Tid Torsdag 19/42012, kl Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21"

Transkript

1 Tid Torsdag 19/42012, kl Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande Stämman förklarades behörigen utlyst. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 1 Val av ordförande Sittande, Benny Kristiansen, KSG 64, valdes till ordförande. 2 Val av sekreterare för stämman Sittande, Lena Källman, KSG 62, valdes till sekreterare för stämman. 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Kaj Olsson, KSG 62, samt Ingemar Andersson, KSG 61, valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 4 Styrelsens och revisorernas berättelse Styrelsens berättelse u.a. Marcus Altesjö, KSG 70, redogjorde för revisorernas berättelse. J Bejne, KSG 33, ifrågasatte hur revisorerna skött sitt jobb och hur de kan ge ansvarsfrihet åt styrelsen. Gunnar Lerneby, KSG 78, sa att man granskar helheten, att det inte finns något att anmärka på i det distribuerade underlaget, trots likheten från föregående år. L Pettersson, KSG 1, ifrågasatte icke hänförbara kostnader, men då dessa inte inträffat ännu, utan avser nästa års revision (för 2012), lämnas det påpekandet utan vidare diskussion. Han ifrågasatte också tillvägagångssätt, d v s för tidig framställan, vid begäran om pengar för betalande av förfallna fakturor avseende gemensamhetsanläggning GA:14, dvs. molokerna. Sida 1 av 5

2 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. En reservation: L Pettersson, KSG1. 6 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar Stadgar: styrelsen har som förslag skickat uppdaterade stadgar till medlemmarna. Stämman beslutade, med rösterna 20-10, att inte godta de nya stadgarna. Uppdrag till styrelsen inför nästa årsmöte att presentera dem igen. J Bejne ifrågasatte 19, 3-veckorsregeln för godkänt årsmötesprotokoll, då det numera är 2 veckor som gäller. Då vi inte ändrade stadgarna vid detta tillfälle, gäller 3-veckorsregeln tills vidare, men vi valde ändå att ha ett färdigt årsmötesprotokoll inom två veckor. Styrelsen kommer alltså att tillämpa 2-veckorsregeln. Trivselregler: Bo Nilsson, KSG 19, ansåg inte att avloppsfrågan hör hemma bland trivselreglerna. Punkt 4 ändrades till i närheten av. Två släpkärror har stått i flera år utanför ett garage i norra delen. Enligt tidigare bestämmelser skall inte sådant få förekomma. Trivselreglerna godkändes av stämman, med ovan nämnda ändring. Långsiktig plan: se 8 Det tydliggjordes att det på Städdagen är det gemensamma området som skall städas, inte den egna tomten. Förslag dryftades att ha två dagar per säsong istället för en dag. (Detta förslag kom även förra året, men bifölls inte. Styrelsens anm.) Planeringen inför städdagar kan bli bättre. Förslag att ha möte med zonbaser ett par veckor i förväg, så att alla är förberedda på vad som skall göras. L Hansson, KSG 85, tyckte att samarbetet fungerar dåligt. Han hade bett om hjälp vid zonbasmötet för en speciell uppgift, men ingen hade ställt upp. Uppmaning till samfälligheten att hjälpas åt, det är allas vår angelägenhet att området är iordninggjort. Utökad skötsel av grönområden: Primär får inte fortsatt förtroende för den extra ogräsrensningen. Stämman röstade för att vi skall göra jobbet själva och därigenom spara SEK Medlemmarnas motioner Motion 1 Hängrännor: Styrelsen bifaller motionerna, men mer underlag krävs för att återbetalning skall kunna ske. L Bejne undrar vad som skall betalas i ersättning till de som redan bytt hängrännor. Diskussion om ROT-avdrag. Det är viktigt att omgående ta reda på vad som gäller och att det sedan finns nedskrivet för alla att läsa. Marika Smidskog, KSG 79 åtog sig att ta reda på vad som gäller. Sida 2 av 5

3 Motion 2 Styrelsen anser att belysningen är tillräcklig, men att medlemmarna givetvis är välkomna att hjälpa till med resningen av granen. Fråga från medlem om varför vi inte ordnar mer fest vid tillfället. Detta har gjorts i många år, med glögg och pepparkakor, men då inget intresse fanns lades detta ner. Stämman avslog motionen. Motion 3 Stenar vid gräskulle. Stämman avslog motionen. Motion 4 Asfaltering. Motionen redan bifallen, se långsiktig underhållsplan. Motion 5 Teckningsrätt samfälligheten. Motionen bifallen och ändringen införd. Motion 6 Utförligare revisionsberättelse. För vår samfällighet anses inte detta behövas, revisorerna gör en bedömning av helheten, m h a alla underlag. Motionen avslås. Motion 7 Ändrad dagordning. Motionen bifölls och dagordningen kommer att ändras till nästa årsmöte. Motion 8 Revidering trivselregler. Efter ändring av punkt 4 från bör bilen ställas framför eget garage till bör bilen ställas i närheten av eget garage bifölls motionen. Motion 9 Bevakning av p-platserna. Svårt få tillstånd samt mycket dyrt. Motionen avslogs. Motion 10 Borttag av häck. F n görs ingen sådan åtgärd. Medlemmarna får ansa dem vid fler tillfällen än på städdagen. Motionen avslås. 7 Ersättning till styrelse och revisorer Förslag på höjning från SEK till totalt SEK , att fördelas av styrelsen. Stämman biföll förslaget. 8 Redovisning av långsiktig underhållsplan Hängrännor och stuprör: Påbörjat Fortsättning följer. Asfaltering: Styrelsen har begärt offert av Primär för en större åtgärd vid infarten till norra vändplanen. Rör och avlopp: Styrelsen har låtit filma ett flertal platser. F n behövs inga åtgärder, då rörsystemet verkar vara i förvånansvärt gott skick. Detta finns med på den långsiktiga planen, men långt ner på listan. Sida 3 av 5

4 El/belysning: Många tycker det är för dålig belysning i området. Nya kupor kan behövas, då de är så gamla att de är svåra att få rena. Förslag på att successivt byta ut dem. Man kan även byta ut själva glödlamporna till energisnålare varianter (förslag från I Andersson, KSG 61) och därigenom spara pengar samtidigt som ljusstyrkan blir bättre. Detta föreslogs börja redan på städdagen. J Bejne var missnöjd med utformningen av den långsiktiga planen. Han ville ha mer detaljer. Den nya styrelsen ska utforma dessa till nästa årsmöte. Planen bifölls av stämman. 9 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd GA1, vattenkostnaden. Diskussion huruvida vi kan höja kvartalsavgiften med SEK 300 för att på detta sätt utjämna vattenräkningen som kommer under Q1 varje år.svinn och ökade kostnader är bakgrunden till förslaget om höjd avgift. Detta betalar medlemmarna. Grävningar och mätningar har gjorts utan att man kunnat konstatera var felet finns. Förslaget till ny debitering godkändes av stämman. GA14, extra avgift för sophantering Icke förutsägbara kostnader gör att GA14 måste ta ut en extra avgift inför starten av vår nya sophantering (molokerna). Denna avgift skall betalas in Beslut togs av stämman att godkänna detta. 10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt suppleanter Fyllnadsval av en styrelseledamot, styrelseordförande, på ett år: Ove Berndtsson, KSG 42, föreslås. Stämman biföll förslaget. Styrelseledamot, sekreterare, på 2 år: Mikael Bigert, KSG 65, föreslås. Stämman biföll förslaget. Suppleanter, val på 1 år: Klas Hellander, KSG 80 samt Josefin Häck, KSG 30, föreslås. Stämman biföll förslagen. 11 Val av revisorer samt suppleant Revisorer, val på 1 år: Marcus Altesjö, KSG 70, samt Anders Banck-Pettersson, KSG 36, föreslås. Stämman biföll förslagen. Revisorsuppleant, val på 1 år: Marie Karlsson, KSG 12, föreslås. Stämman biföll förslaget. 12 Val av valberedning Klas Renström, KSG 13, (sammankallande) samt Marika Smidskog, KSG 79, föreslogs. Stämman biföll förslaget. 13 Övriga stadgeenligt inkomna frågor. Inga Sida 4 av 5

5 22 Avslutning Ordförande tackade för visat intresse och mötet avslutades cirka Sekreterare Ordförande Lena Källman, KSG 62 Benny Kristiansen, KSG 64 Justeringsmän: Ingemar Andersson, KSG 61 Kaj Olsson, KSG 62 Sida 5 av 5

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer