Repetitionsuppgifter 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetitionsuppgifter 1"

Transkript

1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar 4 Hur många decimaler har talet 5,08? 5 Vilka tal ska stå i stället för rutorna? 1,2 1,4 1,6 6 Skriv talen i storleksordning 2,3 2,09 2,081 2,275 Räkna ut 7 a) 0,5 + 0,4 b) 0,5 + 0,6 c) 2,34 0,2 8 a) 10 7 b) 100 3,2 c) 4, a) 52 b) 8 c) Avrunda talet 165,725 till a) hundratal b) ental c) tiondelar d) hundradelar 11 Räkna ut a) summan av 12 och 4 b) differensen av 12 och 4 c) produkten av 12 och 4 d) kvoten av 12 och 4 12 a) 34,2 + 8,37 b) 12,39 5,4 c) 24 6 d) 9, a) b) 3(2 + 8) c) Vilka av talen är delbara med a) 2 b) 3 c) 5 d) Dela upp talen i primfaktorer a) 36 b) 120 c) Placera olika positiva heltal, 1 9, i rutorna så att likheten stämmer. + ( ) = 60 A B C A B C 0 0,

2 Repetitionsuppgifter 2 1 Vad är ett prefix? 2 Vad betyder prefixet a) kilo b) centi c) milli 3 Skriv som meter a) 3 km b) 75 cm c) 9 mm 4 Skriv volymerna i storleksordning. Börja med den minsta. 150 cl 0,75 l 500 ml 60 cl 9 dl 5 Para ihop de vikter som är lika 1 g kg 500 mg 5 kg 5 ton g 2 6 Hur lång tid har det gått mellan a) och b) och Räkna ut medelhastigheten om Peter kör 70 km på a) 2 timmar b) 30 minuter 8 Mellan Uppsala och Hudiksvall är det 24 mil. Rikard körde den sträckan med medelhastigheten 80 km/h. Hur lång tid tog resan? 9 Anna åkte buss till sin farmor. Bussen hade medelhastigheten 60 km/h och resan tog 2,5 h. Hur långt är det till farmor? 10 Skriv som timmar a) 15 min b) 90 min c) 24 min 11 Skriv som timmar och minuter a) 1,75 h b) 2,6 h c) 3,95 h 12 Bengt cyklar 18 km till sitt arbete. Det gör han på 45 minuter. Räkna ut hans medelhastighet. 13 När en vind har hastigheten 25 m/s kallas den för en storm. Hur långt flyger ett sandkorn med stormvinden om det flyger i 1,5 timmar?

3 Repetitionsuppgifter 3 1 Vilken eller vilka av vinklarna är a) räta b) trubbiga c) spetsiga E A B C D 2 Uppskatta vinklarnas storlek i uppgift 1. 3 Räkna ut vinkeln som är markerad med x. a) b) c) x 8 cm 8 cm 72 x x 70 4 En liksidig triangel har omkretsen 24 cm. a) Hur lång är varje sida? b) Hur stora är vinklarna? 5 Rita en likbent triangel med omkretsen 20 cm. Den kortaste sidan är 6 cm. 6 Två sidor i ett parallellogram är 5 cm och 4 cm. a) Räkna ut omkretsen. b) Rita parallellogrammen och dra en diagonal. 7 a) Hur lång diameter har cirkeln? b) Hur lång radie har cirkeln? c) Räkna ut cirkelns omkrets. 8 En skruv är avbildad i skala 4:1. På bilden är den 6 cm lång. Hur lång är skruven i verkligheten? 9 På en karta i skala 1: är det 6 cm mellan två hus. Hur långt är det i verkligheten mellan husen?

4 Repetitionsuppgifter 3 10 Mät och räkna ut figurernas omkrets. a) b) c) 11 Hur stor är vinkeln? Välj mellan 35, 70, 140 E D a) BAC b) DAB c) Namnsätt den markerade vinkeln. C 12 Diagonalerna i en romb är 8 cm och 6 cm. Hur lång är rombens omkrets? 13 Räkna ut a) vinkeln x b) vinklarna x 1 och x 2 A B 33 x x 2 x 58

5 Repetitionsuppgifter 4 1 Lös ekvationerna a) x 4 = 12 b) 4x = 12 c) 12 = x 4 d) x 4 9 = 3 2 Vilken ekvation hör till meningen: Jag tänker på ett tal och minskar det med 8. Svaret är lika med 6. A x + 8 = 6 B x 8 = 6 C 8 x = 6 D x 8 = 6 3 Skriv ett uttryck som betyder a) 5 mindre än x b) 5 gånger x 4 Vilket värde får uttrycket om a = 4 och b = 7 a) 3a b) a + 3 c) 4a + 2b 5 Skriv ett uttryck för figurens omkrets. a b a + 3 3b 6 Förenkla uttrycken a) 2x 1 + x + 29 b) 3y + 9x 2y + 8 6x 7 En fotoram har formen av en rektangel. Den ena sidan är 12 cm längre än den andra sidan. a) Skriv ett uttryck för fotoramens omkrets. b) Fotoramens omkrets är 54 cm. Skriv en ekvation och räkna ut hur långa sidorna är. 8 Alma är tre år yngre än Felix. Simon är fem år äldre än Felix. Tillsammans är de 47 år. Hur gamla är var och en? Lös uppgiften med en ekvation. 9 Titta på mönstret. a) Hur många grå plattor behövs om du har 4 vita plattor? b) Skriv ett uttryck som beskriver antalet svarta plattor om det finns x stycken vita plattor. 10 Summan av tre på varandra följande tal delbara med 5 är 105. Vilka är talen. Lös uppgiften med ekvation. 11 I en triangel är vinkel A 42 större än vinkel B. Vinkel C är 15 mindre än vinkel A. Räkna ut hur stora vinklarna är.

6 Repetitionsuppgifter 5 1 Hur stor del av figuren är skuggad? a) b) c) 2 Skriv bråket som har täljaren 5 och nämnaren 8. 3 Skriv både i bråkform och i blandad form. a) tre hela och fyra femtedelar b) sju tredjedelar 4 Skriv bråken i storleksordning med det minsta först Skriv två bråk som har samma värde som Skriv bråken med nämnaren 15. a) 1 3 b) 4 c) Skriv som bråk a) tre av fyra b) var femte c) varannan 8 Hur mycket är a) 1 4 av 32 kr b) 2 5 av 15 m c) 3 av en timme 4 9 Räkna ut. Svara i bråkform eller i blandad form. a) b) c) Skriv som decimaltal a) 1 10 b) 4 5 c) Hur många minuter är a) 1 3 h b) 1 h c) h 12 I klass 7 c har 4 av eleverna tandställning. Det är 1 Hur många elever finns i klassen? av eleverna Bea, Lana och Rima köper en bil tillsammans. Bea betalar kr, Lana betalar kr och Rima betalar kr. Efter ett år säljer de bilen för kr. Hur mycket pengar ska var och en ha efter försäljningen om de ska få pengar i förhållande till vad de betalade för bilen? 14 Mät i figuren och räkna ut förhållandet mellan sidorna i rektangeln.

7 Repetitionsuppgifter 6 1 Hur många procent av hela figuren är skuggad? a) b) c) Hur mycket är 2 a) 50 % av 350 kr b) 25 % av 480 kr c) 25 % av kr 3 a) 10 % av 760 kr b) 10 % av 35 kr c) 5 % av kr 4 a) 7 % av m b) 4 % av 120 m c) 19 % av m 5 a) 20 % av kr b) 30 % av 540 kr c) 70 % av kr 6 38 % av eleverna deltog i idrottstävlingarna. 6 % var funktionärer. Resten var publik. Hur många procent var publik? Skriv som procent 7 a) 78 b) 0,02 c) 0, a) var fjärde b) två av fem c) sex av tio 9 Karl sålde lotter för idrottsklubben. Karl fick behålla 540 kr vilket motsvarade 10 % av det han sålde för. Hur mycket hade Karl sålt lotter för? 10 Ali tjänade kr/mån. Hans lön ökade med 3 %. a) Hur stor blev ökningen? b) Vad blev Alis nya lön? 11 En tröja kostade 560 kr. Pernilla fick 15 % rabatt på det priset. Hur mycket fick hon betala för tröjan? 12 Hur har ett pris ändrats i procent om det nya priset kan räknas ut så här: a) 1, kr b) 0, kr 13 Till ett disco på skolan hade 7b köpt in 40 burkar apelsinläsk, 50 burkar cola, 45 burkar fruktsoda och 15 burkar sportdryck. Hur många procent av burkarna var apelsinläsk?

8 Repetitionsuppgifter 7 1 a) Hur många rader består tabellen av? b) Hur många kolumner består tabellen av? c) Vilken frukostflinga innehåller mest socker? d) Vilken frukostflinga innehåller mest protein? 100 g flingor protein fett stärkelse sockerarter K-Special 15 g 1 g 58 g 17 g Cornflakes 8 g 1 g 72 g 10 g Kalaspuffar 6,5 g 1 g 37 g 49 g 2 Räkna ut medelvärde och median för följande a) kr, kr, kr, kr, kr b) 75 cm, 68 cm, 59 cm, 72 cm, 63 cm, 80 cm 3 Diagrammet visar regnmängder under april september. mm regn a) Vilken månad regnade det mest? b) Hur många millimeter regn kom det då? c) Hur mycket regnade det i genomsnitt under perioden april september? d) Vilket är medianvärdet under perioden? april maj juni juli augusti september månad 4 Den genomsnittliga åldern i familjen Ek är 30 år. a) Hur många år är de fem familjemedlemmarna tillsammans? b) Hur gammal är Anna om de andra är 51 år, 43 år, 22 år och 19 år? c) Vilken är medianåldern? 5 Eleverna i 7c hade en tendens att komma för sent till lektionerna. Deras klassföreståndare antecknade under en månad antalet sena ankomster per dag. 3, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 3, 2, 4, 6, 4, 4, 3, 4, 2, 6, 5, 4, 5, 1, 3 a) Gör en tabell och ett diagram över resultatet. b) Räkna ut medelvärde och median. 6 Vilket tal ska läggas till för att medelvärdet ska bli 14? 9, 13, 24, 8, 11 7 I en glasskiosk sålde man under en sommardag 18 Magnum Classic, 31 Dajmstrutar, 11 Cornettostrutar och 20 isglassar. Rita ett cirkeldiagram som visar fördelningen. 8 Eleverna i 7c mättes vid en hälsoundersökning. Här är måtten i centimeter. 155, 148, 140, 154, 163, 159, 137, 144, 153, 149, 152, 154, 151, 142, 158, 157, 151, 160, 138, 166, 168, 162, 169, 147, 157 Gör en tabell. Dela in mätvärdena i grupper , , osv. Rita ett histogram.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 Nu är vi fler än nio miljoner! land 9 047 752 invånare. Av dessa var 4 486 550 män.

a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 Nu är vi fler än nio miljoner! land 9 047 752 invånare. Av dessa var 4 486 550 män. .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Hur lång tid är det mellan klockslagen? a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 2 a) Hur många av invånarna var kvinnor? b) Hur många fler än nio miljoner

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

- Nationella prov till eleven -

- Nationella prov till eleven - - Nationella prov till eleven - Tidigare utgivna ämnesprov för årskurs 9 under kursplan 2000 :: Allmänt Detta kompendium innehåller de skriftliga delarna från fyra tidigare utgivna ämnesprov i matematik

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer