Tal Repetitionsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tal Repetitionsuppgifter"

Transkript

1 epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver att eleven har arbetat med öd kurs är markerade med en stjärna på arbetsbladet. epetitionsuppgifterna kan användas vid repetition i skolan eller som hemarbete. Eleverna kan arbeta med repetitionerna inför ett prov. Men uppgifterna kan också användas som repetition en längre tid efter det att ett kapitel har avslutats. Facit till repetitionsuppgifterna kan, om du så önskar, kopieras till eleverna. Det kan vara en fördel för eleverna att ha tillgång till facit om de sitter hemma och repeterar inför ett prov. Det är självklart bra om de kan få en direkt indikation på om de tänkt rätt eller inte. epetitionsuppgifterna hittar du på Arbetsblad efter facit. Facit EPETITIONSUPPGIFTE 1 1 a) 6 b) 0,09 c) 64 2 a) 10 b) 1,72 a) 6 b) ( 14) c) 17 4 a) 7 cm b) 7,75 cm 15 4, cm 2 EPETITIONSUPPGIFTE 2 1 a) rätblock b) clinder c) pramid d) klot e) kon 2 12 a) clindern b) clindern clinder c) =, klot 2 klot clinder 1 21 dm = 2 5 a 2 + b 2 = = = = 61 c 2 = 7 2 = 49 Alltså är triangeln inte rätvinklig cm 7 a) 10 4 b) 10 2 c) 10 2 d) a) b) c) 0,0000 d) 0,0027 a) 400 cm b) cm c) 20 cm 4 a) 150 cm b) 160 cm liter EPETITIONSUPPGIFTE 1 a) 20 % b) 60 % c) 75 % 2 a) 70 % b) 6,5 % c) 108 % a) 0,45 b) 0,06 c) 1,62 4 a) 5 b) 50 c) 25 5 a) kr b) 12,75 kr 6 a) 40 % b) 40 % 7 a) st b) 500 st 9 a) b), c) 2 10 d) 6, a) 800 b) c) giga = 10 9 kilo = 10 mega = 10 6 mikro = 10 6 milli = 10 nano = st 1 a) 28 b) ( 8) c) 4 d) 9a cm 7 a) 2,5 liter b) 0,5 liter c) 5 liter d) liter 8 a) 2 dm b) dm c) dm 9 a) cm b) cm c) 15 cm liter 11 a) A 114 (112) dm 2 b) V 86 (84) dm kr kr kr % 12 a) 20 % b) 15 % 1 a) 40 % b) 67 % kr % 16 a) 1,5 procentenheter b) 50 % 126 Tal epetitionsuppgifter

2 17 a) ökat med 8 % b) minskat med 4 % 18 a) 1,1 b) 0,9 c) ,25 % 20 2,1 % 21 a) 0,225 % b) a) 857 kr b) 6 % c) kr EPETITIONSUPPGIFTE 4 1 a) 4 b) 0 c) 2 a) 14 b) 5 c) 1 a) 16 b) 0 c) 12 4 a) = + 4 b) = a) 5 kr b) 10 kr/km c) K = C, 2 A, B, 4 saknar linje, 5 D a) 6 b) 2a 9 a) a b) 2 10 a) b) a) = b) = 12 a) = 7 b) = 1 1 = Om år 16 = epetitionsuppgifter Mer om tal 127

3 epetitionsuppgifter 1 äkna ut 1 a) 6 2 b) 0, 2 c) åtta i kvadrat 2 a) 100 b) a) 10 + ( 4) b) ( 8) + ( 6) c) 12 ( 5) 4 Hur lång sida har en kvadrat som har arean a) 49 cm 2 b) 60 cm 2 5 Undersök, med hjälp av Pthagoras sats, om triangeln är rätvinklig. 5 cm? 7 cm 6 cm 6 äkna ut triangelns längsta sida. 20 cm 21 cm 7 Skriv talen som en tiopotens a) b) 0,01 c) d) 8 Skriv på vanligt sätt a) b) 4,52 10 c) 10 5 d) 2, Skriv i grundpotensform a) b) c) 0,002 d) 0,65 10 äkna ut och svara på vanligt sätt. a) b) 6 c) Para ihop prefien med rätt tiopotens. Skriv giga = osv. giga, kilo, mega, mikro, milli, nano En guldatom väger ungefär, g. Hur många guldatomer finns det i 1 gram guld? 1 äkna ut 6 48 a) ( 7) ( 4) b) c) d) a 27a ( 4,5) 14 äkna ut värdet av uttrcket z om = 2,5, = ( 5) och z = ( 10) 15 En liksidig triangel har omkretsen 0 cm. äkna ut arean. 128 Mer epetitionsuppgifter om tal

4 epetitionsuppgifter 2 sid 1:2 1 Vad heter den geometriska formen? a) b) c) d) e) 2 ita en kub med sidan cm. äkna ut figurernas volm. a) b) c) h = 5 cm h = 12 cm h = 8 cm B = 80 cm 2 4 a) b) h = 9 cm B = 100 cm 2 h = 12 cm B = 40 cm 2 B = 50 cm 2 B = 40 cm 2 5 äkna ut lådans volm, svara i liter. 50 cm 80 cm 100 cm 6 äkna ut lådans höjd. B = 40 cm 2 V = 200 cm 7 Skriv som liter a) 250 cl b) 500 ml c) 5 dm d) 1 m 8 Skriv som kubikdecimeter a) cm b) liter c) 2m epetitionsuppgifter 129

5 epetitionsuppgifter 2 sid 2:2 9 Skriv som kubikcentimeter a) 1 dm b) 2 liter c) 15 ml 10 äkna ut bassängens volm. Svara i liter. 11 äkna ut lådans a) begränsningsarea b) volm 12 Juicekompaniet säljer grapefruktjuice i två olika förpackningar. Klotets volm: 4π r Klotets area: 4 π r 2 a) Utsidan ska målas med gul färg. Till vilken av förpackningarna går det åt mest färg? b) Vilken av förpackningarna innehåller mest juice? c) Vilket förhållande är det mellan förpackningarnas volmer? 1 äkna ut längden av rmddiagonalen. 15 dm 12 dm 9 dm 10 epetitionsuppgifter

6 epetitionsuppgifter sid 1:2 1 Hur många procent av figuren är skuggad? a) b) c) 2 Skriv i procentform a) 0,7 b) 0,065 c) 1,08 Skriv i decimalform a) 45 % b),6 % c) 162 % 4 Skriv som promille a) 0,005 b) 5 % c) 25 av äkna ut a) 26 % av kr b) 1,5 % av 850 kr 6 Hur många procent är a) 10 av 25 b) 2 av 5 7 Hur mcket är 100 % om a) 5% är 80 st b) 12 % är 60 st 8 asmus vann kr på spel. Han satte in pengarna på banken. Hur mcket hade asmus på sitt bankkonto efter ett år om han fick 4,5 % ränta. 9 Hugo tjänar kr/mån. Han betalar 8 % i skatt. Hur mcket har Hugo kvar efter skatt? 10 En skinnjacka säljs med 0% rabatt. Det innebär att jackan blir 840 kr billigare än normalpriset. Vad kostar jackan med rabatt? 11 I en stugb i Åre var 68 av de 80 stugorna uthrda i januari. Hur många procent av stugorna var uthrda? 12 Hur många procent ändras priset om det a) höjs från 50 kr till 60 kr b) sänks från 200 kr till 170 kr 1 Julia gillar huggormar. Hon mätte längden på två huggormar som hon hade på sommarstället. Den ena Sotis var 82 cm och den andra Zickzack var bara 49 cm. a) Hur många procent kortare är Zicksack än Sotis? Svara med hela procent. b) Hur många procent längre var Sotis än Zickzack? Svara med hela procent. 14 Andrea, Cissi och Marga ska dela på en lottovinst så att Andrea får 0%, Cissi får 55 % och Marga resten. Hur mcket får Marga om Andrea får kr? epetitionsuppgifter 11

7 epetitionsuppgifter sid 2:2 15 Ett C-vitaminpiller innehåller 540 mg olika sockerarter och 60 mg C-vitamin. Hur många procent är pillrets C-vitaminhalt? 16 Ett bankkontos räntesats ökade från % till 4,5 %. Med hur många a) procentenheter ökade räntesatsen? b) procent ökade räntesatsen? 17 Hur har värdet förändrats om det na värdet räknas ut så här? a) 1,08 gamla värdet b) 0,96 gamla värdet 18 Vilken är förändringsfaktorn om ett värde a) ökar 1 % b) minskar 7 % c) fördubblas 19 En vara reas ut med 15 % rabatt. Efter en tid blir det rea på rean och priset sänks med tterligare 25 %. äkna ut den totala prissänkningen i hela procent. 20 Antalet sökande till naturvetenskapliga programmet på gmnasiet förändrades under en fraårsperiod på följande sätt +1 %,8 %,4 % 6,8 % Med hur många procent förändrades antalet sökande under de fra åren? 21 I en nhetssändning i Kina sägs att 2,7 miljoner människor deltagit i en demonstration. a) Hur många procent av Kinas befolkning deltog i demonstrationen om Kinas befolkning är cirka 1,2 miljarder? b) Om lika många procent av Sveriges befolkning skulle ha deltagit i en liknande demonstration hur många människor skulle det ha varit? Sverige har cirka 9 miljoner invånare. 22 Magnus får sitt första jobb och och tjänar kr efter skatt. Han köper en enrumslägenhet i Stockholm. Han måste låna kr till en ränta på 7,1 %. Han räknar ut hur mcket det kommer att kosta honom per månad att bo i lägenheten. Kostnad 1: En avgift varje månad till bostadsrättsföreningen på kr Kostnad 2: Den verkliga räntekostnaden som är 70 % av den ränta som betalats under året eftersom han får 0 % av årsräntan i skatteavdrag. Han delar sedan räntekostnaden lika på årets månader. a) Vad bli månadskostnaden under det första året för att äga lägenheten? b) Hur många procent av det han får ut efter skatt per månad går åt till att betala för lägenheten? c) Magnus betalar % av sin lön i skatt. Hur mcket tjänar Magnus före skatt? 12 epetitionsuppgifter Matte Direkt år 8, Bonnier Utbildning och författarna

8 epetitionsuppgifter 4 sid 1:2 Vilket värde får om är 1 a) 8 b) 4 c) a) b) 0 c) värdet är 6. Vilket är -värdet om funktionen är a) = 2 b) = 2 c) = ( 2) 4 Vilken är den dolda funktionen? a) 5 b) ? 9 7 5? En funktion är = 2 a) Gör en tabell och räkna ut fra talpar som beskriver funktionen. b) ita ett koordinatsstem och markera talparen i sstemet. c) Dra en linje genom punkterna. 6 Linjerna visar färdkostnaden för två olika taibolag TA och XI. a) Hur stor är prisskillnaden mellan TA och XI om man åker km? b) Vilken är kostnaden per kilometer för bolaget TA? c) Skriv kostnaden K som en funktion av körsträckan i kilometer för bolaget XI. kr kostnad K XI 20 TA 10 sträcka km Matte Direkt år 8, Bonnier Utbildning och författarna epetitionsuppgifter 1

9 epetitionsuppgifter 4 sid 2:2 7 Para ihop rätt linje med rätt formel. 1) = 2) = 2 ) = +1 4) = ) = 0, A B C D 5 Skriv uttrcket utan parentes och förenkla så långt som möjligt. 8 a) a + (a ) b) a + 4 (4 a) 9 a) a(a + ) + ( a) b) 4(5 ) 5(4 ) 10 Skriv ett uttrck för omkretsen av rektangeln. a) b) Lös ekvationerna 11 a) ( 1) = 6 b) 6 (2 2) (4 4) = a) = b) 5(4 + 4) = 4(6 8) 1 4( ) 2( + 1) + 1 = (4 2) 6( 5) 1 14 Omkretsen av en rektangel kan skrivas som 6. En sida har längden ( + 1). Skriv ett utrrck för längden av den andra sidan. 15 Pappa, 41 år, sade till sonen Per, 8 år: Om några år är jag fra gånger så gammal som du. Hur många år dröjer det? Lös med en ekvation. 16 För ett värde på blir omkretsarna hos rektanglarna i uppgift 10 lika stora. Bestäm detta värde på med hjälp av en ekvation. 14 epetitionsuppgifter

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b Bedömningsexempel Matematik kurs 1b Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs.

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs. Anvisningar Del II Provtid Hjälpmedel Del II 120 minuter för Del II. Miniräknare, formelblad och linjal. Del II består av 11 uppgifter. Till de flesta uppgifterna räcker det inte med endast svar, utan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer