Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24"

Transkript

1 Protokoll fört vid Persgärde Samfällighetsförening årsmöte Anförande av ordförande Anförande av styrelseordförande Karl-Ivar Wennerholm Nyinflyttade Lotte Hansen och Torbjörn Gustavsson PG43 hälsades välkomna med en blomma. 1. Stämman öppnas Styrelseordföranden Karl-Ivar Wennerholm hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. 2. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkändes efter justering av Paragraf 19 Val av ordförande är på 1År. 3. Fråga om stämman blivit behörig utlyst Mötet fann stämman behörigt utlyst 4. Val av ordförande för stämman Jan-Åke Johansson valdes till ordförande 5. Val av sekreterare för stämman Jan Svensson valdes till sekreterare. 6. Upprättande av röstlängd Röstlängden utgjordes av 31 röstberättigade, varav 2 via fullmakt 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Leif Lundin och Åke Andersson valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 8. Styrelsens årsberättelse Årsberättelsen godkändes 9. Resultat och balansrapport Genomgång av resultat och balansrapporter. Förklaring av 7050 Resekostnader. Dessa godkändes. 10. Revisionsberättelse Eva Hellquist läste upp revisionsberättelsen, som godkändes Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Rapport från ekonomiska föreningen Lars Dahlund Lars redogjorde för styrelsemöten, fjärrvärme och fiberkabel i M4. Asfaltering. 13. Rapport från Hunnagäddan Bengt Engdegård Bengt Engdegård informerade om Hunnagäddan 14. Miljöstation/ Sophantering redovisning Johannes Gran redogjorde för miljögruppens arbete, enligt inlämnad Motion om Miljöstation, Genomgång av Motionsförslag A-F: (kom kronologiskt senare, men redovisas här) Se bilaga till årsmötesprotokollet. Sida 1

2 Motionsförslag A Arbetsgruppen föreslår att stämman beslutar att bygga en gemensam miljöstation för boende på Persgärde. Bifölls Motionsförslag B Arbetsgruppen föreslår att denna miljöstation placeras enligt följande efter diskussion med kommunen Bifölls Motionsförslag C Arbetsgruppen förslår att miljöstation enligt bifogat förslag. Ritning presenteras på stämman. Bifölls Motionsförslag D Stadgar kommer att behöva justeras och den nyvalda styrelsen (firmatecknare) ska hantera detta. Bifölls Motionsförslag E Finansering åligger nya styrelsen att planera. Bifölls. Motionsförslag F Skötselanvisning tas fram av styrelsen eller på styrelsens uppdrag. Bifölls. 15. Motioner från styrelsen och medlemmarna S1 Arbetsyta vid bodarna. Avslogs. S2 Grillplats i Brymans hage Avslogs. S3 Fiberkabel. Göran Nelhage förklarade motionen, som gäller infrastrukturen. Motionen bifölls. S4 Frostfritt i garagen. Avslogs. M1 Stående panel. Jan-Åke föreslog att frågan ska återremitteras. Jan-Åkes förslag bifölls. M2 Fasadfärg. Motionsställaren drog tillbaka motionen, pga avslag på M1. M3 Hunnagäddan. Bifölls. M4 Sopskåp. Avslogs. M5 Sänka kvartalsavgiften. Avslogs. 16. Förslag till kostnadsersättningar till styrelse och funktionärer Johannes Gran yrkade avslag och föreslog 0 kr i ersättning. Styrelsens förslag bifölls. 17. Styrelsens förslag till budget för utgifter, inkomster samt debiteringslängd Johannes förslag: Skapa 7 fonder /konton för att få fonderingen mer överskådlig. Detta förslag Skickas med till styrelsen Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. 18. Val av styrelse (3) 2 år Valberedningens förslag: Jesper Hansen PG 25 Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år Lotta Nilsson PG 51 Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år Petra Addenback PG 32 nyval på två år Magnus Jennefalk PG 17 nyval på två år Göran Nelhage PG 36 Omval på två år Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 19. Val av ordförande 1 år Till ordförande för Persgärde Samfällighetsförening valdes Göran Nelhage PG36 Sida 2

3 20. Val av revisorer (2) samt suppleant (1) 1 år Valberedningens förslag: Jan-Åke Johansson PG 14 (ordinarie) Eva Hellkvist PG 11 (ordinarie) Leif Augustsson PG 23 (suppleant) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 21. Val av valberedning (5) 1 år Valberedningens förslag, på fyra personer: Christer Hellkvist PG11, Rein Jalakas PG 33, Stellan Lundberg PG 44 Monica Westergren PG 52 Leif Augustsson PG 23 föreslogs av stämman. Stämman beslutade välja dessa fem personer. 22. Val av representanter (2) till ekonomiska föreningen Valberedningens förslag; Lars-Olof Dahlund PG 38 Ordinarie för val på ett år Åke Andersson PG 30 (suppleant) för val på ett år Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 23. Styrelsens förslag till garagetemperatur Styrelsens föreslag att värmen slås på för att hålla frostfritt. Avslogs. 24. Styrelsens förslag till arbetsdagar a. Förslag till vårens arbetsdag 20/4 reserv 27/4 Godkändes b. Förslag till höstens arbetsdag 21/9 reserv 28/9 Godkändes 25. Övriga frågor Pilallen, hamling. Beslutades att hamling ska ske varje år, på hösten. Siw Lundin: Information om smällare i brevlådor. 26. Årsmötesprotokollets tillgänglighet Söndag 31/3 via e-post. 27. Övriga frågor del2 Lars Dahlund informerade om Vägföreningen. Mycket låg uppslutning på deras möten. Lämna in motion om ni vill påverka, så att det kommer med i budgeten. Utbyte av broar. Nollvision att Vägföreningen inte ska bekosta tunga projekt. Lars Dahlund informerade om Trafiksäkerhetsrådet. Hör av er till Lars om ni har synpunkter om trafiksäkerheten. 28. Stämman avslutas Mötets ordförande Jan-Åke Johansson tackade för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Sida 3

4 Sida 4

5 Bilaga 1 Revisionsberättelse Sida 5

6 Bilaga 2 Debiteringslängd Sida 6

7 Bilaga 3 Ekonomisk översikt Sida 7

8 Sida 8

9 Bilaga 4 Motion om miljöstation Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: 2015-03-25 kl: 19.00 Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Tid och plats: den 18juni 2014, kl. 19.00, i f.d. Jordbromalmsskolans aula.

Tid och plats: den 18juni 2014, kl. 19.00, i f.d. Jordbromalmsskolans aula. Protokoll från extra stämma för Samfälligheten Tallkobben Tid och plats: den 18juni 214, kl. 19., i f.d. Jordbromalmsskolans aula. Närvarande: 6$ medlemmar varav 19 representerades genom fullmakt 1. Mötet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer