Kallelse till distriktets årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26"

Transkript

1 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö Kallelse till distriktets årsmöte Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl på Sommarlust i Kristianstad. Fika serveras från kl 08.45! Motioner till distriktets årsmöte Motioner till årsmötet kan väckas av enskild medlem som tillhör förening inom distriktet, av förening eller dess styrelse samt av samorganisation/ samrådsgrupp. Motionerna skall vara behandlade av föreningens eller samorganisationens/samrådsgruppens styrelse och vara åtföljd av dess yttrande. Motioner skall vara PRO Skånes kansli tillhanda senast Sänd gärna motion och yttrande via e-post till: Val av ombud och fullmakt för dessa Val av ombud och ersättare skall ske vid föreningens möte. Samorganisation/Samrådsgrupp äger rätt att närvara vid distriktsmötet med en representant som har yttrande- och förslagsrätt. Representationsrätt: I enlighet med lämnad dispens för ändrad representation enligt PROs stadgar 6 mom. 2, äger varje förening rätt att till årsmötet utse ett ombud för varje påbörjat tal medlemmar och samma antal ersättare. Dock får ingen förening representera med mer än tre ombud. Anmälan sker på bifogad fullmakt eller anmälningsblankett, vilken föreningseller samorganisationsstyrelsen ifyller. Handlingar översänds till anmälda senast 10 dagar före årsmötet. Reseersättning utgår ej. Fullmakt/anmälningsblankett skall vara PRO Skånes kansli tillhanda senast

2 Nominering av kandidater till årsmötet Vid PRO Skånes årsmöte kommer följande val att genomföras: ordförande på 1 år (fyllnadsval) kassör på 2 år studieorganisatör på 2 år 3 styrelseledamöter på 2 år 5 ersättare för styrelseledamöter på 1 år 1 revisor på 2 år 2 revisorsersättare på 1 år 3 ledamöter till PROs representantskap på 1 år 3 ersättare till PROs representantskap på 1 år 5 ledamöter samt 2 ersättare till valberedningen på 1 år Vi bifogar förteckning över de personer som har förtroendeuppdrag och vilka som står. Nomineringarna skickas senast till: Nominering av kongressombud och ersättare Antalet kongressombud baserar sig på distriktets medlemsantal Vid förra kongressen hade Skåne 22 kongressombud. Val av kongressombud och ersättare sker vid distriktets årsmöte 26 mars Kongressen sker digitalt med läsplattor, på vårt förmöte kommer vi genomföra utbildning så att alla känner sig trygga med att använda läsplattor. Viktigt att tänka på när ni nominerar: Den nominerade ska vara tillfrågad och acceptera nomineringen. Den nominerade ska kunna delta på kongressen juni 2015 i Stockholm. Den nominerade ska kunna delta på distriktets förmöte på Falsterbo kursgård i Höllviken maj Nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda senast !

3 Samtliga nomineringar och anmälningar skickas till: PRO Skåne, Box , Malmö alternativt Med vänlig hälsning PRO SKÅNE Göran Göransson Ordförande /Johan Pettersson Bilagor: Lista på PRO Skånes förtroendevalda Dagordning, arbetsordning och diskussionsordning Fullmakt för ombud/anmälningsblankett för samorganisation/samrådsgrupp Nomineringslista till val av kandidater för förtroendeuppdrag.

4 Förtroendevalda Distriktsstyrelsen, ledamöter Göran Göransson, Gärsnäs (ordförande) Arne Cronström, IF Metall Malmö (kassör) Sylve Qvillberg, Skurup (sekreterare) Sven Englesson, Lund (studieorganisatör) Gunnel Carlqvist, Råå Bengt Zander, Svalöv Mona Mattsson, Malmö Kjell-Ove Linell, Klagshamn Stig Ålund, Klippan Solveig Lundgren, Klagstorp Gun Åkers, Kristianstad Distriktsstyrelsen, ersättare Gert Cederholm, Kristianstad Kerstin Johansson, Båstad Anne-Marie Axelsson, Osby Ingegärd Jönsson, Tormestorp Ingrid Löfstedt, Malmö Revisorer Anita Linderoth, Malmö Ingemar Persson, Malmö Revisorer, ersättare Erik Nilsson, Degeberga Ellinor Dahlgren, Höör Representantskapsledamöter Mona Mattson, Malmö Stig Ålund, Klippan Gun Åkers, Kristianstad Representantskapsledamöter, ersättare Sven Englesson, Lund Solveig Lundgren, Klagstorp Kjell-Ove Linell, Klagshamn avgår vid årsmötet avgår vid årsmötet kvarstår 1 år kvarstår 1 år kvarstår 1 år kvarstår 1 år kvarstår 1 år kvarstår 1 år

5 Regionens pensionärsråd (RPR) Valet har genomförts på PRO Skånes höstmöte Valberedning Greta Lemminge, Ängelholm (sammankallande) Gert Frostander, Malmö Lena Larsson, Eslöv Torsten Svärdh, Åhus Preben Karlsson, Malmö Valberedning, ersättare Sven Levin, Lund Rolf Lynghed, Gärsnäs

6 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation 3. Fråga om kallelsen till årsmötet skett stadgeenligt. 4. Fastställande av: a. Dagordning. b. Arbetsordning. c. Diskussionsordning. 5. Val av årsmötets funktionärer: a. 2 ordförande. b. 1 sekreterare. c. 2 justeringspersoner. d. 4 rösträknare. 6. Granskning av ombudsfullmakter. 7. Gästerna har ordet. 8. Verksamhetsberättelse. 9. Resultat- och balansräkning. 10. Revisorernas berättelse. 11. Mötesbeslut med anledning av revisorernas berättelse. a. Beslut om verksamhetsberättelsen. b. Beslut om resultat- och balansräkning. c. Beslut om ansvarsfrihet från styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet. 13. Fastställande av arvode för styrelse, arbetsutskott, revisorer, kommittéer och övriga (beslutades på höstmötet 2014). 14. Val av: a. Ordförande för 1 år. b. Kassör för 2 år. c. Studieorganisatör för 2 år. d. 3 styrelseledamöter för 2 år. e. 5 styrelseersättare för 1 år. f. 1 revisor för 2 år. g. 2 revisorsersättare för 1 år. h. 3 ledamöter till PROS representantskap. i. 3 ersättare till PROs representantskap. j. 5 ledamöter samt 2 ersättare för 1 år till valberedningen. k. Val av kongressombud och ersättare. 15. Motioner. 16. Uttalande. 17. Tid för nästa årsmöte. 18. Avtackningar. 19. Avslutning.

7 Arbetsordning Samling kaffe registrering Årsmötets öppnande Kulturinslag Mötesförhandlingar Paus Gästerna har ordet Lunch ROs representant Mötesförhandlingar Årsmötets avslutande Diskussionsordning Ordet ska begäras skriftligt hos mötesordföranden. Förslag ska vara skriftliga för att tas upp till behandling. Diskussionsinlägg ska göras från talarstolen.

8 Fullmakt årsmöte - Föreningar Ombud: Ersättare: (Ersättare deltager endast om ordinarie ombud är förhindrad att deltaga) Förening: Underskrift Skall vara distriktet tillhanda senast PRO Skåne, Box , Malmö,

9 Anmälan årsmöte - Samorganisationer Ersättare: (Ersättare deltager endast om ordinarie ombud är förhindrad att deltaga) Samorganisation: Underskrift Skall vara distriktet tillhanda senast PRO Skåne, Box , Malmö,

10 Nominering av styrelse, revisorer med flera Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad och acceptera nomineringen! Ange namn och ort! Ordförande för 1 år Kassör för 2 år Studieorganisatör för 2 år 3 ledamöter för 2 år 5 ersättare till styrelsen för 1 år (Sida 1 av 2)

11 1 revisor för 2 år 2 revisorersättare för 1 år 3 ledamöter till PROs representantskap för 1 år 3 ersättare till PRO representantskap för 1 år Nomineras av: Namn: Förening: Nomineringarna skickas senast till: PRO Skåne, Box 17021, Malmö (Sida 2 av 2)

12 Nominering av kongressombud och ersättare till kongressen 2015 Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad och acceptera nomineringen! Ange namn och ort! Kongressombud Ersättare Nomineras av: Namn: Förening: Nomineringarna skickas senast till: PRO Skåne, Box 17021, Malmö

13 Nominering av valberedning Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad och acceptera nomineringen! Ange namn och ort! Sammankallande till valberedningen för 1 år 5 ledamöter till valberedningen för 1 år 2 ersättare till valberedningen för 1 år Nomineras av: Namn: Förening: Nomineringarna skickas senast till: PRO Skåne, Box 17021, Malmö

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer