Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.sjofartskultur.org"

Transkript

1 Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma Having Göran C-O Claesson Sten Gattberg Linda Friberg Linda Sundgren Marie Halvanson Torbjörn Dalnäs Benkt Lundgren Hasse Fredriksson Emma Hässel Lennart Fougelberg Anders Wällhed Leif Åberg Svante Omberg Stefan F Lindberg Inger Johansson Olav Johansen Jörgen Zachau Kicki Falke Christer Nordling Lennart Johnsson Jimmy Eriksson /23 personer 1 Mötets öppnande Då Kultursällskapets ordförande Karl-Erik Finnman anmält förhinder utsågs sällskapets vice ordförande Christer Nordling till mötesordförande. Nordling hälsade alla närvarande välkomna till mötet.

2 2 Val av protokollförare vid möte Lennart Johnsson valdes till protokollförare. 3 Val av justeringsmän, tillika rösträknare Kicki Falke och Jimmy Eriksson valdes till protokollförare. 4 Godkännande av dagordning Årsmötet godkände den utsända dagordningen. 5 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst Kallelse och dagordning hade skickats med e-post i början av april och kallelse och övriga handlingar hade skickats med post den 23 april Mötet förklarades därmed i behörig ordning utlyst. 6 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående årsmötesprotokoll Beslutades att fastställa röstlängden om omröstning uppstår. Lennart Johnsson föredrog föregående års årsmötesprotokoll. Årsmötet godkände föregående årsmötesprotokoll och lade det till handlingarna 7 Styrelsens berättelse Ekonomi Lennart Johnsson föredrog sällskapets resultat- och balansräkning för år 2013 som visade på ett positivt ekonomiskt resultat på drygt kronor. Verksamhet Efter föredragning godkände årsmötet sällskapets verksamhetsberättelse för år 2013 och lade den till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Berit Blomqvist föredrog revisorernas berättelse där det tillstyrks att årsmötet bör fastställa balans- och resultaträkning för år 2013 samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av sällskapets angelägenheter under år Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för år Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 10 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust Årsmötet beslutade att föra över sällskapets vinst i ny räkning.

3 11 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår innefattande - serviceavgift - arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter - övriga kostnader Lennart Johnsson föredrog innevarande budget för verksamhetsåret 2014 vilken godkändes och lades till handlingarna. Utöver medlemsavgiften finns en serviceavgift för företag, organisationer och stiftelser. Att notera är att Wallenius Line år 2014 åter går in med ett stöd till Kultursällskapet med kronor efter att på ett förtjänstfullt sätt ha bearbetats av Lennart Fougelberg från Breakwater Publishing. Även Stena Line går in med motsvarande stöd på kronor. Under åren har Stiftelsen Sveriges Sjömanshus gett ett mycket generöst ekonomiskt stöd till Sjöfartens Kultursällskap, och inte minst till sällskapets deltagande på den årliga bokmässan i Göteborg. Stiftelsen fortsätter att ge ett betydande bidrag till sällskapet och bokmässan även i fortsättningen, även om detta stöd minskar något detta år. Arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter bestämdes till att även i fortsättningen vara noll kronor. 12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår Årsmötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift på 250 kronor per år för enskilda medlemmar. Serviceavgiften varierar från 5000 till kronor per år. 13 Val av ordförande på 1 år Valberedaren Torbjörn Dalnäs förslag att Berit Blomqvist valdes till ordförande på ett år antogs enhälligt av årsmötet. 14 Val av övriga styrelseledamöter på 1 år samt av revisorer och valberedning Torbjörn Dalnäs förklarade att önskemål fanns om att minska antalet ledamöter i styrelsen något för att få ett effektivare styrelsearbete. Valberedningen hade därför följande förslag på ledamöter i styrelsen samt till revisorer och val beredning: Ordinarie ledamöter: Christer Nordling Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Lennart Johnsson SEKO sjöfolk, sekreterare kansliansvarig Lennart Fougelberg Breakwater Publishing

4 Benkt Lundgren Sjöbefälsföreningen Gunilla Johansson Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell Jimmy Eriksson Sjöfartsverkets Sjömansservice Krister Bång Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening Madeleine Rodhe Sjöfartssektionen Chalmers Suppleant: Kicki Falke Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell Revisorer: Hans Holmqvist Olav Johansen Valberedning: Karl-Erik Finnman Torbjörn Dalnäs Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 15 Övriga frågor Efter förfrågan från en medlem lovade den nyvalde ordföranden Berit Blomqvist att se till att en medlemsmatrikel upprättades så att medlemmarna skulle ha möjlighet att hålla kontakt med varande. På förslag av Christer Nordling och Lennart Johnsson utsågs Karl-Erik Finnman till hedersmedlem i Sjöfartens Kultursällskap. Finnman har varit en inspirerande ordförande i Kultursällskapet från bildandet år 2002 men hade i år förklarat att han önskade lämna ordförandeskapet. Den avgående styrelseledamoten Marie Halvdanson avtackades med blommor av årsmötesordföranden Christer Nordling. Årsmötet beslutade också att rikta ett stort tack till Emma Hässel från Breakwater Publishing som på ett utmärkt sätt ansvarat för Kultursällskapets kansli under år Efter årsmötesförhandlingarna höll Gustaf Taube ett intressant föredrag om Stockholms Sjögård. Utöver årsmötesdeltagarna anslöt då ytterligare ett 15-tal personer för att lyssna på föredraget.

5 Justeras: Christer Nordling Jimmy Eriksson Kicki Falke Lennart Johnsson vid protokollet

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer