Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala."

Transkript

1 Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar. 1. Årsmötet öppnas 2. Parentation 3. Val av mötesfunktionärer Ordförande för årsmötet Sekreterare vid årsmötet Två justerare/rösträknare 4. Röstlängd 5. Kallelse i laga ordning 6. Fastställande av föredragningslista 7. Styrelsens verksamhetsberättelse hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Parentation hölls över de under året bortgångna medlemmarna. Ett levande ljus tändes och Arne Andersson läste dikten Marionetterna av Bo Bergman. Därefter en stunds stillhet. Valberedningen föreslog Bert Wärnsberg till ordförande för årsmötet. Årsmötet beslutade att välja Bert Wärnsberg till ordförande för årsmötet. Bert Wärnsberg tackade för förtroendet. Valberedningen föreslog Björn Hammarberg till sekreterare vid årsmötet. Årsmötet beslutade att välja Björn Hammarberg till sekreterare vid årsmötet. Årsmötet beslutade att utse Berit Eidenert och Mats Gabrielsson att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare. Mötesordförande föreslog att årsmötets deltagarlista (exkl. gäster) skall utgöra röstlängd. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Bilaga 1 Björn Hammarberg informerade om att kallelse ingått i brev som sändes ut om medlemsavgiften i mitten på januari samt annonserats i UNT 10 januari. Årsmötet beslutade att fastställa att mötet kallats i laga ordning. Förslag till föredragningslista erhölls vid registreringen. Bilaga 2 Verksamhetsberättelsen hade erhållits vid registreringen. Bilaga 3.

2 Sida 2 av 5 Årsmötets sekreterare föredrog verksamhetsberättelsen och lämnade möjlighet för årsmötesdeltagarna att ställa frågor och/eller komma med synpunkter. Inga ändringar noterades. Björn Hammarberg föredrog balans- och resultaträkningar samt budgetförslag för Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om verksamhetsårets resultat 8. Styrelsens ansvarsfrihet 9. Fastställande av ersättning till styrelsen 10. Fastställande av ersättning till valberedning och revisorer 11. Beslut om nya stadgar Revisor Birgitta Gustafsson föredrog revisorernas berättelse (se bilaga 3). Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2014 (se bilaga 3). Årsmötet beslutade att föra årets resultat i ny räkning. Årsmötet beslutade att bevilja den av revisorerna föreslagna ansvarsfriheten för styrelsen för verksamhetsår Styrelsen hade föreslagit kr att fördelas av styrelsen. Styrelsen hade föreslagit ersättningen till valberedare och revisorer till 300 kr per person. Enligt kongressbeslut 2014 har förbundet antagit nya stadgar och föreslagit nya stadgar för föreningarna. Årsmötet antog Förbundets förslag till nya föreningsstadgar, och därmed nytt namn, med följande ändringar/tillägg till Normalstadgarna: - 4 mom. 1: Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan och i lokal press eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast tre veckor före mötet. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. - 4 mom.2: på hemsidan och i lokal press eller. - 4 mom.6: Ordet berättelse ersätts med verksamhetsberättelse Där det står styrelseledamöter läggs till och ersättare

3 Sida 3 av 5-5 mom.1: Styrelsen kan också ha 2 suppleanter. Suppleanter väljs på 1 år. 12.Behandling av insända motioner 13. Fastställande av budget för Fastställande av årsavgiften för år Fastställande av årsavgift för vänmedlemskap Fastställande av antal styrelseledamöter 17. Val av ordförande Ingen motion hade inkommit från medlemmarna. Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna rambudgeten (se bilaga 3) Styrelsen hade föreslagit oförändrad årsavgift 2016, 250 kr. Årsmötet beslutade godta förslaget. Styrelsens förslag var oförändrad avgift 2016, 100 kr. Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och inga ersättare. Valberedningen hade inte föreslagit något namn och mötet kom inte fram till någon lösning. Posten är således vakant. 18. Val av övriga styrelseledamöter Före valet av styrelseledamöter informerade Björn Hammarberg om diskussionerna med SPF Odin om samgående. Med anledning av dessa diskussioner har Valberedningen föreslagit att samtliga styrelsemedlemmar väljs på 1 år. Valberedningen föredrog sitt förslag (Bilaga 4) till övriga styrelseledamöter enligt nedan: 1 år kvar (vald på 2 år 2014) Årsmötet beslutade att välja Björn Hammarberg Elsa Segerqvist Mats Gabrielsson Omval1 år Omval1 år Nyval 1 år Nyval 1 år 19. Val av revisorer och ersättare Årsmötet beslutade att välja Birgitta Gustafsson (ordinarie) Ursula Wärnsberg (ersättare) 1 år omval 1 år omval

4 Sida 4 av Val av ombud till distriktsstämman Årsmötet beslutade att utse Björn Hammarberg, Ulla-Britt Hellqvist och Carita Danared till ombud samt Mats Gabrielsson till ersättare vid SPF s distriktsstämma. 21. Funktionärer i förenings- Kommittéerna Studieledare Friskvård -shuffleboard -boule -bridge Trafik Hörselansvarig Synansvarig Teaterombud Läkemedelsombud Resekommitté Kökskommitté Sekreteraren informerade om vilka medlemmar som ingår i respektive kommitté (behöver ej väljas in, kan ersättas utan stämmobeslut). Eiwar Jonsson/Carl-Gunnar Alexandersson Eiwar Jonsson/Carl-Gunnar Alexandersson Ulf Lundberg (Åke Lövh ställer upp vid behov av information) Else Hammarberg Sammankallande Berit Eidnert Kerstin Carlsson Birgitta Gustavsson Gun-Lis Blomquist Thyra Larsson Karin Fornell Sigrid Löwendahl, Ewy Ferm (ersättare) Aulakommitté Roine Eidenert Arne Andersson Sammankallande Webredaktör Lars-Erik Blomquist

5 Sida 5 av 5 Mötesvärdar 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 23. Val av valberedning Iris Andersson Berit Eidenert Årsmötet beslutade att styrelsen skall utgöra valberedning. Se 22 ovan 24. Utmärkelser och tack 25. Avslutning Arne Andersson, Berit Eidenert och Roine Eidenert uppvaktades med blommor efter 10 års förtjänstfullt arbete för föreningen. Avgående styrelseledamöterna Carita Danared och Vanja Nilsson avtackades för sitt arbete i styrelsen. Årsmötesordförande och sekreteraren tackades för sina insatser. Årsmötets ordförande förklarade årsmötet avslutat och påpekade att detta var det sista årsmötet med det gamla standaret. Efter årsmötet Årsmötesdeltagarna bjöds på kaffe och tårta och några lyckliga lotterivinnare gick hem med vinster, bl.a. alster förfärdigade av konstsömnadsgruppen. Vid protokollet: Björn Hammarberg Årsmötessekreterare Bert Wärnsberg Årsmötesordförande Justerat: Justerat: Berit Eidenert Mats Gabrielsson

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

1.Årsstämman öppnas. Distriktsordföranden förklarade stämman öppnad.

1.Årsstämman öppnas. Distriktsordföranden förklarade stämman öppnad. SPFs årsstämma 2012 Protokoll fört vid SPF Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Kongress tisdagen den 17 april 2012 Distriktsordföranden Laila S Eriksson hälsade samtliga närvarande varmt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer