Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet"

Transkript

1 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin utveckling. Innan vi börjar på ett nytt tema i Mattestegen behöver vi ta reda på vilka förkunskaper eleverna har. Vi använder oss av förtest för att ta reda på detta. Under denna flik finns ett förtest till varje steg i elevböckerna. Med hjälp av dessa förtest får du såväl en översiktlig bild av elevgruppens kunskaper inom temat som detaljerade kunskaper om den enskilda elevens förkunskaper. Vad kan eleven? Vad är eleven osäker på? Vad beror elevens osäkerhet på? Med hjälp av de kunskaper vi har fått om elevernas förkunskaper inför temat, kan vi planera det fortsatta arbetet. Hur kan jag arbeta med förtesten? När du påbörjar en ny arbetsperiod med ett nytt tema gör eleverna förtest. Antingen har eleven inte arbetat med Mattestegen tidigare, då behöver vi ta reda på var på stegen eleven ska börja. Eller så har eleven arbetat med Mattestegen och vi behöver då ta reda på hur elevens arbete fortskred förra gången han/hon arbetade med det temat om Stina t ex arbetade med steg förra gången och hade goda kunskaper i de moment som ingick i detta steg, låter vi henne börja med förtest steg. Vi lämnar aldrig ut förtesten som ett häfte med steg 8 i. Vi undviker detta eftersom vi vet att många elever blir oroliga och stressade av att få ett så omfattande häfte. Våra elever får i stället ett steg i taget. Det är fördelaktigt om du har möjlighet att rätta efter varje steg eleven blir klar med. Har du dessutom möjlighet att rätta med eleven bredvid dig, kan du passa på att skaffa dig en kompletterande bild av elevens kunskaper. I ett samtal med eleven kan du få en bild av hur eleven tänker kring de uppgifter han/hon har löst. Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet i steget, kan du låta eleven genomföra förtestet för nästa steg. Uppfattar du det däremot som om eleven inte riktigt kan matematikinnehållet i steget, är det inte lämpligt att eleven gör fler steg i förtestet. Utgå från de kunskaper du vet att eleven har när du planerar elevens fortsatta arbete. Behöver eleven få arbeta laborativt för att få grepp om momentet eller behövs andra åtgärder? Troligen är det steg som eleven inte var säker på en lagom nivå att börja arbeta på. Är du osäker på elevens kunskaper kan du komplettera med att låta eleven lösa ett problem där du kan titta på och diskuterar med eleven kring lösningen. Tycker du att eleven kan börja på exempelvis steg men visar problem med ett visst delmoment på det steget så hjälper talen inom hakparenteser längst till höger på förtestet dig att orientera mellan uppgifterna på förtestet och vilka uppgifter i boken som tränar samma matematiska moment. Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? För att du ska kunna dokumentera vad eleverna kan och deras kunskapsutveckling, finns det två olika typer av bokföringsprotokoll längst bak i denna flik. Bokföringsblad Klass är avsett för dokumentation av hela gruppen. Med hjälp av detta blad får du en översiktlig bild över hur eleverna fördelar sig över stegen samt kan följa arbetets framåtskridande. Markera på bokföringsbladet när eleven börjar arbeta på ett nytt steg och när eleven har de kunskaper som förväntas på steget. Bokföringsblad Elev är avsett för att kunna följa den enskilda individens arbete. Här kan du även notera sådant som är viktigt för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Spara bokföringsbladen! Du behöver dem för att följa elevens/elevernas kunskapsutveckling. Lärarpärm Mattestegen AB Vår steg 8 :

2 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Bråk och procent steg Skriv med mattespråket hur stor del som är skuggad. [ 5] a) b) Fyll i det som fattas. = = = [6 0] 6 8 När man gör köttbullar till personer går det åt dl mjölk. [ 8] Hur mycket mjölk ska du ta om du ska göra köttbullar till 6 personer? Här ser du ett recept på pizzadeg. [9 ] Skriv om det så att det gäller för sex personer. Pizzadeg personer 6 personer vatten jäst olja salt vetemjöl dl paket matskedar tesked 5 dl 5 Ringa in den figur där störst del är skuggad. [ 7] 6 Rita egna figurer som visar a) b) [8 ] : steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

3 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Bråk och procent steg Hur stor del av figuren är skuggad? [ 9] Här ser du en figur som är delad i olika slags bråkdelar. Vilka? [0 ] A A = B C B= C = Fyll i det som fattas. + + = 6 Skriv som ett bråk hur stor andel detta är. [ ] a) av 6 = b) av 6 = Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 : 00 Författarna och Natur och Kultur

4 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Bråk och procent steg Till den här figuren kan du skriva två bråk. [ ] Ett för den del som är skuggad och ett för den del som är ofärgad. Den här figuren är delad i olika slags bråkdelar. Vilka? [9] B A = A C B = C = Hur mycket är klockan timme före kl.05? [5 ] 6 : steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

5 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 5 FÖRTEST Bråk och procent steg Skriv de här bråken i storleksordning med det minsta först. [ ] När man gör köttfärslimpa för personer går det åt dl vatten. [ 8] Hur mycket vatten går det åt om man gör köttfärslimpa för personer? a) av 8 = b) av 8 = [9 9] Hur stor del av figuren är skuggad? Skriv på två olika sätt. [0 ] eller 5 Fyll i det som fattas. [5 7] a) = = b) = Hur många procent av de här figurerna är skuggade? [8 ] a) b) 7 Färglägg 5% av figuren grön. [8 ] Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :5 00 Författarna och Natur och Kultur

6 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 6 FÖRTEST Bråk och procent steg 5 Färglägg 5% av figuren röd. [ ] a) Hur mycket är 00% b) Hur många procent c) Hur mycket är [ 6] om 75% är 50? är av 50? 9% av 000? Skriv som ett decimaltal. [7 ] a) 6 av 00 b) 6 av 00 c) 6 av 50 Färglägg 0,5 av den här figuren. [ ] 5 Skriv både som decimaltal och procent hur stor del av [ ] den här figuren som är skuggad. :6 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

7 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 7 FÖRTEST Bråk och procent steg 6 Skriv det tal som är 5 hundradelar större än [ ] a) 99,99 b) 0,00 Färglägg 0, av figuren. [5 9] Skriv tecknet för större än, mindre än eller lika med [ ] > större än mellan de här bråken. < mindre än = lika med 5 5 a) b) c) Hur stor är skillnaden mellan och 0,? [5 6] 5 Figuren till höger är delad i delar. [7 ] Skriv och förklara varför den skuggade delen inte är en fjärdedel. 6 Använd röd färg och ringa in två bråk [7 ] som tillsammans blir. 0 0 Använd blå färg och ringa in två bråk som tillsammans blir en halv Hur mycket är av 6? [ 5] Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :7 00 Författarna och Natur och Kultur

8 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 8 FÖRTEST Bråk och procent steg 7 Skriv om till decimaltal och räkna ut. [ 9] 5 + = + = Skriv som decimaltal det tal som är tiondelar större än [0 ] a) 0,9 b) 00% Skriv rätt bråk i den tomma rutan. [ 0] a) + = b) + = 5 9 a) 0% av = b) 0% av = [?0?0] 5 Hur mycket är 5% om 0% är 0,5? [ 6] 6 a) 0% av = b) 0% av = [7 9] 7 Hur mycket är 00% om 5% är? [0 ] 8 Skriv rätt bråk i den tomma rutan. [5 6] a) = b) = 0, 5 :8 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

9 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 9 FÖRTEST Bråk och procent steg 8 Skriv som hela och delar. [ ] 9 a) = b), = 5 Skriv som hela och delar. [ 8] 9 5 = Hur många procent av antalet rutor i en hel figur är skuggade? [9] Fyll i det som fattas. [????] a) 5% av 50 = b) 5% av 5 = 5 Om 5% är, så är 00% = [0 5] 6 Använd miniräknare och beräkna 9% av 0. [6 ] Rita vilka knappar du trycker på. 7 Hur mycket färdig saft får du av en saftflaska [ 5] som innehåller liter saft om den ska spädas :5? Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :9 00 Författarna och Natur och Kultur

10 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 0 FÖRTEST Geometri steg På Lebro Gård finns det [ ] ridhästar. Staketet runt den största hagen är 00 meter. Rita hur hagen kan se ut. Låt sidan av en ruta betyda 0 m. Hur lång är sträckan AB? Mät i hela cm. [5 0] A B Rita av den här figuren. Gör alla sträckor gånger så långa. [ ] Fyll i det som fattas. [5 ] a) cm = 5 mm b) cm + mm = 58 mm 5 Hur lång är den här pennan? [ 8] cm :0 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

11 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Geometri steg Vad heter de här geometriska figurerna? [ 9] a) b) c) d) Rita klart det här mönstret så att det täcker hela remsan. [0] Förstora det här hjärtat gånger. [ 6] Fyll i det som fattas. [7 9] En rektangel har sidor och fyra. Sidorna mitt emot varandra är. Hörnen är. 5 Rita spegelbilden av den här pilen till höger om det svarta strecket. [0 ] Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 : 00 Författarna och Natur och Kultur

12 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Geometri steg Rita både en rektangel och en kvadrat med omkretsen 8 cm. Färglägg dem. [ 5] Omkretsen av den stora [6 ] kvadraten är 60 cm. Vilken omkrets har var och en av de små kvadraterna? Fyll i det som fattas. [ ] a) m + dm = cm c) dm = 5 cm b) m = dm d) 00 cm = m + cm En rektangel är gånger [ ] så lång som bred. Omkretsen är 6 cm. Rita rektangeln. Färglägg den blå. : steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

13 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Geometri steg Rita den här figuren i skala :. [ 7] Här ser du en ritning av ett rum soffa [8 0] i skala :00. a) Hur lång är bokhyllan i verkligheten? b) Vilken omkrets har rummet i verkligheten? bokhylla bord Vilken av vinklarna A D är störst? [ 5] A B C D Rita ett klockslag där visarna bildar en dubbelt så stor vinkel som klocka A. [6 0] A Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 : 00 Författarna och Natur och Kultur

14 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Geometri steg 5 Vilken area har den här figuren? Varje ruta är cm. [ 5] Här ser du en figur som inte är färdig. [6 ] Rita klart den så att den får arean 6 cm. Arean av hela kvadraten till höger [ 5] är 6 cm. Vilken area har den skuggade rektangeln? Arean av den skuggade [6 9] rektangelnär 8 cm. Vilken area har den stora rektangeln? : steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

15 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 5 FÖRTEST Geometri steg 6 Här till höger ser du en ritning [ 5] av en liten kryddhylla. Rita den i naturlig storlek på cm-rutat papper. skala :5 Rita en likbent triangel med [6 8] omkretsen cm. Rita en cirkel med diametern 6 cm. [9 ] Rita en figur som visar en triangel framför en cirkel. [5 ] Rita så att exakt av cirkeln syns. Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :5 00 Författarna och Natur och Kultur

16 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 6 FÖRTEST Geometri steg 7 Rita en rektangel med omkretsen cm och arean cm. [ 8] Skriv ut hur långa sidorna är. Beräkna arean av figuren till höger. [9 0] Mät i hela cm. Hur många cm går det åt för att täcka [ ] a) dm? b) m? Avståndet mellan två städer är 5 mm på kartan. [ 8] Kartan är ritad i skala : Hur långt är avståndet i verkligheten? :6 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

17 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 7 FÖRTEST Geometri steg 8 Mät och beräkna arean av den här triangeln. [ 6] Mät och beräkna arean av den här triangeln. [7 0] Rita en trubbig vinkel till den här linjen. [ 5] Hur många grader är den fjärde vinkeln [ 5] i den här fyrhörningen? 60 5 Rita en vinkel som är 55 grader till den [6 ] här linjen. 6 Rita med hjälp av passare och linjal en triangel med sidorna [ ] 7 cm, cm och 5 cm. Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :7 00 Författarna och Natur och Kultur

18 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 8 FÖRTEST Mått och mätning steg Emma bor i huset vid A. Hennes kompis Filip bor i huset vid B. [ ] B A 00 m Emma bor ungefär m från Filip. Det tar min att gå dit. Rita in i den högra klockan hur visarna står timmar senare. [ 7] När klockan är här är den i Moskva. Flygtiden mellan [8 ] Stockholm och Moskva är timmar. Ett flygplan startar från Stockholm kl.00 och flyger till Moskva. Hur mycket är klockan i Moskva när planet landar där? Fyll i termometrarna så att de visar den temperatur som står. [5 ] a) C C b) 9 C C :8 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

19 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 9 FÖRTEST Mått och mätning steg Fyll i det som fattas. a) m = dm b) cm = m + 9 dm [ 5] a) m + dm = cm b) m = dm + 0 cm [6 9] Para ihop längder ur rutan som tillsammans är lika med m. Det finns minst par. Du får använda både addition och subtraktion. Ex: m 5 dm 50 cm 5 dm + 50 cm dm 00 cm dm m 0 cm 6 dm 0 cm m 5 cm 70 cm 60 cm 50 cm m [0 9] Fyll i det som fattas. [0 ] a) dygn = h c) min = s b) 75 min = h min 5 Hur mycket är klockan? [ 7] a) h 5 min efter kl.50 b) h 5 min före kl När Sanna fyllde år bjöd hon alla tjejerna i klassen på kalas. [8 9] Hon räknade med att det skulle räcka med dl läsk till var och en. Läsken såldes i flaskor som innehöll liter. Hur många flaskor måste hon köpa? Visa hur du löser uppgiften. Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :9 00 Författarna och Natur och Kultur

20 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 0 FÖRTEST Mått och mätning steg [ ] Hur lång är pilen här ovan? Gissa först mät sedan. Gissning: cm Mätning: cm Fyll i det som fattas. [ ] a) m + cm + mm = mm b) m + cm = mm 0 (m) Sätt ett kryss på pilen här ovanför där de här måtten ska sitta. [ ] A 50 mm b 5 cm c 00 mm Skriv det här klockslaget både som [5 7] morgontid och kvällstid. a) Morgontid: kl 9 b) Kvällstid: kl 6 5 Hur mycket är klockan 5 h 55 min efter kl 05.55? [8 7] 6 Fyll i det som fattas. [8 ] a) l = dl = cl b) l + dl = 0 cl :0 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

21 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Mått och mätning steg Fyll i det som fattas. [ 6] a) 5 mil = km c) mil + km = m b) km = m Alla bilar har en vägmätare som visar hur långt bilen har körts. [7 8] Den här bilen har körts Vad visar mätaren sedan bilen km. körts 0 mil 7 km till? Hur många dygn är det i månaden mars? Hur många dygn är det i fjärde kvartalet? [9 ] 5 Anna fyller år på julaftonen. Hennes bästa kompis Casandra [5 ] är exakt två veckor yngre. 6 Petters morfar har personnummer [5 7] Vilket datum, vilken månad och vilket år är han född? Fyll i det som fattas. 7 a) hg + 05 g = g c) 5 g = hg + g b) hg = g 8 dl vatten väger. [8 ] Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 : 00 Författarna och Natur och Kultur

22 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Mått och mätning steg 5 Fyll i det som fattas. [ 7] a) kg + hg = 550 g b) hg = g På etiketten till en burk hallonsylt finns den här texten: [8 5] a) Hur många g hallon innehåller burken? b) Hur många g socker innehåller burken? Innehåll Hallon, socker, fruktpektin, citronsyra, konserveringsmedel E, E. 5 g hallon per 00 g sylt. 50 g socker per 00 g sylt. Vikt: 600 g Fyll i det som fattas. [6 ] a) ton = kg b) 0 ton + 0 kg kg Skriv rätt årtal i de tomma rutorna. [ 5] Den 9 oktober 00 föddes Axels lillasyster Linnea. [6 9] Skriv de sex första siffrorna i Linneas personnummer. : steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

23 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Mått och mätning steg 6 Fyll i det som fattas. a) l = ml c) cl = ml [ 5] b) dl = ml a) matsked (msk) = ml c) kaffekoppar (kk) = dl [6 ] b) tesked (tsk) = ml [ ] dl + ml = l + 0 cl [ ] Skriv rätt årtal i de tomma rutorna. [ 5] 000 f kr 000 f kr Vilket år var det för sekel + decennier sedan? [6 5] Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 : 00 Författarna och Natur och Kultur

24 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida FÖRTEST Mått och mätning steg 7 Fyll i det som fattas. [ 6] a) dm = m b) dm = 0,05 m Para ihop längder ur rutan som [7 ] tillsammans blir m. 0, m dm, m dm 6 dm Du får använda både plus och minus., m dm 0,7 m Ex:,5 m 5 dm 5 dm + 0,5 m 0,8 m dm Försök hitta fyra par. Fyll i det som fattas. a) 5 cm = m b) cm =, m [ 5] dl + dl = l + l [6 0] 5 Para ihop volymer ur rutan [ ] 5 cl l 0 cl som tillsammans blir l., l 6 dl Du får använda både plus och minus. 00 cl 80 cl 0,75 l dl 0, l Försök hitta par. : steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

25 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 5 FÖRTEST Mått och mätning steg 8 Vilken medelhastighet har en bilförare hållit, om hon kört mil 5 km [ 9] på timmar? Kl 0.5 startade Kristoffer en bilresa till sin flickvän i Göteborg. [0 5] Han körde med en medelhastighet av 70 km/h och var framme kl.5. Hur långt hade han då kört? Petra åkte tåg från Göteborg till Karlstad. När hon klev av tåget [6 ] i Karlstad var kl.08. Resan hade tagit h 0 min. Hur dags startade tåget från Göteborg? Para ihop vikter ur rutan [5 ] som tillsammans blir kg. hg 0,005 kg 0,05 kg Du får använda både plus och minus. kg,5 kg hg hg 50 g Ex:,5 kg 5 hg 0,0 kg 9 hg 5 hg g 995 g 000 g 0, kg Försök hitta par. 5 Vilket är priset per kg? [5 9] a) En burk med 750 g sylt b) En flaska med 600 g ketchup kostar,50 kr. kostar 5 kr. Kilopris: kr Kilopris: kr Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :5 00 Författarna och Natur och Kultur

26 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 6 BOKFÖRINGSBLAD Klass Klass: Namn Steg :6 steg 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Vår 00 Författarna och Natur och Kultur

27 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 7 BOKFÖRINGSBLAD Elev Klass: år Bråk och procent år år år Geometri år år år Mått och mätning år år Lärarpärm Mattestegen AB Vår Kopieringsunderlag steg 8 :7 00 Författarna och Natur och Kultur

28 AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd :5 Sida 8 :8

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270 Förtest Bråk och procent Steg a) b) dl Pizzadeg vatten jäst olja salt vetemjöl personer dl / paket msk / tsk / dl I den högra är störst del skuggad. a) T ex ruta av b) T ex rutor av Steg dl a) b) eller

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd 2004-01-20 18:10 Sida 1 Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå

Läs mer

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm.

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm. Skriv sträckorna i storleksordning. Längdenheter: meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm). Längden 15 cm kan skrivas på olika sätt: 15 cm = 1 m 5 cm = 1,5 m eller 15 dm cm eller

Läs mer

Mattestegens matematik

Mattestegens matematik höst Decimaltal pengar kr 0 öre,0 kr Rita 0,0 kr på olika sätt. räkna,0,0 storleksordna decimaltal Sub för lite av två talsorter 7 00 0 tallinjer heltal 0 0 Add med tiotalsövergångar 0 7 00 0 Sub för lite

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning Allmänt om proven Detta prov består av del 1 och. Här finns också facit och förslag till poängsättning och bedömning. Provet finns på lärarwebben, dels som pdf-fil och dels som redigerbar Word-fil. Del

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a 2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a Ett plan är en yta som inte är buktig och som är obegränsad åt alla håll. På ett plan kan man rita en linje som är rak (rät). En linje är obegränsad åt båda

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180.

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180. FACIT Ö1A 1 a 25 b 40 c 50 d 500 2 a 24 b 36 c 40 d 400 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180 Ö1B 1 a 3311 b 2042 2 a 2468 b 3579 c 1953 3 a 5566 b 7432 c 9876 4 a 1205

Läs mer

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2 epetition Facit epetition a) 9, 7, 2 a),, a),,7 A,2 B,9 C,7 a),,0 c) 0,2 2,0 m 2, m 2,2 m, m 7 a) 0, m 0,0 m c) 0, m a) 9 a) 0 2 a) 7 a) st st 2 a) 7 0 a),0 kr,0 kr,7 m,7 km T.ex. 7 valpar dl 9 0, m 20

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 ditt eget matteproblem Skriv ditt namn här Anneli Weiland, HepPed A och O Matematik åk 1 Problemlösning 1 Kalle hade fem gamla böcker i sin låda. Nu fick han tre

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel MATEMATIK F-klass Genom att använda matematik i meningsfulla sammanhang visar vi barnen vilka möjligheter den ger. Ex datum, siffror och antal, ålder, telefonnummer mm. Eleven bör kunna: benämna siffrorna

Läs mer

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna.

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna. Övningsblad 1.1 A Bråkbegreppet 1 Skugga 1 6 av figuren b) 2 3 av figuren 3 av figuren 4 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? b) 3 Ringa in 2 av stjärnorna. 4 Skriv 20 valfria bokstäver och låt 1 av

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Repetition 1A. Del I. a) 0,3 eller 0,13 b) 1,19 eller 1,2 c) eller. a) b) c) a) fem tiondelar = b) = c) tre hundradelar =

Repetition 1A. Del I. a) 0,3 eller 0,13 b) 1,19 eller 1,2 c) eller. a) b) c) a) fem tiondelar = b) = c) tre hundradelar = Repetition A Del I a) 976 + 2 = b) 07 233 = c) 6 = 2 Vilket av talen är störst? a) 0,3 eller 0,3 b),9 eller,2 c) 7 0 3 Hur stor andel av figuren är vit? a) b) c) eller 7 00 Skriv talen i decimalform. a)

Läs mer

7F Ma Planering v2-7: Geometri

7F Ma Planering v2-7: Geometri 7F Ma Planering v2-7: Geometri Arbetsform under en vecka: Måndagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (30 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med MATEMATIK Åk 1 Åk 2 Naturliga tal 0-100 Naturliga tal 0-100 Talföljd Talföljd Tiokamrater Större än, mindre än, lika med Större än, mindre än, lika med Positionssystemet Sifferskrivning Talskrivning Add.

Läs mer

parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets

parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets geometriska former och figurer Vad heter figurerna? Välj bland orden nedan. hexagon parallellogram parallelltrapets pentagon figur namn parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets Hur många hörn och

Läs mer

Lathund geometri, åk 7, matte direkt (nya upplagan)

Lathund geometri, åk 7, matte direkt (nya upplagan) Lathund geometri, åk 7, matte direkt (nya upplagan) Det som står i den här lathunden ska du kunna till provet. Du ska kunna ställa upp och räkna ut liknande tal som de nedan: a) 39,8 + 2,62 b) 16,42 5,8

Läs mer

8F Ma Planering v2-7 - Geometri

8F Ma Planering v2-7 - Geometri 8F Ma Planering v2-7 - Geometri Arbetsform under en vecka: Tisdagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (30 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer

9E Ma Planering v2-7 - Geometri

9E Ma Planering v2-7 - Geometri 9E Ma Planering v2-7 - Geometri Arbetsform under en vecka: Måndagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (45 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar:

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 8. MATEMATIK ÅK 5 8.1. Elevhäfte 8.1.1. Problemlösning 1 1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 2. Storleken av bildrutan

Läs mer

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 2010-11-01 Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven : utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Tid Muntliga uppgifter

Tid Muntliga uppgifter Tid Muntliga uppgifter Till uppgift 1 5 behövs en ställbar klocka. Tid Begrepp 1. Ställ elevnära frågor där du får svar på frågor om idag, igår och i morgon till exempel: Vilken dag är det idag? Vad gjorde

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Multiplikation, tabell 2 och 4. Hur många ben har djuren tillsammans? + = = + + = = + + + + = = + = = + + + = = Skriv färdigt multiplikationen! 3 4 = 4 2 = 2 5 = 4 6 = 4 0 = 4 5

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det?

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? Svikten enheter Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2 11 12 17 18 23 24 29 30 31 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29 11, 17, 23, 29, 32 På sidorna 11, 17, 23,

Läs mer

Facit åk 6 Prima Formula

Facit åk 6 Prima Formula Facit åk 6 Prima Formula Kapitel 1 Omkrets och area Sidan 7 1 A och C 2 D och E 3 a G, H och J b I och J c J Sidan 8 4 a 1 b 1 c 1 d 4 5 A = 0 B = 2 C = 4 D = 2 6 a 8 0 8 b 1 0 1 c 3 8 3 d 1 3 8 F7 A B

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

PENGAR TILLBAKA 2. GEOMETRI P. Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning

PENGAR TILLBAKA 2. GEOMETRI P. Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning 2. GEOETRI P R PENGAR TILLBAA Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning E R Löser problemet och ger korrekt svar E Redovisningen är

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9 Tal Läxa 1 1 a) 307 b) 55 c) 00 003 a) 131 > 113 b) 1 > 1 c) 99 < 9 99 3 a) 1 170 b) 5 75 c) 91 a) 3 hundra b) 3 ental c) 3 tusen 5 a) 370 b) 0 a) 31 b) 1 3 c) 1 3 7 a) 99 b) 13 a) 37 b) 19 00 9 5 15 50

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Ämnesprov i matematik Skolår 9 Vårterminen 2004 Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 11 juni 2004. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

Fira Pi-dagen med Liber!

Fira Pi-dagen med Liber! Fira Pi-dagen med Liber! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Kul-diagram o Geometri med färg UPPDRAG: MATTE Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! Den 14 mars är det Pi-dagen (3.14). Det är värt att uppmärksammas

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik årskurs 6

Bedömningsexempel. Matematik årskurs 6 Bedömningsexempel Matematik årskurs 6 Innehåll Ämnesprovet i matematik i årskurs 6 läsåret 2011/2012 Exempel på provuppgifter... 3 Inledning... 3 Muntligt delprov... 3 Skriftliga delprov... 3 Övrigt webbmaterial...

Läs mer

NAMN KLASS/GRUPP. Poängsumma: Känguruskutt: UPPGIFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SVAR UPPGIFT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SVAR

NAMN KLASS/GRUPP. Poängsumma: Känguruskutt: UPPGIFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SVAR UPPGIFT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SVAR Känguru 2010 Junior (gymnasiet åk 1) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Anneli Weiland Matematik åk 2 Problemlösning 1 Tor hade sjutton gamla bilar i sitt rum. Nu fick han tre nya. Hur många har han då? 17+3=20 Tor har 20 bilar nu.

Läs mer

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor geometriska former och figurer Vad heter figurerna? figur namn rektangel cirkel triangel Hur många sidor har varje figur? 4 sidor 3 sidor 4 sidor Para ihop varje föremål med en eller flera geometriska

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

Gillar du uppgifterna kan du hitta fler i bloggen, lillehammer.moobis.se. Matematik. Namn: Datum:

Gillar du uppgifterna kan du hitta fler i bloggen, lillehammer.moobis.se. Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Mattepapper Blandad räkning 340 + 210 = 720 + 130 = 400-50 = 800-350 = 40 2 = 30 2 = 800 = + 300 700 = + 350 Visa hur du löser uppgifterna! 58 + 29 129 + 37 Visa hur du löser uppgifterna!

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90 2 VOLYM OCH SKALA / REP 1 FACIT TILL ELEVBOKEN 125 a dl b ml c cl d l 126 5 st 127 200 cm 3 (2 dl = 0,2 l = 0,2 dm 3 = 200 cm 3 ) Sidan 85 128 A B C D Vas tom 235 g 528 g 0,85 kg 1,250 kg Vas med vatten

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter:

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter: Matematik 1-5 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven (2009-05-14) Namn Utarbetad under läsåret 08/09 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Planering Geometri år 7

Planering Geometri år 7 Planering Geometri år 7 Innehåll Övergripande planering... 2 Bedömning... 2 Begreppslista... 3 Metodlista... 6 Arbetsblad... 6 Facit Diagnos + Arbeta vidare... 10 Repetitionsuppgifter... 11 Övergripande

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

Facit Arbetsblad. 7 a) 32 b) 35 c) 27 8 a) 5 b) 18 c) 4 9 a) 18 b) 30 10 a) 17 b) 19 11 a) 6 b) 0 12 a) 24 b) 35. 1 Tal

Facit Arbetsblad. 7 a) 32 b) 35 c) 27 8 a) 5 b) 18 c) 4 9 a) 18 b) 30 10 a) 17 b) 19 11 a) 6 b) 0 12 a) 24 b) 35. 1 Tal 1 Tal Arbetsblad 1:1 1 a) 18 9 06 b) 85 10 00 c) 0 1 080 9 060 d) 5 105 6 780 e) 78 8 970 9 05 f) 990 75 102 5 2 a) 0 = 2 2 2 5 b) 75 = 5 5 c) 6 = 2 2 a) 8 = 2 2 2 2 b) 28 = 2 2 7 c) 90 = 2 5 a) = 2 2

Läs mer

Avdelning 1, trepoängsproblem

Avdelning 1, trepoängsproblem Avdelning 1, trepoängsproblem 1. Vilket är ett jämnt tal? A: 2009 B: 2 + 0 + 0 + 9 C: 200 9 D: 200 9 E: 200 + 9 Frankrike 2. Var är kängurun? A: I cirkeln och i triangeln, men inte i kvadraten. B: I cirkeln

Läs mer

Högskoleverket NOG 2007-10-27

Högskoleverket NOG 2007-10-27 Högskoleverket NOG 2007-10-27 Uppgifter 1. En kock försöker att skala en potatis i så långa remsor som möjligt. Hur lång är den längsta remsa som kocken lyckas åstadkomma? (1) Medianlängden av de tre längsta

Läs mer

Läxa 1 efter sidan 11

Läxa 1 efter sidan 11 Läxa 1 efter sidan 11 1 Skriv det tal som har a) 5 tiotusental 3 tusental 8 hundratal 7 tiotal 4 ental b) 9 hundratusental 2 tiotusental 5 tusental 4 hundratal 3 ental c) 2 hundratusental 4 tusental 9

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT t.ex. Dela upp talet. = + + = + + = + + Dela upp talet i lika stora delar. = +, +++ = ++ = +, ++ = ++++ = + = + + Skriv alla uppdelningar du kan av talet, lika stora delar.,

Läs mer

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 )

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 ) epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4 LÄXA 12 1 Beräkna med huvudräkning a) En kvadrat har arean 81 cm 2. Hur stor är omkretsen? b) Hur mycket kostar 600 g fläskfile, om priset per kilogram är 120 kr? c) En burk energidryck innehåller 200

Läs mer

Veckomatte åk 5 med 10 moment

Veckomatte åk 5 med 10 moment Veckomatte åk 5 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 5 4 Strategier för Veckomatte - Åk 5 5 Veckomatte

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1)

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) REPETITION 2 A 1 Förenkla uttrycken. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) 2 Johannas väg till skolan är a m lång. a) Robins skolväg är 200 m längre än Johannas. Teckna ett uttryck för hur lång skolväg Robin

Läs mer

Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev

Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev Lite inspiration Går det att konstruera 6 kvadrater av 12 tändstickor? Hur gör man då? (Nämnaren, Nr 2, 2005) Litet klurigt kanske, bygg en kub av stickorna: Uppgift

Läs mer

UTTRYCK ÅLDER 5. ALGEBRA P M K. Linda är 5 år äldre än Amanda. Amanda är x år. a) Skriv ett uttryck för hur gamla de är tillsammans.

UTTRYCK ÅLDER 5. ALGEBRA P M K. Linda är 5 år äldre än Amanda. Amanda är x år. a) Skriv ett uttryck för hur gamla de är tillsammans. UTTRYC ÅLDER Linda är 5 år äldre än Amanda. Amanda är x år. 5. ALGEBRA P M a) Skriv ett uttryck för hur gamla de är tillsammans. b)om de tillsammans är 29 år, hur gammal är var och en? E orrekt svar (a)

Läs mer

Gymnasiets Cadet. a: 2 b: 4 c: 5 d: 6 e: 11

Gymnasiets Cadet. a: 2 b: 4 c: 5 d: 6 e: 11 Gymnasiets Cadet Avdelning 1. Trepoängsproblem 1. I en klass finns 1 flickor och 9 pojkar. Hälften av eleverna i klassen är förkylda. Vilket är det minsta antalet flickor som är förkylda? a: 2 b: 4 c:

Läs mer

Matematik CD för TB = 5 +

Matematik CD för TB = 5 + Föreläsning 4 70 a) Vi delar figuren i två delar, en triangel (på toppen) och en rektangel. Summan av dessa två figurers area ger den eftersökta. Vi behöver följande formler: A R = b h A T = b h Svar:

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden =

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden = Enheter och skala I det här kapitlet kan du lära dig mer om hastighet att skriva minuter som del av timme att räkna om km/h till m/s något om hastigheter till sjöss om volymenheterna cm 3, dm 3 och m 3

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med ettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Din första termin på gymnasiet kommer att

Läs mer

Övningsblad 5.1. Skriva och beräkna värdet av uttryck. 1 Matilda är m år. Vad betyder det om hennes bror är

Övningsblad 5.1. Skriva och beräkna värdet av uttryck. 1 Matilda är m år. Vad betyder det om hennes bror är Övningsblad 5.1 Skriva och beräkna värdet av uttryck 1 Matilda är m år. Vad betyder det om hennes bror är a) m + 3 år b) x 5 år c) 2x år 2 Janne är x år. Skriv ett uttryck för åldern på en person som är

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Övningsuppgifter omkrets, area och volym

Övningsuppgifter omkrets, area och volym Stockholms Tekniska Gymnasium 01-0-0 Övningsuppgifter omkrets, area och volym Uppgift 1: Beräkna arean och omkretsen av nedanstående figur. 4 7 Uppgift : Beräkna arean och omkretsen av nedanstående figur.

Läs mer

8-1 Formler och uttryck. Namn:.

8-1 Formler och uttryck. Namn:. 8-1 Formler och uttryck. Namn:. Inledning Ibland vill du lösa lite mer komplexa problem. Till exempel: Kalle är dubbelt så gammal som Stina, och tillsammans är de 33 år. Hur gammal är Kalle och Stina?

Läs mer

Facit följer uppgifternas placering i häftet.

Facit följer uppgifternas placering i häftet. Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Ringa in talet som är närmast en hel. 0,9 Skriv talet i decimalform. tre tiondelar 0,3 en tiondel 0,1 två tiondelar 0,2 sex tiondelar 0,6 sju tiondelar

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

Facit Träningshäfte 9:2

Facit Träningshäfte 9:2 Kapitel 1 1 a) 4 800 000 b) 300 200 c) 25 085 d) 0,8 e) 0,25 f) 0,785 2 a) 2 miljoner 35 tusen: 2 035 000 235 tusen: 235 000 tjugotretusen femhundra: 23 500 b) 12 tiondelar: 1,2 12 hundradelar: 0,12 12

Läs mer

5-2 Likformighet-reguladetri

5-2 Likformighet-reguladetri 5-2 Likformighet-reguladetri Namn:. Inledning Du har nu lärt dig en hel del om avbildningar, kartor och skalor. Nu är du väl rustad för att studera likformighet, och hur man utnyttjar det faktum att med

Läs mer

Känguru 2012 Benjamin sid 1 / 8 (åk 6 och 7)

Känguru 2012 Benjamin sid 1 / 8 (åk 6 och 7) Känguru 2012 Benjamin sid 1 / 8 NAMN KLASS Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Felaktigt

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2008-10-25 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGe Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer