ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland"

Transkript

1 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med rösträtt. 1. Representantskapets öppnande Christofer Björk började med att hälsa alla valda ombud och medlemmar samt avdelningsstyrelsens representant Camilla Kjernald hjärtligt välkomna till årets representantskap och hon kommer att prata lite om arbetsmiljö och lönekartläggning efter representantskapets avslutning. Med dessa ord förklarade Christofer 2013 års representantskap öppnat. 2. Parentation Under året som gått har några av våra medlemmar lämnat oss. De som lämnat oss är: Stina Jacobsson Kjell Larsson Turid Enarsson Jack Nilsson Bo Boman Birgitta Almström Gunnel Nilsson Ingela Pettersson Vi minns dem med respekt, stor saknad och med djup uppskattning för vad de uträttat under sin levnad. Vi lyste frid över deras minne och ägnade dem en stunds tystnad. 3. Fastställande av röstlängd Röstlängden rapporterades innehålla 23 röstberättigade ombud varpå representantskapet beslöt fastställa röstlängden. 4. Prövning att kallelse skett i behörig ordning Kallelsen gick ut sex veckor innan representantskapet, Representantskapshandlingarna gick ut en vecka innan representantskapet Representantskapet beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordning Representantskapet beslutade fastställa förelagda dagordning. 6. Fastställande av arbetsordning Representantskapet beslutade fastställa förelagd arbetsordning. 7. Val av ordförande för mötet Beslutades välja Mats Hildingsson till representantskapets mötesordförande. Christofer Björk lämnade över ordförandeklubban till Mats Hildingsson, som började med att tacka för förtroendet att få leda representantskapsförhandlingarna.

2 8. Val av sekreterare för mötet Beslutades välja Pia Albihn till representantskapets mötessekreterare. 9. Val av två protokolljusterare Beslutades välja Johan Törnvall och Elisabeth Peric till protokollsjusterare. 10. Val av fyra rösträknare Beslutades välja Robert Lindsjö, Mikael Andersson, Kristina Alvehäll och Clarita Larsen till rösträknare. 11. Fastställande av tid för justering av representantskapsprotokollet Styrelsen föreslog att protokollet skall vara justerat senast klockan 11:00 på STs expedition på Gastelyckan i Lund. Beslutades enligt detta förslag. 12. Verksamhetsberättelse (Bilaga 1), bokslut och revisionsberättelse (Bilaga 1, underbilaga D) Mats Hildingsson föredrog verksamhetsberättelsen samt bokslut och revisonsberättelse. Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen samt bokslut och revisonsberättelse. 13. Beslut om ansvarsfrihet för 2012 Representantskapet beslöt bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret Motioner Inga motioner har inkommit. 15. Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2013, (bilaga 2) Mötesordförande föredrog verksamhetsplanen och budget för Representantskapet beslöt anta verksamhetsplanen och budgeten för Val av ordförande, 2 år Valberedningen föreslog Christofer Björk till ordförande för 2 år. Representantskapet beslöt att enhälligt välja Christofer Björk, Malmö till ordförande för 2 år. 17. Val av kassör, 2 år Valberedningen föreslog Pia Albihn till kassör för 2 år. Representantskapet beslöt välja Pia Albihn, Malmö till kassör för 2 år. 18. Fyllnadsval av sekreterare, 1 år Valberedningens förslag var Jonas Pahlén. Ola Nilsson föreslogs. Sluten votering begärdes och verkställdes. Omröstningen slutade med att Jonas Pahlén fick 18 röster och Ola Nilsson 5 röster. Representantskapet beslöt välja Jonas Pahlén, Helsingborg till sekreterare för 1 år. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 2 (5)

3 19. Val av studieorganisatör, 2 år Valberedningens förslag var Christel Malm. Representantskapet beslöt välja Christel Malm, Kristianstad till studieorganisatör för en period av två år. 20. Val av ordinarie ledamot, 1 år Valberedningens förslag var Martin Falemar. Ola Nilsson föreslogs. Sluten votering begärdes och verkställdes. Omröstningen slutade med att Martin Falemar fick 12 röster och Ola Nilsson fick 11 röster. Representantskapet beslöt därmed att välja Martin Falemar, Ängelholm till ordinarie ledamot för 1 år. 21. Fyllnadsval av ledamot, 1 år Valberedningens förslag var Emma Bjerstedt. Representantskapet beslöt välja Emma Bjerstedt, Eslöv som ordinarie ledamot för 1 år. 22. Val av fyra ersättare i styrelsen, 1 år, väljs i turordning Valberedningens förslag var Robert Lindsjö. Ola Nilsson föreslogs. Sluten votering begärdes och verkställdes Omröstningen för 1.a position slutade med att: Robert Lindsjö fick 13 röster Ola Nilsson fick 10 röster Valberedningens förslag var Alexander Weissendahl. Ola Nilsson och Britt-Marie Mårtensson föreslogs. Sluten omröstning begärdes och verkställdes. Omröstningen för 2:a position slutade med att: Alexander Weissendahl fick 12 röster Britt-Marie Mårtensson fick 3 röster Valberedningens förslag var Asmahan Aweidah. Ola Nilsson föreslogs. Sluten omröstning begärdes och verkställdes. Omröstningen för 3:e position slutade med att: Asmahan Aweidah fick 15 röster Valberedningens förslag var Andreas Ragger. Ola Nilsson föreslogs. Sluten omröstning begärdes och verkställdes. Omröstningen för 4:e position slutade med att: Andreas Ragger fick 15 röster ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 3 (5)

4 Representantskapet beslöt därmed välja dessa personer till ersättare i styrelsen för 1 år, i nämnd ordning Robert Lindsjö, Malmö Alexander Weissendahl, Malmö Asmahan Aweidah, Eslöv Andreas Ragger, Lund 23. Val av två revisorer samt två ersättare, 1 år Valberedningens förslag var: Marianne Larsson, Skurup och Christer Meijer, Malmö som ordinarie revisorer för 1 år. Valberedningens förslag var Carin Elvsvebakken, Karlshamn som revisorersättare för 1 år. Representantskapet beslöt välja dessa enligt valberedningens förslag. 24. Fastställande av val av arbetsplatsombud Dessa val fastställs numera vid sektionens styrelsemöte. Förslag att fortsätta på detta sätt. Representantskapet beslöt så. 25. Val av sex ombud och sex ersättare till Ombudsmötet 6-7 november 2013 Valberedningens förslag är att styrelsen utser ordinarie och ersättare inom sig. Representantskapet beslöt enligt valberedningens förslag. 26. Val av valberedning och ersättare Representantskapet beslöt att valberedningen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Förslag till ordinarie ledamöter: Ingemar Johansson, Karlskrona Marie Pihlwret, Landskrona Monica Arnoldsson, Lund Clarita Larsen, Helsingborg Ola Nilsson, Simrishamn Tomelilla Claes Persson, Hässleholm och Sara B Jacobsson, Helsingborg Representantskapet beslöt välja dessa till ordinarie i valberedningen för 1 år. Till sammankallande för valberedningen beslöt representantskapet utse Monica Arnoldsson, Lund. Förslag till ersättare i valberedningen: Karin Andersson, Helsingborg Carin Elvsvebakken, Karlshamn och Birgitta Olsson, Lund Representantskapet beslöt välja dessa till ersättare i valberedningen för 1 år. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 4 (5)

5 27. Avslutning Mötesordförande Mats Hildingsson tackade för visat engagemang och intresse och lämnade över klubban till den omvalda sektionsordföranden Christofer Björk. Han började med att tacka Ingemar Johansson, Linda Honnér och Ola Nilsson för deras tid i styrelsen. Han tackade även mötespresidiet för väl uträttat uppdrag. Därefter avslutade Christofer Björk representantskapet. Vid protokollet: Mötesordförande: Pia Albihn Mats Hildingsson Justerat: Justerat: Johan Törnvall Elisabeth Peric ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 5 (5)

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer