Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -"

Transkript

1 År Startvecka Antal veckor Planering för ma 1b/c - ma boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel Avsnitt Kommentar 34 Må 19- aug Kap 1: Aritmetik - Positiva tal 21- aug Kap 1: Aritmetik - Negativa tal 35 Må 26- aug Kap 1: Aritmetik - Tal i bråkform 28- aug 36 Må 02- sep Kap 1: Aritmetik - Tal i potensform 1.1. Naturliga tal [1.1.Talmängder] 1.1. Räkneordning [1.2. Prioriteringsregler] 1.1. Primtal och delbarhet [1.1. Primtal och delbarhet] 1.1. Tal i decimalform. [1.3. Tal i decimalform] 1.1. Multiplikation och division med tiondelar och hundradelar 1.2. När används negativa tal [1.1. Negativa tal] 1.2. Addition och subtraktion med negativa tal 1.2. Multiplikation och division med negativa tal Hur stor andel 1.3. Förlängning och förkortning [1.1. Bråk] 1.3. Addition och subtraktion av bråk [1.1. Addition och subtraktion av bråk] 1.3. Multiplikation och division av bråk [1.1. Multiplikation och division av bråk] 1.4. Vad menas med 3^5 [1.2. Potenser med positiva heltalsexponenter] 1.4. Några potenslagar [1.2. Negativa exponenter och exponenten noll] 1.4. Grundpotensform. [1.3. Tal i grundpotensform] 04- sep 1.4. Enhetsbyten 1.4. Prefix [1.3. Prefix]

2 37 Må 09- sep Kap 1: Aritmetik - Problemlösning 1.4. Talsystem med olika baser [Det binära talsystemet] 1.5. Avrundning och värdesiffror [1.3. Värdesiffror] 1c: 7.1. Avrundning och gällande siffror 1.5. Överslagsräkning. [1.3. Värdesiffror] 1.5. Tillämpningar 11- sep 1.5. En problemlösningsstrategi Repetition 38 Må 16- sep Prov Aritmetik - kap Beräkning av andelen i Kap 2: Procent - procentform [3.1. Procent - ett Andelen, delen och sätt att skriva hundradelar + det hela Andelen och det hela] 2.1. Beräkningar då vi vet procentsatsen 18- sep 2.2. Enkla andragradsekvationer 2.1. Procent utan räknare 2.1. Promille och ppm [3.1. Promille och ppm] 39 Må 23- sep Kap 2: Procent - Procentuella förändringar och jämförelser 2.2. Förändringsfaktor [3.2. Förändringsfaktor] 2.2. Flera procentuella förändringar 2.2. Förändringar och jämförelser 25- sep 2.2. Problemlösning 2.2. Procentenheter [3.2. Procentenheter] Kap 2: Procent - Lån, 2.3. Ränta [3.3. ränta och Ränteberäkningar] amortering 40 Må 30- sep 2.3. Amortering [3.3. Lån och kreditköp] 2.3. Avgifter 2.4. Index [3.3. Index och KPI] 02- okt Repetition Prov procent - kap 2

3 41 Må 07- okt uttryck och ekvationer 3.1. Uttryck. [2.1. Teckna och tolka uttryck, Att förenkla uttryck] 1c: 7.1. Algebraiska uttryck 3.1. Vad menas med en ekvation [2.2. Vad är en ekvation] 09- okt Potensekvationer 3.1. Att lösa ekvationer [2.2. Ekvationslösningens grunder, Mer om ekvationer, ekvationer med nämnare] 3.1. Ekvationer med flera x- termer. 1c: 7.1. Ekvationer 3.2. Kvadrater och kvadratrötter 3.2. Ekvationen x^n=a. [2.2. Andra- och tredjegradsekvationer] 1c: 7.1. Potensekvationer [2.2. Potenser i stället för rotuttryck] 42 Må 14- okt Formler och mönster 3.3. Beräkningar med formler [2.3. Att använda formler] 16- okt Olikheter och problemlösning Undersök och bevisa 3.3. Ställa upp och tolka formler och uttryck. 1c: 7.1. Formler och mönster 3.3. Lösa ut ur formler [2.3. Mönster och formler] 3.4. Olikheter [2.2. Olikheter] 3.4. Problemlösning 3.5. Uttryck och ekvationer med parenteser [2.1. Multiplicera in i parenteser] 43 Må 21- okt 3.5. Faktorisera [2.1. Faktorisera uttryck] 3.5 Ta bort parenteser.[2.1. Faktorisera uttryck] 3.5 Beskriva, troliggöra och beskriva 23- okt Repetition Prov algebra - kap 3

4 44 Må 28- okt Kap 4: Geometri - Grundläggande geometri 30- okt 45 Må 04- nov Kap 4: Geometri - Geometri och algebra 06- nov Kap 4: Geometri - Likformighet och symmetrier 4.1. Omkrets och area [7.2. Geometriska figurer]. 1c: 7.2. Inledning (trigonometri) 4.1. Areaenheter.[7.2. Enheter för area och volym] 1c: 7.2. Räkna med tangens [7.4. Tangens för en vinkel] 4.1. Omkrets och area av en cirkel. 1c: 7.2. Sinus och cosinus [7.4. Sinus och cosinus] 4.1. Volymenheter [7.2. Enheter för area och volym] 4.1. Volym.[7.2. Volym och Area] 1c: 7.3. Definitioner och räkneoperationer(vektorer) [7.5. vektorer och skalärer, 4.1. Begränsningsarea av rätblock, cylinder och klot. 1c: 7.3. Komposanter, koordinater och vektorlängd 4.2. Vinklar och vinkelsumma. [7.1. Olika slags vinklar, vinklar i trianglar] 1c: 7.3. Krafter och hastigheter 4.2. Geometri och bevis.[7.3. Satser och bevis] 1c: 7.4. Några bevis med vinklar 4.2. Implikation och ekvivalens. [7.3. Matematisk argumentation] 1c: 7.4. Problemlösning 4.2. Pythagoras sats [7.3. Pythagoras sats] 4.3. Likformighet och skala [7.2. Skala] 4.3. Mönster och symmetrier [7.2. Symmetri] 46 Må 11- nov Repetition Prov Geometri - kap 4 Kap 5: Sannolikhetslära och statistik - Enkla 5.1. Inledning slumpförsök

5 13- nov 5.1. Den klassiska sannolikhetsmodellen [6.1. Den klassiska sannolikhetsdefinitionen] 5.1. Experimentella sannolikheter [6.1. Sannolikhet som relativ frekvens] 47 Må 18- nov Kap 5: Sannolikhetslära och statistik - Slumpförsök med 5.2. Försök med två föremål flera föremål eller steg 5.2. Träddiagram [6.2. Träddiagram] 5.2. Beroende händelser 20- nov 5.2. Komplementhändelse [6.2. Komplementhändelse] Kap 5: Sannolikhetslära och statistik - statistik 5.3. Vad handlar statistik om? 5.3. Tolka tabeller och diagram [5.1. Tolka och granska diagram] 48 Må 25- nov 5.3. Medelvärde och median 5.3. Rita diagram med kalkylprogram Vilseledande statistik 27- nov Repetition Prov Sannolikhetslära och statistik - kap 5 Kap 6: Grafer och proportionalitet - Grafer och proportionalitet 49 Må 02- dec 6.1. Koordinatsystem [4.1. Koordinatsystemet] 6.1. Formel, värdetabell och graf [4.1. Från ekvation till graf] 6.1. Tolka grafer som beskriver vardagliga belopp 6.1. Proportionalitet [4.1. Linjära samband, Proportionalitet]

6 04- dec Kap 6: Grafer och proportionalitet - Funktioner 50 Må 09- dec 11- dec 6.2. Funktionsbegreppet [4.2. Funktion och funktionsvärde, Definitionsmängd och värdemängd] 6.2. Linjära funktioner [4.1. Räta linjens ekvation] 6.2. Skillnader mellan begreppen algebraiskt uttryck, ekvation, olikhet och funktion 6.2. Exponentialfunktioner [4.2. Exponentialfunktioner] 6.2. Potensfunktioner [4.2. Potensfunktioner] 6.2. Grafisk lösning av ekvationer och olikheter 6.2. Olika matematiska modeller Repetition 51 Må 16- dec Prov Grafer och funktioner- kap 6 Träna inför NP Nationellt prov del I 18- dec Nationellt prov del II 52 Må 23- dec 25- dec 1 Må 30- dec 01- jan 2 Må 06- jan 08- jan 3 Må 13- jan

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem www.artandscience.se linda.jarlskog@lund.se Matematikdagen, den 7/3-2011 Lunds kommun I följande häfte har jag samlat ihop fördjupningsuppgifter och rika

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer