STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING"

Transkript

1 STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Val av två st. justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 5. Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Revisorernas berättelse. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Styrelsens förslag till budget. 10. Ersättning till styrelse och revisorer. 11. Val av funktionärer för kommande verksamhetsår. A; Val av styrelseledamöter 2 st. B; Val av styrelsens ordförande C; Val av styrelsesuppleanter 3 st. D; Val av revisorer 2 st. E; Val av revisorsuppleant 1 st. F; Val av valberedning 2 st. 12. Behandling av styrelsens framställningar och inkomna motioner. 13. Övriga frågor. (Bordläggning TV-anläggning. Gemensam städdag) 14. Årsstämman avslutas. Stenhamra den / Lindberg/ Ordförande Stenhamra Samfällighetsförening. 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED KOMMENTARER 1/ / Styrelsen Ordförande: Lindberg Kassör: Ulrika Pripp Bertlid Sekreterare: Johan Burén Ledamot: Jörgen Gren Ledamot: Lars Bergvall Suppleant: Markus E Rosenström Suppleant: Åsa Eriksson Styrelsen har under det gångna bokföringsåret haft 6 sammanträden, den som är intresserad kan gå till sekreteraren, Johan Burén, och läsa protokoll. De finns dessutom på vår hemsida: Sophantering Sophantering. Det förekommer trasiga soptunnor vilket skatorna upptäckt. Det åligger fastighetsägaren att se till så att soptunnan är hel. Sopsäckar bredvid tunnorna rörs ej av renhållningsarbetarna. Sophanteringen är en affär mellan fastighetsägarna och Ekerö kommun. El-underhåll El-underhåll: Ett sätt att spara dyr energi är att släcka lyset i garaget när Du går därifrån. Elkostnad 34414:- mot budget:40000:-. Vårt el-avtal löper till den , 52,7 öre/ kwh. Avloppsrören Avloppen har fungerat utan anmärkning under det gångna verksamhetsåret. Yttre miljö Denna rubrik täcker i princip vägars och P-platsers underhåll. Snöröjning: Snöröjningen / sandning / har enligt styrelsens mening fungerat tillfredsställande. Vinterns stora snömängder har gjort att budgeten inte kunnat hållas. Asfalteringen av P-ytor, :-, ingår i detta konto. Utfall :- mot budget :- TV-anläggningen TV-anläggningen har under TV-ansvarig Johan Buréns ledning fungerat hjälpligt. Styrelsens mening är att TV-anläggningen är mer eller mindre förbrukad. Det har visat sig vara relativt billigt för resp. fastighetsinnehavare att installera en egen antenn och att då få bild av högsta kvalitet. Ett spökfel har gjort att en 25 A säkring i transformatorhuset har löst ut 2 ggr under året. Sekreteraren utreder kostnaden för lantmäteriet att ändra stadgarna så att vi kan ta bort TV-anläggningen från stadgarna. Stenhamra Samfällighetsförening. 2

3 Lekplatsen Årets underhåll har bestått av lekstugereparation, 10635:-, eftersom ungdomar har roat sig med att slå sönder densamma. Kostnaden översteg ej självrisken på vår försäkring. Övrigt Ett informationsblad på sex sidor, angående samfällighetens anläggningar, ansvar och skyldigheter samt styrelsemedlemmarna och deras respektive ansvarsområden, har delats ut till samtliga fastigheter efter årsmötet Ett uppdaterat informationsblad kommer att produceras efter årsmötet 2010, där bland annat utförligare information kommer att ges rörande fastighetsägarnas ansvar för fastighetens närområde, det vill säga gräsmattor, häckar och träd med mera. Vi har den 1/ :- disponibla för underhåll. Stenhamra samfällighetsförening har lånat :- (kvar på lån :-) av hypoteksbanken, mot 2,78 % rörlig ränta, för att klara av garagetak samt garageportarsbyten. Stenhamra den Lindberg Ordförande Stenhamra samfällighetsförening Stenhamra Samfällighetsförening. 3

4 VERKSAMHETSPLAN FÖR BUDGETÅRET Vi skall se till att allt fungerar som ligger under styrelsens ansvar. Då styrelsen bedömer att TV-anläggningen är mer eller mindre förbrukad rekommenderar styrelsen de medlemmar vilka har mottagningsbekymmer att skaffa en egen antenn. När Sekreterarens utredning om vad en ändring i stadgarna kommer att kosta skall styrelsen och årsmötet ta ställning till TV-anläggningens vara. Vi föreslår årsmötet att av ekonomiska skäl behålla TV-anläggningen. Då vi låtit avverka de träd vilka har haft rötter i avloppsledningarna vill styrelsen rekommendera respektive gränd att plantera buskar istället för träd för att kunna få grönare omgivning. Pengar för detta kan tas från grändpengen, 150: - fastighet/år. Möjlighet finns att ta ut grändpeng i förskott. Tala gärna med kassören. De vilka har trasig timers i garagen kan komma till el-ansvarig Jörgen Gren och få dem utbytta. En orsak till en hög elförbrukning är att de som tänder lyset i garaget inte alltid släcker efter sig. Garaget på Humle 6-8 är försett med automatiskt avstängningsrelä. Problemet med detta är att om vi skall låta montera avstängningsreläer i övriga garage så skall kalkylen gå ihop. Då Lupingränd i princip är full med bilar över helgerna har styrelsen diskuterat att låta göra en P-plats av gräsytan mot Lupin 4, styrelsen vill avvakta så att vi får minska skulderna först. Styrelsen har diskuterat att låta montera vita träytor på de fula garagegavlarna, beslutet blev att avvakta kassaförstärkning. Lekplatsen, den stora vid Humlegränd, nästkommande år skall vi söka kommunalt stöd för underhållet. Styrelsen föreslår att vi håller igen på investeringarna nästkommande budgetår för att slippa höja årsavgiften. Stenhamra den Lindberg Stenhamra Samfällighetsförening. 4

5 Budgetförslag 2010/2011 Budgetförslag Budget Utfall Budget 1/7/09-30/6/10 1/7/09-30/6/10 1/7/10-30/6/11 Intäkter: Medlemsavgifter kr kr kr Räntor kr 675 kr kr Övriga intäkter - kr Uttag reparationsfond kr kr - kr Lån i bank Summa inkomster kr kr kr Kostnader Ränta kr kr kr Amortering kr kr kr Revisorsarvoden 600 kr 600 kr 600 kr Valberedning 600 kr 600 kr 600 kr Förvaltning kr kr kr Elavgifter kr kr kr Försäkring kr kr kr Yttre miljö kr kr kr Lekplats kr kr kr Byggnaders uh kr - kr kr El underhåll kr - kr kr VA underhåll kr - kr kr TV-syst. Uh kr - kr kr Grändpeng kr kr kr Ins. Rep.fond kr - kr kr Totalt kr kr kr Netto kr kr 432 kr Första halvåret skulle vi få in 1800*100 Andra halvåret skulle vi få in 1800* kr kr Avdrag supleanger kr Sen inbetalning - 23 kr Stenhamra Samfällighetsförening. 5

6 Summa: Beräknade årshyror denna budget borde bli 3600*100 = kr 2*2*900 = kr supleanger Summa: kr kr kr 0 kr Stenhamra Samfällighetsförening. 6

7 BUDGETBERÄKNING Ränta: 5,2 % Medlemsavgifter Arvoden 1 800: -/fastighet, 2 ggr/år. (3 600: -/år) Lagfaren ägare 1 månad före betalningsdag ansvarar för avgiftens betalning. Ordinarie styrelse betalar ingen årsavgift. 3 stycken suppleanter. x 300: - st x 6 st sammanträden genom avdrag på årsavgift. Omdöpt till arvoden då revisorer och valberedning dessa erhåller kontanter. Förvaltning Plusgiro, Kontorsmateriel. Fastighetsförteckning, Försäkring Länsförsäkringar 2009: : - Yttre miljö Snöröjning/ sopning: : - Lekplats Lekstugereparation, : - Elunderhåll Lampor, kupor, oförutsett, : - VA-underhåll Oförutsett, : - TV-systemunderhåll Hemsida + oförutsett, 5 000: - Grändpeng 105 fastigheter x 150: -, : - Reparationsfond minst enligt stadgarna, : - Stenhamra Lindberg Ordf. Stenhamra Samfällighetsförening. 7

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer