i storleksordningen osv. Låt även eleverna gissa stenarnas vikt och kontrollväg med hjälp av en digital köksvåg eller annan lämplig våg. Hinken ute Här behövs: Papper och penna, lappar med olika volymer, t.ex. 3 liter, 5 liter, 4,2 liter osv, en lapp för varje grupp Skriv olika volymer på tavlan, t.ex. 1,5 liter, 7 dl, 23 dl, 80 cl, 200 cl. Eleverna arbetar i grupp. Varje grupp får en låtsashink, dvs. en lapp där det står hur mycket hinken rymmer. Gruppen väljer vilka av volymerna på tavlan de ska använda för att fylla sin hink så mycket som möjligt. Låt sedan varje grupp redovisa och diskutera gemensamt om gruppen hittat den bästa lösningen. 92 Vikt och volym

8 arbetsblad 4:1 Liter och deciliter > > Hur många deciliter behövs för att fylla kannan? 1 dl 1 L 1 dl 4 L 1 dl 5 L dl = 1 liter dl = 4 liter dl = 5 liter > > Vad ska stå på strecket? 2 dl + dl = 1 liter 5 dl + dl = 1 liter 6 dl + dl = 1 liter 9 dl + dl = 1 liter 7 dl + dl = 1 liter 8 dl + dl = 1 liter > > Skriv som liter. 10 dl = 30 dl = 50 dl = 40 dl = 60 dl = 80 dl = > > Skriv som deciliter. 2 liter = 5 liter = 8 liter = 9 liter = 3 liter = 6 liter = > > Dra streck mellan de volymmått som är lika stora. 70 dl 40 dl 50 dl 8 liter 6 liter 7 liter 4 liter 5 liter 80 dl 60 dl Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 93

9 arbetsblad 4:2 Liter, deciliter och centiliter > > Hur många centiliter innehåller förpackningarna? 1 liter cl 4 liter cl 5 liter cl 3 dl cl 5 dl cl 15 dl cl > > Skriv som centiliter. 2 liter = 3 liter = 6 liter = 7 liter = 9 liter = 8 liter = 2 dl = 4 dl = 6 dl = 9 dl = 8 dl = 17 dl = > > Skriv som liter. 100 cl = 400 cl = 900 cl = > > Dra streck mellan de volymer som är lika stora. 300 cl 5 liter 3 dl 15 dl 2 liter 150 cl 30 cl 200 cl 3 liter 500 cl 94 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

10 arbetsblad 4:3 Decimaltal med liter 1 > > Skriv som liter och deciliter. 1,3 liter= 2,9 liter = 3,2 liter = 4,8 liter = 5,7 liter = 6,4 liter = > > Skriv som liter. 1 liter 4 dl= 2 liter 5 dl = 3 liter 8 dl= 4 liter 7 dl = 5 liter 3 dl = 6 liter 9 dl = 5 dl = 2 dl = 3 dl = 7 dl = 4 dl = 8 dl = > > På kannorna står det hur mycket de innehåller. Måla så många mått som du kan fylla om du häller ut hela innehållet. 0,3 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 0,5 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 0,7 L 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl 1 dl > > Vad ska stå på strecket? 2 dl + dl = 1 liter 6 dl + dl = 1 liter 0,2 liter + liter = 1 liter 0,6 liter + liter = 1 liter 0,7 liter + liter = 1 liter 0,5 liter + liter = 1 liter 0,4 liter + liter = 1 liter 0,9 liter + liter = 1 liter Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 95

11 arbetsblad 4:4 Decimaltal med liter 2 > > Skriv som liter. 65 cl = 15 cl = 85 cl = 26 cl = 47 cl = 33 cl = 5 cl = 3 cl = 9 cl = > > Skriv som centiliter. 0,33 liter = 0,45 liter = 0,25 liter = 0,56 liter = 0,88 liter = 0,72 liter = 0,04 liter = 0,08 liter = 0,02 liter = > > Måla rutorna med de volymer som är lika mycket i samma färg. 45 cl 0,45 liter 450 cl 0,55 liter 550 cl 55 cl 650 cl 65 cl 0,65 liter > > Vad ska stå på strecket? 75 cl + cl = 1 liter 33 cl + cl = 1 liter 0,75 liter + liter = 1 liter 0,33 liter + liter = 1 liter 58 cl + cl = 1 liter 65 cl + cl = 1 liter 0,58 liter + liter = 1 liter 0,65 liter + liter = 1 liter 15 cl + cl = 1 liter 79 cl + cl = 1 liter 0,15 liter + liter = 1 liter 0,79 liter + liter = 1 liter 96 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

12 arbetsblad 4:5 Kilogram och hektogram > > Hur många hektogram behövs för att vågen ska väga jämnt? Skriv på raden vid vikten. 1 kg 3 hg 1 kg 6 hg > > Vad ska stå på strecket? 7 hg + hg = 1 kg 5 hg + hg = 1 kg 2 hg + hg = 1 kg 4 hg + hg = 1 kg > > Skriv som hektogram. 2 kg = 4 kg = 6 kg = 8 kg = 5 kg = 7 kg = > > Skriv som kilogram. 10 hg = 30 hg = 50 hg = 90 hg = 60 hg = 80 hg = > > Sätt ett kryss under den låda som väger mest. Ringa in den som väger minst. 20 hg 3 kg 30 hg 5 kg 10 hg 4 kg Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 97

13 arbetsblad 4:6 Kilogram, hektogram och gram > > Skriv som gram. 5 kg = 3 kg = 7 kg = 2 kg = 8 kg = 9 kg = 3 hg = 4 hg = 6 hg = 8 hg = 1 hg = 9 hg = > > Skriv som kilogram g = g = g = g = g = g = > > Vad ska stå på strecket? 300 g + g = 1 kg 500 g + g = 1 kg 600 g + g = 1 kg 800 g + g = 1 kg 100 g + g = 1 kg 700 g + g = 1 kg > > Måla de säckar som väger lika mycket i samma färg g 300 g 6 hg 3 kg 600 g 6 kg 98 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

14 arbetsblad 4:7 Kilogram som decimaltal > > Skriv som kilogram och hektogram. 8,5 kg = 2,7 kg = 3,1 kg = 4,6 kg = 9,4 kg = 5,3 kg = > > Skriv som kilogram. 1 kg 7 hg = 2 kg 3 hg = 6 kg 9 hg = 5 kg 8 hg = 3 kg 5 hg = 7 kg 2 hg = > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 1,2 kg. 120 g g g 12 g > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 3,5 kg. 35 g 350 g g 305 g > > Ringa in den vikt som är lika mycket som 6,8 kg. > > Hur många gram är g 680 g g 68 g 2,5 kg = 3,7 kg = 8,5 kg = 1,4 kg = 5,6 kg = 9,2 kg = > > Ringa in den vikt som är tyngst g eller 5,6 kg g eller 5,7 kg g eller 3,8 kg g eller 4,2 kg g eller 2,3 kg g eller 9,5 kg Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 99

15 arbetsblad 4:9 Träna mer på vikt och volym > > Fyll i kannorna så de innehåller lika mycket som det står. 0,2 liter 0,5 liter 0,7 liter 0,3 liter > > Fyll i kannorna så de innehåller lika mycket som det står. Svara på frågorna. Hur många liter och deciliter innehåller de sammanlagt? 8 dl 4 dl Skriv i liter hur mycket de innehåller sammanlagt. Hur många liter och deciliter innehåller de sammanlagt? 6 dl 9 dl Skriv i liter hur mycket de innehåller sammanlagt. > > Rita vikter på vågen så det stämmer med vad vågen visar. De här vikterna kan du använda: 1 kg 1 kg 0,5 kg 0,5 kg 4 hg 4 hg 4 hg 2 hg 2 hg KG 2.5 KG KG KG 1.8 KG KG KG 2.6 KG KG Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 101

16 arbetsblad 4:10 Guldruschen Minst 2 deltagare Ni behöver en tärning, varsin spelpjäs, penna och papper. Du och dina kompisar ska ut och vaska guld. Börja i startrutan. När ni hamnar på en grå ring läser ni texten. Om du slår en sexa får du inte slå om. När ni börjar resan har alla 3 liter vatten. Längs vägen kommer ni att förlora vatten och hitta guld. Om ditt vatten tar slut måste du börja om från start. Den som har vatten kvar och mest guld med sig i mål vinner. 3 Nybörjartur! Slå tärningen. Du vaskar fram lika många hg guld som prickarna på tärningen visar. 5 Solen steker. Du dricker upp 1,2 liter av ditt vatten. 6 Vid strandkanten hittar du en guldklimp som väger 0,5 kg. Ta med den! 7 Oj! Du tappar vattenflaskan och 8 dl rinner ut. 10 Det glimmar av guldkorn i din sil. Slå tärningen tre gånger. Lika många gram som prickar hittar du. 12 Aj! Du får ett skrapsår på knäet som du rengör med 5 dl vatten. 14 Fantastiskt! Du hittar en guldklimp som väger 6 hg. 17 Du har fått solsting! Drick genast 2 liter vatten. 18 Slå tärningen. Du vaskar fram lika många hg guld som prickarna på tärningen visar. 19 Svetten rinner. Drick 1 liter av ditt vatten. 21 Din kompis är ledsen för att han inte hittat något guld. Du ger honom 100 g av ditt guld. 24 Snart är du framme. Drick upp det vatten du har kvar. 26 Hål i fickan! 200 g guld är borta. 27 Du har fått kåda på fingrarna och sköljer bort den med 7 dl vatten. 28 Ännu mera guld! Slå tärningen. Du får lika många gram som prickarna på tärningen visar. 29 En tjuv lurar i buskarna. Han snor åt sig 1 kg av ditt guld! 102 Vikt och volym Matte Direkt Borgen 5A

17 arbetsblad 4:11 Min utvärdering Kapitel 4: Vikt och volym MatteBorgen 5A Datum: När jag ska: skriva hur många liter 30 dl är känner jag mig: Säker Ganska säker Osäker skriva hur många liter 400 cl är dela upp 1,5 liter i liter och deciliter veta hur många centiliter 0,65 liter är skriva hur många kilogram 80 hg är skriva hur många kilogram g är dela upp 5,7 kg i kilogram och hektogram veta om 3,8 kg är mer än g Vad i kapitlet var roligast och varför? Matte Direkt Borgen 5A Vikt och volym 103

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Nedan berättar jag i punktform hur du ska arbeta och lite av det vi gör tillsammans. Listan kommer att fyllas på allteftersom vi arbetar. Då och då hittar du blå

Läs mer

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Nedan berättar jag i punktform hur du ska arbeta och lite av det vi gör tillsammans. Listan kommer att fyllas på allteftersom vi arbetar. Då och då hittar du blå

Läs mer

PLANERINGAR ÅK 4 OCH 5*

PLANERINGAR ÅK 4 OCH 5* MATEMATIK PLANERINGAR ÅK 4 OCH 5* **Gäller period 1 av 2 av VT-2016* MATEMATIK, ÅK 5 VOLYM (K4) Du kommer att fördjupa dig i områden om volym och volymbegrepp, omvandlingar och jämförelser. När du arbetat

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > <

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > < Arbetsblad : Arbeta tillsammans > < Poängkryss Materiel: Spelplan, 3 4 tärningar och penna. Antal deltagare: 2 4 st Utförande: Spelare nr slår alla tärningarna samtidigt. De tal som tärningarna visar ska

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan

Läs mer

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30 6 Tal Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning av talet 000. Eleverna får sedan arbeta vidare med positionssystemet där nu även

Läs mer

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B MATTE MOSAIK EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg Bilder av Tomas Karlsson BÄVERN är duktig på att tillverka saker. STEG 1 Grundbok

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor geometriska former och figurer Vad heter figurerna? figur namn rektangel cirkel triangel Hur många sidor har varje figur? 4 sidor 3 sidor 4 sidor Para ihop varje föremål med en eller flera geometriska

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos 2 sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter volym sidan 60

Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos 2 sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter volym sidan 60 2 Kapitlet inleds med repetition av additionstabellen med tiotalsövergång och även den generaliserade tabellen, t.ex. 49 + 3. Sedan presenteras två olika metoder för att addera två tvåsiffriga tal där

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen?

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen? Arbetsblad 5:1 sid 143 Tal och tallinjer 1 Skriv rätt tal på tallinjen. a) 0 0,5 1 b) 0 0,5 1 c) 0 1 2 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 0,4 0,404 0,44 0,04 0,45 3 Vilka tal kommer

Läs mer

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 ditt eget matteproblem Skriv ditt namn här Anneli Weiland, HepPed A och O Matematik åk 1 Problemlösning 1 Kalle hade fem gamla böcker i sin låda. Nu fick han tre

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Safari A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som tar upp enheter enligt följande: Kapitel 1: Tid analog klocka Kapitel 2:

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Matematik Formula, kap 2 Längd och räknesätt

Matematik Formula, kap 2 Längd och räknesätt Matematik Formula, kap 2 Längd och räknesätt Nedan berättar jag i punktform hur du ska arbeta och lite av det vi gör tillsammans. Listan kommer att fyllas på allteftersom vi arbetar. Då och då hittar du

Läs mer

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det?

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? Svikten enheter Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2 11 12 17 18 23 24 29 30 31 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29 11, 17, 23, 29, 32 På sidorna 11, 17, 23,

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Veckomatte åk 5 med 10 moment

Veckomatte åk 5 med 10 moment Veckomatte åk 5 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 5 4 Strategier för Veckomatte - Åk 5 5 Veckomatte

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

1Tal. Mål K 1. Tal 11

1Tal. Mål K 1. Tal 11 Tal Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå hur vårt talsystem är uppbyggt använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten storleksordna hela tal och tal i decimalform

Läs mer

Positionssystemet och enheter

Positionssystemet och enheter strävorna 5A 5C Positionssystemet och enheter uttrycksformer tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Aktiviteten utgår från en gammal och väl beprövad mall för att skapa struktur och ge förståelse för

Läs mer

Maria Österlund. Till sjöss. Mattecirkeln Volym 2

Maria Österlund. Till sjöss. Mattecirkeln Volym 2 Maria Österlund Till sjöss Mattecirkeln Volym 2 NAMN: Inför en båtutflykt handlar Steven i lanthandeln. Våra vanligaste mått i köket är litermåttet, deciliter, matsked och tesked. 1 tsk = 5 ml 1 msk =

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22 Arbetsblad 1:1 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen 1 1 Skriv rätt tal på linjen. 0,8 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,05 0 0,1 5 0,2 0,3 6 0,5 0,6 7 0,9 1 8 1,9 2 Arbetsblad 1:2 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen

Läs mer

Pedagogisk planering i matematik X + 7 = 30 Myrstacken Äldre årskurs 5, Hällby skola

Pedagogisk planering i matematik X + 7 = 30 Myrstacken Äldre årskurs 5, Hällby skola Pedagogisk planering i matematik X + 7 = 30 Myrstacken Äldre årskurs 5, Hällby skola Gäller för första delen av VT15 Syfte Du ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Läs mer

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm.

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm. Skriv sträckorna i storleksordning. Längdenheter: meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm). Längden 15 cm kan skrivas på olika sätt: 15 cm = 1 m 5 cm = 1,5 m eller 15 dm cm eller

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

b) kg c) 900 g 1071 a) g b) kg c) 800 g 1072 a) 500 g b) kg 1073 a) 5 kg b) 4,5 kg c) 1,1 kg

b) kg c) 900 g 1071 a) g b) kg c) 800 g 1072 a) 500 g b) kg 1073 a) 5 kg b) 4,5 kg c) 1,1 kg BASHÄFTE X Kapitel a) b) c) a) 9 b) 9 c) 9 a) b) c) d) a), b),8 c), d) 9, a) b) 9 a) 9 b) a), b), 8 a), b), 9 Störst: 8 Minst: 88 Störst: 8, Minst:,8 a) 89 a) b) 8 kr kr a) 8 9 kr a) b) 8 kr 9 9 kr kr

Läs mer

Koordinatsystem och lägesmått

Koordinatsystem och lägesmått Koordinatsstem och lägesmått Kapitel Koordinatsstem och lägesmått I kapitlet får eleverna för första gången arbeta med koordinatsstem. De får lära sig innebörden av na begrepp som -ael, -ael, koordinat

Läs mer

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med MATEMATIK Åk 1 Åk 2 Naturliga tal 0-100 Naturliga tal 0-100 Talföljd Talföljd Tiokamrater Större än, mindre än, lika med Större än, mindre än, lika med Positionssystemet Sifferskrivning Talskrivning Add.

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

Tid Muntliga uppgifter

Tid Muntliga uppgifter Tid Muntliga uppgifter Till uppgift 1 5 behövs en ställbar klocka. Tid Begrepp 1. Ställ elevnära frågor där du får svar på frågor om idag, igår och i morgon till exempel: Vilken dag är det idag? Vad gjorde

Läs mer

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden.

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden. Volym Välj olika kärl. Uppskatta hur mycket du tror att varje kärl rymmer. Mät sedan kärlets volym. 1 :1 Mönster i talföljder Fortsätt talföljden. 1 -hopp. : Kärl Jag uppskattar kärlets volym Kärlets volym

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Procent och sannolikhet

Procent och sannolikhet Procent och sannolikhet Kapitel 2 Procent och sannolikhet I kapitlet får eleverna lära sig räkna med procent. Fokus är på beräkningar med 100 %, 50 %, 25 % och 1 %. Eleverna möter procent i kontexten rea

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

Maria Österlund. Vatten. Mattecirkeln Volym 1

Maria Österlund. Vatten. Mattecirkeln Volym 1 Maria Österlund Vatten Mattecirkeln Volym 1 NAMN: Saftkannan rymmer 1 liter. I flaskan finns en liter saft. Vi kan säga att flaskan rymmer en liter. Prova hur många deciliter (dl) det behövs för att fylla

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

A4-papper där det på varje papper står en siffra, på ett papper står det ett decimaltecken. Det kan också finnas papper med de olika räknesättens

A4-papper där det på varje papper står en siffra, på ett papper står det ett decimaltecken. Det kan också finnas papper med de olika räknesättens Aktivitet 1:1 LÄRARVERSION Göra tal av siffror Eleverna ska träna på positionssystemet. A4-papper där det på varje papper står en siffra, på ett papper står det ett decimaltecken. Det kan också finnas

Läs mer

Under läsåret arbetade jag med. Konkretion av decimaltal. En nödvändig ingrediens för förståelse. maria hilling-drath

Under läsåret arbetade jag med. Konkretion av decimaltal. En nödvändig ingrediens för förståelse. maria hilling-drath maria hilling-drath Konkretion av decimaltal En nödvändig ingrediens för förståelse Här presenteras ett sätt att förstärka begrepp kring decimaltal. Med hjälp av tiobasmaterial får eleverna bygga tal för

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2 epetition Facit epetition a) 9, 7, 2 a),, a),,7 A,2 B,9 C,7 a),,0 c) 0,2 2,0 m 2, m 2,2 m, m 7 a) 0, m 0,0 m c) 0, m a) 9 a) 0 2 a) 7 a) st st 2 a) 7 0 a),0 kr,0 kr,7 m,7 km T.ex. 7 valpar dl 9 0, m 20

Läs mer

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6 Lärarhandledning Bråk från början en tredjedel ISBN ---- Innehåll Arbeta med bråk............................. Sidorna -................... Sidorna -................... Sidorna 0-................. Sidorna

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Maria Österlund. I affären. Mattecirkeln Vikt 1

Maria Österlund. I affären. Mattecirkeln Vikt 1 Maria Österlund I affären Mattecirkeln Vikt 1 NAMN: Ringa in de vågar du känner till. I affären vägs en del varor i kassan. Ringa in de varor som brukar vägas i kassan. t.ex mat brev människor människor

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll (Facit) Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3-

Läs mer

8 Facit till Bashäfte X

8 Facit till Bashäfte X Facit till Bashäfte X KAPITEL a) b) c) a) b) c) a) b) a) b) kr kr a) b) kr a) b) kr kr kr a) C b) C a) C b) C c) C Visa din lärare Visa din lärare = + = = a) b) a) b) a) b) Visa din lärare a) b) Visa din

Läs mer

8E Ma: Aritmetik och bråkbegreppet

8E Ma: Aritmetik och bråkbegreppet 8E Ma: Aritmetik och bråkbegreppet Under veckorna 34-43 arbetar vi med hur man skriver och räknar med tal på olika sätt. Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: - formulera och

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

Facit följer uppgifternas placering i häftet.

Facit följer uppgifternas placering i häftet. Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Ringa in talet som är närmast en hel. 0,9 Skriv talet i decimalform. tre tiondelar 0,3 en tiondel 0,1 två tiondelar 0,2 sex tiondelar 0,6 sju tiondelar

Läs mer

Matematik F-3. Nytt annorlunda läromedel för lågstadiet. Anneli Weiland

Matematik F-3. Nytt annorlunda läromedel för lågstadiet. Anneli Weiland Matematik F-3 Nytt annorlunda läromedel för lågstadiet 1 Varför ny matematik? Jag har saknat en tydlig bok som fokuserar på matematik Bort med glättiga bilder, matematik är vackert utan bilder Två grundläggande

Läs mer

Avrundning till heltal

Avrundning till heltal arbetsblad 9:1 Avrundning till heltal Avrunda till närmaste heltal. > > 6,2 6,6 7,1 6 7 7 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 > > 34,3 34 35,8 36 35,5 36 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 > > Avrunda till närmaste heltal. 8,1

Läs mer

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten Pengar Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson 2 Till läraren Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 Hur ser våra mynt och sedlar ut och vad använder vi dem till? I Pengar 2 får eleverna jobba med samtliga

Läs mer

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen LENNART SKOOGH Det finns ingen kungsväg då det gäller att skaffa sig grundläggande färdigheter i matematik. Det behövs hårt och målmedvetet arbete. Men och det är ett viktigt men detta arbete kan göras

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets

parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets geometriska former och figurer Vad heter figurerna? Välj bland orden nedan. hexagon parallellogram parallelltrapets pentagon figur namn parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets Hur många hörn och

Läs mer

KW ht-17. Övningsuppgifter

KW ht-17. Övningsuppgifter Övningsuppgifter Ht-2017 1 Innehållsförteckning: Taluppfattning, positionssystem s. 3 4 Räkning, prioriteringsregler s. 4 6 Tvåbassystemet s. 6-7 Avrundning och noggrannhet s. 8-11 Bråk s. 12-17 Decimaltal

Läs mer

Jämföra bråk 1. grön. grön blå. > > Måla. > > Måla de böcker där bråket är lika med 1 2.

Jämföra bråk 1. grön. grön blå. > > Måla. > > Måla de böcker där bråket är lika med 1 2. arbetsblad 7: Jämföra bråk > > Måla av figuren. Skriv med ett annat bråk hur stor del du målat. 0 > > Måla de böcker där bråket är lika med. _ 0 > > Måla så stor del av figuren som bråket visar. Måla grönt

Läs mer

Uttryck med alla räknesätt

Uttryck med alla räknesätt Här får du lära dig att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser om negativa tal multiplikation och division av decimaltal att göra beräkningar med vikt och volym 'MEM "MU Kulramen, eller abakusen

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Addition. 7 Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter vikt sidan 60

Addition. 7 Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter vikt sidan 60 7 Addition Kapitlet inleds med en vidareutveckling av kapitel 6 och visar hur hela tusental, hundratal och tiotal adderas till fyrsiffriga tal. Sedan behandlas likheten vid addition av olika talsorter,

Läs mer

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Taluppfattning Kunna skriva siffrorna Kunna uppräkning 1-100 Kunna nedräkning 10-0 Kunna ordningstalen upp till 10

Läs mer

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar:

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 8. MATEMATIK ÅK 5 8.1. Elevhäfte 8.1.1. Problemlösning 1 1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 2. Storleken av bildrutan

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

Geometri. Kapitel 2 Geometri. Borggården sidan 40 Diagnos sidan 53 Rustkammaren sidan 54 Tornet sidan 59 Sammanfattning sidan 65 Utmaningen sidan 66

Geometri. Kapitel 2 Geometri. Borggården sidan 40 Diagnos sidan 53 Rustkammaren sidan 54 Tornet sidan 59 Sammanfattning sidan 65 Utmaningen sidan 66 Kapitel 2 Kapitlet inleds med begreppet area och stor vikt läggs vid förståelse av begreppet. Eleverna får först beräkna arean genom att räkna hur många kvadratcentimeter som får plats i en figur. Därefter

Läs mer

Uppfriskande Sommarmatematik

Uppfriskande Sommarmatematik Uppfriskande Sommarmatematik Matematiklärarna på Bäckängsgymnasiet genom Johan Espenberg juni 206 Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet GRATTIS till din plats på Naturvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet!

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grundkursen K 1

1Mer om tal. Mål. Grundkursen K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratro ten av ett tal kunna skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

Positionssystemet och enheter

Positionssystemet och enheter Strävorna 3B Positionssystemet och enheter... inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer.... olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Sifferträning... 1-5 Sifferstöd...6 Antal och siffror... 7-13 Min talbok... 14-19 Kulramsbilder 1-10... 20-21 Tärningsbilderna...22 Talblock...23 Tiostaplar...

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in et minsta talet i varje ruta. Ringa in et största talet i varje ruta. Vilken siffra visar halva figuren? Skriv talraen. Prima kapitel, talen,,,, och,

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:.

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. 2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. Inledning I det här kapitlet skall du studera vad tal är för någonting och hur tal kan organiseras och sorteras efter storleksordning. Vad skall detta vara nödvändigt

Läs mer

2-5 Decimaltal Namn: Inledning. Vad är ett decimaltal, och varför skall jag arbeta med dem?

2-5 Decimaltal Namn: Inledning. Vad är ett decimaltal, och varför skall jag arbeta med dem? 2-5 Decimaltal Namn: Inledning Tidigare har du jobbat en hel del med bråktal, lagt ihop bråk, tagit fram gemensamma nämnare mm. Bråktal var lite krångliga att arbeta med i och med att de hade en nämnare.

Läs mer

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar.

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. Trollpengar I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. 1 sten = 100 kronor 1 tallkotte = 10 kronor 1 pinne = 1 krona Ni ska nu samla

Läs mer

Förskoleklassen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6. Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall

Förskoleklassen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6. Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Lokal kursplan i matematik Tal antal, mönster talmönster räkna antal oavsett föremålens storlek jämföra antalet föremål i två mängder genom att parbilda dem, t.ex. en tallrik till varje barn. räkna föremål

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer