RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR"

Transkript

1 RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning

2 persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms nrra skärgård. Idag besår Runös verksamhe av flera delar, bland anna Runö Flkhögskla & uvecklingscenrum för LO ch LO:s medlemsförbund. På Runö har vi dessum en av Sckhlmsmråde sörsa anläggningar för even ch knferens ch vår flkhögskla. Mer m Runö hiar du på verklighesnära lärande, resula på djupe Ubildningarna sm Runö Persnalubildning ger är kvaliessäkrade. Pedaggerna är insaa i den fackliga sfären, ch du kan vara säker på a de har kllekivaval. Vi lear efer flexibla pedagger sm har en djup kmpeens m lärande. Undervisningen är kpplad ill de arbesuppgifer sm kursdelagaren har, ch vi jbbar i en nära dialg med både pedagger ch rganisainer. All för a kunna skapa den där ubildningen sm verkligen får en människa a växa i sin vardag idag, ch vara förberedd för vardagen imrgn. A våra ubildningar är kpplade ill förbundens sraegiska mål är ckså e söd ill dig sm chef. Vid uvecklingssamale ve du vilka mål m uveckling sm finns i rganisainen ch du har en relevan ubildning a föreslå din medarbeare. På så sä kan di fackförbund eller a-kassa ligga sege före med den kmpeens sm kmmer krävas längre fram. därför f inns persnaluvecklingssöde! Facke ger rygghe, söd ch syrka i arbeslive. Vi fyller en vikig funkin i samhälle, ch a arbea i facke eller a-kassrna innebär särskilda umaningar. För a kunna uvecklas, presera ch särkas i rllen sm facklig ansällda behöver vi ubildning sm är relevan i vår verklighe. Dessum: man uvecklas bäs illsammans. A möas ch ubya erfarenheer är värderlig för ss sm arbear inm fackförbunden, de är e smar sä a kunna få u så mycke sm möjlig av våra resurser. Alla fackförbund ch a-kassr inm LO bealar 315 krnr per ansälld ch år för a få a del av persnaluvecklingssöde. Persnaluvecklingssöde kan delas in i vå delar: uveckling ch ubildning Våra medlemmar idag är: Byggnads Svenska Elekrikerförbunde Fasighesansälldas förbund GS facke Handelsansälldas förbund Hell- ch resaurangfacke HRAK IF Meall IF Mealls a-kassa Kmmunalarbeareförbunde Livsmedelsarbeareförbunde LO Svenska Målareförbunde SEKO Transprarbeareförbunde Sid: 2

3 kalendarium 2015 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs sid sepember Persnlig effekivie 12 Sisa anmälningsdag 19/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 21/ kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 21/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 21/ kber (sar) LOs mbudsmannaubildning 9, HT Sisa anmälningsdag 18/6 * se sid nvember Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 18/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 2/10 Sid: 3

4 kalendarium 2016 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs sid januari (sar) Kvalificerad arbesrä för lkala mbudsmän 8 Sisa anmälningsdag 4/ februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 12/ februari A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 8/ mars Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 5/ april Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 19/ april Skriva pininsbildande exer 17 Sisa anmälningsdag 26/ april Effekiv språkvård 15 Sisa anmälningsdag 11/ maj Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 13/ augusi (sar) LOs mbudsmannaubildning 10, VT Sisa anmälningsdag 26/2-16 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 26/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 26/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 26/ kber Skriva rapprer ch PM 18 Sisa anmälningsdag 9/ nvember Inför Pensinen 11 Sisa anmälningsdag 23/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 7/10 Sid: 4

5 kalendarium 2017 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs max anal januari (sar) Kvalificerad arbesrä för cenrala mbudsmän 9 Sisa anmälningsdag 9/ januari (sar) LOs mbudsmannaubildning 11, VT Sisa anmälningsdag 12/8-16 * se sid februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 30/ februari A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 9/ mars Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 27/ mars Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 12/ maj Inför Pensinen 11 Sisa anmälningsdag 24/ augusi LOs mbudsmannaubildning 12, HT Sisa anmälningsdag 17/2 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 25/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 25/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 25/ nvember Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 22/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 6/10 Sid: 5

6 kalendarium 2018 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs max anal februari LOs mbudsmannaubildning 13, VT Sisa anmälningsdag 16/6 * se sid februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 29/ augusi LOs mbudsmannaubildning 14, HT Sisa anmälningsdag 23/2 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 25/8 Sid: 6

7 a vara ansälld i facke syfe Ge en ydlig bild av arbearrörelsen/fackföreningens rll i samhälle ch på arbesplasen. Varför facklig/pliisk samverkan är vikig ch fackes rll i den Svenska mdellen ch i världen. Gda kunskaper m hur den fackliga rganisain är uppbyggd ch hur dess rganisains fungerar i e bre perspekiv - från facke på arbesplasen ill dess högsa besluande rgan. Förså beydelsen av sina arbesuppgifer hs arbesgivaren. Vilka mina räigheer ch skyldigheer är uifrån arbearrörelsens värderingar. Förså skillnaden mellan rllen sm fackförening ch arbesgivare, förrendevalds rll knra den ansälldes rll. Vid en värfacklig ubildning får jag räffa ansällda från andra förbund sam yrkesgrupper vilke ger ökade möjligheer ill fler knakpunker ch möjlighe ill erfarenhesubye ch kmpeensuveckling. Främs för dig sm nyansälld. I mån av plas välkmnar vi även dig sm ännu ej få illfälle a gå denna ubildning ch sm vill ubya erfarenheer ch kunskap m din rll sm ansälld i en facklig rganisain ch värde av di bidrag ill medlemmar ch förrendevalda. Pedagg från Runö kursdaum 2015, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar v februari Sisa anmälningsdag: 8 januari v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi kursdaum 2017, 2 heldagar v februari Sisa anmälningsdag: 9 januari v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 7

8 kvali f icerad arbesrä för lkala mbudsmän syfe Syfe med ubildningen är a du ska få möjlighe a erövra djupare kunskap i kllekiv ch individuell arbesrä för a förbära möjligheerna a illvaraa medlemmarnas inresse i arbesräsliga frågr. Ubildningen syfar ckså ill a de ska bli rä från början i förhandlingarna ch a du ska förså hur arbesdmslen lkar lagar ch aval. innehåll De mråden vi kmmer a jbba med är arbesdmslen, föreningsräen, förhandlingsräen, medbesämmande, förrendemannalagen, diskriminering, kränkande särbehandling, lkningsföreräde, löneskydde i knkurs, löneskydd i lag ch kllekivaval, ansällningsavale, arbesagarbegreppe, ansällningsskydd, kllekivavale. Dessum går vi igenm vad förhandlingsframsällan ch förhandlingsprkll bör innehålla. Du sm har genmgå mbudsmannaubildning ch har arbea ca 5 år sm lkal mbudsman med arbesräsliga frågr ch viseförhandlingar. Du bör ha insiker ch kunskaper m de arbesräsliga syseme. Pedagg från Runö ch LO-TCO Rässkydd AB kursdaum 2016, 3x3 heldagar v januari Blck 1 v februari Blck 2 v mars Blck 3 Sisa anmälningsdag: 4 december 2015 kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 3: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 8

9 kvali f icerad arbesrä för cenrala mbudsmän syfe Syfe med ubildningen är a du ska få yerligare fördjupad kunskap i kllekiv ch individuell arbesrä för a förbära möjligheerna a illvaraa medlemmarnas inresse i arbesräsliga frågr. Ubildningen syfar även ill a du ska kunna föruse hur arbesdmslen lkar lagar ch aval ch därmed kunna göra väl avvägda bedömningar i cenrala förhandlingar. innehåll De mråden vi kmmer a jbba med är arbesdmslens lkningsrdning, föreningsräen, förhandlingsräen, medbesämmande, förrendemannalagen, diskriminering, kränkande särbehandling, lönebildning, lkningsföreräde, löneskydd i lag ch kllekivaval, ansällningsavale, arbesagarbegreppe, ansällningsskydde, kllekivavale. För dig sm är mbudsman med ansvar för cenrala förhandlingar ch behöver fördjupa ch uppdaera dig inm arbesräen. Du ska ha genmgå mbudsmannaubildning ch har mins 5 års dkumenerad yrkeserfarenhe sm mbudsman med arbesräsliga frågr ch viseförhandlingar. De är en klar fördel m du genmgå kvalificerad arbesrä för lkala mbudsmän. Du ska ha insiker ch kunskaper m de arbesräsliga syseme. Pedagg från Runö ch LO-TCO Rässkydd AB kursdaum 2017, 3x3 heldagar v januari Blck 1 v februari Blck 2 v mars Blck 3 Sisa anmälningsdag: 9 december 2016 kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 3:Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 9

10 svenska för mbudsmän syfe är a bli säkrare på a skriva kmmunikaiv, lära sig a skriva för a bli läs. Kunskaper sm du kmmer a ha gd användning för i di arbee. Färdighesräning i a bygga meningar ch använda rä uryck sam bli uppdaerad på förändringar ch uveckling inm de svenska språke. Du sm vill bli säkrare på a skriva uifrån den skrivsiuain du har i rllen sm mbudsman. Vi kmmer a arbea med den individuella skrivsiuainen. innehåll ch med Språkskla, Undvika språkliga grdr. Skriva kmmunikaiv Skriva skrivelser ch förhandlingsexer Dispsiin Redigering av exer Föreläsning Skrivuppgif med individuell åerkppling Individuella övningar Tmas Lindbm från Arenauniversiee kursdaum 2015, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 8 januari 2016 v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi 2016 kursdaum 2017, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 30 december 2016 v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi 2017 kursdaum 2018, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 29 december 2017 v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi 2017 Kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. kurs- & bussid Dag 1: kl. 10:15-17:00, buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00 (+ en arbesuppgif under kvällsid) Dag 2: kl. 8:30-14:45, buss avgår från Runö kl. 15:00 (+ hemuppgif a skickas ill n för individuell bedömning) Sid: 10

11 inför pensinen syfe med denna kurs är a du menal förbereds ch skapar en individuell handlingsplan inför din pensin ch, vad anna än a vara ansälld, du vill fylla di liv med när du kliver ur din ansällning ch in i nå ny. Vi kmmer a beröra persnliga frågesällningar inm mråden sm eknmi, hälsa, relainer/familj, bsaden, vännerna, inressen ch livssil ch alernaiva vägar ill sysselsäning. PRO kmmer även a bjudas in för a beräa m sin verksamhe ch en represenan från Fnus sm alar m familjejuridik. De är en kurs för dig sm inm 2 år går i pensin avse vad du jbbar med eller har för iel. Eva C. Jhanssn kursdaum 2015, 2 heldagar v nvember Sisa anmälningsdag: 18 sepember kursdaum 2016, 2 heldagar v maj Sisa anmälningsdag: 24 mars v nvember Sisa anmälningsdag: 23 sepember kursdaum 2017, 2 heldagar v maj Sisa anmälningsdag: 24 mars v nvember Sisa anmälningsdag: 22 sepember kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 11

12 persnlig effekivie syfe De flesa upplever a de är sressig ch rörig på jbbe? Använder kvällar ch helger för a hinna med? Orkar ine med fler mail. Genm a öka din försåelse ch förmåga a hanera sress genm a bli bäre på a planera, pririera ch srukurera si arbee ökar du dina chanser a påverka din sressnivå ch arbea lie smarare! Vi kmmer a arbea ss igenm: Genmgång av knsekvenserna av a skjua upp beslu ch arbesuppgifer Meder för a hanera mail sm passerar dig ch din arbesplas varje dag Uveckla di arbessä så a du blir mer effekiv uan a bli sressad Mdell för en effekiv srukur Planering av de dagliga arbee Förslag på mailregler/plicy : Ombudsmän eller adminisraiva rller sm vill åera knrllen över sin arbessiuain genm a uveckla arbessä ch effekivisera hanering av infrmain ch dagliga beslusprcesser. upplägg: Seminarierna genmförs enlig följande Efer kursillfällen bkar handledaren e individuell besök på 2 im. för mbudsmän ch för adminisraiva rller 1,5 imme, på den egna arbesplasen då vi prakisk går igenm arbesplas ch planering. Uppföljning via mail Kurslieraur Knsen a säa smara mål - ch nå dem av Anna Jakbssn Lund : Renée Hydén kursdaum 2015, 2 halvdagar sam uppföljning på den egna arbesplasen v sepember Sisa anmälningsdag: 19 juni kursen går sm exerna: I Sckhlm eller valfri r. 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma, pedagg ch kurslieraur. Sid: 12

13 uvecklingssamale syfe Hur du kan använda uvecklingssamale sm e sraegisk verkyg för a uveckla dig ch verksamheen. innehåll Uvecklingssamal e sraegisk verkyg vad är de? I vilke sammanhang kmmer uvecklingssamale in? Syfe med samale ch innehåll. Mall eller ine mall? Olika mallar preseneras grunden ill en egen frmas. Kmmunikain ch samalsmedik. Prakiska samalsövningar illsammans med skådespelare. De svåra i samale/de svåra samale. Hur hanera msånd? A ge feedback. Vad ska samale resulera i? Den individuella uvecklingsplanen. Vad är kmpeensuveckling? Andra frmer för uvecklingssamal: värsamal ch uvecklingssamal i grupp. Lönesamal en naurlig frsäning mål ch Du känner dig rygg i uvecklingssamale ch dess innehåll ch har få verkyg a hanera lika yper av persnligheer. Ubildningen vänder sig både ill dig sm chef ch dig sm medarbeare. Eva C Jhanssn ch Ewa Carlssn kursdaum 2015, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 19 februari v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi kursdaum 2017, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 12 februari v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 13

14 medlemssamale syfe A särka dig i de delar du jbbar med samal med medlemmar. När du gå denna ubildning har du få prakiska verkyg för a vända e samal. Du vågar a ag i samal, avbrya ch avslua. Din rll ch din beydelse sam lika yper av prfiler du möer i di jbb. Vi kmmer även praa m samal där h m våld finns med sam hur lämnar jag jbbe på jbbe. Vi kmmer a ugå från den individuella arbessiuainen ch jbba med handledda diskussiner. när du gå denna ubildning kmmer du a Uveckla din kunskap ch förmåga m lika yper av samal, hur du själv ska kunna syra samale di du vill Ökad självinsik gällande dina syrkr, egna behv ch den egna beeendeprfilen för a läare kunna hanera medlemmar med en annan prfil än den egna. Genm SDI = Srengh Deplymen Invenry får du ökade kunskaper i knflikhanering Förbära din förmåga i a använda lika yper av verkyg ch ekniker. Vi kmmer a jbba prcessinrika med kreaiva meder. Genm reflekin får varje individ möjlighe a se sin del, i gruppen ch i rganisainen. Ubildningen är baserad på e upplevelsebasera lärande där varje mmen i princip innehåller re delar; upplevelse, uvärdering ch eri. Pedaggiska nyckelbegrepp är långsikighe, möjligheer ill ege prövande ch av nya handlingssä, individuell uppföljning ch reflekin. Vi jbbar med munlig ch skriflig feedback eferhand ubildningen frskrider där handledaren ger individ ch grupp frlöpande åerkppling. De här är en ubildning för dig sm arbear med medlemsknaker. Du kan vara ny eller senir i rllen. Eva C Jhanssn ch Ewa Carlssn kursdaum 2015, 2 heldagar v nvember Sisa anmälningsdag: 2 kber kursdaum 2016, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 5 februari v nvember Sisa anmälningsdag: 7 kber kursdaum 2017, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 27 januari v nvember Sisa anmälningsdag: 6 kber kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 14

15 effekiv språkvård syfe är a bli säkrare på a skriva ex, a frmulera meningar ch hia e förhållningssä sm inspirerar ill a skriva bra rikade exer ill magare, kunskaper sm du kmmer a ha gd användning för i di arbee. Vi kmmer a jbba med den individuella skrivsiuainen på arbesplasen, jbba variera med aueniska exer, knkrea övningar ch belysande genmgångar. Fkus kmmer a ligga på skrivsiuainen, läsarvänliga exer ch språkrikighe. Du sm vill bli säkrare på a skriva uifrån den skrivsiuain du har på di arbee ch bli uppdaerad på förändringar ch uveckling inm de svenska språke, enlig Språkrådes rekmmendainer. Pera Vaininpää kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 11 mars kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 15 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 15

16 mer effek av möen syfe Väl genmförda möen är e effekiv sä a förmedla infrmain, gå igenm saus på akivieer i prjek, diskuera lösningsförslag sv. Dck upplever många föreag ch rganisainer a möen ine är så effekiva sm de skulle kunna vara, a de själ effekiv arbesid, skapar frusrain eller ine upplevs meningsfulla. I denna kurs få du bäre verkyg för a kunna genmföra effekivare möen ch a få beslu faade inm den usaa iden - ch med avse resula. när du gå denna kurs har/kan du Verkyg för a genmföra srukurerade möen Skillnaden på möeskulur ch möeseknik Öka försåelsen för hur beslu faas ch knsekvenserna m de ine följs Förydliga möesdelagarnas rller ch ansvar Förslag på överenskmmelse för gemensamma möesregler Alla sm upplever a möen ibland blir ineffekiva, a möen ine håller ider ch a besluade akivieer ej genmförs i id eller ine alls. Då kmmer du få sr glädje av denna kurs! upplägg A skapa en ydlig srukur i re faser - före, under, efer Olika rller ch uppgifer på möe Agendan - e verkyg sm bör ha en viss srukur Hur vi faar ch genmför beslu. Beslus-, infrmains-, eller diskussinsmöe? Vad händer i e möe sm m ine alla kmmer ill als Besvärliga siuainer sm möesledare Viken av feedback, Min rll ch mi ansvar i möe. Krav på delagare ch ledare i möe A säa ydliga spelregler, en försa grund Renée Hydén kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 15 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 16

17 skriva pininsbildande exer syfe A bredda ch fördjupa de prakiska kunskaperna i a skriva. De blir många illfällen ill a öva med åerkppling från lärare ch kamraer i gruppen. Kurserna läggs upp sm en skrivarverksad med hög emp, många övningar ch id ill åerkppling ch redigering av egna exer. Denna kurs rikar sig ill mbudsmän sm vill behärska förmågan a skriva insändare ch debaariklar. Den passar ckså dem sm vill blgga på LO:s eller förbundens blgg- ch hemsidr. Kunskaper från denna kurs kan ckså användas i skriflig kmmunikain ill medlemmar ch ill a skriva pressreleaser. En pininsbildande ex ska överyga men ckså bygga relain med läsaren. De är ugångspunken för denna kurs. Tmas Lindbm kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 26 februari kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 17

18 skriva rapprer ch pm syfe A bredda ch fördjupa de prakiska kunskaperna i a skriva. De blir många illfällen ill a öva med åerkppling från lärare ch kamraer i gruppen. Kurserna läggs upp sm en skrivarverksad med hög emp, många övningar ch id ill åerkppling ch redigering av egna exer. Kursen kmmer ill si innehåll a kncenreras på krare rapprer ch PM. Sr vik läggs vid ankereda ch srukur av innehålle. En mall preseneras för hur en gd rappr byggs upp. Sr vik läggs ckså vid hur även en relaiv frmell rappr kan vara kmmunicerande ch väcka inresse ch engagemang hs läsaren. Denna kurs rikar sig ill de mbudsmän sm behöver behärska knsen a presenera underlag, infrmain ch förslag ill ågärder/akivieer sm ska kunna fungera m chefer ch syrelser. Tmas Lindbm kursdaum 2016, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 9 sepember kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 18

19 rerik ch argumenain syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 19

20 pliisk värdering syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 20

21 eik i mbudsmannarllen syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 21

22 argumenain i prakiken syfe För mbudsmän sm har gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 22

23 ledarskap & rganisering i ideella rganisainer syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Filip Wijksröm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 23

24 webbubildning syfe Med Akivs ubildning via WEBBEN eller DVD lär du dig all från grunder ill avancerad användning, när du själv har id ch lus, på jbbe eller hemma. Du slipper åka iväg på kurs eller läsa krångliga manualer. Kvalificerad Cerifiering i Micrsf Office ingår ill samliga användare. Runö Persnalubildningar kan via adminisraörsprgram hjälpa ill a a fram infrmain m hur daaubildningen används ch cerifieringar görs. På så sä höjer ni rganisainens daakmpeensen. LO ch LO förbund, a-kassr ch enheer. Ksnad för Grundpakee ch Experpakee för LO med förbund ch enheer Den ala månadsksanaden per persn blir ca 49:- inklusive mms Eller ksnaden per persn ch delkurs,.ex. Wrd blir 4:- inklusive mms DVD-pake :- inklusive mms Läs mer på besäll via Runö persnalubildningar. Sid: 24

25 darprgram i ff icepakee innehåll De digiala användande ökar hela iden ch vår kmpeens sälls inför nya umaningar. Bli bäre på a använda darn sm verkyg ch hjälpmedel. Våra pedagger har gedigen erfarenhe av a öka människrs användande ch kmpeens i Wrd ch Excel de lsar ss genm prgrammens delar ch kapacie. Nybörjare ch självlärda Maria Janulf kursdaum, 1-2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. Sid: 25

26 excel grundubildning innehåll Prgramfönser anpassning Dkumenhanering Skriva ch redigera ex Språkverkyg Teckenfrmaering Sandardabbar Uskrif mm För dig sm är nybörjare Maria Janulf kursdaum , 1 heldagar med ankms kvällen före Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 16:30, gemensam middag med 18:00 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 16:45, kursid 8:30-16:30 Sid: 26

27 excel vidareubildning innehåll Repeiin Blad, rad ch klumnhanering Talfrma - kpiera frma Frmulär Aufyllfunkinen Abslua - relaiva referenser i frmler Sidhuvud/sidf Uskrif - anpassa Diagram - lishanering/daabas mm För självlärda med grundkunskaper i Excel Maria Janulf kursdaum , 1 heldagar med ankms kvällen före Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 16:30, gemensam middag med 18:00 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 16:45, kursid 8:30-16:30 Sid: 27

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning Sid: 2 persnlig utveckling & kreativa möten Runö ch LO har en lång gemensam histria. Redan 1952 startade LO facklig kursverksamhet på Runö, sm

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR professionell och prisvärd samordning 2017 Sid: 2 personlig utveckling & kreativa möten Runö och LO har en lång gemensam historia. Redan 1952 startade LO facklig kursverksamhet

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Eva Schelin, Vinnova Hon tar över som FFI:s fordonsstrateg / 7

Eva Schelin, Vinnova Hon tar över som FFI:s fordonsstrateg / 7 Eva Schelin, Vinnva Hn ar över sm FFI:s frdnssraeg / 7 FORDONS Anders Ekdahl, ankesmedjan AumaTHINK Aumain avgörande för knkurrenskrafen / 22 KOMPONENTEN Medlemsidning för FKG branschrganisainen för 2/2014

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress KONGRESS Inbjudan och program ill seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress Qualiy Winn Hoell i Haninge den 20 maj kl 9.00-15.00 9.00-10.00 Kaffe och regisrering 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp Barnkonvenionen i Ösergöland (2007 enl. ) hp://www.barnombudsmannen.se/enka_kommun.aspx?pageid=7133 Kommun Beslu Syrdokumen Boxholm Nej Ja ska illämpas i syrdokumen./ifoplan, Skolplan Finspång Ja Ja ska

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL: Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA

Läs mer

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Bildningsförvalningens regler och riklinjer för godkännande av frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg Riklinjer för godkännande a bedriva frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Studieprogram våren 2014

Studieprogram våren 2014 Sudieprogram våren 2014 Danderyd, Sollenuna, Solna, Täby, Vallenuna, Vaxholm, Öseråker Ledaren! Folkbildningen i cenrum 2014 blir e inressan år för folkbildningen. Sas- och landsingsbidragssysemen är saa

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

bra boende Mer än Nr 4 /2006

bra boende Mer än Nr 4 /2006 Mer än bra boende Nr /00 Trivsamma hem! den sora flyardagen Flybilar i kö, vänan på hissen. En grusbil insängd. Trång, rång. Halvfärdiga markyor, sängsel för a hålla obehöriga bora från inilliggande byggarbesplas.

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl Gunilla Aronsson, c

Kommunhuset, Revelj kl Gunilla Aronsson, c Sammanrädesprookoll 1(14) -Plas och id Kommunhuse, Revelj kl 13.00 15.45 Besluande Per-Inge Peersson, c, ordf Göran Lundberg, s Amanda Svensson, m Eva Svedberg, s Sure Persson, m Sig Andersson, s Karin

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks Du sier i bilen på väg ill räningen. När du svänger in på vägen som leder fram ill räningsplanen reser sig din hund upp med e ryck och börjar snar fläma. Efer io sekunder piper hon och när du kör in på

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande Dea kan ni själva a fram i word: Skriva u en lisa över korkommandon, gör följande 1. Peka på Makro på -menyn och klicka sedan på Makron. 2. Klicka på Word-kommandon i ruan Makron i. 3. Klicka på kommandon

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning Sid: 2 persnlig utveckling & kreativa möten Runö ch LO har en lång gemensam histria. Redan 1952 startade LO facklig kursverksamhet på Runö, sm

Läs mer