Sid Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede."

Transkript

1 Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell Bengtsson öppnade mötet och hälsade de församlade välkomna Ett speciellt välkommen riktades till hedersmedlemmarna Bengt Larsson, Krister Sörhede och Carl Magnus Klason. En tyst minut hölls för våra sångarbröder som under året lämnat oss med stor saknad. Därefter sjöngs "I östen stiger solen opp". 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. 3 Val av sekreterare för mötet Att föra dagens protokoll utsågs Gunnar Thunberg. 4 Upprop och fastställande av röstlängd 25 medlemmar närvarande. Närvarolista./. Bilaga 1 5 Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll Mötet valde Bengt Larsson, Höllviken och Alf Christensson, Malmö. 6 Frågan om kallelse i behörig ordning skett Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning. 7 Förbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes../. Bilaga 2 8 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen upplästes av Crister Jonsson och godkändes av mötet. 9 Beslut om fastställande av resultat- & balansräkning Balans- & resultaträkningen för 2007 godkändes../. Bilaga 3 och 4. Årsmötet fann kassörens ekonomiska redovisningsform tillfredsställande. 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år Arvoden och traktamenten Milersättning: Mötet beslutade att följa det statliga avtalet 18: Budget för 2009 Budgeten antogs../. Bilaga Fastställande av årsavgiften 2009 Beslutades att årsavgiften blir oförändrad dvs. 75: -

2 Sid. 2 Årsmötesprotokoll Skånska Sångarförbundet Bestämmande av tid och plats för 2010 års ordinarie årsmöte Tiden bestämdes till andra söndagen i mars. Två förslag till platser föreslogs: Torns församlingsgård i Lund och Öresunds Golfklubb i Häljarp Landskrona. Frågan om val av plats hänskjuts till styrelsen. 15 Behandling av frågor Kassören redogjorde för förbundets avtal från 2001 med STIM. Avtalet omfattar alla körer inom förbundet, Förbundet betalar en årlig avgift på 2537: - till STIM../.Se bilaga Val: Valberedningens talan fördes av Henry Jönsson. a) ordförande för 1 år: Kjell Bengtsson, Nyhamnsläge. omval b) styrelseledamöter för 2 år: Krister Sörhede., Helsingborg omval Alf Christensson, Malmö omval Crister Jonsson, Lomma nyval c) suppleant för 1 år: Jan Widehov, Malmö nyval f) dirigenter för 1 år: Bengt Alme, Malmö omval Sasa Krstic, Malmö omval g) revisorer för 1 år: Krister Olsson, Åhus omval Dennis Berkström, Lund nyval h) revisorssuppleanter för 1 år: Björn Palmgren, Ystad omval i) musikutskott för 1 år: Kerstin Hugosson, Lund omval Christine Persson, Vellinge omval Madeleine Biderman, Skurup nyval j) valberedning för 1 år: Henry Jönsson, Kristianstad, (sammankallande) Per Ragnarsson, Osby Börje Hansson, Malmö omval omval nyval k) standarbärare Lyrans Manskör, Malmö, omval Munkakören, Munka Ljungby, omval

3

4 Bilaga 1 till protokoll Skånska Sångarförbundets representantskapsmöte DELTAGARLISTA VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE I DEGEBERGA 2009: HÖGANÄS MANSKÖR: LANDSKRONA ALLMÄNNA SÅNGFÖRENING: Kjell Bengtsson Stig-Erik Carlsson Claes Jörlert Carl-Albert Loord LUNDS ALLMÄNNA SÅNGFÖRENING: LYRANS MANSKÖR MALMÖ: MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP: MUNKAKÖREN MUNKA LJUNGBY: MANSKÖREN HARMONI YSTAD: SNAPPHANEKÖREN OSBY: ÅHUS MANSKÖR: ÖVRIGA: Summa: 25 deltagare Dennis Berkström Rolf Cedergren Kerstin Hugosson Crister Jonsson Bengt Alme Dick Clair Stig Larsson Alf Christensson Bengt Larsson (hedersledamot) Jan Widehov Daniel Lindqvist Gunnar Mattsson Martin Wahlberg Per Mejyer Carl Magnus Klason (hedersledamot) Bengt Månsson Henry Jönsson Enrique Munoz Krister Sörhede (hedersledamot) Gunnar Thunberg

5 Bilaga 2 till protokoll Skånska Sångarförbundets representantskapsmöte Sid.1 SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Förbundets representantskapsmöte avhölls söndagen den 9 mars 2007 på Restaurang "Kulan" i Malmö. Vid mötet var 22 medlemmar närvarande. Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice sekr. & Info-ansvarig Ledamot Ledamot Ledamot Förbundsdirigent & ledamot Förbundsdirigent & suppleant Förbundsdirigent & suppleant Suppleant Kjell Bengtsson, Nyhamnsläge Krister Sörhede, Helsingborg Stig-Erik Carlsson, Nyhamnsläge Gunnar Thunberg, Landskrona Börje Hansson, Malmö Dick Clair, Höllviken Alf Christensson, Malmö Bengt Månsson, Åhus Bengt Alme, Malmö Enrique Munoz, Svedala Sasa Krstic, Malmö Jan Widehov, Malmö Övriga funktionärer: Revisor Krister Olsson, Åhus Revisor Martin Wahlberg, Klippan Revisorssuppleant Björn Palmgren, Ystad Revisorssuppleant Crister Jonsson, Lomma Musikutskott Kerstin Hugosson, Lund Musikutskott Sten-Åke Paulsson, Osby Musikutskott Christine Persson, Vellinge Musikutskott Madeleine Biderman, Skurup Valberedning (sammank.) Henry Jönsson, Kristianstad Valberedning Bernt Winberg, Malmö Valberedning Per Ragnarsson, Osby Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten: Malmö 9/3-08 Malmö 15/5-08 Malmö 29/9-08 Lund 25/11-07 Lund 26/1-09 Åhus 8/3-09 AU-möte med ordförande, kassör, sekreterare och dirigent i Nyhamnsläge 19/8-08. Au-möte med ordförande, kassör, sekreterare och IT-ansvarig i Krapperup 7/1-09 Inför jubileumskonserten i Malmö anordnades två övningar den 7/5-08 i Landskrona och den 9/5 i Svedala. 24 maj -08 Sångarfest i Malmö med anledning av förbundets 110-årsjubileum. Konsert på Stortorget. Som solist medverkade Kalle Leander. Efterföljande bankett hölls på Hotell Ibis.

6 Bilaga 2 till protokoll Skånska Sångarförbundets representantskapsmöte 2009.

7 Bilaga 3 till protokoll Skånska Sångarförbundets representantskapsmöte 2009.

8

9 Bilaga 5. Årsmötesprotokoll Skånska Sångarförbundet 2009.

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer