Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet."

Transkript

1 Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje som har samma lutning som linjen figuren och går genom punkten (0, 3). (1/0/0) 2. Grafen för en andragradsfunktion är given i figuren nedan. Lös följande uppgifter med grafisk metod. a) Bestäm funktionens nollställen. (1/0/0) b) Avgör om funktionen har en maximi- eller minimipunkt. Ange punkten. (2/0/0) c) Bestäm ekvationen för symmetrilinjen.

2 3. Förenkla uttrycket x + 4 x så långt som möjligt (1/0/0) 4. Lös ekvationerna a) x x 3 = 0 (1/0/0) b) lgx = 0 (1/0/0) c) 5! 5!! = 5!" 5. Vilka av följande ekvationer A- E har icke- reella lösningar? A. x! = 1 B. (x + 1)(x + 2) = 0 C. x! = 0 D. x(x 3) = 0 E. x! + 4 = 0 (1/0/0) 6. Kalle har köpt 20 stycken stearinljus som alla är 12 cm långa. På förpackningen står det att ljusen blir 3,0 cm kortare per timme när de brinner. a) Hur lång tid tar det innan ett sådant ljus brunnit upp? b) Teckna en funktion som anger hur långt ett sådant ljus är i y cm efter tiden x timmar. (1/0/0) 7. För en andragradsfunktion gäller följande: - Funktionen har ett nollställe för x = 1 - Funktionen har sitt minsta värde för x = 4 För vilket värde på x har funktionen sitt andra nollställe?

3 8. Förenkla uttrycken så långt som möjligt.!! a)!!!!! b)!!!!!!!!!!!!" (0/0/1) 9. I koordinatsystemet visas grafen till den linjära funktionen y = f(x) och andragradsfunktionen y = g(x). y = f(x) y = g(x) Avläs i figuren och besvara frågorna. a) Bestäm g(4) (1/0/0) b) För vilka världen på x gäller att g x < f(x)? (0/2/0) c) Ange ekvationen för en rät linje som inte skär någon av graferna till funktionerna (0/0/1)

4 10. I början av 2014 köper Ellen en begagnad bil för kr. Bilens värde kan beskrivas med funktionen V t = ,80! där V är bilens värde i kr och t är tiden i år efter inköpet. a) Med hur många procent minskar bilens värde varje år? (1/0/0) b) Bestäm i exakt form tidpunkten då bilens värde halverats. Obs! Inget närmevärde ska anges. 11. Omkretsen på en rektangulär parkering är 600 m. Ställ upp en formel som beskriver arean A (uttryckt i m 2 ) som en funktion av parkeringens ena sida uttryckt i x m. 12. Ett ekvationssystem består av två ekvationer där varje ekvation innehåller två variabler x och y. a) Den ena ekvationen är 3x + 2y = 16 Ge ett exempel på hur den andra ekvationen kan se ut så att ekvationssystemet får oändligt många lösningar. b) Den ena ekvationen är 3x + 2y = 16 Ge ett exempel på hur den andra ekvationen kan se ut så att ekvationssystemet endast får lösningen x = 4 y = 2 (0/0/1) (0/0/1)

5 Del II: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 13. Lös ekvationssystemet 3x + y = 1 med algebraisk metod. 5x + 2y = 0 (2/0/0) 14. Lös ekvationerna med algebraisk metod. a) x! 6x 16 = 0 (2/0/0) b) x 2! + (x 2) = 0 (0/2/0) 15. I figuren nedan gäller att sträckorna AB = 8,0 cm, BC = 15 cm och CE = 11 cm. Bestäm längden av sträckan DE exakt så att triangeln ABC blir likformig mot triangeln CDE. (0/2/0) 16. Bestäm med algebraisk metod för vilka värden på x som funktionerna f x = x! 6x + 11 och g x = 2x + 6 skär varandra. (0/3/0) 17. Andragradsfunktionen f x = 2x! 2kx + 2k där k är en konstant är given. Bestäm vilka värden k kan anta för att funktionens nollställen ska vara icke- reella. (0/0/3)

6 Del III: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 18. Sidorna i figuren som markerats med ett tvärgående streck är lika långa. Bestäm vinkeln A. Obs! Figuren är ej skalenlig. (0/2/0) 19. I ett land är bor 25 miljoner invånare år Antalet miljoner invånare N förväntas öka exponentiellt under de närmaste åren enligt sambandet: N t = 25 1,030! där t är tiden uttryckt i år efter år a) Kommer befolkningen att vara över 30 miljoner år 2020? (2/0/0) b) Vilket år har befolkningen blivit dubbelt så stor? (0/2/0) 20. Petter och Sara har tecknat varsitt mobilabonnemang hos samma operatör. Båda betalar en fast avgift varje månad och en rörlig avgift som är proportionell mot hur mycket de ringer. Under första månaden ringer Petter 300 min och får betala 159 kr. Under den andra månaden ringer han 330 min och får betala 168 kr. Sara ringer under 200 min under första månaden och får betala 135 kr. Har Petter och Sara tecknat samma abonnemang? Motivera ditt svar med beräkningar. (0/3/0)

7 21. Lena är mycket intresserad av gamla koppar. En butik säljer hennes favoritkoppar i två storlekar. Tabellen visar hennes inköp vid två olika tillfällen. Hur mycket kostar de små respektive stora kopparna per styck? (0/3/0)

8 22. Karin och Göran är konstintresserade och ska köpa en tavla till sitt hem. De har varsin modell över hur de tror att tavlans värde kommer att ändras. Karin använder modellen V t = 4,2 1,025! där V är värdet i miljoner kr och t är tiden i år efter inköpet av tavlan. a) Vad kostar tavlan vid tiden t = 0 enligt Karins modell? (1/0/0) b) Beräkna V(20) och tolka resultatet. (1/1/0) Göran använder modellen W t = 4,2 + 0,8t 0,03t! där W är värdet i miljoner kr och t är tiden i år efter inköpet av tavlan. c) Beskriv två likheter och en skillnad mellan Karins och Görans modeller. d) Ge en rimlig förklaring till hur Karin och Göran tänkt då de tagit fram sina modeller. Finns det några orimligheter i modellerna? (0/2/0) (0/2/1) 23. Ett företag tillverkar chips. På chipspåsarna står det att innehållet väger 310 g. Chipspåsarnas vikt är normalfördelade kring medelvärdet 330 gram med standardavvikelsen 10 g.

9 a) Hur många av påsarna kan förväntas innehålla mer än 310 g? (2/0/0) Företaget inser att de kan spara pengar genom att fylla påsarna lite mindre och ändå få nöjda kunder. De vill dock att minst 84,1 % av påsarna ska innehålla minst 310 g chips. Standardavvikelsen antas fortfarande vara 10 g. b) Beräkna det nya medelvärdet som motsvarar detta krav. (0/3/0) 24. När Stefans lärare meddelar klassen resultatet på ett glosförhör i engelska skriver läraren på tavlan: Maximal poäng: 40p Medelvärde: 25p Median: 21p Antal elever som deltog: 29 st Stefan fick 25 poäng på glosförhöret och påstår följande: Det är lika många i klassen som fick bättre resultat på glosförhöret än mig som det är personer som fick sämre resultat än mig. Avgör om Stefans påstående är sant eller falskt. Motivera varför. (0/2/0) 25. Arean A uttryckt i m 2 för ett rektangulärt område kan beskrivas med formeln: A x = 300x x! där x är sträckan uttryckt i meter för en av sidorna. a) Bestäm områdets maximala area. (2/1/0) b) Bestäm de mått på rektangeln som ger den största arean. (0/2/0) 26. För vinkelräta linjer gäller sambandet: k1 k2 = 1 där k1 och k2 är riktningskoefficienten för den första respektive den andra linjen. Utnyttja sambandet ovan och bestäm räta linjens ekvation för den linje som går genom punkten (1, 6) och är vinkelrät mot linjen y =!!! + 1. (0/0/3)

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Miniräknare ej tillåten Del B1 Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng (0/1). Provtid: 80 minuter för Del B1 och Del B2 tillsammans.

Läs mer

- Nationella prov till eleven -

- Nationella prov till eleven - - Nationella prov till eleven - Tidigare utgivna ämnesprov för årskurs 9 under kursplan 2000 :: Allmänt Detta kompendium innehåller de skriftliga delarna från fyra tidigare utgivna ämnesprov i matematik

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008.

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Miniräknare ej tillåten Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0)

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b Bedömningsexempel Matematik kurs 1b Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NpMa2b Muntlig del vt 2012

NpMa2b Muntlig del vt 2012 Till eleven - Information inför den muntliga provdelen Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer