SPF Trångsundsveteranerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Trångsundsveteranerna"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Eva Bakk hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Parentation Ordföranden bad de närvarande resa sig och utlyste en tyst minut för de under verksamhetsåret bortgångna medlemmarna Tommy Hultberg, Sture Sundell, Laila Zillén, Assar Larsson, Britt Jansson, Britt Jäderlund, Stig Lundström. 3. Val av ordförande för årsmötet Valberedningen föreslog Monica Ulfhielm som årsmötets ordförande. Årsmötet: valde Monica Ulfhielm enhälligt. 4. Val av sekreterare Som sekreterare för mötet föreslogs Gunilla Bäcklund. Årsmötet: valde enligt framlagt förslag. 5. Val av två stycken justerare tillika rösträknare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt tillika vara rösträknare föreslogs: Bo Lundberg och Majbritt Kristiansen. Årsmötet: valde enhälligt Bo Lundberg och Majbritt Kristiansen. 6. Godkännande av att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning. Kallelsen till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar den 27 december Fastställande av dagordning Dagordningen för årsmötet godkändes utan tillägg. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelsen genomlästes punktvis, utan anmärkning. Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2013 Föreningens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013 redogjordes av årsmötets ordförande. Beslut: Resultat- och resultaträkning för 2013 godkändes och lades till handlingarna. 61 (6)

2 10. Revisorernas berättelse Föreningens revisor Solveig Eriksson föredrog revisionsberättelsen för Beslut: Revisorerna hade inga anmärkningar mot föreningens ekonomiska redovisning och förvaltning och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet: Fastställde redovisade handlingar gällande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse i enlighet med revisorernas förslag och dessa lades till handlingarna. Beslut: I enlighet med revisionernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Under denna punkt informerade Bengt Nylander om föreningens loppisverksamhet 1 gång per månad i Skogås Centrum. 12. Fastställande av budget för 2014 Årsmötets ordförande redogjorde för kommande budget år Årsmötet: fastställde enhälligt föredragen budget. 13. Fastställande av årsavgift för 2015 Föreningens ordförande Eva Bakk föreslog från och med 2015 en höjning av medlemsavgiften med 20 kronor per månad från 230 kronor till 250 kronor per månad, vänmedlem oförändrad 60 kronor per månad. Årsmötet: fastställde styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 250 kronor per månad från och med Val av ordförande Valberedningens förslag: omval av Eva Bakk 1 år Årsmötet: valde enhälligt Eva Bakk till ordförande för år Val av övriga styrelseledamöter Årsmötet valde, enligt valberedningens förslag, till ordinarie ledamöter: Gunilla Bäcklund omval 2 år Anita Lidman (tid. Shehata) omval 2 år Lillemor Söderholm nyval 2 år I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter: Ingegerd Teljfors Christina Twerin Elsie Widlund 62 (6)

3 Som ersättare valdes: Maria Dobos Beslut: Samtliga ledamöter och ersättare enhälligt valda av årsmötet 16. Val av revisorer Årsmötet valde som ordinarie revisorer: Arne Georgsson Solveig Eriksson Som ersättare valdes: Mona Talamo 17. Val av ombud till distriktsstämman Uppdrogs åt styrelsen att utse. 18. Val av ledamot i Huddinge Kommunala Pensionsråd Valberedningen föreslog Eva Bakk från och med 1 juli 2014 då Bengt Nylander avgår. Årsmötet: valde Eva Bakk som ledamot i Huddinge Kommunala Pensionärsråd från och med den 1 juli Val av valberedning Årsmötet föreslog omval av Bengt Nylander som sammankallande. Staffan Larsson och Göran Granberg, nya ledamöter. Samtliga valdes på 1 år. 20. Behandling av motioner Inga motioner har inkommit. 21. Avtackning och utmärkelser Föreningens ordförande Eva Bakk avtackade: Avgående styrelseledamot Kerstin Hansen, Barbro Engman avgående från valberedningen samt Ingegerd Teljfors som avgår från programgruppen. Ett tack även till övriga medlemmar för förtjänstfullt arbete. Även Barbro Svensson skulle avtackas men var förhindrad att närvara p g a av sjukdom. 22. Årsmötet avslutas Mötesordföranden tackar alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 63 (6)

4 Före mötet bjöd Ruperts sexmannaorkester på uppskattad underhållning med sång och musik. Vid protokollet Justerat Gunilla Bäcklund Mötessekreterare Monica Ulfhielm Årsmötets ordförande Justerare Justerare Bo Lundberg Majbritt Kristiansen 64 (6)

5 Ordet är fritt Trafikkommittén Lennart Åkesson berättade om uppstarten av den nybildade Trafikkommittén och bad om förslag på vad kommittén skall arbeta med. Framkom bland annat att se över vinterunderhållet av backen ner från busshållplatsen vid Rondovägen till Romansvägen. De önskemål/tips som framkom under mötet till Trafikkommittén var: - dålig skottning av trottoarer under vintertid - att synliggöra vilken del av en gångbana som var till för cyklister. Gärna genom en markering - kolla upp att bussarna inte går samtidigt åt båda hållen vilket gör att man inte hinner med eventuella bussbyte - gratisbuss inom vårt område liknande Haninges, s k hoppa på och hoppa av - att gångvägen från busshållplatsen vid Rondovägen ner till radhusen är livsfarlig p g a snö och halka. Reseansvarig Monica Hagström lämnar över reseansvaret till Lillemor Söderholm i styrelsen men kvarstår som sammankallande och ansvarig för Programgruppen. Påminnelser Torsdagsdansen på Lindåsen mellan kl som leds av Anita Lidman, Lilian Elm och Kjell Ohlén. Boulen spelas i Björnkullahallen under vintertid och i Stortorpsparken sommartid, anmälan görs till Lars Hagström som är Bouleansvarig. Kommande vandringar och båtutflykter redovisades av Barbro Engman som tar emot anmälningar till dessa. Förslag Önskemål om att starta upp en kurs i spanska om intresse finns. 65 (6)

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer