3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med en tyst minut till minne av de medlemmar som gått bort under året. Därefter förklarade hon årsmötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Till ordförande för årsmötet valdes Gerty Holmstedt 3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson 4. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställes vid en eventuell votering. 5. Val av justerare tillika rösträknare Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lena Martell och Gerhard Johansson 6. Kallelse och föredragningslista Kallelsen har skickats ut digitalt till dem som har - adress, övriga har fått den per brev. Konstaterades att kallelsen skickats ut i god tid. Föredragningslistan godkändes. 7. Styrelsens årsredovisning för 2014 och verksamhetsberättelsen. Ordförande Christina Näslund gick tillsammans representanter för sektorerna igenom och kommenterade sockenföreningens omfattande verksamhetsberättelse för Den lades med godkännande till handlingarna. 8. Revisorernas berättelse Revisor Lena Gardelin föredrog revisionsberättelsen, den lades till handlingarna. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Lilly Vävare ställde en fråga om hur mycket föreningen fått in från Vuxenskolan för de studiecirklar som bedrivits inom sockenboks- arbetet. Eftersom kassören inte var närvarande lovade ordföranden att återkomma med besked. Den redovisade resultat- och balansräkningen fastställdes 10. Fråga om ansvarsfrihet Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förslust Beslutades att årets förslust på :12 skall belasta det egna kapitalet. 1

2 12. Framställande och förslag från styrelsen och från medlemmar. Inga framställningar eller förslag hade inkommit. 13. Redovisning av budget och verksamhetsplan för Christina Näslund redovisade styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2014 som med godkännande lades till handlingarna 14. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Beslutades att ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter och revisorer. 15. Val av ordförande för föreningen Till ordförande för ett år omvaldes Christina Näslund 16. Val av styrelseledamöter I tur att avgå var Susann Olofsson, Karolina Danielsson, Ulf Olofsson och Kenneth Jakobsson. Karolina hade avböjt omval. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Susann Olofsson, Ulf Olofsson och Kenneth Jakobsson och nyvaldes Maria Lindvall. Bengt Jönsson, Tommy Jacobsson, Jane Wetterstrand och Magnus Åhlén sitter kvar i styrelsen ytterligare ett år. 17. Val av kassör Till kassör för ett år, utan styrelseansvar, omvaldes Kerstin Westberg. 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter Till revisorer för ett år omvaldes Lars Persson och Lena Gardelin och till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Britt- Marie Björklund och Torsten Andersson. 19. Val av ansvariga till sektioner Till ansvariga i föreningens olika sektioner valdes för ett år: Byggnads- och underhållssektionen Tommy Jacobsson, smk Johnny Johansson Olav Lindahl Magnus Åhlén Åke Gustafsson Prästladugård och museum Lennart Andersson Bengt Karlsson, nyval Kommitté för idrottsplatsen/bastun Leif Karlsson, smk Alan Gahnström Magnus Åhlén Kommitté för Fjärdinge änge Bengt Karlsson, smk Kristoffer Lindby Kaj Wahlgren Lasse Ohlander 2

3 Kommitté för Sojdet Olav Lindahl, smk Göran Pettersson Bengt Karlsson Vide Pettersson Gunnar Norrby Jan Johansson Marknadssektionen Anna Lööw- Norrby, smk Reneé Kjerrbom Veronika Nilsson, nyval Monika Ullmark, nyval Festsektionen Jane Wetterstrand, smk Christina Näslund Sockenboksektionen Gunilla Carlson Hemsidan Håkan Hedman Nyinflyttade, utflykter, studiebesök Åsa Karlsson Rie Öberg Lennart Andersson, nyval Bygdegården Gunvor Ohlander, nyval Leif Nilsson, nyval 20. Val av ombud till förbundsstämmor Ombud till förbundsstämmorna med Hembygdsförbundet och Bygdegårdsdistriktet utses av styrelsen. 21. Val av ombud till Gothems avloppsföretag Till ordinarie ombud på ett år omvaldes Ulf Olofsson med Olav Lindahl som suppleant 22. Bygdegårdens syförening Kassören Gerhard Johansson redovisade syföreningens räkenskaper. Vid senaste auktionen blev inkomsten :-. Sammanlagt finns :- i syföreningens kassa. Bengt Karlsson redovisade revisionsberättelsen för syföreningen. Till kassör i syföreningen omvaldes Gerhard Johansson på ett år. Till revisorer på ett år omvaldes Bengt Karlsson och Britt- Marie Björklund och till revisorssuppleanter omvaldes Gunnar Norrby och Kristoffer Lindby. 3

4 23. Årsavgift till sockenföreningen. Styrelsen hade lämnat förslag om oförändrad avgift för 2015, alltså 150:- för enskild medlem och 250:- för familj. En höjning föreslås för 2016 till 175:- för enskild medlem och 275:- för familj. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 24. Hyra av bygdegården Beslutades om oförändrad prislista i enlighet med styrelsens förslag. 25. Ansvarig för utskick av På Gång Material till På gång skickas till Astrid Liljegren, Christina Näslund ansvarar för utskicket. 26. Motioner och skrivelser Inga motioner eller skrivelser hade inkommit. 27. Frågor rörande Gotlands Hembygdsförbund och Gotlands Bygdegårdsdistrikt. Lennart Andersson hade deltagit i Gotlands Hembygdsförbunds årsstämma. Han påminde styrelsen om att köpa in och sälja Från Gutabygd, årsskrift för Gotlands Hembygdsförbund. 28. Val av valberedning Till valberedning på ett år omvaldes Åsa Karlsson, smk, Gunnar Hermansson och Leif Nilsson 29. Övriga frågor Magnus Åhlén lyfte frågan om Idrottsplatsen och hur den skulle kunna användas. Han föreslog att t ex anordna prova- på- träning för barn under våren. Om verksamheten riktar sig till barn kan det finnas möjlighet att få aktivitetsstöd. Lillemohr Lindby har tidigare föreslagit brännbollskvällar på Idrottsplatsen för hela familjen. Styrelsen fick i uppdrag att bjuda in kommittén för Idrottsplatsen tillsammans med Lena Gardelin för fortsatt diskussion. Alla uppmanades att lämna förslag till hur Idrottsplatsen skall kunna användas. Lilly Vävare bad om hjälp med namn på två fotografier som hon hade med sig. Ett par exemplar av På Gång hade skickats in till tävlingen Utmärkelsen Gotlands Bästa Sockenblad. Gothem vann inget pris men fick en bok som tack för sin medverkan. Bestämdes att boken ges till Astrid Liljegren för allt hennes arbete med På gång. Ordförande Christina Näslund framförde ett varmt tack till medlemmar, föreningar och övriga som på olika sätt bidragit till att verksamheten varit framgångsrik. Karolina Danielsson, Maria Lööw, Carina Lindholm- Tengqvist och Anders Stenström som lämnat olika uppdrag avtackades med blommor. Ett speciellt stort tack riktades till Olav och Ann- Marie Lindahl för allt deras arbete när de nu lämnar ansvaret för Bygdegården. 4

5 31. Förklarades årsmötet avslutat. Christina Näslund förklarade årsmötet avslutat och inbjöd till kaffe och tårta. Under kaffet avtackades Anders Stenström ännu en gång med en stor applåd för det stora arbete han lagt ner på Hemsidan under många år. Vid protokollet Gunilla Carlson Justeras Gerty Holmstedt Lena Martell Gerhard Johansson 5

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer