Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet"

Transkript

1 RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla välkomna Kallelse till 2015 årsmöte i Rörmöstvägens vägsamfällighet onsdagen den 15 april i Toråsskolans matsal kl. 18:30 Info från valberedningen Valberedningen jobbar just nu inför vägföreningens årsmöte där vi kommer att behöva presentera tre personer som kan tänka sig att gå in i styrelsen som suppleanter. Kanske du läser detta och har ett intresse av att engagera sig i arbetet med att hålla vår väg farbar och säker, eller har tips om någon som du tror skulle vara intresserad? Tveka inte att kontakta oss då, telefon och mail ser du nedan. Arbetet som suppleant innebär att du deltar på cirka 6 möten per år plus ett årsmöte och ett budgetmöte. Att vara suppleant är ett mycket bra tillfälle att slussas in i vägföreningens arbete, och kanske på sikt om man skulle vilja - kunna väljas in som ledamot i styrelsen. Ulf Nomark Rikard Stenqvist

2 Kallelse till Årsmöte Rörmöstvägens vägsamfällighet håller årsmöte onsdagen den 15:de april 2015 kl i Toråsskolans matsal. OBS tag med denna dagordning och övriga handlingar som finns att hämta på vägföreningens hemsida Dagordning 1) FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 2) VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGSSTÄMMAN. 3) VAL AV SEKRETERARE FÖR FÖRENINGSSTÄMMAN. 4) FRÅGAN OM KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN SKETT I BEHÖRIG ORDNING 5) UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR VAL OCH BESLUT 6) VAL AV JUSTERINGSMÄN / RÖSTRÄKNARE (TYÅ STYCK) 7) a. BEHANDLING AV STYRELSEBERÄTTELSEN FÖR 2014 b. FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING PER c. BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSEN d. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 8) STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR ) BEHANDLING AV MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN. 10) BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFT- OCH INKOMSTSTAT OCH DEBITERINGSLÄNGD DEBITERINGSLÄNGDEN FINNS TILLGÄNGLIG UNDER MÖTET. 11) MEDDELANDE OM FÖRFALLODAG 12) VAL AV: a. ORDFÖRANDE FÖR 2 ÅR. (AVGÅENDE OLLE LARSSON) b. 2 ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER PÅ 2ÅR. ( AVGÅENDE LENA LEED, WILLY CARLHOLMER.) c. VAL AV TVÅ SUPPLEANTER 1ÅR (AVGÅENDE BENGT EDENLIND, ROBERT ROTH.) d. FIRMATECKNARE FÖR SAMFÄLLIGHETEN; FÖRSLAG; ORDFÖRANDE OCH KASSÖR VAR FÖR SIG. 13) VAL AV EN REVISOR 2 ÅR OCH EN SUPPLEANT 1ÅR ( AVGÅENDE KJELL JOHANSSON, SUPPLEANT TOMAS ARONSSON) 14) UTSEENDE AV LEDAMÖTER I VALBEREDNING 3 ST VARAV EN SAMMANKALLANDE. ( ULF NORDMARK, RICKARD STENHOLM OCH PETRA SIXT) 15) ÖVRIGA FRÅGOR 16) MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT 17) AVSLUTNING Handlingar: Se nedan Styrelsens förslag till utdebitering är 150 kr / andel. Väl mött styrelsen.

3 Styrelseberättelse/verksamhetsberättelse 2014: Styrelsen har bestått av ordförande Olle Larsson, kassör Åsa Hillstedt, sekreterare Johan Tholinsson Ledamöter, Lena Leed, Bo David Jacobsson, Åke Andersson och Willy Carlholmer. Suppleanter Bengt Edelind och Robert Roth. Revisorer har varit Kjell Johansson och Catharina Norberg, samt revisorsuppleant Tomas Aronsson. Valberedningen har bestått av ULF NORDMARK, RICKARD STENHOLM OCH PETRA SIXT Styrelsen har haft 6 st protokollförda styrelsemöten.. Arbeten som utförs under 2014: Snöröjning och sandning, normalt vintervägsarbete. Sopning av väg. Kantklippning Dikning mot majsåkern. Möte med kommunens arbetsledare om VA arbete och vägåterställning där vi tills slut fick en uppgörelse som innebar kr i kontant ersättning samt att kommunen åtogs sig att sänka kulvert under vägen längst ned på Rörmöstvägen, asfaltera delar gamla grusvägen, åtgärda gupp vid Mjölhyllan. Telia har grävt i vägen för fiber, detta har gjort att den planerade asfalteringen inte genomfördes 2014 utan kommer under våren Fakturering skedde i slutet på april. Entreprenörer som arbetat för samfälligheten är: Farmartjänst, snöröjning, sopning och kantklippning. Åke Andersson Maskingrävning till grävning.

4 Verksamhetsplan 2015: Styrelsens förslag till verksamhet för 2015, Vi kommer att fortsätta att ansöka om sänkning av hastigheten på Rörmöstvägen. Normalt underhåll kommer att ske, dikesrensning, kantklippning, sopning och vinterväghållning. Styrelsen har för avsikt att använda fonderade medel och eventuellt vid behov ta upp ett lån för att återställa vägen i ett bra skick när kommunen har återställt det som entreprenaderna förstört. Styrelsen behöver ett årsmötesbeslut för att kunna ta ett lån. Förslagsvis med 5 års amortering. Sträckan som styrelsen önskar åtgärda är från skolan/infarten till toppen av rörmöstvägen vid Elis väg en sträcka av ca1250 meter ( beslutades 2014). Styrelsen budgeterar för att kulvertera diket vid majsåkern, ca 500m. Föreningen har under flera år haft som en stående punkt att när tillfälle ges så skall tomrör grävas ner. OBS: Tänk på att växtlighet skall vara 2 meter från vägbana och4,5 meter ovan vägbana, detta för att vi skall erhålla bidrag från vägverket. Ni som har buskar eller häckar närmar ombeds härmed att ta ner dessa eller beskära så ovanstående mått hålls, tänk på att träd och buskar växer hela sommaren! Känner du någon som vill vara med i styrelsen, skicka ett mail till eller ring så förmedlar vi detta till valberedningen. OBS: skicka in era mailadresser samt fastighetsbeckning för att föreningen skall kunna skicka löpande info.

5 ! RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Rörmöstvägen 2015 Utgifter - kr Inkomster - kr Underhåll - kr 0 Medlemsavgifter 0,00 kr Kantskärning 8 000,00 kr 0 Andelskostnad 150,01 kr Asfalt underhåll ,00 kr 0 Antal andelar 2725 Trädröjning ,00 kr 0 Totalt medlemsbidrag ,00 kr Dikesrensning ,00 kr 0 0 Sommarslott ,00 kr Övriga intäkter 0 - kr Lån ,00 kr Vinterunderhåll - kr - kr Snöröjning ,00 kr Övriga bidrag - kr 0 - kr Bidrag vägverket ,00 kr Investeringar - kr Bidrag kommun ,00 kr Kulvertering Majsåkern ,00 kr Vägverket investeringsbidrag - kr Rörmöst,asfaltstopp ,00 kr - kr 0 - kr Överskott/överföring - kr Styrelsekostnader - kr Överföring från 2013 samt ,00 kr Styrelsearvode ,00 kr fondering Telefonersättning - kr Reseersättning - kr Investeringar skall avskrivas Kontorsmaterial 3 500,00 kr på 10 år och lån skall Redovisningskostnader ,00 kr ammoretas 5 gånger, första Skatter - kr efter ett år och sedan en gång Arbetsgivaravgifter 33% ,00 kr per år. Direkt efter förfallodag 0 - kr på våra fakturor, vilka skall Medlemmskontakt - kr förfalla senast 30/5. MAO skall Rörmöstbladet 2 000,00 kr lån ammorteras 31/6 2016, Möteskostnader 2 000,00 kr 2017, 2018, 2019 och Tillgångar Utskick 3 000,00 kr slutbetalas ,00 kr Hemsida 1 500,00 kr Medlemsbidrag ,00 kr Lån med - kr Överföring från föregående år ,00 kr Övriga kostnader - kr Kommunala/statliga bidrag/lån ,00 kr Bankavgifter 3 500,00 kr Balans 0,00 kr Ränta 3,15% ,00 kr Reseverade medel - kr Fondering kr fondering 2013 och tidiga - kr 0 - kr Summa utgifter ,00 kr Summa inkomster ,00 kr

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: 2015-03-25 kl: 19.00 Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer