Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010

2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl Plats Hörsalen CFL Söderhamn

3 Dagordning 1 Sammanträdets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Styrelsens och revisorernas berättelser 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 7 Framställningar från styrelsen för verksamhetsåret 2011 och motioner från medlemmar 7.1 att medlemsavgift ska vara kr/fastighet 7.2 att vatten debiteras med 25 kr /m3 7.3 att anslutningsavgift för nya medlemmar ska vara kr exklusive avgift till Söderhamn Nära AB 7.4 att befintligt lån ( kr) behålls och amorteras med kr/år 7.5 att arvode till styrelsen ska vara kr 7.6 att arvode till revisor för 2010 ska vara kr 7.7 att underlåtenhet att montera vattenmätare senast och därefter förbrukar vatten ska schablondebiteras med kr 7.8 att stämman beslutar om motion som har inkommit till styrelsen inom föreskriven tid och finns bilagd verksamhetsberättelsen 8 Ersättning till styrelsen och revisorerna 9 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat, avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd 10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 11 Val av revisor och suppleant 12 Val av valberedning 13 Övriga frågor 14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålle tillgängligt 15 Årsmötets avslutning

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2010 Styrelsen för Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret Föreningens styrelse har under året haft nedanstående sammansättning. Ordförande Bo Haraldsson (vald 2010 för ett år) Sekreterare Lars Gunnar Nyström (vald 2010 för två år) Kassör Torsten Brickner (vald 2009 för två år) Styrelseledamot Hans Svensk (vald 2009 för två år) Styrelseledamot Lennart Nilsson (vald 2010 för två år) Styrelsesuppleant Arne Bergqvist (vald 2010 för ett år) Styrelsesuppleant Stig Bergström (vald 2010 för ett år) Revisor Sven Åke söderlund (vald 2010 för ett år) Revisorsuppleant Åsa Jonsson (vald 2010 för ett år) Valberedning Kicki Lind och Lars Lundbäck (vald 2010 för ett år) Antal medlemsfastigheter var 152 st Styrelsen har under året hållit 8 st protokollförda möten. 5 st protokollförda byggmöten har hållits. Entreprenören, SM Mark & Asfalt AB, som antogs för utförande av vattenoch tryckavlopps ledningar försattes i konkurs Styrelsen sade omgående upp avtalet med hänvisning till konkursen och kallade SM Marktjänst AB samt Wixner & Rödin Entreprenad AB till förhandling om återstående entreprenadarbeten beslutade styrelsen att anta anbud från Wixner & Rödin Entreprenad AB att färdigställa entreprenaden. Slutbesiktning av entreprenaden var genomförd

5 Resultaträkning år 2010 Inkomster Medlemsavgifter 149 st á ,, 1 st á , Medlemsavgifter 2 st á , :00 kr Nya medlemmar 2 st á , :00 kr Förlängda serviser Andelstal 1,5 5 st á , Annonsintäkter 24 st á 1.250, :00 kr Bidrag lokalhyra Ränta Swedbank :00 kr :50 kr :00 kr 2.060:00 kr 3.467:75 kr :25 kr Utgifter Anläggningskostnad SM Mark & Asfalt AB :00 kr Anläggningskostnad Wixner & Rödin Entreprenad AB :00 kr Anläggningskostnad Wixner & Rödin Entreprenad AB, ÄTA kostnader :00 kr Söderhamn Nära AB anslutningsavgift :00 kr Ersättning till markägare :00 kr Lantmäteriets förrättningskostnad :00 kr Pelle Larsson VA grossist :00 kr Kontrollantkostnader :00 kr Konsultkostnader :00 kr Söderhamns Ljuskopiering 9.347:00 kr Söderhamns Kommun lokalhyra CFL 1.200:00 kr Lars Antonsson provtryckning skorstenar 2.675:00 kr GTM släntning tipp 4.969:00 kr Erikas Skrivbyrå 1.750:00 kr One Com internet hemsida 323:75 Möteskostnader 460:00 kr Swedbank uppläggningskostnad lån 1.000:00 kr Styrelsearvode :00 kr Återbetalning Marja Lundbäck 100:00 kr :02 kr Redovisat resultat :77 kr

6 Skulder och eget kapital Tillgångar Swedbank Lån Skulder Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Ingående Eget kapital Årets resultat :00 kr :00 kr :00 kr :00 kr :00 kr :00 kr 70,528:98 kr

7 SAMMANSTÄLLNING AV TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER UNDER VERKSAMHETSÅREN 2009 OCH Inkomster: 150 medlemsavgifter á kr ,00 2 st nya medlemmar á kr ,00 Förlängda servisledningar, enskilda medlemmar ,50 Förhöjt andelstal till 1,5, 5 st á kr ,00 Annonsintäkter 24 st á k ,00 Bidrag lokalhyra 2 060,00 Ränta Swedbank ,34 Ränta Swedbank , ,59 Utgifter: Söderhamn Mark & Asfalt AB ,00 Söderhamn Mark & Asfalt AB ,00 Wixner & Rödin Entreprenad AB ,00 Wixner & Rödin Entreprenad AB, ÄTA kostnader ,00 Söderhamn Nära AB, anslutningsavgift ,00 Lantmäteriet, förrättningskostnader ,00 Ersättning till markägare enligt förrättningslängd ,00 Vattenmätare + konsol, Pelle Larsson VA grossist ,00 Kontrollantkostnader ,02 Konsultkostnader ,00 Entreprenadbesiktningskostnad 1 501,00 Kopieringskostnad entreprenadhandlingar ,00 Styrelsearvode år ,00 Arvode till revisor 2 000,00 Lokalkostnader 8 698,00 Diverse övriga kostnader , ,57 Tillgodohavande: Medel på Swedbank ,02 Skulder : Söderhamn Nära AB VA kostnader ,00 Anders Larsson tippkostnader ,00 Skatt och sociala kostnader ,00 Kontrollantkostnader 5 720,00 Görgen Larsson handräckning vid läckagesökning 600,00 Erikas skrivbyrå 438,00 Swedbank 753, ,00 Projektets underskott ,00

8 Budget 2011 Alt 1 med lån Alt 2 utan lån Inkomster Eget kapital Swedbank , ,00 Medlemsavgifter 152 x , ,00 Lån , , ,00 Avgår underskott , , , ,00 Utgifter Vattenmätare , ,00 Reservpump , ,00 Skyltar sjövattenledningar , ,00 Avgift Söderhamn Nära AB , ,00 Fast avgift söderhamn Nära AB , ,00 Styrelsearvode , ,00 Sociala kostnader 6 500, ,00 Lantmäterikostnader 7 000, ,00 Administration , ,00 Swedbank bankgiro 1 500, ,00 Portokostander 3 000, ,00 Trycksaker 2 500, ,00 Driftkostnader , ,00 Föbrukningskostnader VA , ,00 Hemsida 400,00 400,00 Avbetalning lån ,00 Räntekostnader , , , , ,00/medlem 2 144,00/medlem Inkomster , ,00 Utgifter , , , ,00

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4 Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålles i Kulturhusets stora sal i Mölnlycke Måndagen den 2 mars 2015 med början klockan 1900 enligt följande DAGORDNING Närvarolista upprättas 1 Årsmötets öppnande och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer