1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk."

Transkript

1 täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek på bråk Siv som bråk < Siv i blandad form Olika nämnare, olika stora delar. Sätt ut < eller > Siv på två sätt _ Samma nämnare, lika stora delar. kallas blandad form Hur stor andel är färgad? Är bitarna lika stora? Hur många bitar är det? fyra elftedelar Ringa in de bråk som är större än. Ringa in de bråk som är. mindre än Siv bråken i storleksordning. Börja med det minsta _ _

2 Dra streck Förkortning Dividera Förlängning Multiplicera täljare och nämnare med samma tal Man förkortar bråket. / _ / _ en femtedel 0 _ tre femtedelar _ två tredjedelar Man förlänger bråket. _ Nu måste du kunna förlänga! _ en tredjedel 0 _ en hel och en tredjedel Förkorta med _ 0 _ 0 0 _ 0 _ Förläng med 0 _ 0 _ 0 Vad ska stå i rutan? _ 0 0 _ 0 _ 0 _ Vad ska stå i rutan? Förläng eller förkorta. 0 _ 0 0 _ 0 0 Gör klart rektangeln av rektangeln blå, Gör röd och resten grön. Hur stor del av rektangeln blir grön? 0 _ 0 Siv två bråk till bilden. Vad ska stå i rutan? 0 Siv i storleksordning. Börja med det minsta. _ Hur gick det? 0

3 timme är 0 minuter h 0 min h 0, h min 0 h en kvart min h tre kvartar min h 0, h 0 min h 0, h min dygn timmar år månader år månader kvartal Siv som minuter h 0 min _ Siv som minuter h 0 min _ h 0 min _ h 0 min _ h min _ h min _ Siv som timmar dygn _ h dygn _ h dygn _ h dygn _ h Siv som månader år _ mån mån kvartal _ En tiondels timme: 0 min Tänk 0 år _ mån år _ mån 0, h min min 0, h _ 0 min, h _ 0, h _ min min, h _ 0 min, h _ Gör klart tabellen Bråkform timmar h h 0 h h 0 h h h h Decimalform timmar Minuter 0, h min 0,0 h min 0, h 0 min 0, h min 0, h min 0, h 0 min 0, h 0 min, h min

4 Vid addition och subtraktion av bråk med huvudräkning ska nämnarna vara lika. + Bråk kan sivas i decimalform. Gör om till samma delar. + + _ 0, 0 0 Förkorta svaret om det går. Det kallas också att förenkla. 0, _ 0, 0, 0, 0, 0, _ 0, 0, 0, 0, _ 0, 0, 0, 0, 0, Avrundat till decimaler Siv i decimalform + + _ _ 0 _ Dra streck till rätt svar , 0, 0, _ 0 _ 0, _ 0 _, 0, _ _, _ 0 0, _ Resultatet av en division kallas kvot. Siv i decimalform innan du räknar. + 0, + 0, 0, + 0, + 0, 0, 0 Förkorta svaret om det går. + 0, + 0, 0, + 0, + 0,,0

5 Multiplicera ett heltal med ett bråk. av st st _ _ _ _ _ av st st _ Eller räkna så här: Multiplicera täljaren med heltalet. Multiplicera ett bråk med ett bråk. _ Hur många är Siv svaret i blandad form om det går. _ av st 0 st _ av st st _ av st st 0 0 _ 0 av st st _ av 0 st st _ av 0 st st _ 0 0 _ av 0 _ 0 _ av _ Ringa in Vilken multiplikation i rutan ger svaret 0 av st st Multiplicera täljare med täljare och nämnare med nämnare.

6 Dra streck av en tårta. Det återstår _ Lasse och Lena delar på den. Hur mycket får de var? De får _ var av hela tårtan. Ett bråk divideras med ett heltal genom att nämnaren multipliceras med heltalet. _ 0. Svara med ett bråk. 0 0 Siv som minuter. h min _ 0 min 0, h _ min, h _ + + _ Svara i decimalform. 0, 0, 0, 0 _ Ringa in Vilka tre bråk i rutan har samma värde? av st? _ Hur många är. Svara i blandad form om det går _ _ _ Hur gick det?

7 0 _ 00 % 0 En hel är 00 %. 0 % 0 En halv är 0 %. % En fjärdedel är %. Bråkbilder _ 0 % 0 En tiondel är 0 %.. Hur många procent är ifyllda? % Fyll i _ Hur stor del av figuren är inte ifylld? % Hur många procent är inte ifyllda? Bråkbilder 0 % Fyll i _. Hur många procent är ifyllda? 0 0 Hur stor del av figuren är inte ifylld? Ringa in 0 % Hur många procent är inte ifyllda? Ungefär hur stor del av figuren är färgad?. Hur många procent är ifyllda? 0 % Fyll i _ 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % % 0 Hur stor del av figuren är inte ifylld? 0 % Hur många procent är inte ifyllda? Dra streck 0 0 % 0 00 % 0 % 0 0 % 0 0 %

8 Gör klart tabellen Bild 0,0 % 00 bråkform decimalform procentform Decimalform Procentform 0, 0 % Ange andelen 0, % Svara i 0 0, 0 % 0 0, 0 % 0 bråkform 00 _ 00 _ 00 _ decimalform 0, _ 0,0 _ 0, _ procentform % _ 0 % _ % _ Siv i decimalform 0,0 % _ 0, % _ 0,0 % _ 0, % _ 0,, % _ 0,0, % _ 0, % _,0 00 % _, % _ Dra streck Bråkform 0,0 0 % En femtedel är 0 %. Rita en bråkbild T.ex.. Rita en bild och fyll i _ 0 % Hur många procent är ifyllda? _ 00 0, % , 0 % 0 % Hur många procent är inte ifyllda? _ 0, % Ringa in 0,0 0 % _ 0 0, 0 % Hur stor del är inte ifylld? _ Vilka tal har samma värde i varje ruta? 0, 0 % 0, 0 % 0 0, 0, 0 0 % % 0,0

9 Hur mycket är % av 00? 00 % av % av % av % av % av % av 00 Eller räkna med decimalform: 0, % % Välj huvudräkning eller miniräknare. Välj ett sätt som passar dig. % av 00 _ 0 0 % av 00 _ 0 eller 0, 00 % av 00 _ % av 00 _ 0 0 % av 00 _,0, eller 0,0 0 % av 0 _ % av 00 _ 0 0 % av 00 _ eller 0, 00 % av 00 _,0, eller 0,0 0 % av 0 _ Dra streck,0, eller 0, 0 % av 0 _ % av 00 0 % av 00 0 % av 00 0 % av 00 0 % av 00 _ % av 00 _ 0 Hur stor andel av figuren är färgad? 00 Svara i bråkform _ decimalform 0, % _ % _ procentform Siv i decimalform. 0,0 % _ 0, % _,0 0 % _ 0, 0 0 % av 0 _ 0 0 eller 0, 00 0 % av % av 00 _, 0 eller 0,0 0 % av 0 Hur gick det?

10 Ett par byxor kostar 00. En tågresa kostar 00. De reas ut med 0 % rabatt Priset höjs med 0 %. 0 % av 00 0 Rabatt: 0 0 Reapriset blir % av 00 0 Prishöjning: 0 0 Nya priset blir I en kommun bor det 00 personer. Kommunens befolkning ökar med %. Hur många bor där nu? 0, Kommunens befolkning är nu personer. Gör klart tabellen 0 Gör klart tabellen Pris Rabatt 00 0 % 0 0 Antal invånare Ökning Antal invånare 00 0 % % 00 0 % % 00 % % 00 % % 0 Pris Prishöjning 00 0 % % % % % 0% Nytt pris % % 00 0% 0% % 0 % Prishöjning i Nytt pris + Rabatt i + 0%

11 Hur många procent är av? 0, % av Hur många procent är av? Hur många procent är 0 av 0? 0, % av 0 0, % 0 av 0 _ 0 Hur många procent är Hur många procent är 0 % av _ % av 0 _ % av 0 _ % av _ % av _ % av _ % av _ 0 % av 0 _ 0 % 0 av 0 _ % av _ % av _ % av _ 0 % av 0 _ 0 % av _ 0 % av 0 _ % av _ % av _ % av _ % 00 av 00? 0 % 00 av 00? % av _ % av _ % av _ 0 % 00 av 00? 0 % 00 av 00? % av _ % av _ % av _ 0 % av 0? % av 00? % av _ % av _ % av _ Dra streck Dra streck av av 0 av 0 mer än 0 % 0 av 0 ungefär % 0 av 0 exakt 0 % 00 av 00 ungefär % 0 av mindre än 0 % 0 av 0 ungefär % av Avrunda till två decimaler. Svara i hela procent. 0 av 0

12 Hur mycket är det hela, 00 %, om % är 0? % % På räknaren:,, 00 0 Eller med decimaltal: 0 0, Hur mycket är det hela, 00 %, om 00 % 0 % är? 00 % är? 0 Dividera med 0 Multiplicera med % är? 00 % är? % är 0? Hur mycket är det hela, 00 %, om , % är 00? % är 00 % är 00 % är? % är 00 % är 00 % är? % är 00 % är 00 % är 0? 0 % är 0? 00 % är 0? 00 0 % är 0? %? 00 0 % är 0? 00 0 % är 0? 00 Välj bland svaren i rutan 00, % är 0? 000, % är 0? Ringa in Vilket svar är mest korrekt? Hur mycket är det hela, 00 %, om 0 0 % är ungefär 0 % är ungefär % är ungefär % är ungefär Hur mycket är det hela, 00 %, om 00 % är? 00 % är? % är? 00 % är? 00 % är?

13 Rabatt innebär att priset sänks. Gör klart tabellen Hur stor är ökningen i procent efter prishöjningen? 00 Pris Rabatt i onor Nytt pris: Prisökning i onor: % Ökning i procent: _ Gammalt pris: 00 0 Gör klart tabellen Gammalt Nytt pris pris 00 0 Ökning i onor Ökning i procent , % _ , % _ Rabatt i procent 0 _ 0,0 0 % 00 0 _ 0, 0 % 0 0 _ 0 0, % _ 0 0, % Hur många procent har priset minskat eller ökat? , 0 % _ _ 0 00 % 0 % höjning 0 % minskning 0 _ 0 % minskning 0 Ringa in Hur stor är ökningen i procent? 00 ökar till 0 00 ökar till 00 0 ökar till ökar till 0 ökar till 0 % 00 % 0 % 0 % % % 00 % 0 % 0 % % % 00 % 0 % 0 % % det nya priset. Pris 0 Rabatt 0 % Nytt pris _ Pris 0 Prishöjning 0 % 00 Nytt pris _ Hur gick det? Hur stor är ökningen i procent? Gammalt pris 00 Nytt pris 0 % Ökning i procent _ Hur mycket är 00 % om % är 0? 00 _

14 Lån Sms-lån är ett snabbt sätt att låna pengar. Betalningstiden är ofta 0 dagar. Så här kan ett erbjudande om sms-lån se ut. Avgift Ränta , % från år 00 till år 0? _ Avgift + ränta Totalsumman Svara i procent med en decimal när du löser uppgifterna. Med hur många procent ökade befolkningen Sms-lån blir ofta dyra. Hur mycket mer betalar du tillbaka efter 0 dagar? Fyll i tabellen. Avrunda till hela procent. Lån I tabellen ser du hur Sveriges befolkning har vuxit under 00-talet fram till Ökning i %, % från år 0 till år 00? _ % % % 0, % från år 00 till år 00? _ År 00 fanns det i Sverige -åringar. Av dessa var flickor. Hur många procent var, % flickor? Annuitetslån är en typ av lån som betalas tillbaka med en bestämd summa per månad. elt enk! a n t å L billig å h c p o atlån Priv er år ell Lånebelopp år/månadskostnad, % pojkar? år/månadskostnad , % Hur stor andel av Sveriges befolkning var -åringar år 00? Samma år fanns det -åriga flickor i Sverige. De utgjorde, % av alla -åringar. 0 st Hur många -åriga pojkar fanns det 00?,0 % Hur stor andel av Sveriges befolkning var -åringar år 00? Hur mycket har man totalt betalat tillbaka efter år respektive år? Svara i tabellen. Hur mycket mer än lånesumman betalar man igen efter år respektive år? Svara med hela procent i tabellen. Lånebelopp Totalkostnad ( år) Totalkostnad ( år) Lånebelopp Ökning i % ( år) Ökning i % ( år) % % % % antalet invånare. Gör färdigt tabellen. Antal invånare Minskning Antal invånare 00 % 0 % 00 % 0 % 0 0

15 Siv följande bråk i blandad form. Betydelse Ord Sidan andel En kvot som anger ett förhållande mellan en del och en helhet., annuitetslån En låneform där låntagaren betalar ett fast belopp varje månad eller varje år. avrundning Att ersätta ett tal med ett annat, mindre noggrant tal. blandad form Tal som är sammansatt av ett heltal och ett bråk som är mindre än. bråk bråkbilder Tal som är sivna med täljare och nämnare. En figur som man kan använda för att visa ett bråk. bråkform Tal som är sivna som bråk., decimalform Tal som inte är ett heltal, utan är sivet med decimaler., del En del av en helhet. förenkla Att till exempel förkorta ett bråk eller utföra en beräkning, så att uttrycket kan sivas på ett enklare sätt. förkorta Att dividera både täljare och nämnare i ett bråk med samma tal. Oftast för att förenkla ett uttryck. förlänga Att multiplicera både täljare och nämnare i ett bråk med samma tal. Till exempel för att kunna utföra en addition eller subtraktion med bråk med huvudräkning. kvot Resultatet av en division. nämnare Det som står under bråkstrecket. Kan till exempel vara ett tal eller en variabel. procent Hundradelar, %. procentform Tal sivet i hundradelar med procenttecken efter, %. rabatt När ett pris sänks och det blir billigare. 0 täljare Det som står ovanför bråkstrecket. Kan till exempel vara ett tal eller en variabel. fjärdedelar sjättedelar åttondelar Vilka bråk kommer sedan? förlängning Vad kallas det du gjorde? Förkorta följande bråk så långt som möjligt. _ Siv hundradelar i _ 00 bråkform 0, decimalform % procentform, decimalform 0 % procentform Siv tiondelar i 0 bråkform Täljaren är % av och nämnaren är 0 % av 0. Vilket är bråket? 0 % av 0 % av 00 % av 0 0 % av 0 0 % av 0 0 % av % av 0 0 % av Vilken slutsats kan du dra? Varför? Det spelar ingen roll vilken ordning det är, eftersom räknesättet är multiplikation _ 0

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

Förstå tal i bråkform

Förstå tal i bråkform Förstå tal i bråkform Förstå tal i bråkform Erfarenheter i förskoleålder och sedan? Kursplan 2008 Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

4"3 Procentberäknin gar i samhättet

43 Procentberäknin gar i samhättet _.: -7-4"3 Procentberäknin gar i samhättet inflatinn kommer av latinets injlatio, som betyder uppblåsning och beskriver ökningen av den allmänna prisnivån. Motsatsen är dejlation, när priserna minskar.

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer