Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen i Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl, Helena Lund, Jennie Holmberg, Marianne Lund, Johannes Carlén, Josephine Wallner 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Pernilla Ohlson förklarade årsmötet öppnat 2. Justering av röstlängden Röstlängden fastställdes till 64 röster 3. Val av ordförande för mötet Till ordförande för årsmötet valdes Pernilla Ohlson 4. Val av sekreterare för mötet Till mötessekreterare valdes Jennie Holmberg 5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare för mötet Till justeringsmän och rösträknare valdes Angelica Pettersson Weigl och Saija Vasenius

2 2 6. Fråga om årsmötet blivit behörigt kallat Enligt stadgarna ska medlemmarna ha kallelsen senast en månad före årsmötet, vilket har skett. Årsmötet ansåg mötet behörigt kallat. 7. Fastställande av dagordningen Årsmötet godkände dagordningen 8. Styrelsen och övriga förtroendevaldas verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse lästes igenom och godkändes Avelsråd DRX berättelse lästes igenom och godkändes 9. Balans och resultaträkning Kassören Kristina Kjells ekonomiska berättelse godkändes och lades till handlingarna 10. Interrevisorns berättelse Internrevisorn Arne Grundberg har granskat föreningens redovisning samt bokföring och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Fråga om ansvarsfrihet från styrelsen Helena Lund frågar årsmötet om styrelsen skall få ansvarsfrihet. Årsmötet beviljar ansvarsfrihet.

3 12. Fastställande av medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 25 SEK, NOK, DKK på grund av ökade kostnader. Årsmötet godkände en höjning av medlemsavgiften. Huvudmedlem 175 SEK, 175 NOK, 175 DKK Huvudmedlem med RXP via PDF-fil 125 SEK, 125 NOK, 125 DKK Familjemedlem 50 SEK, 50 NOK, 50 DKK Gåvomedlemskap helår 100 SEK, 100 NOK, 100 DKK Årsmötet godkände budget och verksamhetsplanen 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter Kristina Kjell och Helena Lund räknade poströster. Angelica Pettersson Weigl och Saija Vasenius räknade de närvarande medlemmars röster på årsmötet som ej tidigare röstat Årsmötet beslutade att alla röster ska redovisas på en bilaga till protokollet. Val av ordförande på 2 år Valberedningen föreslog Alexandra Holmgren Till Ordförande valdes: Pernilla Ohlson Val av Vice Ordförande, fyllnadsval 1 år Valberedningens förslag var Wiveka Broberg Till Vice Ordförande valdes: Anna Sjöberg Val av sekreterare 2 år Valberedningens förslag: Arne Grundberg Till Sekreterare valdes: Birgitta Karlsson Val av Ledamot, fyllnadsval 1år Valberedningens förslag: Grant Snowden Till Ledamot valdes: Grant Snowden Val av Suppleant 1, 2 år Valberedningens förslag: Lisbet Lindell Till Suppleant 1 valdes: Jenny Ägirsdotter Val av Suppleant 2, 2 år Till Suppleant 2 valdes: Lisbet Lindell

4 4 Val av Suppleant 3, 2 år Till suppleant 3 valdes: Jennie Holmberg Val av Suppleant 4, fyllnadsval 1 år Valberedningens förslag: Jenny Ägirsdotter Till suppleant, fyllnadsval valdes: Christina Larsson 14. Val av revisor och revisorssuppleant Val av Internrevisor, 1 år Valberedningens förslag: Christina Dreifaldt Till Internrevisor valdes: Christina Dreifaldt Val av Revisorssuppleant, 1 år Valberedningens förslag: Karin Dahl Till Revisorssuppleant valdes: Karin Dahl 15. Val av 3 personer till valberedningen, varav en utses till sammankallande Val till Sammankallande Valberedning, 1 år Till Sammankallande Valberedning valdes: Terje Elvrum Storli Val till Ledamot 1, valberedning Till Ledamot 1 valdes: Ylva Nohre Val till Ledamot 2, valberedning Till Ledamot 2 valdes: Marianne Lund

5 16. Val av avelsråd Val av Avelsråd, 2 år Devon Rex: Marie Norbäck Selkirk Rex: Erika Beckman La Perm: Jenny Ägirsdotter 17. Motioner som kommit styrelsen tillhanda 2 månader före årsmötet och andra frågor väckta av styrelsen Styrelsen lämnar önskemål om bifall på de motioner som avser stadgar där styrelsen rekommenderar bifall och avslag på de motioner som avser stadgar där styrelsen rekommenderar avslag. Stadgarna måste revideras, när detta sker återkopplas de motioner som avser stadgar för genomgång. Årsmötet godkände styrelsens önskemål Motion 22, NRr s hemsida ny/förenklad Styrelsens förslag avslag Årsmötets beslut - avslag Motion 23, NRr s hemsida server/webbhotell Styrelsens förslag avslag Årsmötets beslut avslag Motion 24, betalning av medlemsavgift via Paypal Styrelsens förslag bifall Årsmötets beslut bifall Motion 26, styrelsen - förvaltning och sammansättning Dragen Styrelsen har anlitat en konsult som är specialist på Ideella Strategier Volutarius Christer Leopold då det varit interna konflikter inom styrelsen. Konsultens uppgift var att med sin specialkompetens på Ideella föreningar hjälpa föreningen med vägledning om röstningsförfarande till årsmötet. Årsmötet läste konsultens rekommendation och valde att rösta för att följa Christer Leopolds rekommendation.

6 6 18. Årsmötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat Sundsvall den 26 april 2014 Vid protokollet Ordförande Pernilla Ohlson Sekreterare Jennie Holmberg Justerare Angelica Pettersson Weigl Justerare Saija Vasenius

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer