AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:"

Transkript

1 AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L. ) A A B eller (enklre) A A A B B A c) Först gör vi om NFA:n medelst delmängdskonstruktionen till en DFA STEG : 6 3 ε STEG : (Skräptillståndet ej utritt.) M { } { } { 3} { 4, } { 56,, } { 6, } Minimering v ovnstående DFA: 6 { 37, } { 46,, } M rev 3

2 AUBER 95 9 jn AR sid v 5 { 3457,,,, } { 68,, } skräptillstånd ej utritt { 34,, } { } M' en DFA för L rev M' rev { 4, } { } { 3, } { } M'' en DFA för L = ( L rev ) rev 3 4 M'' uppsnyggd skräptillstånd ej utritt. Låt = {, }. Vilk v följnde språk över är reguljär? ) Språket L vrs strängr w ) Reguljärt! L = ( ) ( ) örjr och slutr på smm tecken. ) Språket L v strängr w med ) Ej reguljärt! Pump ex.vis w = N N udd längd och vrs inlednde tecken överensstämmer med det mitterst tecknet. c) Språket L 3 v strängr w med c) Ej reguljärt! Pump ex.vis w = N N udd längd vrs mitterst tecken inte överensstämmer med något nnt tecken i w. Om Du finner tt språket ifråg är reguljärt, skll Du presenter en FA eller ett reguljärt uttryck för det. Annrs (om ditt svr är NEJ) skll Du för erhållnde v full poäng evis din ståndpunkt med hjälp v pumpstsen eller särskiljndestsen.

3 AUBER 95 9 jn AR sid 3 v 5 3. Smmnhngsfritt? J. En CFG: S ε cs cs Sc Sc SS { w { c,, } c, ε c c, ε w innehåller lik mång c:n c, ε som :n och :n tillsmmns} En PDA: ε, ε, c, ε c, ε 4. Följnde grmmtik eskriver fktiskt ett smmnhngsfritt språk L. S R BS BR B R B R ε Presenter (med motiveringr förstås) en CFG för L. S-reglern ger B BR = ( B) n R. Sedn ger förflyttningsreglern på ndr och tredje rden upphov till B BR = n B n R och n R n. Till sist kn R sudds ut. (Oserver tt om mn suddr R tidigre, så hänger sig strängproduktionen!). Då hr mn producert n n. Språket ifråg är således L = { n n n N} som kn eskrivs v ex.vis följnde CFG S ε S 5. Konstruer nednstående två funktioner inom klssen v primitivt rekursiv funktioner. x ) TvåPot? () x ) TvåLog() x Funktioner konstruerde inom kursen får nvänds som hjälpfunktioner. ) TvåPot? () x = Lik ( x, Pot(, TvåLog() x )) ) TvåLog() 0 = 0 TvåLog( Ök() x ) = Om ( Lik ( Ök()Pot x, (, Ök( TvåLog( x) ))), Ök( TvåLog() x ), TvåLog()) x 6. Diskuter för vrt och ett v följnde prolem om det det finns någon TM som kn vgör prolemet ifråg. Vid eventuell tillämpning v Rices sts lir det vdrg om Du inte kn eskriv hur mängden Ω som förekommer i denn sts ser ut i din tillämpning. ) Givet en godtycklig Turingmskin M, ccepterr M oändligt mång strängr? ) Ingen TM kn vgör prolemet. Dett följer v Rices sts om mn etrktr Ω= { L L är Turingccepterr och oändlig} Ty Ω innehåller något men inte ll Turingccepterr språk: { } Ω, { } Ω

4 AUBER 95 9 jn AR sid 4 v 5 ) Givet en godtycklig FA M, ccepterr M oändligt mång strängr? c) Givet en godtycklig PDA M, ccepterr M oändligt mång strängr? ) Dett prolem kn en TM vgör. Allt som ehövs är tt TM:en ifråg undersöker M:s kod m..p. förekomst v någon sling på väg från strt- till ccepternde tillstånd. M ccepterr nämligen oändligt mång strängr omm M hr någon sådn sling. c) Turingvgörrt. Principskiss v ett vgöringsförfrnde: Konstruer först en CFG för PDA:ns språk. (Dett kn utförs lgoritmiskt!) Trnsformer sedn (vid ehov) CFG:n till en ny CFG G med egenskpern () och (): ingen terminernde regel hr tom sträng i högerledet () ll icketerminernde regler är förlängningsregler () (Även dett kn görs lgoritmiskt.) Låt vr ett tl större än ntlet icketerminernde sym- N oler i G, låt l vr mximl längden hos G:reglerns högerled och låt N = l N. Producer till sist med hjälp v reglern i G de strängr v längd N w < N som det går tt producer. (Det finns r ändligt mång.) Om Du finner tt det finns noll stycken sådn strängr, så vet Du tt den givn PDA:n ccepterr ändligt mång strängr. (Enligt den smmnhngsfri pumpstsen!) Och om Du finner tt det finns en eller fler, vet Du tt PDA:n ccepterr oändligt mång strängr. 7. Presenter en grmmtik för språket { w n w 0 =, w =, w n = w n w n } dvs {,,,,,, } Vis hur mn i din grmmtik kn producer. Ide: w n + 3 = w n + w n + = w n + w n kn tillverks v = w n genom tt till höger i kopiers och genom tt sedn låt kopin flytt sig till vänster så tt den lir ett prefix: w n + = w n w n + 3 = w n + w n Genom tt formuler regler som omesörjer sådn kopiering och förflyttning, smt en lämplig strtregel (för w ) kn vrje producers. De kortste två strängrn, dvs w 0 och w måste producers seprt.

5 AUBER 95 9 jn AR sid 5 v 5 Regler: S [ M ] ] V ] ε V VA V VB MV ε B B B B A A A A [ [ H ε HA H HB H H M H M M ε ] tillåts skp V:n som kn förflytt sig till vänster genom strängen och producer kopior A, B v och. När den vänstergående kopieringssymolen möter mittsymolen M är kopieringsuppdrget slutfört. kopiorn A, B skll kunn gå föri och. [ kn på motsvrnde sätt som ] skp högergående symoler H, vilk skll nvänds för tt gör om A och B till resp. När den högergående symolen H möter eller förvndlr sig H till M. Körexempel: (Produktion v ) S [M ] [MV ] [MVB ] [B ] [ B ] [HB ] [H ] [M ] [M ] [MV ] [MVAB ] [AB ] [AB ] [HAB ] [H ] [M ] [M ] [MV ] [MVBAB ] [BAB ] [BAB ] [HBAB ] [H ] [M ]

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna ompletteringar på omvux Sid 1/4 ör dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än,

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer