Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015"

Transkript

1 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den juni Vi ser fram emot att få hälsa er FN-förening/ert FN-distrikt välkommen. Kongressen är förlagd till Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Den börjar lördag den 13 juni klockan och beräknas avsluta klockan söndag den 14 juni. Registrering av ombud sker klockan I fråga om antalet ombud till kongressen säger FN-förbundets nuvarande stadgar följande: 5 mom 4 Till kongressen äger varje FN-distrikt och FN-förening vardera sända ett ombud. 5 mom 5 En och samma person har endast en röst. Ombudsanmälan Ombudsanmälan till kongressen görs via formulär på hemsidan eller på bifogad blankett och ska vara FN-förbundet tillhanda senast måndag den 6 april För att kunna ha ett ombud på kongressen måste den FN-förening/FN-distrikt som ombudet representerar haft ett årsmöte det aktuella år som kongressen äger rum. Efterfrågade årsmöteshandlingar ska ha skickats in till FN-förbundet innan kongressen. Kongressavgift För varje ombud betalar FN-förening/FN-distrikt en kongressavgift på 900 kronor. I kongressavgiften ingår kongresshandlingar, måltider, resa och logi i dubbelrum natten mellan den juni. Resekostnaderna utgör en stor del i vår kongressbudget, därför uppmanar vi alla ombud att beställa sin färdbiljett i mycket god tid för att få tillgång till de billigaste färdbiljetterna. Ombudet bokar själv sin resa och får efter kongressen skicka in en blankett för reseersättning till FN-förbundet tillsammans med originalkvitton.

2 En faktura på kongressavgiften kommer att sändas i anslutning till att vi erhållit ombudsanmälan. Vill ombudet bo i ett enkelrum istället för dubbelrum tillkommer en avgift på 425 kronor som läggs på samma faktura som kongressavgiften. Observatörer Varje FN-förening och FN-distrikt är välkomna att skicka observatörer till kongressen. Observatören betalar 600 kronor i kongressavgift. Denna kostnad inkluderar alla måltider samt kongresshandlingar. Därutöver tillkommer kostnad för resa och logi som observatören själv står för. Önskar ni att FNförbundet hjälper till med bokning av hotell för observatören i mån av plats där kongressen är förlagd måste detta anges vid anmälan. Annars bokar observatören även sitt boende själv. En faktura på kongressavgiften kommer att sändas i anslutning till att vi erhållit observatörsanmälan. Motioner Enligt FN-förbundets stadgar ska motioner till kongressen ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars Motioner som inkommer efter detta datum behandlas ej. Enligt förbundets stadgar ska motion från medlem i FN-förening/FN-distrikt först behandlas av FN-föreningens/FN-distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen. Motioner skickas med underskrift per post till Svenska FN-förbundet, Eva Brattander, Box , Stockholm. Motionen ska om möjligt samtidigt skickas i ursprungsfil via e-post till Ett exempel på utformning av motion finns bifogat detta utskick. Nomineringar till förbundsstyrelsen Inför kongressen 2015 ska alla nomineringar till FN-förbundets förbundsstyrelse i första hand ske via FN-förbundets hemsida. Formulär för nominering samt information om hur en nominering sker finns på Se även separat dokument från valberedningen i detta utskick. För de som inte har möjlighet att nominera via hemsidan biläggs nomineringsblankett i detta utskick. De nomineringar som inte görs via hemsidan ska sändas per post direkt till valberedningens ordförande Marianne Sjövall, Västra Nygatan 37 B, Borås. Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars För frågor angående nomineringsförfarandet kontakta valberedningens ordförande Marianne Sjövall på e-post eller telefon Program, dagordning och kontakt Senast tre veckor före kongressen skickas program, dagordning och övriga möteshandlingar ut. Frågor rörande kongressen besvaras av organisationssekreterare Eva Brattander via e-post eller telefon Besök för information om kongressen. Med vänliga hälsningar Svenska FN-förbundet Linda Nordin Generalsekreterare

3 Ombudsanmälan till Svenska FN-förbundets kongress FN-föreningar och FN-distrikt Anmälan ska vara Svenska FN-förbundet tillhanda senast måndag den 6 april Anmäl via formulär på via e-post till eller per post till Svenska FNförbundet, Eva Brattander, Box , Stockholm. Undertecknad FN-förening/FN-distrikt har utsett nedanstående ombud att representera sig vid Svenska FNförbundets kongress i Göteborg den juni 2015: Ombud Namn Adress.. Postnummer Mobiltelefon Postort. Telefon E-post... Representerar FN-föreningen/FN-distriktet... Kost... Önskar betala 425 kronor extra för att i mån av plats bo i enkelrum istället för del i dubbelrum: Ja, i enkelrum Nej, i dubbelrum Ringa in ditt önskemål Suppleant Suppleanten deltar enbart på kongressen om ombudet fått förhinder. Vill ni att suppleanten är med oavsett vilket måste denna person också anmälas som observatör på särskild blankett. Namn Adress.. Postnummer Mobiltelefon Postort. Telefon E-post... Kostval/kostbehov... Fakturan för vårt ombud skickas till FN-förening/FN-distrikt.. Kontaktperson Postnummer Adress. Postort.

4

5 Observatörsanmälan till Svenska FN-förbundets kongress - FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer Anmälan ska vara Svenska FN-förbundet tillhanda senast måndag den 6 april Anmäl via formulär på via e-post till eller per post till Svenska FN-förbundet, Eva Brattander, Box , Stockholm. Undertecknad vill delta som observatör på Svenska FN-förbundets kongress i Göteborg den juni 2015: Namn.. Adress.. Postnummer Mobiltelefon Postort.. Telefon.. E-post.. Medlem i.. FN-förening/FN-distrikt/ansluten riksorganisation Kost... Önskar att FN-förbundet sköter bokning av hotellrum på konferensanläggningen en natt mellan den juni. Del i dubbelrum 425 kronor. Enkelrum 850 kronor. Ja, i dubbelrum Ja, i enkelrum Nej Ringa in ditt önskemål Måltider och kongresshandlingar inkluderas i avgiften på 600 kronor. Efter inskickad observatörsanmälan skickas en faktura. Resan till kongressen ordnar observatören själv samt står för resekostnaden. Vid annan adress än ovan ska fakturan sändas till: FN-förening/FN-distrikt/ansluten riksorganisation Kontaktperson. Telefon dagtid Postnummer Adress.. Postort.

6

7 Nomineringar till uppdrag inom förbundsstyrelse och revision Inför Svenska FN-förbundets kongress 2015 uppmanar valberedningen härmed samtliga anslutna riksorganisationer, FN-distrikt och FN-föreningar att inkomma med nomineringar till FN-förbundets förbundsstyrelse och till revisorer. Nomineringarna ska i första hand ske via FN-förbundets hemsida. Formulär för nominering samt information om hur en nominering sker finns på För dem som inte har möjlighet att nominera via hemsidan biläggs nomineringsblankett i detta utskick. De nomineringar som inte görs via hemsidan ska sändas per post direkt till valberedningens ordförande Marianne Sjövall, Västra Nygatan 37 B, Borås. Alla nomineringar (hemsida/per post) ska vara valberedningen tillhanda senast 31 mars OBS! Den person, som har nominerats ska själv skriva en egen sammanfattande motivering till uppdraget i styrelsen, vad han/hon kan tillföra styrelsen och vilka frågor han/hon anser är viktigast att driva. Denna skrivelse ska omfatta max en A4-sida. Ett eget foto ska biläggas skrivelsen, som ska sändas senast 31 mars 2015 direkt till valberedningens ordförande antingen via e-post till eller per post enligt adress ovan. Den egna skriftliga motiveringen och fotot kommer att läggas ut på FN-förbundets hemsida i samband med att förbundet sänder ut handlingar inför kongressen, enligt beslut i valberedningen. För frågor angående nomineringsförfarandet eller den egna skrivelsen går det bra att kontakta någon av oss i valberedningen enligt nedan. Med vänliga hälsningar från FN-förbundets valberedning Ordinarie ledamöter i valberedningen Marianne Sjövall, Älvsborgs FN-distrikt (valberedningens ordförande) E-post: Telefon: Jamie Bolling, DHR E-post: Zinaida Kajevic, Lunds FN-förening E-post: Carin Palmcrantz, Nedansiljans FN-förening E-post: Mikael Wendt, Skaraborgs FN-distrikt E-post: Suppleant i valberedningen Carina Almgren, Västernorrlands FN-distrikt E-post:

8

9 Nomineringsblankett 2015 Svenska FN-förbundet Undertecknad ansluten riksorganisation/fn-distrikt/fn-förening föreslår efter beslut i vår styrelse/organisations möte till Svenska FN-förbundets kongress 2015 nominera till: Ordförande ja nej Styrelseledamot ja nej Styrelsesuppleant ja nej Ordinarie revisor ja nej Revisorssuppleant ja nej Ringa in det/de alternativ som gäller. Det är möjligt att nominera samma person till flera uppdrag. Nominera gärna via formulär på alternativt sänd per post till FN-förbundets valberedning Marianne Sjövall, Västra Nygatan 37 B, Borås eller per e-post senast 31 mars Namn Födelseår... Adress... Postnummer Postort... Telefon dag- och kvällstid... E-post... Yrke, sysselsättning... Medlem i FN-förening sedan... Uppdrag i FN-förening... Uppdrag i FN-distrikt... Uppdrag i FN-förbundet... Medlem i ansluten riksorganisation... Uppdrag i ansluten riksorganisation... Uppdrag i internationell riksorganisation... Motivering till vårt förslag Ovanstående person är vidtalad och har accepterat ett eventuellt val. OBS! I enlighet med kongressbeslut 2004 ska den person som nominerats, skriva en sammanfattande berättelse (max 1 A4-sida) om sig själv, vad hon/han kan tillföra styrelsen och vilka frågor som är viktigast att driva. Berättelsen ska följas av ett foto. Detta ska bifogas nomineringen. Denna information kommer, enligt beslut i valberedningen, att läggas ut på FN-förbundets hemsida. Ort och datum... Org/distr/förening... Namnunderskrift... Funktion...

10

11 Instruktioner för motionsförfarandet till Svenska FN-förbundets kongress Motioner till kongressen ska enligt Svenska FN-förbundets stadgar ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars Motioner som inkommer efter detta datum behandlas inte. Om man som ansluten riksorganisation eller som medlem i FNförbundet har något förslag som man vill att kongressen ska diskutera kan man lämna in en motion om detta. Anslutna riksorganisationer skickar in dessa direkt till FN-förbundet. Som medlem skriver man en motion till sin lokala FN-förening och/eller sitt FN-distrikt som behandlar den på sitt årsmöte. FN-föreningar har årsmöte senast i februari och FN-distrikt senast i mars. Ta kontakt med din FN-förening/FN-distrikt för att höra med dem när motionen senast måste vara dem tillhanda. Motionen och FN-föreningens eller FN-distriktets yttrande skickas sedan vidare till FN-förbundet. Under de följande veckorna granskar förbundsstyrelsen varje motion och skriver yttranden där man anger om man tycker att kongressen ska bifalla eller avslå dem. Motioner skickas med underskrift per post till Svenska FN-förbundet, Eva Brattander, Box , Stockholm. Motionen ska om möjligt samtidigt skickas i ursprungsformat via e-post till Exempel på utformning av motion Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2015 från Förnamn Efternamn medlem i X-stads FN-förening/Riksorganisation Y (Motionen ska ha en adressat och en avsändare.) Översyn av FN-förbundets stadgar (Motionen ska ha en rubrik som anger vilken fråga den gäller.) Det är över tio år sedan en grundlig översyn gjordes av Svenska FN-förbundets stadgar. Det finns anledning att förmoda att förbundets verksamhet skulle bli effektivare om stadgarna ändrades på vissa punkter. (Berätta kort om bakgrund och behov/motiv till förslaget. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.) Jag föreslår därför att kongressen beslutar (Formulera konkret yrkande i ett eller några att-satser. Utan dessa kan inte kongressen ta ställning till något.) att uppdra åt styrelsen att tillsätta en kommitté för revision av stadgarna att ett förslag till reviderade stadgar ska föreligga vid kongressen 2018 X-stad den 18 januari 2015 Underskrift Förnamn Efternamn Ygatan 1, X-stad, telefon , e-post (Skriv under och ange adress, telefonnummer och e-post för att eventuella kontakter ska kunna tas.) Motionen behandlades på X-stads FN-förenings årsmöte den 20 februari Årsmötet beslutade att göra motionen till föreningens egen. (Gäller det motion från medlem i FN-förening/FN-distrikt ska den först behandlas av FN-föreningens/FN-distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen. Anslutna riksorganisationer skickar in den direkt till förbundsstyrelsen.) X-stad den 5 mars 2015 X-stads FN-förening Underskrift Förnamn Efternamn, Ordförande Ögatan X-stad, telefon , e-post

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer