Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman Atrium, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala"

Transkript

1 Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande för mötet Stämmans förslag: Jörgen Nilsson Stämman valde: Jörgen Nilsson till ordförande för mötet. 3 Val av sekreterare för mötet Stämmans förslag: Roger Björk Stämman valde: Roger Björk till sekreterare för mötet. 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare Stämmans förslag: Paula Goldea och Carl-Erik Öhman Stämman valde: Paula Goldea och Carl-Erik Öhman att justera protokollet och räkna röster vid eventuell röstning. 5 Beslut om Årsstämman är behörigen utlyst Stämman har utlysts via medlemstidningen och via ett utskick till alla medlemmar 6 veckor före Årsstämman. Stämman beslutade att: Årsstämman är behörigen utlyst. 6 Fastställande av röstlängd Röstberättigade deltagare fick namnbrickor och prickades av i lista Stämman beslutade att: godkänna röstlängd och att vid eventuell votering ska en försöksomgång med handuppräckning göras. 7 Fastställande av dagordning Stämman beslutade att: fastställa dagordningen efter följande tillägg: Under 23 tas fråga om fakturering av medlemsavgift upp av Anneli Lindskog Nielsen. Under 23 tas fråga om försäkringsbolag upp av Eva Soldahl. 8 Styrelsens verksamhetsberättelse/handlingar Verksamhetsberättelse har skickats ut i enlighet med stadgarna Stämman beslutade att: lägga dessa till handlingarna. Fråga angående om ett möte som hållits på Stallmästargården fanns med i budgeten

2 diskuterades. Styrelsen svarade att mötet lades på nämnda plats av praktiska skäl och att kostnaderna för mötet var ca :-. 9 Bokslutsrapport Rapporten har skickats ut i enlighet med stadgarna. Styrelsen föreslår stämman att i ny räkning överföra kronor. Stämman beslutade att: godkänna rapporten och att godkänna styrelsen förslag. Medlem som önskar mer specificerad rapport kan få denna från kansliet. 10 Revisionsberättelse Förbundets auktoriserade revisor Per Lindblom föredrog revisionsberättelsen Stämman beslutade att: lägga berättelsen till handlingarna. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att: ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 12 Val av förbundsordförande för (1 år) Valberedningens förslag: Ann Lindström Stämman valde enhälligt: Ann Lindström till förbundsordförande för ett år. 13 Val av ledamöter (2 år). Val av suppleanter (1 år) Valberedningens förslag till ledamöter: Kristina Bohm, (nyval) Mette Palmer, (omval) Anita Jernberger, (omval) Valberedningens förslag, suppleanter: Tina Andersson, (nyval) Marita Nilsson, (omval) Stämman beslutade att: välja ledamöter enligt valberedningens förslag. 14 Ev fyllnadsval Inget fyllnadsval behövde genomföras. 15 Val av revisorer varav en godkänd (1 år) Valberedningens förslag: Irma Wennlöw, intern revisor, (omval). Per Lindblom auktoriserad revisor, (omval) Stämman beslutade att: välja internrevisor och auktoriserad revisor enligt valberedningens förslag.

3 16 Val av revisorsuppleant (1 år) Valberedningens förslag: Ethel Jedblom Stämman beslutade att: välja enligt valberedningens förslag. 17 Val av valberedning 3 personer, den först valda sammankallande (1 år) Stämman föreslog: Tommy Eriksson, sammankallande Ann-Kristin Andersson Inger Carlsson Stämman beslutade att: välja i enlighet med stämmans förslag. 18 Val av kommittéer Stämman beslutade att: överlämna till förbundsstyrelsen att utse kommittéer efter behov. Årsstämman ajournerades 20 minuter för erforderlig paus. 19 Beslut om medlems- och administrativ avgift Styrelsen föreslog en höjning av avgiften i enlighet med styrelseproposition med motivering att driften av förbundet har ökat medan avgiften har varit samma under de senaste fem åren. Stämman beslutade att: höja avgiften med 200 kr fr o m Fördelning: Administrativ avgift kr, Medlemsavgift 100 kr. Avgift för obligatorisk behandlingsskadeförsäkring tillkommer som för närvarande är 150 kr/år. 20 Beslut om arvoden, traktamenten och ersättningar Styrelsen hade inga förslag om ändringar Stämman beslutade att: behålla nivån på dessa ersättningar. 21 Behandling och beslut av motioner och propositioner Motion I, angående att göra en avgift för företag med anställda, och att göra en behandlingsskadeförsäkring för företag med anställda. Styrelsen har avslagit motionens första del och bifallit motionens andra del Stämman beslutade att: avslå motionens första del och bifalla motionens andra del. Motion II, angående medlemmar som anses ta för lite betalt Styrelsen har avslagit motionen med motivering att fri prissättning gäller. Stämman beslutade: att avslå motionen. Motion III, angående ändring av format på medlemsbevis Styrelsen har avslagit motionen. Stämman beslutade att: avslå motionen

4 Motion IV, angående redovisning av kostnader för medlemskapet i FiP, och beslut om fortsatt medlemskap, nästa Årsstämma Styrelsen har bifallit motionen Stämman beslutade att: bifalla motionen Motion V, angående höga priser för utställare på Årsstämman Styrelsen har avslagit motionen med motivering att man lokalt måste styra prissättningen Stämman beslutade att: avslå motionen Motion VI, angående höga priser för medlemmarna på Årsstämman Styrelsen har avslagit motionen med motivering att man lokalt måste styra prissättningen Stämman beslutade att: avslå motionen. Proposition från styrelsen angående höjd medlemsavgift. Se beslut under paragraf 19. Stadgeändring. I enlighet med Årsstämman 2004 tas frågan om ändring av text i 3, stadgarna upp; medlems skyldighet att följa förbundets utfärdade stadgar och bestämmelser Stämman beslutade att: texten ska ändras. Stadgarna har därmed ändrats. 22 Fastställande av budget/verksamhetsplan Styrelsen presenterade budget och verksamhetsplan Stämman beslutade att: fastställa budget och plan enligt styrelsens förslag. 23 Övriga på dagordningen upptagna frågor Förslag från Annelie Lindskog Nielsen att sista betaldag för medlemsavgift bör flyttas till den 31 januari. Frågan hänskjutes till styrelsen. Fråga från Eva Soldahl om försäkringsbolag. Styrelsen klargjorde att Arctic Athena är förbundets försäkringsmäklare, Moderna försäkringar tillhandahåller företagsförsäkringar och Salus Ansvar tillhandahåller personliga försäkringar. Fråga från Agneta Fahlstedt angående, enligt fråganden, utlovat bidrag till Årsstämman för de som auktoriserat sig. Styrelsens mening är att Årsstämmodagen utlovats som bidrag. Information om kommande högskoleutbildning lämnades Information om Världshälsofotmånaden lämnades. 24 Nästa Årsstämma Stämman valde distrikt Stockholm till att arrangera Årsstämman 2006.

5 25 Mötets avslutning Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Justeras Mötesordförande. Jörgen Nilsson Justeringsman Paula Goldea Justeringsman Carl-Erik Öhman Sekreterare Roger Björk

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer