Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet"

Transkript

1 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 1 Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin utveckling. Innan vi börjar på ett nytt tema i Mattestegen behöver vi ta reda på vilka förkunskaper eleverna har. Vi använder oss av förtest för att ta reda på detta. Under denna flik finns ett förtest till varje steg i elevböckerna. Med hjälp av dessa förtest får du såväl en översiktlig bild av elevgruppens kunskaper inom temat som detaljerade kunskaper om den enskilda elevens förkunskaper. Vad kan eleven? Vad är eleven osäker på? Vad beror elevens osäkerhet på? Med hjälp av de kunskaper vi har fått om elevernas förkunskaper inför temat, kan vi planera det fortsatta arbetet. Hur kan jag arbeta med förtesten? När du påbörjar en ny arbetsperiod med ett nytt tema gör eleverna förtest. Antingen har eleven inte arbetat med Mattestegen tidigare, då behöver vi ta reda på var på stegen eleven ska börja. Eller så har eleven arbetat med Mattestegen och vi behöver då ta reda på hur elevens arbete fortskred förra gången han/hon arbetade med det temat om Stina t ex arbetade med steg 4 förra gången och hade goda kunskaper i de moment som ingick i detta steg, låter vi henne börja med förtest steg 4. Vi lämnar aldrig ut förtesten som ett häfte med steg 1 8 i. Vi undviker detta eftersom vi vet att många elever blir oroliga och stressade av att få ett så omfattande häfte. Våra elever får i stället ett steg i taget. Det är fördelaktigt om du har möjlighet att rätta efter varje steg eleven blir klar med. Har du dessutom möjlighet att rätta med eleven bredvid dig, kan du passa på att skaffa dig en kompletterande bild av elevens kunskaper. I ett samtal med eleven kan du få en bild av hur eleven tänker kring de uppgifter han/hon har löst. Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet i steget, kan du låta eleven genomföra förtestet för nästa steg. Uppfattar du det däremot som om eleven inte riktigt kan matematikinnehållet i steget, är det inte lämpligt att eleven gör fler steg i förtestet. Utgå från de kunskaper du vet att eleven har när du planerar elevens fortsatta arbete. Behöver eleven få arbeta laborativt för att få grepp om momentet eller behövs andra åtgärder? Troligen är det steg som eleven inte var säker på en lagom nivå att börja arbeta på. Är du osäker på elevens kunskaper kan du komplettera med att låta eleven lösa ett problem där du kan titta på och diskuterar med eleven kring lösningen. Tycker du att eleven kan börja på exempelvis steg 4 men visar problem med ett visst delmoment på det steget så hjälper talen inom hakparenteser längst till höger på förtestet dig att orientera mellan uppgifterna på förtestet och vilka uppgifter i boken som tränar samma matematiska moment. Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? För att du ska kunna dokumentera vad eleverna kan och deras kunskapsutveckling, finns det två olika typer av bokföringsprotokoll längst bak i denna flik. Bokföringsblad Klass är avsett för dokumentation av hela gruppen. Med hjälp av detta blad får du en översiktlig bild över hur eleverna fördelar sig över stegen samt kan följa arbetets framåtskridande. Markera på bokföringsbladet när eleven börjar arbeta på ett nytt steg och när eleven har de kunskaper som förväntas på steget. Bokföringsblad Elev är avsett för att kunna följa den enskilda individens arbete. Här kan du även notera sådant som är viktigt för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Spara bokföringsbladen! Du behöver dem för att följa elevens/elevernas kunskapsutveckling. Lärarpärm Mattestegen AB Höst steg 1 8 2:1

2 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 2

3 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 3 FÖRTEST Addition och subtraktion steg 1 1 Skriv rätt tal på strecket. [1 10] 45 + = Vilken talsort är siffran 4 i det här talet? [11 20] Svar: 3 Räkna talsorterna var för sig. Räkna både stående och liggande. [22 36] Ser du mönstret? Skriv rätt tal på strecken. [37 41] Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag förtest steg 1 8 2:3

4 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 4 FÖRTEST Addition och subtraktion 5 Räkna talsorterna var för sig. Räkna både liggande och stående. [42 55] Zandor har 582 kr i sin plånbok. [56 65] Vilka sedlar och mynt kan han ha? Rita ditt svar. 2:4 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

5 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 5 FÖRTEST Addition och subtraktion steg 2 1 Asta köpte böcker för kr. [1 25] Böckerna kostade kr, kr och kr. Skriv de tal du tycker ska stå på strecken. Välj bland de här talen Räkna talsorterna var för sig. Räkna både liggande och stående. [26 31] Skriv på matematikspråket att det fattas 7. [32 36] Svar: Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:5

6 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 6 FÖRTEST Addition och subtraktion 4 Räkna talsorterna var för sig. Räkna både liggande och stående. [37 48] Räkna bakifrån med plus. [49 62] :6 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

7 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 7 FÖRTEST Addition och subtraktion Steg 3 1 Vilka tal pekar pilarna på? [1 11] Skriv rätt tal i rutorna. a) b) Avrunda till närmaste tiotal. [12 20] a) 84» b) 995» 3 Välj räknesätt. Välj ett tal. Svaret ska finnas mellan de här talen. [21 23] 475 = 120 och Vilket tal står x i stället för? [24 32] x = Svar: x = Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:7

8 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 8 FÖRTEST Addition och subtraktion 5 Räkna talsorterna var för sig. Räkna både liggande och stående. [33 45] Avrunda bägge talen till närmaste tiotal och räkna ut ungefär [45 59] hur mycket det blir » = 2:8 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

9 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 9 FÖRTEST Addition och subtraktion steg 4 1 Skriv det här talet med bokstäver. [1 11] = 2 Räkna bakifrån med plus. [12 17] = + = 3 Räkna talsorterna var för sig. Välj själv om du räknar liggande eller stående. [18 34] Staffan har 2,50 kr mer än Stina. Tillsammans har de 11,50 kr. [35 46] Hur mycket har Staffan? Svar: Staffan har kr. 5 Skriv de tal du tycker passar på strecken. [47 51] 4,50 = 9 6 Skriv de här talen i storleksordning. Börja med det största talet. [52 53] 5,19 5,7 5,38 5,2 Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:9

10 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 10 FÖRTEST Addition och subtraktion Steg 5 1 Ställ upp och räkna ut. [1 18] [19 27] a) b) c) [28 30, 33 37] 2 Räkna bakifrån med plus. [31 37] = 3 Räkna i huvudet. [42 51] a) 4,4 + 0,04 = c) 4,04 + = 4,44 b) 0,5 + = 0,7 d) 0,9 + 0,2 = 4 Skriv ett tal som ligger mellan 0,7 och 0,8. [42 51] Svar: 2:10 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

11 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 11 FÖRTEST Addition och subtraktion steg 6 1 Ställ upp och räkna ut. [1 9] a) b) [10, 13 19] 2 Räkna bakifrån med plus. [10 12, 15 19] = 3 Räkna i huvudet. Använd metoden öka / minska. [20 25] = + = 4 Räkna i huvudet. Använd metoden att öka bägge talen lika mycket. [26 31] = = 5 Använd miniräknare när du löser den här uppgiften. [32 42] Reidun köpte ost för 38,83 kr, en limpa för 16,50 kr och godis för 9,30 kr. I sin plånbok hade hon en femtiolapp och fyra tjugokronorssedlar. Hur mycket fick hon tillbaka när hon betalade? Svar: Hon fick kr tillbaka. 6 Skriv rätt tal på strecken. [45 50] Skillnaden mellan talen ska hela tiden vara lika stor. 0 1,8 3 Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:11

12 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 12 FÖRTEST Addition och subtraktion Steg 7 1 Fyra tjejer hoppade längdhopp [1 8] Namn Längd och fick de här resultaten: Tove 3,39 m 1 Maja 3,5 m 2 Bodil 3,8 m 3 Alizia 3,18 m 4 Fyll i resultatlistan till höger. 2 Skriv rätt tal på strecket. [9 20] a) 0,8 m + dm = 12 dm b) 1,1 m + 1 cm = cm 3 Skriv de här talen i decimalform. [21 35] a) En fjärdedel = b) 15 tiondelar = 4 Räkna talsorterna var för sig. [36 38, 46 53] 16,7 + 3,8 = 5 Ställ upp och räkna ut. [36, 39 40, 46 53] 13,8 + 7,6 2:12 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

13 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 13 FÖRTEST Addition och subtraktion 6 Räkna bakifrån med plus. [41 43, 46 53] 12,4 6,6 = 7 Ställ upp och räkna ut. [41, 44 53] 15,1 8,4 8 Räkna i huvudet. [54 63] a) 3,23 + 0,3 = b) 8,18 0,8 = Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:13

14 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 14 FÖRTEST Addition och subtraktion Steg 8 1 Räkna talsorterna var för sig. [1 3, 11 18] 0,87 + 8,7 = 2 Ställ upp och räkna ut. [1, 4 5, 11 18] 4, ,47 3 Räkna bakifrån med plus. [6 8, 11 18] 66,6 7,77 = 4 Ställ upp och räkna ut. [6, 9 18] 102,2 8,65 2:14 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

15 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 15 FÖRTEST Addition och subtraktion 5 Räkna i huvudet. [19 23] a) 4,44 + 0,4 = b) 5,45 0,5 = 6 Efter att ha vägt sig på badrumsvågen sa Hanna: [24 31] Jag väger ungefär 43 kg. Vilken kan hennes verkliga vikt ha varit? Hon kan ha vägt från kg till kg. 7 Ringa in det tal som ligger närmast 5. [32 39] 5,06 4,9 5,1 4,91 8 Räkna bakifrån med plus. [40 42] 200 7,75 = 9 Ställ upp och räkna ut. [40, 43 44] ,65 10 Vilket tal är störst av a och b? Ringa in det som är störst. [45 55] a) a + 2 = b b) a 2 = b c) a = b 2 Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:15

16 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 16 FÖRTEST Multiplikation och division steg 1 1 Rita två olika rektanglar som visar talet 12. [1 16] 2 Räkna talsorterna var för sig. Räkna både liggande och stående. [17 23] Skriv rätt tal i den tomma rutan. [45 50] 20 = 5 4 Dela talsorterna var för sig. [51 59] = + + = 2:16 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

17 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 17 FÖRTEST Multiplikation och division steg 2 1 Försök komma på två olika divisioner där svaret är 8. [1 17] 2 Ungefär hur mycket är det här? [18 22] a) 23» b) 56» Räkna talsorterna var för sig. [24 28, 33 47] = 4 Räkna talsorterna var för sig. Räkna både liggande och stående. [29 47] Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:17

18 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 18 FÖRTEST Multiplikation och division steg 3 1 Bestäm först om du ska multiplicera eller dividera. [1 11] Välj sedan rätt tal så att svaret hamnar rätt. Du får använda miniräknare. Välj räknesätt. Välj ett tal. Svaret ska finnas mellan de här talen. 315 = och = 200 och Räkna talsorterna var för sig. [12 20] Välj själv om du räknar liggande eller stående En siffra har fallit bort i talet. Skriv rätt siffra i den tomma rutan. [21 28] = Skriv rätt tal på strecket. [29 42] a) 1800 = 18 b) 10 = Räkna talsorterna var för sig. [18 22] :18 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

19 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 19 FÖRTEST Multiplikation och division steg 4 1 a) Multiplicera två tal med b) Dividera två tal med [1 6] varandra så att produkten varandra så att kvoten blir 45. blir 6. 2 Räkna i huvudet. Använd metoden hälften/ dubbelt. [7 13] 6 25 = = 3 Mazud är 11 år. Ungefär hur många dagar har han levt? [14 18] Vilket alternativ är närmast? A 400 B C D Svar: Mazud har levt ungefär dagar. 4 Räkna talsorterna var för sig Räkna talsorterna var för sig. Skriv hur stor rest det blir kvar. [19 34] Räkna talsorterna var för sig. Välj själv om du räknar liggande eller stående. [35 37] Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:19

20 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 20 FÖRTEST Multiplikation och division steg 5 1 Ställ upp och räkna ut. [1 4, 5 11] Räkna talsorterna var för sig. Välj själv om du räknar liggande [1, 5 11] eller stående Räkna kort division. [12 20] Skriv rätt tal i den tomma rutan. [21 35] 100 = Räkna kort division. [36 56] :20 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

21 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 21 FÖRTEST Multiplikation och division steg 6 1 Skriv rätt tal på strecken. [1 17] a) 30 = 1500 b) 60 = Avrunda bägge talen till närmaste runda tal och räkna ut ungefär [17 27] hur mycket det blir » = 3 Skriv rätt tal på strecken. [28 40] a) / = 400 b) /20 = / 4 Gör ett överslag och räkna ut ungefär hur mycket det blir. [41 47] a) 40 /7» b) 52,50 /6» 5 Räkna kort division. [48 57] 48,60 /9 6 Räkna i huvudet. Använd metoden hälften/dubbelt så att du får en [58 61] enklare uträkning = = Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:21

22 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 22 FÖRTEST Multiplikation och division steg 7 1 Skriv rätt tal på strecken. [1 13] a) 9 = 6,3 b) 8 = 0,4 2 Räkna talsorterna var för sig. [14 16] 5 3,27 3 Ställ upp och räkna ut. [14, 17 20] 6 4,77 4 Skriv rätt tal i den tomma rutan. [21 25] 7 3,55 = ,35 5 Skriv rätt tal på strecken. [37 48] a) /10 = 10,5 b) 40 / = 0,04 6 Skriv rätt tal på strecken. [49 68] a) 4 / = 0,5 b) /100 = 3,6 /9 2:22 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

23 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 23 FÖRTEST Multiplikation och division steg 8 1 Räkna kort division. [1 14] /4 2 Ställ upp och räkna ut. [15 38, 41 45] = Hur mycket är då ? Ringa in rätt alternativ. [39 40] Räkna kort division. Kontrollera med ett överslag att decimaltecknet [46 49, 53 55] kommit på rätt plats. 3,12 /4 5 Gör ett överslag och ring in det svar som är riktigt. [50 52] Skriv varför du valde som du gjorde. 5,22 /6 = 0,87 8,7 87 Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:23

24 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 24 FÖRTEST Statistik steg 1 Studera den här prislistan. 1 Oskar köper 2 st av nr [1 4] Kökskniv 22,50 kr Han betalar med en hundralapp. Hur mycket får han tillbaka? Skalkniv 19,50 kr Fruktkniv 19 kr Brödkniv 32,50 kr 2 Vilket nummer har skalkniven? Studera den här tidtabellen. 3 Mellan vilka platser går bussen? Buss nr 16 Svinsta Sydudden Hur många minuter är det mellan avgångarna? 5 Martin kommer till Svinsta kl halv tio. [5 27] Hur många minuter dröjer det innan nästa buss avgår? 2:24 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

25 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 25 FÖRTEST Statistik steg 2 1 a) Här ser du ett utdrag ur postnummerkatalogen för Göteborg. [1 15] Du har skrivit ett brev till Annika Svensson som bor på Åvägen 19. Nu ska du skicka brevet. Åslyckevägen GÖTEBORG Åsstigen ASKIM Åstranden ANGERED Åttarörsgatan V FRÖLUNDA Åvägen GÖTEBORG GÖTEBORG Skriv den rätta adressen på kuvertet. b) Skriv i frimärksrutan hur mycket det kostar om brevet väger 300 gram. Portotabell Maxvikt Porto gram kronor 20 5, , , , ,00 2 Diagrammet visar några höga berg i Sverige. Hur många meter är det mellan strecken på höjdskalan? (m) A B C D Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:25

26 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 26 FÖRTEST Statistik 4 I rutan står bergen i bokstavsordning. [16 21] Flatruet Kebnekaise Spika Åreskutan 952 m m m m Fyll i den tomma tabellen, så att bergen står i storleksordning med det högsta berget först. Bokstav Berg Höjd i meter 2:26 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

27 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 27 FÖRTEST Statistik steg 3 Den här tabellen visar hur många syskon eleverna i en klass har. Lisa 2 Kalle 0 Malek 1 Hamid 2 Cajsa 1 Sigrid 3 Fia 1 Fredrik 1 Rami 0 Robin 0 Björn 2 Johan 4 Åsa 1 Petra 2 Siri 3 1 Gör ett avprickningsschema över antalet syskon som eleverna [1 10] i klassen har. Syskon 0 1 Antal 2 Rita ett stapeldiagram som visar hur många syskon eleverna i klassen har Antal elever 1 0 Antal syskon Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:27

28 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 28 FÖRTEST Statistik Det här stolpdiagrammet [11 13] visar vilken temperatur det var kl 12 på dagen under en vecka i oktober i Östersund. C 10 Temperatur 3 Vilken temperatur var det på tisdag? Hur många grader sjönk temperaturen från tisdag till torsdag? 5 5 På fredagen var det 8 C. Rita in den stolpen. 10 Må Ti On To Fr Lö Sö Den här tabellen visar vilken temperatur det var kl 12 på dagen under en vecka i maj i Visby. Måndag 4 C Tisdag 7 C Onsdag 11 C Torsdag 9 C Fredag 14 C Lördag 12 C Söndag 15 C C Temperatur 0 Må Ti On To Fr Lö Sö 6 Rita ett linjediagram över [14 19] temperaturen i Visby den här veckan. 2:28 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

29 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 29 FÖRTEST Statistik steg 4 Det här stapeldiagrammet visar vilken favoritfärg 16 barn i en klass hade röd blå grön gul 1 Gör om stapeldiagrammet till ett cirkeldiagram. [1 6] Använd röd, blå, grön och gul färgpenna. 2 Hur många procent av de här cirklarna är skuggade? [7 11] a) b) Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:29

30 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 30 FÖRTEST Statistik 3 Miranda fick 200 kr på sin namnsdag. [12 13] Cirkeldiagrammet visar vad hon gjorde med pengarna. Så här mycket sparade Miranda. Så här mycket kostade tidningen. Så här mycket kostade sockorna. a) Hur många kronor sparade hon? b) Hur mycket kostade sockorna? c) Hur mycket kostade tidningen? Hur mycket är 4 a) 50% av 50 [14 28] b) 10% av 10? 5 a) 40% av 400 b) 20% av 2 000? 2:30 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

31 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 31 FÖRTEST Statistik steg 5 1 I rutan till höger finns det sju tal. [1 8] 7 17 Medelvärdet av talen är Visa hur du räknar. 2 Det här diagrammet visar temperaturen kl 12 på dagen [1 7] under en maj-vecka i Norrköping. Vilken var medeltemperaturen kl 12 under den veckan? Må Ti On To Fr Lö Sö 3 Skriv rätt tal i den tomma rutan så att medelvärdet för talen blir 5. [8 10] Studera talen i rutan från uppgift 1. [11 19] Rita en ring runt medianen. Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:31

32 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 32 FÖRTEST Statistik steg 6 Så här många biobesök gjorde eleverna i klass 6 B under jullovet Gör en avprickningstabell över elevernas biobesök. [1 5] 2 Räkna ut hur många biobesök eleverna gjorde i genomsnitt. 3 Skriv det tal i den tomma rutan som gör att medelvärdet [18 24] för talen blir :32 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

33 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 33 FÖRTEST Statistik steg 7 12 personer tillfrågades om hur många gånger de åt fisk förra veckan. Det här blev resultatet: Rita en frekvenstabell som visar [1 5] resultatet av undersökningen. 2 Skriv de här talen i storleksordning med det minsta först. [6 10] Bestäm medianen. 3,5 0,1 4 5,2 3 1,9 3 Rita en graf (= kurva) som visar följande: [11 16] Alex ska motionera 1 km. Han börjar med att gå i snabb takt. Efter 300 m börjar han springa ganska fort. Vid 750 m börjar en brant backe, så då börjar han promenera. När 100 m är kvar börjar han springa det fortaste han kan och spurtar i mål. Hastighet Sträcka Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:33

34 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 34 FÖRTEST Statistik steg 8 1 Rita ett diagram som visar hur långt man kommer [1 29] på en viss tid om man åker med en hastighet av 60 km/h. På ena axeln ska du ha sträckan i km och på den andra axeln ska du ha tiden. (h) Tid Sträcka (km) 2:34 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

35 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 35 BOKFÖRINGSBLAD Klass Klass: N amn Steg Lärarpärm Mattestegen AB Höst Kopieringsunderlag steg 1 8 2:35

36 AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd :10 Sida 36 BOKFÖRINGSBLAD Elev Klass: år 4 Addition och subtraktion år år år 4 Multiplikation och division år år år 4 Statistik år år :36 steg 1 8 Kopieringsunderlag Lärarpärm Mattestegen AB Höst

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

Mattestegens matematik

Mattestegens matematik höst Decimaltal pengar kr 0 öre,0 kr Rita 0,0 kr på olika sätt. räkna,0,0 storleksordna decimaltal Sub för lite av två talsorter 7 00 0 tallinjer heltal 0 0 Add med tiotalsövergångar 0 7 00 0 Sub för lite

Läs mer

Veckomatte åk 5 med 10 moment

Veckomatte åk 5 med 10 moment Veckomatte åk 5 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 5 4 Strategier för Veckomatte - Åk 5 5 Veckomatte

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Tal Räknelagar Prioriteringsregler

Tal Räknelagar Prioriteringsregler Tal Räknelagar Prioriteringsregler Uttryck med flera räknesätt beräknas i följande ordning: 1. Parenteser 2. Exponenter. Multiplikation och division. Addition och subtraktion Exempel: Beräkna 10 5 7. 1.

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

Avrundning till heltal

Avrundning till heltal arbetsblad 9:1 Avrundning till heltal Avrunda till närmaste heltal. > > 6,2 6,6 7,1 6 7 7 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 > > 34,3 34 35,8 36 35,5 36 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 > > Avrunda till närmaste heltal. 8,1

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000 Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d)

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d) 1. b) c) d) a) Multiplikation med 100 kan förenklas med att flytta decimalerna lika många stg som antlet nollor. 00> svar 306 b) Använd kort division. Resultatet ger igen rest. Svar 108 c) Att multiplicera

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3 Kapitel 3.1 3101 Exempel som löses i boken. 3102, 3103, 3104 Se facit, kontakta din lärare om du behöver hjälp. 3105 a) Se facit. b) Lägg ihop höjden på alla staplar 15 + 10 + 25 = 50 st c) Se facit. 3106

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 6

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 6 Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 000 kurs A, kapitel Kapitel.1 101, 10, 10 Eempel som löses i boken. 104, 105, 10, 107, 108, 109 Se facit 110 a) Ledning: Alla punkter med positiva

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå.

Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå. Övningsuppgifter statistik Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå. Hjälpmedel: papper och penna.

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT t.ex. Dela upp talet. = + + = + + = + + Dela upp talet i lika stora delar. = +, +++ = ++ = +, ++ = ++++ = + = + + Skriv alla uppdelningar du kan av talet, lika stora delar.,

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

ATT KUNNA TILL. MA1050 Matte Grund. 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson

ATT KUNNA TILL. MA1050 Matte Grund. 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson ATT KUNNA TILL MA1050 Matte Grund 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson Sida 2 av 5 Att kunna till prov G1 Kunna ställa upp och beräkna additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisuionsuppgifter

Läs mer

1. TAL P PENGAR TILLBAKA. Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr.

1. TAL P PENGAR TILLBAKA. Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr. 1. TAL P PENGAR TILLBAKA Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr. K Vad får du tillbaka på en hundralapp? Avrunda svaret till närmsta heltal.

Läs mer

Läxa 1 efter sidan 11

Läxa 1 efter sidan 11 Läxa 1 efter sidan 11 1 Skriv det tal som har a) 5 tiotusental 3 tusental 8 hundratal 7 tiotal 4 ental b) 9 hundratusental 2 tiotusental 5 tusental 4 hundratal 3 ental c) 2 hundratusental 4 tusental 9

Läs mer

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 2010-11-01 Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven : utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller =

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller = n se ta l l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu + + 7 tiotusental tusental 7 tiotal 7 7 7 7 Ju längre till höger, desto större är talet. 7 > 7 Siffran betyder tiotusental

Läs mer

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Multiplika tion Multiplikation, 5-tabellen Att multiplicera är detsamma som att addera samma tal flera gånger. Det kallar vi upprepad addition. 3 5 kan

Läs mer

Statistiska undersökningar

Statistiska undersökningar Arbetsgång vid statistiska undersökningar Problemformulering, målsättning Statistiska undersökningar Arbetsgången mm Definition av målpopulation Framställning av urvalsram Urval Utformning av mätinstrument

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

205. Begrepp och metoder. Jacob Sjöström jacobsjostrom@gmail.com

205. Begrepp och metoder. Jacob Sjöström jacobsjostrom@gmail.com 205. Begrepp och metoder Bo Sjöström bo.sjostrom@mah.se Jacob Sjöström jacobsjostrom@gmail.com Hur hög är en stapel med en miljon A4-papper? 100 st 80 grams har höjden 1 cm 1000 1 dm 1 000 000 1000 dm

Läs mer

Repetitionsuppgifter D5

Repetitionsuppgifter D5 Repetitionsuppgifter D5 1. Skriv koordinaterna för punkterna A-D 2. Rita ett liknande koordinatsystem och markera punkterna E = (1,0), F = (6,1), G = (5,6) H = (0,5) 3. Diagrammet visar hur mycket bensin

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Många elever som studerar på Barn- och Fritidsprogrammet kommer så

Många elever som studerar på Barn- och Fritidsprogrammet kommer så Linda Jarlskog Ma A på förskolan Små barn behöver uppleva att de kan förankra tidiga möten med matematik i sin egen värld. Även gymnasieelever behöver uppleva att undervisningen känns relevant för dem.

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det stämmer. Motivera ditt val av tecken.

1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det stämmer. Motivera ditt val av tecken. Modul: Taluppfattning och tals användning. Del 3: Det didaktiska kontraktet Likhetstecknet Ingrid Olsson, fd lärarutbildare Mitthögskolan Läraraktivitet. 1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Att välja räknesätt när du löser matematiska problem. Skriv din lösning! Eric har 165 kr. Towa har dubbelt så mycket. Didrik har 20 kr färre än Towa. Hur mycket har de tillsammans?

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 010. NATIONELLT KURSPROV I

Läs mer

Nationella strävansmål i matematik. Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

Nationella strävansmål i matematik. Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven Nationella strävansmål i matematik Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9 Tal Läxa 1 1 a) 307 b) 55 c) 00 003 a) 131 > 113 b) 1 > 1 c) 99 < 9 99 3 a) 1 170 b) 5 75 c) 91 a) 3 hundra b) 3 ental c) 3 tusen 5 a) 370 b) 0 a) 31 b) 1 3 c) 1 3 7 a) 99 b) 13 a) 37 b) 19 00 9 5 15 50

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

geometri och statistik

geometri och statistik Svikten geometri och statistik Innehåll Mönster Geometriska figurer Del av Matematiska ord Längd runt om Tredimensionella figurer Tabeller och diagram Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2-3 4-5 6-7 8-9

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt.

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt. Steg 9 10 Numerisk räkning Godkänd 1 Beräkna. 15 + 5 3 Beräkna. ( 7) ( 13) 3 En januarimorgon var temperaturen. Under dagen steg temperaturen med fyra grader och till kvällen sjönk temperaturen med sex

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: MÅL Att välja räknesätt vid problemlösning. Milton är 0 år. Hans pappa är 45 år. Hur mycket äldre är hans pappa? Svar: Lena köper en bok som kostar 85 kronor och en penna för 24

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > <

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > < Arbetsblad : Arbeta tillsammans > < Poängkryss Materiel: Spelplan, 3 4 tärningar och penna. Antal deltagare: 2 4 st Utförande: Spelare nr slår alla tärningarna samtidigt. De tal som tärningarna visar ska

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 2 Innehåll Inledning... 5 Skriftliga räknemetoder... 7 Huvudräkning, multiplikation och division... 9 Huvudräkning,

Läs mer

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ 100 12 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 26 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 27 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 28 STOCKHOLM ON TO FR

Läs mer

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR 100 12 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 26 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 27 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 28 STOCKHOLM TI ON TO

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 10 maj - 1 juni 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 120 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

1. 4 + 6 3 = Svar: (1/0) 3. Skriv ett heltal i rutan så att bråket får ett värde mellan 2 och 3. Svar: (1/0)

1. 4 + 6 3 = Svar: (1/0) 3. Skriv ett heltal i rutan så att bråket får ett värde mellan 2 och 3. Svar: (1/0) 1. 4 + 6 3 = Svar: (1/0) 2. Vad är hälften av 1 1 2? Svar: (1/0) 3. Skriv ett heltal i rutan så att bråket får ett värde mellan 2 och 3. Svar: (1/0) 8 4. Andreas har 4 km till skolan. Hur många minuter

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4 LÄXA 12 1 Beräkna med huvudräkning a) En kvadrat har arean 81 cm 2. Hur stor är omkretsen? b) Hur mycket kostar 600 g fläskfile, om priset per kilogram är 120 kr? c) En burk energidryck innehåller 200

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

Maria Österlund. Inför festen. Mattecirkeln Addition 2

Maria Österlund. Inför festen. Mattecirkeln Addition 2 Maria Österlund Inför festen Mattecirkeln Addition 2 NAMN: Vilka är talen? Lasse och Lotta ska ha fest. När de skrivit upp alla kompisar de vill bjuda blev det 22 st, 4 fler pojkar än flickor. Hur många

Läs mer

Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev

Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev Lite inspiration Går det att konstruera 6 kvadrater av 12 tändstickor? Hur gör man då? (Nämnaren, Nr 2, 2005) Litet klurigt kanske, bygg en kub av stickorna: Uppgift

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

6-3 Statistikgranskning. Namn:

6-3 Statistikgranskning. Namn: 6-3 Statistikgranskning. Namn: Inledning Du har nu lärt dig en hel del om statistik och om diagram. Eftersom statistik används i många sammanhang, ibland med syftet att framhäva en viss tendens eller utveckling,

Läs mer

MÄSTERKATTEN 3A FACIT

MÄSTERKATTEN 3A FACIT MÄSTEKATTEN A FACIT JÄGASTENÅLDEN Problemlösning Arbeta två och två. Åsas mamma ska sy små bärnstenar och vildsvinständer på ett skärp. Stenarna och tänderna vill hon ha i en lång rad i ett snyggt mönster.

Läs mer

Opalens Förskoleklass

Opalens Förskoleklass Opalens Förskoleklass Veckobrev för vecka 43 Denna vecka har hela skolan haft en gemensam temavecka där alla klasser har fått fördjupat sig i matematik och fysik genom olika aktiviteter och utmaningar.

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

VARDAGSMATEMATIK BRÅK, PROCENT, GEOMETRI OCH DIAGRAM M.M.

VARDAGSMATEMATIK BRÅK, PROCENT, GEOMETRI OCH DIAGRAM M.M. ISBN: 978-9-776-60-9 VARDAGSMATEMATIK TILL LÄRAREN Dessa uppgifter i vardagsmatematik lämpar sig för elever som behöver repetera grundskolans matematik på en grundläggande nivå, t.ex. elever på IV-programmet,

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Distriktsfinal. Del 1: 7 uppgifter Tid: 60 min Maxpoäng: 21 (3p/uppgift)

Distriktsfinal. Del 1: 7 uppgifter Tid: 60 min Maxpoäng: 21 (3p/uppgift) Distriktsfinal Del 1: 7 uppgifter Tid: 60 min Maxpoäng: 21 (3p/uppgift) Hjälpmedel: Endast skrivmateriel, ingen miniräknare! OBS! Skriv varje uppgift på separat papper och lagets namn på samtliga papper.

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd...

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd... 2010-08-23 Lokal kursplan år 3 Engelska... 2 Svenska... 6 Svenska som andraspråk... 7 Idrott och hälsa... 8 Musik... 9 Biologi... 10 Fysik... 11 Kemi... 11 Slöjd... 12 Geografi... 13 Historia... 13 Religion...

Läs mer

L ÄR ARHANDLEDNING. Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg

L ÄR ARHANDLEDNING. Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg L ÄR ARHANDLEDNING Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg Negativa tal Utför beräkningarna. Addera svaren i varje grupp till en kontrollsumma. Alla kontrollsummor ska bli lika. 2 5 13 + ( 2) 11

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Multiplikation genom århundraden

Multiplikation genom århundraden Multiplikation genom århundraden För många elever i skolan kan multiplikation upplevas som något oöverstigligt. Addition och subtraktion kan de förstå sig på men inte multiplikation. Utan förståelse för

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Utematte och kamratövningar

Utematte och kamratövningar Utematte och kamratövningar Postadress Besöksadress Tel Fax Mobil E-post Nynäshamns kommun Sjöudden 08 520 73565 08 520 38590 Mats 070 6388590 mats.wejdmark@naturskolan.pp.se Viaskolan, Naturskolan Slutet

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer