Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress februari 1 mars, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala"

Transkript

1 Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Så här gick det till: Kallelse till distriktskongressen gick ut den 17 januari. Kongresshandlingarna publicerades på distriktets hemsida den 14 februari. Mötet finner att mötet är behörigt utlyst. 1

2 3. Fastställande av röstlängd Erik Einarsson (DS) Fabian Rosdalen (UP Friluftsliv) Andreas Palmqvist (UP Örebro) Mattias Dahlberg (UP Örebro) Johannes Öhlin (DS) Johan Andreasson (DS) Ebba Karlsson (UP Friluftsliv) Rebecka Mc Neill (DS) Patrik Ander (UP Norrköping) Jonathan Ström (DS) Sarah Hage (UP esport) Hampus Berg (UP esport) Katarina Gustavsson (PS Linköping) Anton Nordenfur (DS) Fransisco Ferris (Piratnätet) (10-17) Mötet fastställde röstlängden till nio (9) personer. Övriga närvarande Mikael Holm (FS) (13-14) Gustav Nipe (FS) (8) 4. Fastställande av dagordning Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på distriktskongressen. Mötet fastställde dagordningen. 5. Val av mötesordförande En eller flera mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet i dess arbete. Mötet valde Anton Nordenfur till mötesordförande. 2

3 6. Val av mötessekreterare Distriktskongressen väljer en eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva distriktskongressens protokoll. Mötet valde Erik Einarsson till möstessekreterare. 7. Val av två justerare och två rösträknare Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från distriktskongressen. Två eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet. Mötet väljer även två rösträknare. Mötet valde Johannes Öhlin och Jonathan Ström till justerare, samt Mattias Dahlberg och Johan Andreasson till rösträknare. 8. Verksamhetsberättelse Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Se bilaga 1) 9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. (Se bilaga 2) 10. Revisionsberättelse Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Se bilaga 3) 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Mötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet. 3

4 12. Stadgemässiga val Ordförande Mötet valde Johannes Öhlin till ordförande för verksamhetsåret Beslutet var enhälligt. Kassör Mötet valde Sarah Hage till kassör för verksamhetsåret Ledamöter Mötet valde Rebecka Mc Neill, Patrik Ander, Mikael Holm, Katarina Gustavsson och Tobias Jernér till ledamöter för verksamhetsåret Valberedning Mötet valde Erik Einarsson till sammankallande. Mötet valde Jonathan Ström till vice sammankallande. Mötet valde Gustav Nipe och Elin Andersson till ledamöter i valberedningen. Revisorer Mötet valde Anton Nordenfur till revisor för verksamhetsåret Beslutet var enhälligt. Mötet valde att vakantsätta posten revisorsersättare. 13. Fastställande av verksamhetsplan Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen med ändringar. (Se bilaga 4) 14. Fastställande av budget Mötet beslutade att fastställa budgeten med ändringar. (Se bilaga 5) 4

5 15. Motioner Motion om att patcha stadgarna Motionär: Distriktsstyrelsen 2014 På Distriktskongressen 2011 röstades det igenom stadgeändringar, på grund av Ung Pirat Östras styrelsekrasch 2011 så reviderades aldrig stadgarna och vid den extrainsatta kongressen 2012 togs inget beslut om huruvida det skulle behandlas igen. På grund av att stadgarna dels behöver en buggfix och att vissa kosmetiska ändringar behöver göras efter att buggarna fixats skrev vi därför ihop de ändringar vi anser ska göras och presenterar dem nedan. Anledningen till att vi inte bara kan genomföra de ändringar det beslutades om då är att en del av det som behöver ändras behöver röstas igenom två gånger i följd enligt 44. Vi yrkar att(1) 9 "[...] bestäms av distriktsårsmötet" ändras till "[...] bestäms av att(2) 13 "Styrelsen utses av distriktskongress" ändras till "Styrelsen utses av att(3) 15 "[...] Styrelsen verkställer distriktskongress beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongress" ändras till "[...] Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresserna" att(4) 19 "Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress" ändras till "Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av att(5) 21 "[...] två veckor innan distriktskongress" ändras till "[...] två veckor innan att(6) 22 "Valberedningen utses av distriktskongress" ändras till "Valberedningen utses av att(7) 24 "[...]senast tre veckor innan distriktskongress" ändras till "[...]senast tre veckor innan att(8) 29 "Distriktskongress är distriktets högsta beslutade organ" ändras till "Distriktskongressen är distriktets högsta beslutade organ" att(9) 30 "Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april" ändras till "Distriktskongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april" att(10) 32 "Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud" ändras till "Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända upp till två ombud" att(11) 33 "[...]talan har rösträtt vid distriktskongress" ändras till "[...]talan har rösträtt vid att(12) 35 "Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar" ändras till 5

6 "Inför distriktskongressen har lokalavdelningarna och dess medlemmar" att(13) 37 "Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress" ändras till "Följande ärenden skall alltid behandlas av att(14) 37 "Val av två justeringsmän och två rösträknare" ändras till "Val av två justerare och två rösträknare" att (15) "10 vår lokalavdelning skall hålla distriktet..." ändras till "12 vår lokalavdelning skall hålla distriktet..." att (16) "11 vår lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat" ändras till "13 vår lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat" att (17) 44 "[...] stadgetolkning och stadgeändring ( 41-44) eller upplösning ( 45-48) krävs att likalydande [...]" ändras till [...] stadgetolkning och stadgeändring ( 43-46) eller upplösning ( 47-50) krävs att likalydande [...]" att (18) resterande paragraferna skall falla nedåt precis som de andra att-sats paragraferna gör att (19) "27 Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat." ändras till "27 Valbar till valberedningen är person som är medlem i förbundet Ung Pirat och i någon av distriktets medlemsföreningar." Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet med tilläggsyrkande 19. Bifallet på yrkande 19 var enhälligt. 16. Övriga frågor Förslag som inkommit efter motionsstopp behandlas som övriga frågor. När punkten öppnar bör inga fler övriga frågor lämnas in. Övriga frågor är förslag från medlemmar, lokalavdelningar, förbundsstyrelsen i Ung Pirat, som de vill ta upp på distriktskongressen och som inkommit till distriktet senare än sex veckor innan distriktskongressen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas. Inga övriga frågor har inkommit. 17. Mötets avslutande Mötesordförande Anton Nordenfur förklarade mötet avslutat

7 Anton Nordenfur, mötesordförande Erik Einarsson, mötessekreterare Johannes Öhlin, justerare Jonathan Ström, justerare 7

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Antagna vid Förbundsårsmötet 2015-04- 25 i Växjö 1 Namn Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i internationella

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer