PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form."

Transkript

1 Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd Skriv 0,03 i procentform Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0, ,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform. 5 Hur många minuter är 3 2 av en timme? 6 Skriv med siffror: nitton hundradelar. 7 Vilket av bråken ,,,, och ligger närmast 1? 8 Beräkna 12 % av 400 kr. 9 Hur många procent är 5 3?

2 56 10 Förkorta bråket med Vilken symbol (<, > eller =) fattas? 5 % av 600 kr 6 % av 500 kr 12 4 av en kvadrat är gulfärgad. Hur stor del av kvadraten är inte gul? 9 13 Beräkna 2 % av Stina som har 180 kr i månadspeng lyckas förhandla sig fram till en höjning med 10 % efter nyår. Hur stor blir månadspengen nästa år? Väl godkänd Mewita som har 180 kr i månadspeng lyckas förhandla sig fram till 200 kr i månaden efter årsskiftet. Hur många procents ökning får hon? 16 Rita en kvadrat och färglägg 3 2. Förklara hur du tänker. 17 Utanför ett äldreboende är maxhastigheten sänkt till 30 km/h. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h genom samhället. Hur många procent är maxhastigheten sänkt? 18 Hur många procent är 12 kr av 240 kr? 19 Formulera en egen text som handlar om procent till uttrycket 0, Lös sedan uppgiften. 20 Beräkna

3 21 Hur mycket är 7 6 av kr? 22 Var 10:e lott är en vinstlott i ett lotteri med sammanlagt lotter. Chansen att dra en högvinst är 0,25 %. Hur många små och mellanstora vinster finns det i lotteriet? Mycket väl godkänd Priset på en cykel höjdes med 20 % i början av året. Men inför semestern sänktes priset med 20 %. Kommer den att kosta mer, mindre eller lika mycket efter de båda prisändringarna? Motivera ditt svar. 24 Stella och Tora diskuterar en matteuppgift. Stella säger att en ökning från 25 kr till 50 kr är en ökning med 100 %. Tora säger att då måste en minskning från 50 kr till 25 kr innebära en minskning med 100 %. Stella håller inte med. Kommentera vad som är rätt och fel i Stellas och Toras resonemang. Steg Godkänd Ett par skor kostar 499 kr. Under en realisation sänktes alla priser med 30 %. Hur mycket kostar skorna när rabatten är fråndragen? 2 Vilken symbol (<, > eller =) fattas? 101 % av 500 kr 500 kr 3 Skriv 16 4 i decimalform. 4 Hur många procent är 8 5? 5 Beräkna hälften av 0,25. 6 Hur mycket är 36? Ringa in rätt svar. 0,97

4 lite mer än 36 mycket mer än 36 lite mindre än 36 mycket mindre än 36 7 Svaret är orimligt! Siffrorna är korrekta men det saknas ett decimaltecken. Sätt ut decimaltecknet! 54 1,07 = På ett bankkonto finns kr. Hur mycket får du i årsränta, om räntesatsen är 2 %? 9 Hur många procent motsvarar uttrycket tre av fyra? Väl godkänd Vilket bråk passar inte in? Motivera ditt svar % av ett tal är 15. Vilket är talet? 12 Är svaret rimligt? Motivera ditt svar. 500,8 0,99 = 495, Fastighetsskatten sänktes med 0,3 procentenheter från 1,8 %. Hur många procent är skatten efter sänkningen? 14 Fastighetsskatten sänktes med 0,3 procentenheter till 1,5 %. Hur stor var minskningen i procent? Svara med en decimal % av ett tal är 60. Hur mycket är 5 % av samma tal? 16 Under en fartkontroll på en 30-sträcka körde 9,3 % av bilarna för fort. Hur många bilar passerade hastighetskontrollen, om 12 bilar körde för fort? Vilket bråk ska du multiplicera med för att produkten ska bli 3? 15

5 18 Vilket av alternativen ger den största kvoten? A B 200 0, ,255 C D 200 0, ,3 19 Priset på en TV sänks under en realisation med 20 %. Efter en tid höjs reapriset med 20 %. Vilket blir det nya priset, om apparaten från början kostar kr? Ringa in rätt svar. A mycket mer än kr B mycket mindre än kr C exakt kr D lite mer än kr E lite mindre än kr Mycket väl godkänd Priset på en TV sänks under en realisation med 20 %, efter en tid höjs priset igen. Hur många procent måste priset höjas, för att priset ska bli exakt detsamma som det var från början (= ordinarie pris)? 21 Herman har räknat efter konstens alla regler, tror han, och får summan av 7 2 och 3 2 till 0,96. Vilket misstag har han gjort? Motivera ditt svar. Steg Godkänd Vad är produkten av en femtedel och en fjärdedel. Svara i decimalform. 2 Priset på ett par skor sänktes från 200 kr till 150 kr. Hur många procent sänktes priset? 3 I ett motionslopp bröt 12 % av deltagarna. Hur många procent kom i mål?

6 4 Hur mycket är 1,5 % av 600 kr? 5 Hur många minuter är en femtedels timme? 6 Du får 10 % i rabatt på en vara som kostar 300 kr. Hur mycket ska du betala? 7 Vilken symbol (<, > eller =) fattas? a) 0,55 5,5 % b) 1 0, Vilken symbol (<, > eller=) fattas? 1,1 1,2 400 kr 1,2 400 kr 9 Är svaret rimligt? Motivera ditt svar. 78 1,076 = 839,28 10 Vad vet du om talet 3 1? Ringa in det/de rätta alternativet/en. A Talet är större än 33 %. B 1 är samma tal som 1,3. 3 C Talet är lika stort som Vid en kontroll av 45 cyklar visade det sig att 7 st hade fel på lyset. Hur många procent av cyklarna hade detta fel? Avrunda till hela procent. Väl godkänd Priset på ett linne sänktes från 69 kr till 59 kr. Hur många procent lägre blev priset? Svara i hela procent. 13 Jens bytte ut en 40 W-lampa till en 25 W-lampa. Hur mycket minskade effekten? Svara i hela procent.

7 14 Ett fat innehåller 200 liter bensin. Hur mycket väger bensinen som finns kvar i fatet, om en fjärdedel har runnit ut? Antag att en liter bensin väger 0,7 kg. 15 En barnfamilj gör av med 3 liter mjölk varje dag. Vid ett tillfälle sänktes mjölkpriset med 2,5 % per liter. Hur mycket sparar familjen på ett år, om de kan köpa mjölk till det lägre priset? Antag att normalpriset för en liter mjölk är 7,20 kr. 16 Avståndet mellan Kilimanjaro International Airport och Dar es-salaam är 45 mil. Beräkna tidsvinsten för Pontus som kör med medelhastigheten 75 km/h, om han efter halva sträckan ökar medelhastigheten med 20 %. 17 Vad vet du om talet 5 3? Ringa in det/de rätta alternativet/en. A Talet är större än 2 1. D Talet är mindre än 4 3. B Talet är lika med 0,6. E 3 9 är lika stort som C Talet är större än. F är samma tal som 3, , = 252. Hur mycket större är 1,06 240? Vilket alternativ är rätt? A 240 B 241 C 2,4 D 1,01 19 Hur många bor i Stockholm med förorter? Antag att Sveriges befolkning är ungefär 8, och att 20 % bor i Stockholm med förorter. Svara i grundpotensform Summan av två bråk är och differensen av de två bråken är. 6 6 a) Beräkna produkten. b) Beräkna kvoten mellan det mindre och det större bråket. 21 Antag att befolkningen i ett storstadsområde ökar med 11 % per år. Hur många år tar det innan antalet invånare har fördubblats?

8 22 Beräkna Mycket väl godkänd När Rutger och Sven räknade uppgiften fick de helt olika svar Uppgiften var att ge ett exakt svar men också ett närmevärde, avrundat till två decimaler. Rutger fick närmevärdet 1,37 och Sven fick 1,11. Vem räknade rätt? Vilket är det exakta svaret? Förklara vilka fel som gjordes. 24 Ge exempel på två tal sådana att differensen är 12 mellan 60 % av det ena talet och 20 % av det andra talet. 25 En plastdunk som rymmer 4 liter är helt fylld med färdigblandad saft. Blandningen består av fyra delar vatten och en del jordgubbssaft. Tanya häller 10 % av den färdigblandade saften i ett stort glas, och fyller sedan vatten i dunken tills den är helt fylld igen. Hur många procent saft är det nu i dunken? Steg Godkänd Hur mycket är 130 % av kr? 2 Av 15 trianglar är tre liksidiga. Hur många procent motsvarar det? 3 Skriv ett tal som är dubbelt så stort som Skriv ett tal som är hälften så stort som Skriv med siffror etthundratolv tiondelar. 6 Vilken symbol (<, > eller =) fattas? 5 % av 600 kr 6 % av 500 kr

9 7 Beräkna rabatten om du får köpa fyra par strumpor och endast behöver betala för tre par. 8 Hur många procent är 360 kr av 300 kr? 9 Katja tjänar kr i månaden och betalar 30 % av lönen i skatt. Hur mycket blir det i kronor? Väl godkänd Vasilikis timlön höjdes från 112,50 kr till 114,75 kr. Beräkna ökningen i procent. 11 Hur många tal finns det mellan 3/6 och 4/6? inga tal ett tal några få tal många tal Förklara ditt svar och ge exempel. 12 Mehmed satte in kr på ett bankkonto för ett år sedan. Vilken ränta har han på sitt bankkonto, om han nu har 9 712,80 kr på kontot. 30 % av ränteinkomsten har dragits i kapitalskatt. 13 Jonathan har tagit ett lån på kr för att köpa en begagnad bil. Årsräntan på lånet är 13,1 %. a) Hur mycket betalar Jonathan i räntekostnad per månad? b) Hur mycket ska Jonathan amortera per månad om han vill betala lånet på 36 månader. Han vill betala lika mycket varje månad. 14 Beräkna 5 av Formulera en egen text, som handlar om procent, till uttrycket 1,15 0, Lös sedan uppgiften 16 Beräkna 3 1 av Hur mycket är 10 % av ? Svara i grundpotensform.

10 18 Är svaret rimligt? Motivera ditt svar. 4,3 0,63 = Vilken eller vilka av summorna är större än 1? Ringa in rätt svar. A B C D Antoni köpte en begagnad bil för kr. Ett år senare värderades bilen till kr. Hur mycket bör bilen vara värd efter ytterligare två år, om värdet varje år minskar med lika många procent som under första året? Mycket väl godkänd I rabatten framför Rådhuset växer rosenbuskar, 20 % av dem har rosa blommor och 80 % har röda blommor. Av de rosa blommorna är det 50 % som doftar gott, och av de röda är det 25 % som är väldoftande. Sammanlagt är det 60 buskar som är av den doftande sorten. Hur många rosenbuskar finns det i rabatten? 22 Antag att Adams längd är a cm och Bertils längd är b cm. Vad betyder påståendet b + 0,3 b = a? Vilket eller vilka alternativ är rätt? Motivera ditt svar. A Bertil är längre än Adam. B Adam är längre än Bertil. C Bertil är 0,3 m kortare än Adam. D Adam är 0,3 m längre än Bertil. E Bertil är 30 % kortare än Adam. F Adam är 30 % längre än Bertil. 23 En kvadrat och en rektangel har båda omkretsen 12 cm. Rektangelns längd förhåller sig till dess bredd som 2:1. a) Beräkna och jämför de båda figurernas area. b) Vilken area har en cirkel med lika stor omkrets? Svara med två gällande siffror.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Namn: 2 Du behöver en och en halv liter färg. [6] Hur många burkar måste du köpa om burkarna innehåller

Namn: 2 Du behöver en och en halv liter färg. [6] Hur många burkar måste du köpa om burkarna innehåller FÖRTEST Bråk och procent steg 9 1 I Mathildas klass går hälften så många flickor som pojkar. [7] Tre av pojkarna, vilket motsvarar en sjättedel av pojkarna, har bruna ögon. Hur många elever går i klassen?

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

ARBETSBLAD 1. 2 Procent. 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform

ARBETSBLAD 1. 2 Procent. 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform ARBETSBLAD 1 Procent i olika form 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform a) b) c) d) 2. Skriv i procentform. a) 0,06 b) 0,19 c) 0,024 d) 0,801 e) 1,07 f) 0,003 3. Skriv i decimalform.

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

a) 7 9 b) 320 / 4 c) 6 700 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 299 + 299 a) 7,9 eller 7,95 b) 3 eller 5 c) 7 eller 0 a b c d e f

a) 7 9 b) 320 / 4 c) 6 700 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 299 + 299 a) 7,9 eller 7,95 b) 3 eller 5 c) 7 eller 0 a b c d e f Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 Beräkna

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 Nu är vi fler än nio miljoner! land 9 047 752 invånare. Av dessa var 4 486 550 män.

a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 Nu är vi fler än nio miljoner! land 9 047 752 invånare. Av dessa var 4 486 550 män. .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Hur lång tid är det mellan klockslagen? a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 2 a) Hur många av invånarna var kvinnor? b) Hur många fler än nio miljoner

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

3-6 Procent: rabatt och pålägg

3-6 Procent: rabatt och pålägg Namn: 3-6 Procent: rabatt och pålägg Inledning Nu börjar du bli en hejare på procenträkning. Du vet vad som menas med procent, och du kan räkna ut hur mycket en viss procent är av t.ex. ett belopp. I detta

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper?

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper? Procent betyder hundradel. 00 00 = 00 % = Hur många procent av cirkeln är röd? 0 % 0 % 0 % % 90 % 0 % 80 % 7 % Studera cirklarna. Landet Sydafrika har drygt 0 miljoner invånare. Hur många procent är kvinnor?

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

- Nationella prov till eleven -

- Nationella prov till eleven - - Nationella prov till eleven - Tidigare utgivna ämnesprov för årskurs 9 under kursplan 2000 :: Allmänt Detta kompendium innehåller de skriftliga delarna från fyra tidigare utgivna ämnesprov i matematik

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer