Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar."

Transkript

1 Repetition kapitel Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm Beräkning av andelen i procentform Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Om vi har ett tal i decimalform motsvarar hundradelarna procent. 0,45 = 45 % 0,02 = 2 % 0,035 = 3,5 % 1,20 = 120 % Ex. Familjen Larsson har 5 barn, två pojkar och tre flickor. Hur stor andel är flickor? andelen delen ela a) I bråkform: 3 5 b) I decimalform: 0,6 c) I procent: 0,6 = 0,60 = 60 % Beräkningar då vi vet procentsatsen Ex. Hur mycket är 15 % av 200? Metod 1: 0, Metod 2:

2 Procent utan räknare Ex. Hur många procent av 25 är 7? % Vi förlänger bråket med 4 och får 28 hundradelar, 28 % Ex. Ungefär hur många procent av 297 är 34? % Vi kan avrunda och göra en överslagsberäkning. Vi förkortar med 3 för att få fram hundradelar. Ex. Hur mycket är 3 % av 700kr? 1 % av 700 kr är % av 700 kr är kr 50 % = hälften dividera hela med 2 25 % = en fjärdedel dividera hela med 4 10 % = en tiondel dividera hela med 10 1 % = en hundradel dividera hela med Promille och ppm Procent betyder hundradel (Skrivs 1 %) Promille betyder tusendel (Skrivs 1 Ppm (parts per million) betyder miljondel (Skrivs 1 ppm) Ex. Beräkna 12 av Ex. Hur många promille är 0,03 g av 15 g? 0, Ex. Beräkna 4 ppm av , ,6 0, ,002 2

3 2.2 Procentuella förändringar och jämförelser Viktiga begrepp Förändringsfaktor Vid en ökning är förändringsfaktorn större än 1 Vid en minskning är förändringsfaktorn mindre än 1 Procentenheter Nya värdet = förändringsfaktorn Skillnaden mellan två procentsatser Förändringsfaktor och flera procentuella förändringar Ex. Ett hotell har tidigare haft besökare per år. Nu har man byggt ut och beräknar att antalet gäster kan öka med 20 %. Hur många besökare räknar man med per år? Från början har vi besökare vilket motsvarar %. Besökarna ökar med 20 %. Det nya antalet blir då 120 % av det tidigare antalet. 120 % av = 1, = Talet 1,20 i exemplet kallas förändringsfaktor. Vid en ökning är förändringsfaktorn större än 1 Vid en minskning är förändringsfaktorn mindre än 1 Vi beräknar det nya värdet på följande sätt Nya värdet = förändringsfaktorn Ex. En djurpark har tvingats skära ned på antalet anställda. År 2008 bestod personalen av 120 personer. Antalet anställda har sedan dess minskat med 25 %. a) Bestäm förändringsfaktorn. b) Hur många anställda har företaget nu? a) % - 25 % = 75 % Förändringsfaktorn är 0,75 b) 0, = 90 Vid flera procentuella förändringar använder vi också förändringsfaktorer för beräkning. Ex. Priset på en ny dator var 8000 kronor. Under det första året minskade värdet med 75 % och efter tre år hade värdet minskat med ytterligare 60 % a) Beräkna den totala förändringsfaktorn b) Vad är datorn värd efter tre år c) Vilken är den totala värdeminskningen i procent? a) 0,25 0,40 = 0,10 b) 0,25 0, = 800 Förändringar c) och % - 10 jämförelser % = 90 %

4 Vi kan använda procent för att beskriva förändringar och jämförelser. Vid procentuella jämförelser jämförs alltid ökningen eller minskningen med det. Metod 1 ökning/minskning Ökning, minskn ing i procent Metod 2 nya värdet beräknar en förändringsfaktor, resultatet måste tolkas Ex. Antalet gäster på ishotellet i Jukkasjärvi var ett år och året efter. Hur stor var ökningen i procent? Metod 1: Ökningen i antal: =1450 Ökningen i procent: ,029 3% Metod 2: nya värdet , % Ökningen i procent: 103 = 3 % Ex. Västerbottensteatern har 150 sittplaster och Nordanåteatern har 425 platser. Hur många procent fler platser har Nordanå än VB-teatern? Skillnaden: = 275 Vi jämför skillnaden med antalet platser på VB-teatern. skillnaden värdet vi jämför med 275 1, % 150 Procentenheter

5 Räntan har ökat med 3 procentenheter men med % så Isabelle har rätt. När procenttal förändras måste vi skilja mellan procentenheter och procent. Ex. Andelen rökare i Sverige har minskat från 34 % till 14 % sedan Hur stor är minskningen i procentenheter respektive procent? Procentenheter: = 20 Procent: minskningen ,59 59% 2.3 Lån, ränta och amortering Viktiga begrepp Årsränta Den ränta man får av banken eller betalar till banken. Årsräntan anges i procent per år. Räntesats Procentsatsen för årsräntan. Amortering Hur mycket av lånet som ska betalas tillbaka vid varje betalningstillfälle. Räntan räknas inte in i amorteringen. Kredit Ett lån eller en möjlighet att låna kallas kredit. Att handla på kredit innebär att man lånar pengar för att köpa en vara och betalar av lånet senare. Det tillkommer ofta ränta eller andra avgifter. Uppläggningsavgift Betalas vid första betalningstillfället om du handlar på kredit. Aviseringsavgift Betalas vid alla betalningstillfällen om du handlar på kredit. Effektiv ränta Effektiv ränta är ett jämförspris på krediter. I den är alla räntor och andra avgifter omvandlade till en genomsnittlig årsränta. Snabblån Kallas också SMS-lån eller mobillån. Det är ett snabbt sätt att låna mindre summor under en kort lånetid, ofta 30 dagar. Avgifterna är höga och kan motsvara en effektiv ränta på %. Index Index är ett jämförelsetal som visar den procentuella förändringen i förhållande till ett startvärde. KPI KPI (Konsumentprisindex) visar hur priserna i genomsnitt har utvecklats och är sammansatt av index för olika huvudgrupper av varor och tjänster. Ränta, amortering och avgifter Ex. Hur stora blir ränteutgifterna på ett lån på kr om bankens räntesats är 3 %? Årsräntan 3 % av kr kr Räntan per kvartal Årsräntan kr Räntan per månad Årsräntan kr Ex. Vilken räntesats har banken om Sara har kr på ett konto och får 180 kr i ränta? Räntesatsen ,015 1,5 %

6 Amorteringsbelopp lånebelopp antal amorteringar Index Index är ett jämförelsetal som visar den procentuella förändringen i förhållande till ett startvärde. Vi kan jämföra med basårets index som är (motsvarar %). Ex. Vi jämför priset på 1 l. mjölk. År Pris Procent av priset 1970 Index ,10 kr 1,10 1,10 1 % ,20 kr 7,20 1,10 6, % 655 När vi jämför med basåret kan vi ta det nya index minus basårets index: Priset på en liter mjölk var 555 % högre än år kr har blivit mycket mindre värd på 40 år. Det är ett ex. på inflationens inverkan på priserna. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån. För att jämföra priser under en lång tidsperiod kan man använda konsumentprisindex, KPI, som publiceras av Statistiska Centralbyrån. KPI visar hur priserna i genomsnitt har utvecklats och är sammansatt av index för olika huvudgrupper av varor och tjänster. Ex. Utgå från tabellerna. Vilken huvudgrupp har ökat mest respektive minst sen 1980? Hur mycket? Kläder och skor: 174,2 = 74,2 % Hälso- och sjukvård: 793,9 = 93,9 % Hur mycket har priset på alkohol och tobak ökat sedan 2000? När vi jämför med något annat år än basåret måste vi beräkna förändringsfaktorn nya värdet 428,3 335,3 1,28 128% Det motsvarar fortfarande %, alltså har priset ökat med 28 % sedan 2000.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

4"3 Procentberäknin gar i samhättet

43 Procentberäknin gar i samhättet _.: -7-4"3 Procentberäknin gar i samhättet inflatinn kommer av latinets injlatio, som betyder uppblåsning och beskriver ökningen av den allmänna prisnivån. Motsatsen är dejlation, när priserna minskar.

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Vad lägger de flesta hushåil mest respektive minsr. pengar på? Familjen Palmstiernas totala utgifter per månad är

Vad lägger de flesta hushåil mest respektive minsr. pengar på? Familjen Palmstiernas totala utgifter per månad är , X '13 - Konsumentprisindex, KPI, ska visa den allmänna prisutvecklingen. Man kan tänka sig en stor korg ned allt som vi köper. Korgen innehåller varor och tjänster i den proportion som hushållen brukar

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 3. Hushållens utgifter Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 40 år... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson Detaljplanering Matematik 1A Jonas Bengtsson Läromedel: Matematik 00 1a, Natur & Kultur Information Detta är en detaljplan i kursen Matematik 1A för läsåret 2013/2014. Varje vecka innehåller 3 st lektionspass

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer