Repetitionsuppgifter 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetitionsuppgifter 1"

Transkript

1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella tal reella tal 6 4 2,8 0, Vilka tal mellan 80 och 100 är primtal? 4 Vilka tal är delbara med a) 3 b) 5 c) 3 och Dela upp i primfaktorer a) 20 b) 105 c) 297 Beräkna 6 a) 10 + ( 4) b) ( 8) + ( 6) c) 12 ( 5) 7 a) ( 7) ( 4) b) 18 c) ( 28) ( 3) ( 4) 8 a) 4 3 b) 0,3 2 c) två upphöjt till fyra 9 a) ( 2) 2 b) ( 3) 3 c) ( 1) a) 121 b) 0,36 c) Hur lång sida har en kvadrat som har arean a) 49 cm 2 b) 60 cm 2 12 Rita en lämplig tallinje och markera 8, utan att använda räknare. 13 Undersök, med hjälp av Pythagoras sats, om triangeln är rätvinklig. 5 cm 7 cm 6 cm

2 Repetitionsuppgifter 1 14 Beräkna triangelns längsta sida. 20 cm 21 cm 15 Beräkna utan räknare a) ( 8 ) 2 b) c) 16 Förenkla a) 2a 8a b) ( a b ) c) 72x 3 8x 17 En liksidig triangel har omkretsen 30 cm. Beräkna arean.

3 Repetitionsuppgifter 2 1 Rita av diagrammen. Rita en graf som visar hur de understrukna storheterna förändras med tiden. v h a) Hastigheten hos en löpare som springer 100 m. b) Höjden på ett träd under fem års tid. (hur växer det under vintern, jämfört med under sommaren?) c) Längden på en människa under de 20 första åren. l t h t d) Höjden över marken på åkattraktionen fritt fall. t t 2 Linjerna visar färdkostnaden för två olika taxibolag TA och XI. a) Hur stor är prisskillnaden mellan TA och XI om man åker 3 km? b) Vilken är kostnaden per kilometer för bolaget TA? c) Skriv kostnaden K som en funktion av körsträckan x i kilometer för bolaget XI. kr Kostnad K XI TA Sträcka x km 3 Familjen ska tillaga en stek i ugnen. När ugnen slås på stiger temperaturen i ugnen enligt formeln T = 18t T är temperaturen i C efter t minuter. a) Hur många grader är ugnen efter 4 minuter? b) Hur lång tid tar det för ugnen att bli 200 C? 4 Vilken funktion beskrivs med värdetabellen? Skriv formeln för funktionen. a) b) x y x y Du ska rita grafen till funktionen y = 2x 3 a) Gör en värdetabell och fyll i den. Välj tre värden på x och beräkna y. b) Rita ett koordinatsystem och markera punkterna från värdetabellen i koordinatsystemet. c) Rita en linje genom punkterna.

4 Repetitionsuppgifter 2 6 Para ihop rätt linje med rätt formel. 1) y = x 2) y = 2x 3) y = x +1 4) y = 2x + 1 5) y = 0,5x y A B C D x a) Hur många tändstickor är det i figur nr 7? b) Bestäm formeln för antal stickor, y, i figur nr n. 8 Bestäm formeln till talföljden där de tre första talen är a) 1, 3, 5 b) 7, 10, 13 c) 4, 9, 14 Multiplicera och skriv utan parentes så enkelt som möjligt. 9 a) (a + 2)(a 5) b) (12x + 2)(9 5x) c) 2b(3 2b) (5b 5)(b + 6) 10 a) (3x + 2) 2 b) (2x 4) 2 c) (3x + 2)(3x 2) 11 Visa att (a b) 2 = (b a) 2 12 I en rätvinklig triangel är längden av hypotenusan och en katet 32 cm. Längden av den andra kateten är 16 cm. Hur långa är triangelns övriga sidor? 13 En formel skrivs som ab + c = d. a) Lös ut c ur formeln. b) Lös ut b ur formeln.

5 Repetitionsuppgifter 3 1 Vad heter den geometriska formen? a) b) c) d) e) 2 Rita en kub med sidan 3 cm. Räkna ut figurernas volym. 3 a) b) c) h = 5 cm h = 12 cm h = 8 cm B = 80 cm 2 4 a) b) h = 9 cm B = 100 cm 2 h = 12 cm B = 40 cm 2 B = 50 cm 2 5 Räkna ut lådans höjd. B = 40 cm 2 V = 200 cm 3 B = 40 cm 2 6 Skriv som liter a) 250 cl b) 500 ml c) 5 dm 3 d) 1 m 3 7 Skriv som kubikdecimeter a) cm 3 b) 3 liter c) 2 m 3 8 Räkna ut bassängens volym. Svara i liter. 40 cm r = 1,2 m

6 Repetitionsuppgifter 3 9 Trianglarna är likformiga. Vilka sidor i trianglarna är motsvarande sidor? a) b) e b c b c d d f a a f e 10 En stor åkeryta återges på en karta med en figur som är 150 cm 2. Hur stort är området i verkligheten om skalan är 1: Svara i lämplig enhet. 11 Räkna ut lådans a) begränsningsarea b) volym 2 dm 6 dm 4 dm 12 Juicekompaniet säljer grapefruktjuice i två olika förpackningar. 2 dm 2 dm 2 dm Klotets volym: 4πr3 3 Klotets area: 4πr 2 a) Utsidan ska målas med gul färg. Till vilken av förpackningarna går det åt mest färg? b) Vilken av förpackningarna innehåller mest juice? c) Vilket förhållande är det mellan förpackningarnas volymer? 13 Räkna ut längden av rymddiagonalen. 15 dm 12 dm 9 dm

7 Repetitionsuppgifter 4 1 Skriv i procentform a) 0,7 b) 0,065 c) 1,08 2 Skriv i decimalform a) 45 % b) 3,6 % c) 162 % 3 Skriv som promille a) 0,005 b) 5 % c) 25 av Räkna ut a) 26 % av kr b) 1,5 % av 850 kr 5 Hur många procent är a) 10 av 25 b) 2 av 5 6 Hur mycket är 100 % om a) 5% är 80 st b) 12 % är 60 st 7 Rasmus vann kr på spel. Han satte in pengarna på banken. Hur mycket hade Rasmus på sitt bankkonto efter ett år om han fick 4,5 % ränta. 8 Hugo tjänar kr/mån. Han betalar 38 % i skatt. Hur mycket har Hugo kvar efter skatt? 9 En skinnjacka säljs med 30 % rabatt. Det innebär att jackan blir 840 kr billigare än normalpriset. Vad kostar jackan med rabatt? 10 I en stugby i Åre var 68 av de 80 stugorna uthyrda i januari. Hur många procent av stugorna var uthyrda? 11 Hur många procent ändras priset om det a) höjs från 50 kr till 60 kr b) sänks från 200 kr till 170 kr 12 Julia gillar huggormar. Hon mätte längden på två huggormar som hon hade på sommarstället. Den ena Sotis var 82 cm och den andra Zickzack var bara 49 cm. a) Hur många procent kortare är Zicksack än Sotis? Svara med hela procent. b) Hur många procent längre var Sotis än Zickzack? Svara med hela procent. 13 Andrea, Cissi och Marga ska dela på en lottovinst så att Andrea får 30 %, Cissi får 55 % och Marga resten. Hur mycket får Marga om Andrea får kr? 14 Ett C-vitaminpiller innehåller 540 mg olika sockerarter och 60 mg C-vitamin. Hur många procent är pillrets C-vitaminhalt?

8 Repetitionsuppgifter 4 15 Ett bankkontos räntesats ökade från 3 % till 4,5 %. Med hur många a) procentenheter ökade räntesatsen? b) procent ökade räntesatsen? 16 Hur har värdet förändrats om det nya värdet räknas ut så här? a) 1,08 gamla värdet b) 0,96 gamla värdet 17 Vilken är förändringsfaktorn om ett värde a) ökar 13 % b) minskar 7 % c) fördubblas 18 En vara reas ut med 15 % rabatt. Efter en tid blir det rea på rean och priset sänks med ytterligare 25 %. Räkna ut den totala prissänkningen i hela procent. 19 Antalet sökande till ett en viss utbildning förändrades under en fyraårsperiod på följande sätt: +13 % 3,8 % 3,4 % 6,8 % Med hur många procent förändrades antalet sökande under de fyra åren? 20 I en nyhetssändning i Kina sägs att 2,7 miljoner människor deltagit i en demonstration. a) Hur många procent av Kinas befolkning deltog i demonstrationen om Kinas befolkning är cirka 1,4 miljarder? b) Om lika många procent av Sveriges befolkning skulle ha deltagit i en liknande demonstration hur många människor skulle det ha varit? Sverige har cirka 9,4 miljoner invånare. 21 Magnus får jobb och tjänar kr efter skatt. Han köper en liten lägenhet och måste låna kr till en ränta på 5,2 %. Han räknar ut hur mycket det kommer att kosta honom per månad att bo i lägenheten. Kostnad 1: En avgift varje månad till bostadsrättsföreningen på kr. Kostnad 2: Den verkliga räntekostnaden som är 70 % av den ränta som betalats under året eftersom han får 30 % av årsräntan i skatteavdrag. Han delar sedan räntekostnaden lika på årets månader. a) Vad bli månadskostnaden under det första året för att äga lägenheten? b) Hur många procent av det han får ut efter skatt per månad går åt till att betala för lägenheten? c) Magnus betalar 35 % av sin lön i skatt. Hur mycket tjänar Magnus före skatt?

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b Bedömningsexempel Matematik kurs 1b Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs.

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs. Anvisningar Del II Provtid Hjälpmedel Del II 120 minuter för Del II. Miniräknare, formelblad och linjal. Del II består av 11 uppgifter. Till de flesta uppgifterna räcker det inte med endast svar, utan

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c Bedömningsexempel Matematik kurs 1c Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Rika matematiska problem

Rika matematiska problem Rika matematiska problem Författare: Kerstin Hagland, Rolf Hedrén, Eva Taflin Här finner du ett antal matematiska problem hämtade ur boken. Du kan skriva ut sidorna och använda exempelvis i din undervisning.

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lena Alfredsson Kajsa Bråting Patrik Erixon Hans Heikne. Matematik. Kurs 5 Blå lärobok. Natur & Kultur. M5000 Kurs 5 Bla.indb 1 2013-07-11 15:34

Lena Alfredsson Kajsa Bråting Patrik Erixon Hans Heikne. Matematik. Kurs 5 Blå lärobok. Natur & Kultur. M5000 Kurs 5 Bla.indb 1 2013-07-11 15:34 Lena lfredsson Kajsa råting Patrik Erixon Hans Heikne Matematik 5000 Kurs 5 lå lärobok Natur & Kultur M5000 Kurs 5 la.indb 1 2013-07-11 15:34 NTUR & KULTUR ox 27 323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453

Läs mer