1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna."

Transkript

1 Protokoll representantskap Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas till 30 röstberättigade. 3 Prövning att representantskapet kallats enligt stadgarna Kallelse ska skickas sex veckor före mötet. Kallelsen skickades ut den 16 januari. Mötet beslutar att representantskapet kallats enligt stadgarna. 4 Val av mötesordförande Föreslås att Lars-Erik Backström, 2:e vice ordförande i avdelningsstyrelsen, väljs till mötesordförande. 5 Val av mötessekreterare Föreslås att Björn Brandt, sekreterare i avdelningsstyrelsen, väljs till mötessekreterare. 6 Val av två protokolljusterare Föreslås att Cecilia Huss och Filimon Tumizghi väljs till protokolljusterare. Mötet beslutar enligt förslagen. 7 Val av två rösträknare Föreslås att Daniel Demir och Katarina Diehl väls till rösträknare. Mötet beslutar enligt förslagen. 8 Beslut om dagordning Mötet beslutar om dagordning enligt förslaget. 9 Sektionens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 Mötesordförande går igenom sektionens verksamhetsberättelse och bokslut för Peter Kivimäki och Biljana Celar ställer frågor om den turbulens som varit i sektionen under året. Lars-Erik Backström, från avdelningsstyrelsen, försöker beskriva bakgrunden. Föreslås att mötet godkänner verksamhetsberättelsen och den läggs till handlingarna.

2 Bengt Hagberg, kassör, går igenom ekonomi och bokslut för Föreslås att mötet godkänner bokslutet för 2013 och att den läggs till handlingarna. 10 Revisorernas berättelse för 2013 Revisorerna Camilla Thörnell och Håkan Holmberg är inte på plats, men en revisionsberättelse har lämnats. Revisorerna har även lämnat en bilaga med ett medskick till representantskapet kring handkassors vara eller icke vara. Bengt Hagberg beskriver bakgrunden och hur det har fungerat i praktiken under året. Mötesordföranden läser upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker asvarsfrihet för den avgående styrelsen. Föreslås att mötet godkänner revisionsberättelsen för 2013 och att den läggs till handlingarna. Den nya styrelsen föreslås behandla revisorernas bilaga och fatta beslut om den fortsatta hanteringen. 11 Beslut om ansvarsfrihet Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 12 Beslut om sektionsavgift, verksamhetsplan och budget för 2014 Den avgående styrelsen föreslår att ingen sektionsavgift ska tas ut för Susanne Rosander föredrar det förslag till verksamhetsplan som har tagits fram. Den avgående styrelsen har identifierat några viktiga områden som information, medlemsaktiviteter, arbetsmiljö samt att genomföra AO-träffar. Jan-Åke Olander frågar hur ST är rustade för att möta en arbetsgivare som allt mer tar plats på fackets bekostnad. Susanne Rosander utvecklar hur sektionens planer ser ut. Lars-Erik Backström beskriver hur situationen ser ut på central nivå i myndigheten samt hur arbetsgivarens arbete sker tillsammans med andra myndigheter. Linda Wahlström beskriver hur de arbetar lokalt på kontoret i Nyköping. Anette Sundström pekar på det faktum att feedback från samverkan på MO-nivå efterlyses av medlemmarna. Biljana Celar menar att avdelningsstyrelsen har släppt initiativ till arbetsgivaren. Lena Henriksson ser att det är nödvändigt att vi tillsammans driver frågorna mot arbetsgivaren. Ibrahim Amir tar upp det faktum att det kommit många nya chefer som inte har kunskap om samverkan. Mötet föreslås besluta om verksamhetsplan för Mötet föreslås besluta om budget för 2014.

3 13 Motioner och styrelsens yttrande Inga motioner har inkommit för behandling på representantskapet. 14 Fastställande av storlek på styrelsen Valberedningens föreslår att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och tre ersättare. 15 Val av ordförande för två år Valberedningens sammankallande, Micael Wåhlberg, tar upp det faktum att det saknats tillräckligt med nomineringar. Det är svårt att få medlemmar att ta fackliga uppdrag. De som har fått nomineringar ingår i valberedningens förslag. Några personer har blivit nominerade av valberedningen. Micael tar upp vilka övriga som är nominerade till de olika posterna. Valberedningen föreslår att Susanne Rosander, AF Eskilstuna till ordförande på två år. Susanne tackar representantskapet för förtroendet och håller ett kort anförande. 16 Val av vice ordförande för ett år (fyllnadsval) Valberedningen föreslår Lena Henriksson, AF Södertälje till vice ordförande på ett år. Lena tackar representantskapet för förtroendet. 17 Val av kassör för två år Valberedningen föreslår omval på Bengt Hagberg, AF Eskilstuna till kassör på två år. Bengt lovar att hålla koll på pengarna även i fortsättningen. 18 Val av studieorganisatör för två år Valberedningen föreslår Biljana Celar, AF Motala/Mjölby till studieorganisatör på två år. Biljana ser fram emot uppdraget. 19 Val av ordinarie styrelseledamöter Två ledamöter för två år: Valberedningen föreslår Evelina Svedman, AF Huddinge och Abir Ibrahim, AF Södertälje till ordinarie ledamöter på två år.

4 Två ledamöter för ett år (fyllnadsval): Valberedningen föreslår Maria José Jonsson, AF Linköping och Effat Mirsafdar, AF Norrköping till ordinarie ledamöter på ett år. 20 Val av ersättare för styrelsens ledamöter för ett år Valberedningen föreslår Larisa Bergman, AF Botkyrka/Salem, Filiz Eker, AF Botkyrka/Salem, Jonas Gustavsson, AF Motala/Mjölby till ersättare på ett år. Valberedningen föreslår att styrelsen beslutar om turordningen på ersättarna i samråd med de valda ersättarna. 21 Val av två revisorer Valberedningen föreslår Peter Kivimäki, AF Linköping till revisor för ett år. Några fler kandidater finns inte. Föreslås att styrelsen får i uppdrag att hitta en revisor som kan stötta Peter i hans uppdrag. 22 Val av två revisorsersättare Valberedningen föreslår Sirpa Tervanen, AF Botkyrka/Salem och Daniel Demir, AF Södertälje till revisorsersättare för ett år 23 Anmälan av arbetsplatsombud Susanne Rosander har ännu inte fått in alla protokoll från valen på arbetsplatserna. Susanne föreslår mötet att styrelsen får i uppdrag att göra en sammanställning som sedan skickas ut på lämpligt sätt. 24 Anmälan av klubbar Susanne Rosander ber de olika kontoren presentera sig för mötet. 25 Val av tre ombud och tre ersättare till avdelningsrådet Föreslås att styrelsen, inom sig, utser ombud och ersättare till avdelningsrådet.

5 26 Val av valberedning och ersättare Den tidigare valberedningen står inte till förfogande för en ny period. Cecilia Huss, AF Haninge föreslås men tackar nej. Kajsa Hansen, AF Eskilstuna föreslås och är tillfrågad. Flera ombud tar upp det faktum att så få är intresserade av detta viktiga uppdrag och diskuterar orsakerna till detta. Föreslås att valberedningen ska bestå av sju ordinarie och sju ersättare. Föreslås att Kajsa Hansen AF Eskilstuna, Linda Wahlström AF Nyköping, Anette Sundström AF Nacka/Värmdö, Anna Wilder AF Eskilstuna, Dalita Sayegh AF Botkyrka/Salem, Fredrik Biriell AF Linköping väljs till ordinarie i valberedningen samt att övriga kontor i Östergötlands-området inkommer med förslag på ytterligare en ledamot samt ersättare. Föreslås att Kajsa Hansen, AF Eskilstuna är sammankallande i valberedningen. 27 Avslutning Susanne Rosander avslutar representantskapet Nyköping den 5 mars 2014 Lars-Erik Backström Mötesordförande Björn Brandt Mötessekreterare Cecilia Huss Justerare Filimon Tumizghi Justerare

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer