PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22"

Transkript

1 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande: 33 röstberättigade ombud 1. Årsstämmans öppnande Årsstämmans öppnande Ordförande Ingemar Larsson hälsade alla välkomna till kommunfullmäktiges sal i Skövde och därefter förklarade mötet öppnat. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Upprop tillika upprop av ombud att godkänna röstlängd och 33 röstberättigade ombud är närvarande. 3. Frågan om årsstämma blivit stadgeenligt utlyst Utlyst att årstämman är stadgeenligt utlyst. 4. Godkännande av dagordning Dagordning att fastställer dagordningen enligt följande: 1. Årstämman öppnande 2. Upprättande och godkännade av röstlängd tillika upprop av ombud 3. Frågan om årstämman blivit stadgeenligt utlyst 4. Godkännade av dagordning 5. Val av stämmoordförande 6. Val av stämmosekreterare 7. Val av justerare som samtidigt är rösträknare 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 9. Styrelsen ekonomiska berättelse för det gångna året 10. Revisorernas berättelse över länsförbundet 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 12. Behandling av stadgar, motioner och proposition 13. Fastställande av årsavgift 14. Beslut om ersättning till styrelsen och valberedning 15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året 16. Val av ordförande för en tid av två år 17. a) Val av tre ledamöter för en tid av fyra år b) Fyllnadsval av tre ledamöter för en tid av två år 18. Val av revisorer för två år 19. Förslag till arbetsgrupp/råd 20. Val av ombud till SDR:s representantskap 21. Val av valberedningen på tre personer varav en är sammankallande 22. Avslutning

2 PROTOKOLL Sida 2 (6) 5. Val av stämmoordförande Stämmoordförande att välja Addiswa Stenström till stämmoordförande. 6. Val av stämmosekreterare Stämmosekreterare att välja Sara Halla till stämmosekreterare. 7. Val av protokolljusterare som samtidigt är rösträknare Protokolljusterare att Anders Ericsson och Per Örneblad till protokolljusterare tillika rösträknare. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året Verksamhetsberättelse att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2000 med följande tillägg/rättelser Sida 8: Verksamhet och konferenser - Under rubriken konferenser, tredje punkter ska bokstaven i bort. - Vid representationer på femte punkten ska stå Ulrika Öhrn istället för Roland Califf. 9. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året Ekonomiska berättelse att godkänna den ekonomiska berättelsen för Revisorernas berättelse över länsförbundet Revisorernas berättelse att godkänna revisorernas berättelse över länsförbundet. 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året Ansvarsfrihet att bevilja styrelsens ledamöter Ansvarsfrihet för det gångna året.

3 PROTOKOLL Sida 3 (6) 12. Behandling av motioner, stadgar och propositioner Motioner & propositioner Motioner Skövde Dövas Förening Motion nr 1: Länsförbundet ska ansvara för en gemensam kurs i Västra Götaland. enligt styrelsens förslag att bifalla Skövde Dövas Förening Motion nr 2: Flera fasta teckenspråkstolktjänster vid helguppdrag enligt styrelsens förslag att bifalla Skövde Dövas Förening Motion nr 3: Krav på intyg för behöriga teckenspråkslärare motionen bifalles och bilda ett projekt som ska arbeta vidare med denna frågan. Trollhättans Dövas Förening Motion nr 4: Val av styrelse till Västra Götalands Dövas Länsförbund enligt styrelsens förslag att avslå Trollhättans Dövas Förening Motion nr 5: Angående årsstämma enligt styrelsens förslag att avslå Proposition Proposition nr 1: Medlemskap hos HSO propositionen bifalles.

4 Stadgar VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Sida 4 (6) att tillstryka styrelsens förslag till stadgar. 13. Fastställande av årsavgift Årsavgift att årsavgiften blir oförändrat på 20 kronor per medlem. 14. Beslut om ersättning till styrelse och valberedning Ersättning att ersättning till 250 kronor per möte Gäller både för styrelsen och valberedning, ordförande får 3000 kronor i årsarvode, vice ordförande 2000 kronor och sekreterare får 2500 kronor. 15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för Budget/verksamhetsplan det kommande året Tillägg i verksamhetsplan: Hörsel- och dövverksamheten och forum med hörande. att anta 2001 års budget samt att godkänna verksamhetsplan. 16. Val av ordförande för en tid av två år Val av ordförande Valberedningen föreslår Ingemar Larsson till ordförande Ingemar Larsson till ordförande. 17 a) Val av tre ledamöter för en tid av fyra år Ledamöter Valberedningen föreslår Olle Jönson, Lena Persson och Ulrika Öhrn till ledamöter Olle Jönson, Lena Persson och Ulrika Öhrn till ledamöter.

5 PROTOKOLL Sida 5 (6) 17 b) Fyllnadsval av tre ledamöter för en tid av två år Fyllnadsval Valberedningen föreslår Claes Klintenberg, Eva Ulfsparre och Carina Nilsson till ledamöter Claes Klintenberg, Eva Ulfsparre och Carina Nilsson till ledamöter. 18. Val av revisorer för två år Val av revisorer Valberedningen föreslår Johnny Slotts och Tommy Carlsson till revisorer för två år Johnny Slotts och Tommy Carlsson till revisorer för två år. 19. Förslag till arbetsgrupper/råd Arbetsgrupp/råd att lämna uppdrag åt styrelsen och arbeta fram med vilka arbetsgrupp/råd behövs. 20. Val av ombud till SDR:s representantskap Ombud att utse Ulrika Öhrn och Lena Persson till ombud vid SDR:s representantskap. 21. Val av valberedning på tre personer varav en är Valberedning sammankallande att välja Ragnar Veer, Barbro Fröjdh och Addiswa Stenström till valberedning. 22. Avslutning Avslutning Ingemar Larsson tackar följande: Roland Califf för sitt arbete i styrelsen under 29 månader. Roland tackar för sig. Addiswa Stenström tackas för att leda årsstämman idag. Olle Jönson för att han har ordnat fina lokaler vid kommunhuset Samt god mat. Sara Halla tackas för att ha varit årstämmosekreterare.

6 PROTOKOLL Sida 6 (6) Leif Kroon tackas för det ekonomiska arbetet. Ragnar Veer, Barbro Fröjdh och Stig Ros tackas för att de har ställt upp som valberedning. Vice ordförande Olle Jönson tackar Ingemar Larsson för Ordförande i två år. Ordförande Ingemar Larsson tackar för visat intresse och Förklarat årsstämman avslutad. Vid protokollet: Skövde den 7 april 2001 Addiswa Stenström Årsstämmoordförande Sara Halla Årsstämmosekreterare Anders Ericsson Justerare Per Örneblad Justerare

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer